Особливості розвитку підприємництва в Україні

Сутність, функції і види підприємництва; суб'єкти підприємницької діяльності. Труднощі і суперечності становлення вітчизняного малого бізнесу та перспективи його розвитку. Причини, що впливають на ефективність господарської діяльності в Україні.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.01.2014
Размер файла 412,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

Розділ 1. Сутність, функції і види підприємництва

1.1 Суть і функції підприємництва

1.2 Суб'єкти підприємницької діяльності

1.3 Види підприємницької діяльності

Розділ 2. Особливості розвитку підприємництва в Україні

2.1 Етапи розвитку підприємництва на території сучасної України

2.2 Труднощі і суперечності періоду становлення вітчизняного малого підприємництва

2.3 Основні напрямки оздоровлення підприємництва в Україні

Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні

3.1 Проблеми розвитку підприємництва в Україні

3.2 Причини, що впливають на розвиток підприємництва

3.3 Розвиток підприємництва в Україні

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

підприємництво бізнес господарський україна

Вступ

підприємництво бізнес господарський україна

Підприємництво - це вільна ініціатива людей в господарській діяльності, це спосіб організації економічних сил. Іншими словами, це випробуваний в світовій практиці спосіб ефективної організації виробництва. Існування підприємництва - обов'язкова умова функціонування ринку.

Підприємництво - один з ключових елементів ринкових перетворень, перед необхідністю яких встала Україна після проголошення незалежності і процес його становлення в державі дуже актуальний сьогодні.

Метою підприємницької активності є виробництво і пропозиція ринку такого товару, на який є попит і який приносить підприємцю прибуток. Прибуток -- це надлишок доходів над витратами, одержуваний в результаті реалізації ухваленого підприємницького рішення по виробництву і поставці на ринок товару, відносно якого підприємцем виявлений попит споживача, що не задовольняється або прихований.

Проте отримання прибутку властиве не тільки підприємницькою, але і будь-якій іншій формі ділової активності. В зв'язку з цим важливо звернути увагу на виділення такої економічної категорії, як підприємницький прибуток, або підприємницький дохід. Доходи від інноваційної діяльності, тобто від введення нових методів і прийомів організації виробництва, і складають підприємницький дохід. Під підприємницьким доходом слід розуміти перш за все додатковий дохід, дохід від управління, надлишок, одержуваний підприємцем завдяки його природним якостям або особливому умінню аналізувати і по-новому комбінувати чинники виробництва залежно від зовнішніх умов. Розвиток підприємництва можливий лише за наявності необхідних суб'єктів такого роду діяльності. Ці суб'єкти і роблять можливим розвиток ринкових відносин (а не навпаки, як це бачиться багатьом в Україні). Поява суб'єктів підприємництва має на увазі наявність певної суспільної ситуації, коли ідеологічна, політична і соціально-економічна обстановка провокує підприємницький бум.

Здійснення підприємницької діяльності на ефективному рівні, таким чином, можливе лише за наявності певної суспільної ситуації -- підприємницького середовища, під якою розуміється перш за все ринок, ринкова система відносин, а також особиста свобода підприємця, тобто його особиста незалежність, що дозволяє ухвалити правильне підприємницьке рішення.

Розділ 1. Сутність, функції і види підприємництва

1.1 Суть і функції підприємництва

Сучасна економічна теорія визначає підприємництво як ініціативну, самостійну господарську діяльність людей, направлену на отримання прибутку за допомогою організації і використовування ресурсів в цілях виробництва і реалізації товару.

З одного боку, підприємництво виступає як особливий вид господарської діяльності, в основі якої лежить ряд умов і вимог (свобода у виборі напрямів і методів діяльності, самостійність в ухваленні рішень, відповідальність за ухвалювані рішення, орієнтація на досягнення комерційного успіху).

З другого боку, підприємництво - це визначені стиль і тип поведінки, складники якого:?? ініціатива, пошук нетрадиційних рішень, масштабність і ризик, ділова хватка.

З третьою, підприємництво - ??це особлива функція: забезпечення розвитку і вдосконалення господарського механізму, постійне оновлення економіки, створення інноваційної сфери [3].

Підприємництво - це особливий вид економічної активності (під якою ми розуміємо доцільну діяльність, направлену на отримання прибутку), що заснована на самостійній ініціативі, відповідальності і інноваційній підприємницькій ідеї.

Економічна активність є формою участі індивіда в суспільному виробництві і спосіб отримання фінансових коштів для забезпечення життєдіяльності його самого і членів його сім'ї. Такою формою участі індивіда в суспільному виробництві є один суспільний функціональний обов'язок або їх комбінація, коли він виступає в якості: - власника яких-небудь об'єктів, нерухомості і т.д., що приносять йому постійний і гарантований дохід (власник підприємства або будинку, що здається в оренду, і т.д.);

- найманого робітника, що продає свою робочу силу (токар на заводі, вчитель в школі і т.д.);

- індивідуального виробника ("вільний художник", що живе на доходи від реалізації своїх творів, або водій, що використовує автомобіль як таксі і живучий на доходи від такої діяльності, і т.д.);

- державного або муніципального службовця;

- менеджера (керівник чужим підприємством);

- пенсіонера (пасивна форма участі в суспільному виробництві як наслідок минулої активності);

- чи учня студента (як підготовчий етап до участі в майбутнім суспільному виробництві в який-небудь конкретній формі);

- безробітного (яка вимушена форма неучасті або припинення участі в суспільному виробництві);

Підприємництво характеризується обов'язковою наявністю інноваційного моменту, -- будь то виробництво нового товару, зміна профілю або діяльності підстава нового підприємства.

Нова система управління виробництвом, якістю, упровадження нових методів організації або виробництва нових технологій -- це теж інноваційні моменти [8].

Існують наступні функції підприємництва, які зображено на рис. 1.1.

Рис. 1.1 Функції підприємництва

Функції підприємництва:

1. Ресурсна функція. Вона реалізується в мобілізації капіталу, трудових, матеріальних, інформаційних і інших ресурсів для їх продуктивного використання. Націленість підприємця на динамічну ефективність вимушує його до постійного пошуку додаткових ресурсів. Безліч потенційних ресурсів суспільства були б незадіяні, не займайся підприємці їх мобілізацією.

2. Організаторська функція. Мобілізовані ресурси можуть принести користь їх власнику, підприємцю і суспільству в цілому лише в тому випадку, якщо вони належним чином використовуватимуться. Тому підприємець бере на себе функцію організації виробництва, збуту, дослідження ринку, наукових розробок і т.п.

3. Творча функція. Підприємець постійно націлений на пошук нових рішень. Прагнення максимізувати прибуток або інший результат, що визнається за підприємця як мета своєї діяльності, не дає йому задовольнятися положенням, що склалося. Він постійно шукає, як поліпшити свою справу. Появою безлічі оригінальних науково-технічних, економічних і організаційних рішень людство зобов'язане творчій функції підприємництва.

1.2 Суб'єкти підприємницької діяльності

Основним суб'єктом підприємницької активності виступає підприємець. Проте підприємець не єдиний суб'єкт, у будь-якому випадку він вимушений взаємодіяти із споживачем як основним його контрагентом, а також з державою, що в різних ситуаціях може виступати як помічник або супротивник.

І споживач і держава також відносяться до категорії суб'єктів підприємницької активності, як і найманий робітник (якщо, звичайно, підприємець працює не поодинці), і партнери по бізнесу (якщо виробництво не носить ізольованого від суспільних зв'язків характеру).

Схема їх взаємодії приведена на рис 1.2.

Рис. 1.2 Суб'єкти підприємницької діяльності

У взаємостосунках підприємця і споживача підприємець відноситься до категорії активного суб'єкта, а споживачу властива, в першу чергу пасивна роль. При аналізі сторони цих взаємостосунків споживач виконує роль індикатора підприємницького процесу. Це зрозуміло, тому все те, що складає предмет діяльності підприємця, має право на реалізацію тільки у разі позитивної експертної оцінки споживача. Така оцінка здійснюється споживачем і виступає як готовність останнього придбати той або інший товар. Підприємець, при плануванні і організації своєї діяльності жодним чином не може ігнорувати настрій, бажання, інтереси, очікування, оцінки споживача.

У підприємця в умовах ринкової системи відносин немає іншого шляху впливу на споживача, окрім як діяти в унісон з його інтересами. Проте така ситуація зовсім не означає, що підприємець зобов'язаний діяти тільки в строгій відповідності з вже виявленою цікавістю споживача. Сам підприємець може формувати попит споживача, створювати нові купівельні потреби. До цього саме і зводиться положення про два способи організації підприємницької активності: на основі виявленої цікавості споживача або на основі "нав'язування" йому нового товару.

Таким чином, метою підприємця виступає необхідність "завойовувати" споживача, створити коло власних споживачів.

Основними засобами впливу підприємця на споживача виступають наступні чинники:

- новизна товару і його відповідність інтересу споживача;

- якість;

- ціна товару;

- ступінь універсальності товару;

- зовнішній вигляд і упаковка;

- позитивні відмітні характеристики товару від товарів інших виробників і можливість споживача ознайомитися з такими відмінностями;

- можливість скористатися послугами післяпродажного сервісу;

- відповідність загальноприйнятим або державним стандартам;

- престижність і привабливість реклами товару і т.д.

Висновок, який можна було б зробити з розглянутої проблеми, зводиться до наступного: якщо з погляду суспільного виробництва саме підприємець виступає в ролі активного суб'єкта, то з погляду самого підприємницького процесу, його змісту і ефективності активну роль виконує споживач, і підприємець не може ігнорувати цей факт.

Роль держави як суб'єкта підприємницького процесу може бути різною залежно від суспільних умов, ситуації, що складається у сфері ділової активності, і тих цілей, які ставить перед собою держава. Роль держави як суб'єкта підприємницького процесу може бути різною залежно від суспільних умов, ситуації, що складається у сфері ділової активності, і тих цілей, які ставить перед собою держава [12].

Залежно від конкретної ситуації держава може бути:

- гальмом розвитку підприємництва, коли воно створює несприятливу обстановку для розвитку підприємництва або навіть забороняє його;

- стороннім спостерігачем, коли держава пряма не протидіє розвитку підприємництва, але в той же час і не сприяє цьому розвитку;

- прискорювачем підприємницького процесу, коли держава веде постійний і активний пошук заходів для залучення в підприємницький процес нових економічних агентів (нерідко така цілеспрямована діяльність держави викликає "вибух" підприємницької активності і приводить до буму підприємництва) [12].

Держава бере на себе освітні функції, тобто функції по професійній підготовці і вихованню підприємницьких кадрів; підтримує у фінансовому відношенні підприємців, що тільки вступили або вступають в сферу ділової активності; держава звичайно бере на себе функції створення для підприємців необхідної підприємницької інфраструктури; держава звичайно бере на себе функції створення для підприємців необхідної підприємницької інфраструктури. Найманий робітник як реалізатор ідей підприємця також відноситься до групи суб'єктів підприємницького процесу. Саме від нього залежить ефективність і якість реалізації підприємницької ідеї.

Відомо, що кожному економічному суб'єкту властиві свої власні інтереси. Що стосується підприємця і найманого робітника, то частина їх планів співпадає (чим вище прибуток, тим вище заробітна платня), а частина носить полярно протилежний характер (підприємець не зацікавлений у високій оплаті праці, а найманий робітник зацікавлений). У таких випадках сторони вимушені йти на пошук компромісних варіантів, що, взагалі ж, і складає основу взаємостосунків цих двох суб'єктів підприємницького процесу. В рамках таких взаємостосунків підприємець позначає для себе певні проблеми в своїй повсякденній діяльності і намагається дозволити їх з найбільшим ефектом.

В першу чергу, підбір кадрів потрібної спеціалізації і необхідного рівня кваліфікації. Ця проблема розв'язується двома можливими шляхами:

- підготовка таких кадрів на власній інформаційній і фінансовій базі (але такий шлях не завжди ефективний із зрозумілих причин);

- залучення кадрів, зайнятих в інших підприємницьких або виробничих структурах, для чого потрібне створення для працівників кращих, привабливіших.

Іншою проблемою виступає необхідність залучення найманого робітника в інтерес підприємницької структури. При цьому розрізняють дві форми:

- залучення найманого робітника у виробничий інтерес підприємницької структури;

- залучення найманого робітника в комерційний інтерес фірми

- їх з властивою йому умілістю.

Форма залучення найманого робітника в інтерес підприємницької структури залежить від використовуваної підприємцем системи оплати праці. На сьогоднішній розрізняють наступні:

1. Тверда гарантована заробітна платня.

2. Тверда гарантована заробітна платня з щомісячною (щоквартальної або щорічної) премією

3. Відрядна заробітна платня.

4.З використанням коефіцієнта ефективності.

5. Відрядно-преміальна заробітна платня.

6. Тарифна заробітна платня.

7. Почасова заробітна платня.

Правда, всі ці форми оплати праці сприяють залученню працівника лише у виробничий (але не в комерційний) інтерес фірми. Для працівника в такій ситуації головне - виконати належним чином свої обов'язки, а який буде загальний результат діяльності фірми, підприємства, колективу, для нього не так важливо [17]. Для залучення працівника в комерційний інтерес фірми важливо створити таку ситуацію, коли працівник одночасно буде зацікавлений як в своїх особистих результатах, так і в результатах колективної діяльності. Такий двоякий інтерес працівника можна стимулювати тільки одним-єдиним засобом -- установкою прийнятного рівня заробітної платні.

1.3 Види підприємницької діяльності

Підприємництво як особлива форма економічної активності може здійснюватися як в державному, так і в приватному секторі економіки. Державне підприємництво є форма здійснення економічної активності від імені заснованого підприємства: а) державними органами управління, що уповноважені (відповідно чинному законодавству) керувати державним майном (державне підприємство), або б) органами місцевого самоврядування (муніципальне підприємство). Власність такого роду підприємств є форма відділення частини державного або муніципального майна, частини бюджетних коштів, інших джерел. Важливою характеристикою таких підприємств виступає та обставина, що вони відповідають за своїми обов'язками тільки майном, що знаходиться в їх власності (ні держава не відповідає за їх зобов'язаннями, ні вони самі не відповідають за зобов'язаннями держави).

Приватне підприємництво є форма здійснення економічної активності від імені підприємства (якщо воно зареєстроване як таке) або підприємця (якщо така діяльність здійснюється без наймання робочої сили, у формі індивідуальної трудової діяльності).

Звичайно, кожний з цих видів -- державне і приватне підприємництво має свої відмітні ознаки, але основні принципи їх здійснення багато в чому співпадають. І в тому і в іншому випадку здійснення такої діяльності допускає ініціативність, відповідальність, інноваційний підхід, прагнення до максимізації прибули. Схожою є і типологія обох видів підприємництва [8].

Залежно від змісту підприємництва як форми ініціативної діяльності, направленої на отримання прибутку (підприємницького доходу) і її зв'язки з основними стадіями відтворного процесу розрізняють різні види підприємництва: виробниче, комерційне, фінансове, посередницьке, страхове.

Підприємництво називається виробничим, якщо сам підприємець безпосереднім чином, використовуючи як чинники знаряддя і предмети праці, робить продукцію, товари, послуги, роботи, інформацію, духовні цінності для наступного продажу споживачам, покупцям, торговим організаціям. У такий спосіб функція виробництва в цьому вигляді підприємництва - основна, визначаюча.

Підприємницька діяльність, пов'язана з безпосереднім виробництвом товарів, може носити:

1)традиційний характер;

2) інноваційний характер (інноваційна підприємницька діяльність, інноваційне підприємництво).

Підприємництво у сфері безпосереднього виробництва товарів може, таким чином, орієнтуватися на виробництво і поставку на ринок традиційних або інноваційних товарів. Практика підприємницької діяльності в будь-якій її формі містить в собі інноваційний процес. Розподіл типів, що приводиться вище, підприємницької діяльності - засновується на переконанні, що виробництво і постачання на ринок традиційних товарів здійснюється також з використанням якихось нових методів або прийомів, пов'язаних з організацією виробництва, технічними елементами виробництва або змінами якісних характеристик виробленого товару.

У комерційному підприємництві підприємець виступає в ролі комерсанта, торговця, продаючи готові товари, придбані їм у інших осіб, споживачу, покупцю. У такому підприємництві чинником є сам товар, а прибуток підприємця утворюється шляхом продажу товару за ціною, що перевищує ціную придбання. Відзначимо, що якщо товар здобувається на законних підставах, то торгово-комерційне підприємництво не слідує називати спекуляцією і на цій підставі засуджувати. Посередницьке - підприємництво, в якому підприємець сам не робить і не продає товар, а виступає в ролі посередника. Головна задача і предмет підприємницької діяльності посередника - з'єднати дві зацікавлені у взаємній угоді сторони.

Отже є підстави стверджувати, що посередництво складається в наданні послуг кожної з цих сторін. За надання подібних послуг підприємець одержує дохід, прибуток [18].

Фінансове підприємництво є особлива форма комерційного підприємництва, в якому як предмет купівлі-продажу виступають гроші і цінні папери, продані підприємцем покупцю або надані йому в кредит.

Страхове підприємництво полягає у тому, що підприємець гарантує страхувальнику майна, цінності, життя за певну платню компенсацію можливого збитку в результаті непередбаченого нещастя. Страхування майна, здоров'я, життя є особлива форма фінансово-кредитного підприємництва, яка полягає в тому що підприємець одержує страховий внесок, виплативши страховку тільки при певних обставинах. Тому що вірогідність виникнення таких обставин невелика, та частина внесків, що залишилася, утворює підприємницький дохід.

Суспільне розуміння проблеми підприємництва зводиться до того, що, з одного боку, пріоритетне значення має перший тип підприємницької діяльності, оскільки суспільне багатство (який узагальнений підсумок рівня і якості життя кожного члена суспільства) залежить від стану справ саме у сфері матеріального виробництва, науково-технічних і сервісних послуг з другого боку такі суспільні відносини до цього типу підприємництва на практиці не носить дійсно пріоритетного характеру -- суспільство сприяє розвитку і другому типу підприємницької діяльності, тобто посередництво. Рівень і якість життя, зручність і комфорт кожного члена суспільства неабиякою мірою залежать від рівня розвитку в суспільстві посередницької сфери (зручна для покупця організація торгівлі, реклама, доставка товарів на будинок, замовлення товару поштою, телефону і т.д.); теж саме відноситься і до споживачів товарів виробничого призначення.

Але таке суспільне сприйняття посередницької діяльності не є єдиною і основною причиною. Головне полягає в іншому -- посередницька підприємницька діяльність, її наявність і ускладнення до розумних меж веде:

1) до збільшення продуктивності праці безпосередніх виробників товарів на основі поглиблення спеціалізації;

2) до прискорення темпів оборотності (круговороту) капіталу;

3) до насичення товарних ринків до об'єктивно необхідних розмірів і функціонування безпосередніх товаровиробників відповідно інтересам кінцевих споживачів (оскільки посередник спеціалізується головним чином на вивченні споживацького попиту і замовленні або придбанні тільки тій продукції, споживацький інтерес до якої він вже проявив; будь-яку продукцію, вироблену безпосереднім товаровиробником, він здобувати не буде). Як показує практика, в нашій країні посередницькому і комерційному підприємництву належить більша частина, ніж іншим видам діяльності, тому доцільно зупинитися на посередницькому підприємництві детальніше [18].

Ринок, як відомо, є місцем зустрічі двох основних суб'єктів економічних (господарських) відносин. А раз це так, то на ринку повинні бути присутнім самі виробник і споживач, або ж їх представники.

Обличчя (юридичні або фізичні), що представляють інтереси виробника або споживача (а часто і діючі від їх імені), але самими не є такими, називаються посередниками.

Підприємницька активність у сфері посередництва дозволяє з'єднати в самі стислі терміни економічні інтереси виробника і споживача. Посередництво, з погляду виробника, підвищує ступінь ефективності роботи останнього, оскільки дає можливість зосередити свою активність тільки на самому виробництві, передаючи посереднику функції по просуванню товару до споживача. Крім того, включення посередника у відносини між виробником і споживачем істотно скорочує термін оборотності капіталу, а виходить, підвищує прибутковість виробництва.

Підприємницька діяльність в посередництві здійснюється завжди в якійсь конкретній формі. найпоширенішою формою посередництва агенство, тобто такий тип відносин, у яких агент виступає посередником між виробником і споживачем.

Агент -- особа, що діє від імені і на користь виробника товару або споживача. Обличчя, в інтересах і від імені якого діє агент, називається принципалом. Принципалом може бути як власник товару, що доручає агенту продати його, так і споживач товару, що доручає агенту купити цей необхідний товар.

Таким чином, посередництво за участю агента, на ринку включає взаємостосунки вже не двох, а трьох суб'єктів які приведені на рис. 1.3.

Рис 1.3 Схема відносин виробника і споживача за участю агента

Розрізняють декілька типів агентів:

1) агенти виробників;

2) повноважні агенти по збуту;

3) агенти із закупівлі.

Агенти виробників (представники виробників) -- представляють інтереси двох або декількох виробників доповнюючих один одного товарів.

Повноважні агенти по збуту одержують право на збут всієї продукції і є як би відділом збуту, але не входять в структуру фірми-виробника, а взаємодіють з нею на договірних умовах.

Агенти із закупівлі найчастіше займаються підбором потрібного товарного асортименту (наприклад, для дрібних роздрібних торговців).

Брокер -- посередник при висновку угод, який спеціалізується по певних видах товарів або послуг, діє з доручення і за рахунок клієнтів, одержуючи від них спеціальну винагорода. Відноситься до категорії професійних ділових посередників.

Іноді агент виступає як оптовика-комісіонера, що самостійно розпоряджається товаром, приймаючи його на комісію. Комісіонер діє на основі договору комісії, що полягає між комісіонером (агентом) і принципалом, що у такому разі виступає у вигляді комітента.

Комісійні операції -- це різновид торгово-посередницьких операцій, що робляться однією стороною (комісіонером) з доручення іншої сторони (комітента) від свого імені, але за рахунок комітента. Відносини сторін регулюються договором комісії.

Комісіонер -- посередник, фізична або юридична особа, що робить за певну винагороду (комісійна винагорода) угоди на користь і за рахунок комітента, але від свого імені.

Комітент -- особа, що дає доручення іншій особі (комісіонеру) укласти певну угоду або ряд угод від імені останньої, але за рахунок комітента [19].

Розділ 2. Особливості розвитку підприємництва в Україні

2.1 Етапи розвитку підприємництва на території сучасної України

Підприємницькі відносини закладені в українському народі генетично. Впродовж всього процесу розвитку всіх сторін суспільного життя ступінь розвитку підприємництва, економічна свобода і інші чинники, стимулюючі зростання ініціативності суб'єктів економіки виконували важливу роль. І на сьогоднішній день формування ефективної, конкурентоздатної, соціально-орієнтованої економіки складає стратегічний курс державної політики. Починаючи розділ, присвячений підприємництву на Україні, представляється необхідним виділити етапи розвитку, основні напрями і проблематику, пов'язані з підприємництвом, а саме з малим бізнесом.

Особливе значення малого і середнього бізнесу виявляється під час перехідного до ринкової економіки періоду, полягає в стимулюванні структурної перебудови економіки і забезпеченні стабільності суспільства і гарантій на шляху до організованого ринку. В умовах формування орієнтованого ринку, прискорення інституційних перетворень в економіці Україні проблема становлення ринкових механізмів підприємництва є пріоритетною.

Процес розвитку малого підприємництва на Україні має своє історичне коріння і на стадії переходу до ринку має продовження. Для всестороннього затвердження принципів підприємництва необхідно використовувати вітчизняний досвід, достатньої багатий.

Підприємництво в Україні народилося ще за часів Рюріка, хоча тоді, як відомо, панувало натуральне господарство. Починальниками підприємницької діяльності були купці. Ґрунтуючись на своєму майні і інтуїції, на свій страх і ризик вони налагоджували торгові відносини з Візантією, Середньою Азією, Прибалтикою і Європою [19].

У п'ятнадцятому столітті почали формуватися торгові центри, купецькі об'єднання. Підприємництво із зовнішньоекономічної сфери поступово переноситися на українську територію і починає упроваджуватися у внутрішньогосподарчі відносини, спочатку в торгові, а потім і виробництві. Роки правління Петра ( кінець 17-18 ст.) можна назвати періодом становлення підприємництва. Великий самодержець сприяв виникненню соціального попиту на підприємницьку діяльність у виробництві, їм було дане державне замовлення на розвиток галузей промисловості.

Переломним моментом в становленні підприємництва вважаємося початок 19 століття. Олександр 1 видав Указ про вольних хліборобів, який дозволяв поміщикам відпускати селян на волю із землею за викуп. У Петербурзі був відкритий перший комерційний банк з відділеннями в шести містах Росії. Почали активно створюватися об'єднання підприємців.

Могутнім стимулом в розвитку підприємництва стала відміна кріпацтва. Ділові люди дістали можливість вільніше займатися підприємницькою діяльністю. На цей період часу доводяться найбільша подія - промисловий переворот. До 1808г. у Росії стали активно виникати акціонерні суспільства, почалася реконструкція важкої промисловості і залученням іноземного капіталу. У 1870г. відбувся Перший всеросійський з'їзд підприємців, на якому було сформульовано: "Нині свобода праці, свобода промисловості зробилися девізом сучасного промислового прогресу". У 1886г. був прийнятий закон, що регламентував відносини між підприємцями і робітниками, причому він відповідав всім вимогам міжнародного права. У 90-ті роки 19 століття склалася достатньо могутня індустріальна база підприємництва. В результаті реформи С.Ю. Вітте російський рубель став конвертованим. До Росії посилився приплив іноземного капіталу [19].

На початку 20-го століття в Росії створитися картелі, синдикати, трести. У першому десятилітті 20-го століття підприємництво в Росії ставати масовим явищем, а до 1914 р. ступає в стадію стійкого розвитку. Проте цей розвиток був перерваний спочатку Першою світовою війною, потім Цивільної і "військовим комунізмом".

З 1929 р., вільне підприємництво було згорнуте і оголошено нелегітимним, відбулося повне одержавлення економіки. І вже на рубежі 2-ої половини 80-х років, і особливо після 1991г. підприємництво, вже в рамках суверенної пост тоталітарної України, зароджується знов.

Реальний сектор малого бізнесу почав формуватися з 1986 по 1988 р., після ухвалення ухвали, а потім і Закону "Про кооперативи". Він і поклав початок розвитку недержавного малого і середнього підприємництва, в таким чином час, коли крупні підприємства знаходилися в руках держави. Ряд аспектів діяльності малого підприємництва був визначений Ухвалою Ради Міністрів УРСР від 22 вересня 1990 р. "Про заходи по створенню і розвитку малого підприємництва".

Надалі в ході приватизації і підприємства, що належали раніше державі переходять в приватну і приватно-колективну власність і на сьогоднішній день можна говорити про підприємницьку структуру, що склалася, у вітчизняній економіці, що регламентується рядом нормативних актів, таких як Закон України "Про власність", "Про підприємництво", "Про підприємства", "Про господарські суспільства" і інших.

Аналіз стану малого підприємництва, здійснений за даними офіційних звітів, свідчить, що сьогодні в цій сфері функціонують 151,4 тис. малих підприємств з чисельністю працюючих на них 1,032 млн. чоловік, близько 4,7 тис. спільних підприємств з прямими іноземними інвестиціями, в яких працює близько 95 тис. людина, 35,5 тис. фермерських господарств з 67 тис. працюючих, а також 930 тис. індивідуальних підприємців без створення юридичної особи. В цілому в малих підприємства зайнято понад 2,1 млн. чоловік, а частка виробництва малих підприємств у ВВП складає коло 7%.

Ринкові трансформаційні процес в економіці України сприяли відповідним змінам у формах власності малих підприємств.

За період з 1991 р. частка малих підприємств з державною формою власності скоротилася з 14% до 2%. У структурі недержавної форми власності частка колективної зросла з 50 до 70%, а приватної - залишилася на рівні 32%.

По галузевих ознаках малі підприємства переважно зосереджені в торгівлі, громадському харчуванні - 51% (промисловість - 15%, будівництво 10, побутове обслуговування - 5, інші галузі - 19%). У 1998 р. підприємствами малого бізнесу всіх форм власності вироблено продукції на 12,5 млрд. грн.

Успадкована від СРСР економіка України все ще залишається високомонополізованою. У її структурі підприємництво займає незначне місце. Для реалізації політики ринкової трансформації економіки України необхідно утворити 500 тис. малих і середніх підприємств. Насправді ми маємо показник, значно менше за це. Весь можливий потенціал розвитку підприємництва не вичерпаний, оскільки є необхідні ресурси в достатньому розмірі. Проте підприємництво на сьогоднішній день стикається з безліччю проблем і труднощів.

2.2 Труднощі і суперечності періоду становлення вітчизняного малого підприємництва

Реформи останніх років відкрили можливість легально займатися приватним бізнесом, одержувати прибуток і розпоряджатися нею на свій розсуд. Прихід в малий бізнес став масовішим, і підприємці зіткнулися з серйозними проблемами, які характерні для всіх країн світу, але в українському варіанті набули гіпертрофованого характеру. Набір цих труднощів відомий: у пресі, в крузі фахівців, що вивчають малий бізнес, в середовищі підприємців фігурує список приблизно з двох десятків причин, перешкоджаючих розвитку бізнесу, з тому числі малого, в Україні або утруднюючих його.

У типовий супереч входять такі причини, як недосконалість законодавства і часто змінні правила; надмірні податки; недостатність джерел фінансування; нерівні можливості відносно конкуренції з номенклатурним крупним бізнесом; всеосяжна корупція і рекет; відсутність підтримки, а таким чином і перешкоди з боку держави ( його органів); нерозвиненість інфраструктури (банківської і комунікаційної систем забезпечення); професійна непідготовленість самих підприємців. До цього можна додати також економічну депресію, інфляцію і відсутність до недавнього часу твердої національної грошової одиниці, що впливає не тільки на малий бізнес, але і на інших господарських суб'єктів, будучи неминучим супроводом перехідного періоду [20].

Із загальних проблем, з якими стикаються бізнесмени всіх регіонів України в своїй повсякденній діяльності, виділимо наступні.

Труднощі з реєстрацією відкриття власної справи займають із списках проблем не останнє місце. Багато охочих почати бізнес вже мають в своєму розпорядженні необхідну інформацію про процедуру реєстрації, можуть одержати в органах реєстрації, у консультантів-індивідуалів або в спеціалізованих формах зразки документів і необхідні ради. Проте, по витратах часу, грошових коштів, нервових зусиль, діюча в Україні процедура реєстрації підприємців все ще залишається громіздкою і надмірно ускладненою, особливо в порівнянні з тією, що діє в розвинених країнах.

Іншою проблемою підприємця є дефіцит фінансів. Власних капіталів більшість не має, банківський кредит дається на 2-3 місяці і з високою кредитною ставкою, а інших масово доступних джерел фінансової підтримки малого бізнесу в Україні немає. Приватні добродійні фонди відсутні, союзи і асоціації підприємців не мають в своєму розпорядженні засобів для кредитування малого бізнесу. Відомо лише 4 потенційно доступних джерела виділення фінансів: Український Фонд підтримки підприємництва, державний інноваційний фонд, засоби виділені місцевими органами власті для організації свого бізнесу безробітним; засоби місцевих органів влади, які утворюються з відрахувань від вартості приватизованих об'єктів. Але всі ці джерела украй не дієві. Що стосується отримання кредитів в комерційних банків, як їх клієнти можуть виступати торгові і посередницькі організації, що мають майно для застави. Останніми роками розширюють масштаби діяльності в Україні зарубіжні і міжнародні фінансові фонди і програми, але вони охоплюють локальні зони і тому не роблять істотного впливу на підтримку малих підприємств. Необхідно виділити проблеми доступу до приміщень і устаткування, дефіцит інформації і недоліку кваліфікованого персоналу. Цей набір проблем типовий для всієї України.

Діючі бізнесмени відзначають такі проблеми, як труднощі з реалізацією продукції і доступі до сировини і матеріалів. Дуже часто наявну сировину не відповідає двом чинникам, а саме 0 ціновому і якісному. Підприємці виділяють ще дві проблеми, які на їх думку мають суто місцеве походження. Це відношення з податковою адміністрацією і урядовцями. Вони відзначають некомпетентність багатьох рівнів, що служать, що породжує необґрунтовані претензії, а також неправильне розумінні суті того, яким повинен бути характер взаємостосунків з підприємцями. Через це вони вступають в конфлікти. Важливою проблемою є недостатнє власна підготовленість до бізнесу. Це і зрозуміло: адже сфера підготовки підприємництва знаходитися в України в зародковому стані. Бізнесмени скаржаться на труднощі отримання інформації і відсутність літератури по бізнесу [21].

На сьогоднішній день в Україні в секторі малого бізнесу працює понад 3 млн. громадян, що складає приблизно 16% зайнятого населення країни. Таким чином сфера малого підприємництва України має велику потенційну нагоду для працевлаштування незадіяної робочої сили. Аналіз кількості малих підприємств по видах власності показує, що в період з 2009 - 2012 роки зростає. Дані аналізу приведені в таблиці 2.1. Динаміка зміни кількості малих підприємств зображена у додатку А. З таблиці 2.1 видно що частка приватної власності щорічно збільшується, але поки-що малих підприємств колективної форми власності набагато більше, ніж підприємств з якою-небудь іншою формою.

Таблиця 2.1 Кількість приватних підприємств по формах власності в Україні

Форми власності:

2009

2010

2011

2012

Державна

3112

3825

3058

2568

Комунальна

5549

5986

6548

7459

Приватна

65487

71589

76542

81985

Колективна

145635

128963

145856

152456

Також щорічно зростає кількість малих підприємств по основних видах економічної діяльності такими видами є: сільське господарство, мисливство і лісове господарство, промисловість, будівництво, оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послугами з ремонту, готелі і ресторани, транспорт і зв'язок, операції з нерухомістю, здача під найм і послуги юридичним особам; освіта, охорона здоров'я і соціальна допомога. Кількість малих підприємств по основних видах економічної діяльності зображена у таблиці 2.2. , а динаміка їх зміни у додатку Б.

Таблиця 2.2 Кількість приватних підприємств по основних видах економічної діяльності

2009

2010

2011

2012

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство.

4589

7839

10157

11649

Промисловість

30253

34497

37652

40795

Будівництво

16175

18323

19882

21576

Оптова і роздрібна торгівля транспортними засобами

100148

101113

100248

102067

Готелі і ресторани

6655

7538

7939

8711

Транспорт і зв'язок

6598

8483

9887

11423

Операції з нерухомістю

20827

26371

32031

39667

Освіта

1439

1672

1876

2132

Охорона здоров'я і соціальна допомога.

1859

2042

2395

2793

Проаналізувавши таблицю 2.2 можна зробити висновки, що найбільша кількість малих підприємств зосереджено в оптовій і роздрібній торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послугами з ремонту. Менше всього малих підприємств зосереджено в освіті. Найбільше зростання відбулося в промисловості освіті, а також в транспорті і зв'язку.

Також в період з 2009 по 2012 рік виросла кількість малих підприємств на 10000 населення яка зображена у таблиці 2.3. Найбільша їх кількість була в 2012 році в порівнянні з рештою років.

Таблиця 2.3 Кількість малих підприємств на 10000 населення

2008

2009

2010

2011

2012

Кількість приватних підприємств на 10000 населення

35

40

44

48

53

2.3 Основні напрямки оздоровлення підприємництва в Україні

Першочерговим завданням уряду будь-якої країни з перехідною економікою слід вважати створення сприятливого середовища для утворення та зростання нових підприємств. Тому одним із основних показників, що характеризують процес становлення малого бізнесу, є динаміка зміни кількості діючих суб'єктів малого підприємництва. За прогнозними розрахунками.

Підтримка з боку держави має здійснюватися шляхом допомоги у формуванні стартового капіталу для відкриття підприємства і забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку та функціонування малих підприємств.

Одним із головних напрямів сприяння розвитку малого бізнесу є створення системи фінансової підтримки. Як відомо, діючі важелі державної підтримки малого підприємництва в Україні поділяються на дві групи методів: прямі і непрямі.

На тенденції розвитку малого бізнесу в Україні безпосередньо впливає негативна динаміка основних макроекономічних показників, насамперед: обмеженість попиту та криза збуту на внутрішньому ринку через поліцію: надання субсидій та позик; формування державних фондів; створення спеціальних державних установ.

До основних форм непрямої підтримки, які поступово повинні витісняти важелі прямого адміністративного впливу, слід віднести: податкові пільги (або повне звільнення від податків); прискорену амортизацію; знижки, пов'язані з науково-дослідницькими роботами та підготовкою кадрів для підприємницької діяльності, тощо.

Вищезазначені форми державної підтримки тією чи тією мірою використовуються в Україні, і їх варто вважати ефективними, гнучкими важелями допомоги малим підприємствам.

Аби зробити фінансування для малих підприємств доступнішим, доцільно задіяти систему залучення позик, подібну тій, що існує в інших країнах. Замість того щоб витрачати гроші на субсидії та дотації, уряд може сприяти наданню малим підприємствам, які мають у цьому потребу, позик та гарантувати їх повернення в разі неплатоспроможності реципієнта. Таким чином держава зменшує ризик для позичальника й усуває головну перешкоду на шляху надання позик.

Поки що в Україні дуже гостро стоїть проблема кредитування малих підприємств, їх доступу до фінансових ресурсів. Далеко не кожне МП спроможне сплачувати досить високі процентні ставки. Комерційні ж банки, своєю чергою, не поспішають розвивати відносини з малими підприємствами через підвищений ризик щодо повернення кредитів. Комерційні банки видають МП лише короткострокові кредити і їх не можна вважати джерелом кредитування малого бізнесу.

Якщо держава справді має намір допомагати суб'єктам малого підприємництва і бачить у ньому невід'ємний елемент системи ринкових відносин, тоді її фінансово-кредитна політика повинна стимулювати його розвиток.

Аналіз інформації щодо виділення коштів з регіональних та місцевих бюджетів у 2012р. показує, що із передбачених 24 млн. грн. фактично було виділено 17,3 млн. грн., з яких 80% припадає на місто Київ, а 20% - на інші 12 регіонів. Крім того, слід зауважити, що в місті Києві та Рівненській області кошти спрямовувалися на підтримку вітчизняного виробника та розвиток підприємництва, в тому числі й малого.

Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва в Україні

3.1 Проблеми розвитку підприємництва в Україні

Однією з вирішальних умов поглиблення економічних реформ, що проводяться в Україні, здатних вивести країну з кризи, забезпечити ослаблення монополізму, добитися ефективного функціонування виробництва і сфери послуг, є розвиток малого підприємництва. Цей сектор економіки створює необхідну атмосферу конкуренції, здатний швидко реагувати на будь-які зміни ринкової кон'юнктури, заповнювати ніші, що утворюються, в споживацькій сфері, створює додаткові робочі місця, є основним джерелом формування середнього класу, тобто розширює соціальну базу реформ, що проводяться.

Сектор малого бізнесу формується в Україні з 1986-1988 рр. після ухвалення ухвали, а потім і закону про кооперативи. Тоді це була ще квазіформа малого приватного бізнесу, але вона поклала початок розвитку недержавного малого і середнього підприємництва і до 1992 року спостерігалося бурхливе зростання малих підприємств, яке різко сповільнилося. у 1993 році.

Втрата адміністративного управління, економічний хаос і законодавча плутанина привели до того, що законопослушні підприємці, організуючі бізнес у виробничій сфері, опинилися в надзвичайно скрутному становищі, несучи великі витрати, виплачуючи високі податки і піддаючись державному і недержавному рекету. Відсутність чіткого механізму реалізації державних заходів по підтримці малого бізнесу, утруднення в отриманні кредитів, виробничих приміщень і матеріальних ресурсів поставили малі підприємства в нерівне положення з крупними. Це привело до скорочення їх зростання і до орієнтації переважно на торгово-закупівельну і посередницьку діяльність.

Дотепер переважають роздрібна торгівля (35%), промисловість (15%), будівництво (16%). Тенденції в галузевому розподілі малих підприємств і кооперативів такі, що скорочується частка підприємств, що займаються виробництвом, а росте частка і, відповідно значення для нашої економіки, підприємств, що займаються торгівлею, посередницькими послугами, фінансових і страхових компаній, зокрема бірж і брокерів. Крім того, існує велика кількість підприємств, зареєстрованих як виробничі або багатоцільові (випуск товарів народного споживання, надання різних послуг ), але що проте займаються торгово-посередницькою діяльністю як основний [21].

Досягнутий до 1997 р. рівень розвитку недержавного приватного підприємництва можна оцінити як недостатній по наступних міркуваннях:

- складає 10--15%, тоді як в розвинених країнах -- від 50 до 80%; -- за об'ємом діяльності (виробництво товарів і послуг) малий бізнес України настільки малий, що не може ні задовольнити суспільні потреби, ні виконувати роль повноцінного ринкового чинника, тобто впливати на досягнення ринкового балансу і скласти конкуренцію крупним монопольним державним підприємствам (по числу МП, що доводяться на 10 тис. чіл. населення, Україна у декілька разів відстає від країн Балтії і Росії, в 10 разів -- від Румунії і Словенії, в 50 разів -- від Польщі, Угорщині, Чехії);

-- частка працюючих в малому бізнесі України складає близько 8% від чисельності всіх працюючих, тоді як в країнах з ринковою економікою -- не менше 50%;

-- внесок малого бізнесу України в створення ВНП складає 10--15% в порівнянні з 60--80% у розвинених країнах.

Що стосується внутрішнього механізму життєдіяльності, то малий бізнес не досяг порогу "критичної маси", при якому починає діяти ефект саморегулювання і самовідтворювання.

3.2 Причини, що впливають на розвиток підприємництва

Розглянемо причини ситуації, що склалася. У пресі, в крузі фахівців, що вивчають малий бізнес, в середовищі підприємців фігурує перелік, в який входить близько двох десятків причин, перешкоджаючих розвитку малого бізнесу в Україні. Серед них -- недосконалі закони і правила, що часто змінюються; надмірні податки; вузькість джерел фінансування; нерівні можливості в конкуренції з крупним номенклатурним бізнесом; всеосяжна корупція і рекет; відсутність підтримки або ж перепони з боку держави (його органів); нерозвиненість інфраструктури (банки, зв'язок, інформація і т. п.); професійна непідготовленість самих підприємців і т.д. Із загальних проблем, з якими стикаються бізнесмени всіх регіонів України в своїй повсякденній діяльності, виділимо наступні [22].

Труднощі з реєстрацією відкриття власної справи займають в списках проблем останнє місце. Це зовсім не означає, що проблеми немає або що вона незначна. Звичайно, за 5 років масового розвитку малого бізнесу в Україні гострота її помітно зменшилася. Багато охочих почати бізнес вже мають в своєму розпорядженні необхідну інформацію про процедуру реєстрації, можуть одержати в органах реєстрації, у консультантів-індивідуалів або в спеціалізованих фірмах зразки документів і необхідні ради. Проте, по витратах часу, грошових коштів, нервових зусиль діюча в Україні процедура реєстрації підприємства все ще залишається громіздкою і надмірно ускладненою, особливо в порівнянні з тією, що діє в розвинених країнах.

Опит підприємців, що починають і вже діючих, показав, що 75% їх не перше місце серед інших проблем ставлять дефіцит фінансів. Власних капіталів більшість не має, банківські кредити даються на 2--3 місяці і з високою процентною ставкою, а інших масово доступних джерел фінансової підтримки малого бізнесу в Україні немає. Приватні добродійні фонди відсутні, союзи і асоціації підприємців не мають в своєму розпорядженні засобів для кредитування малого бізнесу. Відомі лише чотири потенційно доступних джерела виділення фінансів: Український фонд підтримки підприємництва; Державний інноваційний фонд; засоби, що виділяються місцевими органами влади безробітним для організації свого бізнесу; засоби місцевих органів влади, які утворюються з відрахувань від вартості приватизованих об'єктів. Обидва центральні фонди дислокуються в Києві, але мають регіональні відділення в обласних містах (фонд підтримки підприємництва -- в 9, а інноваційний фондів - 19 областях). Перший фонд щорічно одержує з державного бюджету встановлену суму для кредитування дрібних приватних підприємців; засоби другого фонду утворюються з фіксованого відсотка відрахувань, вироблюваних всіма підприємствами від об'єму реалізації продукції (робіт, послуг). Ці фонди виділяють кредити підприємцям як для початку своєї справи, так і під поточне виробництво, на конкурсних принципах, шляхом оцінки їх бізнес-планів. Проте поступають засоби до фондів в недостатньому об'ємі і нерегулярно. Інноваційний фонд подає кредитну підтримку тільки проектам, що реалізовують нові технології, але його можливості також невеликі щодо потреб малих підприємств.

Також існують проблеми доступу до приміщень і устаткування (55% опитаних), дефіциту інформації (50%) і недоліку кваліфікованого персоналу (46%). Цей набір проблем типовий для всієї України.

Проблема приміщення для малого бізнесу знаходиться в одному ряду з проблемою фінансування. Рівень їх складності варіюється залежно від ситуації на місцях [22].

Діючі бізнесмени відзначають також проблеми з реалізацією продукції і з доступом до сировини і матеріалів. Останнє не потребує пояснення, оскільки в Україні ще не створений механізм вільної ринкової реалізації сировини і як і раніше здійснюється його розподіл між державними підприємствами, частка яких по галузях коливається від 60 до 90%. Крупні біржі з дрібним бізнесом не працюють, а дрібнооптова торгівля вирішує питання постачання підприємців через неформальні канали. Частково цим пояснюється такий феномен нинішньої України, як розрахунки між недержавними підприємствами переважно у вигляді готівки.

Проблема реалізації продукції має два аспекти -- внутрішні і зовнішні. Реалізувати продукцію на внутрішньому ринку України важко не тому, що вона не потрібна: попит є, але у споживачів немає грошей для розрахунків. У багатоланковому ланцюжку підприємств, що поставляють один одному продукцію, ні у кого немає грошей для оплати. Ця ситуація триває вже не один рік і відома як "криза взаємних платежів".

3.3 Розвиток підприємництва в Україні

Важливим чинником розвитку малого бізнесу є участь державних органів в створенні сприятливих умов для нього. У даному напрямі держава зробила такі кроки. В кінці 1991 р. був встановлений Державний комітет із сприяння малим підприємствам і підприємництву (скасований в 1994 р.). Тоді ж утворений Національний фонд підтримки підприємництва і розвитку конкуренції. У 1993 р. фундирується Державний інноваційний фонд і приймається довгострокова програма державної підтримки підприємництва.

Особливо слід згадати таку комплексну по послугах форму допомоги малому бізнесу, як центри розвитку бізнесу. У розвиненому вигляді вони надають послуги консультантів, ведуть підготовку до бізнесу. Розвиток мережі таких центрів дозволив би значно підвищити рівень бізнес-послуг і підготовки підприємців. Прикладом ефективної допомоги такого роду може служити робота відкрився в 1995 р. в Києві Агентства по розвитку підприємництва в рамках програми TACIS, яке надає послуги консультантів початківцям і проводить навчання основам бізнесу. Показники розвитку малого бізнесу по областях зображені у таблиці 3.3

Таблиця 3.3 Показники розвитку приватного бізнесу по областях

Показник

Київська обл.

Україна

Максимум

Мінімум

Населення (млн. чіл.)

4.5

50.6

5,3

0,9-- Чернівецька обл.

Кількість діючих МП і кооперативів

11221

84940

11170-- Донецька обл.

1013-- Чернівецька обл.

Розподіл числа МП і кооперативів (тис. чіл.)

159,3

1231

156,5-- Донецька обл.

12.1-- Чернігівська обл.

Частка працездатного населення, зайнятого в МП і кооперативах(тис. чіл.)

6.6--Київ,

4,8-область

4,3

6,9-- Харківська обл.

1,8-- Чернігівська обл.

Кількість МП і кооперативів на 10 тис. чіл.

32,9--Київ.12,7--область

16,4

26,4--Харківська обл.

7,0--Вінницька обл.

Частка в сумарній виручці МП України (%)

11,8-Київ, 5,5-область

100

13,3-- Донецька обл.

0,7-- Закарпатська обл.

Середня виручка на 1 МП (млн. крб 1998 р.)

252-Київ,423--область

216

344--Запорізька обл.

95--Закарпатська обл.

Дані таблиці 3.3 демонструють не найбільшу різницю в показниках розвитку малого бізнесу між областями України. Цей факт дозволяє зробити висновок про те, що при одних і тих же законах, правилах оподаткування і інших чинниках, віднесених нами до групи базисних, які діють на всій території країни, різниця в рівні розвитку малого бізнесу в окремих областях може досягати двох-, триразової амплітуди. І цю різницю слід віднести на рахунок дії інших чинників -- доповнюючих і внутрішніх [21].


Подобные документы

 • Сутність підприємництва, його функції, принципи та умови існування. Види підприємницької діяльності. Державне регулювання, організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Загальна характеристика та аналіз підприємницької діяльності ПП "Гроно".

  дипломная работа [266,6 K], добавлен 14.12.2011

 • Економічні основи розвітку підприємництва в Україні. Малий та середній бізнес в Україні. Розвиток, труднощі та перспективи становлення малого та середнього бізнесу в Україні в 90-ті роки. Напрямки розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

  курсовая работа [31,2 K], добавлен 27.07.2003

 • Аналіз впливу законодавчого регулювання діяльності малих підприємств та його наслідків. Етапи формування малого підприємництва в Україні. Основні проблеми процесу розвитку малого підприємництва та шляхи їх подолання. Малі підприємства в сфері обігу.

  статья [203,7 K], добавлен 22.02.2018

 • Здійснення підприємництва у ринковій економіці та еволюція його теоретичного осмислення. Функції підприємництва, його форми та види. Законодавча база діяльності підприємств в Україні. Проблеми та шляхи удосконалення розвитку підприємництва в Україні.

  курсовая работа [284,7 K], добавлен 02.03.2011

 • Суть підприємництва, його функції та умови існування. Виробнича, комерційна, фінансова та консультативна підприємницька діяльність. Традиціоналістське та інноваційне виробництво. Розвиток підприємництва в окремих видах економічної діяльності в Україні.

  дипломная работа [433,7 K], добавлен 18.02.2011

 • Оцінка умов ведення бізнесу в України за всесвітніми рейтингами. Ресурсна та інформаційна підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва. Реалізація регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Система державного нагляду (контролю).

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 12.05.2014

 • Роль малого підприємництва у структурі перехідної та розвиненої ринкової системи. Статистична оцінка діяльності підприємств малого бізнесу. Шляхи забезпечення позитивного розвитку, форм державної та регіональної підтримки малого підприємництва в Україні.

  научная работа [182,3 K], добавлен 18.05.2014

 • Механізм державного регулювання підприємництва, його необхідність. Інституціональні засади державної підтримки підприємництва. Фінансові важелі державної підприємницької політики. Економічні функції податків. Державна підтримка розвитку бізнесу в Україні.

  реферат [56,4 K], добавлен 18.03.2011

 • Поняття та економічна суть підприємництва, його ознаки та функції. Суб’єкти підприємництва, їх види та форми організації. Проблеми розвитку підприємництва в Україні та роль держави у даному процесі, перспективи та можливі строки вирішення цих питань.

  курсовая работа [52,6 K], добавлен 04.05.2010

 • Роль малого бізнесу в економіці. Державне регулювання та нормативно-правове забезпечення розвитку дрібного підприємництва в Україні. Діючі системи оподаткування для суб’єктів малого бізнесу та організаційні форми здійснення господарської діяльності.

  дипломная работа [166,5 K], добавлен 02.06.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.