Концептуальні основи аналізу національної економіки

Економічні теорії та базисні інститути національної економіки. Характеристика економічного потенціалу. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки. Інституціональні чинники її розвитку. Функціонування інфраструктури національного ринку.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид тест
Язык украинский
Дата добавления 15.01.2010
Размер файла 18,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Тестові завдання

З дисципліни «Національна економіка»

На тему (за змістовим модулем № «1»)

Концептуальні основи аналізу національної економіки

Студентки факультету «Економіки та бізнесу»

3-го курсу, спеціальності Фінансів та кредиту, 31 групи

Максимець А.І.

Викладач

Харчевникова І. П.

Оцінка балів

« » 2009р.

Мелітополь-2009 р.

Тема 1. Національна економіка

1. Який вид економічної діяльності відносять до закордону?

1) надання трансфертів

2) формування експорту та імпорту

3) сплата податків до бюджету

4) створюють пропозицію рес-в (праці) на ринку факторів вир-ва

2. Який з методів вивчає виділення найбільш суттєвих сторін процесу або явища, що вивчається?

1) метод аналізу

2) метод поєднання історичного

3) метод наукової абстракції

4) метод матеріальної динаміки

3. За способами регулювання господарської діяльності розрізняють?

1) традиційні та командно-адміністративні економіки

2) ринкові і традиційні економіки

3) ринкові і неринкові економіки

4) неринкові і командно-адміністративні економіки

4. Після якого року починається перехід від феодальних до капіталістичних відносин здійснюється промислова революція з'являються ознаки індустріального сусп-ва?

1) 1964 року

2) 1963 року

3) 1962 року

4) 1961 року

5. Скільки виділяють етапів розвитку національної економіки?

1) 6 етапів

2) 5 етапів

3) 7 етапів

4) не має вірної відповіді

Тема 2. Економічні теорії та базисні інститути національної економіки

1. В економічній науці 20ст. домінуючою була..?

1) Нова інституціональна економічна теорія

2) Неокласична теорія

3) Нова французька інституціональна економічна теорія

4) Не має правильної відповіді

2. Скільки виділяють підсистем у нових французьких інституціоналістів?

1) 6 підходів

2) 5 підходів

3) 4 підходи

4) не має вірної відповіді

3. Яка підсистема базується на принципі підпорядкування приватних інтересів загальним. В рамках цієї підсистеми функціонують держава і її установи (поліція, суди) і багато важливих громадських організацій (наприклад, церква)?

1) Підсистема громадської думки

2) Підсистема творчої діяльності

3) Цивільна підсистема

4) Традиційна підсистема

4. У центрі уваги опиняються відносини, які складаються у середині економічних організацій, тоді як неокласики розглядали їх як?

1) «чорний кошик»

2) «чорний ящик»

3) «червоний ящик»

4) не має вірної відповіді

5. Які є ознаки класичного інституціоналізму?

1) Інституціоналізм розширює економічний аналіз, залучаючи до нього чинники, які не враховуються класичною економічною теорією.

2) Неповнота інформації, неповна визначеність прав власності, невизначеність і чинники певних колективних дій у системі колективного вибору.

3) Не має правильної відповіді

4) Відповіді зазначені в пунктах 1 та 2

Тема 3. Теорія суспільного доброботу та соціально-ринкової економіки

1. Як називається блага доступ до яких нормується через ціни?

1) не економічні

2) економічні

3) суспільні блага

4) не матеріальні блага

2. Міра рівності (не рівності ) життєвого становища людських соціальних груп -- це ?

1) горизонтальна справедливість

2) вертикальна справедливість

3) справедливість між поколіннями

4) соціальна справедливість

3. Як називаються домогосподарства, які розбиваються за доходами на 5 рівних груп за чисельністю?

1) децилі

2) квінтилі

3) квартилі

4) перцентельні

4. критерій справедливого розподілу доброботу був запропонований

1) Паретто

2) Пігу

3) Міллем

4) Сеєм

5. В межах економічного об роботу агрегат аналізують за формолую?

1) W= f(u , u , u ….. u )

2) U= f (x , x , x …..x )

3) I = I / I

4) I = I / I

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу

1. До не створенних не фінансових активів входять?

1) 4 складові

2) 3 складові

3) 2 складові

4) Не має вірної відповіді

2. До яких ресурсів належить фонд України який дорівнює 60 млн. га?

1) Лісових ресурсів

2) Водних ресурсів

3) Мінерально-ресурсного потенціалу

4) Земельних ресурсів

3. Як називають населення, яке постійно проживає на момент перепису на данній території враховуючи тимчасово відсутніх?

1) Економічно-активне населення

2) Наявне населення

3) Постійне населення

4) Зайняте населення

4. Яка відповідь правильно називає показники, які використовуються для оцінки людського потенціалу?

1) Сальдо міграції і чисельність населення

2) Трудовий потенціал і трудові ресурси

3) Тільки чисельність населення

4) Відповіді 2 і 3

5. Співвідношення між кількістю безробітних та робочою силою помножене на 100% визначається рівень?

1) Зайнятого населення

2) Чисельності населення ї

3) Енономічно-активного населення

4) Безробітного населення

Тема 5. Інституціональні чинники розвитку національної економіки

1. Яких два підходи використовуються для трактування категорій власності?

1) Юридичний і приватний

2) Суспільний і економічний

3) Юридичний і економічний

4) Економічний і приватний

2. До якої форми належать такі види, як загальна-державна і муніципальна?

1) Змішаної

2) Індивідуальної

3) Державної

4) Колективної

3. До змішаної форми належать наступі види?

1) Кооперативна і міжнародна

2) Загально-державна і приватно-колективна

3) Приватна і акціонерна

4) Державно-коорпоративна і приватно-колективна

4. формами суспільної власності є ?

1) Приватна і державна

2) Державна і колективна

3) Колективна і приватна

4) Приватна і суспільна

5. У якій відповіді форма власності на засоби виробництва пов'язана з формою працею?

1) Община власності і рабська праця

2) Феодальна власність і наймана праця

3) Капіталістична власність і колективна праця

4) Трудова власність і вільна праця

Тема 6. Функціонування інфраструктури національного ринку

1. Не матеріальне виробництво, де створюють не матеріальними формами багатства?

1) Виробничо-господарська інфраструктура

2) Соціальна інфраструктура

3) Інституціональна інфраструктура

4) Господарська інфраструктура

2. Назвіть мету науково-дослідницької інфраструктури ринку?

1) Мобілізація тимчасово вільних грошових ресурсів

2) Контроль за ходом протікання

3) Підготовка спеціалістів

4) Надання інформаційних, консультативних, розрахункових та інших послуг

3. Забезпечення економіки необхідною кількістю грошей виконує функцію банківської системи?

1) Стабілізаційна

2) Емісійна

3) Трансформаційна

4) Не має вірної відповіді

4. Вид безробіття пов'язане з коливанням ділової активності--це ..?

1) Природний рівень безробіття

2) Структурне безробіття

3) Фрекційне безробіття

4) Циклічне безробіття

5. Скільки виділяють видів безробіття ?

1) 5 види

2) 4 види

3) 3 види

4) 2 види

Відповіді

Тема №1

1)--2 ; 2)--3; 3)--3; 4)--4; 5)--1.

Тема №2

1)--2; 2)--4; 3)--3; 4)--2; 5)--4.

Тема №3

1)--2; 2)--4; 3)--2; 4)--1; 5)--1.

Тема №4

1)--3; 2)--4; 3)--3; 4)--4; 5)--4.

Тема №5

1)--3; 2)--3; 3)--4; 4)--2; 5)--4.

Тема №6

1)--2; 2)--3; 3)--2; 4)--4; 5)--2.

Об'єкти оцінювання

Критерії оцінювання

Бали

Основна частина

Врахування при складанні завдань основних теоретичних положень теми, категорій, взаємозв'язків між ними

Послідовність наведення завдань відповідно до структури курсу

Складання завдань у позитивній формі

Грамотне, чітке викладання тексту

Оформлення роботи

Відповідність вимогам, охайність у виконанні

Дотримання графіку здачі тестових завдань

Максимальна сума


Подобные документы

 • Формування національної економіки та ринкових інститутів. Базисні інститути національної економіки. Закономірності та специфічні особливості національної першооснови світового простору. Зниження рівня невизначеності взаємодії економічних суб'єктів.

  реферат [20,0 K], добавлен 04.11.2012

 • Національна економіка: загальне та особливе, економічні теорії та базисні інститути. Характеристика економічного потенціалу. Інституціональні чинники розвитку національної економіки. Державність та державне управлінні економікою, її структурна перебудова.

  курс лекций [1,0 M], добавлен 30.01.2011

 • Німецька історична школа. Ф. Ліст – засновник теорії національної економіки. Перехід до неолібералізму. Ордолібералізм - теорія господарського порядку В. Ойкена. Основи соціально-ринкової економіки. Економічна думка в межах інших теоретичних течій.

  реферат [21,3 K], добавлен 15.03.2011

 • Приток в інвестиційну сферу іноземного та приватного національного капіталу. Аналіз інвестування національної економіки. Чинники, що впливають на інвестування національної економіки. Рекомендації та шляхи покращення інвестиційної привабливості України.

  контрольная работа [643,6 K], добавлен 18.10.2011

 • Поняття та склад потенціалу національної економіки. Відмінні риси природно-ресурсного, демографічного та трудового, науково-технічного, інформаційного, виробничого, екологічного, зовнішньоекономічного потенціалу. Показники економічного потенціалу країни.

  презентация [2,4 M], добавлен 01.11.2012

 • Європейський соціально-економічний реформізм і національні економічні інтереси держави. Політика національної безпеки і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки. Неофіційний сектор національної економіки України та його негативні риси.

  реферат [22,2 K], добавлен 17.03.2009

 • Поняття національної економіки, її сутність і особливості. Елементи національної економіки, характеристика. Поняття валового національного продукту держави, методи його обрахування. Механізм попиту, пропозиції та цін в функціонуванні ринкової економіки.

  лекция [15,7 K], добавлен 27.01.2009

 • Економічний зміст категорії "ефективність національної економіки". Чинники ефективності функціонування економічної системи. Виробнича функція для національної економіки. Економічний розвиток і трансформації промислової політики у світі: уроки для України.

  курсовая работа [388,0 K], добавлен 30.09.2011

 • Сутність і основні елементи інфраструктури ринку. Біржа як інститут ринкової економіки. Банківські та небанківські інституції. Інфраструктура ринку праці. Характеристика діяльності інституціональної системи в Україні. Проблеми та перспективи її розвитку.

  курсовая работа [42,0 K], добавлен 15.11.2011

 • Показники національного багатства. Аналіз структури національного доходу. Рівень працересурсного потенціалу регіону. Природно-ресурсний, демографічний, науково-технічний потенціал національної економіки. Статистичний розрахунок прожиткового мінімуму.

  практическая работа [50,9 K], добавлен 03.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.