Розрахунок техніко-економічних показників роботи сумішоприготувального відділення

Виробнича програма відділення для приготування формувальної суміші для виготовлення разових ливарних форм і стержнів. Розрахунок потреби в устаткуванні, вартості матеріалів, фондів оплати праці та середньомісячної заробітної плати, собівартості виробу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.11.2012
Размер файла 39,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Організаційна частина

1.1 Виробнича програма

1.2 Розрахунок потреби в матеріалах

1.3 Розрахунок потреби в устаткуванні

1.4 Розрахунок чисельності персоналу відділення

2. Економічна частина

2.1 Розрахунок вартості матеріалів

2.2 Розрахунок фондів оплати праці та середньомісячної заробітної плати

2.3 Розрахунок собівартості виробу

2.4 Техніко-економічні показники відділення

Література

Вступ

Ливарне виробництво, одна з галузей промисловості, продукцією якої є відливки, що отримуються в ливарних формах при заповненні їх рідким сплавом. Річний обсяг виробництва відливок в світі перевищує 80 млн. т. Методами литва виготовляється в середньому близько 40% (по масі) заготовок деталей машин, а в деяких галузях машинобудування, наприклад у верстатобудуванні, доля литих виробів складає 80%. Зі всіх вироблюваних литих заготовок машинобудування споживає приблизно 70%, металургійна промисловість -- 20%, виробництво санітарно-технічного устаткування -- 10%. Литі деталі використовують в металообробних верстатах, двигунах внутрішнього згорання, компресорах, насосах, електродвигунах, парових і гідравлічних турбінах, прокатних станах, з.-х. машинах, автомобілях, тракторах, локомотивах, вагонах. Значний об'єм литих виробів, особливо з кольорових сплавів, споживають авіація, оборонна промисловість, приладобудування. Ливарне виробництво поставляє також водопровідні і каналізаційні труби, ванни, радіатори, опалювальні казани, пічну арматуру і ін. Широке вживання відливок пояснюється тим, що їх форму легко наблизити до конфігурації готових виробів, чим форму заготовок, вироблюваних ін. способами, наприклад ковкою. Литвом можна отримати заготовки різної складності з невеликими припусками, що зменшує витрати металу, скорочує витрати на механічну обробку і, кінець кінцем, знижує собівартість виробів. Литвом можуть бути виготовлені вироби практично будь-якої маси -- від декількох до сотень т, із стінками завтовшки від десятих доль мм до декількох м. Основні сплави, з яких виготовляють відливки: сірий, ковкий і легований чавун (до 75% всіх відливок по масі), вуглецеві і леговані сталі (понад 20%) і кольорові сплави (мідні, алюмінієві, цинкові і магнієві). Сфера застосування литих деталей безперервно розширюється.

Матеріали,які використовують для виготовлення разових ливарних форм і стержнів, діляться на вихідні формувальні матеріали і формувальні суміші; їх маса рівна в середньому 5-6 т на 1 т придатних відливок в рік. При виготовленні формувальної суміші використовують відпрацьовану формувальну суміш, вибиту з опок, свіжі піщано-глинисті або бентонітові матеріали, добавки,які поліпшують властивості суміші, і воду. У стержневу суміш зазвичай входять кварцевий пісок, зв`зуючі матеріали (масло, смола і ін.) і добавки. Приготування суміші виконують в певній послідовності на сумішоприготувальних установках ситах, сушилах, дробарках, млинах, магнітних сепараторах, змішувачах і тому подібне.

В даний момент розроблені комплекти обладнання для високопродуктивних автоматичних сумішоприготувальних систем, які дозволяють в неперервному циклі виготовляти формувальні та стержневі суміші зі стабільними, високими фізико-механічними властивостями.

1. Організаційна частина

1.1 Виробнича програма

Розробка відділення для приготування суміші проводиться на підставі заданої виробничої програми.

Виробнича програма складається:

1 річного випуску литва по кожному виробу основної продукції;

2 запасних частин;

3 литва по кооперативних поставках;

4 литва для потреб цеху або заводу.

Залежно від заданої програми та серійності виробництва необхідно застосовувати відповідну методику її розробки.

В ливарних цехах масового і багатосерійного виробництва характерною рисою яких є обмежена номенклатура відливок з великою серійністю, розрахунки необхідно проводити точним методом. При цьому складається подетальна відомість кількості та маси відливок на річну програму.

Для ливарних цехів серійного виробництва з великою номенклатурою деталей розрахунок проводять по приведеній програмі.

Приведена програма включає не всі деталі що виготовляються, а тільки частину їх - типові; до яких приводяться інші деталі розгорнутої програми. Типовими деталями приймаються такі, які виготовляються в найбільшій кількості чи масі та мають повну специфікацію та креслення.

Зазвичай відливки виробничої програми розподіляються на вагові групи, та для кожної групи вибирають свої типові деталі.

Задана програма перераховується з допомогою коефіцієнта приведення. Коефіцієнт приведення рівний або кількості деталей, які представляє деталь-представник, або визначається відношенням сумарної маси до маси деталі, прийнятої за типову. Всі подальші розрахунки ведуться тільки по приведеній програмі. Виробнича програма приведена в таблиці 1.

Таблиця 1.1 - Розрахунок відмості приведеної виробничої програми

Найменування відливок-представників

Маса відливки

Річний випуск

Ко-еф.

прив

Приведений випуск

Росподіл відливок по ваговим

групам

1гр.до20кг.

2гр.20?100кг

шт.

т.

шт.

шт.

т

шт.

т

1. Проставка

0,018

10000

180

17

170000

3060

170000

3060

-

-

2.Корпус підшипника

0,042

5000

210

16

80000

3360

-

-

80000

3360

3. Кришка сальника

0,022

5000

110

15

75000

1650

-

-

75000

1650

4. Проставка

0,021

4000

84

20

80000

1680

-

80000

1680

5. Корпус

0,028

5000

140

15

75000

2100

-

-

75000

2100

6. Стакан

0,003

10000

30

19

190000

570

190000

570

-

-

7.Корпус фільтра

0,002

20000

40

14

280000

560

280000

560

-

-

8. Полумуфта двигун

0,045

4000

180

17

68000

3060

-

-

68000

3060

9. Корпус

0,09

2000

180

17

34000

3060

-

-

34000

3060

10. Корпус секції останньї ступені

0,025

4000

100

19

76000

1900

-

-

76000

1900

11. Корпус секції проміжної ступені

0,07

1000

70

17

17000

1190

-

-

17000

1190

12. Корпус

0,015

4000

60

17

68000

1020

68000

1020

-

-

13. Плунжер

0,01

20000

200

17

340000

3400

340000

3400

-

-

14.Направляюча

0,015

2000

30

17

34000

5100

34000

5100

-

-

15. Кришка

0,008

15000

120

16

240000

1920

240000

1920

-

-

16.Кронштейн

0,012

5000

60

16

80000

960

80000

960

-

-

Всього:

1907000

30000

1402000

12000

505000

18000

Для ливарних цехів індивідуального виробництва при широкій номенклатурі відливок і коли немає точних характеристик та вихідних даних виробів, що підлягають виготовленню, розрахунки необхідно проводити по умовній програмі.

Умовна програма представляється приблизним розважуванням відливок. При цьому технологічні процеси не розроблюються і проектування зводиться до набору необхідних даних з вибору придатного литва, витрат формувальних та стержневих сумішей, вибору методу формовки, зняття з 1 м2 виробничої площі та інших техніко-економічних показників.

1.2 Розрахунок потреби в матеріалах

Річна програма відділення для приготування формових та стержневих сумішей формується необхідністю у формувальній та стержневій суміші. Розрахунок кількості формувальної та стержневої суміші в ущільненому вигляді дані в таблиці 1.2.1.

Таблиця 1.2.1 - Розрахунок формувальних та стержневих сумішей

Розміри опок, мм

Випуск відливок т/р

Середня маса відливки кг

Розрахунко-ва кількість форм/рік

Об`єм 1-ї форми

Розрахунковий об`єм, м3/рік

В тому числі

Всіх форм

Металу

Стерж-нів

Формуваль-ної суміші

500х400

х150/150

12000

10

515001

0,06

30900,06

2771,43

2264

25864,63

1000х700

х300/300

18000

50

197750

0,42

83055

4151,42

5738

73165,58

Об'єм суміші в не ущільненому вигляді визначаю по формулі:

(м?) [1.2.1]

де Uупл - об'єм суміші в ущільненому вигляді, Кпер - коефіцієнт, який ураховує перехід від ущільненої до неущільненої суміші:

- для формувальної суміші Кпер=1,33

- для стержневої суміші Кпер=1,5

Кпер - коефіцієнт, який ураховує втрати суміші (приймається рівним 1,1-1,15)

Uф.неу1 =1,33?25864,63 ? 1,1 =37840 м3

Uф.неу2 =1,33?73165,58 ? 1,1=107041,2м3

Uст.неу1 =1,5?2264 ? 1,1 = 3735,6 м3

Uст.неу2 =1,5? 5738 ? 1,1 = 9467,7 м3

Розрахунок обсягів суміші веду окремо по видам суміші та ділянкам. Дані розрахунку зведені в таблицю 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Розрахунок потреб формувальної та стержневої суміщі в неущільненому вигляді

Вид суміші

Участок

Об'єм суміші в ущільн. вигляді

Коеф. переходу

Коеф. який ураховує втрати

Об'єм суміші в неущільн. вигляді

Формувальна суміш

№1

25864,63

1,33

1,1

37840

№2

73165,58

1,33

1,1

107041,2

Стержнева суміш

№1

2264

1,5

1,1

3735,6

№2

5738

1,5

1,1

9467,7

Розрахунок потреби в матеріалах для приготування річної програми формувальної та стержневої суміші веду окремо по кожному компоненту суміші відповідно з його відсотковим вмістом. Розрахунок приведений в таблиці 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Розрахунок потреби в матеріалах.

Найменування матеріалу

Вміст компонентів, %.

Об'єм матеріалів на річну програму, м?.

Формувальна суміш (1 д.)

1 Пісок кварцевий

2 Відпрацьована суміш

3 Бентоніто-вугільна

суспензія

4 Крохмаліт

5

93

2

0,5

1883

35016

753

188

Всього

100,5

37840

Формувальна суміш (2 д.)

1 Пісок кварцевий

2 Відпрацьована суміш

3 Бентоніто-вугільна

суспензія

4 Крохмаліт

5

93

2

0,5

5325

99053

2130,2

533

Всього

100,5

107041,2

Стержнева суміш

1 Пісок кварцевий

2 Сполучник КФ-90

3 Каталізатор ЛС ФА

4 Оксид заліза

5 Графіт

100

2,2

0,7

0,7

0,2

3598,2

80

25,1

25,1

7,2

Всього

103,8

3735,6

1.3 Розрахунок потреби в устаткуванні

Кількість одиниць устаткування визначається по кожній групі устаткування і по ділянках окремо виходячи з річної програми суміші:

(шт.) [1.3.1]

де N - річний об'єм суміші, м3

Фд - дійсний річний фонд роботи устаткування, год.

g - продуктивність устаткування, м3

Кількість бігунів для першого відділення розраховую по формулі 1.3.1:

np = 37840/3975 ? 8 = 1,2 шт.

Для першого відділення приймаю 2 бігуна.

Кількість бігунів для другого відділення розраховую по формулі 1.3.1:

np=107041.24/3975 ? 25= 1,2 шт.

Для другої дільниці приймаю 2 бігуни.

Кількість бігунів для стержневої суміші для першого відділення розраховую по формулі 1.3.1:

np=3735.6/3975 ? 1.5 = 0,62 шт.

Для першого відділення приймаю 1 бігун.

Визначаю загрузку обладнання по формулі:

з=np/nпр?100% (%) [1.3.2]

де np - розрахункова кількість обладнання, шт.

nпр - прийнята кількість обладнання, шт.

Загрузку обладнання для першого відділення розраховую по формулі 1.3.2:

з=1,2/2?100% = 60%

Загрузка обладнання для першого відділення складає 60%.

Загрузку обладнання для другого відділення визначаю по формулі 1.3.2:

з=1,2/2?100% = 60%

Загрузка обладнання для другого відділення складає 60%.

Загрузку обладнання для стержневої суміші для першого відділення визначаю по формуді 1.3.2:

з=0,56/1?100% = 62%

Загрузка обладнання для першого відділення складає 62%.

Середній коефіцієнт завантаження устаткування у відділенні розраховується по формулі:

*100% [1.3.3]

Таблиця 1.3. - Розрахунок потреби в устаткуванні сумішеприготувального відділення.

Назва

Продуктив-

ність

м3/год

Річна

програма

Дійсний фонд

Розрахункова

кількість

обладнання

Прийнята

кількість

обладнання

Коефіцієнт

загрузки

1. Бігуни

5102

8

37840

3975

1,2

2

60%

2 Бігуни

5204

25

107041,2

3975

1,2

2

60%

3 Бігуни

5101

(стержн.)

1,5

3735,6

3975

0,62

1

62%

Всього

148616,8

3,02

5

60%

1.4 Розрахунок чисельності персоналу

Розрахунок фонду робочого часу

Оскільки виробництво відливок в ливарному цеху не є безперервним процесом, фонд часу одного робітника за рік можна розрахувати по формулі:

(т/год) [1.4.1.1]

де Т, t - кількість робочих днів відповідно з повною і із скороченою зміною в розрахунковому році, дні;

в, в' - тривалість відповідно повної і скороченої зміни, год

П - втрати часу, пов'язані з плановими невиходами (%) (відпустка, хвороби, виконання державних обов'язків), приймається за даними базового підприємства.

Фд.раб=(244 ? 8 + 7 ? 7) ? ( 1 - 12/100) = 1760,88 т/год

Розрахунок чисельності основних робітників у відділенні

Чисельність основних робітників у відділенні визначається окремо по ділянках і по кожній одиниці устаткування по формулі:

(чол) [1.4.2.1]

де, ппр - прийнята кількість одиниць устаткування, шт;

Нобл - норма обслуговування одиниці встаткування, чол;

S - кількість робочих змін.

1д.ф.= 2*2*2(1+12/100)=8,96

Приймаю 9 чоловік.

2д.ф.= 2*2*2(1+12/100)=8,96

Приймаю 9 чоловік.

1д.ст.= 1*2*2(1+12/100)=4,48

Приймаю 4 чоловіка.

Дані розрахунку зведені в таблицю 1.4.

Розрахунок чисельності допоміжних робітників

Чисельність допоміжних робітників розраховується виходячи з нормативу 50 - 1 00% до числа основних виробничих робітників, по формулі

Rдоп = Rnp*50/100 (чол) [1.4.3.1]

де, Rnp -- сумарна чисельність основних робітників у відділенні, чол.

Rдоп=(23*50)/100=11,5 чол.

Приймаю 11 чоловік.

Дані розрахунку зведені в таблицю 1.4.

Розрахунок чисельності керівників, фахівців, службовців

Чисельність керівників у відділенні розраховується, виходячи з норми керованості й кількості змін.

Чисельність фахівців приймається з розрахунку 4% до чисельності основних і допоміжних робітників.

Rcn = (Rпр + Rдоп)*4/100 (чол) [1.4.4.1]

Rcn = (23 + 11)*4/100=1,4 чол

Приймаю 1 фахівця.

Дані розрахунків зведені в таблицю1.4.

Розрахунок продуктивності праці

Розрахунок продуктивності праці у відділенні визначаю виходячи з обсягу виробництва, кількості тон суміші по формулі:

Пт = N/R (т/чол) [1.4.5.1]

де, N - обсяг випущеної продукції, т;

R - чисельність основних робітників у відділенні, чол.

Пт = 37840+107041,2+3735,6+9467,7/ 23 = 6873,24 м3/чол.

Таблиця 1.4 - Зведена відомість чисельності персоналу

Найменування категорій ППП

Кіл чол

Розряди

Форма оплати праці

I

II

III

IV

V

VI

Тарифний коефіцієнт

1,0

1,1

1,35

1,5

1,75

2,0

1.Основні робітники всього

22

-

10

9

3

-

-

Відрядна

в т.ч. по професіях землероби

22

-

10

9

3

-

-

2.Допоміжні робітн. вього чол.

в тому числі професіонали

11

-

5

5

1

-

-

Погодинна

лаборант

2

-

1

1

-

-

-

стропольщик

2

-

2

2

-

-

-

слюсар ремонтник

4

-

2

2

-

-

-

електромонтер

3

-

-

2

1

-

-

3. Керівники, всього

Окладно-посадова

в т.ч. по посадах

2

майстер змінний

1

1800

майстер старший

1

2500

4.Фахівці всього

в т.ч по професіях

1

Окладно-посадова

Технік-технолог

1

2. Економічна частина

2.1 Розрахунок вартості основних матеріалів на річну програму суміші

Вартість матеріалів по кожному елементу суміші розраховується по формулі:

Вм=m*Ц*Ктз (грн) [2.1.1]

де, m - маса матеріалу по кожному компоненту, кг;

Ц - ціна за одну тонну по кожному компоненту, грн;

Ктз- коефіцієнт, що враховує транспортно заготівельні витрати, приймаю за даними базового підприємства.

Формова суміш:

Пісок кварцевий

Кт.з=1,023

Вп.к=75*7208*1,023=553033,8грн

Вартість інших матеріалів розраховую аналогічно.

Відпрацьована суміш

Вв.с=9*134069*1,023=1234373,3 грн

ливарний собівартість заробітний плата

Бентоніто-вугільна суспензія

Вс=305*2883,2*1,023=899601,64 грн

Крохмаліт

Вк=950*721*1,023=700703,85грн

Вразом=553033,8+1234373,3+899601,64+700703,85=3387712,59грн

Стержнева суміш

Пісок кварцевий

Вп.к=75*3598,2*1,023=276072грн

Сполучник КФ-90

Всп.=200*80*1,023=16368 грн

Каталізатор ЛСФ-А

Вкат=390*25,1*1,023=10014,15 грн

Оксид заліза

Вокс=330*25,1*1,023=8473,51грн

Графіт

Вгр=1500*7,2*1,023=11048,4грн

Ввсього=276072+16368+10014,15+8473,51+11048,4=321976,06грн

В ст 1т= 321976,06/3735,6=86,19грн

В форм 1т=3387712,59/144881,2=23,4грн

Дані зведені до таблиці 2.1.1

Таблиця 2.1.1 Розрахунок вартості основних матеріалів на 1т суміші і на річну програму

Найменування

%

Маса з урахуванням втрат, т

Ціна за 1 т, грн

Вартість матеріалу, грн

Формовочная смесь

1Пісок кварцевий

5

7208

75

553033,8

2.Відпрацьована суміш

93

134069

9

1234373,3

3Бентоніто-вугільна суспензія

2

2883,2

305

899601,64

4. Крохмаліт

0,5

721

950

700703,85

Всього

100,5

3387712,59

Стержнева суміш

1.Пісок варцевий

100

3598,2

75

276072

2.КФ-90

2,2

80

200

16368

3.Катализатор ЛСФА

0,7

25,1

390

10014,15

4.Оксид заліза

0,7

25,1

330

8473,51

5.Графіт

0,2

7,2

1500

11048,4

Всього

103,8

321976,06

2.2 Розрахунок фондів оплати праці й середньомісячної заробітної плати

Розрахунок фондів оплати праці основних робітників.

Фонд основної заробітної плати основних робітників за рік розраховується по формулі:

Фзп.осн= Сг*Фд*Ктар*Rпр (грн) [2.2.1.1]

де, Сг - годинна тарифна ставка основних робітників по першому розряду,грн ;Фд - дійсний річний фонд роботи робітника, год;

Kтар - середній тарифний коефіцієнт по відділенню;

Rпр- чисельність основних робітників, чол.

Середній тарифний коефіцієнт розраховується по формулі:

Ксртр=У(Ri* Ктр)/ R [2.2.1.2]

де, n- розряд робітника

R - чисельність основних робітників i-го розряду;

Ксртр - тарифний коефіцієнт i-го розряду;

Ксртр=(10*1,1+9*1,35+3*1,5)/22=1,26

Фзп.осн=7,76*1756,48*1,26*22=370041,15 грн.

Фонд додаткової заробітної плати за рік включає: оплату відпустки, доплату за понад визначену роботу, роботу у вихідні й святкові дні, у нічний час, а також преміальні виплати. Він розраховується по формулі

Фд.зп = Фоснзп *Кд (грн) [2.2.1.3]

де, Кд - коефіцієнт, що враховує доплати, він приймається за даними базового підприємства

Фд.зп=370041,15*0,252=93250,37 грн.

Фонд річної заробітної плати основних робітників дорівнює:

Фр.зп = Фосн.з.п +Фд.зп (грн) [2.2.1.4]

Фр.зп=93250,37+353347,57=446597,94грн.

Середньомісячна заробітна плата одного робітника у відділенні дорівнює:

Зп.ср.м= Фр.зп/ Rпр*12 (грн) [2.2.1.5]

Зп. ср.м=446597,94/22*12=1691,66грн

Розрахунок фондів оплати праці допоміжних робітників

Фонд річної заробітної плати допоміжних робітників розраховується по формулі

Фр.зп = Сгод*Фр.д*Ксртф *Rдоп* (1 + Кд) (грн) [2.2.2.1]

де, Сгод- годинна тарифна ставка допоміжних робітників;

Фрд - дійсний річний фонд роботи робітника, год;

Ксртф - середній тарифний коефіцієнт по допоміжним робітником;

Rдоп - чисельність допоміжних робітників, чол.;

Кд - коефіцієнт, що враховує доплати.

Середній тарифний коефіцієнт розраховую по формулі 2.2.1.2:

Ксртф=(1,1*5+1,35*5+1,5*1)/11=1,25

Фр.зп=7,2*1756,48*1,25*11*(1+0,252)=219453,88 грн.

Середньомісячну заробітну плату одного робітника у відділенні розраховую по формулі 2.2.1.5:

Зп.ср.м=219453,88/11*12=1662,53 грн.

Розрахунок фондів оплати керівників

Фонд заробітної плати керівників розраховується по формулі:

Фрукзп=У(Од*Rрук)*12 (грн) [2.2.3.1]

де, Од - місячний посадовий оклад, грн;

Rpyк - чисельність керівників, чіл.

Фрукзп=(1800*1+2500*1)*12=51600 грн

Середньомісячна заробітна плата керівників визначаю по формулі

ЗПсмгспзп/(Rк*12) (грн) [2.2.3.2]

Зп ср.м=51600/2*12=2150 грн

Розрахунок фондів заробітної плати фахівців

Розрахунок фондів заробітної плати фахівців ведеться аналогічно розрахунку фонду заробітної плати керівників, тому:

Фгсп зп= У(Од*Rсп)*12 (грн) [2.2.4.1]

Фгсп зп=(1*1700)*12=20400 грн

Середньомісячна зарплата одного фахівця визначається по формулі:

ЗПсм=Фгспзп/(Rсп*12) (грн) [2.2.4.2]

ЗПсм=20400/1*12=1700 грн

Середньомісячна заробітна плата по відділенню розраховується по формулі:

ЗПотдср.м=УОсї/УR*12 (грн) [2.2.4.3]

де, УФг - фонд річної заробітної плати по відділенню, грн;

УR - численость всіх працюючих у відділенні, чол.

Зп р.від.=( 446597,94+207262+51600+20400)/(22+11+2+1)*12=20045,92 грн

Дані розрахунку заношу в таблицю 2.2.5.1.

Таблиця 2.2.5.1 -Розрахунок фондів заробітної плати сумішоприготувального відділення

Категорії

Кількість людей

Фонд заробітної плати, грн

Середньомісячна з/п, грн

1. Основні роб.

22

442391,17

1675,72

2. Допоміжні роб.

11

207262

1570,17

3. Керівники

2

51600

2150

4. Фахівці

1

20400

1700

Всього

36

721653,17

1774

2.3 Розрахунок вартості 1 т стержнів

Калькуляція собівартості однієї тонни суміші включає наступні витрати

С= М + Зосн+ Здоп + Осоц + Роп (грн) [2.3.1]

де, М - матеріальні витрати на одну тонну суміші, грн;

Зосн - основна зарплата основних робітників, грн;

Здоп - додаткова зарплата основних робітників, грн;

Осоц - відрахування на соціальні заходи, грн;

Роп - загальновиробничі витрати на одну тонну суміші, грн.

Розрахунок по кожній статті калькуляції ведеться окремо по формувальній і стержневій суміші.

Матеріальні витрати на 1м3 розраховується виходячи з норми витрати на 1м3, ціни матеріалу, транспортно - заготівельних витрат.

Необхідні дані взяті із попередніх розрахунків.

М = Cм/Nг (грн) [2.3.2]

де, См - вартість матеріалів, на річну програму суміші, грн;

Nr - річна програма суміші, т.

Мст=321976,06/3735,6=86,19 грн

Мф=3387712,59/144881,2=23,38 грн

Основна заробітна плата основних робітників на одну тонну суміші розраховується по формулі:

Зо = Фоснзп/ Nг (грн) [2.3.3]

де, Фоснзп - фонд основної заробітної плати основних робітників, грн;

Nr - річна програма суміші, т.

Фонд основної з/п зайнятих приготуванням формувальної (стержневої суміші) розраховується по формулі:

(грн) [2.3.4]

де, Rс- чисельність робітників,зайнятих приготуванням суміші, чол

R - чисельність всіх основних робітників, чол.

Фстерж.зп=370041,15*4/22=67280,21грн

Фформ..зп=370041,15*18/22=302760,94грн

Зо.ст=67280,21/3735,6=18,01грн

Зо.ф=302760,94/144881,2=2,09 грн

Додаткова заробітна плата основних робітників на одну тонну стрижнів розраховується в такий спосіб

Здоп0*К (грн)[2.3.5]

де, 30 - основна зарплата основних робітників на 1 тонну суміші, грн;

К - коефіцієнт, що враховує доплати .

Здод.с=18,01*0,252=4,54 грн

Здод.ф=2,09*0,252=0,53 грн

Відрахування у фонди соціального призначення (у пенсійний фонд, до фонду страхування на випадок безробіття, до фонду соціального страхування, до фонду страхування від нещасних випадків) визначається по ставках, затвердженими чинним законодавством на виробництві. Ставки відрахувань приймаються за даними базового підприємства 38,64%

Осоц= (Зо + З)Ссоц/100 (грн)[2.3.6]

де, Зо - основна зарплата основних робітників на 1 тонну суміші, грн;

Здоп - додаткова зарплата основних робітників, грн.

Осоц.с=(18,01+4,54)*38,64/100=8,71 грн

Осоц.ф=(2,09+0,53)*38,64/100=1,01 грн

Загальновиробничі витрати включають у свій склад витрати на зміст апарата, керування цехом і іншим цеховим персоналом (допоміжні робітники, фахівці, службовці); амортизацію будинків, споруджень, устаткування, транспортних засобів, а також їхній ремонт і зміст. Витрати на дослідження, підготовку виробництва, раціоналізацію й винахідництво; витрати на охорону праці, зношування малоцінного й швидкозношуваного інвентарю й інструмента; та інше. Ці витрати визначаються за даними базового підприємства в укрупненому вигляді по формулі:

Кзв=657% Рзв = Зооп/100 (грн) [2.3.7]

де, Зо - основна зарплата основних робітників на 1 тонну суміші, грн;

Соп - ставка загальвиробничих витрат, грн.

Рзв.ст=18,01*657/100=118,3 грн.

Рзв.ф=2,09*657/100=13,7 грн.

Загальновиробничі витрати діляться на змінні й постійні. До постійних витрат відносять витрати, які залишаються незмінними при зміні обсягів виробництва, ці витрати на обслуговування й керування виробництвом: зарплата керівників, фахівців, витрати на опалення, освітлення та інше.

Рзмоп= Зозмоб/100, (грн) [2.3.8]

де, 30 - основна зарплата основних робітників на 1 тонну суміші, грн;

Спосоп - ставка змінних витрат.

Рзм.с=18,01*329/100=59,3 грн.

Рзм.ф=2,09*329/100=6,9 грн.

До постійних витрат відносять витрати на обслуговування встаткування, що змінюється прямопропорціонально до зміни обсягів виробництва.

Рпостоп= Зопостоб/100 (грн) [2.3.9]

де, Зо- основна зарплата основних робітників на 1 тонну суміші, грн;

Спостоб - ставка змінних витрат.

Рпост.с=18,01*328/100=57,3 грн.

Рпост.ф=2,09*328/100=6,8 грн.

Собівартість 1 т суміші буде становити:

Сст=86,19+18,01+4,54+8,71+118,3=235,75грн.

Сф=23,38+2,09+0,53+1,01+13,7=40,71грн.

Таблиця 2.3.1 - Калькуляція 1м3 суміші

Найменування статей

Сума, грн

Форм. суміш

Стержн. суміш

1. Основні матеріали

23,38

86,19

2. Основна з/п основних робітників

2,09

18,01

3. Додаткова з/п основних робітників

0,53

4,54

4. Відрахування у соціальний фонд

1,01

8,71

5. Загальновиробничі витрати

13,7

118,3

Виробнича собівртість

40,71

234,75

2.4 Розрахунок техніко-економічних показників відділення

Розрахунок техніко-економічних показників відділення ведеться в табличній формі.

Таблиця 2.4.1 - Техніко-економічні показники відділення

Найменування показників

Величини показників

1. Випуск придатного литва

2. Річна програма виготовлення суміші

- формувальної

- стержневої

3. Кількісь виробничого обладнання

4. Середній коефіцієнт завантаження одладнання

5. Загальна площа відділення

6. Чисельність ППП відділення, всього чол.

в тому числі:

- основні робітники

- допоміжні робітники

- керівники

- фахівці

7. Фонд заробітної плати, всього, грн.

в тому числі:

- основні робітники

- допоміжні робітники

- керівники

- фахівці

22

11

2

1

8. Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого по відділенню

9. Виробнича собівартість

- 1т формувальної суміші

- 1стержневої суміші

10. Випуск продукції

- на 1 працівника, грн

- на 1 працюючого, грн

- на 1м?корисної площі

Література

1Маслов А. Ф. "Экономика организации и планирования литейного производства" М.: Машиностроение. 1985-288 с

2 Сафронов В.Я. "Справочник по литейному оборудованию", М.: Машиностроение, 1985 - 320 с.

3 Экономические расчеты в дипломных проектах, 5.090403 "Литейное производство". Методическое пособие 1987-79 с.

4 Покропивний С.Ф. "Економіка підприємства" 1999р - 535 с.

5 Рыбальченко Н.А. "Пректирование литейных цехов", Харьков, 1965 - 295 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Техніко-економічний аналіз ливарного виробництва. Проектування формувального відділення ливарного цеху, розрахунок техніко-економічних показників та робочої собівартості однієї тонни годного литва. Розробка виробничої програми, креслень та специфікацій.

  курсовая работа [368,3 K], добавлен 27.09.2012

 • Розрахунок кількості обладнання і робочих місць. Калькуляція на багатоканальний блок живлення. План робочої дільниці з виготовлення приладу по регулюванню звуку. Розрахунок фондів заробітної плати, собівартості. Вартість комплектуючих та матеріалів.

  курсовая работа [140,9 K], добавлен 30.09.2014

 • Виробнича собівартість як один з найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства. Розрахунок прямих та непрямих витрат. Розрахунок фонду заробітної плати робітників. Калькулювання собівартості деталі та проценту її зниження.

  курсовая работа [63,2 K], добавлен 20.01.2010

 • Розрахунок капітальних витрат: вартості обладнання і виробничої будівлі відділення. Витрати на інструмент, технологічне оснащення, господарський інвентар. Обчислення фонду часу роботи працівників; планового фонду заробітної платні; витрат на програму.

  курсовая работа [70,7 K], добавлен 29.01.2013

 • Визначення витрат на матеріали і комплектуючі вироби. Розрахунок заробітної плати виробничих виробників. Калькуляція собівартості виробу. Визначення показників технологічності. Розрахунок вартості виробничих фондів, кількості верстатного устаткування.

  курсовая работа [130,6 K], добавлен 10.04.2009

 • Розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження, вартості основних фондів, потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, потреби матеріалів, витрат на програму і визначення відпускної ціни, техніко-економічних показників.

  курсовая работа [293,2 K], добавлен 29.08.2014

 • Теоретико-методичні засади організації виробництва. Розрахунок вартості капітальних вкладень. Розрахунок фонду заробітної плати працюючих. Визначення матеріальних та паливно-енергетичних витрат і собівартості продукції. Оцінка ефективності роботи цеху.

  курсовая работа [61,2 K], добавлен 11.09.2014

 • Виробнича програма підприємства та її виконання. Розрахунок чисельності персоналу та фонду заробітної плати. Вартісна оцінка основних виробничих фондів. Калькулювання собівартості продукції. Обчислення фінансово-економічних показників діяльності.

  курсовая работа [410,4 K], добавлен 21.07.2013

 • Аналіз організації праці відділення по ремонту роздавальних коробок передач. Розрахунок капітальних вкладень, фонду оплати праці виробничого персоналу, відрахувань на соціальні заходи, загальноцехових та заводських витрат. Показники роботи відділення.

  курсовая работа [134,0 K], добавлен 14.05.2015

 • Розрахунок витрат на виробництво, собівартості і ціни виробу. Витрати на основні матеріали і напівфабрикати. Розрахунок основної і додаткової заробітної плати. Витрати на зміст і експлуатацію обладнання. Аналіз вартості виробничих фондів та амортизації.

  курсовая работа [131,0 K], добавлен 22.02.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.