Аналіз ефективності проекту

Розрахунок потрібної кількості обладнання та його завантаження, вартості основних фондів, потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, потреби матеріалів, витрат на програму і визначення відпускної ціни, техніко-економічних показників.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.08.2014
Размер файла 293,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

ВСТУП

Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає мистецтво ведення господарства. Будь-яку роботу, в процесі котрої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети (матеріальні блага), перевозять і продають їх, здійснюють після продажне сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено називати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства (організації, фірми), на (в) яких відбувається така діяльність, є суб'єктами господарювання (підприємницької діяльності) органічно взаємозв'язаної економічної системи.

Саме тому економіку цілком справедливо вважають головною цариною діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення. Залежно від ступеня інтеграції складових елементів економічної системи виокремлюють економіку народного господарства країни (макроекономіку), економіку тих чи тих його (її) галузей і територіальних одиниць (регіонів), економіку первинних суб'єктів господарювання ( мікроекономіку). Основною ланкою економічної системи країни, де безпосередньо продукуються товари чи надаються послуги населення та суспільству в цілому, є економіка фірми (підприємства, організації).

Мета курсової роботи - сприяти закріпленню, поглибленню і узагальненню знань і навичок, отриманих студентами, а також застосуванню цих знань і умінь при виконанні економічного обґрунтування своїх пропозицій у дипломному проекті.

1. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ КІЛЬКОСТІ ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ

Потрібна кількість верстатів «Срозр» визначається за формулою [2]:

Срозр =, (1.1)

де tшт - трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо/годин;

N - річна програма випуску продукції, шт;

Fд - дійсний річний фонд роботи верстата, годин;

Kн - коефіцієнт виконання норм

Fд = ((Fк - Св - Вих) • Кзм • Тзм) • (1 - Квтр), (1.2)

де Fк - календарный фонд робочого часу, 365 днів;

Св, Вих - кількість святкових (10) і вихідних (104) днів за календарем;

Кзм - кількість змін роботи устаткування;

Тзм - тривалість зміни, 8 годин;

Квтр - коефіцієнт, який враховує втрати робочого часу (0,01).

Fд = ((365 - 10 - 104) • 2 • 8) • (1 - 0,01) = (251•2•8) •(1-0,01)= 3975,8 годин

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Розрахунки зробити по групах верстатів. Прийняту кількість верстатів «Спр» одержуємо, округляючи «Срозр» до цілого числа у більший бік.

Коефіцієнт завантаження обладнання «Кз/о» визначається за формулою:

Кз/о =, (1.3)

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Таблиця 1.1 - Розрахунок потрібної кількості верстатів та їх завантаження

Найменування обладнання

Виробнича програма

Fд

Кп

Срозр

Спр

Кз/о

tшт

N

Tзаг

токарні

1200

44

52800

3975,8

1,2

11,06

12

0,92

розточувальні

305

13420

2,81

3

0,93

фрезерні

440

19360

4,05

5

0,81

стругальні

267

11748

2,4

3

0,8

карусельні

98

4312

0,9

1

0,9

зуборізні

250

11000

2,3

3

0,76

довбальні

65

2860

0,59

1

0,59

шліфувальні

215

9460

1,98

2

0,99

свердлильні

125

5500

1,15

2

0,575

Разом

2965

130460

27,3

32

0,85

2. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Основні фонди цеху включають вартість будівлі, обладнання (верстатів, ПТО, плит), інструменту, оснащення та інвентарю.

2.1 Визначення вартості будівлі

- визначення верстатної площі ділянки: Sверст = f верст • ? Спр (f верст - питома площа розрахована на один верстат), м2;

- визначення площі збиральної ділянки Sзб (50% від Sверст), м2;

- визначення виробничої площі: Sвир = Sверст + Sзб, м2;

- визначення додаткової площі: Sдод = 0,4 • Sвир, м2;

- визначення загальної площі: Sзаг = Sвир + Sдод, м2;

- визначення внутрішнього обсягу: Vвн = Sзаг • Н (Н - висота будівлі), м3;

- визначення зовнішнього обсягу будівлі: Vзовн = Vвн • 1,1, м3;

- визначення вартості будинку проводиться з розрахунку 200 - 250 грн. за 1 м3 зовнішнього обсягу [1].

Результати розрахунків вартості приміщення зведені у таблицю 2.1

Таблиця 2.1 - Розрахунок вартості виробничих приміщень

Найменування показника

Значення показника

1 Питома площа, розрахована на 1 верстат (fверст), м2

30

2 Сумарна прийнята кількість верстатів (Спр), шт.

32

3 Площа верстатної ділянки (Sверст), м2

960

4 Площа збиральної ділянки (Sзб), м2

480

5 Виробнича площа ділянки (Sвир), м2

1440

6 Додаткова площа ділянки (Sдод), м2

576

7 Загальна площа ділянки (Sзаг), м2

2016

8 Висота будинку (Н), м

15

9 Внутрішній обсяг будинку (Vвн), мі

30240

10 Коефіцієнт, що враховує товщину стін

1,1

11 Зовнішній обсяг будинку (Vзовн), мі

33264

12 Ціна 1 мі зовнішнього обсягу будинку, грн.

200

Разом: Вартість виробничих приміщень, грн.

6652800

2.2 Визначення вартості обладнання

На ділянці застосовується електромостові крани: на верстатній ділянці - 1кран, на складальній ділянці - 1 кран. Визначення кількості індивідуальних підйомників «П» розраховується у розмірі 20% від прийнятої кількості верстатів, у тому числі: однотонні та півтонні. Прийняти наступну кількість плит: контрольних - 36 м2, розміточних - 30 м2, стендових - 60 м2.

Примітка. Повна вартість обладнання передбачає врахування витрат на монтаж і транспортування, які складають 10-15% від ціни за одиницю обладнання [1].

П,

.

Відомості про вартість обладнання звести у таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 - Зведена відомість про вартість обладнання

Найменування обладнання

Кількість

Ціна за одиницю

Повна вартість обладнання

Одиниці

Всього

Верстати

Токарні

12

220000

242000

2904000

Розточувальні

3

216000

237600

712800

Фрезерні

5

225200

247720

1238600

Стругальні

3

365500

402050

1206150

Карусельні

1

100800

110880

110880

Зуборізні

3

137000

150700

452100

Довбальні

1

157000

172700

172700

Шліфувальні

2

113920

125312

250624

Свердлильні

2

165300

181830

363660

Разом

32

-

-

7411514

Підйомно-транспортне устаткування

Електромостові крани

2

15000

16500

33000

Підйомники 1 т

4

5000

5500

22000

Підйомники 0,5 т

3

4000

4400

13200

Разом

9

-

-

68200

Плити контрольні

Контрольні

36

1200

1320

47520

Розміточні

30

1000

1100

33000

Стендові

60

900

990

59400

Разом

126

-

-

139920

Всього

-

-

-

7619634

2.3 Визначення вартості інструменту, оснащення та інвентарю

Вартість інструменту та оснащення Вінстр складає 10-15% від вартості всього обладнання, вартість інвентарю Вінв - 1-1,5% від вартості обладнання [1]. Результати розрахунків вартості основних фондів зведені у таблиці 2.3.

грн

Таблиця 2.3 - Відомість вартості основних фондів

Найменування основних фондів

Вартість, грн.

Приміщення

6652800

Обладнання

7619634

Інструмент і оснащення

761963,4

Інвентар

76196,34

Всього

15110593,74

3. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ

Розрахунок потрібної чисельності працівників передбачає визначення чисельності основних виробничих і допоміжних робітників, керівників, спеціалістів та службовців.

3.1 Визначення чисельності основних робітників «Чосн.р» [2]

Чосн.р = , (3.1)

де tшт - трудомісткість виготовлення одиниці продукції, нормо/годин;

N - річна програма випуску продукції, шт;

Fд - дійсний річний фонд роботи верстата, годин;

Kн - коефіцієнт виконання норм (взяти з завдання).

Fд = ((Fк - Пр - Вих) - Отп - Б - Г/об) • Дзм, (3.2)

де Fк - календарный фонд робочого часу, 365 днів;

Пр - кількість святкових днів за календарем, 10;

Вих - кількість вихідних днів, 104 дні;

Отп - кількість відпускних днів за рік, 24 дні;

Б - втрати через захворювання, 3-5 днів;

Г/об -втрати часу через виконання державних зобов'язань, 1-2 дні;

Дзм - тривалість зміни, 8 год.

Fд((365 - 10 - 104) - 24 - 4 - 2) 1768 год

25 чол;

7 чол;

10 чол;

6 чол;

3 чол;

6 чол;

2 чол;

5 чол;

3 чол;

;

;

.

Розрахувати чисельність основних виробничих робітників: токарів, розточників, фрезерувальників та інших за формулою (3.1). Розрахунки зробити за усіма групами верстатів, результат округляти до цілого числа у більший бік.

Розрахувати чисельність інших виробничих робітників - розмітників, слюсарів-збиральників, мулярів за формулою (3.1).

Трудомісткість взяти з завдання. На підставі розрахунків заповнити таблицю, розподілити кожну категорію робітників (всього чоловік) за розрядами.

Середній тарифний розряд розраховується як середньозважена величина розрядів та кількості працівників до загальної кількості працюючих по даній професії [1].

Рсер.тар =, (3.3)

де Х - кількість чоловік, працюючих за відповідним розрядом відповідної професії.

Середній тарифний розряд не повинен бути нижче 3-го розряду та не перевищувати 5-го розряду.

Таблиця 3.1 - Відомість потрібної чисельності основних робітників

Найменування професії

Tшт н/год

N, шт

Fд год.

Кн

Всього, чол

У тому числі за

розрядами

Середній тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

1.Токарі

1200

1768

1,2

25

6

6

6

7

4,01

2.Розточники

305

7

2

2

2

1

3.Фрезерувальники

440

10

5

5

4.Строгальники

267

6

2

3

1

5.Карусельники

98

3

1

1

1

6.Зуборізники

250

6

3

3

7.Долбіжники

65

2

1

1

8.Шлифувальники

215

5

2

3

9.Свердлільники

125

3

1

2

Разом основних виробничих робітників

2965

44

67

6

14

24

19

4

1.Розмітники

77

1,1

2

1

1

3,5

2.Слюсарі-збиральники

980

23

4

4

4

5

6

4,22

3.Муляри

43

1

1

4

Разом інших виробничих робітників

1100

26

4

5

6

5

6

-

Всього виробничих робітників

4065

93

10

19

30

24

10

3.2 Визначення чисельності допоміжних робітників «Чдоп.р» розраховується у розмірі 25 - 30% від чисельності виробничих робітників

Чдоп.р = Чвир • 0,3

Чдоп.р =93

Визначену кількість допоміжних робітників звести у таблицю 3.2

Таблиця 3.2 - Відомість потрібної кількості допоміжних робітників

Найменування професії

Всього, чол.

У тому числі за розрядами

Середній тарифний розряд

1

2

3

4

5

6

Кранівники

5

1

2

2

4,2

Стропальники

5

1

2

2

4,2

Слюсарі - ремонтники

5

1

2

2

4,2

Слюсарі - ефектрики

5

1

2

2

4,2

Комірники

4

1100

Робітники з прибирання виробничих приміщень

4

1100

Всього

28

4

8

8

Визначену кількість допоміжних робітників розподілити за професіями самостійно.

;

;

;

.

3.3 Визначення чисельності керівників та спеціалістів «Чкер/сп», розраховується у розмірі 6% від загальної чисельності робітників

До категорії керівників відносять майстрів верстатної та збиральної ділянки, до спеціалістів - технолога.

Чкер/сп = (Чвир + Чдоп.р)• 0,06

Чкер/сп(93+28)0,06= 8 чол

3.4 Визначення чисельності службовців «Чслужб»

розраховується у розмірі 2-4% від загальної чисельності робітників. До категорії службовців належать обліковців та табельників.

Чсл = (Чвир + Чдоп.р) • 0,04

Чсл = (28+93) • 0,04= 5 чол

Розрахунки звести у таблицю 3.3.

Таблиця 3.3 - Відомість чисельності керівників, спеціалістів та службовців

Найменування посади

Кількість, чол

Оклад, грн.

Сума окладів, грн

Майстер верстатної ділянки

3

2500

7500

Майстер збиральної ділянки

3

2500

7500

Технолог

2

1800

3600

Обліковець

2

1200

2400

Табельник

3

1100

3300

Разом

13

-

24300

4. РОЗРАХУНОК ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

4.1 Розрахунок фонду оплати праці виробничих робітників

Фонд оплати праці складається з основної та додаткової заробітної плати. Основна заробітна плата, в свою чергу, складається з відрядного фонду та доплат.

Відрядний фонд заробітної плати «Звідр» визначається за формулою [2]:

Звідр = Сгод. сер • ? , (4.1)

де Сгод. сер - годинна тарифна ставка середнього розряду, грн.;

? - річна виробнича програма, нормо/годин;

tшт - трудомісткість машини по даній групі верстатів, нормо/годин;

N - річна програма випуску продукції, шт.

Годинна тарифна ставка середнього розряду розраховується за формулою [2]:

Сгод. сер = Сгод.н.розр + (Сгод. в.розр - Сгод. н.розр) • К (4.2)

де Сгод. в.розр - годинна тарифна ставка вищого розряду, грн;

Сгод. н.розр - тарифна ставка нижчого розряду, грн;

К - дробова частина розряду, яка визначається як різниця середнього тарифного розряду та нижчого тарифного розряду.

Розрахунки годинних тарифних ставок середнього розряду за професіями звести до таблиці 4.1

Таблиця 4.1 - Розрахунок годинної тарифної ставки середнього розряду виробничих робітників

Професія

Середній тарифний розряд

Розрахунок тарифної ставки

Годинна тарифна ставка, грн.

Верстатники

4,01

10,6(12,3-10,6)

10,61

Слюсарі - збиральники

4,22

7,5+(7,7-7,5) 0,22

7,54

Муляри

4

-

7,3

Розмітники

3,5

7,2+(7,5-7,2)

7,35

Примітка. Годинні тарифні ставки за професіями та розрядами основних та допоміжних робітників по розрядам та професіям у додатку Б.

обладнання працівник оплата ціна

Таблиця 4.2 - Розрахунок відрядного фонду заробітної плати виробничих робітників

Професія

Годинна тарифна ставка

Виробнича програма, нормо/годин

Відрядний фонд заробітної плати, грн.

Верстатники

10,61

130460

1384180,6

Слюсарі - збиральники

7,54

43120

325124,8

Муляри

7,3

1892

13811,6

Розмітники

7,35

3388

24901,8

Всього

-

178860

1748018,8

Основна заробітна плата складається з відрядної заробітної плати «Звідр» та доплат «Допл» у розмірі 30-40% від відрядної заробітної плати.

Зосн = Звідр + Допл (4.3)

Додаткова заробітна плата «Здоп» складає 11% від основної.

Фонд оплати праці ФОП складається з основної заробітної плати «Зосн» та додаткової «Здод» та визначається за допомогою формули:

ФОП = Зосн + Здод (4.4)

ФОП + 2447226,32

Середня заробітна плата робітників визначається за формулою:

Зс/м (вир.р) = (4.5)

Зс/м (вир.р) =

Відрахування (Відрах) на соціальні потреби 39,35% від фонду оплати праці: фонд соціального страхування - 2,9%; фонд зайнятості - 1,9%; пенсійний фонд - 32%; фонд страхування від нещасних випадків - 2,55% [1].

Відрах = 0,3935 ФОП

Відрах

Таблиця 4.3 - Розрахунок фонду оплати праці виробничих робітників

Звідр ,грн.

Допл,грн.

Зосн, грн.

Здод,грн.

ФОП,грн.

Відрах,грн

Зс/м (вир.р), грн.

1748018,8

699207,52

2447226,32

269194,89

2716421,21

1068911,74

2434,06

4.2 Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників

Заробітна плата по тарифу визначається за формулою [2]:

Зтар(погод) = Сгод. сер • Fд • Чдоп.р. , (4.6)

де Сгод. сер - годинна тарифна ставка середнього розряду;

Fд - дійсний річний фонд роботи одного робітника, годин;

Чдоп.р. - чисельність допоміжних робітників, чол.

Розрахунок тарифних ставок зведені у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 - Розрахунок тарифної ставки середнього розряду допоміжних робітників

Професія

Середній тар. розряд

Розрахунок тарифної ставки

Тарифна ставка середнього розряду

Кранівники

4,2

7,3+(7,6-7,3)0,2

7,36

Стропальники

4,2

7,2+(7,4-7,2)0,2

7,29

Слюсарі-ремонтники

4,2

7,1+(7,4-7,1)0,2

7,16

Слюсарі - електрики

4,2

7+( 7,4 - 7 )0,2

7,08

Розрахунки фонду оплати праці та заробітної плати допоміжних робітників звести до таблиці 4.5.

Таблица 4.5 - Розрахунок фонду оплати праці допоміжних робітників

Професія

Тарифна ставка середнього розряду

Кількість, чол.

Зтар

Доплати

З осн

З дод

ФОП

%

грн.

%

грн.

Кранівники

7,36

5

1776

65356,8

40

26142,72

91499,52

11

10064,94

101564,46

Стропальник

7,24

5

1776

64291,2

40

25716,48

90007,68

11

9900,84

99908,52

Слюсарі - ремонтники

7,16

5

1776

63580,8

40

25432,32

89013,12

11

9791,44

98804,56

Слюсарі - електрики

7,08

5

1776

62870,4

40

25148,16

88018,56

11

9682,041

97700,6

Комірники

1100

4

11

міс.

48400

40

19360

67760

11

7453,6

75213,6

Робітники з прибирання виробничих приміщень

1100

4

48400

40

19360

67760

11

7453,6

75213,6

Разом

-

28

-

352899,2

-

141159,68

494052,88

-

59346,46

548405,34

Розрахунок середньої заробітної плати допоміжних робітників «Зс/м (доп.р)» проводиться за допомогою формули [2]:

Зс/м (доп.р) = (4.7)

4.3 Розрахунок фонду оплати праці керівників, спеціалістів та службовців

Фонд заробітної плати визначається за формулою [2]:

ФЗП = ? Покладів • 12 , (4.8)

ФЗП = 24300 • 12 грн

де ? Покладів - сума посадових окладів, грн.

Премії з фонду матеріального заохочення складають 20% від ФЗП.

Фонд оплати праці керівників, спеціалістів та службовців складається з фонду заробітної плати і премій.

Пр = 0,2 ФЗП,

Пр = 0,2 291600 = 58320 грн.;

ФОП = ФЗП + Пр,

ФОП = 291600+58320 = 349920 грн.

Розрахунок середньорічної заробітної плати керівників, спеціалістів та службовців «Зсер. (кер./сп./сл..)» проводиться за допомогою формули [2]:

Зсер. (кер./сп./служб..)= , (4.9)

Зсер. (кер./сп./служб..)=

де Чкер./сп./сл. - чисельність керівників, спеціалістів, службовців, чол.

Таблиця 4.6 - Розрахунок фонду оплати праці керівників, спеціалістів та службовців

? Покладів, грн.

ФЗП, грн.

Премії

ФОП, грн.

Зсер керів, грн.

%

грн.

24300

291600

20

58320

349320

2243,07

5. РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ ТА ВАРТОСТІ МАТЕРІАЛІВ

Річна потреба матеріалів визначається за нормами витрат на один виріб з урахуванням їх кількості. Вартість визначається за прейскурантом гуртових цін. Ціни за 1 тону приведені у додатку Б. Витрати матеріалу, які необхідні для виготовлення одиниці продукції, беруться з бланку індивідуального завдання на курсову роботу.

Розрахунки вартості матеріалу звести у таблицю 5.1

Таблиця 5.1 - Відомість вартості матеріалу

Найменування матеріалу

Витрати, в тонах

Ціна

1 т.

Вартість

Одиниці

Всього

Одиниці

Всього

1. Сталь сортова

1,453

63,932

4000

5812

255728

2. Труби сталеві

0,652

28,688

3500

2282

100408

3. Метизи

0,354

15,576

2900

1026,6

45170,4

4. Фітинги

0,034

1,496

3500

119

5236

5. Чавунне лиття

13,876

610,544

3400

47178,4

2075849,6

6. Сталеве лиття

8,5

374

3600

30600

1346400

7. Кольорове лиття

0,185

8,14

11000

2035

89540

8. Поковки

1,645

72,38

5200

8554

376376

9. Металоконструкції

1,402

61,988

5500

7711

339284

Всього основних матеріалів

28,101

1236,444

-

105318

4633992

Допоміжні матеріали

8,403

370,9332

-

31595,4

1390197,6

Транспортно-заготівельні витрати

-

-

-

6845,67

301209,48

Всього матеріалів без урахування відходів

36,404

1607,3772

-

143759,07

6325399,08

Відходи: чорні

6,3685

280,214

1000

6368,5

280214

кольорові

0,04625

2,035

5000

231,25

10175

Всього матеріалів з урахуванням відходів

29,98925

1325,1282

-

137159,32

6035010,08

Чорні відходи розраховуються в натуральному й вартісному вимірі як 25% від суми витрат (у натуральному й вартісному вираженні) на чавунне й сталеве лиття, сортову сталь і кування [1].

Кольорові відходи розраховуються як 25% від суми витрат на кольорове лиття [1].

При використанні в процесі виробництва покупних фітингів, метиз, труб і металоконструкцій відходи не утворюються [1].

6. РОЗРАХУНОК ВИТРАТ НА ПРОГРАМУ І ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПУСКНОЇ ЦІНИ

Визначення відпускної ціни призвести у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 - Розрахунок відпускної ціни

Найменування статей витрат

Сума, грн.

За 1 од.

Всього

1 Матеріальні витрати

137159,32

6035010,08

2 Основна заробітна плата виробничих робітників

55618,78

2447226,32

3 Додаткова заробітна плата виробничих робітників

6118,06

269194,89

4 Відрахування на соціальні потреби

24293,44

1068911,74

5 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання (ВУЕО): 130 - 150% від основної заробітної плати виробничих робітників

77866,29

3426116,84

6 Загальновиробничі витрати (ЗВВ): 150 - 180% від основної заробітної плати виробничих робітників

94551,92

4160284,74

Виробнича собівартість

395607,83

17406744,61

7 Адміністративні витрати: 70 - 80% від основної заробітної плати виробничих робітників

44495,02

1957781,05

8 Витрати на збут: 15 - 20% від виробничої собівартості

59341,17

2611011,69

Повна собівартість

499445,39

21975537,35

9 Прибуток: 20 - 25% від повної собівартості

109877,68

4834618,21

Оптова ціна продукції

609321,71

26810155,56

10 Податок на додану вартість (ПДВ): 20% від оптової ціни продукції

121864,34

5362031,11

Відпускна ціна

731186,06

32172186,67

Примітка. Значення матеріальних витрат береться з таблиці 5.1, основної та додаткової заробітної плати виробничих робітників, відрахувань на соціальні потреби - з таблиці 4.3.

ВУЕО, ЗВВ і адміністративні витрати розраховуються як відсоток від основної заробітної плати, витрати на збут - від виробничої собівартості, прибуток - від повної собівартості, ПДВ - від оптової ціни [1].

Виробнича собівартість включає матеріальні витрати, витрати на оплату праці і соціальні відрахування, витрати на утримання і експлуатацію обладнання, загальновиробничі витрати (сума перших 6 статей).

Повна собівартість містить у собі виробничу собівартість, адміністративні витрати й витрати на збут (сума перших 8 статей) [1].

Оптова ціна містить у собі повну собівартість і прибуток (сума перших 9 статей), а відпускна ціна складається з оптової ціни продукції й ПДВ (сума перших 10 статей) [1].

7. РОЗРАХУНОК ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

До основних техніко-економічних показників відносяться: річна програма випуску, загальна кількість працюючих, продуктивність праці виробничого працівника, середньомісячна заробітна плата, кількість верстатів, вартість основних фондів дільниці, зняття продукції з 1 верстата, зняття продукції з 1 м2 виробничої площі, фондовіддача, фондомісткість і фондоозброєність [3].

Більшість даних таблиці були розраховані у попередніх розділах, тому вони просто без змін переносяться до таблиці: річна програма випуску береться з таблиці 6.1, чисельність основних та допоміжних робітників, керівників, спеціалістів та службовців - з третього розділу курсової роботи, середньомісячну заробітну плату працівників - з четвертого розділу, кількість верстатів - з таблиці 1.1, вартість основних фондів ділянки - з таблиці 2.3, виробнича площа ділянки - з таблиці 2.1.

Декілька показників потребують розрахунку. Нижче наведені формули, за якими вони розраховуються.

Продуктивність праці одного працівника (виробничого робітника) розраховується за формулою 7.1 [2]:

(7.1)

де ВП - річна програма випуску, грн.,

Ч - чисельність працівників (всього персоналу), чол.;

ЧОСН.Р. - чисельність виробничих робітників, чол.

ПРпрац

ПРвир.р

Зняття продукції з одного верстата та з 1 м2 виробничої площі розраховується за формулами 7.2 і 7.3 [2].

Зняття продукції з 1 верстата = , (7.2)

Зняття продукції з 1м2 вироб. площи = , (7.3)

де Спр - прийнята кількість верстатів, шт.,

Sвир - виробнича площа ділянки, м2

грн

грн

Основні показники використання основних фондів: фондовіддача (FВ) фондоозброєність (FО) і фондомісткість (FМ) - визначаються за формулами 7.4, 7.5 і 7.6 [2].

(7.4)

де ОФ - середньорічна вартість основних фондів ділянки;

FB грн

(7.5)

де Ч - середньоспискова чисельність персоналу;

Fo грн

(7.6)

Fм грн

Розрахунок техніко-економічних показників наведено в таблиці 7.1.

Таблиця 7.1 - Техніко-економічні показники проекту

Найменування показників

Одиниці виміру

Сума

1 Річна програма випуску (ВП)

грн.

32172186,67

2 Загальна чисельність працівників (Ч):

- виробничих робітників (ЧВИР.Р.);

- допоміжних робітників (ЧДОП.Р.);

- керівників, спеціалістів, службовців (ЧКЕР./СП./СЛ.).

чол.

чол.

чол.

чол.

134

93

28

13

3 Продуктивність праці одного працівника (ПРпрац.)

Продуктивність праці виробничого робітника (ПРвир.р.)

грн./чол.

грн./чол.

240090,94

345937,48

4 Середньомісячна заробітна плата:

- виробничих робітників (Зс/м(вир.р.));

- допоміжних робітників(Зс/м(доп.р.));

- керівників, спеціалістів, службовців

сер. (кер./сп./сл..)).

грн.

грн.

грн.

2434,06

1632,15

2243,07

5 Кількість верстатів (СПР)

шт.

32

6 Вартість основних фондів ділянки (ОФ)

грн.

15110593,74

7 Виробнича площа ділянки (Sвир)

м2

1440

8 Зняття продукції з одного верстату

грн.

1005380,83

9 Фондовіддача (FВ)

грн.

2,12

10 Зняття продукції з 1 м2 виробничої площі

грн.

22341,79

11 Фондоозброєність (FО)

грн.

112765,62

12 Фондомісткість (FМ)

грн.

0,46

8. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ

Основними показниками порівняльної економічної ефективності при створенні організаційних рішень, при впроваджені нової техніки є [3]:

- економія умовно-річна;

- приведені витрати;

- термін окупності;

- річний економічний ефект.

8.1 Економія умовно-річна розраховується за допомогою формули [2]

Еу-р = (С1 - С2) • N, (8.1 )

де С1; С2 - собівартість одиниці продукції за базовим та новим варіантами, грн.;

N - річна програма, шт.

Примітка. Базова собівартість визначається як добуток нової собівартості (визначеної у п. 6.1) на коефіцієнт (1,05; 1,04; 1,06).

С12

С1

8.2 Приведені витрати визначаються за формулою [2]

Впр = Сі • N + Ен • Кі > min, (8.2)

де Сі - собівартість одиниці продукції за варіантами, грн;

Ен - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень (0,15);

Кі - капіталовкладення за варіантами, грн.;

N - річна програма, шт.

Впр1 = 524417,65•44+0,15•11332945,3=24774318,39 грн

Впр2 = 499445,39•44+0,15•15110593=24242186,22 грн

8.3 Термін окупності додаткових капіталовкладень «Ток» визначається за формулою [2]

Ток = , (8.3)

де - капіталовкладення відповідно додаткові та первісні, грн.;

Еу-р - економія умовно-річна, грн.

К12

К1

Примітка: базові капіталовкладення визначаються як добуток розрахованих капіталовкладень (таблиця 2.3) на коефіцієнт (0,7; 0,75; 0,8).

8.4 Річний економічний ефект (економія приведених витрат) «Ерічн» визначається за формулою [2]

Ерічн = Впр1 - Впр2, (8.4)

Ерічн

Таблица 8.1 - Розрахунок показників економічної ефективності проекту

Показник

Базовий варіант

Новий варіант

1 Капітальні витрати, грн.

11332945,3

15110593,74

2 Собівартість одиниці продукції, грн.

524417,65

499445,39

3 Коефіцієнт економічної ефективності

0,15

0,15

4 Економія умовно-річна, грн

1098779,85

5 Витрати приведені, грн.

24774318,39

24242186,22

6 Строк окупності додаткових

капіталовкладень, років

3,43

7 Річний економічний ефект, грн.

532132,17

ВИСНОВОК

Річний економічний ефект позитивний і складає 532132.17 грн. Термін окупності додаткових капіталовкладень складає 3,43 років, що є менше нормативного (6,7 років). Таким чином, новий варіант ефективніший за базовий і його можна рекомендувати до практичної реалізації.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Економіка підприємства: Навч. посібник. - 2-е вид., випр. і доп. /І.М.Бойчик, М.І.Харів, М.І.Хопчан, Ю.В.Піча. - К.: Каравела; Львів: Новий світ -2001. - 298 с.

2. Економіка підприємства: Підручник/ За заг ред. С.Ф. Покропивного. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2011.

3. Економіка підприємства /За ред. А.В. Шегди - К., 2009.

4. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. - М.: Юристь, 2002.

5. Організація виробництва / В.Л. Дикань, О.Г. Денейка - Х., 2002.

6. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства предприятия - Ростов-на-Дону, 2009.

7. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій / За ред. С.Ф. Покропивного - К., 2010.

8. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Л.Я Аврашков, В.В. Адамчук, О.В. Антонов и др.; Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

9. Экономика организации. Н.Л.Зайцев. - М.: «Экзамен», 2000. - 768с.

10. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. - Харьков: ООО «Одиссей». - 2006. - 416 с.

Додаток А

Довідкові дані для виконання курсової роботи

Таблиця А.1 - Годинні тарифні ставки за професіями та розрядами основних виробничих робітників, грн./год.

Професія

Розряд

3

4

5

6

Верстатники

9,3

10,6

12,3

14,3

Слюсарі - збиральники

7,2

7,5

7,7

7,9

Розмітники

7,2

7,5

7,7

7,9

Муляри

6,9

7,3

7,7

8,1

Таблиця А.2 - Годинні тарифні ставки допоміжних робітників за професіями та розрядами, грн./год.

Професія

Розряд

3

4

5

6

Кранівники

7,0

7,3

7,6

7,9

Стропальники

7,0

7,2

7,4

7,6

Слюсарі - ремонтники

6,8

7,1

7,4

7,7

Слюсарі - електрики

6,7

7,0

7,4

7,8

Таблиця А.3 - Ціна за 1т матеріалу, грн.

Найменування матеріалу

Ціна за 1т, грн

Сталь сортова

3 000 - 4 500

Труби стальні

3 000 - 4 000

Метизи

2 900 - 4 200

Фітінги

3 500 - 4 300

Чавунне лиття

3 200 - 3 700

Стальне лиття

3 300 - 3 800

Кольорове лиття

11 000 - 12 000

Поковки

5 200 - 5 500

Металоконструкції

5 400 - 5 900

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Огляд поняття і методики визначення собівартості продукції, відпускної ціни, вартості обладнання, інструменту, оснащення та інвентарю. Розрахунок потрібної чисельності працівників, фонду оплати праці, транспортно-заготівельних витрат, потреби матеріалів.

  методичка [68,6 K], добавлен 07.02.2012

 • Розрахунок капітальних витрат: вартості обладнання і виробничої будівлі відділення. Витрати на інструмент, технологічне оснащення, господарський інвентар. Обчислення фонду часу роботи працівників; планового фонду заробітної платні; витрат на програму.

  курсовая работа [70,7 K], добавлен 29.01.2013

 • Розрахунок кількості та вартості сировини та матеріалів, фонду ефективного часу роботи одного робітника в рік, чисельності і тарифного фонду зарплати робітників, амортизаційних відрахувань. Кошторис витрат по утриманню і експлуатації обладнання.

  курсовая работа [83,7 K], добавлен 31.01.2014

 • Розрахунок вартості будівлі, етапи даного процесу та головні параметри, що його визначають. Баланс робочого часу одного робітника на рік. Розрахунок чисельності та фонду оплати праці. Визначення собівартості продукції, техніко-економічних показників.

  контрольная работа [39,5 K], добавлен 02.10.2014

 • Загальна характеристика і організаційна структура підприємства. Розрахунок виробничої потужності і обсягу виробництва, чисельності працівників і фонду оплати праці, собівартості продукції. Зведені техніко-економічні показники підприємства, що вивчається.

  курсовая работа [79,1 K], добавлен 24.10.2014

 • Економічна сутність капіталу підприємства. Розрахунок кількості обладнання та коефіцієнту його завантаження, дозавантаження обладнання, чисельності робітників дільниці, площі дільниці, фонду оплати праці, витрат на основні матеріали, собівартості деталі.

  курсовая работа [122,3 K], добавлен 17.02.2013

 • Визначення капітальних вкладень в енергетичне підприємство, вартості основних виробничих фондів. Розрахунок річного виробітку і відпуску енергії, річних експлуатаційних витрат. Оцінка техніко-економічних показників виробничої діяльності підприємства.

  контрольная работа [95,2 K], добавлен 06.12.2015

 • Розрахунок вартості основних фондів, необхідної кількості робочого персоналу та фондів оплати праці. Оплата праці (заробітна плата) як грошовий вираз вартості і ціни робочої сили, її залежність від результатів роботи підприємства та регулювання податками.

  курсовая работа [206,2 K], добавлен 23.10.2010

 • Виробнича програма відділення для приготування формувальної суміші для виготовлення разових ливарних форм і стержнів. Розрахунок потреби в устаткуванні, вартості матеріалів, фондів оплати праці та середньомісячної заробітної плати, собівартості виробу.

  курсовая работа [39,9 K], добавлен 30.11.2012

 • Виробничий план, розрахунок показників трудомісткості випуску деталі, кількості необхідного обладнання, вартості основних фондів дільниці, кількості і вартості основних матеріалів. Визначення норма штучно-калькуляційного часу для технологічних операцій.

  курсовая работа [346,0 K], добавлен 24.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.