Економічний аналіз підприємств

Напрямки вивчення питання аналізу і оцінки фінансового стану підприємств, їх важливості з позиції забезпечення подальшого розвитку, системи показників і чинників, що впливають на їх проведення у працях відомих представників вітчизняної економічної думки.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 13.03.2012
Размер файла 6,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аналітичний огляд наукових публікацій

на тему: «Економічний аналіз підприємств»

Стаття  1

Першою розглянемо статтю канд. екон. наук, доц. Мицака О.В. на тему «Аналіз і оцінка фінансового стану підприємства у системі фінансового управління». В цій статті розглянуто питання аналізу та оцінки фінансового стану підприємств, їх важливість з позиції забезпечення подальшого розвитку, системи показників і чинників, що впливають на їх проведення. Визначено необхідність індивідуалізації аналізу та оцінки з врахуванням особливостей діяльності підприємств.

Я повністю згодна з усім, що було викладено у статті. Адже впровадження у загальну систему управління підприємством управління його фінансовим станом дозволить вітчизняним підприємствам забезпечити ефективну господарську діяльність підприємства, раціональне використання всіх видів ресурсів, фінансової рівноваги та можливості прийняття оптимальних управлінських рішень для отримання бажаних результатів.

Стаття  2

Наступною розглянемо статтю Руда Р.В. на тему «Аналіз фінансового стану підприємств та його значення в сучасних умовах». У статті автор визначив роль фінансового аналізу, як запоруки виживання та основи стабільного стану підприємств. У ринкових умовах підприємства несуть повну відповідальність за результати своєї торгово - господарської діяльності перед своїми працівниками, співвласниками, банком та кредиторами.

На мою думку, у статті все досить чітко та лаконічно викладено, а ті пропозиції, які було запропоновано автором мають право на існування та можуть бути ефективними для покращення фінансової діяльності підприємств.

Стаття  3

Наступна стаття на тему «Сутність принципових засад економічного аналізу» автором якої являється Зоріна О.А. У статті розглянуто існуючі підходи до класифікацї та визначення сутності принципів економічного аналізу, обгрунтовано підходи до їх систематизації, запропоноване власне бачення основних принципів економічного аналізу. У своєму дослідженні автор вбачає в узгодженні результатів до принципових основ аналізу як науки та їх апробацію в системі управління підприємством, як економічної одиниці. На мою думку автору слід цієї статті слід більш детальніше розглянути певні аспекти даної теми.

Стаття  4

фінансовий економічний показник стан

Наступною розглянемо статтю канд. екон. наук, доц. Шурпенкова Р.К. на тему «Організація економічного аналізу на підприємстві». У статті визначено особливості раціональної організації економічного аналізу та обгрунтовано необхідність узагальнення результатів проведеного аналізу. Також визначено, що проведення економічного аналізу на підприємстві вимагає раціональної організації аналітичної роботи, тобто упорядкування, налагодження координації та погодження її здійснення з метою попередження дублювання, внесення єдності в роботу окремих посадових осіб чи аналітичних органів. Отже, можна зробити такі висновки, організація економічного аналізу має бути такою, яка б забезпечувала ефективність аналітичної роботи, враховувала всі можливі зміни, що можуть відбутися, й сприяла у виборі найефективнішого, найбільш пріоритетного рішення, яке б відповідало цілям і стратегії розвитку підприємства.

Стаття  5

Остання стаття на тему «Перспективи розвитку економічного аналізу в сучасних умовах» Коваленка О.Ю. У даній статті досліджено перспективи розвитку економічного аналізу в Україні з метою забезпечення економічної і фінансової стабільності підприємств. Проаналізовані передумови фінансово - економічної кризи у державі та її вплив на результати господарської діяльності підприємств. Автором розроблені практичні рекомендації стосовно аналізу господарської діяльності підприємств, які дають змогу запобігти банкрутству в умовах невизначеності. Запропоновано використання методу контрольованого прогнозу при визначені фактичної кількості розташовуваного ресурсу в завданнях розподілу ресурсів.

На мою думку, дослідження автора в даній статті є досить актуальними та можуть бути корисними у подальшому вивченні методології економічного і фінансового прогнозування розвитку підприємств.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Зміст фінансового аналізу. Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу. Основні підходи до фінансового аналізу. Аналіз фінансового стану спільних підприємств та його особливості. Аналіз раціональності використання коштів.

  курсовая работа [53,9 K], добавлен 30.03.2007

 • Діяльність підприємств як предмет економічного аналізу. Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності та їх джерел. Аналіз показників платоспроможності та фінансової стійкості. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства.

  контрольная работа [149,1 K], добавлен 18.08.2010

 • Теоретичні основи аналізу платоспроможності підприємств. Методика розрахунку показників платоспроможності. Характеристика фінансового-господарської діяльності ТОВ "Таргет". Причини передкризового стану ТОВ "Таргет" та рекомендації щодо виходу з нього.

  курсовая работа [63,4 K], добавлен 17.01.2008

 • Сутність фінансового стану, інформаційна база аналізу. Діагностика фінансово-економічного стану ТОВ "ЛОГОС". Аналіз показників ліквідності, прибутковості і ділової активності. Поліпшення структури балансу, інтегральні методи оцінки фінансового стану.

  курсовая работа [157,2 K], добавлен 23.09.2011

 • Види і методи фінансового аналізу. Інформаційна база фінансового аналізу та його користувачі. Організація аналізу фінансового стану підприємства з позицій інвестиційної привабливості. Напрямки покращення інвестиційного іміджу підприємства.

  курсовая работа [368,1 K], добавлен 09.06.2003

 • Підприємство: ознаки, функції та класифікаці. Характеристика організаційно-правових форм підприємств. Особливості функціонування підприємств в умовах трансформації економіки України. Оцінка фінансового стану підприємств та напрямки його покращення.

  курсовая работа [50,8 K], добавлен 22.05.2008

 • Суть і значення господарської діяльності в ринкових умовах. Аналіз показників фінансового стану ВАТ "Енерготрансбуд". Оцінка результативності діяльності підприємства і розробка пропозицій щодо стратегії розвитку і економічної ефективності господарювання.

  дипломная работа [105,2 K], добавлен 27.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.