Проведення аналізу умов господарювання та результатів фінансово-господарської діяльності підприємства

Організаційний устрій та структура управління підприємства. Забезпеченість підприємства основними факторами виробництва. Характеристика системи управління зовнішньоекономічною діяльністю. Організація експортних операцій та міжнародного бізнесу.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 12.11.2011
Размер файла 73,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.1 Розташування та історія виникнення підприємства

1.2 Організаційний устрій та структура управління підприємства

1.3 Забезпеченість підприємства основними факторами виробництва

1.4 Основні показники результативності фінансово-господарської діяльності підприємства

2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

2.1 Характеристика системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

2.2 Документаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

2.3 Організація експортних операцій підприємства

2.4 Організація міжнародного бізнесу

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

Проблема розвитку зовнішньоекономічної діяльності є надзвичайно актуальною для будь-якої країни світу, тому що зовнішні відносини на сьогоднішній день є однією з найважливіших складових будь-якої національної економіки. Одним із завдань, які стоять перед економікою України - є стабілізація і нарощування обсягів виробництва продукції, досягнення збалансованості як товарообігу в цілому, так і окремих важливих його показників: експорту і імпорту товарів і послуг. ВАТ «ВНДІАЕН» є одним з підприємств, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.

Під час проходження виробничої практики та написання звіту на даному підприємстві, я ставив перед собою мету: проведення аналізу умов господарювання та результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, надання оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства на закордонних ринках, обґрунтування економічної доцільності здійснення експортно-імпортних операцій підприємства, а також виявлення методів, які застосовуються керівництвом організації для здійснення мотивації працівників у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Отже, як вже було вказано вище базою практики стало: Відкрите акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (ВАТ «ВНДІАЕН»).

Основою для написання звіту стала зібрана мною на підприємстві звітна інформація, також джерелом інформації було спілкування з колективом.

1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

1.1 Розташування та історія виникнення підприємства

В 1956 році в місті Суми, обласному центрі України, рішенням уряду було організоване Спеціальне конструкторське бюро живильних насосів - СКБ-ЖН - з метою вирішення в короткий термін народногосподарського завдання - розробки й освоєння потужних живильних, конденсатних і мережних насосних агрегатів для забезпечення уведення в експлуатацію споруджуваних в СРСР великих ГРЕС і ТЕЦ.

Ім'я першого технічного керівника СКБ-ЖН Сергія Сергійовича Серикова, випускника Ленінградського політехнічного інституту, прекрасного фахівця, організатора й людину, назавжди залишиться в історії організації. Закладені ним ідеї про шляхи розвитку галузі й конструктивному виконанні насосів у значній мірі вплинули на долю СКБ-ЖН: збільшення обсягів виконаних робіт, їхня складність і важливість для країни обумовили перетворення бюро в Українську філію Вндігідромаш.

Наприкінці 60-х років філія була притягнута до виконання робіт, пов'язаних із проектуванням насосного устаткування для атомних електростанцій з енергоблоками одиничною потужністю 440 тис., 1 і 1,5 мільйона кВт., організацією розроблені всі насоси для Ломоносівскої АЕС - першої АЕС у СРСР.

В 1970 році Укрвндігідромаш був перетворений у Всесоюзний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування.

З 1974 р. інститут розташовується на новій площадці, де вибудувана одна з найбільших на той час у Європі дослідно-експериментальна база й адміністративний корпус.

В 1992 р. ВНДІАЕН призначений головною організацією України по насособудуванню. На базі інституту створений і працює Технічний комітет зі стандартизації ТК-21 «Насоси об'ємні й динамічні».

При ВНДІАЕН працює філія кафедри прикладної гідроаеромеханіки Сумського університету, що готує молодих фахівців для галузі насособудування. В 1997 р. на підставі досліджень, зроблених незалежними експертами міжнародної програми «ЕРТСМЕЙКЕР» (Швейцарія), інститут визнаний гідним нагороди в номінації «За збереження й розвиток інтелектуально-кадрового потенціалу в період перехідної економіки». У цьому ж році ВНДІАЕН внесений у перелік підприємств, які мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.1997 № 911 і 29.08.2006 № 1346).

25.04.2006 р. ВНДІАЕН перетворений у відкрите акціонерне товариство без зміни назви підприємства.

За результатами державної атестації наукових установ Мінпромполітики України ВНДІАЕН відзначений рейтингом 505 балів (при максимально можливих 525) і підтверджений у статусі головної організації в Україні з питань науково-технічного забезпечення по напрямку «Насособудування для всіх галузей промисловості» (Посвідчення від 26.11.2007 №40).

Дослідницький центр ВНДІАЕН акредитований на технічну компетентність у Системах сертифікації УкрСЕПРО й ДЕРЖСТАНДАРТ Р з правом проведення всіх видів випробувань, у тому числі сертифікаційних (атестати акредитації №UF6.001T671 і СС№А UA.001№090).

ВНДІАЕН зареєстрований колективним членом Технічного комітету зі стандартизації ТК-79 «Атомна енергія».

Державним комітетом ядерного регулювання України інституту видана Ліцензія ОВ 000066 на право проведення проектування ядерних установок у межах проектування й авторського нагляду за експлуатацією, ремонтом насосного устаткування для систем, важливих для безпеки ядерних установок.

ВНДІАЕН відзначений дипломом лауреата Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу 2008», внесений у каталог «100 кращих підприємств України, підготовлений Східноукраїнською Академією ділових кіл України, а також включений у збірник «Київський літопис XXI сторіччя: Видні імена й підприємства України».

Як правило, розробки інституту носять унікальний характер і мають виняткові авторські права.

Підприємство має сертифікат відповідності своєї продукції міжнародним стандартам ISO 9001:2006 від 31.01.06 сертифікаційний номер 185674.

ВАТ «ВНДІАЕН» має у своєму розпорядженні інженерно-лабораторний і адміністративний корпуси площею 6600 м2, головний виробничий корпус площею 11300м2, до складу якого входять: дослідно-експериментальний і виробничий цехи, науково-дослідні стенди й станції натурних випробувань, допоміжний корпус площею 2200 м2. Є також компресорна станція, хімводоочисна, градирня, деаераторні баки й дросельні пристрої, модельно-столярна ділянка, гараж, складські приміщення.

У цей час ВАТ «ВНДІАЕН» має найбільший експериментально-виробничий комплекс, у складі якого є стенди загальною потужністю близько 25 тис. кВт, у тому числі унікальні стенди одиничною потужністю 5 і 8 тис. кВт. Система трубопроводів загальною довжиною майже 40 км дозволяє проводити випробування насосних агрегатів продуктивністю до 12,5 тисяч м3/год, тиском до 400 кгс/см2 при температурі води до 200оС. У складі станції натурних випробувань є зразкова витратовимірна установка, на якій проводяться роботи з державної перевірки й ремонту лічильників води й тепла всіх типів з умовними діаметрами 15-300 мм у діапазоні витрат від 1,5 до 500 м3/год.

Місцезнаходження ВАТ «ВНДІАЕН»: Україна, 40003, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2.

1.2 Організаційний устрій та структура управління підприємства

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, відособлене майно, несе самостійну відповідальність за своїми зобов'язаннями, може від свого імені набувати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, виконувати обов'язки. Підприємство має рахунки в банках і здійснює дії на підставі законодавства України і Статуту Акціонерного товариства.

Організаційна структура підприємства рис. 1.2.1. та структура управління рис. 1.2.2. ВАТ «ВНДІАЕН» побудована таким чином, що за кожний окремий напрямок відповідає один із заступників голови правління, щоб керівник підприємства мав змогу вчасно отримувати оперативну інформацію, що забезпечує швидке реагування керівництва підприємства на проблеми, що з'являються та забезпечує зворотній зв'язок.

Організаційна структура, чисельність працівників, кількісний та персональний склад підрозділів, адміністративно-керівного персоналу і штатний розпис затверджується головою правління - директором.

Управління Товариством здійснюють:

Д Вищий орган Товариства;

Д Наглядова рада;

Д Виконавчий орган Товариства;

Д Ревізійна комісія.

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів Товариства; Наглядова рада є органом Товариства, яка з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю Виконавчого органу Товариства; Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю і діє на колегіальних засадах, є правління з 6 членів; Ревізійна комісія складається з 3 членів.

Для забезпечення взаємодії між органами управління Товариства, а також забезпечення дотримання органами і посадовими особами Товариства вимог законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів, що гарантують реалізацію прав і інтересів акціонерів в підприємстві призначено корпоративного секретаря Товариства.

Рис. 1.2.1. Організаційна структура ВАТ «ВНДІАЕН»

Рис 1.2.2. Структура управління ВАТ «ВНДІАЕН»

1.3 Забезпеченість підприємства основними факторами виробництва

Д Трудові ресурси:

Праця на ряду з капіталом і природними ресурсами є важливим фактором виробництва. На будь-якому підприємстві ключовим є людський фактор - працюючі на ньому люди. Тому розглядаючи діяльність підприємства не можна не розглядати персонал підприємства.

Таблиця 1.3.1.

Структура чисельності працівників ВАТ «ВНДІАЕН» у 2011 році

Категорії працівників

Облікова чисельність працівників на кінець року (без сумісників), чол.

Структура, %

Чисельність працівників основної діяльності

413

100,0

у тому числі: дослідники

156

37,8

з них мають науковій ступінь:

кандидата наук

8

1,9

техніки

24

5,8

допоміжний персонал

157

38,0

Інші

76

18,4

Як бачимо найбільшу частку в чисельності персоналу підприємства займає допоміжний персонал з питомою вагою 38,0%, інші працівники в структурі чисельності персоналу мають таку питому вагу: дослідники - 37,8%, з них, що мають науковий ступінь кандидат наук - 1,9%, інші - 18,4%, техніки - 5,8%.

Таблиця 1.3.2.

Динаміка чисельності працівників ВАТ «ВНДІАЕН» (чол.)

Категорії працівників

Роки

Відхилення 2011 року від 2009 року

2009

2010

2011

+/-

%

Чисельність працівників основної діяльності

505

459

413

-92

81,8

у тому числі: дослідники

167

161

156

-11

93,4

з них мають науковій ступінь:

кандидата наук

8

7

8

0

100,0

техніки

41

34

24

-17

58,5

допоміжний персонал

195

178

157

-38

80,5

Інші

102

86

76

-26

74,5

Проаналізувавши дані таблиці можна зробити висновки, щодо змін в чисельності персоналу: загальна кількість працюючих зменшилася на 92 чол., або на 18,2%, чисельність дослідників протягом трьох років зменшилася на 6,6%, або на 11 чол., чисельність техніків зменшилася на 41,5%, або на 17 чол., допоміжний персонал скоротився на 38 чол., або на 19,5%, а чисельність інших працівників зменшилася на 25,5%, або на 26 чол. Виходячи з аналізу даних таблиці видно, що в цілому по підприємству за останні 3 роки спостерігається тенденція до зменшення персоналу ВАТ «ВНДІАЕН».

Д Основні фонди:

Зрозуміло, що діяльність буд-якого підприємства залежить від ефективного використання основних засобів. Визначимо як змінювалась вартість основних засобів підприємства протягом досліджуваного періоду, для цього звернемося до табл. 1.3.3.

Таблиця 1.3.3.

Динаміка і структура основних фондів ВАТ «ВНДІАЕН»

Категорії основних фондів

Роки

Відхилення 2011 року від 2009 року

2009

2010

2011

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+/-

%

Будинки, споруди та передавальні пристрої

7549,5

56,6

9486,0

61,9

9534,0

61,8

+1984,5

126,3

Машини та обладнання

3418,8

25,6

3417,0

22,3

3537,0

22,9

+118,2

103,5

Транспортні засоби

292,0

2,2

261,0

1,7

251,0

1,6

-41

86,0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

1997,6

15,0

2047,0

13,4

1932,0

12,5

-65,6

96,7

Інші основні засоби

89,5

0,7

115,0

0,8

169,0

1,1

+79,5

188,8

Усього

13347,4

100,0

15326,0

100,0

15423,0

100,0

+2075,6

115,6

Аналізуючи дані таблиці можна зробити висновок про те, що структура основних фондів за досліджуваний період змінилася наступним чином: вартість будинків, споруд та передавальних пристроїв підвищилась на 1984,5 тис. грн. (26,3%), машин та обладнання на 118,2 тис. грн. (3,5%), інших основних засобів на 79,5 тис. грн. (88,8%); мало місце і зменшення вартості основних фондів: транспортних засобів на 41 тис. грн. (14,0%), інструментів, приладів, інвентарю (меблів) на 65,6 тис. грн. (3,3%). В загальному обсязі виробничі фонди збільшили свою вартість на 2075,6 тис. грн. (15,6%)

1.4 Основні показники результативності фінансово-господарської діяльності підприємства

Для того щоб повністю уявити та дати характеристику спеціалізації ВАТ «ВНДІАЕН», проаналізуємо структуру обсягу виконаних робіт користуючись даними табл. 1.4.1.

Таблиця 1.4.1.

Динаміка та структура обсягу виконаних робіт у ВАТ «ВНДІАЕН»

Види робіт

Роки

В середньому за 3 роки

2009

2010

2011

грн.

%

грн.

%

грн.

%

грн.

%

Прикладні дослідження

24030

0,2

429366

3,7

188157

1,7

213851

1,9

Розробки

7981742

76,7

8195576

70,9

7153019

65,2

7776779

70,8

Науково-технічні послуги

839284

8,1

1430002

12,4

1466620

13,4

1245302

11,4

Інші

1562434

15,0

1504615

13,0

2159820

19,7

1742290

15,9

Усього:

10407490

100,0

11559559

100,0

10967616

100,0

10978222

100,0

Як бачимо з таблиці основною продукцією підприємства є наукова та науково-технічна діяльність (Прикладні дослідження + Розробки + Науково-технічні послуги), питома вага якої складає відповідно по рокам 85,0%; 87,0%; 80,3%.

Науково-технічна діяльність ВАТ «ВНДІАЕН» пов'язана з виконанням робіт з дослідження, проектування, створення й впровадження насосного устаткування для атомної й теплової енергетики, нафтової й хімічної промисловості, гірничо-металургійного комплексу, водопостачання, комунального господарства й інших базових галузей економіки й повністю відповідає вимогам стратегічних і середньострокових напрямків, визначених статтею 7 Закону України "Про пріоритетні напрямки розвитку науки й техніки", статтями 7 і 8 Закону України "Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні", а також Державною програмою розвитку промисловості на 2008-2011 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2008 №1174.

Основні підсумки науково-технічної діяльності інституту наведені у табл. 1.4.2.

Таблиця 1.4.2.

Підсумки науково-технічної діяльності ВАТ «ВНДІАЕН»

Показники

Роки

Відхилення 2011 року від 2009 року

2009

2010

2011

+/-

%

Кількість завершених науково-дослідних робіт, одиниць

3

1

2

-1

66,7

Кількість технічних проектів, одиниць

-

-

2

-

-

Кількість робочих проектів, одиниць

18

11

16

-2

88,9

Кількість дослідницьких зразків, виготовлених за проектами «ВНДІАЕН», найменувань

3

14

9

+6

300,0

Кількість освоєного нового і модернізованого насосного обладнання за технічною документацією «ВНДІАЕН», найменувань

3

11

5

+2

166,7

Кількість використаних патентів

-

-

1

+1

-

Кількість поданих заявок на передбачувані винаходи

2

-

-

-2

-

Кількість поданих заявок на отримання охоронних документів

2

9

26

+24

1300,0

Кількість отриманих охоронних документів

1

5

18

+17

1800,0

Кількість публікацій

-

34

24

+24

-

Кількість направленої тендерної документації

-

7

12

+12

-

Кількість виготовленого і реалізованого насосного обладнання

-

15

84

+84

-

Кількість альбомів для проведення презентацій насосного обладнання

-

3

-

-

-

Кількість розроблених інформаційних матеріалів по насосній продукції інституту

-

5

2

+2

-

Середня тривалість циклу «Розробка - впровадження» по роботам, які пов'язані з створенням нового насосного обладнання, років

1,5

1,27

2,52

+1,02

168,0

Крім зазначених у підсумковій таблиці, у 2011 році були також виконані наступні роботи:

Д обстеження технічного стану насосного устаткування з метою визначення залишкового ресурсу для вирішення питання про продовження строку експлуатації блоків № 1 і № 2 на Рівненської і № 1 на Південноукраїнській АЕС;

Д розробка кінцевої редакції загальних технічних вимог «Насоси нафтові магістральні і електронасосні агрегати на їх основі», «Насоси нафтові горизонтальні підпорні і електронасосні агрегати на їх основі», «Насоси нафтові вертикальні підпорні і електронасосні агрегати на їх основі»;

Д розробка кінцевої редакції спеціальних технічних вимог «Магістральний нафтопровід. Насоси відкачування витоку і електронасосні агрегати на їх основі»;

Д підготовка відгуків и зауважень до нульової і першої редакції російського стандарту ГОСТ-Р «Насоси і насосні агрегати для перекачування рідини. Загальні вимоги безпеки»;

Д узгодження кінцевої редакції міждержавного стандарту ГОСТ 6134:2011 «Насоси. Методи випробувань»;

Д підготовка відгуків про проект стандарту ДСТУ ISO7224:2010 «Насоси для перекачування мезги. Методи випробувань»

Д надання науково-технічних послуг по заявкам підприємств і організацій - замовників, пов'язаних з проектуванням, виробництвом і експлуатацією насосної продукції, в тому числі по проведенню сертифікаційних та інших видів випробувань;

Д підготовка і представлення в Мінпромполітики звіту про діяльність ВАТ «ВНДІАЕН» як головної організації по насособудуванню за 2011 рік;

Д підготовка і представлення в Мінпромполітики пропозицій по насосному обладнанню для включення в проект Державної програми розвитку машинобудування на 2011-2011 роки;

Д підготовка і представлення в Мінпромполітики для Державної програми підвищення конкурентоспроможності економіки України;

Д підготовка і представлення в Мінпромполітики пропозицій для галузевої програми підвищення енергоефективності в промисловості на 2011-2011 роки;

Д підготовка і представлення в Мін науки комплекту документів (узгодженого з Мінпромполітики) по включенню Випробувального центру ВАТ «ВНДІАЕН» в Державний реєстр наукових об'єктів, яким надається статус «Національне надбання» (відповідне рішення схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.06 №665-Р)

Щоб проаналізувати результати фінансово-господарської діяльності ВАТ «ВНДІАЕН» звернемося до табл. 1.4.3.

Таблиця 1.4.3.

Динаміка основних економічних показників господарської діяльності ВАТ «ВНДІАЕН»

(тис. грн.)

Стаття

Роки

Відхилення 2011 року від 2009 року

2009

2010

2011

+/-

%

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

11388

12636

14632

3244

128,5

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

9569

10836

12844

3275

134,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

8095

9024

10962

2867

135,4

Валовий прибуток

1474

1812

1882

408

127,7

Чистий прибуток

60

7

-247

-307

-411,7

Рентабельність, %

0,0074

0,0008

-0,0225

-0,0299

-

Як бачимо в 2011 в порівнянні з 2009 роком підприємство мало більший дохід від реалізації на 28,5% (3244 тис. грн..), що в свою чергу призвело до збільшення чистого доходу на 34,2% (3275 тис. грн..). Хоча собівартість продукції в 2011 році збільшилася на 35,4% (2867 тис грн..), валовий прибуток збільшився на 27,7% (408 тис. грн..). Чистий прибуток зменшився на 307 тис. грн. і є від'ємним, тобто збитковим. Причиною цього на мою думку є політика керівництва ВАТ «ВНДІАЕН», яке хотіло приватизувати це підприємство, але зважаючи на специфіку діяльності і значення цього підприємства для держави, воно потрапило до переліку підприємств, яке не підлягає приватизації.

2. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

2.1 Характеристика системи управління зовнішньоекономічною діяльність

Управління зовнішньоекономічною діяльністю ВАТ «ВНДІАЕН» здійснює відділ «Техніко-економічних досліджень і маркетингу», який відповідно до структури управління підпорядковується заступнику директора з координації і розвитку, деякі питання узгоджуються і вирішуються за участі головного інженера, заступників директора по науковій роботі та науково-дослідній роботі, головного бухгалтера, начальників дослідно-експериментального виробництва, фінансово-економічного відділу, безпосередньо з головою правління - директором, при взаємодії з усіма керівниками підрозділів.

Завдання відділу - здійснення договірної діяльності, маркетингових досліджень, керування зовнішньоекономічною діяльністю як елементом єдиної цілісної системи, яка включає наступні основні задачі:

Д сприяння розвитку ЗЕД з метою прискорення економічного і соціального розвитку підприємства;

Д керування експортним потенціалом виробництва, неухильне підвищення його технологічного і технічного рівня;

Д укладання договорів, в тому числі зовнішньоекономічних;

Д забезпечення виконання підприємством зобов'язань, що випливають з договорів і угод із закордонними партнерами;

Д пошук і освоєння нових форм міжнародного економічного, виробничого і науково-технічного співробітництва;

Д забезпечення орієнтації основних управлінських служб і працівників підприємства на максимально можливе використання переваг міжнародного поділу праці.

Для вирішення поставлених задач відділом техніко-економічних досліджень реалізуються наступні функції:

Д підготовка рішень вищої ланки, керування підприємства по стратегії розвитку ЗЕД підприємства;

Д координація дій відповідних управлінських органів підприємства в сфері ЗЕД, контроль за витратою валютних засобів;

Д вивчення кон'юнктури закордонних ринків, регулярний збір, нагромадження, обробка відповідної інформації;

Д підготовка пропозицій по зняттю з виробництва застарілої експортної продукції;

Д аналіз і систематизація відкликань і рекламацій закордонних споживачів, ознайомлення з цими відкликаннями і рекламаціями науково-технічних і виробничих служб підприємства.

2.2 Документаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

В своїй зовнішньоекономічній діяльності ВАТ «ВНДІАЕН» керується наступними нормативними документами загальнодержавного значення, які є в наявності у відділу техніко-економічних досліджень і маркетингу:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. ЗУ «Про єдиний митний тариф».

3. ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність».

4. ЗУ «Про податок на додану вартість».

5. ЗУ «Про операції з давальницькою сировиною».

6. ЗУ «Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності».

7. 3У «Про іноземні інвестиції».

8. 3У «Про захист іноземних інвестицій».

9. ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2006 № 1775-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, N 36, ст.299 Державний стандарт України Національна система стандартизації «Правила надавання повідомлень торговим партнерам України».

10. ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті». (Зі змінами та доповненнями, внесеним Законів України від 7 травня 1996року №184/96-ВР, від 10 вересня 2005року № 1034-XIV, від 16 березня 200 року № 1559-III).

11. Господарський кодекс України від 16 січня 2008 р. №436-ІУ.

12. Інструкція «Про порядок контролю митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, увезених (пересланих) на митну територію України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартість», затверджена наказом державної митної служби України від 9 червня 2005 року № 346; зареєстрована в міністерстві юстиції України 1 липня 2005 року № 427/3720.

13. Інструкція «Про порядок переміщення через державний кордон України текстових аудіо - та аудіовізуальних матеріалів», затверджена наказом державного комітету України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації; державним митним комітетом України від 22 серпня 2005року №99/252; зареєстровано міністерством юстиції України 23 вересня 1994 року за № 226/436.

14. Лист Державної митної служба України від 27.07.2006р. №3/24-3743-ЕП «Про контроль за переміщенням товарів, робіт, послуг».

15. Лист Державної податкової адміністрації України від 15.08.2006 №11063/7/16-1201 «Про порядок обкладення податком на додану вартість про переміщення через митний кордон України об'єктів інтелектуальної власності».

16. Лист державної податкової адміністрації України від 17.03.97 № 22-0204/10-19-30 «Відносно норм валютного законодавства».

17. Лист Національного банку України від 23.06.99 № 18-211/1872-5495 «Відносно зарахування одноманітних вимог».

18. Лист Національного банку України від 26.01.2006 № 18-213/326 «Відносно зарахування зустрічних одноманітних вимог».

19. Наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України від 5 жовтня 1995 року №75 «Про затвердження положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)».

20. Наказ президента України «Про заходи, щодо впорядкування розрахунків за договорами, що укладають суб'єкти підприємницької діяльності України».

21. Положення «Про порядок реєстрації та переміщення через митний кордон України товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності».

22. Положення Міністерства юстиції України 12 серпня 1996р. № 438/1463 «Про методику формування та використання індикативних цін», затверджене наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України від 8 серпня 1996р. № 506.

23. Постанова кабінету міністрів України від 1 березня 2007 року № 243 «Про вдосконалення механізму відшкодування бюджетної заборгованості з податку на додану вартість за операціям з експорту продукції».

24. Постанова Кабінету міністрів України та національного банку України «Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контракти) та типових формах захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), котрі передбачають розрахунки в іноземній валюті» від 21 червня 1995 року № 444 м. Київ.

25. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів ІНКОТЕРМС

26. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЄД).

27. Угода по товарним аспектам прав інтелектуальної власності (TRJPS).

2.3 Організація експортних операцій підприємства

В підприємстві розроблена Інструкція «Про порядок поставки продукції на експорт», в якій детально розглянуті всі процедурні заходи, що здійснюються при експорті продукції.

Порядок виконання робіт, пов'язаних з експортом в ВАТ «ВНДІАЕН» здійснюється таким чином:

Д комплект виробів для транспортування продукції, яка спеціально розроблена для виготовлення на підприємстві, розробляється проектно-конструкторським відділом - розробником продукції;

Д креслення тари, деталей, вузлів та прилади для кріплення продукції в упаковці, креслення запакування продукції, трафаретів надписів для маркування продукції та тари виконуються в відповідності з вимогами діючої нормативної документації, робочої документації, умовами договору на поставку. При поставці запасних частин виконавцем є Виробничий відділ, при поставці решти продукції виконавець - Науково-дослідний та конструкторський відділ стандартизації, уніфікації, якості та надійності;

Д маркування продукції та тари виконується у відповідності з вимогами технічної документації. Виконавець-виробник, виконавець робіт-Дослідно-експериментальний цех;

Д консервування продукції виконується у відповідності з вимогами технічної документації. Виконавець-виробник, виконавець робіт-Дослідно-експериментальний цех;

Д упаковка (закладання у ящик, контейнер) продукції в ящики чи залізничний контейнер виконується виробником, виконавцем робіт (Дослідно-експериментальним цехом) у присутності робітника Відділу техніко-економічних досліджень та маркетингу, відповідального за пред'явлення продукції митному контролю;

Д навантаження продукції чи залізничного контейнеру на автомобіль виконується під керівництвом та силами підрозділу, який виготовив продукцію (Дослідно-експериментальним цехом), а продукції, яка відвантажується з приміщення складу готової продукції - Виробничий відділ;

Д пред'явлення продукції до митного контролю виконується робітниками відділу техніко-економічних досліджень та маркетингу;

Д опломбований митним інспектором залізничний контейнер на залізну дорогу доставляється при супроводі робітників виробничий відділу.

Найбільш важливою тематикою іноземного спрямування, над виконанням якої працював інститут, треба відмітити:

Д розробку технічної документації та участь у створенні великої групи насосного обладнання для АЕС «Куданкулам» в Індії (ЦН 125-80, ЦНС-6,3/20, КсВА 2200-220-1, ПЕА 1650-80-2, ЦН 200-180), АЕС «Чашма» в Пакистані (АЦНА 25-180, АЦНА 50-90-1), ТЕС «Сипат» в Індії (Акав 285-260ТЗ, АД 2310-48ТЗ та АД 2800-25ТЗ), живильного насосу ПЕ75-115 для котлів - утилізаторів у встановленні ПГУ-60С на ТЕЦ-28 Мосенерго, насосів типу НК для перекачки нафти та світлих нафтопродуктів та інших видів насосної продукції;

Д також для АЕС «Бушер» в Ірані: ЦПН-2/25, ХПВ 2/25, ЦН 6000-30, ЦН 420-45, ЦН 400-40, ЦН 250-20;

Д розробку кінцевої редакції спеціальних технічних вимог СТТ «Магістральний нафтопровід. Насоси відкачки та електронасосні агрегати на їх основі»;

Д підготовку відкликів та зауважень до нульової та першої редакції російського стандарту ГОСТ-Р «Насоси та насосні агрегати для перекачування рідин загальні вимоги безпеки»;

Д узгодження кінцевої редакції міждержавного стандарту ГОСТ 6134:2011 «Насоси. Методи випробовування»;

Д підготування відгуків на проект стандарту ДСТУ ISO 7224:2010 «Насоси для перекачування мезги. Методи випробувань»;

Д розробка конструкторської документації насосного агрегату ЦНА 600-25 для подачі води до басейну витримки палива на Красноярському гірничо-хімічному комбінаті;

Д розробка конструкторської документації та участь в створенні нафтових насосних агрегатів АНМ 300-500 та АНЦН-Е 800-80;

Д виготовлення та поставка живильних електронасосних агрегатів АПЕ 380-40 для заміни фізично зношеної та групи живильних насосів, які морально зістарилися на ТЕЦ Челябінського металургійного комбінату;

Д виготовлення та поставку насосу ЦНС 90-1900-2Т-М для подачі в нафтові пласти нафтопромислових вод у тому числі сірководнемістких;

Д виготовлення та поставку модернізованих насосних агрегатів для води та світлих нафтопродуктів ХЕ 200-150-400 А 55;

Д роботи пов'язані зі стандартизацією, уніфікацією та сертифікацією насосного обладнання та наданням науково-технічної допомоги заводам-виробникам та підприємствам споживачам питань виготовлення, монтажу, пусконаладжувальних робіт та експлуатації насосної продукції;

У рамках міжнародного науково-технічного співробітництва фахівці ВАТ «ВНДІАЕН» брали участь у роботі ряду міжнародних науково-технічних конференцій і семінарів:

Д міжнародні методології переоцінки безпеки для нормальної експлуатації блоків при старінні АЕС (Київ, 30.01-03.02.2011);

Д науково-технічна конференція цукровиків України з міжнародною участю (Київ, 12-13.04.2011);

Д Міжнародна науково-технічна конференція «Насоси. Ефективність і екологія» (Москва, 03.10.2011);

Д Семінар з міжнародною участю «Проблеми і перспективи гідромеханіки» (Суми, 24.11.2011);

Д Міжнародна науково-технічна конференція «Гідрогазодинаміка. Гідравлічні машини і гідропневмосистеми» (Москва, 12-14.12.2011).

Крім того, спеціаліст інституту відвідав виставки з міжнародною участю «Машинобудування-2011» і «Гідравлічне і пневматичне обладнання» (Харків, 28.09 і 26.10.2011).

Для більш наглядного аналізу розглянемо таблиці в яких наведені дані про зовнішньоекономічну діяльність ВАТ «ВНДІАЕН».

Таблиця 2.3.1.

Динаміка і товарна структура експорту в ВАТ «ВНДІАЕН»

Види товарної продукції

Роки

Відхилення 2011 року від 2007 року

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+/-

%

Розробка технічної документації насосів

1028

37,5

595

22,4

-

-

1000

39,3

1500

41,3

472

145,9

Виготовлення запчастин насосу типу СЕЗ

810

29,5

-

-

-

-

-

-

632

17,4

-178

78,0

Виготовлення запчастин насосу типу ЦНС

885

32,3

908

34,1

-

-

-

-

-

-

-885

-

Повірка індукційних витратомірів типу ІР-61

21

0,8

8

0,3

21

4,4

-

-

-

-

-21

-

Виготовлення модернізованих насосів ЦНС-180-1422-2 І

-

-

1150

43,2

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження насосів ЦН60-180

-

-

-

-

128

26,9

-

-

-

-

-

-

Виготовлення запчастин насосу типу АЦНМ 45-160

-

-

-

-

327

68,7

-

-

981

27,0

981

-

Виготовлення насосу АСКО 150-60

-

-

-

-

-

-

790

31,1

516

14,2

516

-

Автоматизація насосних агрегатів АНМ 250-475

-

-

-

-

-

-

753

29,6

-

-

-

-

Всього

2744

100,0

2661

100,0

476

100,0

2543

100,0

3629

100,0

885

132,3

Проаналізувавши табл. 2.3.1. можна зробити висновок, що в 2011 році в порівнянні з 2007 роком збільшилися об'єми розробки технічної документації насосів на 472 тис. грн. (45,9%), впровадили виготовлення запчастин насосу типу АЦНМ 45-160 на суму 981 тис. грн., та виготовлення насосу АСКО 150-60 на суму 516 тис. грн.

Але в 2011 році в порівнянні з 2007 роком відбулися зменшення обсягів виготовлення запчастин насосу типу СЕЗ на 178 тис. грн. (78,0%), припинили виготовлення запчастин насосу типу ЦНС, повірку індукційних витратомірів типу ІР-61.

експортний операція управління бізнес

Таблиця 2.3.2.

Динаміка географічної структури експорту продукції в ВАТ «ВНДІАЕН»

Основні країни покупці

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Відхилення 2011 року від

2007 року

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

+/-

%

Країни СНД

2723

99,2

2648

99,51

327

68,7

1753

68,9

2132

58,7

-591

78,3

Литва

-

-

-

-

128

26,9

790

31,1

604

16,6

604

-

Казахстан

-

-

-

-

-

-

-

-

340

9,4

340

-

Польща

-

-

5

0,19

-

-

-

-

-

-

-

-

Молдова

21

0,8

8

0,3

21

4,4

-

-

-

-

-21

-

Азербайджан

-

-

-

-

-

-

-

-

46

1,3

46

-

Австрія

-

-

-

-

-

-

-

-

507

14,0

507

-

Всього

2744

100,0

2661

100

476

100,0

2543

100,0

3629

100,0

885

132,3

Ми бачимо, що з 2009 року приєдналась до країн експортерів підприємства Литви, та Казахстану завдяки чому прибуток від співпраці збільшився в 2011 році відповідно на 604 тис. грн., і 340 тис. грн. Але прибуток зменшився внаслідок завершення співпраці з Молдовою. 2011 рік був дуже плідним, тому що підприємство почало співпрацю з новими іноземними підприємствами таких країн, а саме: Казахстану, Азербайджану, Австрії. Але, щодо країн СНД, то прибуток в 2011 році зменшився на 591 тис. грн. (21,7%) в порівнянні з 2007 роком. Взагалі, експортна діяльність на підприємстві є прибутковою, обсяги експорту в 2011 році в порівнянні 2007 роком збільшилися на 885 тис. грн. (32,3%).

2.4 Організація міжнародного бізнесу

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності необхідним є здійснення переговорів та укладання договорів з клієнтами. Таким чином у ВАТ «ВНДІАЕН» є певні правила укладання договорів. При виявленні потенційного клієнта один з ведучих спеціалістів відділу техніко-економічних досліджень і маркетингу, на якого покладається зобов'язання співпрацювати з цим клієнтом, надсилає за допомогою факсимільного зв'язку чи електронної пошти комерційну пропозицію.

При позитивній відповіді клієнту надсилається попередній контракт.

Контракт містить наступні розділи:

Д предмет договору;

Д вартість робіт і порядок розрахунків;

Д гарантії якості;

Д відповідальність сторін;

Д форс-мажор;

Д базисні умови поставки;

Д пакування та маркування обладнання;

Д врегулювання спорів та арбітраж;

Д інші умови;

Д заключні положення:

Д юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

При досягненні домовленості та умов контракту, які влаштовують обидві сторони укладається контракт купівлі - продажу.

У разі негативної відповіді з боку клієнта, працівники відділу техніко-економічних досліджень і маркетингу намагаються переконати клієнта на придбання їхньої продукції.

Згідно з тематичним планом ВАТ «ВНДІАЕН» складеним на основі договорів, укладених з різними замовниками на виконання науково-дослідних (прикладних досліджень), дослідно-конструкторських робіт (розробок) та науково-технічних послуг, пов'язаних зі створенням, освоєнням та впровадженням насосного обладнання для атомної та теплової енергетики, нафтової та хімічної промисловості, гірничо-металургійного комплексу, водопостачання, комунального господарства та інших базових галузей економіки - було проведення роботи по завершенню науково-дослідних робіт, технічних та робочих проектів, виготовленню дослідних зразків та освоєнню у виробництві найменувань нового та модернізованого насосного обладнання. Усі знову створювані та модернізовані вироби по своїм техніко-економічним, експлуатаційним та економічним характеристикам знаходяться на сучасному технічному рівні і не поступаються найкращим закордонним аналогам. Це дозволило забезпечити підвищення техніко-економічних показників роботи, продуктивність праці, а також економію матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів при експлуатації насосного обладнання на підприємствах споживачах.

Основними іноземними замовниками є:

Д ЗАТ «EKOBANA» (Литва)

Д «Шакар Істехсалат Біршит» (Азербайджан);

Д «INTERDEX» (Австрія);

Д «Алькор» (Казахстан);

Д ООО ІСТ (м. Курськ);

Д CTS«HIDROTEHNIKA», «Хидропомпа» (Молдова);

Д ООО «ANGA» (Польща).

ВАТ «ВНДІАЕН» має партнерські зв'язки з такими підприємствами:

з науковими і проектними організаціями:

Д ГІПРОМЕЗ (м. Дніпропетровськ);

Д ЦНИИТМАШ (м. Москва);

Д ВНИИПИЭТ (м. С-Петербург);

Д ГИДРОТРУБОПРОВОД (м. Москва);

Д ИПТЭР (м. Уфа);

Д УкрГІАП (м. Дніпродзержинськ);

Д ЛМЗ (м. С-Петербург);

з науково-виробничими підприємствами:

Д ФГУ ЦИИН КМ «Прометей» (м. С.-Петербург);

Д ПО «Пролетарский завод» (м. С.-Петербург);

Д ПО «Калужский турбинный завод» (Россия);

з холдинговою компанією:

Д ЗАО «Гидромашсервис» (м. Москва).

Висновки та пропозиції

Підприємство займається дослідженням і розробкою в галузі технічних наук, систематичного вивчення і творчою діяльністю в галузі технічних наук (інжиніринг, науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи по створенню гідравлічних машини та гідроагрегатів), реалізація розробок на внутрішньому та зовнішньому ринках. Значні зусилля направляються на встановлення і розвиток нових партнерських відносин з підприємствами України, країн СНД, та підприємствами інших країн. Підприємство має висококваліфікований персонал, оснащене сучасною комп'ютерною технікою, використовує прогресивні інформаційні технології. Усе це дозволяє оперативно реагувати на будь-які зміни ринкової кон'юнктури, освоювати нові напрямки розвитку.

Проаналізувавши діяльність підприємства, я опанував загальні методи зовнішньоекономічної діяльності, набув навичок самостійної роботи в сфері економіки і організації виробництва, обліку на підприємстві, вивчив умови виробництва та результати фінансово-господарської діяльності, набув конкретного досвіду організації зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві, вивчив організаційні, економічні, правові та інші аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Аналізуючи дані зовнішньоекономічної діяльності, можна зробити висновок, що ВАТ «ВНДІАЕН» з кожним роком збільшує співробітництво з країнами імпортерами, завдяки новим партнерам, які зацікавлюються в його продукції.

Я вважаю, що для підприємства дуже доцільно проводити маркетингові дослідження для підвищення ефективності виходу на зовнішні ринки. Повинний проводитися аналіз географії, ємності, специфічних особливостей і вимог ринків збуту, можливих змін у величині і характері попиту. Тобто визначенню експортної політики підприємства повинне передувати виявлення перспектив реалізації конкретної продукції на визначених ринках. Очевидно, що наше підприємство витримає конкуренцію на зовнішньому ринку, якщо зможе чуйно уловлювати зміни в характері попиту, гнучко пристосовуватися до нього. Такий підхід представляється більш продуктивним, у порівнянні з традиційною підготовкою програм, виходячи з виробничих можливостей і фінансових потреб ймовірних підприємств-споживачів.

Розвиток машинобудування та зростання обсягів виробництва продукції має досягатися шляхом створення сприятливих умов для вітчизняного виробництва і захисту його від недоброякісного імпорту, впровадження високих наукоємних конкурентоспроможних технологій, зменшення залежності від імпортних поставок, розвитку внутрішнього ринку та активізації інвестиційного попиту. Очікується сприятлива кон'юнктура на традиційних зовнішніх ринках української машинобудівної продукції: передбачаються стабільні поставки продукції авіаційної промисловості на ринки Росії, Китаю, Ірану, країн Африки, Азійського регіону, поступове збільшення експорту електронного устаткування до країн СНД. Збільшення обсягів виробництва відбудеться у транспортному, важкому, електротехнічному, електронному та сільськогосподарському машинобудуванні.

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Закон України «Про єдиний митний тариф».

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

4. Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 01.06.2006 № 1775-III // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, N 36, ст.299

5. Внешнеэкономическая деятельность в Украине. Ч.1: (правовые, экономические, финансовые аспекты) / Авт.-сост.: Белецкий А.В., Гончаров Ю.В., Майорченко В.Н. и др.; Гос. ин-т труда и соц.-экон. исслед. Правовой центр «Интеллект». - Х., 1993. - 216 сКоротов М.Я. “Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств”, Київ. Знання, 2006.

6. Долинський В.П. “Аналіз господарської діяльності с.-г. Підприємств” - К: Вища школа, 2005.

7. Жорин Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні (конспект лекцій з програмних тем): Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2006. - 248 с.

8. Киреев А.П. Международная экономика: В 2-х частях. Ч.1: Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства: Учебное пособие. - М.: Международные отношения, 2006. - 416 с.

9. Комаров В.В. Международный коммерческий арбитраж. - Х.: Основа, 1995. - 301 с.

10. Международный менеджмент: Учебник / Под ред. С.Э. Пивоварова, Л.С. Тарасевича, А.И. Майзеля. - СПб.: Питер, 2006. - 576 с.

11. Новицкий В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник - К.: КНЕУ, 2008. -948 с.

12. Осика С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові заходи: Монографія. - К.: Благодійна організація “Центр дослідження СОТ, розвитку торгового права і практики”, 2008. - 448 с.

13. Статистичні матеріали ВАТ «ВНДІАЕН» за період з 2008 по 2011 роки.

14. http://portal.rada.gov.ua

15. http://www.vniiaen.sumy.ua

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сутність антимонопольної діяльності підприємства. Аналіз механізму управління діяльністю підприємства. Монополізм у нашій державі. Зловживання монопольним становищем на ринку. Шляхи вдосконалення управління антимонопольною діяльністю підприємства.

  курсовая работа [50,7 K], добавлен 10.01.2011

 • Аналіз зовнішнього середовища діяльності рибопереробного підприємства, його зовнішніх ринків та конкуренції. Вдосконалення механізму управління зовнішньоекономічною діяльністю ПП "Промен". Оцінка логістичних операцій. Стратегія управління персоналом.

  отчет по практике [6,7 M], добавлен 18.09.2010

 • Оцінка ефективності господарсько-фінансового стану торговельного підприємства на прикладі ПП "Богдан". Аналіз структури та фінансово-господарської діяльності підприємства, особливості організації його діяльності. Характеристика товарообороту підприємства.

  дипломная работа [234,8 K], добавлен 28.05.2013

 • Особливості здійснення операцій підприємства з імпорту в Україні. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства "Альвис". Характеристика імпортних операцій. Дослідження механізму організації та напрями вдосконалення імпортної діяльності.

  курсовая работа [352,0 K], добавлен 24.03.2011

 • Зміст та роль зовнішньоекономічної діяльності, характеристика її системи управління та показники ефективності. Організаційно-економічна характеристика підприємства. Аналіз фінансового стану організації. Шляхи підвищення рівня управління ЗЕД компанії.

  курсовая работа [258,6 K], добавлен 19.09.2014

 • Аналіз фінансово-економічних показників господарської діяльності підприємства. Ринкові особливості дії зовнішніх чинників на нього. Шляхи по оптимізації впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність функціонування системи управління виробництвом.

  курсовая работа [48,6 K], добавлен 15.11.2015

 • Інноваційний розвиток торговельного підприємства. Механізм управління, групи бізнес-процесів. Дослідження та основні елементи концепції управління інноваційною діяльністю підприємства. Об'єкт, механізм управління, основна мета діяльності інновацій.

  статья [241,3 K], добавлен 31.01.2011

 • Загальна характеристика підприємства та організація його діяльності. Правові основи створення та забезпечення діяльності підприємства. Структура управління та організація виробництва. Ринкові умови та фактори, що впливають на діяльність підприємства.

  курсовая работа [157,5 K], добавлен 09.11.2010

 • Система управління підприємством ТОВ "Сілікатчик". Організація роботи економічних підрозділів i технологічних та виробничих процесів на виробництві. Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства, Управління розитком потенціалу.

  отчет по практике [4,6 M], добавлен 18.09.2010

 • Характеристика МПП "Монтажник", визначення мети його діяльності, галузь господарювання підприємства. Особливості служби маркетингу, резерви стимулювання збуту. Фінансові показники розвитку виробництва, рекомендації відносно удосконалення діяльності.

  отчет по практике [93,1 K], добавлен 29.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.