Методология формирования инвестиционных портфелей

Формирование инвестиционного портфеля с участием коротких продаж на основе алгоритма EGP. Сравнение доходностей индексных фондов и рыночных индексов. Формирование оптимального инвестиционного портфеля, определение его состава и структуры, доходности.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 11.02.2017
Размер файла 467,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

Вплив глобалізації на соціально-трудові відносини в Чилі

Графік №1 «Економічна глобалізація»

Чилі найбільший в світі виробник міді. Експортує фрукти. Економічне зростання, викликане великими іноземними інвестиціями. Найвищий рівень кредитного довіри через стабільності чилійського песо і фінансові ринки. Розвинене виноробство і рибопереробка. Головні торгові партнери: Китай, США, Японія, Бразилія.

Станом на 2014 рік ВВП Чилі становить 258 062 млн $, а у рейтингу країн і територій по розміру ВВП займає 42 місце із 193. ВНД становить 14 910 $ а у рейтингу по розмірі ВНД займає 51 місце із 187.

Індекс економічної свободи - це комбінований показник і супроводжуючий його рейтинг, що оцінює рівень економічної свободи в країнах світу. Експерти визначають економічну свободу як «відсутність урядового втручання або перешкоджання виробництву, розподілу і споживання товарів і послуг, за винятком необхідної громадянам захисту і підтримки свободи як такої». У 2016 році індекс економічної свободи становив 77,7 і Чилі займала 7 місце із 178 представлених у рейтингу економічної свободи країн світу, це означає що Чилі - країна з переважно вільною економікою.

Індекс залученості країн світу в міжнародну торгівлю - це глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за рівнем їх залученості в міжнародну торгівлю. Дослідження показує, наскільки державні інститути, політика і інфраструктура сприяють вільному пересуванню товарів через кордони до місць призначення. Чилі у рейтингу залученості країн в міжнародну торгівлю у 2016 році займає 8 місце із 138 представлених і має індекс 5,1.

Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) - це форма участі іноземного капіталу в реалізації інвестиційних проектів на території держави-реципієнта інвестицій, яка представляє собою довгострокові капіталовкладення іноземного інвестора в виробничі, торговельні та інші комерційні підприємства з метою отримання прибутку. Чилі у рейтингу країн і території за рівнем ПІІ займає 17 місце із 196 представлених і розмір ПІІ складає 20 258 161 878 $.

Графік№2 «Соціальна глобалізація»

Туризм став одним з основних економічних ресурсів Чилі, починаючи з середини 1990-х років. У 2005 році цей сектор виріс на 13,6%, що генерує більше 1 500 мільйонів доларів США, що еквівалентно 1,33% від ВВП країни. У своєму розвитку туризму за кордоном, Чилі інвестувала в цілому 6 мільйонів доларів США в 2012 році. Національний склад іммігрантів був і залишається дуже різноманітним: переважають вихідці з Іспанії (в основному баски і галісійці), Італії, Німеччини, Франції, Хорватії, Британських островів. 5 відсотків населення походить від німців, португальців, італійців, французів і південних слов'ян.

Всесвітній індекс щастя - це комбінований показник, який вимірює досягнення країн світу і окремих регіонів з точки зору їх здатності забезпечити своїм жителям щасливе життя. Індекс вимірює показники задоволеності мешканців кожної країни і середню тривалість їхнього життя в співвідношенні з кількістю споживаних ними природних ресурсів. У рейтингу Чилі займає 19 місце із 151 з індексом 53,883.

Рейтинг країн світу за рівнем урбанізації - це порівняльний аналіз статистичних даних про частку міського населення в загальній чисельності населення країн і територій світу. Рівень урбанізації розуміється як частка міського населення в чисельності всього населення, вважається одним з ключових показників соціально-економічного розвитку. У рейтингу країн світу за рівнем урбанізації Чилі займає 31 місце із 228 представлених у 2013 році, міське населення займає 89,4%.

Індекс розвитку інформаційно-комунікаційних технологій - це комбінований показник, що характеризує досягнення країн світу з точки зору розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Рівень розвитку ІКТ сьогодні є одним з найбільш важливих показників економічного і соціального благополуччя держави.Чилі займає 55 місце із 167 у 2015 році і має індек 6,31.

Показник рівня розвитку Інтернету - це число користувачів Інтернету на 100 осіб в країні і є одним з базових у оцінці загального рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. У 2013 році у рейтингу Чилі займала 59 місце із 211, з показником 61,42 особи із 100 осіб, які користуються Інтернетом.

Графік №3 «Політична глобалізація»

Чилі є членом ООН (з 1945 року) і складається в ряді спеціалізованих установ сімейства ООН (ЮНЕСКО, ФАО, МОП, ІКАО, ВМО, МФК, МВФ і ін.). Є членом СОТ (з 1995 року), АТЕС, Руху неприєднання, Інтерполу та ін. Чилі входить в різному статусі в регіональні організації та інтеграційні структури: Андське співтовариство (асоційований член), Група Ріо, ЛАМ, МЕРКОСУР (асоційований член), ОАД, ЦАІС (спостерігач) і ін. Традиційно тісними залишаються взаємини Чилі з ЄС. Після вступу в силу в 2003 році. Угоди про вільну торгівлю між ЄС і Чилі ці відносини вийшли на новий рівень.

Індекс сприйняття корупції - це глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником поширеності корупції в державному секторі. В рамках індексу корупція визначається як будь-які зловживання службовим становищем з метою особистої вигоди. Індекс ранжирує країни і території за шкалою від 0 (найвищий рівень корупції) до 100 (найнижчий рівень корупції). У Чилі у 2016 році індекс сприйняття корупції 70, і вона займає 23 місце із 167 країн.

Якість державного управління - це глобальне дослідження і супроводжуючий його рейтинг країн світу за показником якості та ефективності державного управління.В методології дослідження використовуються шість індексів, що відображають різні параметри державного управління, чим нижче рейтинг того чи іншого показника, тим гірше якість державного управління, у Чилі показники такі: 1.врахування думки населення та підзвітність державних органів - 84,36; 2.політична стабільність і відсутність насильства - 60,19; 3.ефективність роботи уряду - 86,12; 4. якість законодавства - 91,87; 4.верховенство закону - 87,68; стримування корупції - 90,43.

Графік №4 «Загальний рівень глобалізації»

Глобалізація - це об'єктивний соціальний процес, змістом якого є зростаючі взаємозв'язок і взаємозалежність національних економік, національних політичних і соціальних систем, національних культур, а також взаємодії людини й навколишнього середовища.

Індекс рівня глобалізації країн світу позиціонується як комбінований показник, який дозволяє оцінити масштаб інтеграції тієї чи іншої країни в світовий простір і виконати порівняння різних країн за його компонентами. Індекс включає в себе змінні, що вимірюють економічні, соціальні та політичні аспекти глобалізації. У 2013 році у Чилі індекс глобалізації склав 72,91, і вона займала 35 місце із 187 представлених країн.

Сьогоднішню 15-мільйонну Чилі називають дзеркалом латиноамериканських реформ. А це означає, що успіхи чи не успіхи реформ у Чилі безпосередньо впливають на хід реформ в усіх країнах Латинської Америки. Чилійська економіка перебуває сьогодні в найкращому стані за показниками, за добре відпрацьованою системою регулювання. А за конкурентоздатністю товарів -- посідає п'яте місце після Сінгапуру. Нині в ринковій економіці Чилі панує приватний сектор. Сама економіка є найбільш відкритою на всьому американському континенті, оскільки тарифних бар'єрів у ній менше, аніж у Канаді та США. Ростуть інвестиції в економіку та експорт товарів. У 1985 р. створено Фонд сприяння експорту (ФСЕ). Чилійці по всьому світові шукали й знаходили ринки збуту для своїх товарів. Активно включилися в експорт понад 5 тис. чилійських компаній, продукція яких вивозиться до 150 країн світу. Цьому значною мірою сприяє ефективна державна і приватна система підтримки національних експортерів. збільшилася кількість місій, які опікуються пошуком ринків збуту товарів нових підприємств, розширилася й кількість країн, де вперше з'явилися чилійські товари. Чилі не чекає економічної допомоги, а шукає шляхи доступу на світові ринки. глобалізація чилі експортер економічний

Гідні уваги метаморфози відбулися з державною пенсійною системою. Вона також приватизована. Свої пенсійні внески робітники сплачують у приватні фірми і, виходячи на пенсію, отримують назад не тільки вкладені гроші, а й додаткову суму за інвестування (як результат капіталізації внеску). Означені фонди швидко зростають.Як і в економічно розвинутих країнах, у Чилі відбувався, таким чином, процес розпорошення національної власності, а самі чилійці ставали дрібними капіталістами, оскільки форма пенсійної системи надала мільйонам громадян можливість отримувати дивіденди у приватному секторі виробництва.

У березні 2000 р. президентом Чилі став Рікардо Лагос Ескобар -- лідер "Об'єднання партій за демократію", яке перебуває при владі з 1990 р. Протягом 2001--2002 pp. у країні було прийнято низку законів, що стосуються, насамперед, соціальної політики і сфери трудових відносин: закон про створення Фонду страхування від безробіття, закон про реформу трудового законодавства, закон про боротьбу з ухиленням від сплати податків тощо.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Понятие и классификация инвестиций, особенности портфельного инвестирования. Типы инвестиционных портфелей и особенности управления ими, методы оптимизации. Тип, объем и структура портфеля инвестиций. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг.

  дипломная работа [657,9 K], добавлен 31.07.2010

 • Характеристика понятия инвестиционного портфеля. Рассмотрение общих подходов к его формированию. Определение зависимости доходности и риска портфеля от ожидаемых доходностей входящих в него активов и удельного веса каждого из них в его структуре.

  презентация [138,7 K], добавлен 13.03.2019

 • Теоретические основы выбора инвестиционного портфеля по теории Марковица. Вычисление ожидаемых доходностей и стандартных отклонений портфелей. Портфельный анализ, выбор оптимального портфеля. Определение структуры и местоположения эффективного множества.

  курсовая работа [82,7 K], добавлен 18.12.2009

 • Определение риска и доходности инвестиционного портфеля. Анализ структуры инвестиций с точки зрения потенциального риска и доходности. Расчет мультипликаторов по акциям, показателей рентабельности и ликвидности, коэффициентов оборачиваемости и автономии.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 08.01.2012

 • Состояние инвестиционного рынка и его сегментов. Основные свойства портфеля ценных бумаг. Принципы формирования инвестиционного портфеля в зависимости от ожидаемой нормы прибыли. Расчет индекса доходности. Вклад Марковица в современную теорию портфеля.

  контрольная работа [447,6 K], добавлен 17.03.2015

 • Портфельное инвестирование. Основные принципы формирования портфеля инвестиций. Характеристика основных видов ценных бумаг и оценка их доходности. Акции, облигации. Методики формирования оптимальной структуры портфеля. Модель Марковица, Блека.

  курсовая работа [81,3 K], добавлен 17.05.2006

 • Понятие инвестиционного портфеля. Доходность и риск инвестиционного портфеля. Использование безрисковых займов и кредитов. Особенности модели "доходность-риск Марковица". Влияние отдельных ценных бумаг на параметры портфеля. Кривая эффективных портфелей.

  реферат [26,9 K], добавлен 11.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.