Сплата податку на додану вартість

Визначення за даними господарських операцій складу валових витрат підприємства та валових доходів, суми податку на прибуток до сплати. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання, суми сплати до бюджету податку на додану вартість.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид задача
Язык украинский
Дата добавления 02.02.2010
Размер файла 18,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Завдання 1

За даними господарських операцій визначити склад валових витрат підприємства та валових доходів, суму податку на прибуток до сплати, також визначити податковий кредит та податкове зобов'язання, суму сплати до бюджету ПДВ.

Зміст операцій

Бухгалтерський облік (2.1)

Податковий облік (2.1)

Дебет

Кредит

Сума

Валові

доходи

Валові витрати

Сума

Вхідні данні

Балансова вартість основних засобів на початок року:

Група 4

13800

Група 2, амортизуємих за старими нормами амортизації

6900

Залишок товарів на початок періоду

281

30000

Господарчі операції

1. Перерахована передплата за товари

371

311

18000

+

15000

2. Відбитий податковий кредит по ПДВ

641

644

3000

3. Оприбутковано товар, оплачений в попередньому періоді

281

631

12000

4. Сума ПДВ у складі податкового кредиту

644

631

2400

5. Затрати на транспортування товарів, включені в первісну вартість

281

631

200

+

200

6. Відбитий податковий кредит по ПДВ

641

631

40

7. Сплачені послуги по транспортуванню товарів

631

311

240

8. Реалізовані товари

361

702

54000

+

45000

9. Відбиті податкові зобов'язання по ПДВ

702

641

9000

10. Отримана оплата от покупця

311

361

54000

11. Нарахована з/плата працівникам

92

661

4000

+

4000

12. Зроблені нарахування на фонд оплати праці

92

65

1512

+

1512

13. Нараховані комунальний податок, податок на землю

92

641

300

+

300

14. Отримана безповоротна фінансова допомога

311

718

2000

+

2000

15. Реалізован комп'ютер

361

742

4800

742

641

800

131

104

1200

972

104

2150

+

650

16. Підписаний акт виконаних робіт і сплачена вартість послуг.

93

631

3120

+

3120

641

631

624

631

311

3744

17. Списана собівартість реалізованого товару

902

281

31500

18. Нарахована амортизація у податковому обліку на:

- основні засоби групи 4

+

2070

- основні засоби групи 2 амортизуємих по старим нормам

+

431,25

19. Отриманий аванс від покупця

311

361

12000

+

10000

20. Нараховані податкові зобов'язання по ПДВ

643

641

2000

21.Придбані акції підприємства А

143

371

3000

+

3000

22. Реалізовані акції підприємства А

681

741

4000

+

4000

Приймаємо період - квартал, виходячи з цього:

1. До складу валових доходів відносимо:

а) стр.01.1 Декларації з податку на прибуток Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) (згідно пп 4.1.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств) - 55 650 в тому числі:

Стр.8 - 45000 грн. (54000 - 9000)

Стр 19 - 10000 грн. (12000 - 2000)

Стр. 15 - 650 грн. (У звязку з тим, що невідома балансова вартість комп'ютера в податковому обліку, приймаємо її рівною початковій вартості (3350)) (4800 - 800 - 3350)

б) стр.01.4 Декларації з податку на прибуток Прибуток від операцій з цінними паперами (додаток К3) (п.7.6 ст.7) - 1000 грн.

стр.21 - 3000

стр.22 - 4000

в) стр. 01.6 Декларації з податку на прибуток Інші доходи - 2000 грн.

стр. 14 - 2000

Разом валових доходів - 58650 грн.

2. До складу валових витрат відносимо:

а) стр. 04.1 Декларації з податку на прибуток Витрати на придбання товарів (ст.5) - 18320 у тому числі:

стр.1 - 15000 (18000-3000) грн.

стр.5 - 200 грн.

стр.16 - 3120 грн.

б) стр.04.2 Декларації з податку на прибуток Убуток балансової вартості запасів (додаток К1) (згідно п 5.9 ст.5):

30000 (залишок на початок періоду) - (30000 (залишок на початок періоду) + 12000 (стр. 3) + 200 (стр. 5) - 31500 (стр. 17)) = 19300

в) стр.04.3 Декларації з податку на прибуток Витрати на оплату праці (зг. п.5.6. ст.5)

стр.11 - 4000 грн.

г) стр. 04.4 Декларації з податку на прибуток Сума страхового збору (зг. п.5.7.1 ст.5)

стр.12 - 1512 грн

д) стр. 04.6 Декларації з податку на прибуток сума податків, зборів, обов'язкових платежів (зг. п.5.2.5 ст.5), у разі заповнення цієї строки за рік подається додаток Р1

стр. 13. - 300 грн.

Разом валових витрат: 43432 грн

3. стр. 07 Декларації з податку на прибуток Сума амортизаційних відрахувань (зг. п.7.9.4 ст.7) - 2501 грн

Норма амортизації основних засобів групи 4 - 15 %, основних засобів групи 2, що амортизуються за старими нормами 6,25 %.

Нараховану амортизацію 4 групи - 13800 х 0,15 = 2070 грн.

Нараховану амортизацію 2 групи - 6900 х 0,0625 = 431 грн.

4. стр.08 Декларації з податку на прибуток Об'єкт оподаткування (зг. п.3.1 ст.3) по формулі стр.08 = стр.03 - 06 - 07

5. стр.11 Декларації з податку на прибуток по формулі стр.11 = 08 - 09 -10

6. стр. 12 Декларації з податку на прибуток по формулі стр.11 х 25% = 3179 грн.

Приймаємо, що податкові накладні виписано і отримано згідно законодавства по першиму випадку.

1. Визначаємо суми податкового зобов'язання

Стр.9 - 9000 грн

Стр.15 - 800 грн.

стр.20 - 2000 грн.

Разом податкових зобов'язань 11800 грн.

2. Визначаємо суми податкового кредиту

Стр. 2 - 3000 грн.

Стр.4 - 2400 грн. враховано в складі податкового кредиту минулого періоду

Стр. 6 - 40 грн.

Стр.16 - 624 грн.

Разом податкового кредиту 3664 грн.

3. Сума ПДВ до сплати 11800 - 3664 = 8136 грн.


Подобные документы

 • Камеральна перевірка декларацій з податку на додану вартість. Документальна перевірка ПДВ; реєстр обліку придбання та продажу товарів. Обґрунтованість застосування пільг при наданні податкового кредиту. Контроль нарахування та сплати податку на прибуток.

  контрольная работа [54,5 K], добавлен 29.12.2012

 • Система оподатковування, заснована на податку на додану вартість, в країнах Європейського Союзу. Стимулювання зростання виробництва в Україні. Платники податку на додану вартість. Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.

  реферат [26,0 K], добавлен 24.02.2013

 • Історія становлення та теоретичні засади податку на додану вартість. Обчислення податку на додану вартість при переміщенні товарів через митний кордон України. Платники та об’єкти податку на додану вартість. Дата виникнення податкового зобов’язання.

  курсовая работа [54,2 K], добавлен 27.03.2012

 • Визначення розміру комунального податку за місяць і за квартал. Відрахування до Пенсійного фонду та Фондів соціального захисту населення. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання. Склад валових витрат підприємства та валових доходів.

  контрольная работа [41,4 K], добавлен 02.02.2010

 • Аналіз сплати суб’єктом підприємництва податку на прибуток. Система податкового обігу валових доходів, витрат та амортизації. Методика складання декларації з податку на прибуток, його вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

  контрольная работа [23,9 K], добавлен 20.03.2011

 • Організаційно-правові засади реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності як платника податку на додану вартість, порядок його обчислення и сплати. Вимоги, щодо реєстрації платників податку та її анулювання. Правила оформлення податкової накладної.

  курсовая работа [48,7 K], добавлен 17.11.2014

 • Податковий облік податку на додану вартість, платники податку; об’єкти оподаткування та операції, що не є об’єктом оподаткування або звільнені від нього. Роль податку на додану вартість в державний бюджет, аналіз надходжень ПДВ до зведеного бюджету.

  курсовая работа [850,0 K], добавлен 17.02.2011

 • Податок на прибуток підприємств в податковій системі України. Прибуток як об’єкт оподаткування і джерело сплати податку на прибуток. Аналіз складу і структури валових доходів, валових витрат та амортизаційних відрахувань підприємства як платника податку.

  курсовая работа [330,2 K], добавлен 29.04.2012

 • Особливості оподаткування підприємств. Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та на додану вартість. Облік податку на прибуток та податку на додану вартість на ПП "Рушничок НЕО". Відображення податку на прибуток у фінансовій звітності.

  курсовая работа [67,3 K], добавлен 24.12.2010

 • Алгоритм визначення суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій у звітному періоді. Розрахунок суми податкових зобов’язань, що сплачується до бюджету. Розмір акцизного, екологічного податку, податку на нерухоме майно.

  контрольная работа [25,2 K], добавлен 01.12.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.