Основи оподаткування підприємства

Алгоритм визначення суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій у звітному періоді. Розрахунок суми податкових зобов’язань, що сплачується до бюджету. Розмір акцизного, екологічного податку, податку на нерухоме майно.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 01.12.2015
Размер файла 25,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Задача 1

Протягом звітного періоду платник податку на прибуток підприємство „Альфа” здійснило наступні операції:

1) Реалізувало за грошові кошти продукцію А за ціною 2000000 грн., крім того ПДВ 400000 грн., ціна разом з ПДВ -- 2400000 грн. Собівартість реалізованої продукції А становить 700000 грн. Цю продукцію реалізовано покупцю, який є непов'язаною особою і платником податку на прибуток, при цьому він сплачує цей податок за такою ж ставкою (основною), як і підприємство „Альфа”.

2) Реалізувало за грошові кошти товари Б за ціною 50000 грн., крім того ПДВ 10000 грн., ціна разом з ПДВ -- 60000 грн. Собівартість реалізованих товарів Б становить 45000 грн. Ці товари реалізовано покупцю, який є пов'язаною особою для підприємства „Альфа”. Товари Б належать до товарів сезонного попиту, і звичайна їх ціна (без урахування ПДВ), що існувала на дату продажу, становить 90000 грн. Згідно з податковим законодавством ця операція є контрольованою, тому у податковому обліку продавець має визначати доходи при її здійсненні за ціною, що є не нижчою від звичайної ціни на такі товари.

3) Адміністративні витрати, нараховані за звітний період, становлять 45000 грн.

4) Витрати на збут, нараховані за звітний період, становлять 45000 грн., у тому числі витрати, пов'язані з придбанням маркетингових послуг у юридичної особи - нерезидента з офшорним статусом, становлять після перерахунку у національну валюту 16000 грн.

Необхідно визначити загальну суму податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій, що відбулися у звітному періоді.

РІШЕННЯ

1) Визначаємо загальну суму доходів підприємства-резидента, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Вона становить 2 090 000 грн., у тому числі:

-за операцією 1 - дохід становить 2000000 грн.;

-за операцією 2 - дохід становить 90000 грн. У цьому випадку дохід визначається зі звичайної ціни товарів Б (без урахування ПДВ), що діяла на дату їх продажу (90000 грн.), адже згідно з податковим законодавством ця операція є контрольованою;

2) Визначаємо загальну суму витрат підприємства-резидента, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Вона становить 819 000 грн., у тому числі:

-за операцією 1 - витрати становлять 700000 грн.;

-за операцією 2 - витрати становлять 45000 грн.;

-за операцією 3 - витрати становлять 45000 грн.;

-за операцією 4 - витрати становлять 29000 грн. Це пояснюється тим, що загальну суму витрат на збут (45000 грн.), нарахованих за звітний період, слід зменшити на суму витрат, пов'язаних з придбанням маркетингових послуг у нерезидента з офшорним статусом (16000 грн.), які відповідно до пп. 139.1.13 ст. 139 Податкового кодексу України не включаються до витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування.

3) Визначаємо загальну суму оподатковуваного прибутку підприємства-резидента:

2 090 000 - 819 000 = 1271 000 грн.

4) Визначаємо суму податку на прибуток підприємств, яка розраховується підприємством-резидентом за ставкою 18%:

1271 000 х 18% = 228 780 грн.

Задача 2

Протягом звітного періоду платник податку на прибуток підприємство „Бета” здійснило наступні операції:

1) Реалізувало за грошові кошти продукцію С за ціною 3000000 грн., крім того ПДВ 600000 грн., ціна разом з ПДВ -- 3600000 грн. Собівартість реалізованої продукції становить 700000 грн. Цю продукцію реалізовано покупцю, який є непов'язаною особою і платником податку на прибуток, при цьому він сплачує цей податок за такою ж ставкою (основною), як і підприємство „Бета”.

2) Реалізувало за грошові кошти товари К за ціною 100000 грн., крім того ПДВ 20000 грн., ціна разом з ПДВ -- 120000 грн. Собівартість реалізованих товарів Б становить 60000 грн. Ці товари реалізовано покупцю, який є пов'язаною особою для підприємства „Бета”. Товари К належать до товарів сезонного попиту, і звичайна їх ціна (без урахування ПДВ), що діяла на дату продажу, становить 170000 грн. Згідно з податковим законодавством ця операція є контрольованою, тому у податковому обліку продавець має визначати доходи при її здійсненні за ціною, що є не нижчою від звичайної ціни на такі товари.

3) Адміністративні витрати, нараховані за звітний період, становлять 45000 грн.

4) Фінансові витрати, нараховані за звітний період, становлять 20000 грн., у тому числі витрати, пов'язані з нарахуванням процентів на користь юридичної особи-нерезидента, становлять після перерахунку у національну валюту 8000 грн. Зазначений нерезидент не має офшорного статусу, а з країною його резиденції Україна не укладала угоди про уникнення подвійного оподаткування. Вся зазначена сума процентів, нарахована на користь нерезидента, була повністю виплачена йому у звітному періоді.

Нараховані у звітному періоді фінансові витрати не включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Будь-які обмеження щодо включення підприємством-резидентом всіх нарахованих фінансових витрат до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, відсутні.

Необхідно визначити загальну суму податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій, що відбулися у звітному періоді.

РІШЕННЯ

1) Визначаємо загальну суму доходів підприємства-резидента, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Вона становить 3 170 000 грн., у тому числі:

-за операцією 1 - дохід становить 3000000 грн.;

-за операцією 2 - дохід становить 170000 грн. У цьому випадку відповідно до пп. 153.2.1 ст. 153 Податкового кодексу України дохід визначається зі звичайної ціни товарів К (без урахування ПДВ), що діяла на дату їх продажу (170000 грн.), адже згідно з податковим законодавством ця операція є контрольованою.

2) Визначаємо загальну суму витрат підприємства-резидента, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. Вона становить 825 000 грн., у тому числі:

-за операцією 1 - витрати становлять 700000 грн.;

-за операцією 2 - витрати становлять 60000 грн.;

-за операцією 3 - витрати становлять 45000 грн.;

-за операцією 4 - витрати становлять 20000 грн.

3) Визначаємо загальну суму оподатковуваного прибутку підприємства-резидента:

3 170 000 - 825 000 грн. = 2 345 000 грн.

4) Визначаємо суму податку на прибуток підприємств, яка розраховується підприємством-резидентом за ставкою 18%:

2345 000 х 18% = 422 100 грн.

5) Визначаємо суму податку на доходи нерезидентів (різновид податку на прибуток підприємств), який ще називають податком на репатріацію. На користь нерезидента у звітному періоді нараховані і виплачені доходи у вигляді процентів (операція 4), сума яких після перерахунку у національну валюту становить 8000 грн. З країною нерезидента Україна не укладала угоди про уникнення подвійного оподаткування, тому ці проценти при виплаті оподатковуються за ставкою 15% (п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу України). Під час виплати процентів на користь юридичної особи - нерезидента підприємство-резидент утримує з їх суми податок на репатріацію у такому розмірі:

8000 х 15% = 1200 грн.

6) При розрахунку загальної суми податку на прибуток використовувалися ставки 18% і 15%. Загальна сума податку на прибуток, що сплачується підприємством „Бета” до бюджету за результатами звітного періоду, становить 423 300 грн. (422 100 + 1200), з них 1200 грн. становить податок на доходи нерезидентів (податок на репатріацію), який відповідно до п. 160.2 ст. 160 Податкового кодексу України слід перерахувати до бюджету під час виплати доходів на користь нерезидента.

Задача 3

Протягом звітного періоду платник ПДВ підприємство „Сиріус” здійснило наступні операції:

1) Відвантажило продукцію А (перша подія) за ціною 2 000 000 грн., крім того ПДВ 400 000 грн., ціна разом з ПДВ -- 2 400 000 грн. Договірна (контрактна) вартість продукції А дорівнює її звичайній ціні.

2) Відвантажило товари Б (друга подія) за ціною 300 000 грн., крім того ПДВ 60 000 грн., ціна разом з ПДВ -- 360 000 грн. Договірна (контрактна) вартість товарів Б дорівнює їх звичайній ціні.

3) Отримало попередню оплату 100% за товари В (перша подія) відповідно до їх договірної (контрактної) вартості у сумі 480 000 грн., у тому числі ПДВ - 80 000 грн. Звичайна ціна товарів В перевищує їх договірну (контрактну) вартість і становить 550 000 грн., крім того ПДВ 110 000 грн., ціна разом з ПДВ -- 660 000 грн. Згідно з податковим законодавством ця операція є контрольованою, тому у податковому обліку продавець має визначати податкове зобов'язання з ПДВ при її здійсненні за ціною, що є не нижчою від звичайної ціни на такі товари.

4) Перерахувало попередню оплату 50% за товари Д (перша подія) у сумі 420 000 грн., у тому числі ПДВ - 70 000 грн. Договірна (контрактна) вартість товарів Д дорівнює їх звичайній ціні.

5) Оприбуткувало матеріали К (перша подія), придбані за ціною 200 000 грн., крім того ПДВ 40 000 грн., ціна разом з ПДВ -- 240 000 грн. Звичайна ціна матеріалів К є нижчою за договірну (контрактну) їх вартість і становить 150 000 грн., крім того ПДВ 30 000 грн., ціна разом з ПДВ -- 180 000 грн. Згідно з податковим законодавством ця операція є контрольованою, тому у податковому обліку покупець має визначати податковий кредит з ПДВ при її здійсненні за ціною, що є не вищою від звичайної ціни на такі матеріали.

6) Оприбуткувало матеріали Л (перша подія), придбані за ціною 200 000 грн., крім того ПДВ 40 000 грн., ціна разом з ПДВ -- 240 000 грн. Матеріали Л призначені для використання в операціях, що звільнені від оподаткування ПДВ згідно з ст. 197 Податкового кодексу України. Договірна (контрактна) вартість матеріалів Л дорівнює їх звичайній ціні.

Необхідно визначити загальну суму податкових зобов'язань і податкового кредиту, а також суму ПДВ, що сплачується до бюджету за результатами операцій, що відбулися у звітному періоді.

РІШЕННЯ

1) Визначаємо загальну суму податкових зобов'язань. Вона становить 510 000 грн., у тому числі:

-за операцією 1 - податкове зобов'язання становить 400 000 грн.;

-за операцією 3 - податкове зобов'язання становить 110 000 грн. Згідно з податковим законодавством ця операція є контрольованою, тому у податковому обліку продавець має визначати податкове зобов'язання з ПДВ при її здійсненні за ціною, що є не нижчою від звичайної ціни на такі товари. Відповідно податкове зобов'язання визначається зі звичайної ціни товарів В (без урахування ПДВ), тобто відображається у сумі 110 000 грн.

2) Визначаємо загальну суму податкового кредиту. Вона становить 100 000 грн., у тому числі:

-за операцією 4 - податковий кредит становить 70 000 грн.;

-за операцією 5 - податковий кредит становить 30 000 грн. Згідно з податковим законодавством ця операція є контрольованою, тому у податковому обліку покупець має визначати податковий кредит з ПДВ при її здійсненні за ціною, що є не вищою від звичайної ціни на такі матеріали. Відповідно податковий кредит визначається зі звичайної ціни матеріалів К (без урахування ПДВ), тобто відображається у сумі 30 000 грн.

3) Визначаємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за результатами операцій, що відбулися у звітному періоді:

510 000 - 100 000 = 410 000 грн.

Задача 4

Протягом звітного періоду платник ПДВ підприємство „Жоржина” здійснило наступні операції:

1) Відвантажило і вивезло товари С (перша подія) за межі митної території України у митному режимі експорту, що підтверджено митною декларацією. Договірна (контрактна) вартість експортованих товарів С у національній валюті становить 500 000 грн.

2) Відвантажило товари П (перша подія) за ціною 900 000 грн., крім того ПДВ 180 000 грн., ціна разом з ПДВ -- 1 080 000 грн. Договірна (контрактна) вартість товарів П дорівнює їх звичайній ціні.

3) Придбало у розташованого в Україні постійного представництва нерезидента, яке не зареєстроване платником ПДВ, послуги Ф, місце постачання яких розташоване на митній території України. Договірна (контрактна) вартість послуг Ф - 120 000 грн. У звітному періоді було підписано акт, що підтверджує постачання цих послуг, і перераховано постійному представництву нерезидента 120 000 грн.

4) Використало в операціях, звільнених від оподаткування згідно зі ст. 197 Податкового кодексу України, матеріали Н вартістю 150 000 грн. (без урахування ПДВ). Ці матеріали були придбані у одному з минулих періодів за ціною 150 000 грн., крім того ПДВ 30 000 грн., ціна разом з ПДВ -- 180 000 грн. Оскільки раніше планувалося їх використати в оподатковуваних ПДВ операціях у межах господарської діяльності, то у періоді їх придбання було відображено податковий кредит у сумі 30 000 грн.

5) Перерахувало попередню оплату 100% за товари Т (перша подія) у сумі 240 000 грн., у тому числі ПДВ - 60 000 грн. Договірна (контрактна) вартість товарів Т дорівнює їх звичайній ціні.

Необхідно визначити загальну суму податкових зобов'язань і податкового кредиту, а також суму ПДВ, що сплачується до бюджету за результатами операцій, що відбулися у звітному періоді.

РІШЕННЯ

1) Визначаємо загальну суму податкових зобов'язань. Вона становить 234 000 грн., у тому числі:

-за операцією 2 - податкове зобов'язання становить 180 000 грн.;

-за операцією 3 - податкове зобов'язання становить 24 000 грн. Це пояснюється тим, що при придбанні послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, у постійного представництва нерезидента, яке не зареєстроване платником ПДВ, сам покупець повинен виходячи із договірної (контрактної) вартості послуг нарахувати податок на додану вартість за основною ставкою (20%) і сплатити його бюджету, що передбачено ст. 180 та ст. 208 Податкового кодексу України. Таким чином, податкове зобов'язання визначається у такому розмірі: 24 000 грн. (120 000 х 20%);

-за операцією 4 - податкове зобов'язання становить 30 000 грн. Це пояснюється тим, що за матеріалами Н раніше, у періоді їх придбання, було відображено податковий кредит у сумі 30 000 грн., а у звітному періоді плани змінилися і їх було використано в операціях, звільнених від оподаткування згідно з ст. 197 Податкового кодексу України. За таких умов у звітному періоді слід нарахувати податкове зобов'язання виходячи з вартості придбання матеріалів (без урахування ПДВ), тобто у сумі 30 000 грн. (150 000 х 20%), що передбачено п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України, з урахуванням норм п. 189.1 ст. 189 Податкового кодексу України.

2) Визначаємо загальну суму податкового кредиту. Вона становить 60 000 грн., у тому числі:

-за операцією 5 - податковий кредит становить 60 000 грн.

3) Визначаємо суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за результатами операцій, що відбулися у звітному періоді:

234 000 - 60 000 = 174 000 грн.

Задача 5

Підприємство виготовило і реалізувало в Україні протягом місяця підакцизні товари (продукцію) - 250 мотоциклів з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів 600 куб. см, які мають код згідно з УКТ ЗЕД 8711 40 00 00.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України для мотоциклів з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об'ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см, які мають код згідно з УКТ ЗЕД 8711 40 00 00, ставка акцизного податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару установлена у розмірі 0,22 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна.

Офіційний курс гривні до євро, встановлений Національним банком України, що діяв на:

-перший день місяця, в якому здійснювалася реалізація 100 мотоциклів, становив 1039,6495 грн. за 100 євро;

-перший день кварталу, в якому здійснювалася реалізація 100 мотоциклів, становив 1053,7172 грн. за 100 євро.

Необхідно визначити загальну суму акцизного податку, яка сплачується підприємством за результатами реалізації підакцизних товарів (мотоциклів) у звітному місяці.

РІШЕННЯ

1) Визначаємо, який саме офіційний курс гривні до євро - на початок місяця чи на початок кварталу, в якому здійснювалася реалізація 100 мотоциклів, слід використовувати при розрахунку акцизного податку. Згідно з пп. 217.3 ст. 217 Податкового кодексу України податок з товарів (продукції), на які встановлені ставки податку в іноземній валюті, сплачується у національній валюті і розраховується за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару (продукції), і залишається незмінним протягом кварталу. Таким чином, у даному випадку слід використовувати курс на перший день кварталу - 1053,7172 грн. за 100 євро.

2) Визначаємо суму акцизного податку, яка сплачується за результатами реалізації 100 мотоциклів з робочим об'ємом циліндрів 600 куб. см, для яких ставка акцизного податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару установлена у розмірі 0,22 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна:

250 х 600 х 0,22 : 100 х 1053,7172 = 347 726, 68 грн.

Задача 6

Підприємство виготовило і реалізувало в Україні протягом місяця підакцизні товари (продукцію) - 40000 пачок тютюну для куріння без вмісту замінників, який має код згідно з УКТ ЗЕД 2403 10. Маса нетто однієї пачки тютюну - 100 грамів.

Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України для тютюну для куріння без вмісту замінників, який має код згідно з УКТ ЗЕД 2403 10, специфічна ставка акцизного податку установлена у розмірі 217,60 гривень за 1 кілограм (нетто).

Крім того, у звітному місяці на підприємстві було проведено інвентаризацію, за результатами якої установлено нестачу 3 пачок тютюну для куріння без вмісту замінників, який має код згідно з УКТ ЗЕД 2403 10. Маса нетто однієї пачки тютюну - 100 грамів, загальна маса нетто тютюну, нестачу якого установлено - 300 грамів. На фасований у пачки тютюн норм втрат в установленому законодавством порядку не затверджено. Результати інвентаризації відображено у відповідному акті, складеному і належним чином затвердженому у звітному місяці.

Необхідно визначити загальну суму акцизного податку, яка сплачується підприємством за результатами звітного місяця.

РІШЕННЯ

1) Визначаємо суму акцизного податку, яка сплачується за результатами реалізації 40000 пачок тютюну для куріння (маса нетто однієї пачки тютюну - 100 грамів, або 0,1 кг), для якого специфічна ставка акцизного податку установлена у розмірі 217,60 гривень за 1 кілограм (нетто).

40000 х 0,1 х 217,60 = 870 400,00 грн.

2) Обсяги та вартість втрачених підакцизних товарів (продукції), що перевищують встановлені норми втрат, є об'єктом оподаткування відповідно до ст. 213 Податкового кодексу України. Якщо на фасований у пачки тютюн норм втрат в установленому законодавством порядку не затверджено, то всі втрати (нестачі) вважаються понаднормовими. Враховуючи норми п. 214.7 ст. 214 та п. 216.2, п. 216.3 ст. 216 Податкового кодексу України, платник акцизного податку нараховує цей податок до сплати виходячи із нестачі тютюну у розмірі 0,3 кг:

0,3 х 217,60 = 65,28 грн.

3) Визначаємо загальну суму акцизного податку, яка сплачується підприємством за результатами звітного місяця:

870 400,00 + 65,28 = 870 465,28 грн.

Задача 7

ТОВ „Буг” є юридичною особою -- платником єдиного податку, який відноситься до шостої групи та зареєстрований платником ПДВ. Сума отриманого ТОВ „Буг” доходу за податковий (звітний) період оподатковується єдиним податком за ставкою 5 %.

Протягом податкового (звітного) періоду ТОВ „Буг” здійснило наступні операції:

1) відвантажило на умовах наступної оплати продукцію А (передало право власності на продукцію покупцю) на суму 150 000 грн., крім того ПДВ 30 000 грн., вартість разом з ПДВ -- 180 000 грн.;

2) отримало кошти (попередню оплату) за продукцію Б у сумі 180 000 грн., у тому числі ПДВ 30 000 грн.;

3) отримало кошти від продажу товарів В у сумі 360 000 грн., у тому числі ПДВ 60 000 грн. Ці товари були реалізовані покупцеві на умовах наступної оплати у минулому податковому (звітному) періоді, коли ТОВ „Буг” також було платником єдиного податку;

4) у податковому (звітному) періоді закінчився строк (12 календарних місяців), відведений згідно з договором для повернення раніше отриманої ТОВ „Буг” від іншого підприємства поворотної фінансової допомоги у сумі 60 000 грн. Проте ТОВ „Буг” у цьому податковому (звітному) періоді так і не повернуло кредитору зазначену поворотну фінансову допомогу;

5) отримало кошти у сумі 50 000 грн., які сплачені учасниками ТОВ „Буг” як внесок до статутного капіталу цього товариства з обмеженою відповідальністю.

Необхідно визначити загальну суму єдиного податку, яка сплачується за результатами операцій, що відбулися у податковому (звітному) періоді.

РІШЕННЯ

1) Визначаємо загальну суму доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується єдиним податком. Вона становить 510 000 грн., у тому числі:

-за операцією 2 - дохід становить 150 000 грн. Він визначається як отримані кошти (виручка) від продажу продукції Б без урахування суми ПДВ - 150 000 грн. (180 000 - 30 000);

-за операцією 3 - дохід становить 300 000 грн. Він визначається як отримані кошти (виручка) від продажу товарів В без урахування суми ПДВ - 300 000 грн. (360 000 - 60 000);

-за операцією 4 - дохід становить 60 000 грн. Це пояснюється тим, що згідно з п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України до складу доходу, визначеного ст. 292 Податкового кодексу України, не включаються, зокрема, суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання. ТОВ „Буг” у податковому (звітному) періоді порушило строк повернення поворотної фінансової допомоги (12 календарних місяців з дня отримання), тому 40 000 грн. включаються до складу доходу, який оподатковується єдиним податком.

2) Визначаємо суму єдиного податку, що підлягає сплаті за податковий (звітний) період:

510 000 х 5 % = 25 500 грн.

Задача 8

Фізична особа -- підприємець Петренко А.А. є платником єдиного податку, який відноситься до третьої групи та не зареєстрований платником ПДВ. Сума отриманого цим підприємцем доходу за податковий (звітний) період оподатковується єдиним податком за ставкою 5 %.

Протягом податкового (звітного) періоду підприємець Петренко А.А. здійснив наступні операції:

1) отримав кошти (попередню оплату) за товари К у сумі 250 000 грн.;

2) відвантажив на умовах наступної оплати товари С (передав право власності на товари покупцю) на суму 80 000 грн.;

3) отримав кошти від продажу товарів Ф у сумі 140 000 грн. Ці товари були реалізовані покупцеві на умовах наступної оплати у минулому податковому (звітному) періоді;

4) отримав від ТОВ „Трембіта” кошти у сумі 60 000 грн. Ці кошти підприємець Петренко А.А. у минулому податковому (звітному) періоді перерахував на рахунок ТОВ „Трембіта” як передоплату за товари Т. Проте зазначені товари ТОВ „Трембіта” так і не поставило підприємцю Петренку А.А. У поточному податковому (звітному) періоді сторони розірвали договір купівлі-продажу, і ТОВ „Трембіта” повернуло підприємцю попередню оплату у сумі 60 000 грн.;

5) отримав фінансову допомогу у сумі 70 000 грн., яка надана на поворотній основі на строк 10 календарних місяців з дня її отримання.

Необхідно визначити загальну суму єдиного податку, яка сплачується за результатами операцій, що відбулися у податковому (звітному) періоді.

РІШЕННЯ

1) Визначаємо загальну суму доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується єдиним податком. Вона становить 230 000 грн., у тому числі:

-за операцією 1 - дохід становить 250 000 грн.;

-за операцією 3 - дохід становить 140 000 грн.

2) Визначаємо суму єдиного податку, що підлягає сплаті за податковий (звітний) період:

390 000 х 5 % = 19 500 грн.

Задача 9

Інженер Хмельницький А.С. та його дружина працюють на одному підприємстві. Ними своєчасно були подані заяви про застосування податкової соціальної пільги (ПСП) та всі підтвердні документи на право застосування до їх заробітної плати ПСП у розмірі, установленому пп. 169.1.2 ст. 169 Податкового кодексу України, оскільки вони утримують трьох дітей віком до 18 років. Згідно з поданими заявами про застосування ПСП правом на збільшення граничного розміру доходу кратно кількості дітей користуватиметься батько дітей Хмельницький А.С.

За поточний місяць Хмельницькому А.С. нарахована заробітна плата у розмірі 4400 грн.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування із заробітної плати цього працівника утримується за ставкою 3,6%, а нараховується цей внесок за рахунок підприємства за ставкою 37%.

Необхідно визначити, яку суму ПДФО і єдиного внеску слід утримати із заробітної плати працівника, і яку суму єдиного внеску слід нарахувати за рахунок підприємства. Визначити, яка сума заробітної плати буде виплачена працівнику з каси.

РІШЕННЯ

1) Розраховуємо граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП, за умови, що працівник Хмельницький А.С. утримує трьох дітей віком до 18 років:

1710,00 х 3 = 5130,00 грн.

Нарахована за поточний місяць Хмельницькому А.С. заробітна плата (4400 грн.) не перевищує розрахований граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП (5130,00 грн.). Таким чином, до заробітної плати цього працівника за поточний місяць застосовується ПСП.

2) Визначаємо розмір ПСП, що буде застосована до заробітної плати Хмельницького А.С. При цьому враховуємо, що особам, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, надається ПСП у розмірі 609 грн. на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ст. 169 Податкового кодексу України).

609 х 3 = 1827,00 грн.

3) Розраховуємо інші показники у таблиці 1.

Таблиця 1. Таблиця розрахунку заробітної плати

Порядок розрахунку

1

Нарахована заробітна плата за місяць

4400,00 грн.

2

Утримано єдиний соціальний внесок із зарплати працівника (3,6% від нарахованої зарплати)

4400,00 х 3,6%= 158,40 грн.

3

Надана податкова соціальна пільга (ПСП) у розмірі 100% (609 грн.) у розрахунку на кожну дитину

609 х 3 = 1827,00 грн.

4

Визначаємо базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО)

(ряд.1 - ряд. 2 - ряд. 3)

(4400,00 - 158,40 - 1827,00) = 2414,60 грн.

5

Визначаємо суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка утримується із зарплати, ставка ПДФО - 15%

(ряд. 4 х 15%)

2414,60 х 15% = 362,19 грн.

6

Визначаємо суму зарплати, яка виплачується «на руки» працівнику (ряд. 1 - ряд. 2 - ряд. 5)

(4400,00 - 158,40 - 362,19) = 3879,41 грн.

7

Нараховано за рахунок підприємства-роботодавця єдиний соціальний внесок за ставкою 37% (умовно)

(4400,00 х 37%) = 1628,00 грн.

Задача 10

Менеджер підприємства Петрик А.М. є одинокою матір'ю, яка має двох дітей віком 7 і 12 років. Вона своєчасно подала до бухгалтерії підприємства заяву про застосування податкової соціальної пільги (ПСП) на підставі пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ (як одинока матір, яка має дітей віком до 18 років) та всі документи, що підтверджують її право на ПСП за цією підставою. За поточний місяць Петрик А.М. нарахована заробітна плата у розмірі 3040 грн.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування із заробітної плати цієї працівниці утримується за ставкою 3,6%, а нараховується цей внесок за рахунок підприємства за ставкою 37%.

Необхідно визначити, яку суму ПДФО і єдиного внеску слід утримати із заробітної плати працівниці, і яку суму єдиного внеску слід нарахувати за рахунок підприємства. Визначити, яка сума заробітної плати буде виплачена працівниці з каси.

РІШЕННЯ

1) Розраховуємо граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП, за умови, що працівниця Петрик А.М. утримує двох дітей віком до 18 років:

1710,00 х 2 = 3420,00 грн.

Нарахована за поточний місяць Петрик А.М. заробітна плата (3040 грн.) не перевищує розрахований граничний розмір доходу, що дає право на застосування ПСП (3420,00 грн.). Таким чином, до заробітної плати цієї працівниці за поточний місяць застосовується ПСП.

2) Визначаємо розмір ПСП, що буде застосована до заробітної плати Петрик А.М. При цьому враховуємо, що одинокій матері (батьку), які мають дитину (дітей) до 18 років, надається ПСП у розмірі 913,50 грн. на кожну дитину віком до 18 років (пп. «а» пп. 169.1.3 Податкового кодексу України).

913,50 х 2 = 1827,00 грн.

3) Розраховуємо інші показники у таблиці 2.

Таблиця 2. Таблиця розрахунку заробітної плати

Порядок розрахунку

1

Нарахована заробітна плата за місяць

3040,00 грн.

2

Утримано єдиний соціальний внесок із зарплати працівника (3,6% від нарахованої зарплати)

3040,00 х 3,6%

= 109,44 грн.

3

Надана податкова соціальна пільга (ПСП) у розмірі 150% (913,50 грн.) у розрахунку на кожну дитину

913,50 х 2 = 1827,00 грн.

4

Визначаємо базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО)

(ряд.1 - ряд. 2 - ряд. 3)

(3040,00 - 109,44 - 1827,00) = 1103,56 грн.

5

Визначаємо суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), яка утримується із зарплати, ставка ПДФО - 15%

(ряд. 4 х 15%)

1103,56 х 15% = 165,53 грн.

6

Визначаємо суму зарплати, яка виплачується «на руки» працівнику

(ряд. 1 - ряд. 2 - ряд. 5)

(3040,00 - 109,44 - 165,53) = 2765,03 грн.

7

Нараховано за рахунок підприємства-роботодавця єдиний соціальний внесок за ставкою 37% (умовно)

(3040,00 х 37%) = 1124,80 грн.

Здача 11

Підприємство експлуатує стаціонарне джерело забруднення (котельну). Фактичні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу таким стаціонарним джерелом за податковий (звітний) період склали:

-- азоту оксиди -- 1,444 тони;

— вуглецю окис -- 1,266 тони;

— сірковуглець -- 0,030 тони.

Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення відповідно до п. 243.1 ст. 243 Податкового кодексу України становлять:

-- за азоту оксиди -- 1434,71 гривень за 1 тонну;

-- за вуглецю окис -- 54,05 гривень за 1 тонну;

-- за сірковуглець -- 2996,33 гривень за 1 тонну.

Необхідно визначити, яку суму екологічного податку повинне сплатити підприємство за базовий податковий (звітний) період за викид кожної забруднюючої речовини, та обчислити загальну суму екологічного податку, що підлягає сплаті за базовий податковий (звітний) період.

РІШЕННЯ

1) Визначаємо, яку суму екологічного податку повинне сплатити підприємство за базовий податковий (звітний) період за викид кожної забруднюючої речовини:

-- за азоту оксиди: 1,444 х 1434,71 = 2071,72 грн.;

-- за вуглецю окис: 1,266 х 54,05 = 68,43 грн.;

-- за сірковуглець: 0,030 х 2996,33 = 89,89 грн.

2) Визначаємо загальну суму екологічного податку, що підлягає сплаті за базовий податковий (звітний) період:

(2071,72 + 68,43 + 89,89) = 2230,04 грн.

Задача 12

Фізична особа є власником двох об'єктів житлової нерухомості - житлового будинку, загальна площа якого згідно з документами становить 315 кв. метрів, та квартири загальною площею 85 кв. метрів. Житловий будинок та квартира не використовуються їх власником (фізичною особою) з метою одержання доходів (не здаються в оренду, лізинг, не використовуються у підприємницькій діяльності).

Відповідно до пп. 265.5.2 Податкового кодексу України для різних видів об'єктів житлової нерухомості (для житлового будинку та квартири), що перебувають у власності одного платника податку (фізичної особи), сумарна загальна площа яких не перевищує 740 кв. метрів, ставку податку міська рада встановила у розмірі 1% до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

Розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного (податкового) року становив 1218 грн.

Необхідно визначити, яку суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повинна сплатити фізична особа за базовий податковий (звітний) період (рік).

РІШЕННЯ

1) Розраховуємо базу оподаткування щодо будинку та квартири. При цьому слід врахувати, що відповідно до пп. 265.4.1 Податкового кодексу України база оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується для різних видів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів. Отже, база оподаткування щодо будинку та квартири становить:

(315 + 85) - 370 = 30 кв. метрів

2) Визначаємо суму податку, яка сплачується за 1 кв. метр житлової площі за базовий податковий (звітний) період (тобто за рік), за ставкою у розмірі 1%:

1218 х 1% = 12,18 грн.

3) Визначаємо загальну суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яку повинна сплатити фізична особа за базовий податковий (звітний) період (рік), якщо база оподаткування становить 30 кв. метрів:

30 х 12,18 = 365,40 грн.

Список використаної літератури

податок прибуток акцизний

1. Шара Є.Ю. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб. - К.: «Центр учбової літератури», 2012. - 306 с.

2. Чернелевський Л. М., Редзюк Т. Ю. Податковий облiк і контроль: [навч. посiб.] / Л. М. Чернелевський, Т. Ю. Редзюк. - К.: Пектораль, 2004. - 328 с.

3. Податковий кодекс України : Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI № (Редакція від 17.01.2015, підстава 63-19) [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

4. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

5. Про систему оподаткування : Закон України № 1252-XII від 25.06.1991 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1251-12.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Визначення загальної суми доходів і витрат підприємства-резидента. Розрахунок суми податку на доходи нерезидентів. Визначення загальної суми податку на прибуток підприємств, яка сплачується за результатами операцій, що відбулися у звітному періоді.

  контрольная работа [13,0 K], добавлен 09.10.2013

 • Операції особливого виду, для яких визначено особливий порядок оподаткування прибутку. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів (акцизний податок). Розрахунок величини екологічного податку та суми сплати ПДВ до бюджету ювелірного підприємства.

  контрольная работа [26,2 K], добавлен 23.03.2017

 • Визначення за даними господарських операцій складу валових витрат підприємства та валових доходів, суми податку на прибуток до сплати. Знаходження податкового кредиту та податкового зобов’язання, суми сплати до бюджету податку на додану вартість.

  задача [18,6 K], добавлен 02.02.2010

 • Місце податку на прибуток підприємств у податковій системі України. Адміністрування податку на прибуток підприємств. Аналіз місця податку на прибуток підприємств в системі доходів бюджету України. Прогнозування податкових надходжень до зведеного бюджету.

  курсовая работа [314,1 K], добавлен 24.12.2013

 • Податок на додану вартість. Розрахунок суми податку на прибуток за перший квартал поточного року. Складання декларації з податку на прибуток. Розрахунок комунального податку, розрахунок податку з власників транспортних засобів за звітний період.

  контрольная работа [33,4 K], добавлен 08.12.2010

 • Особливості оподаткування підприємств. Теоретико-методологічні основи обліку податку на прибуток та на додану вартість. Облік податку на прибуток та податку на додану вартість на ПП "Рушничок НЕО". Відображення податку на прибуток у фінансовій звітності.

  курсовая работа [67,3 K], добавлен 24.12.2010

 • Аналіз теоретичних питань щодо економічної сутності та місця податку на прибуток підприємства в системі оподаткування. Нормативно-правове забезпечення оподаткування прибутку вітчизняного підприємства. Досвід країн ЄС щодо стягнення податку на прибуток.

  статья [25,2 K], добавлен 07.02.2018

 • Джерела фінансування капітальних вкладень, сутність комерційного кредиту. Порядок визначення суми податку на додану вартість, на прибуток, акцизного податку, які слід сплатити до бюджету за квартал. Визначення нормативу оборотних коштів на плановий рік.

  контрольная работа [45,5 K], добавлен 23.05.2014

 • Напрями покращення методики розрахунків з бюджетом по податку на прибуток підприємства. Рекомендації щодо вдосконалення нормативно – правової бази з податку на прибуток та узагальнення результатів її дослідження. Вплив податку на розвиток підприємств.

  реферат [33,6 K], добавлен 13.01.2010

 • Система оподатковування, заснована на податку на додану вартість, в країнах Європейського Союзу. Стимулювання зростання виробництва в Україні. Платники податку на додану вартість. Суми податку, що підлягають сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету.

  реферат [26,0 K], добавлен 24.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.