Управління ефективністю підприємства в умовах фінансової кризи

Суть ефективності як економічної категорії. Методики аналізу ефективності діяльності підприємства АПК. Оцінка фінансових результатів, аналіз капіталу та майна. Проблеми та перспективи державної підтримки підприємств АПК в умовах фінансової кризи.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 08.12.2010
Размер файла 692,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зараз ми розглянемо напрями і розміри державної підтримки АПК України.

В системі державної підтримки агропромислового сектору залишається ще багато невирішених проблем через відсутність ефективного механізму фінансової підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств. В результаті, третина сільськогосподарських підприємств залишається збитковими вже протягом багатьох років, що не дає змоги забезпечити розширене відтворення. В свою чергу, останнє розглядається як засіб поліпшення життя і повнішого продовольчого забезпечення населення України. Крім цього, західні ринки є закритими для українських сільськогосподарських товарів, тому що вони не відповідають вимогам міжнародної організації у відношенні стандартів їх якості. Сучасні умови потребують підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється суб'єктами АПК України.

Але забезпечення розширеного відтворення і підвищення конкурентоспроможності продукції АПК неможливо без належної державної фінансової підтримки сільського господарства, про що свідчить досвід розвинутих країн. Державна підтримка сільського господарства в цих країнах - це складний механізм, який включає інструменти впливу на прибуток фермерів, структуру сільськогосподарського виробництва, аграрний і продовольчий ринок, соціальну структуру села, міжгалузеві і міжгосподарські відносини з метою створення стабільних економічних, правових і соціальних умов для розвитку сільського господарства, задоволення потреб населення в якісних продуктах харчування за соціально прийнятними цінами.

Наприклад, державні заходи щодо регулювання аграрного сектора економіки в розвинутих країнах включають: компенсації за 1га посівних площ, виведених з обігу; підтримку цін для стабілізації доходів фермерів; пільгове кредитування виробництва окремих видів продукції; фінансову допомогу у вигляді інвестиційних надбавок; страхування доходу фермерів; державну гарантію відшкодування страхових платежів у визначених розмірах; програму підтримки окремих територій та ін. Напрямки державної підтримки АПК України представленні в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Напрямки державної підтримки АПК України

Програми

Роки

2009 до 2004, %

2004 млн. грн.

2005 млн. грн.

2006 млн. грн.

2007 млн. грн.

2008 млн. грн.

2009 млн. грн.

Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва

421

689,5

1992,5

2332,5

2871,8

500,0

118,8

Доплата за ВРХ підвищених вагових кондицій, свиней, курей-бройлерів

338,0

553,5

745,0

-

-

-

-

Закладка і догляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками

109,1

175,0

227,7

275,0

370,8

453,6

415,8

Фінансова підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення коротко-та довгострокових кредитів

141,5

350,0

260,0

667,0

1650,0

300,0

212,0

Фінансова підтримка фермерських господарств

1,1

27,3

28,0

38,0

60,0

20,0

1818,2

Часткова компенсація вартості мінеральних добрив вітчизняного виробництва

109,6

-

-

-

-

-

-

Часткова компенсація вартості складної техніки вітчизняного виробництва

36,2

270,0

32,0

131,0

100,0

-

-

Фінансова підтримка підприємств молочної переробки

-

10,0

4,0

-

-

-

-

Розвиток сільських територій

24,3

23,1

24,4

-

-

-

-

Заходи боротьби з хворобами та шкідниками

9,9

20,0

30,0

44,5

5,0

0,5

5,1

Здешевлення вартості страхових премій

-

54,0

10,0

50,0

200,0

-

-

Програми селекції:

- тваринництво

112,8

124,0

110,0

125,0

125,0

30,0

26,6

- рослинництво

42,8

103,3

104,7

90,0

90,0

30,0

70,1

- в рибному господарстві

2,0

7,0

6,8

9,9

13,4

3,0

150,0

Допомога в разі стихійного лиха

67,3

20,0

25,0

-

-

-

-

Охорона навколишнього середовища

61,1

81,8

109,6

-

-

-

-

Інші програми

1773,8

1871,1

2968,8

4267,1

884,0

862,9

48,6

Разом обсяг державної підтримки АПК

3250,5

4379,6

6678,5

8030,0

6370,0

2200,0

67,7

Що стосується фінансової підтримки з державного бюджету сільськогосподарських товаровиробників України, то за 2004-2009 роки вона здійснювалася за 16 основними бюджетними програмами, які охоплювали всі напрями діяльності аграрних підприємств, включаючи надання безвідсоткових кредитів фермерським господарствам, здешевлення банківських кредитів та страхових премій, надання допомоги в придбанні складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва. Але в межах вищезазначеного періоду фінансування ряду бюджетних програм, які впливають на забезпечення розширеного відтворення і підвищення конкурентоспроможності продукції АПК, припинено.

Дані таблиці свідчать про те, що по цілому ряду бюджетних програм державна підтримка АПК України за період, який аналізується, суттєво зросла, але в цілому вона знизилась на 32,3 відсотки. Це обумовлено припиненням фінансування ряду бюджетних програм. Наприклад, держбюджетом 2009 року не передбачено витрати за такими програмами, як часткова компенсація вартості складної сільгосптехніки вітчизняного виробництва та здешевлення вартості страхових премій, фактично сплачених суб'єктами аграрного ринку, які мали місце в попередніх роках. Таке скорочення державної фінансової підтримки сільського господарства країни не може забезпечити розширеного відтворення сільськогосподарського виробництва та підвищення конкурентоспроможності продукції АПК України взагалі.

Відмова банків кредитувати сільськогосподарських товаровиробників фактично залишила їх без фінансового ресурсу, а державна підтримка, яка протягом кількох років була головним гарантом конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, м'яко кажучи, була надана невчасно і стала малоефективною. Така ситуація поглибила кризовий стан у виробничій сфері, а разом з цим і у соціальній сфері на селі.

Ось лише деякі дії влади, що в 2008 році завдали непоправної шкоди сільському господарству держави: незадовільне забезпечення сільськогосподарських підприємств необхідними ресурсами, економічно необґрунтоване зростання цін на мінеральні добрива, паливно-мастильні матеріали та засоби захисту рослин. Все це не дало змоги більшості сільгоспвиробників провести комплекс агротехнічних заходів. Це також суттєво вплинуло на якісні характеристики зерна у минулому році і заклало підґрунтя низької якості врожаю у 2009 році.

До несвоєчасного фінансування додалося недофінансування бюджетних програм у 2008 році, що склало 860,2 млн. гривень.

Ситуація з ціноутворенням на внутрішньому ринку у 2008 році складалася просто жахлива. Закупівельні ціни на сировину (зерно, соняшник) зменшилися удвічі, а то й утричі, а роздрібні ціни на борошно, хліб, олію, м'ясо-молочну продукцію зростали. Некерованість та безпідставне зростання цін на споживчому ринку поставило під загрозу економічну незалежність держави, призвело до стрімкого зниження реальних доходів населення за рахунок зростання витрат на продукти харчування.

За попередніми провізорними розрахунками, рентабельність у 2008 р. виробництва продукції сільського господарства становить “мінус” 5 %, проти “плюс” 25 % у 2007 р. в т.ч. рослинництва - до “мінус” 5 % проти “плюс” 37 % у 2007 р., продукція тваринництва - мінімум “мінус” 6 % проти “плюс” 5,7 % у 2007 р. Рентабельність тваринницької галузі: великої рогатої худоби - до “мінус” 30 %, свиней - до “мінус” 3 %, птиці - “мінус” 5 % без дотації.

Неприпустимим є факт зростання в галузі сільського господарства заборгованості по заробітній платі. Значно погіршилася ситуація з виплати заробітної плати в економічно активних підприємствах сільського господарства. Якщо борги з виплати заробітної плати на 01.09.2008 становили 3,5 млн. гривень, то на 01.12.2008 вони вже досягли 23 млн. гривень, тобто зросли у 6,6 рази. Протягом 2008 року заборгованість зросла у 2,2 рази.

На сьогодні ситуація погіршується просто на очах, негативні тенденції в агропромисловому комплексі посилюються щодня.

Практично згорнуто кредитування, не вирішуються проблеми пролонгації кредитів, у 7 разів зменшилося фінансування державних програм підтримки сільського господарства, не врегульовані податкові питання, цінова ситуація складається не на користь галузі.

Запропонована Урядом підтримка села на 2009 рік є просто експериментом на виживання, без подальших перспектив. Семиразове зменшення видатків на підтримку розвитку підприємств в умовах фінансової кризи при відсутності інших джерел фінансування (кредитів, запозичень, власних обігових коштів) ставить під загрозу існування галузі та продовольчу безпеку країни.

При цьому кризова хвиля, що накрила вітчизняне сільське господарство, буде зростати. Останні події навколо поставок газу дають підстави говорити про зростання цін на мінеральні добрива, особливо, азотні - у 2-3 рази, що ляже важким тягарем на вітчизняного товаровиробника уже в період весняно-польових робіт.

Світова економічна криза зумовила кризові явища і в Україні, зокрема в сільському господарстві. Але вітчизняні урядовці стверджують, що сільське

господарство може стати тим локомотивом, який допоможе здолати економічну кризу в Україні. Це чи не єдина галузь, яка в 2009 р. показує позитивну динаміку зростання.

За підсумками діяльності агропромислового комплексу України у І половині 2009 р., можна відзначити таке. Завдяки вжитим на державному рівні заходам щодо мінімізації впливу наслідків фінансової кризи на агропромисловий комплекс держави збережено основні позитивні макроекономічні тенденції.

У I кварталі 2009 р. виробництво валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств збільшилося порівняно з відповідним періодом 2008 р. на 1,7 %, зокрема у сільськогосподарських підприємств - на 7 %. Обсяги виробництва валової продукції зросли у 19 регіонах, з них найбільше у Дніпропетровській (на 11,1 %), Донецькій (на 10,2 %), Запорізькій (на 8,6 %), Миколаївській (на 8,3 %), Волинській (на 7,6 %) областях. До Зведеного бюджету станом на 01.04.09 р. від підприємств агропромислового комплексу надійшло 4,0 млрд грн податкових платежів (що на 39 % більше, ніж було сплачено у відповідному періоді 2008 р.), до державного бюджету - 3,1 млрд грн податкових платежів (що на 50 % більше).

Зросли надходження платежів від сільськогосподарських товаровиробників до Пенсійного фонду. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам аграрного сектора економіки станом на 01.04.09 на економічно активних підприємствах зменшилася порівняно з початком поточного року на 19,5 % і становила 26,0 млн грн.

У багатьох регіонах (АР Крим, Сумська, Тернопільська, Чернівецька та деяких інших областях) банки взагалі відмовляють у наданні кредитів навіть тим сільгосппідприємствам, які мають протягом 7-10 років позитивну кредитну історію.

Враховуючи зазначене, з метою підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва та пом'якшення впливу світової фінансової кризи на аграрний сектор держави, заплановано використати кошти Стабілізаційного фонду, передбачивши його видатки, зокрема на:

1. безповоротній основі обсягом 1606438,0 тис. грн. за такими напрямами:

1.1. фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів - 800000,0 тис. грн (зокрема 120000,0 тис. грн - на здешевлення кредитів, залучених для реалізації інноваційних проектів, які пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку). При цьому передбачити, що бюджетні кошти на здешевлення кредитів спрямовуються підприємствам агропромислового комплексу на здешевлення кредитів, залучених ними в поточному році, зокрема і для придбання складної сільськогосподарської техніки тільки вітчизняного виробництва;

1.2. на підтримку окремих проектів в агропромисловому комплексі, зокрема бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва - 642 620,0 тис. грн, з них: 202620,0 тис. грн - на підтримку виробництва продукції тваринництва у 2008 р. та 190000,0 тис. грн - на виплату бюджетної тваринницької дотації за вирощений та проданий на забій у 2009 р. молодняк великої рогатої худоби;

1.3. підтримка виробництва продукції рослинництва (часткова компенсація сільськогосподарським товаровиробникам витрат на посів ярих культур цукрового буряку, льону-довгунця) - 250000,0 тис. грн;

1.4. державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів - 90000 тис. грн;

1.5. здійснення державних виставкових заходів у сфері агропромислового комплексу - 9000,0 тис. грн;

1.6. оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу - 10000,0 тис. грн;

1.7. державна підтримка сільськогосподарської дорадчої служби - 5000,0 тис. грн;

Погашення кредиторської заборгованості 2008 р., зокрема за бюджетними программами:

A. часткова компенсація вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва - 2642,0 тис. грн;

B. здешевлення вартості страхових премій (внесків), фактично сплачених суб'єктам аграрного ринку - 12176,0 тис. грн.

2. поворотній основі обсягом 593562,0 тис. грн за напрямом підтримка

окремих проектів в агропромисловому комплексі, зокрема на:

2.1.заходи щодо операцій фінансового лізингу вітчизняної сільськогосподарської техніки - 393562,0 тис. грн;

2.2. надання кредитів фермерським господарствам - 200000,0 тис. грн.

Держава взяла на себе серйозні зобов'язання щодо фінансової підтримки сільського господарства у 2009 р. Проблема фінансування вітчизняного сільського господарства полягає в тому, що кошти надходять не тоді, коли потрібні товаровиробникам.

Зазначене вище вказує на перспективу розвитку вітчизняного сільського господарства, яке потребуватиме належної підтримки держави. Таким чином, систему державної фінансової підтримки сільського господарства України, оскільки і фінансування сільського господарства на Заході, повинні характеризувати всеохоплюючий вплив на різні аспекти процесу виробництва сільськогосподарської продукції і високий рівень підтримки внутрішніх товаровиробників. Україні недоцільно відмовлятись від прямої державної підтримки сільського господарства, але потрібно впорядкувати механізм її надання. Бюджетні дотації і компенсації потрібно виплачувати насамперед ефективно господарюючим товаровиробникам, незалежно від форм власності. Основну масу коштів, які виділяє держава на підтримку сільського господарства, потрібно спрямовувати на фінансування програм, здатних забезпечити сталий розвиток сільського господарства: селекція в рослинництві та тваринництві, часткова компенсація вартості високопродуктивних тварин та складної сільськогосподарської техніки, підтримка цін та доходів сільськогосподарських товаровиробників (інтервенційні закупки сільськогосподарської продукції, система заставних цін, ціновий моніторинг), маркетингова підтримка та програми розвитку сільської місцевості.

Крім того, держава повинна надавати фінансову підтримку на здійснення таких заходів, що мають надзвичайно важливе значення для розвитку сільського господарства, але не можуть бути належним чином профінансовані сільськогосподарськими підприємствами: покращення родючості ґрунтів, протиепізоотичні заходи тощо. Мета державної фінансової підтримки - стимулювати ефективність сільськогосподарського виробництво, аграрне підприємництво та соціальну підтримку села.

3.2 Напрямки росту ділової активності та ефективності діяльності підприємства

Факторний аналіз - це методика комплексного системного вивчення і вимірювання дії факторів на величину результативних показників.

Одним з прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінування.

Елімінувати - це значить усунути, виключити дію всіх факторів на величину результативного показника, окрім одного.

Використовуючи цей прийом, на підставі даних таблиць 3.2. визначимо вплив кожного фактора на прибуток від реалізації.

Таблиця 3.2

Факторний аналіз прибутку ТОВ «Нива» за 2006 - 2007 роки.

Показники

код рядка

2006 рік

2007 рік

Зміна

Виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

6583,40

11424,20

4840,80

Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, послуг)

040

5167,70

6531,40

1363,70

Адміністративні витрати

070

397,20

490,60

93,40

Витрати на збут

080

110,40

13,60

-96,80

Інші операційні витрати

090

446,30

202,00

-244,30

Фінансові доходи

120

93,40

156,60

63,20

Фінансові витрати

140

253,90

154,60

-99,30

Податок на прибуток

180

Чистий прибуток

220

573,80

4113,70

3539,90

В цьому випадку вплив факторних показників на прибуток (результативний показник) можна представити у вигляді адитивної моделі:

(3.1)

Як відомо, розмір виручки від реалізації залежить від таких факторів, як ціна реалізованої продукції, питома вага кожного виду продукції в загальному об'ємі реалізації і кількість реалізованої продукції. Таку залежність можна записати у вигляді наступної формули:

(3.2)

де ПВ - показник структури реалізованої продукції;

N - об'єм реалізованої продукції;

Ц - ціна продукції.

Факторну модель собівартості реалізованої продукції можна представити у вигляді такого виразу:

(3.3)

де ПВ - показник структури виробленої продукції;

N - об'єм виробництва продукції;

Взм - змінні витрати на виробництво одиниці продукції.

Використовуючи дані Звіту про фінансові результати, визначити вплив всіх перерахованих факторів на фінансовий результат неможливо, оскільки нам не відома ні питома вага реалізованої та виготовленої продукції, об'єм випуску та реалізації, ні ціна, ні собівартість одиниці. В той час, знаючи середній індекс цін, можна визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, об'єму реалізованої продукції, об'єму випущеної продукції.

На основі даних таблиці 3.2. ми проведемо факторний аналіз прибутку за 2006 - 2007 роки.

Нам відомо, що індекс (Iц) цін за даний період склав 16,6

Визначимо вплив факторів на зміну виручки від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації знаходимо по формулі:

Тобто за звітний період виручка від реалізації продукції збільшилася на 4840,80 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох факторів: ціни реалізації і об'єму реалізованої продукції (з урахуванням структури).

Розрахунок впливу цих факторів можна визначити таким чином:

Таким чином, зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації на 10736 тис. грн., але відбулося зменшення об'єму випуску на 5895,20 тис. грн.

Аналогічно розраховується вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції:

Припустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді:

Таким чином, за рахунок зменшення об'єму випуску собівартість продукції зменшилася на 4774,24 тис. грн., а за рахунок збільшення ціни собівартість збільшилася на 6137,94 тис. грн.

Вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити таким чином:

За рахунок збільшення цін чистий прибуток підприємства збільшився на 4598,06 тис. грн.

А зараз ми зробимо розрахунки впливу інших факторів на зміну розміру чистого прибутку.

Вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

При визначенні впливу даного фактора слід врахувати, що це фактор зворотного впливу по відношенню до прибутку. У зв'язку з цим в розрахункову формулу додається знак «-».

(3.4)

де Пр - зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини вказаних витрат.

Розрахуємо вплив цих факторів:

Це означає, що перевитрата по непрямим витратам привела до зменшення прибутку в звітному році на 247,70 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових доходів.

Розрахунок впливу даного фактора на зміну розміру чистого прибутку описується формулою:

(3.5)

де ПФД - зміна чистого прибутку за рахунок зміни суми фінансових доходів.

Розрахуємо вплив даного фактора:

Розмір чистого прибутку збільшився за рахунок збільшення суми фінансових доходів на 63,20 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових витрат.

Для розрахунку впливу даного фактора використовуємо формулу:

(3.6)

де ПФВ - зміна чистого прибутку за рахунок зміни розміру фінансових витрат.

Розрахуємо вплив даного фактора:

Тобто чистий прибуток збільшився за рахунок зменшення суми фінансових витрат на 99,30 тис. грн.

Аналогічно ми можемо провести факторний аналіз чистого прибутку ТОВ «Нива» за 2008 - 2009 роки.

На основі даних таблиці 3.3. ми проведемо факторний аналіз прибутку за 2007 - 2008 роки.

Таблиця 3.3

Факторний аналіз прибутку ТОВ «Нива» за 2007 - 2008 роки.

Показники

код рядка

2007 рік

2008 рік

Зміна

Виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

11424,20

7575,90

-3848,30

Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, послуг)

040

6531,40

5533,30

-998,10

Адміністративні витрати

070

490,60

541,30

50,70

Витрати на збут

080

13,60

52,80

39,20

Інші операційні витрати

090

202,00

146,60

-55,40

Фінансові доходи

120

156,60

193,00

36,40

Фінансові витрати

140

154,60

308,60

154,00

Податок на прибуток

180

0,00

175,00

175,00

Чистий прибуток

220

4113,70

634,40

-3479,30

Нам відомо, що індекс (Iц) цін за даний період склав 22,3

Визначимо вплив факторів на зміну виручки від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації знаходимо по формулі:

Тобто за звітний період виручка від реалізації продукції зменшилася на 3848,30 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох факторів: ціни реалізації і об'єму реалізованої продукції (з урахуванням структури).

Розрахунок впливу цих факторів можна визначити таким чином:

Таким чином, зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації на 7236,17 тис. грн., але відбулося зменшення об'єму випуску на 11084,17 тис. грн. Це зменшення відбулося завдяки специфіки діяльності даного підприємства.

Аналогічно розраховується вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції:

Припустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді:

Таким чином, за рахунок зменшення об'єму випуску собівартість продукції зменшилася на 6283,27 тис. грн., а за рахунок збільшення ціни собівартість збільшилася на 5285,17 тис. грн.

Як випливає з розрахунків, зміна ціни вплинула на чистий прибуток у складі двох показників: виручки і собівартості. Причому вплив зміни ціни на розмір чистого прибутку у складі виручки і собівартості носить різноспрямований характер: зростання виручки від реалізації сприяє зростанню чистого прибутку, а збільшення собівартості сприяє зменшенню прибутку. Враховуючи це, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити таким чином:

За рахунок збільшення цін чистий прибуток підприємства збільшився на 1951 тис. грн.

А зараз ми зробимо розрахунки впливу інших факторів на зміну розміру чистого прибутку.

Вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Розрахуємо вплив цих факторів:

Це означає, що перевитрата по непрямим витратам привела до зменшення прибутку в звітному році на 34,50 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових доходів.

Розрахуємо вплив даного фактора:

Розмір чистого прибутку збільшився за рахунок збільшення суми фінансових доходів на 36,40 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових витрат.

Розрахуємо вплив даного фактора:

Тобто чистий прибуток зменшився за рахунок збільшення суми фінансових витрат на 154,00 тис. грн.

Вплив величини сплаченого податку на прибуток

(3.7)

де ППНП - зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини сплаченого податку на прибуток.

Зменшення розміру сплаченого податку на прибуток сприяло збільшення розміру чистого прибутку на 175 тис. грн.

Аналогічно ми можемо провести факторний аналіз чистого прибутку ТОВ «Нива» за 2008 - 2009 роки.

На основі даних таблиці 3.4. ми проведемо факторний аналіз прибутку за 2008 - 2009 роки.

Таблиця 3.4

Факторний аналіз прибутку ТОВ «Нива» за 2008 - 2009 роки.

Показники

код рядка

2008 рік

2009 рік

Зміна

Виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

7575,90

12667,60

5091,70

Собівартість реалізованої продукції (товарі, робіт, послуг)

040

5533,30

6954,70

1421,40

Адміністративні витрати

070

541,30

610,40

69,10

Витрати на збут

080

52,80

205,30

152,50

Інші операційні витрати

090

146,60

90,30

-56,30

Фінансові доходи

120

193,00

393,30

200,30

Фінансові витрати

140

308,60

312,60

4,00

Податок на прибуток

180

175,00

0,00

-175,00

Чистий прибуток

220

634,40

4749,90

4115,50

Нам відомо, що індекс цін (Iц) за даний період склав 12,3.

Визначимо вплив факторів на зміну виручки від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації знаходимо по формулі:

Тобто за звітний період виручка від реалізації продукції збільшилася на 5091,70 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох факторів: ціни реалізації і об'єму реалізованої продукції (з урахуванням структури).

Розрахунок впливу цих факторів можна визначити таким чином:

Таким чином, зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації на 11637,71 тис. грн., але відбулося зменшення об'єму випуску на 6546,01 тис. грн. Це зменшення відбулося завдяки специфіки діяльності даного підприємства.

Аналогічно розраховується вплив факторів на зміну собівартості реалізованої продукції:

Припустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх факторів, а саме за рахунок загальної зміни цін, тоді:

Таким чином, за рахунок зменшення об'єму випуску собівартість продукції зменшилася на 4967,88 тис. грн., а за рахунок зміни цін збільшилася на 6389,28 тис. грн.

Як випливає з розрахунків, зміна цін вплинула на чистий прибуток у складі двох показників: виручки і собівартості. Причому вплив зміни цін на розмір чистого прибутку у складі виручки і собівартості носить різноспрямований характер: збільшення виручки від реалізації сприяє збільшенню чистого прибутку, а збільшення собівартості сприяє зменшенню чистого прибутку. Враховуючи це, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити таким чином:

За рахунок збільшення цін чистий прибуток підприємства збільшився на 5248,61 тис. грн.

Вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

Розрахуємо вплив цих факторів:

Це означає, що перевитрата по непрямим витратам привела до зменшення прибутку в звітному році на 165,28 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових доходів.

Розрахунок впливу даного фактора на зміну розміру чистого прибутку:

Розмір чистого прибутку збільшився за рахунок збільшення суми фінансових доходів на 200,30 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових витрат.

Тобто чистий прибуток зменшився за рахунок збільшення суми фінансових витрат на 4,00 тис. грн.

Вплив величини сплаченого податку на прибуток

Зменшення розміру сплаченого податку на прибуток сприяло збільшення розміру чистого прибутку на 175 тис. грн.

В таблиці 3.4. представлені всі фактори, які впливають на розмір чистого прибутку ТОВ «Нива».

Таблиця 3.4

Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток ТОВ «Нива»

Показники

2006 - 2007

Сума, тис. грн

2007 - 2008

Сума, тис. грн

2008 - 2009

Сума, тис. грн

Зміна цін

4598,06

1951,00

5248,61

Об'єм реалізованої продукції

-5895,20

-11084,17

-6546,01

Об'єм виробленої продукції

4774,24

6283,27

4967,88

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

-247,70

-34,50

-165,28

Фінансові доходи

63,20

36,40

200,30

Фінансові витрати

99,30

-154,00

-4,00

Податок на прибуток

-

-175

175

Всього

3539,90

-3479,30

4115,50

Зараз ми розглянемо основні проблеми та напрями росту ділової активності ТОВ «Нива».

Проблема полягає в нестабільності показників ділової активності підприємства. Наприклад тривалість обороту запасів за 2008 рік в порівнянні з 2007 роком збільшилася на 108 днів. А за 2009 рік в порівнянні з 2008 роком зменшилася на 70 дні.

Також нестабільною тенденцією можна відмітити тривалість обороту готової. Так в 2008 році в порівнянні з 2007 роком тривалість обороту готової продукції збільшилася на 61 днів. А в 2009 році в порівнянні з 2008 роком зменшилася на 14 днів.

Основні показники хоча і мають нормальний рівень, але вони не стабільні. Все це залежить від сезонного коливання. Тому необхідно приділяти увагу накопиченню запасів, займатися реалізацією продукції, тобто прискорення обороту реалізації продукції.

Оборотність запасів та оборотність готової продукції потребують постійного управління через сезонний характер роботи підприємства.

Відносно чистого прибутку спостерігається нестабільна тенденція зміни на протязі аналізованого періоду. Це обумовлено с нестабільними об'ємами продаж, нестабільними об'ємами виробництва, а також специфікою діяльності даного підприємства. Через ці обставини ми можемо запропонувати:

1. удосконалити політику продаж;

2. провести дослідження ринку збуту за допомогою маркетингових технологій.

Сучасний стан аграрної економіки потребує впровадження маркетингових підходів до виробничо-збутової діяльності організацій і підприємств АПК України. Системи управління маркетингом повинно створюватися з урахуванням загальних завдань агропромислового комплексу в умовах переходу до ринку: чіткого розподілу функцій управління між обласною та районними ланками, а також їхніми організаціями і підприємствами, розвитку нових організаційних форм аграрного бізнесу, підвищення ефективності маркетингової діяльності на основі досягнення самоокупності, відмови від монополізму в організації й управлінні аграрним бізнесом.

Для впровадження маркетингу керівництву підприємств необхідно вирішити, які структурні зміни слід здійснити всередині підприємства, щоб бути готовим до ринкової діяльності в усій її складності.

Застосування системи аграрного маркетингу на підприємствах АПК потребує вибору оптимальної структури маркетингових служб, виходячи із розв'язання основних завдань -- збору та аналізу маркетингової інформації, прогнозування і розробки альтернативних маркетингових стратегій та планів, оперативної роботи.

З урахуванням різниці у розмірах ресурсів підприємств, асортименті продукції, ринків, на яких вони діють, стає очевидним, що не може бути універсальної організаційної структури, прийнятої для всіх підприємств. При значному розмаїтті побудови маркетингових служб, у практичній роботі закордонних підприємств відділяються кілька типів лінійно-функціональних структур: функціональна організація, організація з продуктовою спеціалізацією, організація, яка орієнтується на ринок, регіональна організація.

Аграрний маркетинг слід розглядати як систему взаємодії фірми з навколишнім середовищем, оскільки стосовно вітчизняного підприємства останнє є дуже жорстким і потребує з боку керівництва відповідного комплексу заходів щодо пристосування до себе. Ефективна взаємодія фірми може бути забезпечена лише за рахунок реалізації конкретних маркетингових функцій.

1. Дослідження ринку -- збут, опрацювання та аналіз інформації, що характеризує загальний обсяг і структуру попиту споживачів на конкретних сегментах ринку, рівень пропозиції й конкуренції та якісний склад потенційних покупців з метою визначення ринкової стратегії підприємства;

2. Планування асортименту -- визначення структури і обсягів товарної продукції, якості, зовнішнього вигляду та упаковки товарів для розробки продуктової стратегії підприємства;

3. Просування продукції -- комплекс заходів щодо стимулювання збуту продукції й створення зразка підприємства чи марки продукції з метою визначення політики комунікацій підприємства;

4. Ціноутворення -- встановлення прийнятної ціни реалізації виробів, можливих її змін, співвідношення з цінами конкурентів для визначення цінової політики підприємства;

5. Розподілення продукції -- вибір посередницьких ланок на шляху руху продукції від виробника до споживача, оцінка форм із методів збуту та транспортування товарів з метою вироблення ефективної стратегії збуту;

У даний час в підприємствах агропромислового комплексу України маркетингова діяльність не набула широкого поширення. Це пов'язано з відсутністю кваліфікованих фахівців-маркетологів і єдиного інформаційного простору, нерозвиненістю маркетингової інфраструктури, низьким рівнем знань керівників і фахівців в області маркетингу, а також економічним спадом у виробництві.

Основними проблемами, стримуючими розвиток агромаркетінга, є нерозвинена ринкова інфраструктура, недолік кваліфікованих кадрів, що володіють досвідом маркетингової роботи, відсутність повної інформації про стан внутрішнього і зовнішніх ринків продукції сільськогосподарського походження, недолік матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення і функціонування служби маркетингу в підприємстві.

Однією з головних причин падіння реалізації продукції є високі витрати на виробництво. Тому, для сільськогосподарських підприємств однією з головних задач є зниження витрат на виробництво продукції, що надалі повинне забезпечити підвищення її конкурентоспроможності і відповідно збільшення об'єму продажу. Спад виробництва сільськогосподарської продукції, зниження об'ємів збуту на внутрішньому і зовнішніх ринках, збільшення імпорту в значній мірі обумовлені відсутністю ринкових структур і, зокрема, системи маркетингу. Тому в Україні необхідно сформувати ефективну систему, що здійснює цілеспрямовану і комплексну маркетингову діяльність.

ВИСНОВКИ

По основним показникам фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нива» за 2007 - 2009 роки можна зробити висновки, що в 2008 році в порівнянні з 2007 роком спостерігається зменшення по всім показникам фінансово-господарської діяльності підприємства, проте в 2009 році спостерігається значний зріст показників в порівняні с 2008 роком, що являється позитивним в фінансово-господарській діяльності підприємства. Таке коливання відбувається через специфіку діяльності даного підприємства.

Аналіз даних про доходи підприємства у 2007 році свідчить про їх позитивну динаміку порівняно з 2006 роком. Відбулися значні структурні зрушення, зокрема чистий дохід від реалізації продукції в 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшився на 4840,80 тис. грн. і склав 11424,20 тис. грн., інші фінансові доходи збільшилися на 63,20 тис. грн. Разом з цим найбільшу питому вагу в структурі доходів займає чистий дохід від реалізації продукції (94,69 і 98,16%). Але в період за 2008 рік спостерігається зниження у порівняно з 2007 роком. Відбулися значні структурні зрушення, зокрема чистий дохід від реалізації продукції в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зменшився на 3848,30 тис. грн. і склав 7575,90 тис. грн., на 36,40 тис. грн. збільшилися інші фінансові доходи, також спостерігається незначне збільшення по статті інші доходи на 94,10 тис. грн. Разом з цим найбільшу питому вагу в структурі доходів займає чистий дохід від реалізації продукції (98,16 і 94,52%). У 2009 році спостерігається позитивна тенденція в порівнянні з 2008 роком. Зокрема чистий дохід від реалізації продукції в 2009 році в порівнянні з 2008 роком збільшився на 5091,70 тис. грн. і склав 12667,60 тис. грн., на 200,30 тис. грн. збільшилися інші фінансові доходи. Разом з цим найбільшу питому вагу в структурі доходів займає чистий дохід від реалізації продукції (94,52 і 96,39%).

Аналіз структури витрат і вирахувань ТОВ «Нива» за 2006-2007 рр. на ТОВ «Нива» свідчить про те, що на підприємстві відбулося зростання витрат і вирахувань на 2056,40 грн. Зокрема, така зміна зумовлена зростанням ПДВ на 909,90 тис. грн., зростанням собівартості реалізованої продукції на 1363,70 тис. грн., зростання адміністративних витрат на 93,40 тис. грн. На 99,30 тис. грн. зменшилися фінансові витрати. Також відбулося зменшення витрат на збут та інших операційних витрат. За період 2008 - 2009 рр. на підприємстві відбулося зменшення витрат і вирахувань на 737,40 тис. грн За 2009 рік знову спостерігається динаміка зростання витрат і вирахувань на 2029,60 грн.

Аналізуючи активи підприємства за 2007 рік можна зробити висновок, що зросла загальна вартість майна підприємства, на 4712,00 тис. грн. У структурі сукупних активів підприємства спостерігаються коливання питомої ваги необоротних активів, 42,79% на 01.01.2007 рік і зростання до 44,16% на 31.12.07 рік, але все таки можна зробити висновок, що господарюючий суб'єкт має «важку» структуру активів (оскільки впродовж всього аналізованого періоду частка необоротних активів більше 40%). Це свідчить про значні накладні витрати і високу чутливість до зміни виручки. Вартість оборотних активів на 31.12.2007 року зросла на 2517,90 тис. грн., при цьому зменшилась на 1,36% їх частка в загальній структурі активів. За 2008 рік зросла загальна вартість майна підприємства, на 3315,70 тис. грн. У структурі сукупних активів підприємства спостерігаються коливання питомої ваги необоротних активів, 44,16% на початок 2008 року і зростання до 55,78% на кінець 2008 року. Вартість оборотних активів зменшилась на 49,60 тис. грн. в кінці 2008 року, при цьому зменшилась на 11,62% їх частка в загальній структурі активів. За 2009 рік зросла загальна вартість майна підприємства, на 3245,60 тис. грн. У структурі сукупних активів підприємства спостерігаються коливання питомої ваги необоротних активів, 55,78% на початок 2009 року і зменшення до 47,36% на кінець 2009 року. Вартість необоротних активів збільшилась на 161,00 тис. грн. Вартість оборотних активів збільшилась на 3084,60 тис. грн. в 2009 році, при цьому збільшилась на 8,41% їх частка в загальній структурі активів.

Що стосується власного капіталу можна зробити висновок, що протягом 2007 року значно збільшився нерозподілений прибуток на 616,92% або на 3539,90 тис. грн. Також ми спостерігаємо збільшення додатково вкладеного капіталу на 33,39% або на 1697,60 тис. грн. і на кінець 2007 року він складав 6782,20 тис. грн. За 2008 рік частка статутного капіталу залишається незмінними і склала 7,40 тис. грн. Протягом даного періоду значно зменшився нерозподілений прибуток на 84,58% або на 3479,30 тис. грн. За 2009 рік можна зробити висновок, що протягом даного періоду значно збільшився нерозподілений прибуток на 648,72% або на 4115,50 тис. грн. На 31.12.2009р. нерозподілений прибуток склав 4749,90 тис. грн.

Що стосується позикового капіталу, то за 2007 підприємство не користується короткостроковими кредитами банку. На кінець 2007 р. ми спостерігаємо наявність кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги в розмірі 251,50 тис. грн. Всього позиковий капітал збільшився на 370,80 тис. грн. на 31.12.2007 р. (1810,80 тис. грн.) в порівнянні з початком 2007 р. (1440,00 тис. грн.). Темп зростання позикового капіталу на кінець аналізованого періоду склав 125,75%. На кінець 2008 року у підприємства з'являються короткострокові кредити банку в розмірі 400,00 тис. грн. Залучення позикових засобів в оборот підприємства - явище нормальне. Загалом за 2008 р. сума позикових коштів зменшилася на 1396,60 тис. грн. або на 77,13%. На кінець 2009 року підприємство не використовує короткострокові кредити банку. Темп зростання позикового капіталу на кінець аналізованого періоду склав 4,37%.

Що стосується рентабельності підприємства та можна сказати що за період 2007 - 2008 відбулося погіршення майже показників. Тобто підприємство менше отримує прибутку на 1 гри. доходу (активів, капіталу). Валова рентабельність продажу продукції в 2007 році склала 42,83%. В 2008 році спостерігається значне зниження цього коефіцієнта на 15,87%, і за підсумками цього періоду він склав 26,96%. Це свідчить про зниження ефективності виробничої діяльності підприємства, а також про зниження ефективності політики ціноутворення. За період 2008 - 2009 відбулося поліпшення майже всіх показників рентабельності. Проаналізувавши загальну картину змін то можна говорити що підприємство отримує більше прибутку на 1 грн. доходу. Валова рентабельність продажу продукції в 2008 році склала 26,96%. А в 2009 році спостерігається збільшення цього коефіцієнта на 18,14%, і за підсумками цього періоду він склав 45,10%. Це свідчить про збільшення ефективності виробничої діяльності підприємства. Загалом коефіцієнт рентабельності підприємства в 2009 році збільшився на 22,10% і склав 26,42%.

Що стосується ділової активності підприємства за 2008 рік то можна зробити висновок, що тривалість одного обороту по всім основним показникам ділової активності в 2008 році в порівнянні з 2007 роком зростає, що негативно відображається на результатах діяльності підприємства. За 2009 рік видно, що тривалість одного обороту по всіх основних показниках ділової активності в 2009 році в порівнянні з 2008 роком зменшується, що позитивно відображається на результатах діяльності підприємства. Але видно що тривалість обороту дебіторської заборгованості збільшується. Проблема полягає в нестабільності показників ділової активності підприємства. Наприклад тривалість обороту запасів за 2008 рік в порівнянні з 2007 роком збільшилася на 108 днів. А за 2009 рік в порівнянні з 2008 роком зменшилася на 70 дні. Також нестабільною тенденцією можна відмітити тривалість обороту готової. Так в 2008 році в порівнянні з 2007 роком тривалість обороту готової продукції збільшилася на 61 днів. А в 2009 році в порівнянні з 2008 роком зменшилася на 14 днів. Основні показники хоча і мають нормальний рівень, але вони не стабільні. Все це залежить від сезонного коливання. Тому необхідно приділяти увагу накопиченню запасів, займатися реалізацією продукції, тобто прискорення обороту реалізації продукції.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З огляду на результати проведеного дослідження ефективності діяльності ТОВ «Нива» ми визначаємо за необхідне запропонувати підприємству використання позикового капіталу у вигляді довгострокових кредитів банку, що дозволить істотно розширити обсяг господарської діяльності підприємства, забезпечити більш ефективне використання власного капіталу.

Через проблеми нестабільносі основних показників необхідно приділяти увагу накопиченню запасів, заматися реалізацією продукції, тобто прискорення обороту реалізації продукції.

Відносно чистого прибутку спостерігається нестабільна тенденція зміни на протязі аналізованого періоду. Це обумовлено с нестабільними об'ємами продаж, нестабільними об'ємами виробництва, а також специфікою діяльності даного підприємства. Через ці обставини ми можемо запропонувати:

3. удосконалити політику продаж;

4. провести дослідження ринку збуту за допомогою маркетингових технологій.

Усвідомлюючи проблеми, що склалися у сфері організації фінансування підприємств аграрного сектору, та узагальнюючи міжнародний і вітчизняний досвід їх вирішення, вважаємо за доцільне удосконалення державної підримки підприємств АПК.

Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників може здійснюватись шляхом надання кредитів за пільговими відсотковими ставками. В Україні пільгове кредитування сільськогосподарських товаровиробників майже відсутнє. Тому можна запропонувати введення пільгового кредитування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Економіка підприємства: Підручник / за ред. А.В. Шегди. - К.: Знання, 2006. - 614с.

2. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-ге вид. - К.: Каравела, 2005. - 568с.

3. Іванілов О.С. Економіка підприємства: підруч.[для студен. вищ. навч. зал.] / О.С. Іванілов - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 728с.

4. Пивоваров К.В. Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности коммерческих организаций - Изд. «Дашков и К», 2003. - 120с.;

5. Ефимова О.В. Финансовый анализ. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство «Бухгалтерский учет», 2002. - 528с.

6. Економічний аналіз./ За ред. Бутинця Ф.Ф. - Житомир: ПП «Рута», 2003. - 680с.

7. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ, Центр навчальної літератури, 2006. - 488с.

8. Кононенко О.М. Аналіз фінансової звітності - Х.: Фактор, 2002 - 144с.

9. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства. - К.: Знання, 2005. - 662с.

10. Фінансовий аналіз: Навч. посіб./ Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю., та ін. - К.:КНЕУ, 2007. - 592с.

11. Закон України Про Державний бюджет України на 2009 рік [Електронний ресурс]. - Сторінка "Законодавство України" сайту Верховної Ради [ 29.04.09 07:32].

12. Ґудзь О.Є. Державна підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів / О.Є.Ґудзь, A.B. Сомик // Економіка АПК. - 2008. - № 11. - С. 58.

13. ЗУ «Про державну підтримку сільського господарства України» від 24.06.04 №1877 - IV//Відомості Верховної Ради України.-2004.-№49.-С. 1956 - 1975.

14. ЗУ «Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року» від18.10.05 №2982-IV//Відомості Верховної Ради України.-2006.-№1.-С.13-17.

15. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, затверджена Постановою КМУ від 19.09.07 №1158 -

16. Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України // Економіка України. - 2008. - №12. - С. 4 - 19.

17. Чухно А.В. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі / А.В.Чухно // Економіка України. - 2008. - №4.- с.15 - 23.

18. Мальшакова С.Б. Що приготував нам Держбюджет-2009 // Баланс-Агро. - 2009. - №2. - С. 17-20.

19. Березівський П.С., Михалюк Н.І. Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу: Навчальний посібник / За ред. П.С. Березівського. - 2-ге вид., стерео. - Львів: «Магнолія Плюс», 2006. - 443 с.

20. Кошолкина Л.А. Развитие системы государственной поддержки в АПК / Л.А. Кошолкина, Г.В. Беспахотный // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - 2002. - № 10. - С. 11-14.

21. Суботовська Л.Г. Методичні рекомендації з аналізу фінансово-господарської діяльності. - К.:ДК, 2005.

22. Фінансовий аналіз/Під ред.. Ізмайловой К.В. - К.:КНЕУ,2001 - 632с.

23. Економічний аналіз господарської діяльності./ Іваненко В.І., Болюх М.А., - К.: - 2007. - 350с.

24. Економічний аналіз: Навч. Посібник/ М.А. Болюх, В.В. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред.. акад.. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька. - К.: КНЕУ, - 2001. - 343с.

25. Лахтінова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання.:Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 267с.

26. Аналіз фінансово-економічною діяльністю підприємства. (Н.П. Любу шин, В.Б. Лесева, В.Г. Дякова):Навч. Посіб для вузів. - М.:2000. - 471с.

27. Фролова Т.О. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення і практичних завдань: - К.: Видавництво Європейський університет, 2005. - 253с.

28. Подольська В.О., Яріш О.В. Фінансовий аналіз.: Навч посіб. - К.: Центр навчальноъ літератури, 2007. - 488с.

29. Ізмайлова К.В. Фінансовій аналіз: Навч посіб. - 2-ге вид.,стереотип.- К.: МАУП,2001. - 152с.:іл. - Бібліограф.: с.142-144.

30. Білик М.Д., Павловська О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навч. Посіб. - 2-ге вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2007. - 592 с.

31. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є.Фінансовій аналіз. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008.

32. Смоленюк П.С. Фінансовий аналіз: Навч посіб. - Хмельницький: НВП «Евріка» ТОВ, 2002.

33. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 460 с.

34. Економіка підприємства: Підручник/За заг. ред.. д-ра екон. наук, проф. С.Ф.Покропивного. - К.:КНЕУ, 2005. - 608с.

35. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч.посіб. - К.: Вища шк., 2003. - 278 с.: іл.

36. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. - К.: Либідь, 1998. - 312с.


Подобные документы

 • Понятійне визначення, ознаки процесу економічної, фінансової глобалізації сучасного світового господарства. Аналіз фінансових криз у розвинених країнах світу. Дослідження банківської фінансової кризи в Україні в сучасних умовах. Наслідки фінансової кризи.

  курсовая работа [989,8 K], добавлен 05.02.2011

 • Сутність фінансової кризи, її симптоми, фактори виникнення. Методи оздоровлення підприємства в умовах фінансової кризи. Особливості антикризового фінансового управління. Санація, як найдієвіший засіб подолання фінансової кризи, етапи її здійснення.

  реферат [23,6 K], добавлен 03.04.2014

 • Показники фінансової стійкості підприємства і методика їхнього розрахунку. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства, аналіз оборотного капіталу, його склад і джерела фінансування. Аналіз ефективності використання фінансових ресурсів.

  дипломная работа [273,6 K], добавлен 15.06.2012

 • Фінансові ресурси підприємства як об’єкт аналізу. Розрахунок економічних показників діяльності підприємств. Інформаційне забезпечення бухгалтерського балансу. Аналіз складу і структури джерел формування капіталу. Показники фінансової стійкості фірми.

  курсовая работа [69,7 K], добавлен 15.10.2011

 • Обґрунтування шляхів вдосконалення обліку та аналізу фінансових результатів підприємства з метою підвищення ефективності управління ними. Дослідження економічної сутності прибутку, ефективності його використання та відображення у фінансовій звітності.

  дипломная работа [703,1 K], добавлен 24.07.2011

 • Цілі, види та методи аналізу фінансового стану підприємства. Визначення ефективності управління активами, знаходження шляхів їх оптимізації та збільшення. Відображення результатів діяльності у балансі, аналіз розміщення капіталу і фінансової стабільності.

  дипломная работа [621,0 K], добавлен 12.07.2011

 • Огляд теоретичних аспектів управління фінансовими ресурсами на підприємстві в умовах фінансової кризи для підвищення ефективності його роботи. Розробка рекомендацій щодо планування потоку фінансових коштів на ТОВ "Фактор" для запобігання банкрутства.

  дипломная работа [469,6 K], добавлен 27.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.