Історія виникнення, впровадження та розвитку електронних систем грошових розрахунків у світі

Визначення, властивості і можливості використання електронних грошей - грошових зобов'язань емітента в електронному вигляді, які знаходяться на електронному носії у розпорядженні користувача. Сутність емісії, переваги та недоліки цих засобів оплати.

Рубрика Финансы, деньги и налоги
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.08.2011
Размер файла 224,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота:

Історія виникнення, впровадження та розвитку електронних систем грошових розрахунків у світі

2011

Зміст

ВСТУП

ГЛАВА 1. ВИЗНАЧЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ, МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

1.2 РІЗНОВИДИ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

1.3 ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

1.4 ЕМІСІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

1.5 ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

ГЛАВА 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

2.1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

2.3 ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

2.2 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

ВИСНОВОК

Список використаних джерел

Вступ

Інтернет, як Всесвітня павутина і доступна в ній інформація, на основі всесвітньої системи об'єднаних комп'ютерних мереж, утворює глобальний інформаційний простір.З моменту створення мережі Інтернет в листопаді 1993 року (у його сучасному його вигляді) до середини 2008 року число користувачів, які регулярно використовують Інтернет, склало близько 1,5 млрд. людей (близько чверті населення Землі).[1] Разом з підключеними до нього комп'ютерами, Інтернет служить основою для розвитку "інформаційного суспільства".

У нашій країні Інтернет почав свою історію 7 квітня 1994 зі створення кореневого домена.ru.З кожним роком множилися і розширювалися численні сервіси, впроваджувалися нові технології, з'являлися різноманітні послуги, що надаються через Всесвітню мережу, з'явилася торгівля через Інтернет, стали надаватися різноманітні платні послуги.Як наслідок постало питання про спосіб оплати цих товарів і послуг. Для вирішення цієї проблеми було запропоновано просте і зручне рішення, так звані електронні (цифрові) гроші - електронні платіжні засоби, представлені і обертаються в електронному вигляді.

Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що розвиток комп'ютерних технологій призвів до того, що сфера торгівлі та послуг активно переходить в інтернет.Оплата послуг і придбання товарів, за коштами інтернет технологій, не виходячи з дому, стане в найближчому майбутньому звичайною справою, а реалізувати цю можливість нам дозволяють електронні гроші.

Особливість цих грошей полягає в тому, що їх не можна помацати або просто потримати в руках.Їх не можна покласти в кишеню. Вони ніби матеріально не існують. Тим не менше, ці гроші не тільки абсолютно матеріальні, але і придбали ряд таких чудових якостей, які звичайній валюті недоступні.

Мета роботи - простежити історію виникнення та розвитку електронних грошей.Визначити достоїнства і недоліки. А також проблеми, що виникають у користувачів цих засобів оплати.

У даній роботі ставляться наступні завдання:

1. Дати визначення електронних грошей і розглянути основні властивості;

2. Простежити історію виникнення та перспективи розвитку;

3.Розглянути законодавчі аспекти функціонування електронних грошей.

Об'єктом дослідження в роботі є електронні платіжні системи, а дослідження ми проведемо на предмет історії виникнення та розвитку електронних грошей, розглянемо можливості, надані системами електронних платежів.

Теоретичною та методологічною базою дослідження є нормативні документи регламентують прийом платежів, статті видань періодичної преси і сайти агентства internet, тому що вони мають найсучаснішою інформацією про швидко зростаючому сегменті електронних грошей.

ГЛАВА 1. ВИЗНАЧЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ, МОЖЛИВОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Термін "електронні гроші" є відносно новим і часто застосовується до широкого спектру платіжних інструментів, які засновані на інноваційних технічних рішеннях. Наслідком цього, є відсутність єдиного, визнаного в світі визначення електронних грошей, яка б однозначно визначало їхню економічну і правову сутність.

У розумінні електронних грошей розрізняють такі підходи:

Європейський (самий розвинений);

Американський;

Азіатський.

З точки зору європейського підходу електронні гроші:

* Чи є новою формою грошей;

* Мають особливий режим емісії та обігу.

Визначення ЄЦБ: Електронні гроші в широкому сенсі визначаються як засіб електронного зберігання грошової вартості на технічному пристрої, яке може широко використовуватися для здійснення платежів на користь третіх осіб без необхідності використання в операціях банківських рахунків і яке функціонує як передплаченого фінансового продукту на пред'явника.

Визначення Європейського парламенту і Ради: Електронні гроші є грошовою вартістю, представленої вимогою на емітента, яка:

* Зберігається на електронному пристрої;

* емітується після отримання коштів емітентом у розмірі не менш внесеної в якості передоплати грошової суми;

* Приймається в якості засобу платежу іншими інститутами (не самими емітентами).

Самі емітенти електронних грошей в Європі отримали окремий статус (electronic money institutions - ELMI), чиє регулювання є більш ліберальним, ніж у банків.

З точки зору американського підходу, електронні гроші - новий вид платіжних послуг, які надають саме кредитні інститути.

Відповідно до "Акту про уніфікацію грошових послуг", електронні гроші - це гроші, перетворені в інформацію, яка зберігається на мікрочіпі або персональному комп'ютері, для того, щоб вони могли бути передані з інформаційних мереж, наприклад, таким як інтернет.

На думку ФРС діяльність у сфері електронних грошей, включаючи емісію, обіг та погашення електронних грошей повинна підпадати під дію традиційного банківського законодавства. Це пов'язано з традиційною монополією ФРС в сфері емісії будь-яких грошей.

З точки зору азіатського підходу (в основному Японія, Сінгапур, Тайвань), електронні гроші:

* Нова форма депозиту;

* Електронний замінник депозиту.

Визначення Банку Японії: Електронні гроші являють собою електронний засіб платежу, що зберігає грошову вартість в електронній формі.

У Росії немає визначення електронних грошей, однак є визначення передплаченого фінансового продукту, яким можуть бути грошові зобов'язання організацій, що замінюють в процесі їх обігу вимоги юридичних та / або фізичних осіб з оплати товарів і послуг,в тому числі грошові зобов'язання,складені в електронній формі.

Таким чином, будемо вважати, що:

Електронні гроші - це грошові зобов'язання емітента в електронному вигляді, які знаходяться на електронному носії у розпорядженні користувача. Такі грошові зобов'язання відповідають наступним трьом критеріям [24]:

Фіксуються і зберігаються на електронному носії.

Випускаються емітентом при отриманні від інших осіб грошових коштів в обсязі не меншому, ніж емітована грошова вартість.

Вживаються, як засіб платежу іншими (крім емітента) організаціями.

Електронним грошам властиво внутрішнє протиріччя - з одного боку вони є засобом платежу, з іншого - зобов'язанням емітента, яке повинне бути виконане в традиційних неелектронних грошах.Такий парадокс можна пояснити за допомогою історичної аналогії: свого часу банкноти теж розглядалися, як зобов'язання, що підлягає оплаті монетами або дорогоцінними металами.Очевидно, що з плином часу, електронні гроші будуть однією з різновидів форми грошей (монети, банкноти, безготівкові гроші та електронні гроші).Так само очевидно, що в майбутньому центробанки будуть виробляти емісію електронних грошей, так само як зараз карбують монету і друкують банкноти.

Поширеною помилкою є ототожнення електронних грошей з безготівковими грошима.

Електронні гроші, будучи неперсоніфіковані платіжним продуктом, можуть мати окреме звернення, відмінне від банківського обігу грошей, проте можуть і звертатися в т. ч. і в державних або банківських платіжних системах.

Як правило, обіг електронних грошей відбувається за допомогою комп'ютерних мереж, Інтернету, платіжних карт, електронних гаманців і пристроїв, що працюють з платіжними картами (банкомати, POS-термінали, платіжні кіоски і т.д.).Також, використовуються й інші платіжні інструменти різної форми: браслети, брелоки, блоки мобільних телефонів і т.д., в яких є спеціальний платіжний чіп.

1.2 РІЗНОВИДИ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

електронний грошовий оплата емісія

Електронні гроші зазвичай поділяють на два типи: на базі смарт-карт (англ.card-based) і на базі мереж (англ. network-based).І перша, і друга група поділяються на анонімні (неперсоніфіковані) системи, в яких дозволяється проводити операції без ідентифікації користувача і не анонімні (персоніфіковані) системи, що вимагають обов'язкової ідентифікації користувача.

Слід також розрізняти електронні фіатние гроші та електронні нефіатние гроші. Електронні фіатние гроші, обов'язково виражені в одній з державних валют і є різновидом грошових одиниць платіжної системи одного з держав.Держава законами зобов'язує всіх громадян приймати до оплати фіатние гроші. Відповідно, емісія, обіг та погашення електронних грошей фіатних відбувається за правилами національних законодавств, центробанків або інших державних регуляторів.Електронні нефіатние гроші - є електронними одиницями вартості недержавних платіжних систем. Відповідно, емісія, обіг та погашення (обмін на фіатние гроші) електронних нефіатних грошей, відбуваються за правилами недержавних платіжних систем.Ступінь контролю та регулювання державними органами таких платіжних систем в різних країнах сильно відрізняються.Часто, недержавні платіжні системи прив'язують свої електронні нефіатние гроші до курсів світових валют, однак держави ніяк не забезпечують надійність і реальну цінність таких вартісних одиниць. Електронні нефіатние гроші є різновидом кредитних грошей.

Однією з поширених помилок є віднесення до електронних грошей сучасних засобів доступу до банківського рахунку, а саме, традиційних банківських платіжних карт (як мікропроцесорних, так і з магнітною смугою), а також інтернет-банкінгу.У системах, які здійснюють розрахунки електронними грошима, банківські рахунки використовуються тільки при введенні і виведенні грошей з системи. При цьому використовується консолідований банківський рахунок емітента електронних грошей, а не карткові або поточні рахунки користувачів.При емісії електронних грошей, традиційні гроші зараховуються на консолідований банківський рахунок емітента. При пред'явленні електронних грошей для погашення, традиційні гроші списуються з консолідованого банківського рахунку емітента.Ще однією типовою помилкою є віднесення до електронних грошей передплачених одноцільових карт, таких як: подарункова карта, паливна карта, телефонна карта і т.д. Використання такого платіжного інструмента не означає здійснення нового платежу.Реальний платіж здійснюється в момент покупки або поповнення такої карти. Її використання не породжує нових грошових потоків і є простим обміном інформації про спожиті товари або послуги. Однозначного підходу в законодавствах країн світу з цієї проблеми немає.

У Росії виділяють три основні групи електронних грошей: [5]

* інтернет-гроші, або електронні гаманці (Яндекс. Гроші, WebMoney);вони вимагають, залежно від системи, установки на комп'ютер програмного забезпечення (інтернет-гаманця) або закладу віртуального гаманця в Інтернеті, на сайті компанії;

* платіжні термінали з функцією поповнення рахунку в "Особистому кабінеті" без конкретної мети (Кіберплат, QIWI);

* мобільні платежі для придбання товарів і послуг, що доставляються не на телефон (i-Free).

1.3 ВЛАСТИВОСТІ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Властивості електронних грошей більш широкі, ніж властивості звичайних грошей, і при цьому мають свою специфіку.

Анонімність - це коли відправник та одержувач грошей мають право залишатися повністю невідомими один одному. У загальному випадку повинна забезпечуватися секретність операцій.

Безпека на увазі використання технологій захисту інформації (наприклад, криптографію).Враховуючи те, що переклад електронних грошей - це всього лише переклад інформації (з точки зору користувача), значить, він повинен здійснюватися на умовах згоди з перекладної сумою, яка після згоди не може бути змінена, скопійована або видалена.

Остаточність розрахунків означає,що одержувач електронних грошей не повинен мати непогашені вимоги по відношенню до третіх осіб.

Універсальність електронних грошей означає, що вони можуть бути використані щодо повсюдно. По суті,це підвищує мобільність користувача за допомогою:

* Сумісності брендів;

* Електронних терміналів;

* Площ обслуговування.

Оффлайновая сумісність потрібна для того, щоб користувач електронних грошей при їх перекладі (оплаті товарів і послуг) міг не звертатися за аутентифікацією до третьої сторони (наприклад, купити товар по карті в момент, коли немає зв'язку з аутентифікатором).

Двобічність - це властивість, яка обумовлює відсутність у розрахунках третьої сторони, авторизуйтеся угоду (це зараз існує з пластикових карт).

Підтримка мікроплатежів потрібно для проведення щодо маленьких платежів, іноді не забезпечують свою рентабельність.Сутність мікроплатежів на прикладі не електронних грошей можна легко зрозуміти, якщо прийти в магазин з 5000 купюрою та купити звичайну шпильку.Сутність мікроплатежів з використанням електронних грошей можна зрозуміти, якщо спробувати перевести 1 рубль через систему електронних платежів, що не підтримують такого перекладу.

Подільність - це звичайна розмінною електронних грошей.

Портативність електронних грошей зумовлює мобільність їхнього власника. Це властивість - окремий випадок універсальності електронних грошей.

Зручність - це також окремий випадок універсальності електронних грошей, коли учасники приймають їх до оплати, довіряють їм, виходячи з простоти і надійності використання.Вони ж, у свою чергу, повинні виникати з наявності всіх перерахованих вище властивостей, частина з яких притаманна тільки електронним грошам.

Решта властивості, такі як ліквідність, деномініруемость, і, отже, довговічність природним чином повинні бути успадковані електронними грошима від звичайних грошей.

Таким чином, електронні гроші на справжній момент мають більше властивостей, ніж звичайні гроші, проте не відповідають усім вимогам часу і використовуються обмеженим числом учасників електронного обігу грошей.

1.4 ЕМІСІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Одним з найбільш важливих політичних питань, пов'язаних з електронними грошима, є питання емітента, а саме визначення переліку організацій, які мають право здійснювати в країні емісію електронних грошей.Проблема емісії зачіпає як електронні фіатние гроші (виражені в одній з державної валют), так і нефіатние електронні гроші (одиниці вартості, які звертаються поза державною платіжної системи).

Процес емісії електронних грошей, як правило, здійснюється після емісії так званих традиційних грошей.

Емісія традиційних грошей буває:

* Безготівковий;

* Готівкової.

Електронні гроші можуть бути емітовані в:

* Закритої системі;

* Відкритої системі.

Розглянемо відразу відкриті системи, в яких електронні гроші:

* емітуються для ряду послідовних платежів між покупцями і продавцями;

* Зберігають свою купівельну спроможність в межах всієї послідовності платежів;

* Циркулюють між покупцями і продавцями до тих пір, поки не будуть витребувані в готівковому вигляді.

Готівкові гроші, втім, як і безготівкові гроші, можуть бути поміщені у відкриту систему електронних грошей.Однак перш ніж помістити саме безготівкові гроші в систему, перш їх потрібно помістити в цю чи іншу відкриту систему електронних грошей в готівковому вигляді.

У цьому сенсі емісія електронних грошей вторинна, по-іншому, похідна від емісії готівкових та безготівкових грошей, які в первозданному вигляді не були електронними грошима.

Розглянемо приклад, коли Центральний банк, проводячи безготівкову емісію, передає гроші в комерційний банк, який потім перераховує частину грошей, наприклад,на поточний рахунок клієнта.

Цей клієнт потім перераховує ці гроші в систему електронних грошей,після чого розплачується за товар або послугу.

В результаті гроші, не побувавши в готівковому вигляді, перейшли іншому учаснику даної відкритої системи електронних грошей.

Припустимо, цей учасник взяв і перевів у готівку гроші в цій системі, а потім, також оплатив, припустимо, купівлю програмного забезпечення.

Продавець цього програмного забезпечення, отримавши готівку, у свою чергу, помістив ці гроші в систему електронних грошей, а потім сплатив працю, найнятих ним програмістів, які потім розпорядилися цими грошима на власний розсуд.

Таким чином, ми побачили, що відкриті системи електронних грошей, дійсно відкриті - гроші можуть входити в систему і виходити з системи безліч разів.

При цьому електронні гроші, все-таки є похідними від традиційних грошей і від їх емісії.

Також електронні гроші можуть бути емітовані найвідкритішою системою електронних грошей, але в рамках забезпечення, що зберігається в банку у вигляді традиційних грошей.

Можливо, імовірна емісія незабезпечених електронних грошей, наприклад, емісія під залік:

* Зовнішнього боргу системи;

* Внутрішнього боргу системи;

* Майбутніх надходжень традиційних грошей.

Якщо гроші емітуються в закритій системі, то це робиться, завжди, під конкретну покупку, після якої електронні гроші перестають існувати.

1.5 ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

Власник електронного гаманця отримує досить широкий спектр зручностей і переваг, використовуючи електронний гаманець.Це пов'язано, насамперед, з тим, що кількість різноманітних товарів та послуг, які можна оплатити за допомогою електронних грошей, не встаючи зі свого робочого місця і не виходячи з дому, збільшується не по днях, а по годинах.Головна перевага віддаленої оплати це колосальна економія часу. А також те, що певний ряд товарів і послуг можна придбати виключно за електронні гроші. Електронні гроші особливо корисні й зручні при здійсненні масових платежів невеликих сум.Наприклад, при платежах в транспорті, кінотеатрах, клубах, оплаті комунальних послуг, оплаті різних штрафів, розрахунки в інтернеті і т.д. Процес платежу електронними грошима здійснюється швидко, не виникає черг, не треба видавати здачу,гроші переходять від платника до одержувача швидко.

Електронні гроші коректніше всього порівнювати з готівкою, так як обіг безготівкових грошей, обов'язково персоніфіковане і відомі реквізити обох сторін. У разі розрахунків електронними грошима, досить знати реквізити одержувача грошей.

Ми зараз виділимо головні переваги та переваги розповсюджених універсальних платіжних систем:

1. Доступність - будь-який користувач може стати власником електронного рахунку і використовувати його в будь-якому місці, незалежно від країни перебування в даний момент.

2.Швидкість - оплата за допомогою електронних грошей здійснюється в лічені секунди. Момент платежу фіксується електронними системами, вплив людського фактора знижується.

3.Мобільність - в даному випадку місцезнаходження власника електронного рахунку не грає ролі, для доступу до електронного гаманця необхідний наявність Інтернету, комп'ютера, а в деяких випадках спец. ПЗ.

4.Безпека - захищеність від розкрадання, підробки, зміни номіналу, і при передачі різного роду інформації, а також під час здійснення транзакцій - забезпечується криптографічними та електронними засобами.Простіше, ніж у випадку з готівкою, організувати фізичну охорону електронних грошей.

5.Легкість - користування платіжної системи не вимагає від користувача додаткових певних знань, причому установка при необхідності, програмного забезпечення, а так само сама робота з електронним рахунком є ??зрозумілою на інтуїтивному рівні.

6.Подільність і об'едіняемость - при проведенні платежу не виникає необхідність в здачі. Не потрібно фізично перераховувати гроші, ця функція переноситься на інструмент зберігання або платіжний інструмент

7.Висока портативність - величина суми не пов'язана з габаритними розмірами або ваговими грошей, як у випадку з готівкою. Електронні гроші не потрібно перераховувати, упаковувати, перевозити і організовувати спеціальні сховища;

8.Дуже низька вартість емісії електронних грошей - не треба карбувати монети і друкувати банкноти, використовувати метали, папір, фарби і т.д. Ідеальна сохраняемость - електронні гроші не втрачають своїх якостей з часом.Ідеальна якісна однорідність - окремі екземпляри електронних грошей не мають унікальні властивості (як, наприклад, подряпини на монетах).

Перевагою електронних грошей так само є можливість власників отримувати і видавати кредити.А так само до позитивних характеристик цифрових грошей відноситься мультивалютність і многобанковость.

Безумовно, електронні гроші, звертаючись цілком самостійно, залишаються досить прив'язаними до паперового еквіваленту.У час доби можемо обміняти їх на рубльову і валютну готівку, а також здійснити зворотну процедуру. Свій гаманець можім миттєво поповнювати за допомогою передплачених карток, таких як WebMoney або Яндекс.Грошей, а так само за допомогою перерахування грошей зі свого банківського рахунку або ж просто через банк. У руки готівку надходить через банк, банкомат або готівкою в обмінному пункті. Одним словом, все досить просто.

Основний недолік полягає в тому, що відсутня усталена правове регулювання, емісія електронних грошей гарантується виключно емітентом, держава не дає ніяких гарантій збереження їхньої платоспроможності.Це призводить до того, що Електронні гроші не рекомендується використовувати для здійснення великих платежів, а також для накопичення істотних сум протягом тривалого часу. Тобто Електронні гроші в першу чергу платіжне, а не накопичувальне засіб.

Інший недолік в тому, що Електронні гроші існують тільки в рамках тієї системи, в рамках якої вони емітовані. Крім того, Електронні гроші не є загальноприйнятим платіжним засобом, обов'язковим до прийому.Через це всі платежі, що здійснюються за допомогою електронних грошей, зводяться до того набору, який надає оператор системи, довільні платежі в рамках системи неможливі.Це дуже обмежує застосування електронних грошей досить спеціальними випадками, втім, розвиток систем призвело до того, що покривається досить широкий спектр побутових платежів.

Крім того, переказ коштів з однієї системи електронних грошей в іншу може бути досить незручною і дорогою операцією, подібний переклад обходиться істотно дорожче, ніж переклад всередині системи.

Незважаючи на відмінну портативність, електронні гроші потребують спеціальних інструментах зберігання та обігу, а в разі фізичного знищення носія електронних грошей, відновити грошову вартість власникові неможливо.Без спеціальних електронних пристроїв не можна легко і швидко визначити, що це за предмет, суму і т.д.

Засоби криптографічного захисту, якими захищаються системи електронних грошей, ще не мають тривалої історії успішної експлуатації, відповідно безпека (захищеність від розкрадання, підробки, зміни номіналу і т.п.) не підтверджена широким зверненням і безпроблемною історією.Теоретично можливі розкрадання електронних грошей, за допомогою інноваційних методів, використовуючи недостатню зрілість технологій захисту.

ГЛАВА 2. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

2.1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ

На сьогоднішній день у віртуальному просторі процвітають практично всі види бізнесу: електронні біржі і магазини, гральні будинки, надання різноманітних послуг та інші. А там, де віртуальний бізнес, існують і віртуальні угоди.Спочатку для розрахунків по них використовувалися пластикові карти, потім з'явилися електронні платіжні системи (ЕПС).

В області створення власних ЕПС Росія практично не відстала від західних країн.У 1997 році з'явилися перші ЕПС на заході, а вже на початку 1998 року в Росії групою компаній була створена система PayCash - потужний інструмент для зберігання і передачі по відкритих мережах фінансової інформації.Система електронних платежів PayCash - російський високотехнологічний проект в галузі електронної комерції. Система дозволяє проводити миттєві, захищені і доказові платежі через відкриту мережу передачі даних.

Розробка і просування технології здійснюється компанією "Алкор Пейкеш" спільно з рядом партнерів, серед яких варто відзначити Асоціацію економічної взаємодії територій північного заходу РФ, Академію регіональних проблем інформатики та управління,Російську Криптологічних Асоціацію та Міжнародний Банківський Інститут.До 1997 р. розробка технології PayCash була закінчена, і вже через рік - 15 січня 1998 р. була запущена пілотна версія платіжної системи PayCash, в якій використовувалися "іграшкові" гроші, і будь-хто міг випробувати її в дії.

У 1997 році в Росії почав функціонувати CyberPlat (Кіберплат) [49] - перша електронна платіжна система. Перший онлайновий платіж був проведений 18 березня 1998 року в користь компанії "Гарант-парк",а перший платіж на користь оператора стільникового зв'язку - "Білайн" - був здійснений 12 серпня 1998.До теперішнього моменту CyberPlat ® ("Кіберплат") працює на ринку електронних платежів вже більше 12 років і є найбільшою в Росії і країнах СНД,надійної і налагодженої платіжною системою.

В кінці 1998 року з'явилася найвідоміша і поширена на даний момент система платежів WebMoney.Скористатися його послугами можна за допомогою спеціальної клієнтської програми WM Keeper Classic або через web-додаток WM Keeper Light і браузер. Дата першої транзакції - 20.11.1998 р. Але офіційною появою системи Webmoney вважається 24.11.1998 р.Офіційним розробником і засновником електронної платіжної системи виступало ЗАТ "Комп'ютерні та інформаційні технології". Зважаючи панувала економічної нестабільності керівництво системи Webmoney грамотно організовує кампанію із залучення нових клієнтів, учасників системи.Перша тисяча учасників, системи одержала по 30 WM, перші підключилися магазини отримували по 100 WM. Головне, що вже на початкових етапах розвитку відрізняло Webmoney Transfer від інтернет-банків, - це простота використання.У клієнтів системи складається враження, що посередника між адресатом і відправником перекладу просто не існує. Такий варіант організації платіжної системи носить назву "person to person". Ймовірно, саме тому користувачі системи тут же прозвали її "мурашником".Поява відповідного логотипу не змусило себе чекати.

Система Webmoney спочатку була не настільки зручна. Користувачі "вебмані" змушені були шукати, на що витратити свої електронні гроші, адже російських інтернет-магазинів, що працюють з WM-ками було небагато.Відправити переказ родичу було проблемою, оскільки система була ще не настільки популярна. Та й виведення коштів можна було здійснити лише в Москві.

Усвідомлюючи це, компанія WM Transfer розширює свою сферу впливу. З 1999 року стало можливим здійснювати поштові та телеграфні перекази.WebMoney починають співпрацювати з знаменитою системою переказів Western Union. Це дозволило багатьом користувачам почати переказувати гроші родичам закордон, користуючись WebMoney.

У цьому ж 1999 році 22 листопада WebMoney Transfer вводить систему атестатів.Атестат стає своєрідним мірилом авторитету користувача. Чим вище рівень вашого атестата, тим більше до вас довіри. Покупець завжди може, перш ніж платити за щось, подивитися атестат продавця і вирішити, чи варто мати з ним справу.У несумлінного клієнта WebMoney може відкликати атестат, тобто зробити його нефункціональним.

Політика компанія складається таким чином: вебмані гарантує забезпеченість своїх електронних чеків, але в той же час намагається, щоб гроші із системи взагалі не виводилися, тому дозволяє відкривати обмінний пункти в різних містах Росії, за досить простою схемою.Досить мати всього персональний атестат і будь-яка фізична особа може зареєструватися як обмінний пункт в каталозі Мегасток.

Директор з розвитку WebMoney Петро Дарахвелидзе каже, що достатньо 1 WMZ перегнати 99 разів з гаманця на гаманець і гроші ваші стануть наші. (За рахунок комісія 0.8% за транзакцію). У багатьох містах Росії стали відкриватися обмінні пункти, тому забезпеченість системи велику частину лягла саме на них, тепер вебмані можна перетворити в реальні рублі на протязі 1-2 годин.

Вебмані не стоїть на місці і для підвищення ліквідності не забороняє змінювати свої титульні знаки на інші електронні гроші. Вже на той час з списках дозволених платіжок перебували E-Gold та E-Bullion, пізніше ЯндексДеньгі.

У теж час вебмані починає працювати з юридичними особами, пропонуючи купувати вебмані за 1%. У систему пішли багато мільйонні потоки безготівкових рублів від багатьох юридичних осіб.Обмінні пункти першої відчули цей удар на себе, посипалося безліч заявок на виведення, але вже суми йшли на 6-значними нулями.

Цей сплеск активності і позначився на біржі вебмані, WMR можна обміняти на WMZ але вже з втратою 2 і більше%.

Темпи росту користувачів становлять майже 100% на рік!

З часом кількість користувачів системи серед юридичних і фізичних осіб зростає. І з'являється необхідність впроваджувати нову віртуальну валюту. Користуватися лише веб-доларами багатьом було не так вже зручно.

У квітні 2000 року до WMZ (еквівалент USD) доданий еквівалент рубля - WMR.Колишні WM (долари) тепер іменуються як WMZ. У цьому ж році для підвищення "юзабіліті" компанія дбає про випуск різних скінів для клієнта WebMoney. І, мабуть, найважливіше: Webmoney Transfer увійшла в список найбільш популярних платіжних систем, якими користуються для онлайн-покупок.

Для багатьох користувачів платіжної системи в Росії розрахунки в системі стали більш зручні та прозорі. Система WebMoney стає все більш популярною і не тільки в Росії.

У жовтні 2000 року Банк Росії видав АКБ "Таврійський", одному з фінансових операторів системи, перше в Росії "Реєстраційне свідоцтво на емісію передплаченого фінансового продукту PayCash". Таким чином, у клієнтів системи з'явилися чіткі банківські гарантії.Після отримання свідоцтва система на основі технології PayCash початку поступовий перехід з агентською схеми взаємин між користувачами та магазинами до більш універсальною схемою на основі передплаченого фінансового продукту (ПФП).Тим часом умовна грошова маса в системі з квітня по листопад 2000 року зросла в 60 разів. Частка ринку компанії в платежах з використанням цифрової готівки за оцінками журналу "Експерт" на той момент, становила 20%.Перші позитивні підсумки роботи стали причиною переходу PayCash на початку грудня 2000 року з пілотної на індустріальну версію системи.

У 2001 році Система WebMoney запуск біржі кредитів, з'являється нова можливість - отримувати і видавати кредити іншим учасникам, поява в системі еквівалента євро - WME. Це стало проривом WebMoney на Європейський ринок і полегшенням роботи з системою для жителів багатьох країн.

У 2001 році в системі з'являється нова можливість - отримувати і видавати кредити іншим учасникам. Компанія запроваджує нову валюту WME - євро. Ймовірно, це було зроблено задля підняття престижу, а не через великої необхідності. Навіть сьогодні мало тих, хто здійснює операції з WME.

Учасників системи стає все більше. У 2001 році в Інтернеті з'явився перший з низки вірусів, написаних спеціально для крадіжки грошей користувачів з їх електронних гаманців. [11] А значить необхідно посилити контроль за порядком.У 2002 році створюється сервіс Security, тепер "вебмані" стали більш безпечними. У Цьому ж році з'являється сервіс Merchant для спрощення онлайн-платежів в Інтернет-магазинах і компаніях постачальників товарів підключених до системи WebMoney.

24 липня 2002 компанія "PayCash" укладає партнерську угоди з компанією "Яндекс" по запуску проекту "Яндекс. Деньги" - універсальної платіжної системи. Спочатку яндекс. грошима можна було сплатити послуги самого яндекса, тобто за рекламу на сайті, пізніше з'являлися Інтернет магазини.Яндекс так само розумів, що необхідно створити базу магазинів, де можна витратити яндекс і підключив найбільші магазини на пільгових умовах. [28]

Політика платіжної системи була наступною:

1) Не можна вести підприємницьку діяльність

2) Гроші в системі можна тільки витрачати або виводити способами представленими на офіційному сайті.

3) Обмінники в інших містах м'яко кажучи не вітаються, але якщо і вдавалося домовитися, то тільки на умовах віддавати 5% Яндексу від операції.

Яндекс.гроші самі виходять на банки, пропонують вигідні умови роботи, тим самим у багатьох банках можна купити яндекс за 0%. Через це за невеликий проміжок часу, Яндекс. гроші можна ввести у всіх містах Росії.

Але все б ніби добре, але ввести то можна, а от вивести безкоштовно вже не вийде, тому багатьом користувачам доводиться втрачати 3-8% на операціях виводу з системи. Крім того Яндекс.гроші є відкличним і у випадку якщо ви переклали гроші і потім вирішили, що не туди, можна написати заяву, завірити в нотаріуса і гроші вам повернуть назад на рахунок.

До кінця 2002 року група російських і українських економістів і програмістів створила систему RUpay, що представляє собою інтегратор платіжних систем. У ньому програмно об'єднані в одну систему кілька ЕРС і обмінні пункти.При реєстрації в RUpay не запитується особиста інформація про користувача і не потрібно ніяких документів. У той час як деякі ЕПС ввели сертифікацію користувачів, RUpay, свою чергу, оголосила про введення практики гарантованого відшкодування коштів користувачам.Якщо ви відправили платіж помилково не туди або стали жертвою шахраїв, вам повернуть гроші. Таким чином, продавець чи покупець, який здійснює розрахунки за допомогою системи RUpay, отримує 100% гарантію виконання контрагентом своїх зобов'язань.

У 2003 році компанія WM Transfer Ltd запустила сервіс повідомлень Notify про надходження повідомлень, перекладів або рахунків, були посилені правила отримання персональних атестатів, з'явилися електронні гаманці WMU - еквівалент гривні.З появою гривневих гаманців WebMoney знаходить величезну популярність в Україну.

У червні 2004 року Банк "Таврійський" отримав від Банку Росії безстрокове Реєстраційне свідоцтво на здійснення емісії передплаченого фінансового продукту № 17 С / 2.Для розвитку і просування технології була створена міжнародна група компаній PayCash, що об'єднує власників та ліцензіатів технології.У процесі розвитку до складу акціонерів проекту увійшло Державне унітарне підприємство АТ "Корпорація" Аерокосмічне Устаткування "і ряд інших російських і зарубіжних інвесторів. [33]

В системі WebMoney в 2004 році випущений GSM Keeper - спеціальна версія ПЗ для мобільних телефонів, тепер в будь-який час є доступ до сервісів WebMoney.

У 2004 році компанією "МаніМейл" ("MoneyMail") була розроблена Гроші @ Mail.ru, яка, на думку розробників, позбавлена ??поширених вад наявних платіжних систем і дозволяє переказувати грошові кошти швидко, легко і, головне, безпечно.Фінансова діяльність компанії "МаніМейл" забезпечується взаємодією з такими великими організаціями, як "Мегават-Банк", "Райффайзенбанк", а також "Кіберплат" і "e-Port".

До переваг Гроші @ Mail.ru можна віднести широкий спектр пропонованих функцій, при повній відсутності абонентської плати та інших періодичних платежів. Система приймає платежі за комунальні послуги (квартплата, МГТС, Ростелеком), мобільний зв'язок та Інтернет-доступ, а також дозволяє здійснювати виплати по кредитах.При цьому комісія з користувача не стягується. Безпека рахунків цієї платіжної системи забезпечується кількома способами. Крім традиційного вхідного пароля, Гроші @ Mail.ru використовують захищене SSL-з'єднання, блокування по IP і систему підтвердження платежів (за допомогою спеціального коду, ключ-карти, SMS). Проте слід бути уважним - зняти встановлену користувачем блокування в системі Деньгі@Mail.ru досить складно.Особливо якщо ваш аккаунт має анонімний статус. Тоді вам доведеться отримати довірений статус і чекати 45 днів. Якщо за цей термін на ваш рахунок ніхто права не пред'явить, справедливість буде відновлена.Тому користувачам, невпевненим у стабільності свого IP-адреси використовувати дану функцію не рекомендується.

Головним недоліком системи є її певна обмеженість як у розрахункових одиницях, так і в території охоплення.Незважаючи на ходіння в системі американських доларів (USD) і євро (EUR), основною грошовою одиницею залишається російський рубль, а територія охоплення включає тільки Російську Федерацію.Прямі платежі на рахунки іноземних банків система не здійснює, а для грошових переказів в інші платіжні системи необхідно скористатися обмінними пунктами. Деньгі@Mail.ru працює з ROBOXchange, ONLINECHANGE, ExchEngine, MegaExchange, Menyala.ru, WMer.ru, NetExchange [26].

З 2004 року працює і розвивається на ринку платіжних систем Компанія "Об'єднана система моментальних платежів" (ОСМП), надаючи абонентам зручний і оперативний спосіб оплати послуг стільникових операторів, інтернет-провайдерів, комерційного телебачення, IP-телефонії.

У 2005 році система WebMoney ввела спеціальний показник ділової активності користувача Business Level, з'явилися узбецькі гаманці WMY.

А користувачам проекту "Яндекс. Гроші" 29 вересня 2005 року стала доступна можливість роботи через веб-інтерфейс.

У 2006 році для всіх учасників системи WebMoney був відкритий Борговий сервіс для користувачів, в Білорусії з'явилися гаманці WMB. Значуща подія 2006 року це підключення до WebMoney livejournal.com і багатьох західних казино, букмекерських контор та інших сервісів для оплат електронними грошима.Система WebMoney швидко просувається на Захід.

У 2006 році оборот 5 найбільших гравців російського ринку електронних платіжних систем, збільшився на 131% у порівнянні з 2005 роком і перевищив 7,7 млрд. доларів.Лідером ринку в даний час є компанія "Кіберплат", оборот якої за підсумками 2006 року збільшився на 136% у порівнянні з 2005 роком і склав 2,639 млрд. доларів (Рис.1).Варто зазначити, що за оцінками CNews Analytics, сукупний оборот 5 найбільших ЕПС складає близько 85% всього ринку, при цьому на "Кіберплат" припадає понад третини розглянутого показника.

Рис.1: Динаміка сукупного обороту 5 найбільших ЕПС Росії, млрд. доларів,

Втім, сам ринок електронних платежів в Росії також розвивається дуже динамічно - за оцінками CNews Analytics, середні темпи росту ринку сягають 125% на рік.Друге місце в сукупному обороті 5 найбільших ЕПС Росії займає компанія ОСМП, частка якої склав за підсумками 2006 року 23,3%, на третьому - WebMoney (18,9%), на e-port припадає 16,8% сукупного обороту, а вінчає п'ятірку лідерів "Елекснет" з 6,8% (Рис.2).

Рис.2: Структура сукупного обороту 5 найбільших ЕПС Росії за підсумками 2006 року,%

У 2007 році введено новий тип титульних знаків - WMG, які забезпечуються золотом. Також була створена панель WebMoney Advisor.Проведено посилення безпеки системи, введено сервіс процесингу, що спрощує прийом платежів на адресу продавців товарів через WebMoney. У 2007 році з Skype укладено договір і тепер, сплатити сервіс можна через систему WebMoney.

12 грудня 2007 Платіжна система WebMoney удостоїлася Національної банківської премії в номінації "Краща система онлайн-платежів". Це дійсно грандіозний успіх WebMoney Transfer.У 2008 році підключення до WebMoney соціальної мережі Vkontakte, популярної гри World of Warcraft, файлаобменной системи RapidShare.

30 березня 2007 Яндекс викупив частку партнера і став єдиним власником платіжної системи, сума угоди не розголошувалася.Угода спричинила зміну юридичної особи - замість ТОВ "Яндекс. Деньги" було утворено ТОВ "ПС Яндекс. Деньги". Перейменування і зміна складу власників ніяк не позначилися на користувачах системи. Нова компанія також зберегла всі домовленості з партнерами системи. Проект "Ядекс.Гроші ", по суті, - уже давно частину Яндекса, і що відбулася угода тільки відображає і закріплює вже де-факто існуючу ситуацію.

Новий платіжний сервіс «Єдиний гаманець" провів перший платіж 18 червня 2007. Реєстрація ж першого реального користувача була здійснено 2 червня того ж року.Починаючи з цього часу і до теперішнього моменту "Єдиний гаманець" перебуває в режимі відкритого beta-тестування. Цікаво відзначити, що власником "Єдиного гаманця" є ЗАТ "ІВЦ" (Інформаційно-процесинговий центр), м. Москва.Дана компанія, як відомо, також володіє платіжною системою X-Plat, що спеціалізується на організації бізнесу дилерів по прийому моментальних платежів.

Основною перевагою сервісу є оплата різних послуг, сама платіжна система ділить їх на 7 основних:

1) Оплата послуг мобільного зв'язку, більше 600 провайдерів по всьому світу. Можливість здійснювати оплату в інтернет-магазинах, а так само виділяються способи оплати VoIP телефонії.Ще окремо слід згадати про наданий відеохостингу, на якому вже зберігається понад півмільйона відеороликів, і ви можете створити свій відео архів.

2) Унікальні пропозиції, а саме можливість покупки ваучерів Ukrash (моментально і без комісії) і Betmax (включає 12 провайдерів зв'язку і також оплачується моментально)

3) Програма лояльності.При кожній оплаті користувачі отримують невеликі бонуси, наприклад, здійснення платежів без комісії і виліт безкоштовних sms-повідомлень. Сюди ж входить і партнерська програма "Єдиного гаманця"

4) Доступність клієнтських програм.Один з особливих пунктів, оскільки надає дійсно хороші можливості, а саме додатки для всіх видів мобільних телефонів і браузерів, додаткові вкладки для соціальних мереж і навіть гаджет для windows.

5) Стабільність.За 2 роки присутності на ринку платіжних систем, заявлений час безперебійної роботи склав 99.5%, так само не було жодного "втраченого" платежу.Як стверджує адміністрація "Єдиного гаманця" це було досягнуто за рахунок власного парку високотехнологічних серверів і кваліфікованих фахівців.

6) Велика мережа поповнення. Поповнити гаманець можна в Росії і 88 країнах світу.Це стало доступно після співпраці з іншими системами anelic і unistream, а також основні види поповнення, банківськими картами Visa і Mastercard. Платіжну систему можна поповнити в 150000 платіжних терміналах і точок прийому платежів, банківським переказом, з будь-якого російського банку.

7) Позитивні відгуки в ЗМІ. Більше 16ти основних інтернет видань добре відгукнулися про платіжну систему.

Незважаючи на таку кількість особливостей, практично в кожному пункті "плюсів" можна знайти мінуси. Причому трапляються вони не вчасно, саме при здійсненні платежу, або поповнення.Наприклад, "Єдиний гаманець" має можливості обміну з іншими платіжними системами, але робить він це дуже вибірково, і більше того, на деякі засоби прийняті від іншої платіжної системи ми можемо побачити суворі обмеження, схоже на "блокування" грошових коштів.Але головний недолік в тому, що дізнаємося ми про це після здійснення поповнення. Можливо, це зроблено для безпеки, але створюється враження якоїсь недоробленості (поміняй слово, некрасиво), напевно, тому що немає опису, хоча б попередження про наслідки платежу.

В цілому програма не відрізняється від інших і схожа на мережевий маркетинг. Полягає вона в наступному, за кожного нового користувача, що прийшов на сайт по вашій партнерської посиланням, і зареєструвався на номер мобільного телефону, вам нараховується винагорода у розмірі 1 рубль.Суму винагороди ви можете отримати на свій гаманець мінімум після 10 реєстрацій (рублів). Примітно те, що дозволяються будь-які способи розповсюдження партнерських посилань, крім спаму, а так само суперечать законодавству РФ і не псують імідж і репутацію сервісу.

Список тарифів на будь-які операції пов'язані з "Єдиним гаманцем" можна подивитися по http://w1.ru/map/about/tariff/

За списком видно основного партнера платіжної системи, "Райффайзенбанк", саме на його рахунки і карти, або з них комісія 0%. З інших же банків комісія складе від 1.5%.Так само виділяється і список основних платіжних терміналів, в половині яких комісія за поповнення не стягується.На жаль, в Омську є тільки один вид таких терміналів "Мультікасса", інші назви або з інших регіонів, або поповнення через них платне, наприклад через QIWI візьмуть 5% від платежу.Існує і максимальна планка вчинення не тільки платежу а й поповнення, наприклад з того ж терміналу можна максимум заплатити 14 тисяч рублів.Поповнення з банківського переказу, не може перевищувати 300 тисяч, але з них банк візьме свою комісію за відправлення переказу, і "Єдиний гаманець" ще візьме від 2%.Найбільш простий у такому випадку залишається обмін з Webmoney, комісія на нього буде визначатися обмінним пунктом, який ви виберете для здійснення обміну. Але і тут є підступ, поповнення з Webmoney навіть якщо ви знайдете за 1%, повернути назад на WM ви зможете, втративши комісію обміну і 3.5% зніме "Єдиний гаманець". Так само хитро поповнюється і з банківських карт, незважаючи на комісію 1.5% додасться комісія банку (і похибка курсу, якщо рахунок на карті не рублевий), але поповнити можна не більше 3х тисяч рублів.При цьому, поповнені таким способом грошові кошти не можна буде перевести нікуди, ні на яку платіжну систему, вони просто осядуть в "Єдиному гаманці", ви їх зможете максимум витратити, сплативши будь-які види послуг з якими гаманець співпрацює, а й то не всі , наприклад,ваучери Ukrash просто так купити не вийде,так само не можна оплачувати товари та послуги в інтернет-магазинах.І це незважаючи на систему безпеки, яку потрібно ретельно пройти при реєстрації картки в системі. До слова, карти приймаються тільки двох видів Мастеркард і Віза, і про це написано на кожній сторінці "Єдиного гаманця".

Дуже детально розписаний кожен спосіб оплати, незважаючи на їх очевидну схожість, від кожного магазину, який приймає платежі "Єдиного" Гаманця ми побачимо скриншот та детальну інструкцію до дій.На жаль, незважаючи на кількість магазинів, основних цікавих не більше 10ти, інші, наприклад, "Медіа-тайм (Оренбург)" незрозуміло як туди потрапили і для чого. Адже їхні послуги досить дорогі, а згадуючи обмеження на поповнення, сплатити, буде не так просто як на скріншоті.

Спосіб зареєструватися в системі безліч, це можна зробити зі звичайного програми в телефоні, або на сайті програми, безпекою тут виступає - код, що надсилаються на мобільний телефон, вказаний при реєстрації.І все начебто просто, тільки й тут є підступ, реєструючись з телефону, як прочитати смс, коли вона прийде зв'язок щодо gprs може розірватися, а на деяких телефонах, доведеться виходити з програми, запам'ятовувати код, а потім знову, заходити.В іншому ж, смс приходять швидко і складнощів при реєстрації та підтвердження не виникало.Є дивина при зміні номера, просто так його складно буде змінити в програмі, потрібно буде надсилати документи у відділення "Єдиного гаманця", саме відправляти, а не принести, навіть якщо він напроти вас перебуває, а щоб вони були справжні завірити їх у нотаріуса.

Походивши по системі "Єдиного гаманця" можна побачити його прихильність до провайдера VoIP телефонії Betmax, при якому зручному прикладі, платіжна система описує саме приклади на ньому, і розхвалює його, навіть надає можливість дзвонити і відправляти смс через нього в тестовому режимі.Тобто ми бачимо вже не просто агента розповсюджує поповнення, а практично офіційне представництво.Знову ж таки не обійшлося без мінусів, додаток для Betmax не дуже зручне, а точніше не дуже русифіковане, незрозуміло чому так рекламуючи провайдера, не вбудувати в свій додаток до нього доступ, адже програми схожі, той же особистий рахунок, багато схожих параметрів [26] .

У 2007 році оборот п'яти найбільших російських систем електронних платежів, які контролюють більше 85% обсягу ринку, збільшився на 130% і склав $ 16 млрд. Середньорічні темпи зростання (CAGR) російського ринку електронних платіжних систем за останні 3 роки склали 119%.Позитивна динаміка ринку, а також тривале зростання кількості російських Інтернет-користувачів кажуть про інвестиційну та комерційної привабливості даного сегмента.

31 березня 2008 був здійснений справжній прорив у системі російських інтернет-платежів - Яндекс Гроші тепер можна виводити і вводити за допомогою банківської карти Російського Банку Розвитку.Кілька місяців тому Яндекс Гроші почали працювати на оновленій версії під назвою "Інтернет Гаманець", яка поповнена величезною кількістю нових корисних функцій, недоступних раніше.

На даний момент всі активи системи ЯндексДеньгі забезпечуються реальними рахунками в ІМПЕКСБАНК, Внешторгбанку, Росбанку, а також в Ощадному та Таврійському банках.

Відмінними особливостями системи ЯндексДеньгі є використання як видаткової одиниці тільки російських рублів, а також функціонування переважно для резидентів Російської Федерації.Швидше за все, деякою обмеженістю системи пояснюється низька популярність ЯндексДеньгі як платіжний інструмент у різних спонсорів або в партнерських програмах.Незважаючи на це, більшість он-лайн магазинів російськомовного сектору Міжнародної Мережі приймають платежі за допомогою ЯндексДеньги, а користуватися цією системою зручно і просто.

Процедура реєстрації. Система ЯндексДеньгі пропонує потенційним клієнтам кілька варіантів взаємодії.

У першому випадку відвідувач може скористатися веб-інтерфейсом. Для цього потрібно зареєструватися на офіційному сайті www.yandex.ru, авторизуватися і активувати свій гаманець.При використанні веб-інтерфейсу всі розрахунки в системі ЯндексДеньгі будуть проводитися за допомогою браузера, без установки додаткового програмного забезпечення. Процедура активації гаманця в даному випадку проста і включає вказівку персональної інформації та створення платіжного пароля.Після успішної активації гаманця, ви зможете ознайомитися з балансом та номером свого рахунку. Як правило, номер рахунку починається з 41 001 і виділяється зеленим кольором.

Другий варіант взаємодії з системою ЯндексДеньгі увазі використання невеликої програми (так званого, Інтернет-гаманця), яка встановлюється на клієнтському комп'ютері. Системні вимоги: 4 Мб пам'яті на диску та операційна система Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP.Завантажити програму можна на офіційному сайті платіжної системи, там же є докладна інструкція з встановлення і рекомендації з використання Інтернет-гаманця.

Найголовніше, що слід пам'ятати при роботі з системою ЯндексДеньгі - вказуючи персональну інформацію (паспортні дані, Ф.І. О.), Вводите реальні дані, так як вони знадобляться для ідентифікації вашої особи в разі втрати пароля або для відновлення гаманця. Також, якщо ви користуєтеся Windows XP, необхідно зробити резервну копію Інтернет-гаманця.Це дозволить відновити доступ до платіжної системи навіть при перевстановлення ОС.

Введення / виведення грошових коштів. Існує кілька способів поповнити / зняти гроші з рахунку в платіжній системі ЯндексДеньгі:

* Оплата готівкою через Ощадбанк РФ;

* Банківський або поштовий переказ;

* Скретч-картки ЯндексДеньгі. Детальніше про пластикові скретч-карти та місцях їх продажу в конкретному регіоні можна дізнатися на офіційному сайті www.yandex.ru;

* За допомогою банкоматів МБРР, Зовнішторгбанку 24, а також терміналів компанії "Елекснет".

Банківський переказ дозволяє зараховувати гроші не тільки на власний рахунок, а й на гаманець третьої особи. Необхідні для цього документи та зразки їх заповнення можна подивитися на www.yandex.ru. При цьому важливо точно вказувати призначення платежу.При розбіжності зазначеного призначення платежу з формулюванням, наявної в описі банківських реквізитів,така операція буде визнана помилковою і грошові кошти повернуться відправникові. Система ЯндексДеньгі дозволяє виводити кошти зі свого гаманця на особовий рахунок в будь-якому російському банку.При цьому стягується комісія - близько 3%. Слід враховувати, що до цього значення додаються комісійні банку, пошти або будь-якого іншого трансфер-агента. Також, для виведення коштів можна скористатися будь-якою банківською карткою. Для цього достатньо надати системі свої реквізити.Якщо ви хочете вивести гроші без використання банківських рахунків, це можна зробити в будь-якому відділенні ІМПЕКСБАНК.Тут ви зможете отримати готівкою не менше 50 рублів, при цьому комісія банку в залежності від операції складе від 0,5% (за переклад з одного гаманця на інший, платить одержувач) до 1% (переведення в готівку електронних грошових коштів).Слід враховувати, що в системі ЯндексДеньгі максимальна сума переказу з одного Інтернет-рахунку на інший обмежена до 300 000 рублів. Проводити таку операцію можна не частіше одного разу за один день.


Подобные документы

 • Поняття електронних грошей, їх види, переваги, недоліки. Використання криптографії та проблеми впровадження такого виду розрахунків. Історія розвитку електронних грошей в світі. Правовий статус та перспективи розвитку системи електронних грошей в Росії.

  курсовая работа [55,8 K], добавлен 21.08.2011

 • Розгляд різновидів платіжних систем. Наведення переліку послуг, які здійснюють за допомогою електронних грошей, та класифікацію систем електронних розрахунків. Допомога онлайн-валют. Простота і низька вартість емісії. Відсутність поділу на номінали.

  статья [21,2 K], добавлен 13.11.2017

 • Поняття та класифікація електронних грошей, схема їх обігу. Міжнародний досвід запровадження та використання електронних грошей. Аналіз сучасного стану використання електронних грошей як платіжного засобу, перспективи для здійснення масових платежів.

  курсовая работа [403,8 K], добавлен 15.12.2013

 • Сутність, функції, форми та види сучасних грошей. Динаміка та структура грошової маси. Поняття кредитних грошей та їх види. Особливості функціонування електронних грошей. Впровадження новітніх технологій використання електронних грошей в Україні.

  курсовая работа [795,9 K], добавлен 25.05.2014

 • Природа електронних грошей і загальні схеми їх обігу. Систематизація міжнародного досвіду правового регулювання електронних грошей та визначення подальших перспектив запровадження їх в Україні як нового платіжного засобу для здійснення масових платежів.

  курсовая работа [754,1 K], добавлен 20.08.2011

 • Історичний процес виникнення грошей, їх сутність як загального еквівалента. Зміст еволюції грошей, закони функціонування грошових систем. Дія законів грошового обігу, особливості методів його регулювання. Оцінка стабільності грошей і грошових систем.

  контрольная работа [37,0 K], добавлен 26.11.2010

 • Особливості системи електронних грошей – виду безготівкової форми грошей, яка існує у формі записів на рахунках у кредитних і фінансових установах. Основні елементи і структура електронних грошей. Забезпечення захисту даних у системі електронних платежів.

  контрольная работа [80,3 K], добавлен 24.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.