Теорії виникнення і розвитку біосфери Землі

Проблема еволюції біосфери. Напрями дослідження біосфери Землі. Теорія спонтанного зародження, панспермії, стаціонарного стану. Точка зору креационістів та еволюціоністів. Поява людини. Подальший розвиток біосфери. Розвиток біологічних знань. Біоетика.

Рубрика География и экономическая география
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 23.01.2009
Размер файла 42,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У 1866 р. німецький біолог 3. Геккель (1834 -1919) ввів термін "екологія" - наука про взаємовідношення живих організмів з навколишнім Середовищем їх незаселеного. Тоді під живими організмами розумілися тварини, і лише через 100 років термін був поширений на соціальну сферу суспільства. Перша конференція ООН з навколишнього Середовища пройшла в 1972 р. і констатувала наявність на Землі глобальної екологічної кризи всієї біосфери. Сьогодні в наявності вже не локальні (регіональні), а глобальні (всемірниє) екологічні проблеми: знищення тисяч видів рослин і Іварин; значному ступеню винищені ліс і корисні копалини; Світовий океан виснажений в своїй флорі і фауні і перестає бути регулятором природних процесів; порушені не тільки хімічний склад, але і фізика атмосфери, змінилася структура людських захворювань, і ці процеси продовжують з наростанням розвиватися.

Виведення конференції - необхідний глобальний перехід від споживчого, технократичного підходу до Природи до пошуку гармонії з нею, до неухильного дотримання цілеспрямованих заходів по екологізації виробництва, до застосування, пріродосберегающих технологій і виробництв, обов'язковості екологічних експертиз нових проектів на їх безвідходну і нешкідливість для Природи і Життя у всіх її проявах. Результат конференції: розробка міжнародних програм. Інструмент реалізації: екологічний Інтернаціонал Зеленого Хреста і Півмісяця. Фактична реальна робота з конкретним результатом здійснюється міжнародною надгосударственной структурою "Грінпіс".

Під біологічною етикою розуміють застосування понять і норм загальнолюдської моралі, в яких осмьісляются проблеми добра і зла, совісті, боргу, честі і т.д.

Першочерговою проблемою в ній стала загроза знищення частково або повністю тих або інших форм життя на Землі, що викликається діяльністю (мабуть, недостатньо осмисляємой) політиків, вчених і виконавців (в основному керівників промислових об'єктів), їх планів і наукових розробок, і, перш за все у області фізики, хімії і біології.

Основні принципи біоетики:

1. Принцип єдності життя і етики, їх взаємообумовлений ності. При цьому життя - вищий прояв упорядоченності Природи, а етика -сила, що протистоїть хаосу в социальний сфері; життя - це вища категорія якості всіх цінностей;

2. Гармонізація системи "людина - біосфера", що вимагаг від учених і практиків якнайповнішого і всестороннього обліку всіх чинників, що порушують навколишнє біосередовище. Перспективне майбутнє все з більшою наполегливістю вимагає зведення правил і норм біоетики Світової співдружності всіх країн.

На закінчення, відзначимо, що при нинішньому споживчому підході запасів вугілля досить не більше ніж на 430 років, нафти - на 35 років, природного газу - на 50 років, а потім "стріла часу" для людства може обернутися назад, оскільки сонячна радіація, ядерна енергетика за цей час навряд чи увійдуть до кожного будинку і транспортного засобу, що, природно, неблаготворно вплине на всю решту форм життя. Такі реальні прогнози сучасних методів інтенсифікації прогресу.

Список літератури:

Біблія у перекладі Огієнка, 1990

Лапо А. В. СледьІ бьільїх биосфер или рассказ о том, как устроена биосфера й что осталось от биосфер геологического прошлого. 2-е изд. Перераб й доп. - М.: Знание, 1987,208 с.

Войткевич Г. В. Геологическая хронология Земли. - М.: Наука, 1984. - 128с.

Жигалов А.В. Концепции Современного Естествознания. - К.: Фоліо, 2003 .-315с.

Уильям Уилсон, Изучение Ветхого Завета, 1978, стр. 109.


Подобные документы

 • Виникнення географічної науки. Розвиток географічної думки в Греції та Римській імперії. Поява натурфілософії з цілісними природно-научними уявленнями. Становлення єдиної географії на базі цілісного мислення. Зародження физико-географического напряму.

  реферат [26,2 K], добавлен 24.03.2009

 • Основні ідеї та недоліки теорії меж зростання населення земної кулі. Зміст геоекологічної концепції ландшафтного розмаїття та сталого розвитку людини. Сутність, предмет та об'єкти дослідження соціально-економічної географії як навчальної дисципліни.

  реферат [55,4 K], добавлен 23.11.2010

 • Планетарні характеристики, які вплинули на еволюцію живої й неживої речовини на Землі. Сучасні подання про внутрішню будову Землі. Земна кора: положення, хімічний склад, термічний режим, літочислення. Тектонічні процеси, що формують земну кору.

  реферат [27,7 K], добавлен 07.06.2010

 • А. Вагнер - основоположник теоретичної географії. Значення глобуса як основної форми графічного подання Землі. Поверхневий погляд на карту Землі, використання лінійки. Спостереження за положенням полюсів планети. Карта глобального Кільцевого Розламу.

  реферат [25,6 K], добавлен 07.06.2010

 • Історія розвитку району. Чисельність населення, його етнічні ознаки. Характеристика промисловості та сільського господарства. Розвиток малого та середнього бізнесу. Інвестиційна діяльність. Торгівля і побутове обслуговування. Соціальний розвиток регіону.

  реферат [25,7 K], добавлен 21.11.2014

 • Великі географічні відкриття. Поява торгівельно-промислової буржуазії і формування крупних централізованих держав. Розвиток географії в епоху мануфактурного виробництва і торгівлі (XVII-XVIII вв.). Початок нової географії в епоху розвитку капіталізму.

  реферат [29,8 K], добавлен 24.03.2009

 • Теоретико-методологічні основи дослідження паливно-енергетичного комплексу: суть та структура ПЕК, чинники розвитку ПЕК, методи дослідження. Місце ПЕК в економіці країн Латинської Америки. Основні напрямки та шляхи інтенсифікації розвитку ПЕК цих країн.

  курсовая работа [327,9 K], добавлен 06.10.2012

 • Загальна характеристика Північного Льодовитого океану як найменшого з океанів Землі: аналіз сучасних методів дослідження, знайомство з екологічною ситуацією. Особливості головних проблем дослідження айсбергів в Арктиці, розгляд способів їх вирішення.

  контрольная работа [2,8 M], добавлен 23.05.2014

 • Матеріально-технічний розвиток соціальної сфери Західного регіону України та погіршення демографічної ситуації. Загроза виникнення екологічних аварій і катастроф. Аналіз розвитку продуктивних сил регіону та ефективність соціально-економічної структури.

  реферат [17,0 K], добавлен 27.01.2009

 • Індекс людського розвитку: реальний прибуток на душу населення та тривалість майбутнього життя. Оцінка якості життя за даними європейського соціологічного дослідження. Демографічна ситуація в Азії та в Європі. Оцінка стану зовнішнього середовища.

  презентация [3,6 M], добавлен 28.02.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.