Стан еколого-економічного потенціалу Сумської області

Стан економічного району разом з Харківською та Полтавською областями. Агропромисловий комплекс Сумщини. Демографічні та соціально-економічні характеристики населення. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району.

Рубрика География и экономическая география
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 12.05.2014
Размер файла 31,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стан еколого-економічного потенціалу Сумської області

1. Географічне положення регіону

Своє місце в економіці країни регіон займає переважно за розвитком власної промисловості, і тому ми будемо розглядати сторони розвитку промисловості даного нам регіону. Сумщина - перспективний і потужний промислово-аграрний регіон з розвиненою інфраструктурою. Завдяки вдалому географічному розташуванню, сусідству з розвиненими промислово-аграрними центрами України та Росії. Сумщина завжди приваблювала й приваблює перспективних промисловців для розвитку.

Сумська область розташована в північно-східній частині України. На півдні Сумська область межує з Полтавською, на південному сході - з Харківською, на заході - з Чернігівською областями України. На півночі та ході межі області збігаються з українсько-російським державним кордоном - область межує з Брянською, Курською та Бєлгородською областями Російської Федерації, довжина державного кордону з Російською Федерацією 298 км. Отже, регіон є прикордонною територією, це є однією з важливих причин, що сприяють вдалому економічному розвитку, бо на території Сумщини знаходиться велика кількість міжнародних транспортних сполучень. На кордоні України з Росією, що граничить з територією Сумської області розташовані три пункти пропуску залізничного транспорту Волфіно, Пушкарне, Зернове) та п'ять - автомобільного (Бачівськ, Катеринівка, Рижовка, Юнаківка, Велика Писарівка) від обласного центра до столиці України м. Києва 350 км. основні залізничні вузли які зв'язують Сумську область з іншими промисловими регіонами для транспортування сировини як в межах України так і поза межами, це такі міста, як: Суми, Конотоп, Глухів, Ворожба, Дружба. Також дуже широко розвинений автомобільний транспорт який теж сприяє ефективному постачанню сировини.

Сумська область належить до Східного економічного району разом з Харківською та Полтавською областями, а як відомо Полтавська а особливо Харківська області славляться високим рівнем промислового розвитку, і це позитивно впливає на розвиток Сумщини.

2. Місце району в економіці України

На сьогодні Сумщина входить до десятки економічних регіонів, що інтенсивно розвиваються. Протягом останніх років в області утримується позитивна динаміка промислового виробництва. В області наявні значні запаси нафти та газу, але нажаль уже довгий час промисловість була на рівні занепаду спостерігалися переважно такі процеси, як міграція, смертність та безробіття. На сьогодні зросла зацікавленість іноземних інвесторів Сумським регіоном, які почали підіймати промисловість області. Промислово найрозвинутішим містом вважається місто Шостка, в ньому значним чином розвинена хімічне та нафто - хімічне господарство, взагалі вся Сумщина має дуже високий рівень розвитку хімічної, нафтохімічної та хіміко-фармацевтичної промисловості, що позитивно впливає на економічний розвиток регіону. Область є індустріально-аграрним регіоном України. Виробнича спеціалізація області пов'язана з видобутком енергетичних ресурсів, розвитком машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості, переробних галузей сільського господарства. Сільське господарство представлене рослинництвом (обробка зернових культур, картоплі, цукрових буряків, інших технічних культур) і тваринництвом.

Основа економіки Сумщини - промисловість, яка є важливою сферою зайнятості населення та бюджетоутворюючою галуззю. Сьогодні промисловість Сумської області - це багатогалузевий комплекс, який об'єднує близько 270 великих і середніх підприємств та забезпечує роботою 77,5 тис. осіб. або 29% зайнятих в економіці області.

Сумська область - один із головних нафтогазовидобувних регіонів України. Паливно-енергетичний комплекс області представлений підприємствами з добування паливно-енергетичних корисних копалин; виробництва продуктів нафтопереробки; постачання й збереження нафти, газу й нафтопродуктів; виробництва та розподілення електроенергії та газу.

Є також запаси корисних копалин, і перш за все паливних: в області знаходиться чверть усіх запасів нафти України, великі родовища газу та торфу. Крім того, Сумщина багата фосфоритами, кам'яної та калійної солями, сіркою, кварцитами, крейдою, гіпсом, вапняками, мергелем, скляними пісками, вогнетривкими і тугоплавкими глинами, мінеральними фарбами, будівельними пісками і каменем. Все це дає підстави для розвитку промисловості будівельних матеріалів.

Агропромисловий комплекс Сумщини має стійкі та стабільні передумови для досягнення високої ефективності сільськогосподарського виробництва. Такими передумовами є її родючі грунти (могутні чорноземи займають в області 56% ріллі), вигідне географічне розташування, сприятливі для сільського господарства природні й кліматичні умови. Основні фактори зростання рівня розвитку промисловості переважно зосереджені у виробництві металургії та обробленні металу - активне інвестування у розширення виробництва (обсяг інвестицій в основний капітал за 2005-2006 рр. становив 30,8 мли грн.). Наявність місцевих ресурсів деревини та зростання доходів населення стимулювало розвиток деревообробної промисловості. Тільки за 2006 р. підприємствами області реалізовано продукції, робіт та послуг на суму 8,5 млрд. гривень.

Для економіки Сумщини агропромисловий комплекс - надзвичайно важлива ланка, що значною мірою визначає її соціально-економічний стан та перспективи подальшого розвитку, забезпечує потреби регіону в продуктах харчування та робить великий внесок у продовольчу безпеку держави. Пріоритетним у рослинництві є виробництво продовольчого зерна, цукрового буряку, озимого та ярового ріпаку, оліїстої редьки, соняшнику, льону, коноплі, круп'яних культур, картоплі. Тваринництво спеціалізується з вирощування великої рогатої худоби молочного і м'ясного напрямів, свиней, птахівництва.

Сумщина відкрита для взаємовигідної співпраці з можливими партнерами. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області складає 162,9 млн. дол. США, або 134 дол. США у розрахунку на одного мешканця області. Інвестиції надійшли з 30 країн світу і вкладені у 133 підприємства різних галузей економіки.

Висока активність іноземних інвесторів спостерігається в галузях машинобудування - 54.7%, харчової промисловості - 19.9%, оптовій торгівлі та посередництві в торгівлі - 7.7%, виробництві інших неметалевих виробів - 3.6% та операцій з нерухомістю, здавання під найм -3.2%.

Найбільші обсяги інвестицій внесені нерезидентами іноземних країн

Швейцарія

Ліхтенштейн

США

Велика Британія

Кіпр

Британські Віргінські острови

52.3 млн. дол. США

35,2 млн. дол. США

27,7 млн. дол. США

15.6 млн. дол. США

16.4 млн. дол. США

6,5 млн. дол. США

(32.1%)

(21,6%)

(17%)

(9,6%)

(10.1%)

(4%)

Підґрунтям збалансованого розвитку економіки Сумської області є формування сучасної ринкової інфраструктури, створення високорозвиненого і конкурентоспроможного промислового комплексу, активізація зовнішньої торгівлі, опосередкованої зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання - виробничих і підприємницьких структур, представників малого та середнього бізнесу. Процеси, що відбуваються у зовнішньоторговельному обороті Сумщини, дещо різняться із загальною картиною по Україні в цілому. Це обумовлено специфікою функціонування промислово-аграрного комплексу регіону, а також є наслідком еволюційного процесу в зовнішньоекономічній політиці та економіці.

Географія зовнішньої торгівлі є дуже широкою (90 країн), де основну частку торговельного обороту забезпечує десяток країн. Найвагоміші експортні поставки здійснюються у Російську Федерацію, Китай, Індію. Найбільші імпортні надходження здійснюються з Російської Федерації, Туркменістану, Німеччини, Білорусі, Кот-Дівуару, Сполучених Штатів Америки. Товарна структура зовнішньої торгівлі області обумовлена її промисловим потенціалом, при явному переважанні аграрного статусу регіону. Основу товарного експорту області становлять машини і устаткування (56,5% загального обсягу), продукція хімічної промисловості, транспортні засоби та запасні частини до них, продукція тваринництва, деревина.

3. Демографічні та соціально-економічні характеристики населення

Населення області - 1 млн. 200 тис. осіб. Сумщина - багатонаціональний регіон. Тут у злагоді та мирі проживають представники більш ніж 50 національностей. Найбільш численні - українці і росіяни. Питома вага чоловіків у загальній чисельності населення 46%, жінок - 54%.

Чисельність трудових ресурсів становить 820 тис. осіб, це майже дві третини від загальної чисельності населення області. Зараз у всіх сферах економічної діяльності зайнято 627 тис. осіб, із них 21% в промисловості, 31% - в сільському й лісовому господарстві, 8% - у сфері освіти, культури, мистецтва, по 5% - у торгівлі, на транспорті й у зв'язку, 4% - у будівництві. Близько 70% зайнятих працюють у колективному й приватному секторах економіки області.

Станом на 1 лютого 2012 р. чисельність наявного населення Сумської області складала 1 151,6 тис. осіб. Проживає в обласному центрі 272,4 тис. чол. Густота населення в області - 48,4 осіб/кмІ. У 2010 році жінок нараховувалось приблизно 54,5%, а чоловіків - 45,5% населення області.

Для Сумської області протягом останніх років характерне скорочення кількості населення. На початок 2005 року, в області проживало ще 1 243,9 тис. осіб, а на поч. 2011 вже 1 172,3 тис. осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення.

Природне скорочення населення на початок 2012 року зафіксовано на всій території області і становить «-9,9%». Інтенсивність скорочення сільського населення області значно вища, ніж міського. Це обумовлено тим, що рівень народжуваності вищий у міських поселеннях, а рівень смертності - у сільській місцевості.

В останні роки зростає питома вага міського населення. Так, станом на 2011 рік питома вага міського населення становила 67,4% (783,0 тис. осіб), проти 32,6% (378,5 тис. осіб) сільських мешканців.

Станом на 2010 рік в області проживало 13,68% (160 099) осіб у віці, молодшому за працездатний. 59,68% (700247) від всього населення області - мешканці працездатного віку, а 24,47% (309779) - мешканці старші за працездатний вік.

Національний склад області різноманітний, окрім основних народів в регіоні мешкають білоруси, вірмени, поляки та інші.

У січні - лютому 2012 р. на підприємствах, в установах та організаціях області було зайнято 250,4 тис. +-працівників, це на 0,9%, або на 2,1 тис. осіб більше, ніж у січні - лютому 2011 р. Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до населення працездатного віку, в цілому по області на 1 квітня 2012 р. склав 2,63%. Спостерігається хоч і не значна, але позитивна динаміка на покращення зайнятості населення. Збільшується і середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована на одного штатного працівника у січні - лютому 2012 р. яка складала 2 250 грн. і порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 17,0%, або на 326 грн.

4. Особливості формування і функціонування територіально-виробничого комплексу району

Формування територіально-виробничих комплексів - це складний і тривалий процес, що відбувається на основі закономірностей географічного поділу праці. Будь-який ТВК в тому числі і Сумський характеризується єдністю, виробничою цілісністю і відносною самостійністю функціонування. Як цілісна система, ТВК виступає складовою частиною, або підсистемою, народного господарства регіону, ланкою географічного поділу і інтеграції праці. Виробничі комплекси виділяються за організаційно-економічними та виробничо-технологічними ознаками. Інституціональна структура справляє помітний вплив на ефективність функціонування виробничого комплексу.

Виробничий комплекс характеризується структурою виробництва - співвідношенням між його галузями, яке виражає господарські пропорції та стан суспільного поділу праці. Сумський ТВК формувався на основі наявних галузей промисловості, вже існуючого територіального поділу праці в регіоні, та на основі рівня розвитку виробництва та його спеціалізації. Так як на території Сумської області найбільш розвинутими є такі галузі, як хімічна промисловість, паливна, машинобудівна, то і територіально-виробничий комплекс Сумщини формується переважно на перелічених спеціалізація. Але економіка області уже досить довгий час знаходиться дуже на низькому рівні і її треба терміново підіймати. Одним з найголовнішим заходом по сприянню розвитку економіки регіону було створення стратегії соціально-економічного розвитку Сумської області на період до 2015 року Сумською обласною радою 16 вересня 2014 року. Головною метою перебудови економіки області у перспективі до 2015 року виступає формування господарського комплексу, який функціонує на інноваційній та інформаційній основі, виробляє конкурентоспроможні на внутрішньому і зовнішньому ринках види продукції, відзначається економічно доцільним рівнем комплексності і ефективною спеціалізацією, сприятливим для життєдіяльності населення навколишнім середовищем.

Чинники економічного зростання і структурної модернізації економіки.

Інноваційний. Економічне зростання відбуватиметься за рахунок активної державної науково-технологічної та інноваційної політики, розвитку сучасної інноваційної інфраструктури, що безпосередньо буде пов`язано з подальшим поглибленням процесів інтеграції науки і виробництва.

Інвестиційний. Зростання прибутковості виробництва сприятиме активізації інвестиційної активності підприємств; посилиться залучення до фінансування інноваційних проектів коштів комерційних банків, інвестиційних державних та іноземних фондів, страхових й інвестиційних компаній, місцевих бюджетів.

Екологічний. Реалізація стратегії сталого розвитку призведе до збалансування економічних, соціальних і екологічних інтересів шляхом «екологізації» процесів виробництва і споживання, збільшення екологічної складової у макропоказниках області.

Гуманітарний. Розвиток гуманітарної сфери області посилить соціальну орієнтацію її розвитку, сприятиме збереженню великої частки освіти, охорони здоров'я, соціальної допомоги у структурі виробництва.

Пріоритети структурної модернізації економіки.

Структурна модернізація економіки області, спрямована на формування інноваційної основи відтворювального процесу і формування економічної структури постіндустріального типу. Область має високий економічний і науково-технічний потенціали, які за останнє десятиріччя зазнали як негативних змін, пов'язаних з загальною кризою, так і позитивних зрушень, обумовлених реформуванням економіки регіону, переходом до ринкових відносин. У період до 2015 р. економічний розвиток області відбуватиметься за рахунок піднесення всіх сфер економічної діяльності, формуванням нових і найновіших галузей і виробництв, інформатизації процесів життєдіяльності.

Економічне піднесення на інноваційній основі супроводжуватиметься змінами у формах і методах державного управління науково-технічним розвитком, приведенням організаційної та функціональної структури науково-технічного потенціалу до вимог ринку.

Так як існування уже сформованого територіально-виробничого комплексу політики вважають неможливим, так як він майже повністю занепав, то формування нового неминуче потрібно вводити новий сценарій економічного розвитку регіону. Очікуваним результатом реалізації трансформаційного сценарію має бути формування конкурентоздатної економіки інноваційного типу, що на початковому етапі означає сучасну її модернізацію, спрямовану як на нарощування обсягів виробництва, так і на запровадження гнучких технологій з високою часткою програмно-інформаційних елементів і високому розвитку вже існуючих галузей промисловості.

5. Актуальні проблеми району

Головними проблемами регіону є: демографічна криза, безробіття, бідність, міграція, низький рівень життя. Для вирішення даних проблем, потрібно вживати заходи щодо, поліпшення демографічної ситуації і стимулювання здорового способу життя, забезпечення продуктивної зайнятості населення та запобігання безробіттю, підвищення рівня життя і подолання бідності.

Для області надто гострими є також такі соціальні проблеми, зокрема:

1) Природне відтворення населення характеризується глибокою демографічною кризою. Смертність у 2011 р. майже утричі перевищувала народжуваність. За коефіцієнтами народжуваності, смертності і природного приросту населення область займає передостаннє (24) місце в Україні. Ще нижчі показники були лише у Чернігівській області. Область має одне з найбільших від'ємне сальдо міграції населення. Майже у два рази більше вибуває населення, ніж прибуває в область;

2) високий рівень безробіття, за яким регіон займає в останні чотири роки 2-3 місця в Україні. Так, кількість безробітного населення в області за методологією МОП у віці 15-70 років у 2010 р. складала 15,0% (друге місце після Чернівецької області), у 2011 - 16,7% (третє місце після Тернопільської і Чернівецької областей). Це значно вищий рівень безробіття, ніж по Україні в цілому.

Грошові доходи громадян протягом останніх років постійно зростають. Однак темпи цього зростання нижчі, ніж в інших регіонах України. Так, у 2011 р. грошові доходи у розрахунку на одну особу в області складали 1522 грн. (по Україні - 2247,5 грн.), що відтіснило її на 16 місце серед областей України.

Заходами, спрямованими на покращання демографічної ситуації в області, мають стати:

1)істотне збільшення фінансування соціально-демографічних програм за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, насамперед, на цілі матеріальної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим, неповним сім'ям із наданням їм відповідних податкових пільг;

2) пропаганда здорового способу життя, відновлення системи масової санітарно-гігієнічної освіти за умови підтримки усіма засобами масової інформації та координації дій органів державної влади усіх рівнів, громадських об'єднань, релігійних і благодійних організацій;

3) створення економічних передумов для скорочення еміграційного відпливу та збереження людського капіталу, а також удосконалення законодавчого регулювання міграційних процесів

Покращенню економічної активності населення області сприятиме:

1) Стимулювання процесів реструктуризації та модернізації господарського комплексу з орієнтацією на розвиток наукоємних, екологічно безпечних промислових виробництв;

2) Розширення міжрегіонального та міжнародного співробітництва;

3) Збереження наявного інтелектуального та професійно-кваліфікаційного потенціалу;

4) Активізація процесів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

5) Вдосконалення територіально-галузевих пропорцій зайнятості;

6) підвищення мобільності робочої сили.

Перспективи підвищення рівня життя і подолання бідності населення Сумської області визначатимуться дією складної системи факторів серед яких слід відмітити:

1) формування дієвої системи соціальної підтримки вразливих верств населення шляхом консолідації соціальних програм і видів допомоги на основі об'єктивної оцінки сукупного доходу сім'ї;

2) створення необхідних соціально-економічних передумов для зростання реальних доходів і заощаджень населення з подальшою їх трансформацією в інвестиційні ресурси на основі забезпечення сталого і збалансованого розвитку галузей спеціалізації економіки області;

3) підвищення рівня продуктивності праці в сфері матеріального і нематеріального виробництва шляхом реалізації інноваційної моделі розвитку економіки, впровадження останніх досягнень науково-технічного прогресу, скорочення тіньового сектору економіки;

4) сприяння формуванню та становленню середнього класу - значного прошарку людей - як основи соціальної стабільності суспільства, який у майбутньому повинен стати одним з основних інвесторів української економіки.

Таким чином, Сумська область в системі загальнонаціонального і регіонального вимірів відноситься до регіонів з нереалізованими можливостями, гострими економічними і соціальними проблемами, низькими темпами, в порівнянні з іншими регіонами України, економічного зростання, низькою конкурентоспроможністю на внутрішньому і зовнішньому ринках товарів і послуг. За обсягами інвестицій в основний капітал, як одним із засобів економічного зростання, область знаходиться в останні роки у першій десятці регіонів України (7-9 місця), однак, вони не забезпечили суттєвих зрушень у розвитку виробництва.

Якщо розглядати рівень економічного розвитку Сумської області у європейському вимірі, то показники будуть надто низькими. Так, в середньому, виробництво ВВП на душу населення у країнах ЄС складає 10 тис. дол. США. Відповідний показник у Сумській області у 2002 р. становив близько 600 дол. США, що складає менше 6% від відповідного рівня по країнах ЄС. І саме тому потрібно вживати вище перераховані заходи для покращення рівня життя та існування Сумської області та її жителів.

Список джерел

економічний район агропромисловий населення

1. Багрова І.В., Гетьман О.О., Власюк В.Є. Міжнародна економічна діяльність України. Київ: Центр навчальної літератури, 2010, 384 с.

2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. Київ: Вища школа, 2009, 471 с.

3. Державний комітет статистики України. Статистичний щорічник України за 2008 рік. За редакцією Осауленка О.Г., ТОВ «Видавництво «Консультант», 2009 р.

4. Додаток до рішення обласної ради четвертого скликання від 16.09.2004. Стратегія соціально-економічного розвитку Сумської області на період до 2015 року, - Київ - Суми, 2011. -232 с.

5. Леонтьєва Г.Г. Економічна і соціальна географія Сумської області. - Суми, РВВ СДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. - 88 с.

6. Леонтьєва Г.Г., Корнус А.О. Географія Сумської області: населення і господарство: Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ, 2008. - 72 с.

7. Корнус А.О., Удовиченко І.В., Леонтьєва Г.Г., Удовиченко В.В., Корнус О.Г. Географія Сумської області: природа, населення, господарство. Суми: ФОП Наталуха А.С., 2010. - 184 с.:

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Сучасний стан та проблеми соціально-економічного розвитку Донецького економічного району. Шляхи підвищення ефективності функціонування суспільно-господарського комплексу. Зміст та призначення Програми-2020. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків Донбасу.

  статья [11,0 K], добавлен 22.11.2010

 • Географічне положення Причорноморського економічного району, стан розвитку сільського господарства і промислового виробництва. Демографічні передумови розвитку регіону, стан транспортного і рекреаційного комплексів, вирішення основних екологічних проблем.

  реферат [26,7 K], добавлен 04.12.2011

 • Географічне положення Придніпровського економічного району, його спеціалізація, природно-ресурсний та трудовий потенціал. Територіально-галузева структура, розвиток транспортного комплексу. Особливості законодавчого і організаційно забезпечення району.

  курсовая работа [57,8 K], добавлен 18.04.2012

 • Сутність, значення та мета економічного районування та державної регіональної політики. Характеристика та склад Подільського економічного району. Основні соціально-економічні показники розвитку Подільського економічного району та шляхи його розвитку.

  курсовая работа [63,3 K], добавлен 17.02.2011

 • Економіко-географічний стан Донецького економічного району. Роль і значення агропромислового комплексу в економіці України, його зв'язок з іншими галузями народногосподарської системи. Особливості формування територіальної структури АПК, її форми.

  контрольная работа [11,0 K], добавлен 06.12.2010

 • Територіальна структура, галузі спеціалізації, природні та економічні передумови розвитку. Промисловий комплекс, АПК, транспортний комплекс, соціальний комплекс. Основні проблеми розвитку економіки та оптимізації галузевої структури району.

  реферат [15,1 K], добавлен 30.11.2006

 • Склад Західного соціально-економічного району. Стратегічний план розвитку. Населення та трудові ресурси. Природні умови та ресурси. Інвестиції в економічний регіон. Динаміка прямих іноземних інвестицій у Львівську область. Культурні зв’язки та відносини.

  доклад [69,9 K], добавлен 16.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.