Протекторат Олівера Кромвеля

Політика режиму протекторату, загальна характеристика соціально-економічного та політичного становища Англії цього періоду. Зовнішня та внутрішня політична діяльність Олівера Кромвеля. Шлях просування Кромвеля від члена палати громад до лорда-протектора.

Рубрика История и исторические личности
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 20.10.2011
Размер файла 64,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Кафедра всесвітньої історії

Тема

Протекторат Олівера Кромвеля

Зміст

Вступ

Розділ І. Соціально-економічні та політичні передумови встановлення протекторату

Розділ ІІ. Політика режиму протекторату

Розділ ІІІ. Зовнішня політика Олівера Кромвеля

Висновки

Список використаних джерел і літератури

Додатки

Вступ

«Я був від народження джентельменом і жив не в дуже високих колах, але і не в невідомості», - ось слова Олівера Кромвеля про себе. А ось його ж слова, звернені до своєї армії: «Не жадання багатства і владою витягло мене з нікчемності. Пригноблювана віра і знехтування свободи Англії - ось прапор, за яким я слідував» Губарева Г. Усі видатні постаті всесвітньої історії. - Харків, 2007. - С. 173.. У цих двох різних за змістом фразах відбивається складний образ Кромвеля - звичайний і, одночасно, значний. За відгуками сучасників, а також істориків - це була розумна, прониклива людина, але, в той же час, наполеглива і непохитна в досягненні мети. Проте він був достатньо обережний, але, коли того вимагали обставини, міг проявляти жорсткість і навіть жорстокість.

Поваливши монархію і тимчасово затвердивши республіку, він фактично встановив свою диктатуру. Але ніколи не міг протектор (таке звання він отримав за Конституцією) забути останнє слово короля Карла І, що мужньо зійшов на ешафот: «Пам'ятайте!» - в цьому була його слабкість і трагедія. Так хто ж він? Диктатор, воєначальник, який «володіє серцями своїх солдатів», або державний діяч, який врятував Англію від феодальної деградації? І як він опинився у вихорі дивовижних і страшних подій? Адже життя Кромвеля протікало розмірено і спокійно, і він навіть не припускав, яке майбутнє йому приготовлене.

Слід зазначити, що тема моєї курсової роботи «Протекторат Олівера Кромвеля» є досить актуальною. Адже Олівер Кромвель - це не просто особистість, яка прожила непомітне і тихе життя, а це Людина, яка увійшла до історії, як англійський державний діяч, політик і дипломат, воєначальник, вождь пуританської революції, лорд-протектор Республіки Англії, Шотландії й Ірландії, а найбільший внесок він зробив у формуванні сучасної Англії.

Історіографія даної проблеми є досить насиченою. Щодо загальних робіт, то Мортон А. у своїй «Історії Англії», на мою думку, занадто ідеалізує Олівера Кромвеля: він ніби протиставляє нереальній програмі левелерів «державну мудрість» Кромвеля. Автор упускає те, що тільки боротьба народних мас змусила буржуазію і верхівку армії проголосити республіку, зробивши революційну розправу над королем. Автор завжди робить наголос на тому, що республіка встановлена народними масами, була ліквідована, їй на зміну прийшов протекторат - самодержавство глави армії, який завоював Ірландію, - Кромвеля. Соціальна метаморфоза Кромвеля характерна для всієї верхівки армії: з англійського землевласника він спочатку перетворився у багатого лендлорда, а пізніше у протектора країни.

У роботах Пономарева В. Новая и новейшая история стран Європы и Америки та Новая история стран Європы и Америки. Под ред. Адо В. показано розвиток Англії з середини ХVІ століття до початку ХХ століття. Автори намагалися показати формування нової цивілізації, розкрити діалектику революції, яка є основною формрмою прогресу, і звісно в цьому показати необхідність революції, а також зміни політичного життя після неї.

Діккенс у «Истории Англии» досить добре розповідає про соціальний та економічний розвиток Англії у даний період. Щодо політичного становища, то він чітко підкреслює, що державою керувала верхівка армії на чолі з олівером Кромвелем, а члени парламенту переймалися перш за все за свої особисті і класові потреби.

Лавровский. Английская буржуазная революция, можна сказати, що замовчує одну з головних причин падіння англійської республіки. Він детально описує пограбування Ірландії англійською верхівкою, але нічого не говорить про соціальні і політичні наслідки для самого англійського народу. Захоплення земель в Ірландії привів до феодального переродження верхівки парламентської армії, прискорив процес збагачення буржуазії. Тепер англійська буржуазія настирно ставила питання про створення диктатури, за якої англійському народу жилося не дуже солодко.

У Всемирной истории. / Авт. Бадак досить добре розповідається про зовнішню політику протекторату. Автор говорить про те, що насправді внутрішню і зовнішню політику правлячих класів Англії направляла одна й таж сила - це гонитва за колоніальною здобиччю; пограбування колоній збільшувало багатство буржуазії, схиляло політичний вплив окремих груп правлячого класу.

Щодо спеціальних робіт, які присвячені проблемі протекторату Олівера Кромвеля потрібно назвати: Барг. Великая английская революция в портретах ее деятелей. Автор так характеризує Олівера Кромвеля: великий полководець свого часу, революціонер, головний бунтівник і царевбивця, ім'я якого заставляло тремтіти всіх ворогів революції; релігійний фанат, який боровся за свободу совісті і віротерпимості - все це в лиці Олівера Кромвеля збігалося з безпощадним поневоленням ірландського народу; прихильником «історичної», тобто успадкованої влади і головне - боязнь про втрату своєї могутності.

У Английской буржуазной революции ХVІІ в. / Под ред. Косминского досить добре описано початок встановлення протекторату О.Кромвеля, а також внутрішню і зовнішню політику Олівера Кромвеля. Щодо самої політики, то автор говорить, що протекторат являвся оберогом власності народу, рятувальником країни від анархії.

Зі статтів Багера. Левеллеры против Кромвеля (1647-1649 г.г.) та В.Кравцевич-Рожнецького «Червона армія» О.Кромвеля ми можемо виділити головні риси Олівера Кромвеля, як воєначальника: вміння тримати військову дисципліну серед солдатів, створення резерву на випадок непередбачених обставин, вміння маневрувати, підтримувати бойовий дух. Армія Кромвеля в деякій мірі поступалася фізичній перевазі армії противника, але вона мала високу моральну підтримку і сильний бойовий дух. Тому й майже завжди перемагала.

З праць Барга. Кромвель и его время, Губаревої. Усі видатні постаті всесвітньої історії, Карлей Т. Герои и героические истори: Публичные беседы - ми досить детально дізналися про дитячі та юнацькі роки Олівера Кромвеля, про становлення його політичної кар'єри і про ввесь життєвий шлях, який був нелегкий, але став відомим усьому світу.

Досить велику джерелознавчу базу по даній проблемі становлять хрестоматії: Хрестоматия по новой истории, 1640-1870 г.г. Под ред.. Сиротина В. та Хрестоматія з нової історії. Частина 1. За ред. Цвікальської Г. У хрестоматіях вміщені документи і матеріали, які допомагають детальніше зрозуміти та охарактеризувати політичне становеще країни під час протекторату.

Мета курсової роботи:

- дати характеристику соціальному-економічному та політичному становищу Англії цього періоду;

- визначити основні причини, які привели до встановлення протекторату Олівера Кромвеля;

- простежити шлях просування Кромвеля від члена палати громад до лорда-протектора;

- охарактеризувати внутрішнє становище країни за режиму протекторату;

- проаналізувати зовнішню політику О. Кромвеля та визначити, яке значення вона мала для Англії у другій половині ХVІІ століття.

Завдання курсової роботи: простежити зовнішню та внутрішню політичну діяльність Олівера Кромвеля, та визначити зміни, які відбулися у Англії під час протекторату.

Розділ І. Соціально-економічні та політичні передумови встановлення протекторату

У середині ХVІІ століття Англія ще була відносно слабкою державою Європи у порівнянні з могутніми Іспанією і Францією. Населення Англії не досягало 4 мілліонів чоловік Новая история стран Европы и Америки. / Под ред. Адо В. - М., 1998. - С. 8.. По рівню торгівлі, мореплавання і фінансовим ресурсам Англія набагато поступалася Голландії. Торговий і військовий флот Голландії і Іспанії був набагато численніший і сильніший, ніж англійський. Але, потрібно сказати, що тривалий час Англія займала досить вигідне становище на торгових шляхах навколо Європи і через Атлантичний океан.

Міське життя в Англії відрізнялося порівняно більшою свободою, ніж в Іспанії і Франції, хоча цехи ускладнювали розвиток промисловості у містах. Значна частина англійського дворянства займалася торгівлею. Зростання міст і розвиток промисловості в селах спричинило розширенню внутрішнього ринку і швидкому зникненню особистої кріпосної залежності селян від поміщиків Диккенс. История Англии. / Пер. с анг. Бердиковой Т. - М., 2001. - С.16. Англійська буржуазія прагнула до захоплення колоній і створення могутнього флоту.

З ХVІІ століття в Англії відбувалося швидке зростаня різних галузей промисловості, особливо суконної. Вивіз сукон складав понад 4/5 всього англійського експорту. Англійське купецтво швидко багатіло. Ще в попередній період англійські купці створили привілейовані компанії для закордонної торгівлі. Створювалися мануфактури з по виготовленны скла, цукру, шовку, тканин. Новая история стран Европы и Америки. / Под ред. Адо В. Вказ. праця, - С. 9

Не дивлячись на зростання промисловості, Англія залишалася аграрною країною. Вивіз сукон підвищив попит на шерсть і пряжу. Особливо прибутковим було вівчарство. Лендлорди створювали великі пасовища, вдаючись до насильницького захоплення земель і обгорожування.

Розвиток внутрішньої торгівлі, на порівняно невеликій території Англії, ще на початку століття зробило вигідним для великих землевласників заміну натуральних повинностей грошовими, що сприяло майже повному зникненню особистого прикріплення селян до землі і лендлорда Пономарев В. Новая и новейшая история стран Европы и Америки. В 3-х ч. Ч. 1. - М., 2008. - С. 24..

Селяни пройшли шлях майнового і правового розшарування. Найбільш заможні селяни, які наближалися до становища повних власників землі називалися фригольдерами (вільними власниками). Основну масу селян становили дигольдери (власники за договором), що знаходилися в набагато гіршому становищі. Частина їх вважалися вічними спадковими користувачами землі, але зазвичай поміщики розглядали це тримання, як короткострокове. Існували і копігольдери, які зобов'язані були сплачувати поміщикові постійну грошову ренту, але під час переходу наділу до нового власника за спадком, або в результаті купівлі-продажу, поміщики збільшували ренту Новая история стран Европы и Америки. / Под ред. Адо В. Вказ. праця., - С., 10..

Бідну частину села складали безземельні батраки, поденники, підмайстри і робочі сільських майстерень, які мали лише свою хату, або котедж - їх називали коттерами Там само. Серед сільської бідноти посилювалося прагнення до рівності, і ворожість до багатих землевласників.

Політичне становище країни також знаходилося не на досить стабільному рівні. У період безпарламентського правління Карл І нажив собі безліч ворогів, обклавши непомірними поборами всі прошарки суспільства. Користуючись королівськими прерогативами, що залишилися ще від Середньовіччя, він вимагав сплати "корабельного податку" (1635 року), штрафував джентрі (у тому числі Кромвеля), якщо ті відмовлялися приймати титул лицаря, стягував так звані "добровільні приношення" і збільшив податки.Лавровского. Английская буржуазная революція - М., 1958. - С. 34. Карл робив усе це, оскільки без згоди парламенту він не мав права обкладати населення новими податками. Далекою його метою було забезпечити фінансову незалежність королівської влади і ввести по всій країні "церковну однаковість". Останнє відштовхнуло від Карла як реформаторів-пуритан, так і багатьох з числа джентрі і городян. У 1638 році Карл розв'язав війну проти своїх шотландських підданих (по праву престолонаслідування він був королем як Англії, так і Шотландії), потерпівши невдачу в спробі нав'язати їм молитовник, аналогічний тому, який використовувася в Англіканській церкві. Пресвітеріані-шотландці, доглянувши в цьому погрозу своєму віросповіданню, повстали, і король був змушений скликати парламент, щоб попросити в нього грошей на війну.

Парламент зібрався навесні 1640 року, Кромвеля Олівер Кромвель народився 25 квітня 1599 року в родині сера Генрі Кромвеля в Гентінгдоні, невеликому містечку однойменного графства. Сер Генрі в різний час обіймав посади мирового судді та міського бейліфа. Сім'я була пуританською, з традиційними й чітко встановленими правилами поведінки, з ідеалами ділового практицизму та глибокого переконання в тому, що кожен твій вчинок бачить Бог і до справ своїх треба ставитися як до молитви. Тон у родині задавала мати Олівера, у дівоцтві Елізабет Стюарт. Її вимоги до сина підкріплював і шкільний учитель майбутнього лорда-протектора королівства -- Томас Бірд, відомий своєю книжкою «Театр божественних віддяк». І мати, і шкільний учитель сформували світогляд майбутнього великого політика й полководця. Закінчивши міську гімназію 1616 року, Олівер став студентом Сідней-Сассексу, найбільш пуританського з коледжів Кембриджа, але провчився там лише рік. Улітку 1617 року помер його батько, і хлопець мусив повернутися додому, аби допомагати матері господарювати: Олівер був єдиним чоловіком у родині, він мав шість сестер. Налагодивши господарство та впорядкувавши батьківську спадщину, Олівер у 20-літньому віці залишив рідне місто й поїхав до Лондона вивчати право. В серпні 1620 року він одружився зі старшою донькою багатого лондонського торговця хутрами й невдовзі разом із молодою дружиною повернувся до рідного міста. Там він прожив 11 років, протягом яких Елізабет народила йому семеро дітей, із яких вижили дві доньки та чотири сини. Високі моральні підвалини сім'ї, порядність і чесність у веденні справ, непримиренність у справах релігії -- усе це викликало повагу до Кромвелів, але їхнє матеріальне становище було жалюгідним. Олівер продав будинок і виїхав із родиною до містечка Сен-Айве в сусідньому Кембриджширі, проте й там їм велося нелегко. 1636 року помирає дядько Олівера Томас Стюарт, брат його матері. За заповітом дядька Олівер одержав чималий спадок, переїхав у містечко Ілі і став там одним із шанованих сквайрів у графстві. А коли 1640 року Карл І вирішив скликати новий парламент, Олівер Кромвель був одним із двох депутатів від Кембриджа в Палаті общин. було обрано в палату громад (від Кембриджу).

Велика кількість претензій до короля, що накопичилися за 11 років, налаштувало лідерів палати громад на агресивний лад. Кромвель відразу ж зарекомендував себе як войовничий пуританин, незмінно підтримуючи критиків державної церкви й уряду.

Цей так званий "Короткий парламент" (13 квітня - 5 травня 1640 року)Нова история стран Европы и Америки / Под ред.. Адо В.Вказ. праця, - С. 14 був незабаром розпущений, однак улітку 1640 року шотландці знову розбили Карла І, і зайняли північні області Англії. Карл звернувся по допомогу до нового парламенту, що зібрався восени 1640 року, Кромвель знову був обраний у нього від Кембриджу.

Довгий парламент (3 листопада 1640 - 20 квітня 1653р.р.) відкинув політику короля і зобов'язав його відмовитися від багатьох прерогативів. Парламент наполягав на взятті під варту архієпископа Лода, він присудив до смерті і відправив на плаху графа Страффорда, одного з найбільш близьких до Карла І людей, у 1633-1639 роках лорда-намісника в Ірландії. Палата громад прийняла "Велику ремонстрацію" Хрестоматия по новой истории, 1640-1870 г.г. / Под ред. Сиротина В. - М., 1990. - С. 6, яка складалася з 204 пунктів: у якій були виражені неприйняття урядового курсу і недовіра королю Там само.. Кромвель голосував за "Велику ремонстрацію" з найбільшим ентузіазмом, заявивши, що, якби вона не пройшла, він виїхав би з Англії назавжди. Коли в 1641 році в Ірландії почалося повстання проти англійців, парламент зважився на безпрецедентний крок, зажадавши для себе права призначати всіх королівських міністрів і вище командування армії. Король зробив спробу особисто заарештувати п'ятьох лідерів парламенту за обвинуваченням у зраді. Коли це йому не вдалося, Карл І залишив Лондон (10 січня 1642 року), щоб зібрати своїх прихильників на півночі Англії. Палата громад у свою чергу ввела в країні воєнний стан і відправила членів парламенту по їх виборчих округах для встановлення контролю над місцевими арсеналами й ополченням. Після прибуття в Кембридж Кромвель захопив замок, заарештував капітана загону графства і перешкодив коледжам відіслати королю частину срібла як пожертвування.

З цього часу Кромвель, якому минуло вже 40 років і ніяким військовим досвідом він не володів, висунувся на перший план - і як військовий організатор, і як лідер пуританського руху. Він прославився своїми радикально пуританськими поглядами в "Довгому парламенті", виступаючи за повне скасування єпископату, а по всій східній Англії був відомий як борець за право церковних громад обирати як своїх священиків, так і ті форми релігійного життя, що влаштовують дану громаду Барг М. Великая английская революция в портретах ее деятелей. - М., 1991. - С. 26..

У серпні 1642 року почалася громадянська війна. Кромвель, відмінний кавалерійський офіцер, набрав у Хантінгдоні власний загін прихильників парламенту. З ним він взяв участь у завершальній фазі бою, що внічию закінчилося, при Еджхіллі 23 жовтня 1642 року Гизо Ф. История английской революции. Т.2, ч.2: Английская республика и Кромвель. - М., 1968. - С. 15.. Згодом він поповнив загін, довівши його по чисельності до повнокомплектного полку, і одержавши у лютому 1643 року звання полковника. Протягом 1643 року він виявляв усе більшу активність у східній Англії, перетворивши її в опорну базу парламенту. У той же час Кромвель постійно спонукував палату громад підняти платню солдатам, поліпшити їхню підготовку і підняти моральний дух новобранців. Адже король мав у своєму розпорядженні прекрасно навчене військо, укомплектованим головним чином лордами, сільськими джентрі і їхньою челяддю. Однак, до осені 1643 року уже дві третини території Англії й Уельсу контролювали прихильники короля Мортон А. История Англии. / Пер. с анг. Черняковой. - М., 1950. - С., 210., і, незважаючи на незначні перемоги, що одержали війська парламенту при Грантемі, Гейнсборо й Уїнсбі, де Кромвель робив свої перші кроки у військовому мистецтві, здавалося, що парламент потерпить поразку. Не бачачи іншого виходу, 25 вересня 1643 року парламентські лідери дійшли згоди з керівництвом шотландців, і в 1644 році шотландська армія вступила на територію Англії Лавровский. Английская буржуазная революция. - М., 1958. - С., 36..

Кромвель, що став тепер уже генерал-лейтенантом, взяв участь у битві під Марстон-Мурі в Йоркширу 2 липня 1644 року Кравцевич-Рожнецький. «Червона армыя» О. Кромвеля. // Дзеркало тижня. - № 28. - 2 серпня 2002. - С. 6.. Тут він командував кавалерією, борючись пліч-о-пліч із шотландцями і з північною армією, на чолі якої стояли лорд Фердинанд Ферфакс і його син Томас. Чисельна перевага виявилася тоді на боці сил парламенту, і королівська армія, якою командував племінник Карла І принц Руперт, була розбита.

Рік по тому, 14 червня 1645 року, Кромвель брав участь у розгромі армії принца Руперта в битві під Нейзбі Там само., де шотландців уже не було, а на чолі парламентської армії стояв новий головнокомандувач Томас Ферфакс. В обох боях Кромвель виявив чудову особисту мужність, спритність і талант полководця. Та й загальний перелом у війні став можливим насамперед завдяки наполегливості, з якою Кромвель утримував східну Англію. У червні 1646 року здався Оксфорд, останній великий оплот королівських сил, сам Карл І втік звідти ще наприкінці квітня і здався в Ньюарку на милість шотландських військ. У ході першої громадянської війни Кромвель завоював репутацію видатного полководця і, відкрито критикуючи деяких аристократів, що командували парламентською армією, за пасивність і некомпетентність, зберігав вірність Ферфаксу.

Увесь цей час Кромвель зберігав за собою місце в парламенті і з'являвся там, як тільки була можливість. У 1644 році він відіграв важливу роль у прийнятті Білля про самозречення Хрестоматія з нової історії. Частина 1. Упорядник: Г.О.Цвікальська. - К., 1973. - С. 12., відповідно до якого члени парламенту, що займали командні посади в армії, повинні були піти з них, для того щоб в армію могла влитися нова кров. Це відкривало дорогу для призначення головнокомандуючим аполітичного Томаса Ферфакса. Кромвель був готовий скласти свої командирські повноваження, однак, уступивши наполяганням Ферфакса, залишився, щоб взяти участь у битві під Нейзбі. Кромвель не применшував свої дарування, але протягом усього життя приписував перемоги Вседержителю. Саме властива Кромвелю найвищою мірою самостійна, глибоко особиста пуританська віра спонукала його підняти зброю проти короля і надихала в битвах. Коли полягав союз із шотландцями, по якому в обмін на допомогу в боротьбі з роялістами пресвітеріанство поширювалося на всю Англію, Кромвель обмовив гарантії волі віросповідання собі самому і своїм друзям -індепендентам. Але спочатку він надав право визначати майбутню форму державного устрою цивільним керівникам парламенту, здебільшого пресвітеріанам Нова история стран Европы и Америки. / Под ред. Адо В. Вказ. проця., - С. 10..

Однак, виявилося, що палата громад (покинута прихильниками короля ще на початку війни) і жалюгідні залишки палати лордів прагнуть нав'язати тверду пресвітеріанську структуру всій Англіканській церкві і розпустити по будинках солдатів Ферфакса, здебільшого індепендентів, не виплативши їм задовільної винагороди за службу. Спочатку Кромвель, як член парламенту і людина, яка користувалася величезним авторитетом в армії, намагався виступити в ролі посередника між парламентом і солдатами, але в кінцевому рахунку був змушений зробити вибір, зв'язавши свою подальшу долю з армією Гизо Ф. История английской революции. - Р.-на-Д., 1998. - С.14.. Він приклав чималі зусилля для того, щоб дійти згоди з королем, якого шотландці передали як бранця парламенту в лютому 1647 року Барг М. Кромвель и его времья. / Под ред. Сказкина С. - М., 1950. - С. 34., перш ніж їхнього війська залишили Англію. Кромвель не заперечував проти оголошення пресвітеріанської церкви державною церквою, однак наполягав на тому, щоб поза нею було дозволено існувати пуританським сектам (індепендентам). Кромвель діяв як посередник у середині самої армії, намагаючись переконати радикалів, що бажали ввести демократичну республіку, що для настільки революційних перетворень ще не прийшов час. Його власна програма мала на увазі встановлення конституційної монархії з парламентом, що виражає інтереси середніх прошарків, і церквою, що виявляє терпимість до інших віросповідань. Английская буржуазная революция ХVІІ в. / Под ред. Косминского. - в 2-х т. - М., 1954. - С. 10

Позиції парламенту й армії на той час зблизилися. Поки Ферфакс розправлявся з роялістами на південно-сході Англії, Кромвель придушив повстання в Уельсу, а потім рушив на північ, щоб битися із шотландцями. Він одержав серію перемог над переважаючими силами шотландців і роялістів у Ланкашире в серпні 1648 року (зокрема, у битві під Престогоні), що виявилося його першим великим самостійним успіхом як полководця Мортон А. Вказ. праця. - С. 214.. Порушення королем і роялістами своїх клятв знову оживило крайні настрої в армії. Поки пресвітеріани в парламенті усе ще сподівалися дійти згоди з Карлом І, зять Кромвеля Генрі Айртон (1611-1651 р.р.) очолив рух, метою якого було покарання короля і скинення монархії. 6 грудня 1648 року південна армія зробила "чищення" палати громад від пресвітеріан і зажадала суду над королем.

У Кромвеля виникали сумніви, щодо того, яку позицію йому варто зайняти у політичних справах. Після повернення до Лондону він схвалив "чищення" парламенту і забезпечив привіз Карла І під стражею на суд. Оскільки, Ферфакс відмовився від будь-яких політичних рішень, Кромвель був змушений узяти всю повноту відповідальності на себе. Він розумів, що суд над королем завершиться винесенням смертного вироку. Але, один раз прийнявши рішення, Кромвель діяв нещадно, і в значній мірі саме його зусиллями судовий процес був доведений до кінця: короля присудили до страти Хрестоматия по новой истории, 1640-1870 г.г. / Под ред. Сиротина В. Вказ. праця, - С. 14.. 30 січня на очах у безмовної юрби, що зібралася перед палацом Уайтхолл, Карл І був обезголовлений.

Страта короля стала формально-юридичним завершенням встановлення в Англії республіки. Після цього процесу, Палата громад скасувала інститут одноосібної монархії країни, як «непотрібну, обтяжну і небезпечну для свободи, загальної безпеки та публічного інтересу» (17 березня 1649 р.) Там само. - С. 17.. Долю монархії розділила Палата лордів, члени якої раніше не підтримали ідею суду над королем (19 березня 1649 р.). 19 травня 1649 р. Англія була проголошена республікою, яка має управлятися «вищою владою нації, речниками народу, у парламенті якої не повинно бути ні короля, ні лордів». Ідеї «загального добробуту» і «вільної держави» стали основними конституційними принципами організації нової влади. Там само. - С. 18-19.

Верховним органом влади у Англійській республіці став парламент, складений із однієї Палати громад. Його повноваження були наново визначені. У Постанові про оголошення себе вищою владою держави (4 січня 1649р.) Мортон А. История Англии. Пер. Черняковской. - М., 1950. - С. 210 Палата громад, проголосила визнання народного суверенітету як будь-якої влади, представницьку і виборчу від громад організацію вищої влади, необмежені законодавчі повноваження представників громад. Парламент зосередив в собі практично всю повноту структурної державної влади, включно з організацією урядової влади, адміністрацію, керівництво армією, і вищий судовий контроль.

Принцип парламентського абсолютизму (порушення початку народного суверенітету) був найбільшою мірою реалізований у ході англійської революції. Виконавча вища влада передавалася Державній Раді, яка складалася з 41 члена Мортон А. Вказ праця на ст.12. - С. 210.. Радники обиралися парламентом у складі компетентних людей -- військових, юристів, вчених. До складу Ради увійшли: Кромвель, Ферфакс, Пен, Д. Мільтон. Незмінним головою був Брэд-Шоу, глава суду над королем, формально Раді належали лише повноваження у виконанні рішень парламенту. Такий перерозподіл повноважень від парламенту до урядових інститутів також був своєрідною рисою нової республіки. Політично система влади була нестабільної.

Кромвель став членом Державної Ради, а потім її головою. Тим часом роялісти установили контроль над більшістю Ірландії, що вони сподівалися використовувати як базу для вторгнення в Англію. Кромвеля переконали прийняти командування експедиційною армією, що висадилася в Дубліні 15 серпня 1649 року Английская буржуазная революція ХVІІ в. Вказ. праця. - С. 8, а потім направитися на північ і взяти в облогу Дроєду. 10-11 вересня англійці взяли місто штурмом і перебили майже весь гарнізон, що капітулював. Пізніше Кромвель писав, що це масове вбивство було "справедливим Божим судом над жалюгідними варварами" Павлова Т. Кромвель О. - М., 1980. - С. 32.. Різанина в Дроєді спонукала деякі інші гарнізони здатися. У жовтні був зломлений опір гарнізону Уексфорда, після чого масова екзекуція пройшла і тут. Під кінець року Кромвель контролював значну частину східного узбережжя Ірландії, а на початку 1650 року повів армію вглиб острова, розоряти країну і винищувати населення. До того моменту, коли Кромвеля відкликали в Лондон, велика частина Ірландії була спустошена. Починаючи з 1651 року усі земельні володіння ірландців були конфісковані, їм залишили лише марну і незасвоєну область Коннахт, куди і зганяли основну частину населення, прирікаючи його на смерть від голоду й епідемій Новая история стран Европы и Америки. / Под ред. Адо В. Вказ. праця., - С. 18..

Неприємності Республіці обіцяла і Шотландія, де пресвітеріани прийшли до угоди з Карлом ІІ, старшим сином Карла І, і проголосили його королем. Не бажаючи захоплювати Шотландію, генерал Ферфакс подав у відставку, і 25 червня 1650 року посаду головнокомандуючого було запропоновано зайняти Кромвелю. Англійська армія перетнула шотландський кордон 22 липня 1650 року, але спочатку не змогла домогтися помітного успіху, оскільки супротивник обрав оборонну тактику. Як і під час ірландської кампанії, сухопутні війська підтримував флот, якому Кромвель надавав великого значення. Незважаючи на те, що його армія була відрізана від англійських баз, 3 вересня 1650 він здобув велику перемогу при Данбарі (до сходу від Единбурга). Взимку Кромвель важко занедужав, і армія стояла без руху до літа, коли він за допомогою вдалих маневрів перехитрив шотландців. Останні веліли не ставити під погрозу свої комунікаційні лінії, а пішли за юним Карлом ІІ в Англію, і тут при Вустері 3 вересня 1651 року Кромвель їх оточив і розбив. Барг М. Вказ праця., - С51.. Коли він повернувся в Лондон, його зустрічали як героя.

В середині країни становище залишалося важким. Англію розоряли неврожаї, падіння виробництва, скорочення торгівлі, безробіття. Нові власники землі звужували права селян. Країна потребувала реформи права і в прийнятті конституції.

Посилювався рух і селянських мас у бік аграрній реформі і сповненого переділу власності. Хоча у останній проект «Народної угоди» (політичної програми демократів армії) у травні 1649 р. був внесений пункт, забороняв парламенту скасовувати країни приватну власність, саме існування цього краще від інших говорило про рівні напруженості Хрестоматія з нової історії. Частина 1. Упорядник: Г.О.Цвікальська. - К., 1973. - С. 13.

Весною-літом 1649 р. країни з'явилося рух «дигерів» (копачів), які зайнялися б практичним захопленням «Божих земель» Английская буржуазная революція ХVІІ в. Вказ. праця на ст.11. - С. 12. Це прагнення «зробити власника так само вільним, яким є лорд» Кромвель пізніше оцінив, як дуже небезпечна «природного стану нації» Хрестоматія з нової історії. Частина 1. Упорядник: Г.О.Цвікальська. Вказ. праця, - С.14-15.. Об'єктивно за тих умов зростання зрівняльного руху спричинив би лише наростання революційного хаосу. Наростало і невдоволення в армії, невдоволеної тривалим неперевибиранням парламенту і вимагала відновлення взагалі принципів виборчого права. Був створений Бэрбонский парламет (під назвою одного з депутатів, торговця шкірами). Членів парламенту було призначено самим Кромвелем з числа місцевих індепендентских конгрегацій (церковних громад). Настрої парламенту видалися Кромвелю небезпечними. Парламент було розпущено, щойно призначив членів нового Державної ради і передав права влади лорду-генералу. На пропозицію Державної ради Рада армії затвердив писану конституцію республіки під назвою «Знаряддя управління» де систему влади істотно змінювалася.

Ідея писаної конституції була новою для. Англії. Вийшла вона з армійського середовища. Ще червні 1647 р. Рада армії запропонувала парламенту особливу Декларацію з пропозицією зафіксувати у письмовому законі повноваження парламенту, і навіть нову організацію виконавчої влади. «Знаряддя управління» Гизо Ф. Вказ. праця на ст.. 12. - С. 43. (13 грудня 1653 р.) встановлювало зовні республіканську, а, по суті, диктаторську систему влади.

Отже, можна зробити висновок, що становище, як і соціально-економічне так і політичне, в якому перебувала Англія у цей період, було досить складне. До нього додалася ще й страта короля, яка стала заключним, формально-юридичним завершенням встановлення в Англії республіки. Не вистачало коштів. Розпочалися майнові конфіскації. Незадоволення фінансовою політикою уряду посилювалося щей тим, що основне населення страждало від голоду. Протести висловлювали й колишні однодумці індепендентів. До цього всього ще й додалися антианглійські настрої Шотландії, але в цьому позитивно показав себе Олівер Кромвель, який взяв собі за мету створити нову, сильну державу.

Розділ ІІ. Політика режиму протекторату

У грудні ж 1653 р. Кромвель був проголошений лордом-протектором Англії, Шотландії і Ірландії, і в країні прийнята нова конституція "Знаряддя управління" Барг М. Вказ. праця. - Ст.. 184.. Згідно з нею вищу довічну владу отримував Кромвель; парламент з 400 чоловік обирався терміном на три роки; виборчий ценз був високим: 200 фунтів стерлінгів. Протектор командував збройними силами, відав зовнішньою політикою, мав право вето. Протекторат став по суті воєнною диктатурою Хрестоматия по новой истории, 1640-1870 г.г. / Под ред. Сиротина В. Вказ. праця, - С. 21..

Конституція 1653 року, на думку її укладачів, містила в собі три принципи управління державою: монархічний (одноосібний протекторат), аристократичний (пожиттєва Рада), демократичний (виборчий парламент).

Автори Конституції - вищий склад офіцерів армії - старанно відводили різні підозри у встановленні військової диктатури. Перші кроки протектора були направлені до цієї ж цілі - під зовнішніми конституційними формами була прикрита диктатура військового керівництва. Разом з тим «Знаряддя управління» свідчило про недовіру вождів армії до обраної палати общин.

За Конституцією, кожний наступний парламент міг скликатися не раніше чим через три роки з часу розпуску попереднього. Сесія мала тривати не більше п'яти місяців. В одній зі статтей Конституції було зазначено, що шерифи і мери після воборів до парламенту мають пред'явити список обраних з підписами, як самих обраних, так і виборців в якому обов'язково має бути записано, що обрані представники не будуть мати права змінювати систему управління. Влада лорда-протектора була обмеженою парламентом, а в період між його сесіями - Державною Радою. Діяльність трьох верховних органів - протектора, парламенту і Ради - не була конкретно визначеною. Хрестоматия по новой истории, 1640-1870 г.г. / Под ред. Сиротина В. Вказ. праця, - С. 21.

Виборчий ценз 200 фунтів стерлінгів сприяв тому, що в першому парламенті Кромвеля були лише представники дворян, які ставилися досить критично до будь-яких радикальних ідей. Разом з тим результати виборів 1654 року, були не досить позитивними і для протектора. Але позитивним було те, що в парламенті з'явилася невелика група людей, головним чином офіцерів армії, які підтримували протектора, але й багато було обрано противників протекторату і зокрема протектора - цю групу людей становили пресвітеріани.

У 1654 році під час відкриття парламенту, у своїй промові Кромвель звинувачував левелерів у бажанні розрушити власність і створити рівність між усіма людьми. Кромвель вважав, що основою англійської нації протягом століть була знатна людина, дворянин. Урівнююючі принципи знищують дійсність нації. Кромвель закликав депутатів парламенту до співпарці на тій основі, що його влада являється єдиною системою спасіння від анархії. Хрестоматія з нової історії. Частина 1. Упорядник: Г.О.Цвікальська. Вказ. праця. - С. 17.

Блок республіканців, який підтримували пресвітеріани, виступав за суверенітет парламенту, а протектора знижував до ролі лише виконувача волі парламенту.

Діяльність усіх актів, які були видані Кромвелем до скликання парламенту, були призупинені, а самі акти передані до парламентського комітету для перегляду Барг. М. Вказ праця., - С.184.. Саме тепер Кромвель вирішив дати парламенту перший бій, хоча з початку його відкриття пройшло близько двох тижнів. Вхід до палати парламенту був закритим, а депутатів було направлено до лорда-протектора для важливої розмови. Кромвель досить грубо заявив депутатам, що вони не мають права обговорювати основні положення нової Конституції. Члени парламенту повинні були визнати в якості основного принципу протекторату одноосібність правління пожиттєвого глави держави разом з обраним раз в три роки парламентом і принести присягу на вірність існуючому устрою Хрестоматія з нової історії. Частина 1. Упорядник: Г.О.Цвікальська. Вказ. праця. - С. 17.. Лише після прийняття цих вимог депутатам було дозволено з'явитися в залі засідання парламенту. Можна сказати, що це була також свого роду «чистка» Английская буржуазная революція ХVІІ в. Вказ. праця на ст.11 - С. 14 парламенту від тих, хто не хотів визнати диктатуру Кромвеля. Частина депутатів, яка відмовилася дати потрібне письмове зобов'язання, залишила парламент. Все це свідчить про наявність у парламенті серйозної опозиції режиму протекторату.

В парламенті розгорілися суперечки, які стосувалися в першу чергу питання про контроль військовими силами. Згідно з пунктом Конституції, який не підлягав перегляду, ні протекторат, ні парламент не мали абсолютного контролю над військовими силами. Контроль мав здійснюватися лордом-протектором разом з парламентом. Парламент хотів внести в цей пункт обмеження, згідно з яким спільний контроль протектора і парламенту над військовими силами країни мав встановлюватися лише під час життя лорда-протектора. По цьому питанню в парламенті розгорілися суперечки. Погляди Кромвеля і членів парламенту розійшлися у вирішенні питання: чи буде Англія й далі продовжувати керуватися принципами військової диктатури? Це питання привело до розриву протекторату з парламентом і розпуск останнього. Парламент вимагав скорочення армії з 57 тисяч чолоік до 30 тисяч і не забезпечував потрібним фінансуванням армію. 22 січня 1655 року Кромвель розпустив парламент Там. само, заявивши, що суперечки в парламенті викликають невдоволення у країні.

Настав період безпарламентського правління, який тривав 20 місяців, коли країною управляв лорд-протектор разом з Державною Радою Диккенс. Вказ праця., - С. 29.. Політичний устрій Англії набув яскраво виражену форму військової диктатури.

При Олівері Кромвелі командування армією міцно зберігало своє високе повноваження в країні, не дозволяючи навіть самому лорду-протектору займати досить високе становище в управлінні. Але керівництво протекторату не могло опиратися лише на вузьке коло армійського керівництва. В пошуках більш широкої соціальної бази керівництво зверталося до парламенту, до середніх прошарків населення, які отримали виборчі права за новою Конституцією. Воно намагалося переконати населення, що протекторат являється «оберегом» їх власності, рятувальником країни від анархії. Але це не дуже допомагало керівництву. Широкі прошарки середніх класів Англії були не згодні віддавати свою долю військовим, вони хотіли господарювати самі Гизо Ф. Вказ. праця., - С. 21..

В цих умовах єдим завданням керівництва стало збереження існуючого порядку. Про охорону цього порядку Кромвель відкрито заявив в колах своїх найближчих радників: «Я - людина, яка заслуговує на те місце у суспільстві, яке я займаю. Я посів це місце не тільки з надії творити добро, а з бажання призупинити зло і бідність, які, як я бачив, були неминучими для нації… І в цьому відношенні я готовий служити стільки, скільки я зможу…» Губарева Г. Усі видатні постаті всесвітньої історії. - Харків, 2007. - С. 173

Досить важливим питанням в країні залишалося фінансове. Для утримання армії, головної опори лорда-протектора, посилення флоту, подавлення повставших народних мас, ведення агресивної зовнішньої політики потрібні були великі кошти. Управління протекторату знаходилося в стані фінансової кризи. Необхідність поповнити державну казну військовими справами зіграла велику роль в ряді причин, які привели до війни у 1655 році з Іспанією. Але ці розрахунки не виправдалися, війна привела до загострення фінансового становища країни. Для виходу з фінансової кризи Кромвель шукав підтримки серед купецтва, торговців рабів

У 1655 році під час посилення виступів левеллерів, радикальних сектантів, роялістів, та інших угрупувань, які були невдоволені системою управління країни, Кромвель розділив Англію і Уельс на 11 військово-адміністративних округів Английская буржуазная революция ХVІІ в. Вказ. праця, - С.19, на чолі кожного округу поставлені генерал-майори з необмеженою владою; перш за все вони виконували політичний контроль, в їх руках також знаходилося місцеве управління і збір податків. На посади генерал-майорів були призначені колишні командири парламентської армії Скіппон, Ламберт, Гофф та інші.

Одним з найголовніших завдань генерал-майорів було зняття надзвичайного податку з роялістів у розмірі 10% їхнього річного доходу з володінь. Метою цього податку було те, щоб примусити самих роялістів оплачувати витрати по придушенню їх особистих повстань Барг М. Вказ. праця, - Ст..215..

Не дивлячись на посилене відбирання у населення засобів існування шляхом конфіскації, накладанням штрафів, які називали «добровільними пожертвуваннями» - грошей не вистачало. В червні 1656 року протектор скликав конференцію з членів Державної Ради і вищих офіцерів армії, на якій обговорювалося фінансове становище країни Гизо Ф. Вказ праця, - С., 213. . Конференція прийняла рішення знову скликати парламент.

Влітку 1656 року були проведені нові вибори під сильним контролем генерал-майорів, а у вересні зібрався парламент. Перед відкриттям парламенту сам протектор разом з членами Державної Ради переглянули списки депутатів, в результаті чого біля ста депутатів були вигнані з парламенту. Близько сотні вигнані зі складу депутатів самим протектором, ще 50-60 чоловік не відвідували засідань парламенту у зв'язку з невдоволенням політики протекторату Английская буржуазная революция ХVІІ в. Вказ. праця., - С. 18.. Таким чином, не дивлячись на високий ценз, склад парламенту, який зібрався 1656 року, виявився, з точки зору правлячої офіцерської верхівки і Державної Ради на чолі з протектором, незадоволеним, потрібно було багато часу, щоб створити в цьому парламенті потрібну налаштовану більшість. Але навіть «очищений» парламент не мав великого бажання послушно йти за протектором і керівництвом армії.

Оліверу Кромвелю досить важливо було отримати від парламенту засоби для продовження війни з Іспанією. У зверненні до парламенту він говорив про зраду іспанців. Парламент підтримав керівництво в питанні про «справедливість війни», але грошей на ведення війни видав значно менше, ніж вимагав протектор. Система генерал-майорів була ліквідована, на що Кромвель пішов після довгих суперечок.. Парламент дав згоду на створення Вищого суду, яка розглядала справи змови проти життя протектора і безпеки держави Хрестоматія з нової історії. Частина 1. / Упорядник: Цвікальська. Вказ. праця, С. 17. .

Важливе місце у роботі другого парламенту протекторату посідало обговорення так званої «Покірної петиції і Ради», яка була внесена 23 лютого 1657 року Крістофером Пеком, колишнім лордом-мером Лондона Барг М. Вказ праця,- Ст.. 244.. Вона передбачала введення в Англії конституційних порядків - двопалатної системи і короля. Кромвель, згідно цього проекту, мав прийняти титул короля. Ця пропозиція викликала велике невдоволення, перш за все зі сторони армії, яка заявила, що встановлення королівського титулу суперечить тим принципам, за які вони боролися і поклялися підтримувати. Офіцери армії виступали за режим протектората, за військову диктатуру, проти встановлення традиційної монархії.

Їх противники критикували режим протекторату, як нестійкий. Вони пропонували встановити монархічно-парламентську систему управління, відмовитися від збирання податків. Також пропонували ввести принцип недоторканості парламентських депутатів, які могли залишити палату лише за рішенням суду і зі згоди парламенту, а не протектора.

В замін відмови Кромвеля від протектораторського режиму йому пропонувався королівський титул. Також пропонувалося відновити палату лордів у складі від 40 до 70 чоловік, призначати яких мав О. Кромвель зі згодою палати общин. Це був відкритий виклик до відновлення старої форми державності: король, лорди, общини. «Покірніше петиція і Рада» також вимагала замінити Державну Раду Таємною Радою Гизо Ф. Вказ. праця, - С. 24..

В свою чергу Олівер Кромвель відкрито зайняв пасивну позицію, не виражаючи ні згоди, ні відмови. На раді офіцерів Кромвель висунув проти незгодних з ідеєю Пека ряд звинувачень: що саме вони змусили його, говорив Кромвель, розігнати Довгий парламент і призначити новий - Малий, це вони вимагали, щоб він також розігнав парламент 1654 року. Він - протектор - виступав проти зібрання нового парламенту, а саме вони, офіцери, переконали його це зробити, заявивши, що новий скликаний парламент буде покірно виконувати їхні бажання. Що стосується титулу короля, то він особисто цінить його не більше, ніж перо на капелюсі Английская буржуазная революция ХVІІ в. Вказ праця,- С.18.. Але коли розпочалося обговорення проекту нової Конституції, замість «Знаряддя управління» і коли протектор конфеденціально заявив кільком з членів парламенту про свою згоду прийняти королівський титул, офіцери вирішили ще раз потиснути на нього: ряд командирів, в тому числі й Ламберт, Десборо, Флітвуд, заявили, що у випадку прийнятя Кромвелем королівського титулу вони подадуть у відставку Английская буржуазная революция ХVІІ в. Вказ праця, - С. 21.. Офіцери склали петицію за участю полковника Прайда, який обіцяв розрушити плани Кромвеля. Петиціонери явилися у парламент і подали демонстрацію з протестом проти прийнятя Олівера Кромвеля королівського титулу. Кромвелю це не сподобалося, але він все ж таки відмовився від титулу короля.

Але нова Конституція - «Покірніше петиція і Рада» - все ж таки були прийнята 25 травня 1657 року, без утвердження королівського сану. Протектор отримав право призначати собі наслідника. Закріплювалася верхня палата, палата лордів Барг М. Вказ. праця, - С.189..

Друге проголошення Олівера Кромвеля протектором було здійснено так торжественно, що дуже було схоже на церемонію коронації, хоча корона була відсутньою. Спікер палади, діючи від імені останньої, одягнув лорда-протектора в пурпурну мантію, опоясав державним мечом, дав у руки масивний золотий скіпетр і Біблію і прийняв від нього присягу на вірність новій Конституції. При звуках труб і криках присутніх Кромвель сів на трон; з однієї сторони трону стояв посол Людовіка ХІV, а з іншої - голандський посол Английская буржуазная революция ХVІІ в. Вказ праця, - С. 23..

За новою Конституцією потрібно було створити верхню палату. Створено список нових «лордів» - 63 чоловіка. Але лише 42 з них приступили до виконання своїх обов'язків, інші не відгукнулися на виклик. З нових лордів семеро були членами сім'ї самого Кромвеля, в тому числі двоє з його синів - Річард і Генрі Там само..

В палату общин, згідно нової Конституції, мали повернутися і ті її члени, які раніше не були допущені протектором до участі у першій сесії парламенту у 1656 році. Умовою їхнього повернення було принесення присяги у вірності протектору і визнання законності його влади. В палаті общин розпочалися суперечки щодо прав і компетенцій і форми управління.

4 лютого 1658 року Кромвель розпустив свій другий і останній парламент. Мортон А. вказ праця на ст. 12. - С.231 Це привело до загострення становища в країні. Створилася широка опозиція, яка була направлена проти режиму протекторату і особисто проти Кромвеля.

У різних куточках країни об'єднувалися, випускали маніфести, піднімали повстання кавалери, левеллери, республіканці, анабаптисти. Карл ІІ Стюарт, який знаходився в еміграції, закликав свої прибічників до повстання в Англії; він шукав допоги для озброєння проти Англії у Голландії, Іспанії, Франції. Карл Стюарт підписав договір з іспанським королем, в якому за військову допомогу при встановленні його на англійський престол він обіцяв повернути Іспанії усі завойовання, зроблені Кромвелем у іспанців Губарева. Вказ. праця на ст.. 20. - С.173.

Боротьба Кромвеля з прибічниками Карла ускладнилася тим, що у його особистій сім'ї виявилися люди, які були замішані в монархічних змовах. Кромвель своїх дочок видав заміж за представників старої знаті. Серед страчених у травні-червні 1658 року кавалерів-змовників виявилися сер Генрі Слінгсбі; племінник його, лорд Фолконбрідж, був чоловіком однієї з дочок Кромвеля Барг М. Вказ. праця на ст.. 10. -С.244.

Кромвель ненавидів католиків, і тепер більш, ніж коли-небудь. Історичні і політичні мотиви приєдналися до мотивів релігійним. Основним державним законом було проголошено, що католики і єпископи нетерпимі. Богослужіння і пропаганда були звісно, заборонені. Відбувалися навіть переслідування. У червні 1654 року, наприклад, один бідний падре зважився повернутися до Англії, який тридцять сім років тому був вигнаний за своє звання. але його схопили і відправили до Лондону, де його засудили і повісили. Барг М. Вказ. праця - С. 245 Але Кромвель робив чимало зусиль для того, щоб уникати як і жорстокості: переслідування за нього були, але були інквізиції. Свобода культу, щоправда, була обмежена, й у 1655 року 24 листопада єпископалам було заборонено перебувати при приватних сімействах в ролі духівників і наставників.

Сектантів, анабаптистів, мілленаріїв, квакерів Кромвель не переслідував зовсім, хіба що на політичному грунті. Понад те, його вирішили привернути інший клас людей, усіма гнаний і зневажуваний. Це були євреї. Кромвель, аби дати їм публічного права громадянства, якого вони домагалися, дозволив окремим жити у Лондоні. Вони вибудували там синагогу, придбали шматок землі для цвинтаря й крадькома утворили рід корпорації, відданою протектору, толерантність якого служила єдиною гарантією їх безопасності. Кромвель сприяв розвитку освіти, якийсь час він був канцлером (номінальним главою) Оксфордского університету і допоміг заснувати коледж у Дареме. Гизо Ф. вказ праця на ст.. !2. - С. 340

У пошуках виходу з внутрішніх труднощів знову було підняте питання про прийняття Кромвелем королівського титулу. У травні 1658 року зібрався «Комітет дев'яти», який обговорював питання про дії майбутнього парламенту Губарева Г. Вказ. праця, - С. 178.. Фінансове становище країни залишалося катастрофічним. До цього ще й додалася смерть Кромвеля, 3 вересня 1658 року, яка прискорила процес розпаду системи протекторату. Назначений Кромвелем ще при житті наслідник - син Річард - зрозумів неможливість зберегти владу у своїх руках, і під тиском офіцерів відмовився від титулу лорда-протектора. На цьому формально закінчився режим протекторату, у період якого контрреволюційні сили великої буржуазії і нової земельної знаті, нового дворянства, укріпилися настільки, що змогли відновити на троні стару династію Стюартів.


Подобные документы

 • Життєвий шлях, аналіз історичної постаті Олівера Кромвеля як полководця та політичного діяча, політична діяльність на посту лорда-протектора під час буржуазної революції, військова діяльність як головнокомандувача військових сил.

  курсовая работа [47,4 K], добавлен 17.05.2011

 • Начало политической карьеры. Роль семейного воспитания и образования в формировании мировоззрения Оливера Кромвеля. Первые политические шаги. Гражданская война: усиление позиций Кромвеля. От главнокомандующего к лорду-протектору. Протекторат Кромвеля.

  курсовая работа [26,4 K], добавлен 14.01.2009

 • Взгляд вигских историков на причины и протекание революции. Преддверие диктатуры Кромвеля. Провозглашение Английской республики весной 1649 года. Жестокие репрессии левеллерского движения. Разгон Долгого парламента. Принятие "Орудия управления".

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 11.04.2014

 • Связь Английской и Французской революций и события предшествовавшие установлению протектората. Предпосылки создания военной диктатуры и роль парламентов в этом процессе. Протекторат Оливера Кромвеля в истории Английской революции и страны в целом.

  курсовая работа [63,1 K], добавлен 02.03.2014

 • Детство и юность О. Кромвеля - английского государственного деятеля, вождя индепендентов, руководителя Английской революции. Начало политической карьеры. Полоса тяжелого духовного кризиса Кромвеля. Его участие в качестве полководца в гражданской войне.

  презентация [948,5 K], добавлен 05.05.2015

 • Аналіз соціально-економічного, суспільно політичного становища Англії в Середні віки. Структура, компетенція і функції англійського парламенту. Розгляд реального і номінального значення основних структурних підрозділів - Палати лордів і Палати громад.

  статья [24,3 K], добавлен 19.01.2014

 • Первая колониальная война Английской республики. Поход Кромвеля против Ирландии. Жестокость английской армии. Массовые конфискации земель восставших ирландцев. Поход Кромвеля против Шотландии. Последнее сражение Кромвеля. Шотландская политика Англии.

  реферат [23,9 K], добавлен 15.10.2008

 • Биография английского государственного деятеля и полководца, руководителя Английской революции Оливера Кромвеля. Его семья и детство, получение образования. Военная карьера Кромвеля, его политическая деятельность. Личные черты характера политика.

  презентация [2,2 M], добавлен 13.02.2016

 • Полководческий талант и диктаторские черты Кромвеля в ходе гражданской войны между парламентаристами и роялистами. Путь М. Робеспьера от оратора до диктатора, вдохновителя революционного террора. Политические уроки первых буржуазных революций в Европе.

  курсовая работа [54,6 K], добавлен 26.01.2015

 • Аналіз соціально-політичного становища української держави гетьманської доби. Встановлення влади Директорії в Україні, її внутрішня і зовнішня політика. Проголошення акта злуки УНР і ЗУНР. Встановлення радянської влади в Україні. Ризький договір 1921 р.

  курсовая работа [61,3 K], добавлен 21.02.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.