Цивілізаційний потенціал виявився у розвитку Трипільської культури

Трипільська культура, археолог Вікентім Хвойка, дослідники дописемної цивілізацій. Український космос у люстрі трипільського орнаменту. Егiда всесвiту, образ родючостi i захисту, писанкарство, хлiбопечення. Лінгвістика, Трипілля, вікно у початок історії.

Рубрика История и исторические личности
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 11.11.2010
Размер файла 51,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Питання про витоки загальнолюдської цивілізації є проблемою планетарної актуальності, а не національної амбітності. Як свідчать новітні дослідження, індоєвропейський корінь земної цивілізації знаходиться на території сучасної України. Цей факт визнають такі авторитети світової науки, як Р.Г.Боне, П.Сікес, В.Сулліван, Р.Бергер, Р.Проч, Е.Анаті, Г.Кларк, С.Піггот. Всесвітньо відомий російський академік Б.Рибаков стверджує, що Трипільська культура була найбагатшою в Європі творами мистецтва, що вона передує появі богів "Ригведи", грецької міфології, Зевса і Олімпійців. Трипільське мистецтво Б.Рибаков вважає ключем для світорозуміння індоєвропейців. Він стверджує, що є всі підстави вважати, що "Ригведа" зародилася на берегах Дніпра. Росіянин Б.О.Рибаков у своїй монографії "Язычество древних славян" (М., 1981) простежив традиції трипільської культури аж до Київської й Московської Русі, а українські вчені з Інституту археології НАН України не визнають автохтонності трипільської культури, заперечують належність її носісіїв до індоєвропейського етносу і на цій основі вважають недоречніною постановку питання про те, що українці є нащадками трипільців (принаймні, якщо не прямими, то в культурно-історичному сенсі).

Трипільська культура, по суті, була першою цивілізацією людства. Тут виникла найдавніша хліборобська цивілізація. Тут люди пекли хліб, плавили метал, будували житло, приручили бика і коня, винайшли сани і воза. На території України містяться найбільші трипільські поселення: Талянки, Небелівка, Майданецьке, Доброводи, Вільховець. Це найбільші міста (протоміста) тогочасного світу. Вони1 виникли за 500--1000 років до виникнення шумерських і єгипетських міст, більш ніж за 1,5 тис. років до Вавилону.

Як правило, Трипільська культура трактується як периферійна. Задумаємося: якщо Трипільська культура в межиріччі Дністра і Дніпра була периферією б близькосхідної чи балканської землеробської культури, як прйнято вважати, то чому найбільші міста виникли тут, а не там? Якщо Трипілля -- периферія, то де був центр? Трипілля -- Кукутені в V--IV тис. до н.е. -- це й був центр. У IV тис. до н.е. Трипілля було носієм найрозвиненішої цивілізаціїу Європі.

Навіть Д.Гуменна, книга якої є гімном Трипільській цивілізації, вважає, що Трипілля входило у масив велетенського світового хліборобського простору як його найдальша периферія. Дивно: найдальша периферія, але з найбільшими містами, із складним соціальним устроєм, з найвищим рівнем культури землеробства, з грандіозним багатством творів мистецтва, з розвинутими світоглядними та міфологічними уявленнями. Так не буває.

Трипільська цивілізація назавжди залишиться загадкою. її унікальність, зокрема, полягає в тому, що одна й та ж культура 3000 років розвивалась на одній і тій же території завдяки наявності сприятливих умов і постійності населення.

Основними причинами занепаду Трипільської цивілізації, ймовірно, були зміна клімату (він став більш посушливим та суворим) і падіння родючості землі внаслідок інтенсивного ведення господарства, що зумовило перехід трипільського суспільства до скотарства, що не виключало допоміжної ролі землеробства. Скотарі Північного Причорномор'я -- це пізньотрипільські племена, яскраво представлені пам'ятками усатівського типу (кінець IV -- початок III тис. до н.е.). Аналогічна культура була і в Румунії. Це є свідченням того, що трипільська культура не зникла, а трансформувалась в культуру з іншою формою господарства.1

Та на початку четвертого тисячоліття нова планетарна катастрофа, що запам'яталась Біблейським потопом (3700 р.д.н.е.), викликала наступне велике переселення оріїв - трипільців. Двома великими потоками, оминаючи Чорне (Руське) море йшли наші пращури на південь. Частина племен, що отримала назву сумерів, дійшла до Дворіччя (Шумерії) , а частина через Малу Азію і Палистан (Палестину) дійшла до Єгипту.

На початку IV тисячоліття до нашої ери з північного Причорномор'я в Дворіччя (нині територія Іраку) прийшли орійці - сумери. Їхали вони на возах, запряжених кіньми і волами, що було «дивом» для місцевих жителів. Лише боги можуть запрягати і керувати рухом тварин, вважали семіти, що в своєму розвитку знаходились на рівні пастухів кочового упорядкування життя. І назвало місцеве населення прибульців богами з гори Меру, священної гори орійців, у підніжжя якої мешкали люди, а на самій горі жили боги.

Прибульці привезли з собою орійські традиції, культуру, мову і віру. Історик В.Шнайдер у книзі «Вавилон є всюди» зазначає, що сумери - шумери були першими цивілізованими людьми. Вони принесли з собою писемність , культуру, торгівельні відносини, чим і завоювали світ.

Професор Лондонського університету Л.А.Ваддел у книзі «Оріянська оригінальність алфавіту» (США, 1968 р.) доводить, що творцями Першоалфавіту були сумери - оріяни. Він подає літери А, В, F, Н, І, К, Х та ін., як їх винахід. 2

Подібний алфавіт мали і етруски. А, D, Е, F, К, L, М, Н, Р та ін. Але за твердженням самих шумерів писемність до Месопотамії принесли сумери - прибульці з півночі. За дослідженнями археологів - шумерознавців Даниленка і Кіфішина, які досліджували петрогліфи « Кам'яної могили», протосумерський клинопис виник ще до Трипільських часів і датується IХ - VIII тисячоліттям до н.е.

Сумери лишили людству пам'ятки визначної архітектури, сліди якої знаходимо в руїнах прадавніх міст по берегах Тигру і Євфрату, бібліотеки, святині, школи.

Прийшовши з Придніпров'я, вони перетворили Месопотамію (месія , месії, що прийшли з Дворіччя) в Рай на землі. Для зрошення садів і ланів вони побудували іригаційні канали, розвинули гуманістичний світогляд, вірування і обряди.

Прийшовши на благодатні родючі землі, сумери за класичною трипільською технологією почали будувати глиняні ліплянки - хати, обмазуючи їх глиною з кізяком. В подальшому сумери досить швидко освоїли будівництво багатоповерхових будинків і палаців з місцевого каменю і побудували міста-царства з назвами зрозумілими і нинішнім українцям: Ума, Кута , Кіш, Ур … В селах, навколо міст, жили кошами (від санскритського кша - я»). Кошовий називався «кші», а вчителі - «уммії» (умільці, умники). На чолі шумерських селищ стояв старшина, якого називали «татес», або тато. Як і в Україні дівчата сумерів одягали вінки з стрічками, а царицю називали Нінту - ненька.

Сумери Месопотамії продовжили традиції Трипільської цивілізації і створили наступну тисячолітню Шумерську цивілізацію, яка проіснувала до другого тисячоліття д.н.е. . Білолиці і синьоокі, русоволосі сумери змішались з місцевим населенням і після шумеро - аккадського потопу 2064 р.д.н.е. (а можливо ще після Ноєвого, за Біблією, в 2637 р.д.н.е.) на території Дворіччя виникло нове державне утворення Вавилон (за назвою столиці). Після потопу частина сумерів повернулась на Прабатьківщину і в подальшому відома під назвою кіммерів, частина розселилась в околицях гори Арарат. Змішавшись з місцевим населенням сумери дали початок нинішнім вірменам - сумерам, а також племенам, що під проводом Фарри і його сина Авраама рушили до Палестини, де і отримали назву «Га-іврі», або прибульців з того берегу, євреїв.1

Висновки

Коли шукають корені народів, які жили на землях України, так чи інакше звертаються до Трипільської цивілізації. Трипілля -- це перший хліб, перший метал, початок планетарного землеробського світогляду на теренах, які нині називаються Україною. Творці Трипілля стояли біля витоків цивілізації Європи і зробили дуже вагомий внесок у формування сучасної культури України.

Виявляється, що Трипільська культура, є першою європейською і в той же час світовою культурою. 2

Тож, аналізуючи численні витвори народного мистецтва, доходимо висновку: вся народна культура українців із глибини тисячоліть і по сьогодні - то хрестоносно виузорена Космічна сила, вкладена в орнаментальні лінії, гармонію кольорів, динаміку ритмів, довершеність художніх засобів, - є світлодайна всуціль. Космотеїчна.

У знакових системах трипільського розпису та фігуративної пластики, які успадковувала генетична пам'ять українців, заховане осердя нашого народного світогляду. Ним з правіків формувався, вигранювався і животворив великий Український Стиль Світоосягання і Світовозвеличування. Він уберіг наш народ на перехрестях історичних доріг окремішньою ідентичністю. 1

Список використаної літератури та джерел

1.Черняков І. Трипільська цивілізація у спадщині України. -- К., 2004. --28-39 с.

2. Шевцов В.Ю. Русь. - Дніпропетровськ, 2007. -8, 22-23 с.

3. Крутько С.П. Атлас стародавніх цивілізацій. - К. 2004 - 48-51, 80-84, 120 с.


Подобные документы

 • Трипільська культура - культурний вияв Європи в IV-III тис. до н.е. Примітивно-хліборобські і скотарські племена - творці Трипільської культури, її роль у розвитку людства. Ремесла, релігія, трипільські культи. Довгочасні поселення, їх архітектура.

  реферат [21,8 K], добавлен 08.02.2014

 • Трипільська культура як один із феноменів, її відкриття та дослідження, проблема походження і періодизація. Житла й господарство трипільців, їх духовна культура та уявлення. Чи були трипільці пращурами слов'ян. Історія зникнення трипільської культури.

  контрольная работа [24,8 K], добавлен 02.12.2010

 • Періодизація трипільської культури, топографія трипільських поселень. Суспільний устрій трипільських племен, розвиток ремесел. Ототожнення деякими вченими трипільців з пеласгами. Занепад трипільської культури на межі ІІІ-ІІ тисячоліття до н.е.

  реферат [18,1 K], добавлен 13.12.2010

 • Дослідження пам'яток духовного світу носіїв трипільської культури, як форпосту Балкано-дунайського ранньоземлеробського світу. Світогляд енеолітичного населення України, їх космологічні та міфологічні уявлення. Пантеон божеств трипільського населення.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 03.09.2014

 • Поняття і роль трипільської культури. Аналіз норманської та антинорманської теорії походження держави Київська Русь. Основні риси та особливості трипільської культури. Походження слова "Русь". Вплив скандинавів на суспільство й культуру східних слов'ян.

  контрольная работа [24,7 K], добавлен 15.07.2010

 • Історія виникнення та еволюції у ранні етапи скотарства та землеробства на теренах України. Характерні риси культури лінійно-стрічкової кераміки на Волині та трипільської культури давніх хліборобів. Виділення скотарства в окрему галузь господарства.

  курсовая работа [90,1 K], добавлен 13.06.2010

 • Український національний рух у першій половині XІX ст. Початок духовного відродження. Розвиток Українського національного руху на західноукраїнських землях. Громадівський рух другої половини XІX ст. Початок створення перших українських партій в Україні.

  реферат [28,5 K], добавлен 08.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.