Ідеї стійкого розвитку суспільства. Праці Римського клубу

Поняття та значення Римського клубу. Вивчення проблеми зростання населення не Землі, необхідності зміни свідомості людей, засвоєння системного мислення. Напрацювання Клубу з питань єдності економічної, соціальної справедливості та екологічної безпеки.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Предмет Міжнародні відносини
Вид презентация
Язык украинский
Прислал(а) Ліда
Дата добавления 18.10.2014
Размер файла 1,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.


Подобные документы

 • Паризький клуб як неформальне об'єднання групи держав, що координує питання, пов'язані з виплатою боргів країнам-боржникам, особливості структурної організації. Знайомство с історією створення та розвитку Паризького клубу, умови реструктуризації боргу.

  реферат [65,5 K], добавлен 17.04.2013

 • Визначення сучасних загроз міжнародній безпеці. Характеристика проявів глобальних кліматичних змін. Причини та наслідки глобальної зміни клімату. Вплив деградації довкілля на життєдіяльність населення. Шляхи вирішення проблеми глобальної зміни клімату.

  статья [74,0 K], добавлен 11.09.2017

 • Групи чинників, що визначають соціальну диференціацію людей: антропологічні; демографічні; професійно-технологічні; соціально-економічні. Диференціація доходів населення. Основні причини бідності. Диференціація за економічними показниками країн світу.

  реферат [42,5 K], добавлен 29.01.2011

 • Поняття й умови розвитку економічної інтеграції. Передумови і фактори її розвитку, цілі і значення. Міжнародний поділ праці і виробнича кооперація. Ознаки інтеграційних процесів. Моделі транснаціональних корпорацій. Сучасний етап транснаціоналізації.

  контрольная работа [29,5 K], добавлен 19.11.2014

 • Аналіз проблеми ефективності програм кредитування МВФ у сфері забезпеченні валютної безпеки країн-членів. Особливості впливу зростання глобальної дестабілізації на валютну стабільність країн, що розкриваються. Інституційні драйвери розвитку Фонду.

  статья [56,0 K], добавлен 19.09.2017

 • Поняття та фактори продовольчої безпеки, що її забезпечують. Критерії продовольчої безпеки. Основні засади політики продовольчої безпеки країн Європейського Союзу. Перспективи розвитку та стратегічні напрямки забезпечення продовольчої безпеки країн ЄС.

  контрольная работа [36,3 K], добавлен 20.06.2012

 • Глобальні проблеми сучасності: причини, вирішення. Загальносвітові проблеми: боротьба за прогресивні форми економічної інтеграції, запобігання світової війни, встановлення нового економічного порядку. Проблеми оптимізації ставлення суспільства до природи.

  реферат [39,8 K], добавлен 10.06.2011

 • Поняття і причини розвитку міжнародних лізингових відносин, аналіз їх розвитку на світовому ринку. Правові аспекти регулювання лізингу в Україні. Визначення економічної доцільності лізингових операцій на підприємстві. Аналіз стану охорони праці на ньому.

  дипломная работа [997,8 K], добавлен 01.07.2011

 • Моделі економічних стратегій. Мета економічної стратегії держави на першому етапі перехідної економіки. Основні напрями економічного зростання. Значення глобалізації, що відкриває нові можливості для розвитку та реалізації світових економічних стратегій.

  эссе [15,2 K], добавлен 05.04.2014

 • Історія формування Спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС, а також аналіз здобутків російської історичної науки у дослідженні проблеми участі Великої Британії в цій політиці. Перелік наукових видань з питань європейської політики Британії.

  статья [29,3 K], добавлен 11.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.