Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств у сучасних умовах розвитку світової економіки

Основні дії з боку уряду для підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств, забезпечення кваліфікованої робочої сили, зменшення витрат підприємств, забезпечення справедливості в країні у сучасних умовах розвитку світової економіки.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 25.03.2012
Размер файла 11,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Реферат

з дисципліни «Управління міжнародною конкурентоспроможністю»:

«Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств у сучасних умовах розвитку світової економіки»

Виконав:

Александров Дмитро

Київ 2011

Вступ

Для виконання данного реферату я обрав тему «Шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності українських підприємств у сучасних умовах розвитку світової економіки». Мені видається, що деякі інструменти в цьому напрямі є очевидними, і я намагатимусь в цій роботи висвітлити мої думки з цього питання.

Основна частина

Отже, я вважаю, що основними діями задля підвищення конкурентоспроможності українських підприємств мають стати наступні:

1) Активна інтеграція в світові торгівельні відносини

На мою думку, найбільш доцільними діями з боку уряду тут мають бути укладання договорів про співпрацю з іншими державами, а також міжнародними об'єднаннями держав.

Це, по-перше, надасть українським підприємствам кращий доступ до ринків інших держав, а, по-друге, уможливить створення стратегічних альянсів, спільних підприємств для виробництва товарів і надання послуг між українськими та іноземними підприємствами. Крім того, відомі факти, коли президент чи прем'єр-міністр привозили з відряджень до розвинених країн багатомільярдні угоди для українських підприємства (наприклад, у літакобудівній, космічній, металургійній, військово-промисловій сферах).

2) Державна допомога підприємствам у зниженні витрат

Під цим напрямом я маю на увазі наступні кроки: по-перше, перемовини з Росією та іншими країнами щодо зниження цін на газ, який є однією з найваживіших витрат для великої кількості українських підприємства; по-друге, видобуток власного газу з цією ж ціллю (менші витрати для підприємств); по-третє, державні субсидії або податкові канікули для а) приоритетних підприємств для національної економіки; б) підприємств, що організують модернізацію виробництва (особливо у ключових гагузях - металургія, хімічна галузь, машинобудування). Наприклад, підприємство, що модернізує процес виробництва, отримає від держави підтримку в якості субсидії чи зменшених податків на певний період.

3) Покращення законодавства

Тут в першу чергу доцільними є перероблення податкового і митного законодавства задля забезпечення якомога кращих умов для функціонування українських підприємств та експорту українських товарів (що особливо стосується конкурентоспроможності на світовому рівні). При цьому податкова система має враховувати не лише інтереси великих підприємств, але і малих. Можливо, доцільним є введення американської податкової системи, що встановлює найвищі податки для компаній середнього розміру, заохочуючи їх для зростання до великого розміру, де податки зменшуються. Розвиток малих підприємств може стати запорукою конкурентоспроможності економіки в цілому в плані експорту.

До речі, до питання розвитку малого бізнесу також відноситься і оптимізація дозвільних і регістраційних процедур, введення електронного документообігу. Наприклад, в Канаді для реєстрації приватного підприємства варто лише заповнити анкету он-лайн, державі вистачить того, що компанія сплачуватиме податки. Проте, задля чесності необхідно відзначити, що певні кроки в цьому напрямі вже ведуться - на кшталт єдиного дозвільного центру в Києві.

Крім того, до цієї сфери входить питання митного законодавства (і митних перемовин з іншими державами), що допоможе українським підприємствам ефективно експортувати наші товари за адекватними цінами.

4) Розвиток освіти і науки

Задля забезпечення кваліфікованої робочої сили необхідний обов'язковий розвиток освіти, а також технологій та наукової сфери (знову ж таки, для створення технологічних конкурентних переваг компаній).

5) Боротьба з корупцією всередині країни:

Це одне із найголовніших питань щодо зменшення витрат підприємств, а також забезпечення справедливості в країні. Тут видаються доцільними такі дії:

a. Прийняття закону про корупцію, що встановлюватиме найжорсткіші заходи для винних в корупції з державного бюджету;

b. Реформа судової системи - створення ефективної і чесної судової системи, що буде контролювати закони, в тому числі і корупційні;

c. Створення системи моніторингу судів (визнання суддів нечесними і відповідальність за це)

6) Максимальна приватизація державних підприємств

Приватна форма власності довела свою перевагу над державною. Потрібно максимально приватизувати підприємства, за виключенням об'єктів стратегічної важливості, з проведенням чесних аукціонів.

Ну і нарешті, для виконання всіх цих дій необхідне підвищення зарплатні топ-менеджерам державного рівня (міністрам, зам міністрам), залучення на ці позиції ефективних менеджерів з комерційної сфери, можливо західних. Адже будь-який проект (чим і є всі вищеназвані пункти) можна виконати лише за умови ефективного керівництва.

міжнародний конкурентоспроможність економіка

Висновки

На сьогоднішні день українські підприємства навряд можна назвати конкурентоспроможними на світовому ринку. В економіці є цілий ряд структурних проблем, що значно заважають їм. Задля забезпечення підвищення конкурентоспроможності наших компаній необхідний цілий ряд дій збоку держави, як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Проте, ефективний процес можуть забезпечити лише ефективні професіонали, яких нам критично бракує.

Список використаних джерел

1. http://delo.ua/ukraine/cergej-grineveckij-mezhdu-es-i-rossiej-idet-borba-za-ukrainu-167247/

2. http://www.regnum.ru/news/polit/1463422.html

3. http://www.unian.net/ukr/news/news-465428.html

4. http://ua.for-ua.com/politics/2011/11/04/121458.html

5. http://www.ukrstat.gov.ua/

6. http://chitay.net/economy/ua-news-22151.html

7. http://www.epravda.com.ua/columns/2011/11/3/304214/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Тенденції розвитку сучасної міжнародної економіки. Торгівля товарами і послугами, переміщення капіталу і робочої сили, світова валютна система та міжнародні розрахунки. Процеси міжнародної регіональної інтеграції та глобалізації світової економіки.

  курс лекций [237,6 K], добавлен 05.12.2010

 • Ключові поняття. Причини та етапи міжнародної міграції робочої сили. Сучасні основні центри притягання робочої сили. Наслідки переміщення трудових ресурсів. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна Організація Праці, її діяльність.

  реферат [29,3 K], добавлен 17.11.2007

 • Напрямки розвитку міжнародної економіки. Системи національних розрахунків, значення світової міжнародної торгівлі, проблеми міграції робочої сили. Світова валютна система, валютні відносини та платіжний баланс. Суть, види та форми міжнародного бізнесу.

  курс лекций [1,3 M], добавлен 04.12.2010

 • Фактори формування міжнародної конкурентоспроможності країни. Загальна оцінка економічного розвитку Сполучених Штатів Америки. Сучасні стратегічні напрямки удосконалення міжнародної конкурентоспроможності країни в міжнародному економічному суперництві.

  дипломная работа [947,8 K], добавлен 02.10.2014

 • Інтернаціоналізація господарського життя як характерна риса сучасного світового господарства. Регіоналізація в сучасних умовах. Аналіз і оцінка рівня відкритості економіки України. Збільшення транснаціональних корпорацій. Глобалізація фінансових ринків.

  контрольная работа [22,9 K], добавлен 23.10.2010

 • Історія розвитку і цілі міжнародних економічних відносин України. Державне регулювання цієї сфери. Стан та основні напрямки економічного співробітництва між Україною та ЄС і РФ. Напрями підвищення міжнародної конкурентоспроможності української економіки.

  курсовая работа [767,9 K], добавлен 12.10.2013

 • Сутність міжнародної торгівлі та її види. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг України за 2003-2007 роки. Основні перспективи розвитку міжнародної торгівлі в умовах її інтеграції. Потенційні переваги України для розвитку міжнародної торгівлі.

  курсовая работа [137,6 K], добавлен 06.10.2010

 • Структура міжнародної торгівлі. Аналіз сучасного стану регіональної структури міжнародної торгівлі. Упакування як засіб перевезення товарів при міжнародній торгівлі. Шляхи підвищення безпеки та полегшення світової торгівлі. Проблеми міжнародної торгівлі.

  курсовая работа [214,0 K], добавлен 22.01.2016

 • Сутність та теоретичні засади дослідження національних моделей економічного розвитку країн. Азійські моделі економічного розвитку. Особливості трансформації економіки Китаю. Бенчмаркінг інноваційного розвитку, шляхи підвищення конкурентоспроможності.

  курсовая работа [490,7 K], добавлен 02.07.2014

 • Сутність, принципи й особливості міжнародної економічної діяльності в Україні. Суб'єкти міжнародної економічної діяльності України. Правові форми українських та іноземних підприємств. Харктеристика системи регулювання міжнародної діяльності.

  реферат [12,7 K], добавлен 07.06.2006

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.