Зовнішньоекономічна політика Європейського Союзу на сучасному етапі

Структура зовнішньоекономічної торгівлі в Європейському Союзі, сумарні показники зовнішньоекономічної торгівлі країн Союзу. Показники зовнішньоекономічної торгівлі окремих країн ЄС. Зовнішньоекономічна інвестиційна політика в Європейському Союзі.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.06.2013
Размер файла 1,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

КУРСОВА РОБОТА

Зовнішньоекономічна політика Європейського Союзу на сучасному етапі

Зміст

Вступ

1. Структура зовнішньоекономічної торгівлі в Європейському Союзі

1.1 Загальна економічна структура Європейського Союзу (ЄС-27)

1.2 Сумарні показники зовнішньоекономічної торгівлі країн Європейського Союзу (ЄС-27)

1.3 Показники зовнішньоекономічної торгівлі окремих країн ЄС-27

2. Зовнішньоекономічна інвестиційна політика в Європейському Союзі

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

європейський союз зовнішньоекономічний торгівля

Вступ

Європейський Союз - унікальне формування, що не має аналогів в історії та є результатом еволюції міжнародної політики. Більшість країн-засновників та «ключових держав» ЄС (Франція, Німеччина, Велика Британія, Португалія, Іспанія) більше ста років тому були наймогутнішими світовими імперіями, що вели постійну боротьбу за колонії та сфери впливу в різних регіонах планети. Сьогодні Європейський Союз вважається найбільш успішним регіональним інтеграційним утворенням та своєрідним зразком плюралізму та демократії на міжнародному рівні.

Останні розширення Європейського Союзу з 1 травня 2004 р. та 1 січня 2007 р. обумовили входження ЄС в нову історичну фазу розвитку, коли він, обійнявши 27 країн, перетворився, з одного боку, на найбільш потужне у світі об'єднання із загальним населенням близько 500 млн. осіб та сукупним ВВП близько 10 трлн. євро, а з іншого - безпосередніми сусідами цього об'єднання стали країни, які мають близько 400 млн. населення.

В межах Європейського Союзу (ЄС) зовнішньоторговельне регулювання здійснюють Рада Європи і Європейська комісія, Європейське об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС), Європейське співтовариство з атомної енергії (Євроатом), Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ). Європейська модель координації міжнародної торгівлі характерна і для інших регіонів (континентів). ЄС проголошено створення спільного ринку, економічного, валютного та митного союзу, реалізація спільної політики та діяльності щодо збалансованого розвитку економіки країн.

Метою даної роботи є узагальнення статистичних даних по результатам ефективності спільної зовнішньоторгівельної та інвестиційної політики країн Європейського Союзу на основі міжнародної статистики Світового банку, Економічної комісії по торгівлі ООН, Міжнародного валютного Фонду.

1. Структура зовнішньоекономічної торгівлі в ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

1.1 Загальна економічна структура Європейського Союзу (ЄС-27)

Європейський Союз (The European Union) - це інтеграційне об'єднання 27-ми країн на основі спільних людських і демократичних цінностей, яке має на меті досягнення стабільності, миру та процвітання. ЄС є унікальним міжнародним утворенням, адже його держави-члени заснували спільні інституції та делегували їм певну частку свого суверенітету для того, щоб можна було демократично, на загальноєвропейському рівні ухвалювати рішення з конкретних питань, які становлять загальний інтерес.

Країни-члени Європейського Союзу -- це країни, що приєднались до Європейської економічної спільноти, починаючи з 1957 року (табл. 1.1). Після входження у 2007 році Болгарії та Румунії ЄвроСоюз станом на 1 травня 2013 року нараховує 27 країн-учасників.

Таблиця 1.1

Історична динаміка розширення кількості країн в Європейському Союзі (1957 - 2007 рр.) [7]

Дата входження в ЄвроСоюз

Країна

Загальна кількість членів ЄС

25.03. 1957

Бельгія, Німеччина, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція

6

01.01. 1973

Великобританія, Данія, Ірландія

9

01.01. 1981

Греція

10

01.01. 1986

Іспанія, Португалія

12

01.01. 1995

Австрія, Фінляндія, Швеція

15

01.05.2004

Угорщина, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Чехія, Естонія

25

01.01. 2007

Болгарія, Румунія

27

Кандидатами на вступ до Євросоюзу (прийняті заяви) є наступні країни - Сербія, Македонія, Хорватія, Чорногорія, Ісландія, Туреччина. Потенційні кандидати (отримали згоду на подання заяв) - Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово.

Принципово не планують вступ до Євросоюзу тільки дві континентальні країни Європи - Норвегія та Швейцарія.

„Єврозомна” в Європейському Союзі -- це група глибоко інтегрованих 17 держав Європейського Союзу, в яких єдиною офіційною валютою є євро.

Початково Єврозона нараховувала 11 країн, в яких євро було введено 1 січня 1999 року (готівка 1 січня 2002 року): Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція.

Пізніше євро ввели в ще 6 країнах: - Греція: (1 січня 2001 року, готівка 1 січня 2002 року), Словенія: (1 січня 2007 року), Кіпр (1 січня 2008 року), Мальта: (1 січня 2008 року), Словаччина: (1 січня 2009 року), Естонія: (1 січня 2011 року).

Європейський центральний банк (European Central Bank) керує єдиною валютою ЄС - євро і підтримує стабільність всієї фінансової системи, розроблює та здійснює економічну та грошово-кредитну політику Европейського Союзу. ЄЦБ співпрацює з центральними банками у всіх 27-ми країнах ЄС. Особливо тісне співробітництво між ЄЦБ та центральними банками зони євро (17-ти країн ЄС, які перейшли на євро).

Економічна потужність країн Європейського Союзу є різною - від світових лідерів до міні-кран. На рис. 1.1 наведена питома вага обсягів ВВП країн ЄвроСоюзу за результатами 2012 року в сумарному ВВП ЄС [3]. Як показує аналіз даних, наведених на рис.1.1, лідером ЄвроСоюзу за обсягом ВВП є Німеччина - 19,94%, а разом перших 5 найбільш економічно потужніх країн ЄвроСоюзу (Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Іспанія) виробляють 68,7% загального обсягу ВВП 27 країн ЄвроСоюзу. При цьому 4 країни (Німеччина, Великобританія, Франція, Італія) за обсягами ВВП входять в „десятку” найбільш потужніх економік світу(див. рис. 1.2).

Рис. 1.1. Питома вага обсягів ВВП країн ЄвроСоюзу за результатами 2012 року в сумарному ВВП ЄС (побудовано самостійно за даними [3])

Рис. 1.2. Обсяги ВВП та ЗЕТ перших 10 країн світу за 2011 рік (побудовано самостійно за даними [3])

1.2 Сумарні показники зовнішньоекономічної торгівлі країн Європейського Союзу (ЄС-27)

Основні результати проведених досліджень та узагальнення макроекономічних та зовнішньоекономічних показників економіки ЄвроСоюзу у 2003 - 2011 рр. наведені в табл. 1.2 та на графіках рис.1.3 - 1.7.

Таблиця 1.2

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки ЄвроСоюзу у 2003 - 2011 рр. [2]

ЄвроСоюз (сумарно)

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

2003

0,5

900,0

950,0

-50,0

2004

2,4

1 000,0

1 050,0

-50,0

2005

1,7

1 109,0

1 123,0

-14,0

2006

3,1

1 318,0

1 402,0

-84,0

2007

3,0

1 952,0

1 690,0

262,0

2008

0,8

1 330,0

1 466,0

-136,0

2009

-4,1

1 530,0

1 680,0

-150,0

2010

1,9

1 791,0

2 000,0

-209,0

2011

1,6

1 884,1

2 100,0

-215,9

Як показує аналіз результатів проведених досліджень експортні можливості економіки Німеччини практично в 3 рази перевищують експортні можливості 5 наступних країн (графік рис. 1.3) та сумарно дорівнюють обсягам експорту Великобританії + Франції + Італії. Імпортні потреби економіки Німеччини практично в 2,5 рази перевищують імпортні потреби 5 наступних країн (графік рис. 1.3) та сумарно дорівнюють обсягам імпорту Великобританії + Франції + Іспанії. При цьому тільки Німеччина, Нідерланди, Бельгії та Швеція з економічно потужніх країн ЄвроСоюзу мають позитивне зовнішньоторгівельне сальдо (рис. 1.4

Як показує аналіз даних, наведених на рис.1.5-1.7:

- питома вага внутрисоюзного експорту між країнами ЄвроСоюзу в загальному обсягу експорта країн ЄвроСоюзу знаходиться в інтервалі від 48,0% до 84% (рис. 1.6 - за даними 2011 року);

- питома вага внутрисоюзного імпорту між країнами ЄвроСоюзу в загальному обсягу імпорту країн ЄвроСоюзу знаходиться в інтервалі від 50,6% до 94,1% (рис. 1.7 - за даними 2011 року);

- з економічних лідерів ЄвроСоюзу тільки Німеччина (84,0%) та Іспанія (82,9%) більше 80% свого експорту орієнтують на країни ЄвроСоюзу, в той час як Франція (56,0%) та Великобританія (51,9%) тільки половину свого експорту орієнтують на країни ЄвроСоюзу;

- з економічних лідерів ЄвроСоюзу тільки Німеччина (82,5%) більше 80% свого імпорту отримує з країн ЄвроСоюзу, в той час як Франція (62,5%) та Великобританія (53,3%) тільки половину свого імпорту отримують з країн ЄвроСоюзу.

Таким чином, інтегрованість найпотужнішої в ЄвроСоюзі економіки Німеччини в зведену економіку ЄвроСоюзу є найвищою, вона інтенсивно використовує основний обсяг імпорту з країн ЄвроСоюзу та максимально направляє свій експорт в країни ЄвроСоюзу.

Традиційні потужні економіки Великобританії та Франції (2-3 місце в ЄвроСоюзі), історично орієнтовані на ресурси бувших колоніальних сателітів в Африці та Азії, тому в зовнішньоекономічній політиці менш орієнтовані на країни ЄвроСоюзу.

Слід відмітити, що після світової фінансової кризи 2008 року сальдо зовнішньоекономічної торгівлі ЄвроСоюзу поступово стає позитивним (рис. 1.8), але слід відмітити, що динаміка темпів розвитку обсягів промислового виробництва в ЄвроСоюзі (сумарно) після кризи 2008 року має невеликий позитивний тренд у 2010 році, який практично знизився до нуля в 2011 -2013 рр. (рис. 1.9).

1.3 Показники зовнішньоекономічної торгівлі окремих країн ЄС-27

1.3.1 Данія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Данії (табл. 1.3-1.4):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2009-2011 рр. є позитивним;

- провідними торговельними партнерами Данії в 2011р. традиційно є: Німеччина (питома вага становить 15,9%), Швеція (11,6%), Великобританія (7,1%), Норвегія (5,4%), Нідерланди (5%), Китай (4,4%), США (4,0%), Франція (3,2%), Італія (2,7%), Польща (2,4%).

В експорті Данії за підсумками 2011 року серед країн-партнерів лідирує Німеччина (питома вага становить 13,4%): датські поставки в цю країну склали 15,1 млрд. дол. (збільшення на 4,7% у порівнянні з 2010 роком). На другому місці - Швеція (питома вага - 11,2%) - 12,6 млрд. дол. (збільшення на 1,9%). На третьому місці - Великобританія (питома вага - 8,3%) - 9,4 млрд. дол. (збільшення на 31,5%).

Таблиця 1.3

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Данії у 2003 - 2011 рр. [7]

1.3.1. Данія

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

0,4

56,3

47,9

8,4

56,6

2004

2,3

64,2

54,5

9,7

53,6

2005

2,4

73,1

63,5

9,6

45,4

2006

3,4

85,0

74,7

10,3

41,0

2007

1,6

93,9

89,3

4,6

34,1

2008

-1,1

114,9

116,4

-1,5

42,2

2009

-5,8

91,5

84,5

7,0

41,8

2010

1,3

96,6

87,4

9,2

43,7

2011

1,0

111,1

96,9

14,2

46,5

Таблиця 1.4

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Данії у 2011 році

Країна -партнер ЗЕД

Сальдо ЗЕТ, млн.USD

Експорт, млн.USD

Імпорт, млн.USD

Питома вага сумарного експорту, %

Питома вага сумарного імпорту, %

ЄС

Німеччина

-3 114,1

15 150,6

18 264,7

17,52

22,35

ЄС

Швеція

625,5

12 577,2

11 951,7

14,55

14,62

ЄС

Великобританія

3 855,0

9 400,6

5 545,6

10,87

6,79

ЄС

Нідерланди

-1 821,0

4 356,8

6 177,8

5,04

7,56

ЄС

Франція

594,1

3 643,2

3 049,1

4,21

3,73

ЄС

Італія

-381,6

2 671,1

3 052,7

3,09

3,74

ЄС

Польща

-244,2

2 454,1

2 698,3

2,84

3,30

ЄС

Бельгія

-1 659,5

1 284,3

2 943,8

1,49

3,60

ЄС

Фінляндія

721,8

2 279,7

1 557,9

2,64

1,91

ЄС

Іспанія

842,8

2 190,2

1 347,4

2,53

1,65

ЄС

Ірландія

-220,0

930,0

1 150,0

1,08

1,41

ЄС

Чехія

-513,3

572,7

1 086,0

0,66

1,33

ЄС

Австрія

-192,5

644,6

837,1

0,75

1,02

ЄС

Угорщина

-167,2

502,9

670,1

0,58

0,82

ЄС

Литва

-2,3

475,8

478,1

0,55

0,58

Разом країни Євросоюзу

-1 676,5

59 133,8

60 810,3

68,39

74,41

Світ

Норвегия

2 656,7

7 046,8

4 390,1

8,15

5,37

Світ

Китай

-4 198,2

2 509,6

6 707,8

2,90

8,21

Світ

США

3 020,1

5 706,1

2 686,0

6,60

3,29

Світ

Росія

57,7

2 019,6

1 961,9

2,34

2,40

Світ

Японія

1 018,1

1 551,4

533,3

1,79

0,65

Світ

Гонконг

1 521,8

1 696,2

174,4

1,96

0,21

Світ

Швейцарія

101,8

985,3

883,5

1,14

1,08

Світ

Туреччина

1 223,2

1 347,8

124,6

1,56

0,15

Світ

Канада

665,6

1 075,6

410,0

1,24

0,50

Світ

Индия

-517,3

472,0

989,3

0,55

1,21

Світ

Австралия

807,7

1 065,2

257,5

1,23

0,32

Світ

Бразилия

179,1

668,0

488,9

0,77

0,60

Світ

Южная Корея

287,2

673,6

386,4

0,78

0,47

Світ

Таиланд

-508,3

242,9

751,2

0,28

0,92

Світ

Україна

96,6

269,1

172,5

0,31

0,21

Разом інші країни світу

6 411,8

27 329,2

20 917,4

31,61

25,59

1.3.2 Італія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Данії (табл. 1.5 - 1.6):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2010-2011 рр. є негативним;

- провідними торговельними партнерами Італії в 2011р. традиційно є: Німеччина (питома вага становить 13,4%), Франція (11,7%), Іспанія (5,4%), Великобританія (4,6%), США (6,1%), Швейцарія (5,3%).

Таблиця 1.5

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Італії у 2003 - 2011 рр. [7]

1.3.2. Італія

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

0,0

259,2

238,2

21,0

104,4

2004

1,5

278,1

271,1

7,0

103,9

2005

0,7

336,4

329,3

7,1

105,9

2006

2,0

371,9

369,2

2,7

106,6

2007

1,5

450,1

445,6

4,5

103,6

2008

-1,3

546,9

546,9

0,0

106,3

2009

-5,2

407,2

403,9

3,3

116,1

2010

1,3

448,4

473,1

-24,7

119,1

2011

0,6

508,9

541,2

-32,3

120,1

Таблиця 1.6

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Італії у 2011 році

Країна - партнер ЗЕД

Експорт 2011, млн.євро

Питома вага в загальному експорті Італіі, %

Імпорт 2011, млн.євро

Питома вага в загальному імпорті Італіі, %

Країни ЄС (разом)

159 984,80

52,80%

158 398,20

56,60%

Австрія

6 657,30

2,20%

6 565,40

2,30%

Бельгія

11 124,30

3,70%

7 257,50

2,60%

Великобританія

8 112,00

2,70%

12 960,60

4,60%

Німеччина

46 816,40

15,50%

37 469,20

13,40%

Іспанія

13 364,30

4,40%

15 009,70

5,40%

Нідерланди

15 656,60

5,30%

6 838,10

2,40%

Польща

5 682,60

1,90%

7 106,70

2,50%

Франція

24 893,50

8,20%

32 791,50

11,70%

Країни поза ЄС (разом)

142 896,60

47,20%

121 341,10

43,40%

Алжир

6 407,50

2,10%

2 237,60

0,80%

Индия

3 664,60

1,20%

2 761,30

1,00%

Китай

23 215,00

7,70%

4 447,80

1,60%

Ливия

3 111,40

1,00%

427,7

0,20%

Мерсокур

4 631,80

1,50%

4 465,10

1,60%

ОПЕК

25 702,90

8,40%

12 911,50

4,60%

Росія

13 273,70

4,40%

6 872,70

2,50%

США

9 899,20

3,30%

16 984,50

6,10%

Туреччина

4 639,50

1,50%

7 208,30

2,60%

Швейцарія

8 545,10

2,80%

14 816,20

5,30%

Японія

3 271,40

1,10%

3 436,20

1,20%

Всі країни світу

302 881,40

100%

279 739,30

100%

1.3.3 Бельгія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Бельгії (табл. 1.7 - 1.9):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2010-2011 рр. є негативним;

- провідними торговельними партнерами Бельгії в 2011р. традиційно є: Німеччина (питома вага становить 18,2%), Франція (16,4%), Нідерланди (12,1%), Великобританія (6,8%), США (5,0%), Італія (4,4%).

Таблиця 1.7

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Бельгії у 2003 - 2011 рр. [7]

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

0,8

162,0

152,0

10,0

96,0

2004

3,1

182,9

173,0

9,9

96,2

2005

2,0

255,7

235,0

20,7

94,3

2006

2,7

269,6

264,5

5,1

90,3

2007

2,8

335,3

333,5

1,8

84,6

2008

0,8

371,5

387,7

-16,2

89,1

2009

-2,7

261,1

261,3

-0,2

101,0

2010

2,1

282,3

284,6

-2,3

100,7

2011

2,0

332,0

332,4

-0,4

99,7

Таблиця 1.8

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Бельгії у 2011 році (експорт Бельгії, млн. євро) [7]

Країна - партнер ЗЕД

2010

2011

2011/2010, %

Питома вага в експорті, %

Бельгія - всего

310 175,6

343 340,8

116,9

100,0

Експорт в країни ЄС (разом)

215 928,6

235 909,9

109,3

68,1

1

Німеччина

57 786,9

62 548,4

108,2

18,2

2

Франція

51 511,7

56 550,9

109,7

16,4

3

Нідерланди

36 975,9

41 792,3

113,0

12,1

4

Великобританія

21 590,7

23 500,0

108,8

6,8

5

США

17 718,8

17 441,9

98,4

5,0

6

Італія

14 241,4

15 409,0

108,1

4,4

7

Іспанія

9 277,7

9 128,6

98,3

2,6

8

Индия

6 825,4

7 977,4

116,8

2,3

9

Китай

5 428,5

7 358,6

135,5

2,1

10

Люксембург

5 453,9

6 363,0

116,6

1,8

Таблиця 1.9

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Бельгії у 2011 році (імпорт Бельгії, млн. євро) [7]

Країна - партнер ЗЕД

2010

2011

2011/2010, %

Питома вага в імпорті, %

Бельгія - всего

294 216,7

333 561,8

116,1

100,0

Імпорт з країн ЄС (разом)

195 664,3

216 361,2

110,6

64,3

1

Нідерланди

55 550,5

66 153,7

119,0

19,8

2

Німеччина

47 949,5

49 228,3

102,6

14,7

3

Франція

33 071,7

35 551,1

107,4

10,6

4

Великобританія

15 638,8

19 476,3

124,5

5,8

5

США

16 469,5

18 938,3

114,9

5,6

6

Ірландія

15 270,8

14 999,6

98,2

4,4

7

Китай

12 129,5

14 417,4

118,8

4,3

8

Італія

9 047,6

9 712,8

107,3

2,9

9

Росія

6 224,3

8 902,5

143,0

2,6

10

Японія

6 614,5

6 577,6

99,4

1,9

1.3.4 Австрія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Австрії (табл. 1.10 - 1.11):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2007-2011 рр. є постійно негативним;

- найважливішим торговельним партнером Австрії є країни ЄС, чия частка в експорті становить більше 70,5% і 72,5% в імпорті. Серед них, Німеччина домінує із часткою більше 30% від загального обсягу австрійського експорту й 39,5% від загального обсягу імпорту. Другим по обсягу торгівельним партнером є Італія із частками 7,8% експорту й 6,7% імпорту. Для неєвропейських країн, найбільшим торговельним партнером є США.

Таблиця 1.10

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Австрії у 2003 - 2011 рр. [7]

1.3.4. Австрія

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

0,8

70,0

74,0

-4,0

65,8

2004

2,5

83,5

81,6

1,9

65,2

2005

2,5

102,7

101,2

1,5

64,6

2006

3,6

122,5

118,8

3,7

62,8

2007

3,7

133,3

134,3

-1,0

60,7

2008

2,2

163,6

168,9

-5,3

63,8

2009

-3,9

135,7

138,7

-3,0

69,6

2010

2,1

147,5

151,8

-4,3

72,3

2011

3,3

180,7

183,1

-2,4

72,1

Таблиця 1.11

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Австрії у 2010 році [7]

Експорт (млрд. долл.)

Імпорт (млрд.)

Земля

2009

2010

Частка від обсягу експорта в%

Зміни в%

2009

2010

Частка від обсягу імпорта в %

Зміни в %

Німеччина

29,2

34,4

31,5%

+18%

39,8

44,8

39,5%

+13%

Італія

7,6

8,5

7,8%

+13%

6,6

7,7

6,7%

+15%

Сумарно ЕС-15

51,3

59,5

54,5%

+16%

60

67,7

59,7%

+13%

Чехія

3,4

4,1

3,8%

+20%

3,4

4,2

3,7%

+23%

Угорщина

2,9

3,3

3,1%

+14%

2,3

3,1

2,8%

+34%

Центральна та Східна Европа (5)

12,7

10,2

Сумарно ЕС-27

66,5

76,9

70,5%

+16%

71,3

82,2

72,5%

+15%

Країни поза ЕС-27

27,2

32,3

29%

+19%

26,3

31,3

27%

+19%

США

4

5

4,5%

+23%

2,6

3,3

2,9%

+27%

Загалом

93,7

109,2

100,0%

+17%

97,6

113,5

100,0%

+16%

1.3.5 Болгарія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Болгарії (табл. 1.12 - 1.13):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно негативним;

Таблиця 1.12

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Болгарії у 2003 - 2011 рр. [7]

1.3.5. Болгарія

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

5,5

5,3

6,9

-1,6

46,5

2004

6,7

7,3

9,7

-2,4

39,1

2005

6,4

9,1

12,2

-3,1

29,4

2006

6,5

11,7

15,9

-4,2

23,4

2007

6,4

15,5

23,8

-8,3

18,6

2008

6,2

22,5

34,9

-12,4

15,5

2009

-5,5

16,5

22,2

-5,7

15,6

2010

0,2

20,6

23,9

-3,3

16,3

2011

2,0

26,1

28,4

-2,3

17,5

Таблиця 1.13

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Болгарії у 2010 - 2011 рр.

Країна - ЗЕД партнер

(в млн.евро)

Сальдо ЗЕТ-2010

Експорт -2010

Імпорт -2010

Сальдо ЗЕТ-2011

Експорт -2011

Імпорт -2011

1

Німеччина

-576,50

1 658,90

2 235,40

-151,70

2 413,00

2 564,70

2

Росія

-2 650,00

443,50

3 093,50

-3 598,90

525,80

4 124,70

3

Італія

92,30

1 509,90

1 417,60

53,70

1 720,80

1 667,10

4

Румунія

104,70

1 441,20

1 336,50

320,70

1 932,70

1 612,00

5

Греція

94,80

1 236,70

1 141,90

118,90

1 425,40

1 306,50

6

Туреччина

288,00

1 325,40

1 037,40

614,00

1 723,70

1 109,70

7

Франція

-1,00

628,40

629,40

98,90

857,30

758,40

8

Бельгія

222,90

587,30

364,40

637,00

1 034,00

397,00

9

Україна

-603,20

198,50

801,70

-654,00

283,40

937,40

10

Австрія

-373,10

293,80

666,90

11

Іспанія

-627,30

543,80

1 171,10

1.3.6 Великобританія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Великобританії (табл. 1.14):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно негативним та зростаючим за обсягом;

Таблиця 1.14

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Великобританії у 2003 - 2011 рр. [7]

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

2,8

286,3

330,1

-43,8

38,5

2004

3,0

304,5

363,6

-59,1

40,2

2005

2,2

347,2

439,4

-92,2

42,1

2006

2,8

372,7

483,7

-111,0

43,1

2007

2,7

468,8

603,0

-134,2

43,9

2008

-0,1

464,9

636,0

-171,1

52,0

2009

-4,4

356,2

483,9

-127,7

68,3

2010

1,4

410,2

563,2

-153,0

76,1

2011

1,1

495,4

654,9

-159,5

79,5

В 2010 році провідними торговельними партнерами Великобританії залишалися країни Європейського союзу (51,9% британського зовнішньоторговельного товарообігу; в 2009 році - 53,3%), у т.ч. Німеччина (11,8%, в 2009 р. - 12,1%), Нідерланди (7,5%, в 2009 р. - 7,4%), Франція (6,7%, в 2009 г. - 7,2%). Важливими партнерами з інших регіонів були США (11,1%, в 2009 р. - 11,6%), Норвегія (3,6%, в 2009 р. - 3,3%) і Японія (1,9%, в 2009 р. - 1,8%).

У список 20 провідних зовнішньоторговельних партнерів Великобританії входить Росія, що в 2010 р. зайняла 16 місце (за підсумками 2009 р. також 16 місце) з питомою вагою в британському товарообігу 1,4% (в 2009 р. - 1,3%).

Серед держав - торговельних партнерів Великобританії найбільш динамічний розвиток в 2010 р. одержала торгівля з Китаєм, ріст товарообігу з яким склав 26,6%, Швейцарією - 42,1%, Норвегією - 26,2%, Нідерландами - 18,6%, США - 11,1%, Росією - 28,0%.

В 2010 р. на 20 основних торговельних партнерів Великобританії довелося 77,2% її товарообігу (в 2009 р. - 78,0%).

У число найбільш значимих для Великобританії експортних ринків входили: США (частка в експорті - 14,3%), Німеччина (10,8%), Нідерланди (7,8%), Франція (7,7%), Ірландія (6,2%), Бельгія (4,9%), Іспанія (3,7%), Італія (3,3%), Китай (2,8%). Частка Росії в експорті Великобританії в 2010р. склала 1,3%.

Найважливішими британськими партнерами по ввозу товарів на британський ринок в 2010 р. були: Німеччина (частка в імпорті - 12,4%), США (8,7%), Китай (7,9%), Нідерланди (7,2%), Франція (6,0%), Норвегія (5,4%), Бельгія (4,7%), Італія (3,9 %), Республіка Ірландія (3,5%), Іспанія (2,8%). На Російську Федерацію довелося 1,4% британського імпорту.

1.3.7 Греція

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Греції (табл. 1.15 - 1.16):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно негативним та зростаючим за обсягом;

Таблиця 1.15

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Греції у 2003 - 2011 рр. [7]

Рік

Ланцю-говий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

5,9

12,6

31,4

-18,8

97,3

2004

4,4

5,9

33,3

-27,4

98,8

2005

2,3

15,5

54,3

-38,8

100,3

2006

5,2

18,5

48,2

-29,7

106,1

2007

4,3

24,4

59,1

-34,7

105,4

2008

1,0

29,1

93,9

-64,8

110,7

2009

-2,3

21,3

64,2

-42,9

127,1

2010

-4,4

22,7

60,2

-37,5

142,7

2011

-6,0

26,6

65,8

-39,2

165,4

Таблиця 1.16

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Греції у 2011 році

Експорт

Імпорт

Країна

Значення

(Млн. €)

Питома вага (%)

Країна

Значення

(Млн. €)

Питома вага(%)

1

Німеччина

1 770,2

10,9

Німеччина

5 021,8

10,5

2

Італія

1 756,1

10,8

Італія

4 711,3

9,9

3

Кіпр

1 160,6

7,1

Росія

4 668,9

9,8

4

Болгарія

1 049,3

6,5

Китай

2 880,3

6,0

5

Туреччина

858,3

5,3

Нідерланди

2 522,0

5,3

6

Великобританія

849,3

5,2

Франція

2 337,5

4,9

7

США

658,6

4,1

Южная Корея

1 836,7

3,8

8

Франція

619,6

3,8

Бельгія

1 627,1

3,4

9

Румунія

594,0

3,7

Іспанія

1 441,4

3,0

10

Албания

394,3

2,4

Великобританія

1 433,1

3,0

Інші

9 710,3

59,8

Інші

28 510

59,7

Разом

16 248,4

100,0

Разом

47 721,3

100,0

1.3.8 Ірландія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Ірландії (табл. 1.17 - 1.18):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно позитивним та зростаючим за обсягом;

Таблиця 1.17

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Ірландії у 2003 - 2011 рр. [7]

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

4,2

86,6

48,6

38,0

30,7

2004

4,5

98,3

57,5

40,8

29,1

2005

5,3

103,8

60,7

43,1

27,1

2006

5,3

102,0

65,5

36,5

24,7

2007

5,2

119,8

87,4

32,4

24,9

2008

-3,0

119,6

80,9

38,7

44,4

2009

-7,0

107,3

62,2

45,1

65,2

2010

-0,4

114,4

60,3

54,1

92,5

2011

1,0

124,3

71,4

52,9

107,0

Таблиця 1.18

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Ірландії у 2010 році (млн. евро) [7]

Країна, регіон

Імпорт

Експорт

Сумарно (весь світ)

45 507,1

89 391,8

Бельгія

1 079,8

12 818,8

Болгарія

10,9

41,7

Чехія

191,7

432,7

Данія

771,5

414,2

Естонія

3,3

21,0

Фінляндія

190,4

290,4

Франція

1 832,1

4 492,5

Італія

766,9

2 713,2

Кіпр

3,2

32,7

Литва

42,5

31,6

Латвія

24,1

41,2

Люксембург

27,4

76,1

Угорщина

201,8

160,8

Мальта

10,3

30,5

Німеччина

3 499,1

7 214,6

Нідерланди

2 211,4

3 093,1

Польща

313,1

594,4

Португалія

97,9

422,9

Австрія

164,2

310,0

Румунія

107,6

252,4

Греція

28,5

307,3

Словаччина

50,7

59,3

Словенія

12,2

46,7

Іспанія

667,1

3 361,5

Швеція

339,6

670,2

Великобританія

13 623,1

12 453,9

Всего ЕС

27 609,6

51 756,1

Китай + Гонконг

2 754,5

2 502,2

Японія

798,5

1 755,4

Швейцарія

846,8

3 557,4

США

6 414,1

20 763,2

1.3.9 Іспанія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Іспанії (табл. 1.19 - 1.20):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно негативним та спадаючим у 2009 - 2011 рр. за обсягом;

Таблиця 1.19

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Іспанії у 2003 - 2011 рр. [7]

Іспанія

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

3,1

122,2

156,6

-34,4

48,7

2004

3,3

159,4

197,1

-37,7

46,2

2005

3,6

172,5

222,0

-49,5

43,0

2006

4,0

194,3

271,8

-77,5

39,6

2007

3,6

222,1

324,4

-102,3

36,1

2008

0,9

285,4

414,5

-129,1

39,8

2009

-3,7

224,0

286,8

-62,8

53,3

2010

-0,1

253,0

315,3

-62,3

60,1

2011

0,8

330,6

384,6

-54,0

68,2

Таблиця 1.20

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Іспанії у 2010 - 2011 рр.

Країна - партнер ЗЕД

Сальдо ЗЕТ, млрд.євро

Експорт, млрд.євро

Імпорт, млрд.євро

2010

2011

2010

2011

2010

2011

1

Франція

7,8

10,2

31,2

38,5

23,4

28,3

2

Німеччина

-7,9

-8,9

17,8

21,8

25,7

30,7

3

Італія

-0,2

-0,1

14,9

17,0

15,1

17,1

4

Португалія

7,3

6,9

15,0

17,2

7,7

10,3

5

Великобританія

0,8

3,1

10,5

13,7

9,7

10,6

6

Нідерланди

-2,5

-4,3

5,9

6,2

8,4

10,5

7

Бельгія

-0,7

-0,4

4,7

6,0

5,4

6,4

Разом країни ЄС

4,6

6,5

100,0

120,4

95,4

113,9

8

Китай

-14,9

-15,2

2,3

3,4

17,2

18,6

9

США

-4,6

-2,7

5,1

7,9

9,7

10,6

10

Росія

-4,1

-6,0

2,0

2,5

6,1

8,5

1.3.10 Нідерланди

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Нідерландів (табл. 1.21 - 1.22):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно позитивним та зростаючим за обсягом;

Таблиця 1.21

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Нідерландів у 2003 - 2011 рр. [7]

Нідерланди

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

0,3

243,3

201,1

42,2

52,0

2004

2,0

253,2

217,7

35,5

52,4

2005

2,2

293,1

252,7

40,4

51,8

2006

3,5

365,1

326,6

38,5

47,4

2007

3,9

413,8

373,8

40,0

45,3

2008

1,8

533,2

475,9

57,3

58,2

2009

-3,5

421,3

371,9

49,4

60,8

2010

1,6

486,7

429,5

57,2

62,7

2011

1,6

576,9

514,1

62,8

64,4

Таблиця 1.22

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Нідерландів у 2011 році

Географічна структура голландського експорту (у тис. євро)

2009

2010

Загальний обсяг експорту товарів

309 359 084

370 903 571

Країни ЄС

231 337 481

274 379 821

Інші країни

78021603

96523750

Голландський експорт направляється близько 75% на ринках країн ЄС.

Географічна структура голландського імпорту (у тис. євро).

2009

2010

Загальний обсяг імпорту товарів

274 020 047

332 359 879

Країни ЄС

177 342 874

177 342 824

Інші країни

122 196 252

155 017 055

На відміну від експорту голландського імпорту тільки близько 65% у ЄС. Це відбувається тому, що порт Роттердам є воротами в Європу - товари з Азії (Китай redevsim), Америки й Африки.

1.3.11 Німеччина

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Німеччини (табл. 1.23 - 1.26):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно позитивним та зростаючим за обсягом;

Таблиця 1.23

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Німеччини у 2003 - 2011 рр. [7]

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

-0,4

608,0

487,3

120,7

64,4

2004

0,7

696,9

585,0

111,9

66,2

2005

0,8

893,3

716,7

176,6

68,5

2006

3,9

1 016,0

801,0

215,0

67,9

2007

3,4

1 133,0

916,4

216,6

65,0

2008

0,8

1 498,0

1 232,0

266,0

66,4

2009

-5,1

1 145,0

956,7

188,3

74,1

2010

3,6

1 303,0

1 099,0

204,0

83,4

2011

2,7

1 543,0

1 339,0

204,0

81,5

Таблиця 1.24

Головні країни-партнери Німеччини в 2006-2010 роках, сальдо зовнішньої торгівлі товарами для Німеччини [7]

Торговий партнер Німеччини

2006

2007

2008

2009

2010

Всего 2006-2010

млрд. евро

Франція

22,91

28,95

30,16

27,96

28,94

138,92

США

28,79

27,73

24,96

15,07

20,51

117,07

Великобританія

23,90

27,59

22,49

20,79

20,89

115,66

Австрія

19,21

20,01

20,74

18,52

19,41

97,89

Іспанія

21,95

27,02

22,10

12,32

12,12

95,52

Італія

17,88

20,80

18,00

13,42

14,81

84,91

Бельгія

13,33

12,59

11,84

13,80

12,71

64,26

Польща

7,79

11,96

13,95

8,96

9,64

52,30

Швейцарія

9,55

6,58

7,79

7,41

9,23

40,55

Швеція

5,89

7,49

6,98

5,38

6,40

32,14

Таблиця 1.25

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери по експорту з Німеччини у 2006 -2010 рр. [7]

Континент,

группа країн, країнаа

2006

2007

2008

2009

2010

Питома вага

2006

2010

млрд. евро

%

Європа, у т.ч.

762,65

843,32

849,31

694,83

794,39

72,8

70,2

Євросоюз, у т.ч.

647,93

715,56

715,69

587,84

667,30

61,9

58,9

Єврозона

428,48

468,88

477,32

395,69

452,25

40,9

39,9

Азія, у т.ч.

123,78

129,83

143,37

134,63

171,03

11,8

15,1

Китай

30,55

33,45

38,19

41,34

58,04

2,9

5,1

Японія

17,93

17,20

17,15

14,80

17,02

1,7

1,5

Америка, у т.ч.

130,81

130,13

132,74

107,45

130,42

12,5

11,5

США

98,49

95,00

92,76

73,95

86,79

9,4

7,7

Африка

20,13

21,04

23,80

20,77

23,43

1,9

2,1

Австралія й Океанія

7,71

8,66

9,60

9,06

11,15

0,7

1,0

УСЬОГО експорт товарів і послуг у географічному розрізі

1 047,41

1 135,38

1 161,68

968,82

1 132,07

100,0

100,0

Таблиця 1.26

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери по імпорту в Німеччину у 2006 -2010 рр. [7]

Континент,

группа країн, країнаа

2006

2007

2008

2009

2010

Питома вага

2006

2010

млрд. евро

%

Європа, у т.ч.

642,50

689,90

705,88

593,09

687,59

70,2

68,6

Євросоюз, у т.ч.

528,28

570,57

575,86

487,94

567,10

57,7

56,6

Єврозона

355,21

379,19

392,00

330,91

390,46

38,8

39,0

Азія, у т.ч.

145,44

150,10

164,13

141,80

н.д.

15,9

н.д.

Америка, у т.ч.

100,67

98,85

103,89

88,40

н.д.

11,0

н.д.

США

72,32

67,78

69,73

60,54

67,63

7,9

6,7

Африка

21,28

20,48

25,72

19,24

н.д.

2,3

н.д.

Австралія й Океанія

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

УСЬОГО імпорт товарів і послуг у географічному розрізі

915,27

964,39

1 005,72

848,38

1 002,23

100,0

100,0

1.3.12 Польща

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Польщі (табл. 1.27 - 1.28):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно негативним та зростаючим за обсягом;

Таблиця 1.27

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Польщі у 2003 - 2011 рр. [7]

Польща

Рік

Ланцю-говий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

3,9

32,4

43,4

-11,0

47,1

2004

5,3

57,6

63,7

-6,1

45,7

2005

3,6

76,0

81,6

-5,6

47,1

2006

6,2

92,7

95,7

-3,0

47,7

2007

6,8

110,7

113,2

-2,5

45,0

2008

5,1

175,3

199,0

-23,7

47,1

2009

1,6

142,1

146,4

-4,3

50,9

2010

3,8

162,3

173,7

-11,4

54,9

2011

3,8

197,1

217,9

-20,8

56,7

Таблиця 1.28

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Польщі у 2011 році

Експорт

(питома вага)

Імпорт

(питома вага)

1

Німеччина

26,1%

Німеччина

22,4%

2

Франція

6,9

Китай

9,3

3

Італія

6,9

Росія

8,5

4

Великобританія

6,4

Італія

6,8

5

Росія

5,8

Франція

4,6

6

Нідерланди

4,2

Нідерланди

3,6

7

Росія

3,7

Росія

3,6

8

Угорщина

2,7

Корея

3,0

9

Швеція

2,7

Великобританія

3,0

10

Іспанія

2,6

Бельгія

2,3

1.3.13 Португалія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Португалії (табл. 1.29 - 1.30):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно негативним та зростаючим за обсягом;

Таблиця 1.29

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Португалії у 2003 - 2011 рр. [7]

Португалія

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

-0,9

25,9

39,0

-13,1

55,9

2004

1,6

31,1

43,7

-12,6

57,6

2005

0,8

37,7

52,1

-14,4

62,8

2006

1,4

38,8

60,4

-21,6

63,9

2007

2,4

46,8

67,7

-20,9

68,3

2008

0,0

56,4

87,8

-31,4

71,6

2009

-2,5

44,5

68,9

-24,4

83,0

2010

1,3

48,9

72,7

-23,8

93,5

2011

-2,2

55,8

76,0

-20,2

103,3

Таблиця 1.30

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Португалії у 2011 році

Експорт млн. €

Імпорт млн. €

Іспанія

9719,7

Іспанія

17538,3

Німеччина

4751,2

Німеччина

7822,5

Франція

4297,7

Франція

4143,2

Великобританія

2019,2

Італія

3142,8

Ангола

1910,5

Нідерланди

2741,0

Нідерланди

1389,2

Великобританія

2106,2

Італія

1372,7

Бельгія

1577,3

США

1329,5

Китай

1576,3

Бельгія

1047,5

Нигерия

1377,4

Бразилия

440,7

Бразилия

1046,4

Мексика

404,6

Ливия

737,8

Швеція

371,4

Казахстан

640,2

Швейцарія

333,5

Швеція

592,0

Польща

321,1

Ангола

563,4

Марокко

302,5

Ірландія

526,5

1.3.14 Румунія

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Румунії (табл. 1.31 - 1.32):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2003-2011 рр. є постійно негативним та зростаючим за обсягом;

Таблиця 1.31

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Румунії у 2003 - 2011 рр. [7]

Румунія

Рік

Ланцю-говий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

5,2

13,7

16,7

-3,0

0,0

2004

8,5

17,6

22,2

-4,6

21,1

2005

4,2

23,5

28,4

-4,9

17,6

2006

7,9

27,7

38,2

-10,5

12,6

2007

6,3

33,0

46,5

-13,5

12,7

2008

7,3

49,4

76,2

-26,8

13,6

2009

-7,1

40,6

50,0

-9,4

23,9

2010

-1,3

48,8

61,0

-12,2

37,8

2011

1,5

62,5

70,8

-8,3

38,6

Таблиця 1.32

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Румунії у 2011 році

Огляд основних партнери по Імпорту - CIF (у відсотках)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Німеччина

15,3

17,2

16,3

17,3

16,8

Італія

14,89

12,7

11,4

11,7

11,6

Росія

7,9

6,3

5,9

3,9

4,2

Франція

7,3

6,2

5,7

6,2

6,4

Туреччина

4,2

5,4

4,9

3,8

3,7

Імпорт у торгівлі в рамках ЄС в 2010 році представляли 72,5% від загального обсягу Імпорту.

Огляд основних партнерів по Експорту - FOB (у відсотках)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Італія

17,9

17,1

15,4

15,3

14,0

Німеччина

15,7

16,9

16,5

18,8

18,3

Франція

7,6

7,7

7,4

8,2

8,4

Великобританія

6,2

4,1

3,3

3,3

3,7

Туреччина

7,7

7,0

6,5

5,0

6,7

Експорт у торгівлі в рамках ЄС в 2010 році доводилося 72,2% загального обсягу Експорта.

1.3.15 Угорщина

Як показує аналіз узагальнених даних ЗЕТ Угорщини (табл. 1.33 - 1.34):

- сальдо зовнішньоекономічної торгівлі (експорт - імпорт) у 2009-2011 рр. є перейшло до позитивного діапазону та зростаючим за обсягом;

Таблиця 1.33

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Угорщини у 2003 - 2011 рр. [7]

Угорщина

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

4,0

31,4

33,9

-2,5

58,2

2004

4,5

42,0

46,2

-4,2

59,0

2005

3,2

54,6

58,7

-4,1

61,8

2006

3,6

61,8

64,8

-3,0

65,7

2007

0,8

68,0

69,8

-1,8

66,1

2008

0,8

106,6

106,5

0,1

72,3

2009

-6,8

82,1

76,4

5,7

78,4

2010

1,3

93,3

87,1

6,2

81,3

2011

1,4

103,1

93,9

9,2

82,6

Таблиця 1.34

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Угорщини у 2011 році

Імпорт, млн.евро

ЕС-27 *

за кордонами ЕС

Общий

ЕС-15

Новий MS ЕС

Азия

Америка

2006

43 175

18 140

61 314

34 906

8269

9667

1296

2007

48 226

20 898

69 124

38 548

9677

11 815

1490

2008

50 344

23 356

73 700

39 541

10 803

11 778

1751

2009

38 219

17 299

55 518

29 715

8504

9845

1538

2010

44 710

21 173

65 883

34 583

10 127

12 126

1640

2 / 2011

4115

1721

5836

3189

926

919

174

Експорт, млн.євро

ЕС-27 *

за кордонами ЕС

Общий

ЕС-15

Новий MS ЕС

Азия

Америка

2006

46 632

12 303

58 935

36 130

10 502

3117

2003

2007

54 588

14 416

69 004

41 271

13 317

3346

2047

2008

57 504

15 876

73 380

42 204

15 300

3756

2194

2009

47 150

12 347

59 497

35 351

11 799

3282

1803

2010

55 226

16 182

71 408

40 814

14 411

4625

2150

2 / 2011

5085

1583

6667

3727

1358

570

188

1.3.16 Фінляндія

Таблиця 1.35

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Фінляндії у 2003 - 2011 рр. [7]

Фінляндія

Рік

Ланцю-говий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

2,0

40,1

31,8

8,3

44,5

2004

4,1

54,3

37,4

16,9

44,4

2005

2,9

61,0

45,2

15,8

41,7

2006

4,4

67,9

56,5

11,4

39,6

2007

5,3

84,7

71,7

13,0

35,2

2008

1,0

96,6

87,5

9,1

33,9

2009

-8,4

62,7

57,7

5,0

43,3

2010

3,7

69,4

65,0

4,4

48,4

2011

2,7

85,4

80,8

4,6

49,0

Таблиця 1.36

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Фінляндії у 2011 році

Країна

Експорт - вартість в млн. евро

Частка, в%

1

Швеція

5987

11,4

2

Німеччина

5264

10,1

3

Росія

4689

9,0

4

США

3672

7,0

5

Нідерланди

3545

6,8

6

Китай

2687

5,1

7

Великобританія

2504

4,8

8

Франція

1775

3,4

1.3.17 Франція

Таблиця 1.37

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Франції у 2003 - 2011 рр. [7]

Франція

Рік

Ланцю-говий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

0,9

307,8

303,7

4,1

63,2

2004

2,3

346,5

339,9

6,6

65,0

2005

1,9

419,0

419,7

-0,7

66,7

2006

2,7

443,4

473,3

-29,9

64,0

2007

2,2

490,0

529,1

-39,1

64,2

2008

-0,2

601,9

692,0

-90,1

68,2

2009

-2,6

473,9

535,8

-61,9

79,0

2010

1,4

517,2

588,4

-71,2

82,4

2011

1,7

578,4

684,6

-106,2

85,5

Таблиця 1.38

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Франції у 2011 році

Регіон

2009

2010

2011

Вартість Експорта всього(млн.євро), у т. числі,:

341355

389725

420934

ЄС

214236

238899

235623

- ЄС-15,

у т,год,:

197544

219495

69737

--Німеччина

55521

63223

69737

--Італія

28441

31551

34475

- нові країни-члени

1677

19268

21259

Треті країни, у т. числі:

127143

150862

164052

- країни Європи (без ЄС)

24299

28357

32346

--у т,год, Росія

5085

6297

7467

- країни Америки

29945

35436

37355

--у т,год, США

19673

22163

23441

- країни Азії

33241

43139

49288

--у т,год, Китай

7875

10998

13494

- Африка

23286

26613

28152

- Ближній і Середній Схід

13734

14952

14449

1.3.18 Чехія

Таблиця 1.39

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Чехії у 2003 - 2011 рр. [7]

Чехія

Рік

Ланцю-говий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

3,6

40,8

43,2

-2,4

29,8

2004

4,5

46,8

50,4

-3,6

30,1

2005

6,3

66,5

68,2

-1,7

29,7

2006

6,8

78,4

76,6

1,8

29,4

2007

6,1

89,3

87,7

1,6

29,0

2008

2,5

145,7

139,4

6,3

30,0

2009

-4,7

112,6

103,1

9,5

35,4

2010

2,3

116,7

113,9

2,8

37,6

2011

1,8

146,7

143,5

3,2

40,7

1.3.19 Швеція

Таблиця 1.40

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Швеції у 2003 - 2011 рр. [7]

Швеція

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

2,3

80,6

68,6

12,0

51,7

2004

4,2

102,8

83,3

19,5

50,3

2005

3,2

121,7

98,0

23,7

50,4

2006

4,3

126,6

104,4

22,2

45,3

2007

3,3

173,9

151,8

22,1

40,2

2008

-0,6

183,1

165,3

17,8

38,8

2009

-5,3

133,3

120,5

12,8

42,8

2010

5,7

160,4

149,5

10,9

39,7

2011

4,4

204,2

187,4

16,8

36,8

Таблиця 1.41

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Швеції у 2011 році

Експорт

Доля (%)

Доля (%)

Імпорт

Доля (%)

Доля (%)

1

Норвегия

9,5

10,6

Німеччина

17,5

17,9

2

Німеччина

10,4

10,2

Норвегия

8,9

9,0

3

Великобританія

7,3

7,4

Данія

9,4

9,0

4

Данія

7,4

7,3

Нідерланди

5,9

6,5

5

Фінляндія

6,3

6,4

Великобританія

6,3

5,7

6

США

6,6

6,4

Фінляндія

5,7

5,2

7

Франція

4,9

5,1

Франція

5,0

5,1

8

Нідерланди

5,1

4,7

Бельгія

3,9

3,9

9

Бельгія

4,4

3,7

Китай

3,4

3,8

10

Китай

2,2

3,1

США

3,1

3,8

-

ЕС-27

60,0

58,5

ЕС-27

69,7

69,0

1.3.20 Естонія

Таблиця 1.42

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Естонії у 2003 - 2011 рр. [7]

Естонія

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

7,6

3,9

5,7

-1,8

2004

7,2

4,8

6,7

-1,9

2005

9,4

6,2

8,2

-2,0

2006

10,6

7,6

10,6

-3,0

2007

6,9

8

11,4

-3,4

2008

-5,1

8,5

10,9

-2,4

2009

-13,9

6,5

7,3

-0,8

7,2

2010

2,4

29

2011

4,4

Таблиця 1.43

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Естонії у 2011 році

Країна (Експорт)

Млн. євро

%

Страны (Імпорта)

Млн.євро

(%)

1. Фінляндія

1190

18

1. Фінляндія

1053

14

2. Швеція

810

13

2. Литва

796

11

3. Латвія

627

10

3. Німеччина

761

10

4. Росія

602

9

4. Латвія

741

10

5. Німеччина

390

6

5. Росія

640

9

6. Литва

316

5

6. Швеція

610

8

7. США

274

4

7. Польща

401

6

8. Данія

221

3

8. Нідерланди

269

4

9. Норвегия

206

3

9. Франція

186

3

Інші (разом)

1619

25,5

Інші (разом)

1579

21

1.3.21 Латвія

Таблиця 1.44

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Латвії у 2003 - 2011 рр. [7]

Латвія

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

2004

2005

10,6

4,1

6,9

-2,8

2006

12,2

4,6

9,1

-4,5

2007

10

5,7

11,1

-5,4

2008

-4,2

6,3

10,7

-4,4

2009

-18

5,1

6,7

-1,6

2010

-0,3

6,7

8,4

-1,7

2011

5,5

8,6

10,8

-2,2

Криза латвійської економіки привело до негативного сальдо ЗЕД Латвії. Первісний тренд 2007 року на протязі 2009 -2010 рр. покращився, але докорінних змін не відбулось.

Експорт товарів з Латвії в 2008 році в порівнянні з попереднім роком збільшився на 9,6%, але в 2009 його значення впало на 22,1%. Імпорт товарів в 2008 році адекватно знизилися на 3,2% і на 2009 рік на 39,6%.

Основними торговельними партнерами Латвії є Литва (16,6% від загального обсягу товарообігу), Естонія (10,4%), Німеччина (10,4%), Росія (10,0%), Польща (6,4%) і Швеції (4,7%)..

Після вступу в ЄС в 2004 році, Латвії вдалося перенаправляти більшу частину своєї зовнішньої торгівлі на країни-члени ЕС (в цей час - більш ніж 2/3 обороту ЗЕД).

1.3.22 Литва

Таблиця 1.45

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Литви у 2003 - 2011 рр. [7]

Литва

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

2004

2005

7,8

2006

7,8

11,25

15,38

-4,1

2007

9,8

12,52

17,66

-5,1

2008

2,9

16,07

21,02

-5,0

2009

-14,8

11,79

13,07

-1,3

2010

1,4

11,02

12,43

-1,4

2011

6,6

20,1

22,6

-2,5

Товарообіг Литви із закордонними країнами в 2011 р. виріс на 28,5% у порівнянні з 2010 р. і склав 42 806,5 млн. євро. При цьому обсяги експорту в 2011 р. у порівнянні з 2010 р. збільшилися на 28,8% до 20 169,8 млн. євро, імпорту - на 28,2% до 22 636,6 млн. євро.

Також як і в колишні роки, в 2011 році головними державами партнерами Литви по експорту/імпорту залишилися країни ЄС. Однак у розрізі окремих держав найбільша питома вага як в експорті, так і в імпорті мала Росія.

За даними Департаменту статистики Литовської Республіки, в 2011 році найважливішими партнерами Литви по експорту були: Російська Федерація (16,4%) та країни ЄвроСоюзу: Латвія (10,2%), Німеччина (8,9%), Польща (6,9%), Естонія (6,4%).

1.3.23 Словаччина

Таблиця 1.46

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Словаччини у 2003 - 2011 рр. [7]

Словаччина

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

2004

2005

8,6

31,09

33,47

-2,4

2006

11,2

47,22

50,71

-3,5

2007

11,6

62,12

63,06

-0,9

2008

9,5

69,79

70,8

-1,0

2009

-5,5

58,04

56,3

1,7

2010

3,9

27,85

27,03

0,8

2011

3,4

39,74

38,54

1,2

1.3.24 Словенія

Приблизно 78% від загального обсягу імпорта Словенії надходить із країн ЄС. Найбільш важливими партнерами по імпорту є Німеччина, Італія, Австрія й Франція

Близько 72% експорту Словенії спрямовано ??у країни ЄС. Найбільш важливими партнерами із країн ЄС є Німеччина, Італія, Австрія й Франція.

Таблиця 1.47

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Словенії у 2003 - 2011 рр. [7]

Словенія

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2003

2004

2005

14,59

15,62

-1,0

2006

5,9

16,99

18,1

-1,1

2007

6,9

19,38

20,27

-0,9

2008

3,7

20,28

22,94

-2,7

2009

-8,1

16,05

17,07

-1,0

2010

1,4

18,24

19,88

-1,6

2011

1,5

Таблиця 1.48

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Словенії [7]

Частка країн в загальному обсягу імпорту Словенії в 2005-2010 рр.(в%)

Країна / рік

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ЕС(разом)

81,0

80,2

78,9

77,8

78,6

78,4

Німеччина

20,0

20,3

19,4

18,7

18,3

18,4

Італія

19,1

18,7

18,3

18,1

17,6

17,8

Австрія

12,4

12,3

12,5

12,3

13,1

12,1

Франція

7,3

6,2

5,4

5,1

5,5

5,5

Угорщина

3,8

3,7

3,5

3,8

3,8

4,0

Нідерланди

3,6

3,7

3,6

3,3

3,3

3,3

Іспанія

3,1

2,7

2,5

2,6

2,7

2,3

Чешская республика

2,4

2,2

2,4

2,4

2,6

2,5

Бельгія

2,1

2,2

2,3

2,1

2,2

2,2

Великобританія

1,5

1,6

1,6

1,5

1,3

1,5

Словацкой Республики

1,3

1,4

1,3

1,3

1,4

1,2

США

0,9

1,1

1,3

1,8

1,9

1,4

Китай

1,3

1,4

1,6

1,9

2,0

2,3

Швейцарія

1,3

1,4

1,0

0,9

1,5

1,0

Частка країн в загальному обсягу експорту Словенії в 2005-2010 рр.(в%)

Країна / рік

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ЕС вместе

67,9

68,5

70,6

69,0

69,9

71,7

Німеччина

19,9

19,7

18,9

18,9

19,7

19,8

Італія

12,6

12,9

13,2

12,1

11,6

12,2

Австрія

8,0

8,7

7,8

7,8

8,0

8,2

Франція

8,2

6,7

6,5

6,5

8,4

8,1

Польща

2,5

2,7

3,2

3,5

2,9

3,5

Великобританія

2,5

2,8

2,7

2,4

2,3

2,3

Угорщина

2,0

2,3

3,3

3,1

2,8

3,0

Іспанія

1,8

1,9

1,8

1,4

1,2

1,4

Чешская республика

2,2

2,3

2,5

2,5

2,5

2,0

Словацкой Республики

1,5

1,6

1,6

1,8

1,7

1,8

Нідерланди

1,4

1,4

1,6

1,7

1,6

1,5

Хорватия

9,1

8,7

8,1

8,6

7,7

6,7

Румунія

1,0

1,2

1,7

1,7

1,5

1,6

США

1,9

2,1

1,5

1,2

1,3

1,2

1.3.25 Кіпр

Таблиця 1.49

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Кіпру у 2006 - 2012 рр. [7]

Кіпр

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2006

4,1

1

5,1

-4,1

64,7

2007

5,1

1

5,8

-4,8

50,8

2008

3,6

1,1

6,9

-5,8

48,9

2009

-1,9

0,9

5,2

-4,3

58,5

2010

1,1

1

6

-5,0

61,5

2011

0,5

1,3

5,8

-4,5

71,6

2012

-2,3

1,3

5,3

-4,0

92,3

Таблиця 1.50

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Кіпру [7]

Імпорт

Експорт

2008

2009

2008

2009

%

%

%

%

Усього у світі:

100,00

100,00

100,00

100,00

з них:

Євросоюз

66,90

71,59

49,82

51,55

Інші країни Європи

4,31

3,21

5,64

3,51

Африка

1,27

1,57

4,36

7,09

Північна Америка

1,89

1,76

0,81

1,54

Латинська Америка

1,92

1,48

0,15

0,11

Азія

23,03

19,83

18,26

20,78

Австралії й Новій Зеландії

0,32

0,30

0,51

0,61

Інші

0,39

0,26

20,46

14,81

1.3.26 Люксембург

Таблиця 1.49

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Люксембургу у 2006 - 2012 рр. [7]

Люксембург

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2006

5,4

10,32

14,19

-3,9

2007

5

11,31

15,64

-4,3

2008

6,6

11,79

16,27

-4,5

2009

1,4

11,89

17,29

-5,4

2010

-3,7

9,16

13,37

-4,2

2011

3,5

10,64

15,6

-5,0

2012

4,0

Таблиця 1.50

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Люксембургу

Територіальна структура ЗЕТ (в млн. €)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Загальний обсяг Експорта

10 319,4

11 306,9

11 791,9

11 890,4

9 136,1

10 645

- ЕС-27

8 808,1

9 565,6

10 119,8

10 320,5

7 663,7

8 899,3

- ЕС-27%

85,4

84,8

85,8

86,8

83,9

83,6

- ФРГ

2 686,7

2 878,9

3 109,4

3 264,2

2 626,8

3 054,2

- Бельгія

1 192,9

1 301,5

1 467,8

1 523,9

1 210,1

1 344,4

- Франція

1 808,5

1 895,3

1 995,7

2 040,8

1 569,9

1 742,7

-% За кордоанми ЄС

10,8

11,0

9,6

9,3

12,3

11,5

Загальний обсяг Імпорта

14 187,1

15 644,1

16 273,6

17 290,3

13 262,1

15 599,7

- ЕС-27

12 811,0

14 073,2

14 732,4

16 139,3

12 544,5

14 686,2

- ЕС-27%

90,3

89,8

90,5

93,3

94,6

94,1

- ФРГ

3 819,2

4 301,8

4 762,0

5 146,9

3 944,9

4 541,2

- Бельгія

4 992,5

5 602,0

5 589,4

6 021,5

4 762,4

5 672,1

- Франція

1 915,7

1 807,9

1 904,4

2 200,4

1 568,7

2 105,8

- CR

61,8

77,8

76,3

104,7

72,9

90,9

-% За кордонами ЄС

7,6

7,4

7,9

5,1

4,7

5,0

1.3.27 Мальта

Таблиця 1.51

Основні макроекономічні та зовнішньоекономічні показники економіки Мальти у 2006 - 2012 рр. [7]

Мальта

Рік

Ланцюговий темп приросту ВВП, %

Обсяг експорту, млрд.USD

Обсяг імпорту, млрд.USD

Сальдо ЗЕТ, млрд.USD

Державний борг до ВВП, %

2006

1,8

2,25

3,49

-1,2

2007

4,1

2,29

3,58

-1,3

2008

4

2,09

3,64

-1,6

2009

-1,5

1,66

3,07

-1,4

2010

3,7

2,21

3,66

-1,5

2011

2012

Таблиця 1.52

Основні зовнішньоекономічні торгівельні партнери Мальти (2010)

Експорт, тис.евро

Імпорт, тис.евро

Торговый баланс

Італія

133,2

923,1

-789,9

Німеччина

270,1

287,5

-17,4

Франція

220,3

293,5

-73,2

Чарльз

125,3

314,2

-188,9

Сингапур

229,4

127,4

102,0

США

196,1

92,3

103,8

КНР

61,2

117,8

-56,6

Японія

104,3

53,8

50,5

Нідерланди

21,5

121,5

-100,0

Швейцарія

17,3

107,9

-90,6

Ливия

85,3

34,3

51,0

Республика Корея

36,3

82,2

-45,9

Іспанія

20,2

98,0

-77,8

Загальний обсяг

2 215,8

3 659,1

-1443,3

2. Зовнішньоекономічна інвестиційна політика в Європейському Союзі

Позитивний тренд росту обсягів прямих іноземних інвестицій у 2010 -2011 рр. у 2012 році на фоні розвитку „європейської боргової кризи” (2010 - 2012 рр.) змінився знов на негативний. За попередніми підсумками UNCTAD, в 2012 р. глобальні потоки прямих іноземних інвестицій скоротилися на 18,3% і склали $1,3 трлн.

Особливо сильне зниження спостерігалося в розвинених економіках. Якщо на початку 2000-х рр. на такі країни доводилося порядку 80% потоків прямих інвестицій, то за останні 12 років економіки розвиваючихся країн світу збільшили свою частку з 20% до більше ніж 50%, говориться у звіті World Organization of Creditors [ ].

У порівнянні з 2011 р. обсяг інвестицій у Евросоюз і США у 2012 році упав на 23 - 26%. Проте США однаково залишаються країною - найбільшим одержувачем прямих іноземних інвестицій у світі (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Показники залучення іноземних інвестицій в економіки регіонів світу [1]

Регіон

Приплив ПІІ в 2010 р., $ млрд

Приплив ПІІ в 2011 р., $ млрд

Приплив ПІІ в 2012 р., $ млрд

Зміна 2011/2012

1. У світі

1 381

1 604,2

1 310,7

-18,3%

2. Розвинені країни

674,9

807,8

548,9

-32,1%

2.1. Євросоюз

358

440

323,8

-26,5%

2.2. США

197,9

226,9

174,7

-23,1%

3. Країни, що розвиваються

630,9

702,7

680,4

-3,2%

3.1. Африка

43,2

43,4

45,8

5,5%

3.2. Латинська Америка й Кариби

187,9

217

232,6

7,2%

3.3. Азія й Океанія

397,8

440,7

399

-9,5%

4. Країни СНД з перехідною економікою

75,2

93,7

81,4

-13,1%

4.1. СНД

70,6

86,5

78

-9,9%

Експерти UNCTAD сподіваються на повільне відновлення глобальних обсягів прямих іноземних інвестицій до $1,4 трлн в 2013 р. і до $1,6 трлн в 2014 р.

На рис. 3.1 - 3.5 наведені результати узагальнення даних Міжнародного Валютного Фонду [4] та Світового банку [3] по залученню та наданню країнами Європейського Союзу прямих іноземних інвестицій у 2008 - 2012 рр.

Як показує аналіз наведених результатів (рис.3.1 - 3.5):

1. В післякризовий (2008 р.) період обсяг наданих іноземних інвестицій в світі у 2009 році різко знизився на 44,0% (з 1 911,2 млрд.USD до 1 107,1 млрд. USD), а обсяг наданих прямих іноземних інвестицій країнами ЄвроСоюзу знизився ще більше - на 60,5% (з 977,8 млрд.USD до 386,8 млрд.USD).

Поступове відновлення у 2010 - 2011 рр. обсягів потоку наданих іноземних інвестицій країнами Європейського Союзу до рівня 509,2 - 558,0 млрд.USD супроводжувалось падінням до рівня 418,0 млрд.USD у 2012 році у зв'язку з посиленням негативного ефекту „європейської боргової кризи” (2010 -2012 рр.).

Слід відмітити, що рівень сумарної інвестиційної участі Європейського Союзу у світовому потоку наданих інвестицій у 2008 - 2012 рр. знизився з рівня 51,16% у 2008 році до рівня 29,4% у 2012 році.

2. В післякризовий (2008 р.) період обсяг залучених іноземних інвестицій в світі у 2009 році різко знизився на 35,3% (з 1 765,3 млрд.USD до 1 142,7 млрд. USD), а обсяг залучених прямих іноземних інвестицій країнами ЄвроСоюзу знизився дещо менше - на 33,2% (з 538,4 млрд.USD до 359,8 млрд.USD).

Поступове відновлення у 2010 - 2011 рр. обсягів потоку наданих іноземних інвестицій країнами Європейського Союзу до рівня 367,3 - 430,6 млрд.USD супроводжувалось падінням до рівня 323,8 млрд.USD у 2012 році у зв'язку з посиленням негативного ефекту „європейської боргової кризи” (2010 -2012 рр.).

Слід відмітити, що рівень сумарної інвестиційної участі Європейського Союзу у світовому потоку залучених прямих іноземних інвестицій у 2008 - 2012 рр. знизився з рівня 30,5% у 2008 році до рівня 22,9% у 2012 році.

По сальдо накопичених залучених та наданих прямих іноземних інвестицій станом на кінець 2011 року розподіляється на потужні країни - інвестори прямих іноземних інвестицій та країни - рецепієнти залучення капіталу.

Тобто, якщо найбільш потужні економіки Німеччини, Великобританії, Франції „експортують” капітал в іноземні економіки, то відносно слабкі економіки малих країн ЄвроСоюзу та країн Східної Європи - нових членів ЄвроСоюзу - „імпортують” капітал для підняття своїх економік. При цьому найбільш інвестиційно привабливими є економіки Польщі та Чехії.


Подобные документы

 • Передумови, фактори формування зовнішньоекономічної політики Республіки Корея. Товарна структура експорту та імпорту країни. Інвестиційна політика Південної Кореї. Товарна структура експорту України до Республіки Корея. Прогноз динаміки світової торгівлі.

  магистерская работа [771,0 K], добавлен 09.09.2012

 • Зовнішня політика Фінляндської Республіки на сучасному етапі. Співпраця країн Північної Ради та Балтійського моря. Діяльність Фінляндії в Європейському Союзі, відносини країни з Російською Федерацією, Китаєм та Сполученими Штатами Америки, Україною.

  дипломная работа [533,3 K], добавлен 28.12.2013

 • Регіональна політика, її цілі, об'єкти й зміст. Міжнародне співробітництво, технологічні платформи та регіональна політика Європейського Союзу. Шляхи вдосконалювання та пріоритети розвитку регіональної політики в Україні в умовах асиметричного розвитку.

  курсовая работа [133,9 K], добавлен 29.01.2010

 • Інтеграція України до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в Європейському Союзі. Основні проблеми інтеграції України. Режим вільної торгівлі між Україною та ЄС, розбудова демократичних інституцій.

  реферат [15,4 K], добавлен 04.06.2019

 • Сільськогосподарська політика в Європейському Союзі як інституції держави суспільного добробуту. Соціальні та політичні рушійні сили СПСГ. Ренаціоналізація західноєвропейського аграрного сектора. Особливості генеральної домовленості по тарифам і торгівлі.

  курсовая работа [58,3 K], добавлен 22.10.2011

 • Фактори територіальної організації, товарна і географічна структура, закономірності та принципи розвитку зовнішньої торгівлі країн Європейського Союзу. Сутність Європейської інтеграції на початку нового тисячоліття. Розвиток економічних зв’язків країн ЄС.

  курсовая работа [624,7 K], добавлен 28.10.2014

 • Аналіз причин та передумов розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Особливості зовнішньоекономічної політики країни. Огляд теорій управління зовнішньоекономічною діяльністю. Характеристика показників функціонування зовнішньоекономічної системи країни.

  реферат [60,6 K], добавлен 26.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.