Аналіз українсько-британської співпраці

Характеристика політичних відносин між Україною і Великобританією та їх торговельно-економічні контакти. Сучасний стан двосторонніх українсько-британських відносин та розвиток офіційних контактів. Проблеми інтеграції до європейських політичних структур.

Рубрика Международные отношения и мировая экономика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.12.2011
Размер файла 29,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Вступ

Розділ 1. Визнання Великобританією незалежності України

Розділ 2. Характеристика політичних відносин між Україною і Великобританією

Розділ 3. Торгівельно-економічні контакти Великобританії і України

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Об`єктивна необхідність вимагає поступового, але неухильного включення економіки України до системи міжнародного поділу праці (МПП), світових інтеграційних процесів. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілізації третього тисячоліття.

В майбутньому велике значення буде мати інтеграція України в Європу. Україна широким фронтом виходить на західноєвропейський соціально-економічний простір.

Таким чином самостійність України зовсім не означає її самоізоляцію на міжнародній арені.

Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми та потребують від неї активної участі в їх рішенні.

Метою курсової роботи є вивчення, аналіз українсько-британської співпраці.

У роботі відповідно до даної мети поставлені наступні задачі:

1. проаналізувати початок встановлення відносин між Україною і Великобританією;

2. дати характеристику сучасних політичних відносин між Україною і Великобританією;

3. проаналізувати стан торгівельно-економічних зв'язків України-Великобританії.

Об'єктом дослідження є сукупність зв'язків (торгових, інвестиційних, фінансових) між Україною і Великобританією.

Предметом дослідження є процес взаємодії суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України і Великобританії.

Теоретичною і методологічною основою роботи послужили закони і нормативні акти, публікації друковані, періодичні видання, Інтернет.

Розділ 1. Визнання Великобританією незалежності України

Великобританія визнала Україну 31 грудня 1991 p., а дипломатичні відносини було встановлено 10 січня 1992 р. Для сучасної України Великобританія - важливий стратегічний партнер. Як член "великої сімки", Ради Безпеки ООН, вона є авторитетною державою, що має великий досвід міжнародного спілкування, професійну армію, кваліфікований дипломатичний персонал. Англія - визнаний лідер у банківських, фінансових, страхових сферах, світовій торгівлі, в неї унікальний досвід приватизації в промисловості, модернізації важкого машинобудування. Налагодження тісніших зв'язків між двома країнами - важливий пріоритет британської політики. Її інтерес до України виявився після приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Під час саміту Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Великобританія підписала Меморандум про надання Україні гарантій безпеки.

Взаємовідносинам двох країн у першій половині 90-х років XX ст. була притаманна певна пасивність, хоч Великобританія і визнала Україну як незалежну державу однією з перших. Водночас у цей період активним став розвиток українсько-британських офіційних контактів, практика обміну візитами на різних рівнях, хоча практичних результатів вони не дали.

Сучасний стан двосторонніх українсько-британських відносин характеризується достатньо високим рівнем взаєморозуміння сторін, розвитку взаємодії у політичній, економічній, військовій та культурній сферах.

Уряд Великобританії визнає та підтримує європейський вибір України. Практичним виявом цього став вагомий внесок британської сторони у розробку та схвалення Спільної стратегії ЄС щодо України як інструменту сприяння нашій державі у здійсненні її євроінтеграційного курсу.

Визнаючи стратегічну важливість для інтересів ЄС поглиблення відносин розширеного Євросоюзу з новими безпосередніми східними сусідами, Великобританія ініціювала на рівні ЄС розробку концепції “Ширшої Європи”, покликаної забезпечити використання комплексу переваг безпосереднього сусідства Україною, Молдовою та Білоруссю на основі застосування принципу диференціації з метою подальшого наближення до європейських стандартів. У своїй позиції британська сторона продовжує виходити зі сприйняття „специфічності та унікальності місця” України серед „нових сусідів” ЄС і вважає, що саме Україна може найбільш ефективно скористатися новими механізмами та інструментами поглиблення співпраці з Євросоюзом

Отже, початок двосторонніх відносин почався з визнання Великобританією незалежності України. Великобританія займає важливе місце серед стратегічних партнерів України. Вона підтримує зовнішньополітичний курс України, здійснює торгівельні й економічні зв'язки з нею.

Розділ 2. Характеристика політичних відносин між Україною і Великобританією

Початок політичних відносин почався зі встановлення дипломатичних відносин між двома державами у 1992 році. У вересні 1992 р. відбувся перший офіційний візит міністра закордонних справ України до Великобританії, під час якого проводились переговори з представниками британських міністерств, ділових кіл країни, підписано перші двосторонні документи. У 1993 р. Президент України Л. Кравчук відвідав Великобританію. Було підписано Міждержавний договір про принципи відносин і співробітництва, ратифікований у серпні того ж року. Згідно з договором, між двома країнами передбачалася співпраця у різних сферах економічної діяльності, розвиток контактів між збройними силами та міністерствами оборони, сприяння інтеграції України до ЄС, міжнародних фінансово-економічних та військових організацій.

Роком двосторонніх візитів став 1995 рік. Важливе значення для України мав травневий візит міністра фінансів Великобританії К. Кларка, оскільки він рідко відвідував держави, які не є членами ЄС. Тоді порушувалося питання стосовно фінансової підтримки України. ЄС виділив 85 млн. екю, а пізніше - і додаткову позику (200 млн. екю). Через два місяці після призначення, у вересні 1995 р., до Києва прибув міністр закордонних справ Великобританії М. Рифкінд. У його плани входив і візит до Росії. Але спочатку він побував у Києві, де виголосив доповідь на тему "Україна в європейському контексті". На думку М. Рифкінда, Україна є "ключовою державою європейської безпеки". Цієї позиції дотримувалась і керівник відділу політики безпеки Міністерства закордонних справ Великобританії Елісон Бейла, яка теж у 1995 р. відвідала Київ. Йшлося про активну двосторонню співпрацю військових. Великобританія запропонувала поділитися досвідом реструктуризації та демократизації Збройних сил. Президент України Л. Кучма 12-13 грудня 1995 р. перебував з офіційним візитом у Лондоні. Відбулися його зустрічі та переговори з прем'єр-міністром Дж. Мейджором, за підсумками яких було прийнято Спільну декларацію.

Г. Удовенко та заступник державного секретаря підписали двосторонню угоду про міжнародні автотранспортні перевезення, що стимулюватиме торговельно-економічне співробітництво. Міністр закордонних справ України та міністр внутрішніх справ Великобританії Т.Кіркхоуп підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом. Меморандум відкрив нові перспективи для зміцнення співпраці між правоохоронними органами обох країн у боротьбі з наркотиками, відмиванням грошей, одержаних злочинним шляхом, іншими тяжкими злочинами. Цей візит набув особливо важливого значення у світі тому, що з 1 січня 1996 р. Великобританія головувала в ЄС. На запрошення Л. Кучми 18 квітня 1996 р. в Україні з одноденним офіційним візитом перебував прем'єр-міністр Великобританії Дж. Мейджор. Порушувалося питання закриття Чорнобильської АЕС.

Великобританія надає великого значення поширенню ЄС на Схід. Для одних це означатиме членство, але Великобританія орієнтується не лише на тих, хто чекає цього членства. Україна була першою державою пострадянського простору, що підписала з ЄС Угоду про партнерство та співробітництво. Великобританія стала другою після Іспанії країною, що ратифікувала цей договір.

У 1998 р. 23-25 червня відбувся візит в Україну заступника Державного секретаря закордонних справ та у справах Співдружності Великої Британії Д. Хендерсона, якого прийняв міністр закордонних справ України Б. Тарасюк. Було обговорено широке коло питань двосторонніх відносин і проблем, пов'язаних з інтеграцією України до європейських та економічних структур. Йшлося, зокрема, про шляхи поглиблення українсько-британського політичного діалогу, розширення економічного співробітництва, збільшення торгового обороту й обсягів британських інвестицій в народне господарство України.

У черговому огляді британської зовнішньої політики “Британія у світі” (квітень 2007 р.) однією з основ зовнішньополітичного курсу Великобританії в сфері розширення ЄС, було визначено надання Україні перспективи членства в ЄС. Така позиція Британії по відношенню до України була підтверджена у листі прем'єр-міністра Великобританії Г. Брауна до Президента України В. Ющенка від 9 серпня 2007 року. Г. Браун, зокрема, наголосив, що його держава продовжує залишатися твердим прихильником європейської інтеграції України.

Серед найважливіших поточних проблем двосторонніх українсько-британських відносин необхідно виділити потребу полегшення візового режиму шляхом укладання двосторонньої угоди. Це зумовлено тим, що:

· укладена угода між Україною та ЄС про спрощення візового режиму, що наразі очікує на ратифікацію українським парламентом, не розповсюджуватиметься на Великобританію, яка не входить до Шенгенської зони ЄС і проводить самостійну візову політику.

Україна зацікавлена в максимально можливому наближенні двостороннього українсько-британського візового режиму до положень угоди про спрощення візового режиму з ЄС. Наразі ж спостерігається тенденція пожорсткішання британської візової політики в рамках 5-річної імміграційної стратегії уряду Г. Брауна, спрямованої на посилення боротьби з нелегальною міграцією: з 2 серпня 2007 року для отримання британської візи українські громадяни зобов'язані надавати свої біометричні дані (сканування 10-ти пальців рук і цифрове фото); з 1 листопада заповнення анкет на візу здійснюється виключно через Інтернет.

висока вартість британських віз є негативним чинником, що суттєво гальмує розвиток економічної та гуманітарної співпраці. Теперішня вартість британських віз у 2,5-8,2 рази (залежно від типу візи) перевищує єдиний тариф (35 євро), передбачений в угоді про спрощення візового режиму між Україною та ЄС.

Отже, початок співпраці між українським та британським урядом почався у 1992р. і продовжується зараз. Україна користується підтримкою Великобританії у двосторонніх відносинах - Україна тримає курс на європейську інтеграцію, спрощення візового режиму, співпраці з державами ЄС тощо. Великобританія одразу ж після встановлення дипломатичних відносин почала співпрацю між урядами. Відбулися двосторонні візити глав урядів і міністрів країн, що свідчить про серйозні наміри у співпраці і зацікавленні країн одна до одної.

контакт інтеграція український британський торговельний

Розділ 3. Торгівельно-економічні контакти Великобританії і України

Важливе значення для подальшого поглиблення економічно-інвестиційного партнерства, зокрема в енергетичному секторі мали переговори, які відбулися 1 лютого 1999 р. між міністром закордонних справ України Б. Тарасюком і Державним секретарем закордонних справ та у справах Співдружності Великої Британії Р. Куком. Обидві сторони констатували поступ у розвитку українсько-британських відносин у політичній, економічній, культурній сферах. Учасники переговорів дійшли спільної думки про існування значних потенціалів. Особливу увагу було приділено проблематиці розширення договірно-правової основи відносин, торговельно-економічної співпраці, заохочення британських інвестицій у пріоритетні галузі економіки України. Окремо обговорено питання підтримки Великобританією прагнення України до набуття статусу асоційованого члена ЄС, запрошення її до участі в роботі Європейської конференції, врахування української позиції у виробленні спільної стратегії ЄС щодо України.

Члени офіційної делегації України, очоленої Б. Тарасюком, відвідали британську компанію ІКХ OIL E GAS, яка спеціалізується на закордонних операціях у галузі розвідки та видобування нафти і газу, є найбільшим британським інвестором в Україні. У штаб-квартирі компанії British Petroleum Amoco, що спеціалізується на видобутку та виробництві енергоносіїв з операціями з більше, ніж у 70 країнах світу, було обговорено можливості двостороннього інвестування в нафтогазовий комплекс України. На зустрічі з Державним секретарем з питань міжнародного розвитку К. Шортом обговорювалися питання про надання технічної допомоги Україні, яка здійснюється урядом Великобританії через британський фонд ноу-хау. Лише за 1996 - 1999pp. фонд профінансував 150 проектів на загальну суму понад 30 млн. фунтів стерлінгів у галузях енергетики, сільського господарства, переробної промисловості, державного управління, охорони довкілля, соціального захисту населення тощо.

Попитом в Великобританії користується українське олійне сім'я, в основному, соняшника, добрива (в 1997 р. об'єм постачання їх різко поменшав), вата і текстильна сировина. Сталася деяка стабілізація в об'ємах продуктів неорганічної хімії, що поставляються Україною (на рівні 7% від усього українського експорту в Великобританії). Нарівні з цим перелік товарів, що експортуються Україною в Великобританію, досить вузький навіть в порівнянні з їх імпортом.

Сторони погодились об'єднувати зусилля з метою пошуку оптимального використання коштів, виділених Україні згідно з новою стратегічною програмою державного департаменту міжнародного розвитку. Відбулися переговори Б. Тарасюка з міністром оборони Великобританії Дж. Робертсом. Було дано високу оцінку співпраці України та Великобританії у військовій сфері. Свідченням добрих відносин стало створення у грудні 1998 р. українсько-британської двосторонньої Комісії з питань військового співробітництва.

Члени делегації та представники ділових кіл України, які брали участь в офіційному візиті, провели переговори з керівництвом низки британських компаній, зокрема енергетичного сектора, зустрілися з представниками Міністерства торгівлі та промисловості, членами Британсько-української торговельної палати і Конфедерації британської промисловості. Отже, під час цього візиту було визначено шляхи зміцнення політичних контактів між двома країнами, окреслено напрями розвитку торговельно-економічних відносин, співпраці у військовій і військово-технічній галузях, перспективи удосконалення договірно-правової основи. Великобританія експортує в Україну енергетичні генератори, виробниче обладнання, електронні пристрої, косметику, хімічні матеріали, продукти. В експорті з України переважають метали, текстиль, олійні культури, телекомунікаційне обладнання, цукор, кондитерські вироби, деякі види обладнання. Обсяг прямих інвестицій в Україну з Великобританії станом на 2001 р. становив 299,64 млн. доларів США (друге місце після Нідерландів) порівняно з 33,8 млн. доларів США у 1995 р. Англійських промисловців цікавлять досягнення українських фахівців у галузях матеріалознавства, синтезу штучних алмазів, електрозварювання, електроніки. Деякі британські фірми підтримують тісні контакти з тими підприємствами, де застосовують високі технології, наприклад, з київським заводом "Прогрес", запорізьким підприємством "Мотор-Січ". Британська фірма "Джек Ер" працює в Полтавській області над реабілітацією нафтових свердловин.

На зустрічі А. Кінаха з послом Великої Британії в Україні Р.Смітом 21 червня 2001 р. останній заявив, що глава британського уряду Т. Блер висловлює "величезну зацікавленість" у розвитку українсько-британського співробітництва. Повідомивши про цей факт на зустрічі з промисловцями і підприємцями в Луганську наступного дня, А. Кінах зазначив: проведення зустрічей і переговорів українського керівництва з керівництвом західних країн засвідчує, зокрема, розуміння у світі того, що Україна здатна на демократичних засадах розв'язувати існуючі проблеми і просуватися вперед. В Україні відкрито представництво Британської Ради, бібліотеку англійської літератури. Ведеться широка робота з навчання англійської мови українських громадян. Розвиваються зв'язки міст-побратимів.

Станом на 1 жовтня 2007 р. обсяг українсько-британської торгівлі товарами становить біля 970 млн. дол. (біля 1,1 % від загального обсягу товарної торгівлі України і біля 3,36 % від товарної торгівлі України з 27 країнами ЄС). Великобританія займає п'яте місце за обсягами інвестицій в Україну (1820 млн. дол., що становить біля 6,8 % від загального обсягу інвестицій в Україну).

Не дивлячись на значні успіхи, рівень українсько-британської торгівлі та інвестицій все ще не відповідає потенціалу обох країн і може бути суттєво збільшений.

Серед факторів, що сприяють підвищенню британського інтересу до України можна назвати очікуваний вже на початку 2008 р. вступ України до СОТ, а також, заплановане на 2012 рік, проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Обидва цих чинника здатні стати каталізаторами як збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, так і інвестицій. Крім того, проведення ХХХ літніх Олімпійських ігор у 2012 році в Лондоні створює додаткові можливості для обміну досвідом з підготовки й реалізації масштабних інфраструктурних проектів і залучення інвестицій.

В останні три роки спостерігається позитивна тенденція виходу українських компаній на світові фінансові ринки з первинним розміщенням акцій (IPO - Initial Public Offering) на провідних біржових майданчиках світу. Більше 20 українських компаній заявили про плани вийти на IPO в найближчі 2 роки. Цей процес відбувається в умовах загострення конкуренції між провідними світовими біржами капіталу, а тому перспективне розширення присутності українських компаній у лістингу, однієї з найбільших у світі. Лондонської фондової біржі (LSE) є взаємовигідним і привабливим. У червні 2007 року українська компанія Ferrexpo AG стала першою (і наразі єдиною) українською компанією, що розмістила акції на LSE.

Крім того, протягом 2005-2007 років чотири українські компанії розмістили свої акції на Альтернативному інвестиційному майданчику Лондонської фондової біржі (AIM).

Про підвищення інтересу Великобританії до економічної співпраці з Україною свідчить поступове розширення в Україні мережі британсько-українських торгово-економічних організацій, що є важливими механізмами сприяння поглибленню торгівлі і покращення інвестиційного клімату. Зокрема, у жовтні 2007 року у Києві було відкрито «Британсько-українське співтовариство». Нова організація доповнює такі вже існуючі механізми як «Британський бізнес клуб в Україні» (працює з 2006 р.) і «Британсько-українська торгівельна палата» (працює з 1997 р.).

Таким чином, тенденція підвищення економічного інтересу до України з боку британського бізнесу і капіталу є дуже важливою і має бути максимально ефективно використана як дієвий інструмент поглиблення інтеграції у світову і європейську економіку та необхідна передумова підвищення взаємної зацікавленості на політичному рівні.

6 жовтня 2008 р. відбувся другий у році, що минув, робочий візит Президента України В. А. Ющенка до Великої Британії. Офіційна програма візиту розпочалася зустріччю Президента України з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Томасом Міровим.

Основною тематикою зустрічі стали питання співпраці між ЄБРР і Україною в розвитку української інфраструктури (в тому числі в контексті підготовки до проведення Чемпіонату Європи з футболу (Євро 2012), Чорнобильської проблематики, а також можливостей внесення змін у механізми фінансування проектів. На прохання Т. Мірова В. А. Ющенко також поінформував співрозмовників про останні події соціально-економічного та політичного розвитку України.

Сторони відзначили, що в цілому співпраця розвивається надзвичайно позитивно. Більш того, як підкреслив президент ЄБРР, незважаючи на фінансові глобальні проблеми, Банкові вдалося не тільки зберегти, а навіть покращити динаміку інвестування в Україні - так, за 9 місяців поточного року інвестиції перевищили 900 млн. євро.

Сторони детально проговорили окремі проекти, які становлять на сьогодні пріоритетний інтерес. Зокрема, йдеться про інфраструктурні проекти (кредитні лінії для «Укрзалізниці» та «Укравтодору»). В. А. Ющенко підкреслив, що реалізація 11 нових проектів з розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури, а також проектів, пов'язаних з енергозбереженням й енергогенерацією, будівництво євроколії від західного кордону України до Києва, є проектами континентального характеру», і цей процес має бути очолено саме Європейським банком. Сторони детально розглянули хід реалізації Чорнобильських проектів. Президент України високо оцінив роль ЄБРР та інших залучених ним донорів, висловив вдячність за виділення 135 млн. євро на їх реалізацію та запропонував президенту Т. Мірову зробити свій перший офіційний візит в Україну на початку наступного року, серед іншого, передбачивши в програмі візиту церемонію закладання першої цеглини до майбутнього саркофагу. Т. Міров підтримав цю ідею та подякував за запрошення.

Відбувся також обмін думками з проблем, вирішення яких, на думку ЄБРР, надало б можливість забезпечити (в контексті реалізації проектів Банку) довгострокове кредитування українських банків у національній валюті (гривні), чим уже давно користуються деякі країни, з якими співпрацює Банк (насамперед, Росія). Президент України пообіцяв чітко проконтролювати підготовку необхідних законодавчих змін, які можуть відбутися вже протягом найближчих півроку, проте зауважив, що ці заходи мають бути чітко продумані з тим, щоб не допустити у цьому контексті нового витка інфляції.

За підсумками зустрічі Президенти домовилися, що вони доручать відповідальним особам розібратися в інвестиційних потребах України, розставити пріоритети по проектах та визначитись, за допомогою яких механізмів вони будуть реалізовуватись у майбутньому - чи то за рахунок приватного сектора, чи то за рахунок ЄБРР без державних гарантій, за рахунок ЄБРР державними гарантіями, чи то за допомогою державно-приватних партнерств. Президент України високо оцінив той факт, що Банк розширює операції кредитування української економіки без залучення державних гарантій, що дозволяє зменшити тиск на державний бюджет.

15 січня 2009 року Лондон з одноденним візитом відвідав Президент України В. А. Ющенко. Під час зустрічі з Прем'єр-міністром Великобританії Г. Брауном було обговорено проблематику українсько-російського газового конфлікту. Україна в особі керівника британського уряду знайшла розуміння та підтримку своєї позиції. За результатами візиту надіслано окремий звіт до Києва.

З 9 по 11 березня 2009 р. у Лондоні пройшла п'ята щорічна конференція «Український інвестиційний саміт», організатором якої виступила компанія «Адам Сміт Конференсиз». Захід відбувся за безпосередньої участі та при підтримці Посольства України у Великобританії.

Незважаючи на глобальну фінансово-економічну кризу, саміт (попри початкові сумніви в можливості його організації) був не тільки проведений на високому рівні, а й викликав значний інтерес серед ділової громадськості Великобританії, держав континентальної Європи та США. Слід також відзначити рівень офіційного представництва як від України, так і Великобританії - у заході взяли участь представники Уряду України та Верховної Ради, причому як від правлячої коаліції, так і від опозиції.

Всього в саміті взяло участь близько 250 учасників з 20 країн світу, в тому числі високі посадовці двох країн, співробітники міжнародних організацій, транснаціональних корпорацій, стратегічні інвестори, що ведуть свою діяльність в Україні, а також працівники провідних українських компаній. Це менше, ніж минулого року, але, зважаючи на поточну складну ситуацію, такий рівень участі можна вважати успіхом.

Участь у роботі форуму взяла офіційна українська делегація. Під час виступу заступник міністра економіки України В. Пятницький охарактеризував наслідки вступу України до СОТ. Зокрема, він зазначив, що Україна знаходиться в першій 30-ці серед найбільших торгуючих країн світу з товарообігом 170 млрд. дол. США (2008 р.). Незважаючи на негативне сальдо зовнішньої торгівлі, яке, в свою чергу збільшувалося зі зростанням цін на енергоносії, товарообіг у 2008 році збільшився на 38% у порівнянні з минулим роком. Головними рушіями зростання експорту в 2008 р. було збільшення експорту сталі на 30%, с/г та харчової промисловості на 70%, хімічної продукції на 20%. Також було відмічено, що Україна має найліберальніший доступ до ринку послуг та найменшу частку субсидування у сільському господарстві. Заступник міністра також наголосив, що перспективи укладення угоди про вільну торгівлю з ЄС, незважаючи на поточну кризу, є цілком реальними.

Отже, українсько-британські відносини, хоч і повільніше, ніж хотілося б, поступово проходять період свого становлення і набувають подальшого розвитку. Великобританія є зацікавленою у розширенні торгівельно-економічних відносин з Україною, про що свідчить 5 місце за обсягами інвестицій в Україну Великобританії та позитивний діалог між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Висновки

Актуальність українсько-британської співпраці на сучасному етапі

визначається низкою факторів: статусом Великобританії як світової політичної, економічної та військової потуги. Зокрема, політичну вагу Великобританії на світовій арені забезпечують наступні переваги: статус одного з постійних членів Ради Безпеки ООН, членство у Великій Вісімці, членство в ЄС, тісні союзницькі відносини із США, великий вплив у Британській Співдружності. Британія входить у сімку економічно й технологічно найрозвинутіших держав світу, займає 5-те місце за обсягами ВВП серед країн світу, є впливовим членом провідних міжнародних економічних, фінансових і кредитних організацій, таких, як Організація Економічного Співробітництва і Розвитку (ОЕСР), Світовий Банк, МВФ, ЄБРР, Паризький клуб. Крім того, Лондон є визнаним світовим фінансовим і банківським центром. Статус світової військової потуги Великобританії забезпечують: наявність власної ядерної зброї та стратегічних засобів її доставки, членство в НАТО, високопрофесійна армія, військова присутність у більш ніж 80-ти країнах світу (зокрема, в Афганістані, Боснії, Брунеї, на Кіпрі, Фолклендських островах, Гібралтарі, Іраку, країнах Африки тощо).

Україна зацікавлена в збереженні міцних стратегічних відносин Великобританії із США, оскільки цей тандем виступає як традиційний і найпослідовніший союзник України в реалізації її стратегії на інтеграцію до ЄС і НАТО.

Таким чином, стабільна та послідовна політична підтримка офіційним Лондоном євроінтеграційного курсу України та перспективи її членства в ЄС роблять Сполучене Королівство одним з найважливіших союзників України на шляху досягнення її стратегічної мети - інтеграції до ЄС.

Список використаної літератури

1. Грубінко А.В., Українсько-британські відносини 1991-2004, Тернопіль: Видавничий відділ ТНПУ, 2005.

2. Ігнатьєв П.М. Співробітництво України з державами Співдружності Націй: проблема становлення та розвитку, К., 2002.

3. Зеленко К. «Великобританія і Україна» // Євген Коновалець та його доба, Мюнхен: Фундація ім. Є. Коновальця, 1974.

4. Наливайко Д., Очима Заходу. Рецепція України в Західній Європі ХХ ст., Київ: «Основи», 1999.

5. Майко В.А. Розвиток британсько-українських економічних відносин в сучасних умовах, К.,1999.

6. Україна і Англія стають ближче //Діловий вісник.

7. Carynnyk M., Luciuk, L.Y. and Kordan, B.S. (eds), The Foreign Office, Kingston, Ontario - Vestal, New York: The Limestone Press, 1998.

8. Luciuk L.Y., Kordan, B.S., Anglo-American Perspectives on the Ukrainian Question 1991 - A Documentary Collection, Kingston, Ontario - Vestal, New York: The Limestone Press, 1998.

9. Saunders D. “Britain and the Ukrainian Economic Question (1991)”, The English Historical Review, no. 406 (1998).

10. Vynar L. “The question of Anglo-Ukrainian relations”, Annals of the Ukrainian Academy in US, nos. 21-2 (1998).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Комплексний аналіз українсько-польських відносин, починаючи з 1997 року і до сьогодення. Дослідження стратегічних цілей Польщі та України, програми інтеграції європейських і євроатлантичних структур. Напрямки українсько-польських двосторонніх відносин.

  реферат [33,5 K], добавлен 22.09.2010

 • Сучасний стан українсько-російських відносин у політичній сфері. Україно-російські відносини у економічній сфері. Майбутнє українсько-російських відносин у економічній сфері. Сучасний стан українсько-російських відносин у соціальній сфері.

  научная работа [102,8 K], добавлен 20.04.2003

 • Історія стосунків Україна – Румунія, характеристика їх міжнародних відносин сьогодні. Аналіз двосторонніх українсько-румунських відносин на сторінках періодичних видань. Особливості українсько-румунських бурхливих дипломатичних баталій та компромісів.

  реферат [27,3 K], добавлен 31.05.2010

 • Історично-політичні проблеми українсько-румунських відносин: відносини у політичній, торговельно-економічній сфері, двосторонні контакти. Проблеми україно-румунського прикордоння. Транскордонна взаємодія. Співробітництво в галузі національних меншин.

  дипломная работа [1,3 M], добавлен 12.09.2010

 • Напрямки українсько-російських відносин у політичній та економічній сферах. Сучасний стан і історія виникнення проблем в українсько-російських відносинах, їх світове значення (санкції Заходу проти Росії). Головні виклики російсько-українського конфлікту.

  курсовая работа [372,2 K], добавлен 21.07.2016

 • Стан та перспективи українсько-польських відносин. Розвиток українсько-польського міждержавного партнерства в сфері культури. Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків. Робота Культурно-інформаційного центру.

  дипломная работа [90,4 K], добавлен 20.07.2011

 • Сучасний стан торговельного співробітництва між Україною та США. Огляд двосторонніх договорів як базису економічної співпраці. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами і послугами. Шляхи нарощення експорту української продукції до США.

  статья [109,9 K], добавлен 19.09.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.