Теорія і практика репортажу в телевізійних новинах вітчизняних каналів

Репортаж як журналістський жанр: генологія та структура. Інваріантна модель універсального телевізійного репортажу. Редакційна політика телеканалів. Змістові пріоритети каналів "1+1", "ТВі", "Інтер". Телерепортаж як російсько-українська експансія.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.03.2013
Размер файла 45,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

4. Телерепортаж як синтез подій. 5. Телерепортаж як критично-сатирична реакція суспільства на дійсність.

- опозиційний тон подачі журналістського матеріалу;

- аналітичний підхід до розробки теми телерепортажу; формулювання телерепортерами прогнозів щодо розвитку подій у контексті заданої проблеми;

«Інтер»

Провладна, проросійська

1. Телерепортаж як подія з причинно-наслідковими зв'язками.

2. Телерепортаж як розширений коментар. 3. Телерепортаж як російсько-українська експансія. 4. Телерепортаж як суспільний запит. 5. Телерепортаж як синтез подій.

- часткова політична заангажованість, що стосується україно-російських відносин;

- герої журналістських матеріалів як прийом висвітлення загальних тенденцій в сучасному суспільстві;

- грамотно поданий візуальний ряд;

- законсервований принцип подачі коментарів української провладної більшості.

Виведена нами інваріативна модель універсального телевізійного репортажу включає такі критерії як послідовне зображення події, наочність, максимальна документальність, емоційно забарвлений стиль оповіді, що надає додаткової переконливості, активна роль особистості репортера. Однак в ході дослідження нами було виявлено, що в залежності від редакційної політики журналісти використовують вибірково вище зазначені категорії. Чим більше категорій вільно використовується журналістом, тим більше зявляэться можливостей подати незаангажований журналістський матеріал.

Таким чином, ми стверджуємо, що сучасний телерепортаж буде залежить від такої низки категорій:

Репортажна форма визначається редакційною політикою телеканалів.

Форма та зміст телерепортажу безпосередньо пов'язана з адресною та інформаційно насиченою подієвою підводкою ведучого випуску новин.

У стилі подачі інформації та у відборі осіб, які подають, коментують або спростовують певні факти, події або суспільні явища опосередковано простежується особистісна позиція журналіста до досліджуваної проблеми чи ситуації.

Творча та фактологічна свобода тележурналіста визначають межі самоцензури, а відтак й якісні та кількісні компоненти сучасного телевізійного репортажу.

У подальшій розробці нашого дослідження доцільно буде скласти рейтинг провідних журналістів, що виступають в репортажному жанрі на українському телебаченні, а також продемонструвати конкретні приклади шляхів трансформації інваріантного телерепортажу в авторський.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гоян В. Типові та жанрові особливості інформаційної програми / В. Гоян. - Київ: 2001. - 340 с.

2. Дмитровський З. Телевізійна журналістика: Навч. посіб. - Вид. 3-тє, доповн./ З. Дмитровський. - Львів: ПАІС, 2009. - 224 с.

3. Дудко О.С. Вступ до журналістики: світ. та вітчизн. практика: навч посібник. / О.С. Дудко. - Київ: 2009. - 204 с. - Бібліогр.: с. 194.

4. Кулик В. Дискурс українських медіа: ідентичності, ідеології, власні стосунки / В. Кулик. - Видавництво «Критика», 2010. - 648.

5. Мартинчук Н., Бойчук, І. Журналістика у школі / Н. Мартинчук, І. Бойчук. - Тернопіль-Харків: Видавництво «Ранок», 2010. - 128 с.

6. Михайлин І. Основи журналістики. Підручник. 5-те видання / Михайлин І. - Київ: Центр учбової літератури, 2011 - 496 с.

7. Стівенс М. Виробництво новин - телебачення, радіо, Інтернет / М. Стівенс. - Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 417 с.

8. Юрловський А., Борецький Р. Основы телевизионной журналистики. / А. Юрловский, Р. Борецький. - Москва: 1986. - 224 с.

9. Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія та практика: Підручник - К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2007. - 240 с. - Бібліогр.: с. 235-239.

10. Міхаель Галлер. Репортаж: Навчальний посібник / Пер. з нім В. Климченко, В. Олійник; за загал. ред. В.Ф. Іванова. - К.: Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2011. - 348 с.

11. Пол Стенлі. Телевізійний репортаж. Практичне посібник для професіоналів / Стенлі П. - Internews network, Москва, 1997 - 390 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості спортивного репортажу в аспекті специфіки жанру. Аналіз репортажів у різних друкованих ЗМІ України: порівняльний аспект. Жанрові особливості репортажу в газеті "Команда". Специфіка стилю та композиції спортивного репортажу в журналі "Футбол".

  курсовая работа [107,2 K], добавлен 19.11.2014

 • Аналіз проблеми журналістської етики на українському телебаченні в контексті етичних проблем кримінального репортажу з місця трагічної події. Характеристика кримінальної хроніки і хроніки подій на українському телебаченні, їх вплив на суспільну мораль.

  реферат [35,2 K], добавлен 03.01.2011

 • Событийный, познавательный, аналитический репортаж. Пять требований к репортажу. Сущность "эффекта присутствия". Экскурс в историю фоторепортажа. Характеристика журнала "Русский Репортер". Рубрика "Фоторепортаж", черты батального жанра в фотографиях.

  курсовая работа [47,8 K], добавлен 20.05.2012

 • Зміст поняття "новина". Критерії якості новинних матеріалів. Жанри газетних публікацій. Предмет репортажу, звіту, замітки. Інформаційна політика періодичного видання. Редакторський аналіз газети "Голос України". Граматичні та пунктуаційні помилки.

  курсовая работа [39,9 K], добавлен 22.11.2016

 • Репортаж як жанр журналістики, його походження та функції. Етапи становлення, ознаки та види. Мова, стиль та композиція. Майстерність, новації при підготовці сенсаційних репортажів. Вираження журналістської позиції у репортажі "Півстоліття пліч-о-пліч".

  курсовая работа [49,3 K], добавлен 05.12.2013

 • Газета "Вечірні вісті" як всеукраїнське видання, що виходить 5 раз на тиждень і орієнтоване на аудиторію в зрілому віці, що цікавиться політичними подіями і економічним станом справ в країні, його інформаційна політика. Репортаж як жанр журналістики.

  контрольная работа [29,8 K], добавлен 18.12.2013

 • Історія формування ринку телевізійних програм. Розподіл на виробників програм і їх трансляторів на пострадянському просторі. Проблеми українських студій. Мовна ситуація в царині телевізійних та електронних ЗМІ. Характеристика українських телекомпаній.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 20.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.