Зіставний аналіз періодичних видань для дітей християнського і світського характеру

Періодичні видання в українській дитячій літературі: жанрова система й типологічна класифікація. Вимоги до оформлення періодичних видань для дітей. Функції дитячої літератури. Аналіз світського та християнського журналу з точки зору жанрових особливостей.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.08.2013
Размер файла 287,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Періодичні видання в сучасній українській дитячій літературі
 • 1.1 Дитяча періодична література як напрям
 • 1.2 Жанрова система дитячої літератури
 • 1.3 Типологічна класифікація дитячої періодичної літератури
 • 1.4 Вимоги до оформлення періодичних видань для дітей
 • 1.5 Функції дитячої літератури
 • Розділ 2. Зіставний аналіз світського та християнського журналу з точки зору жанрових особливостей, вимог до оформлення дитячої періодики та виховної функції
 • 2.1 Сучасне українське видання для дітей світського характеру
 • 2.1.1 Жанрові особливості
 • 2.1.2 Оформлення видання
 • 2.1.3 Загальна оцінка видання
 • 2.2 Сучасне українське видання для дітей християнського характеру
 • 2.2.1 Жанрові особливості
 • 2.2.2 Виховна функція
 • 2.2.3 Оформлення видання
 • 2.2.4 Загальна оцінка видання
 • Висновки
 • Бібліографія

Вступ

Сучасна українська дитяча періодика - одна із галузей дитячої літератури. На даний момент в Україні зареєстровано понад 50 періодичних видань, адресованих дітям. Актуальним є питання змістового наповнення дитячих журналів та газет, їх відповідність вимогам, які ставляться до друкованої продукції, призначеної для дитячого читання. Дитячі періодичні видання покликані популяризувати провідні пізнавальні та педагогічні ідеї, знайомити юних читачів із творами сучасних українських та зарубіжних письменників, розповідати про нові досягнення та події у житті людства, пропагувати морально-етичні норми суспільства, усталені цінності народу, сприяти формуванню національно свідомої особистості, а разом з тим враховувати читацькі інтереси, можливості та особливості сприйняття інформації дітьми певної вікової категорії Круль Л.М., Благун Н.М. Загальний огляд сучасної української дитячої періодики (жанрово-тематичне розмаїття). Київ. - 2007. .

За ступенем розвитку преси для дітей можна визначити рівень розвитку будь-якого суспільства, адже дитячі періодичні видання - це своєрідне дзеркало, у якому відображаються ключові етапи цивілізаційної культури, формування й функціонування демократії, а також обриси майбутнього розвитку держави. Дитяча преса найяскравіше і по-особливому реагує на події, що відбуваються у соціумі. Сучасна дитина не хоче залишатися осторонь від суспільних подій, навколишнього світу та саме від улюблених журналів і газет очікує відповідей на свої, часом "недитячі" запитання. У цьому контексті особливого значення набуває вивчення ключових характеристик друкованих мас-медіа, призначених для дитячої аудиторії Давидченко Т.С. Сучасна преса для дітей в Україні: переваги та недоліки / Т.С. Давидченко // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. - Львів, 2008. - Вип. 16. - С. 123. .

Кількість періодичних видань для дітей у державі свідчить про рівень її цивілізованості, культури, інтелекту, а також про перспективи розвитку в майбутньому. Нове покоління має формуватися під впливом гуманістичної державної політики, сім'ї, громадськості та джерел інформації, що гарантують повноцінний всебічний розвиток дитини Провоторов О. Дитяча періодика України як засіб розвитку мовленнєвої творчості школярів // Початкова школа. - 2007. - №6. - С. 55. .

Дитячі періодичні видання покликані популяризувати провідні пізнавальні та педагогічні ідеї, знайомити юних читачів із творами сучасних українських та зарубіжних письменників, розповідати про нові досягнення та події у житті людства, пропагувати морально-етичні норми суспільства, усталені цінності народу, сприяти формуванню національно свідомої особистості, а разом з тим враховувати читацькі інтереси, можливості та особливості сприйняття інформації дітьми певного віку.

До цього часу були спроби огляду сучасних періодичних видань Сидоренко Н.И. Издания для детей и подростков на Украине //Журналистика в 2001 году: СМИ и вызовы нового века: Тезисы. научн. - практ. конференции. - М., 2002. - Ч. 2. - С. 16-18. , в яких мали місце узагальнені думки, висловлені з приводу окремих журналів. Наше дослідження є спробою аналізу виховної ідеї у дитячих періодичних виданнях світського та християнського характеру через призму жанрово-тематичного розмаїття художніх текстів.

Мета роботи: зіставити жанрові, тематичні, матеріальні особливості українських періодичних видань для дітей, їх ролі у виховній функції дитячої літератури та формуванні розвиненої, національно свідомої, гармонійної особистості.

Об'єктом дослідження стали сучасні українські журнали для дітей молодшого та середнього шкільного віку світського та християнського характеру - "Барвінок" і "Стежинка".

Предметом дослідження є жанрові, тематичні, матеріальні особливості українських періодичних видань для дітей та вираження виховної ідеї.

журнал християнський дитячий світський

Джерело інформації. Інформацію зібрано по матеріалах дослідників української дитячої літератури, таких як А. Акопов, Л. Мягков, І. Руденко та інші, також дослідників української періодики, таких як Т. Давидченко, Л. Круль, Є. Огар, О. Кочегарова, Ю. Стадницька, Є. Датнова та інші.

Актуальність та новизна визначені тим, що це перше дослідження в області порівняння виховної функції у світській та християнській українській періодиці.

Структура. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, заключення та бібліографії.

Проблеми сучасної української періодики.

Однією з прикмет розвитку журналістикознавчого процесу в Україні є розмаїття періодичних видань. Однак виникає питання виходу періодичних видань, адресованих дітям.

Проблема стосується не кількості журналів та газет для дітей, що були видані і видаються протягом 17 років незалежності України, а якості інформації та змістовного навантаження дитячих видань.

Дитяча преса виконує, перш за все, функції популяризації пізнавальних та педагогічних ідей. Зміст дитячих часописів має розповідати читачам про нове в житті людей та навколишньому світі, відкриття науки і техніки. При цьому всі матеріали, вміщені в дитячій пресі, мають не суперечити морально­етичним нормам суспільства, більше того, вони мають пропагувати усталені цінності народу та суспільства в цілому.

Кількість періодичних видань для дітей у державі свідчить про рівень її цивілізованості, культури, інтелекту, а також про перспективи її розвитку, її майбутнє. Нове покоління має формуватися під впливом державної політики, сім'ї, джерел інформації, які виступлять гарантами розвитку дитини. Думка про занепад дитячої журналістики, у зв'язку з ростом впливовості телебачення, є хибною, оскільки телебачення або ж комп'ютер не заміняє періодики - це різні засоби інформації, які по­різному впливають на інтелектуальну діяльність дитини.

Закономірно, що світ української дитячої преси збільшується. Попри всі економічні, духовні, видавничі негаразди, нині видається більше 50 видів дитячих журналів та газет всеукраїнського рівня, треба зазначити, що майже всі ці видання мають електронні примірники в мережі Інтернет. Тематична різнобарвність і поліграфічна якість дитячих видань, яскравість та виразність художнього оформлення приваблюють малих читачів. Варто зазначити, що поряд із добре відомими не одному поколінню читачів журналами - "Малятко" (видається з 1960 р.), "Барвінок” (з 1928 р.), "Однокласник" - додалося багато нових: "Клас!", "Розмалюйко”, "Пізнайко”, "Словознайка" (з 1990 р.), "Зернятко” (з 1995 р.), "Малеча” (з 1998 р.), "Дитяча Академія” (з 2001 р.), "Вулик" (з 2002 р.) і зовсім нове видання "Пізнайко від 2 до 5”, вперше вийшло у січні 2005 року.

Є. Огар в своєму дослідженні зазначає, що у сучасному журналістикознавчому науковому дискурсі термін "дитяча періодика" використовують для позначення масиву періодичних видань, створених спеціально для дитячої читацької аудиторії з урахуванням психофізичних можливостей, вікових потреб, та особливостей сприйняття Огар Є.І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки. - Львів: Азарт, 2002. - 160 с. . І саме ця галузь залишається найменш дослідженою.

Треба визнати вагому значимість дитячої періодики, яка виступає як комунікативний канал, завдяки якому дитина отримує інформацію про реальну картину світу. Існує дві групи текстів, які найчастіше друкуються в дитячих виданнях. Це, по­перше, художні тексти, тобто казки, дитячі історії, які повинні розвивати емоційну сторону особистості дитини.

Важливою рисою дитячої періодики є те, що всі навколишні явища пояснюються завдяки порівнянням, уже відомим дитині, або через художні, яскраві образи, які легко запам'ятати та уявити. Динамічний сюжет, мова підштовхує дитину на осмислення інформації. Формування свідомості, розвиток інтелекту, встановлення зв'язку між явищами - на це спрямовані матеріали видань для дітей.

В дитячій періодиці України представлена майже вся палітра публіцистичних жанрів: нарис, есе, байка, гумореска, фейлетон, замальовка. Як зазначила дослідниця дитячої преси у 70­х роках Г. Абросімова, дитяча публіцистика повинна бути лише художньою Абросимова И.В. О некоторых особенностях современной советской детской журналистики // Проблемы теории печати. - М.: Изд­во Московского университета, 1973. . Інші журналістські жанри, такі як замітка, інтерв'ю, репортаж, коментар та інші якщо і присутні в дитячих виданнях, лише з рисами публіцистики. Це твердження не є безумовним правилом, тому що дитяча періодика XX сторіччя містила і замітку, і репортаж, і нарис. Треба зазначити, що в дитячій періодиці присутні і аналітичні, і інформаційні жанри, але дещо в іншій формі, ніж ми звикли іх розглядати.

Розділ 1. Періодичні видання в сучасній українській дитячій літературі

1.1 Дитяча періодична література як напрям

Дитяча література - органічна частина всієї художньої літератури: спільність історичного розвитку, творчого методу та ідейної спрямованості, жанрів, основної тематики, художніх засобів літератури для дорослих і дітей.

Своєрідність дитячої літератури і дитячого читання, зумовлена їх виховною функцією і особливостями дітей різного віку.

Книги покликані розширити уявлення про світ, познайомити з природою і речами, які постійно оточують дитину. Вони допомагають активно опанувати мову, відчути красу і виразність рідного слова Детская литература / Под ред.Е. Е. Зубаревой. - М.: Просвещение, 1989. .

Періодичні видання для дітей - журнали і газети, як правило, орієнтовані на досить вузьку конкретну вікову категорію читачів. Ці видання привчають дітей до послідовного постійного читання, формуючи стійку звичку "спілкування" з літературою. Такі видання істотно розширюють і збагачують коло дитячого читання.

У роботі Антонової С.Г. та ін. виділена така диференціація видань для дітей в теорії редагування, що розглядається спеціально і ґрунтується на ряді важливих характеристик читачів Антонова С.Г. /Ред. / Редакторская подготовка изданий. Редакторская подготовка изданий: Учебник / Антонова С.Г., Васильев В.И., Жарков И.А., Коланькова О.В., Ленский Б.В., Рябинина Н.З., Соловьев В. И.; Под общ. ред. Антоновой С.Г., д. ф. н. М.: Издательство МГУП, 2002. - 468 с. :

1) За матеріальною конструкцією: книжкове видання, періодичне видання, книжку-іграшку.

2) За структурою книжкових видань виділяють: збірник, окреме видання одного твору (моновидання), серійне видання, зібрання творів (переважно для літературно-художньої книги).

3) За характером інформації та цільовим призначенням пізнавальної літератури: науково-популярні видання, довідкові видання, практичні посібники, книги з профорієнтації, видання для дозвілля.

Дитячу періодику як напрям дитячої літератури можна охарактеризувати так: за матеріальною конструкцією - це періодичні видання, за характером інформації та цільовим призначенням пізнавальної літератури (якої багато в дитячій періодиці) - науково-популярні видання.

1.2 Жанрова система дитячої літератури

Поняття жанру визначає форму твору, необхідну для реалізації змісту. Жанри дитячої літератури формувалися в процесі її розвитку і пов'язані зі специфікою сприйняття творів дітьми різного віку.

Можна говорити про те, що ця література представлена практично всіма жанрами, що склалися у "дорослій" літературі. І в той же час є найбільш бажані для дітей жанри, які використовуються частіше за інших. Так, в прозі - це казки, оповідання, повісті, в поезії - вірші та пісні. У драматургії - короткі п'єси, що складаються з одного-двох актів Давидченко Т.С. Типоформуючі ознаки сучасних українських журналів і газет для дітей / Т.С. Давидченко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2008. - Частина ІІ. - № 3 (142). - С. 16. .

Можна скласти таку схему жанрів дитячої літератури Літературознавча енциклопедія: У 2-х томах. / Авт. - укладач Ю.І. Ковалів. - К.: ВЦ "Академія”, 2007. - 608с. (схема 1):

Схема 1. Жанри творів дитячої літератури

1.3 Типологічна класифікація дитячої періодичної літератури

Дослідник Давидченко Т.С. Давидченко Т.С. Типоформуючі ознаки сучасних українських журналів і газет для дітей / Т.С. Давидченко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2008. - Частина ІІ. - № 3 (142). - С. 25. , використовуючи у своїй роботі класифікації друкованих (дорослих та дитячих) мас-медіа таких науковців, як Акопов А., Мягков Л. та І. Руденко, виділяє наступну типологічну класифікацію - за родом, видом, типом та елементом дитячої періодики (схема 2):

Схема 2. Типологічна класифікація українських друкованих газет і журналів для дітей

Розглянемо види і типи газет та журналів цієї класифікації. Існують п'ять видів газет і журналів для дітей.

Пізнавальні. До цього виду відносяться всі видання, що мають переважно пізнавальний зміст. Тематика таких газет і журналів вельми розмаїта. Більшість найпопулярніших серед дітей журналів і газет подають потрібну інформацію через гру, адже гра - найприродніше заняття для малечі. Усі пізнавальні видання чітко поділяються на два типи: енциклопедичні та суто ігрові. До ігрових належать - "Пізнайко", "Професор Крейд", "Bratz-модница", "Умійко", "Веселые идейки", "Малятко", "Стежка", "Ухмалыш", "Велика дитяча газета". Енциклопедичний тип: видання, що представляють собою так звану "маленьку енциклопедію" чи "маленьку бібліотеку". Вони є першим кроком дітей на шляху до вивчення великих словників та енциклопедій. У цікавій формі в них розповідається про мистецтво, історію, архітектуру, природу. За своїм виглядом вони нагадують тонкі журнали. Цей тип видання представлений в Україні журналом - "Бібліотека журналу "Дивосвіт - казки, легенди, міфи"".

Розважальні. На сучасному ринку періодики для дітей чимало видань розважального характеру: діти люблять розважатись і читати про розваги та заради розваги (особливо це стосується дітей середнього шкільного віку). Причиною виникнення багатьох розважальних видань і стало те, що редакторам легше розважити дитину, аніж навчити її виховати. Кросворди, ребуси, шаради, всілякі лабіринти й комікси - без цього уявити собі видання цього типу практично неможливо. Види розважальних видань представлені двома основними типами:

1) журнали/газети кросвордів: "Клякса", "Призові дитячі сканворди", Развлекайка", "Сказочные кроссворды", "Хатинка сканвордів"; журнали: "Детские кроссворды", "Кешины кроссворды", "Bratz";

2) журнали та газети коміксів: "Комикс Симпсоны", "Комикс: Marvel: команда", "Комикс: фантастическая четверка".

Навчальні. Ці видання покликані насамперед допомогти дитині у навчанні. Одночасно такі журнали/газети можуть також стати у нагоді батькам, педагогам, вихователям, адже вони друкують кориснй наочний матеріал (нові форми ігор, вправ). Наприклад, допоможуть навчити основ англійської мови, математики, журнал може прийти на допомогу і дошкільникові, що разом із батьками вивчає абетку. Часто такі видання є двомовними (в одному журналі матеріал подається різними мовами: українською і російською), або навіть тримовними. Всі навчальні видання поділяються на два типи:

1) освітні: "Posnayko" (для дітей віком 4-8 років, що вивчають англійську мову), "Абетка", "Абетка в картинках", "Букварик", "Буковинкивеселинки", "Веселі уроки - веселі уроки - jolly lessons", "Граємо в англійську", "Математика в картинках" тощо;

2) релігійні (нині вони набувають особливої популярності, вони прагнуть навчити дитину "релігійної грамоти", дати їй духовну освіту): журнал "Стежинка".

Культурологічні. Основа кожного номеру таких видань - художній матеріал, вітчизняна, світова класика та фольклор. Чітко поділяються на два типи:

1) літературно-художні видання (увага приділяється питанням літератури, друкують на своїх сторінках велику кількість художніх творів: журнали): "Яблунька". "Джміль" "В мире сказок", "Соняшник", "Котя", "Розмальовок 20", "Чарівна казка";

2) літературно-мистецькі (приділяється увага різним видам мистецтва, на своїх сторінках висвітлюють різноманітні культурні події): журнал: "Веселочка".

Науково-популярні. Саме цей вид друкованих мас-медіа є дієвим засобом популяризації спеціальних знань серед широкого дитячого читацького загалу. У таких журналах міститься наукова теоретична і практична інформація. Цей вид дитячої преси представлений двома типами: технічноприкладними та науково-художніми журналами: "Юний моделіст-конструктор", "Юний технік України".

Класифікація сучасної української дитячої періодики, здійснена за цільовим призначенням, представила всю сукупність дитячих журналів і газет у вигляді системи.

1.4 Вимоги до оформлення періодичних видань для дітей

Згідно з документом "Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей" Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей // http: //www.moz.gov.ua/ua/print/? docID=5238&_tpl= prn. , видання для маленьких читачів (залежно від їхньої вікової категорії) поділяються на чотири групи:

перша група - видання для дітей дошкільного віку (до 6 років);

друга група - видання для дітей молодшого шкільного віку (6-10 років включно), учнів початкових класів;

третя група - видання для дітей середнього шкільного віку (11-14 років), учнів V-VIII класів;

четверта група - видання для дітей старшого шкільного віку, підлітків (15-18 років), учнів IX-XII класів.

Кожна вікова група має свої улюблені теми. Вважається, що школярі початкової і середньої школи захоплюються пригодницькими сюжетами, підлітки починають захоплюватися творами історичного характеру, охоче читають твори соціальної тематики про життя ровесників, про людські взаємостосунки, адже вони вже усвідомлюють себе безпосередніми учасниками всього, що відбувається довкола.

Детальніше зупинимося на другій віковій групі, тому що саме видання для молодшого та середнього шкільного віку аналізуватимуться в другому розділі.

Вимоги до шрифтового оформлення видань для другої вікової групи.

ь Для друку тексту шрифтами російської графічної основи на кольоровому, сірому фоні, багатоколірних ілюстраціях необхідно застосовувати наступне шрифтове оформлення:

Рубані шрифти або широкого напівжирного прямого накреслення;

Кегль шрифту не менше 18 пунктів для обсягу тексту на сторінці більше 200 знаків і не менше 14 пунктів для обсягу тексту на сторінці 200 знаків і менше;

Збільшення інтерліньяжу не менше 4 пунктів;

ь Для тексту у виданнях першої та другої категорії забороняється застосовувати:

Кольорові фарби і мальовані шрифти (крім виділень);

Виворотку шрифту;

Багатоколонний набір (окрім віршів).

ь Допускається застосування шрифтів наступних накреслень:

напівжирного - при використанні кегля не менше кегля шрифту основного тексту;

курсивного - при використанні кегля шрифту на 2 пункти більше кегля шрифту основного тексту;

кольорові фарби;

виворотку шрифту;

багатоколонний набір;

мальовані шрифти.

ь При застосуванні мальованих шрифтів їх розмір повинен відповідати шрифту кеглем не менше 20 пунктів.

ь При кеглі шрифту основного тексту менше 16 пунктів кегль шрифту виділень тексту кольоровими фарбами повинен бути на 2 пункти більше.

ь Лінії шрифту тексту і виділень щодо корінцевого згину на розвороті видання не рекомендується розташовувати більше ніж у двох напрямках.

ь Площа ілюстрацій на сторінці видання має бути не менше 50%.

ь Загальна площа ілюстрацій у виданні рекомендується не менше 75%.

ь У виданнях першої категорії для друку основного і додаткового тексту на кольоровому, сірому фоні, багатоколірних ілюстраціях слід застосовувати наступне шрифтове оформлення:

Рубані шрифти напівжирного нормального або широкого прямого накреслення;

Кегль шрифту основного тексту не менше 14 пунктів;

Кегль шрифту додаткового тексту обсягом не більше 200 знаків - не менше 12 пунктів;

Збільшення інтерліньяжу не менше 2 пунктів;

ь У виданнях першої категорії для основного тексту не слід застосовувати:

кольорові фарби;

виворотку шрифту;

багатоколонний набір;

мальовані шрифти;

ля віршів у виданнях першої категорії при відстані між шпальтами не менше 12 мм, рахуючи від кінця самої довжини рядка в першій колонці;

у науково-популярних виданнях при відстані між шпальтами не менше 9 мм і площі ілюстрацій на смузі не менше 35%;

у виданнях другої категорії при відстані між шпальтами не менше 9 мм, при наявності розділової лінії - не менш 6 мм.

Під час добору дитячих книжок педагог враховує санітарно-гігієнічні вимоги до поліграфічних видань (якість паперу, ілюстрацій, розмір і форму шрифту і та ін.).

Ілюстрації у книжках для 5-річних дітей мають займати 70-75% від загальної площі. Об'єкти, зображені на них, мають в пізнаватися дітьми, а кольорова гама - не бути занадто різкою. Наповнюваність, послідовність ілюстрацій мають бути такими, щоб дитина з опорою на них могла досить легко відтворити зміст прослуханого твору. Крім того, ілюстративний матеріал повинен сприяти розвитку художніх смаків і творчої уяви дітей. Інакше такі книжки не слід використовувати, навіть якщо вони містять цікаві високохудожні тексти Зинченко В.П., Моргунов В.Б. Человек развивающийся: Очерки российской психологи. - М.: Тривола, 1994. - 301с. .

1.5 Функції дитячої літератури

Функцій дитячої літератури різні дослідники різного часу виділяли багато. Розглянемо деякі функції дитячої літератури на сучасному етапі.

Педагоги, керівники дитячого читання на перше місце ставлять виховну та освітню функції, що є першоосновою будь-якого навчання.

Актуалізація комунікативної функції привертає юного читача до книги, допомагає краще зрозуміти себе, навчає висловлювати свої думки та почуття.

Безперечно, виховання естетичного смаку, почуття прекрасного, розуміння істинного в художній словесності - завдання класичної дитячої літератури. Надзвичайно важливо це за умови насичення інформаційного простору псевдохудожньою літературою. Тому першорядного значення набуває естетична функція літератури як мистецтва слова.

Посилює кожну з вище зазначених функцій гедоністична (функція насолодження, задоволення). Виділення її як самостійної дозволяє і керівників читання фіксувати в художньому творі "складові", що дозволяють досягти евристичного ефекту. Без урахування цієї функції дитина з часом втратить інтерес до читання.

Ще одна функція дитячої літератури - риторична. Дитина під час читання насолоджується твором і мимохіть стає співавтором письменника. Історія літератури має багато прикладів, як враження від читання, отримані в дитинстві, ставали поштовхом до власної творчості. Не випадково видатні педагоги знаходили взаємну залежність між процесом навчання грамоті та дитячою творчістю Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению. М.: Изд. центр «Академия», 2004. - 320с. .

Основою головної виховної функції дитячої літератури - виховувати кращі моральні якості дитини, сприяти формуванню цілісної, всесторонньо розвинутої особистості Кизилова В.В. Дитяча література: стан, проблеми, перспективи / / Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред.В.А. Зарва. - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2009. - Вип.. ХХ: Лінгвістика і літературознавство. - С. 236. . Це мета будь-якої дитячої книжки. "Для дитячої літератури взагалі притаманна дидактичність, педагогічна наснаженість - це й вирізняє її з-поміж інших текстів" Шалагінов Б.Н. Великий світ маленького дитинства / / http: //vsesvit-journal.com/index. php? option=com_content&task=view&id=460&Itemid=41.

Висновок. У першому розділі розглянемо теоретичні факти про періодику в дитячій літературі. Багато, хто з українців аналізували таке явище як українську дитячу періодику. Серед таких є дослідник Н. Кіт, який визначив український журнал для дітей - як "по-перше, періодичне видання для української дитини, визначальними рисами у психологічному портреті котрої є національно-детерміновані інтровертованість та ірраціональність із їхніми похідними - індивідуалізмом, емоційністю, рефлексивною настановою до сприйняття світу тощо; і, по-друге, періодичне видання для української дитини, яке характеризується конкретністю, реалістичністю та центризмом мислення, величезною допитливістю у пізнанні світу, анімізмом уяви, нестійкою увагою, мимовільною та досить нетривкою пам`яттю, специфічним відчуттям мови та стрімким розвитком мовлення, оптимістичним світосприйняттям та деякими іншими властивостями дитячої психіки, що на різних етапах дошкільного розвитку дитини - у 3, 4, 5 і 6 років - мають свої особливості".

На даний момент в Україні зареєстровано понад 50 періодичних видань, адресованих дітям. Актуальним є питання змістового наповнення дитячих журналів та газет, їх відповідність вимогам, які ставляться до друкованої продукції, призначеної для дитячого читання.

Дитячі періодичні видання покликані популяризувати провідні пізнавальні та педагогічні ідеї, знайомити юних читачів із творами сучасних українських та зарубіжних письменників, розповідати про нові досягнення та події у житті людства, пропагувати морально-етичні норми суспільства, усталені цінності народу, сприяти формуванню національно свідомої особистості, а разом з тим враховувати читацькі інтереси, можливості та особливості сприйняття інформації дітьми певної вікової категорії Кіліченко Л.М. та ін. Українська дитяча література / Кіліченко Л.М., Лещенко П.Я., Проценко І.М. - К.: Вища школа, 1979. .

Розділ 2. Зіставний аналіз світського та християнського журналу з точки зору жанрових особливостей, вимог до оформлення дитячої періодики та виховної функції

В дитячій періодиці України представлена майже вся палітра публіцистичних жанрів: нарис, есе, байка, гумореска, фейлетон, замальовка. Як зазначила дослідниця дитячої преси у 70­х роках Г. Абросімова, дитяча публіцистика повинна бути не лише художньою Абросимова И.В. О некоторых особенностях современной советской детской журналистики // Проблемы теории печати. - М.: Изд­во Московского университета, 1973. - С. 214. . Інші журналістськи жанри, такі як замітка, інтерв'ю, репортаж, коментар та інші якщо і присутні в дитячих виданнях, лише з рисами публіцистики. Це твердження не є безумовним правилом, тому що дитяча періодика XX сторіччя містила і замітку, і репортаж, і нарис. Треба зазначити, що в дитячій періодиці присутні і аналітичні, і інформаційні жанри, але дещо в іншій формі, ніж ми звикли іх розглядати Огар Є.І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки. - Львів: Азарт, 2002. - 160 с.

2.1 Сучасне українське видання для дітей світського характеру

Всеукраїнський літературно-художній та загальноосвітній журнал "Барвінок" для молодших та середніх школярів, що існує уже 80 років, сьогодні прагне набути нового вигляду. Має свого героя (хоча він і не "наповнений життям"), сучасний дизайн (багато колажів), є надзвичайно різностильовим. Він виходить у редакції "Барвінок" дванадцять разів на рік накладом близько 23 150 примірників. Видається і розповсюджується на за договірною ціною.

2.1.1 Жанрові особливості

Журнал "Барвінок" відрізняється розмаїтістю жанрово-видової палітри: казки (народні, літературні; чарівні, наукові, про тварин, соціально-побутові; стилізація, колажі), загадки, повісті-казки, пізнавальні оповідання, легенди та історії, поезії, інтелектуально-розважальні завдання та ігри (головоломки, лабіринти, кросворди, розмальовки, ігри), різного роду завдання.

Тематика рубрик сучасного "Барвінка" різноманітна: "Хто? Що? Як? Де? Коли? й Чому?", "Що в імені твоєму?", "Ми любимо читати", "Марочка від поштарочки", "Банк усіляких цікавинок", "Принцеса", "Наш скарб - рідна мова", "Роботоленд", "З торбинки дядечка запитальника", "Це твоя Україна", "Клуб "Форвард"", "Книга золотих казок", "Місто ідеальних взаємин", "Чи правда, що.", "Літературний конкурс" та інші. Про тематику і спрямування цих рубрик говорять їх назви. Тут можна почерпнути енциклопедичні знання про навколишній світ, природні явища, навчитися слідкувати за собою, ознайомитися із правилами поведінки й етикету спілкування, взяти участь у різноманітних конкурсах, вікторинах, почитати казки народів світу, авторські художні твори, отримати інформацію про улюблених кумирів - зірок естради і футболу тощо.

Приклад вірша-загадка:

Хто стрімкіші крила має?

Аж дзвенить вгорі від птаства,

Що здолало довгу путь.

Вже нема де й голці впасти!

Кожен прагне першим буть.

Балабан, орел, шуліка,

Буревісник, альбатрос,

Чижик - пташка невелика,

І гігантський кондор ось.

Розтинаю пружно простір

Стриж, як пущена стріла.

Наздогнати його не просто,

Хоч у всіх по два крила.

Та в піднесенні високім

Кинуть виклик небесам

Вже готовий справжній сокіл.

Як героя звуть? Сапсан.

Наприклад, поради дівчинкам Барвінок: Про все на світі і про тебе: Дитячий літературно-художній і загальноосвітній журнал молодшого шкільного віку. - 2010. - №5. :

"Смійся і худни!"

Що робити, якщо: хочеш схуднути, а в тебе немає велосипеда; з'іла шоколадку, а завтра шкільний конкурс красунь, і ти можеш не влізти в сукню?

Запроси друзів, пригадайте улюблені жарти. Сміх допоможе тобі схуднути. 1 хвилина сміху рівноцінна 15-хвилинній їзді не велосипеді, а якщо ти посмієшся 10-15 хвилин, спалиш усі калорії, якими "нагородила" шоколадка.

2.1.2 Оформлення видання

"Барвінок" намагається культивувати престиж читання, а одночасно відповідати усім вимогам щодо змісту та поліграфічного оформлення періодичного видання для дітей Сидоренко Н.И. Издания для детей и подростков на украине //Журналистика в 2001 году: СМИ и вызовы нового века: Тезисы. научн. - практ. конференции. - М., 2002. - Ч. 2. - С. 16. .

Тексти творів більших за обсягом, ніж оповідання, друкують у кількох номерах, утримуючи таким чином увагу читача, зацікавлюючи і змушуючи його чекати продовження початої історії, а значить - наступного номера журналу. Аналогічно друкуються казки Всеволода Нестайка Барвінок: Про все на світі і про тебе: Дитячий літературно-художній і загальноосвітній журнал молодшого шкільного віку. - 2010. - №8. , об'єднані однією назвою, як, наприклад, "Незвичайні пригоди у лісовій школі". Рисами стилю цього письменника є казковий сюжет з чарівним перетворенням і подорожами в часі, вигадана історія з пізнавальним елементом, комічні ситуації. Твори проілюстровані сюжетними малюнками, "укомплектовані" словничками незнайомих слів, що свідчить про орієнтацію на вікові, психологічні та фізичні можливості реципієнта Тернопільський В.К. Про вагу читання дітий і молодіжи. - Б. м, Б. р. - С. 85. .

"Барвінок" репрезентує себе як журнал школярів України. Він може здатися дещо заполітизованим (ось назви рубрик і деякі терміни журналу: Барвінкова республіка, Міністерство Мандрівок; Міністерство Солодощів і розваг і т. ін.). Але це просто один із прийомів, що дозволяє дитині відчути більше свободи або значущості опрацьовуваного матеріалу.

Позитивним є те, що редактори намагаються залучити до роботи у журналі найбільшу кількість художників, урізноманітнити стиль малюнків та внутрішнього оформлення. Однак не можна забувати, що принципово нове вимагає використання нетрадиційних технічних засобів. Більш вільним має бути верстання, збільшуватись обсяг видання (насамперед журнального), кольоровість. А цих змін у журналі поки що не помітно.

Недоліки поліграфічного виконання журналу "Барвінок": незважаючи на призначення журналу для молодшого шкільного віку, фрагменти тексту накладають на малюнки, що ускладнює їхнє сприйняття Шевченко О. Кого ігнорує дитяча періодика? // Політика і культура. - 2001. - № 15. - С. 53. .

2.1.3 Загальна оцінка видання

"Барвінок: Про все на світі і про тебе" - дитячий літературно-художній і загальноосвітній журнал для дітей молодшого та середнього шкільного віку, один із найдавніших в Україні, який за минулі десятиріччя функціонування завоював собі непереборний авторитет. Заснований 1928 року. Він є партнером відомого видання для педагогів "Початкова школа", і це, очевидно, пояснює той факт, що "Барвінок" найпопулярніший серед дітей, а також найвідоміший серед учителів.

Є в журналі деякі недоліки стосовно виховної функції. Здається, в дитячих творах багато дорослої інформації - проблеми, з якими малюк зустрінеться лише, коли подорослішає. Але вже в дитинстві його "приписують" деякі дорослі думки, відчуття та події. В приведеному творі "Смійся і худни" маленькій дівчині "приписується" проблема зайвої ваги, про яку дитина ще піклується, та у доброму вихованні в атмосфері уваги і поваги, вона не страдатиме від зайвої ваги. Таких прикладів можна привести ще. Але в цілому дитячий журнал "Барвінок" - добре видання на сучасному етапі, яке вчить, виховує, розвиває дитину.

2.2 Сучасне українське видання для дітей християнського характеру

Українська журналістика для дітей - важлива складова системи засобів масової інформації. Завдяки їй відбувається передача життєво необхідної інформації від старшого покоління до молодшого, активно здійснюється комунікація між самими маленькими читачами. Надзвичайно актуальним сьогодні є питання духовного розвитку підростаючого покоління. Саме дитяча журнальна періодика є "важливим джерелом знань та емоцій" Кіт Н. Національне періодичне видання для дошкільників: жанрово-видова палітра та її змістове наповнення / Н. Кіт // Зб. праць НДЦ періодики / [За ред.М. М. Романюка]. - Львів, 2002. - Вип. 10. - С. 278. , дуже зручною формою донесення необхідних текстів, важливих у становленні християнського світогляду. Тому є доцільним і вартим уваги відстежити та проаналізувати особливості функціонування сучасних християнських дитячих журналів, їхню роль у формуванні християнської віри у дітей, вихованні справжніх патріотів України Провоторов О. Дитяча періодика України як засіб розвитку мовленнєвої творчості школярів//Початкова школа. - 2007. - №6. - С. 55. .

Виклад основного матеріалу й обгрунтування результатів. Світ української періодики для дітей шириться, попри всі політичні, економічні та духовні негаразди. Зараз видається понад 70 дитячих журналів та газет всеукраїнського рівня, і вони здатні задовольнити вимоги найпримхливішого читача Давидченко Т.С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України: автореф. дис. … канд. наук із соц. ком: 27. 00. 01 / Т.С. Давидченко; Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2008. - 16 с. . Значна пошукова робота серед цього масиву видань дала змогу знайти 12 християнських журналів для дітей, що виходять у різних містах України. Це журнали, які самостійно видає окрема єпархія ("Богдан", "Зернятко", "Незабудка", "Отрок.ua", "Радость моя", "Свет рождества"); єпархія спільно з релігійним центром ("Агнець", "Вертоград", "Водограй", "Шишкин лес"); релігійне видавництво ("Ангелятко", "Сто талантів") та

Сьогодні кожен журнал намагається дедалі більше виконати християнську місію. У будь-якому сучасному українському часописі для дітей можна віднайти тексти з християнськими мотивами (загальнолюдські чесноти, любов до ближніх, до братів наших менших), розповіді про храми та свята, хоча ці видання не позиціонують себе як християнські.

По-перше, сама назва уже визначає концептуальне наповнення видання (наприклад, "Ангелятко", "Свет Рождества", "Агнець", "Отрок", "Сто талантів"). По-друге, майже усі журнали зазначають проблемно-тематичне спрямування ("Радость моя" - православний журнал для дітей Донбасу, "Вертоград" - освітньо-виховний православний журнал для дітей, "Незабудка" - дитячий православний журнал Свято-Троїцької церкви). По-третє, типологія за видавцем однозначно доводить християнську приналежність того чи іншого видання. По-четверте, в усіх досліджуваних журналах є релігійні тексти (тексти, пов'язані зі Святим Писанням, проповідь, повчання, молитва), в яких практично все пов'язано з християнською мотивацією. Тому можна говорити про наявність специфічного дискурсу, більшою частиною якого є релігійна.

Отже, особливості розвитку сучасного українського суспільства зумовили закономірне виникнення нового медійного продукту - дитячих християнських журналів, які відповідають запитам цільової читацької аудиторії. Розглянуті журнали є органами окремих єпархій, але цілком заслуговують надання їм статусу всеукраїнських, загальнодержавних Колесніченко У.О. Християнські дитячі журнали сучасної України // Науковий вісник Волынского национального университета имени Леси Украинки. Серия "Філологічні науки". 2010. № 21.С. 119. .

Розглянемо один з сучасних українських періодичних видань для дітей християнського характеру - журнал "Стежинка".

Дитячий християнський журнал для дітей молодшого та середнього шкільного віку "Стежинка" - найвідоміший християнський журнал в Україні. Він виходить у видавництві "Світло на Сході" шість разів на рік накладом близько 37 500 примірників. Видається і розповсюджується на добровільні пожертвування всім бажаючим.

2.2.1 Жанрові особливості

Журнал насичений різними жанрами дитячої літератури. Розглянемо декілька з них: вірші різних видів - загадки, різнокольорові, поетичні картини природи, безконечники, діалоги, відповіді на листи читачів; пізнавальні оповідання про історичні події Біблії; інтелектуальні завдання та ігри - головоломки, лабіринти, кросворди, розмальовки, і ще різного роду завдання Кіт Н. Національне періодичне видання для дошкільників: жанрово-видова палітра та її змістове наповнення // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики / За ред.М. Романюка. - Л., 2002. - Вип. 10. - С. 277. .

В журналі багато рубрик, серед яких "Із серії Десять заповідей", "Про це варто поміркувати", "Розгорнімо Біблію", "Запитання-відповіді", "Цікаві особистості", "Випробуй себе", "Біблійна географія", "Розповіді з історії християнства", "З пошти "Стежинки”" та інші. В рубриках міститься повчальна інформація різного роду - не лише християнського характеру, а також світського (інформація про природу, тварин та цікавих людей).

Наприклад, пізнавальні статті про життя історичних особистостей - Яна Гуса, Йоганна Себастьяна Баха; про тварин - козенят, їжаків та ін.; про пустелі - Сінайську, Сін, Негев та ін.

Приведемо повчальні жанри християнського характеру - завдання маленьким читачам Стежинка: Дитячий християнський журнал для молодшого та середнього шкільного віку. - 2010. - №3. :

"Чи знаєш ти Десять заповідей в належному порядку? Пронумеруй їх".

Варіанти відповідей: А "Я - Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів переді Мною!"; Б - "Не свідкуй неправдиво на свого ближнього"; В - "Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі і вгорі, і що не землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я - Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто тримається Моїх заповідей"; Г - "Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку господь, Бог твій, дає тобі!"; І - "Не вбивай"; Д - "Не чини перелюбу"; Ж - "Не кради"; И - "Не призивай Імення Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме Його Ймення надаремно"; Е - "Пам'ятай день суботній, щоб святити його! Шість днів працюй і роби всю працю свою, а день сьомий - субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, Бо в шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив його"; Є - "Не жадай дому ближнього свого: не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого!" Стежинка: Дитячий християнський журнал для молодшого та середнього шкільного віку. - 2010. - №1. .

Іще приклад тексту журналу - вірш Стежинка: Дитячий християнський журнал для молодшого та середнього шкільного віку. - 2010. - №4. :

ЧИСТІ ВУСТА

Чисті серденьки

І чисті вуста

Благословляють

Іісуса Христа.

Бачить всіх діток

Бог на землі,

Дуже радіє

Дитячій хвалі.

Хочеш, щоб другом

Бог тобі став?

Май чисте серце

І чисті вуста! (Віра Катко)

2.2.2 Виховна функція

Згідно зі ст.35 Конституції України "церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви" Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України від 28 червня 1996 року. - К.: "Україна", 1996. , що визначає світський характер держави. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" (ст.6) передбачає, що "релігійні організації мають право. створювати для релігійної освіти дітей і дорослих навчальні заклади і групи, використовуючи для цього приміщення, що їм належать. " Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації" // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 25 від 23. 04. 91.

Щоб осягнути масштаби виховного впливу релігії на особистість, на розвиток людських цивілізацій, досить звернутися до тверджень видатних людей про роль релігії в розвитку людства: "Наймудріші і найсильніші народи є водночас найбільш релігійними" (Сократ).


Подобные документы

 • Сутність та розвиток періодичних видань, їх загальна специфіка. Видова та типологічна класифікація сучасної періодики, вимоги до них на теренах України. Вплив новітніх технологій на розвиток періодичних видань та шляхи їх подальшого удосконалення.

  курсовая работа [191,9 K], добавлен 02.02.2014

 • Особливості інформаційних та аналітичних журнальних видань і газет. Аналіз періодичних електронних видань "Сегодня", "Факты и комментарии", "Дзеркало тижня", "Комсомольская правда", "Українська правда". Помилки текстових повідомлень та їх класифікація.

  реферат [32,3 K], добавлен 15.10.2014

 • Передумови появи україномовних періодичних видань. Становлення української преси, цензурні утиски щодо українських газет та журналів. Мовні питання на сторінках періодичних видань. Фонди національної бібліотеки: надходження газетних і журнальних видань.

  дипломная работа [106,4 K], добавлен 17.11.2009

 • Трактування терміну "навчальне видання". Типологічна характеристика навчальних видань. Роль і значення навчальної літератури. Предметна область навчальних видань. Види навчальних видань за характером інформації. Читацька адреса навчальної літератури.

  курсовая работа [35,4 K], добавлен 22.12.2010

 • Заголовки періодичного видання як цілісна графічна і змістова система, яка впливає на розуміння статті, створює попереднє уявлення про його зміст. Вивчення функціонування та оформлення заголовків на шпальтах німецьких друкованих періодичних видань.

  статья [18,6 K], добавлен 28.04.2014

 • Коло періодичних видань, що є найбільш показовими для дослідження суспільних настроїв жителів Києва 1917-1918 років та ставлення населення до влади. Аналіз типів текстів у міських газетах: інформаційних матеріалів, репортажів, публіцистики, оголошень.

  статья [24,5 K], добавлен 24.04.2018

 • Класифікація і типологізація видань. Загальні і специфічні ознаки класифікації видань. Поділ видань на книжкові, журнальні, листові. Класифікація ізографічних документів. Листівка як вид пропагандистської продукції. Призначення художньої репродукції.

  курсовая работа [39,5 K], добавлен 26.05.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.