Становище україномовної преси на початку ХХ ст.

Передумови розвитку журналістики в ХХ ст. Видання україномовної преси на прикладі найбільш яскравих представників періодики, які виникли в добу Першої російської революції 1905-1907 рр. Вплив наддніпрянської преси на розповсюдження української мови.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 15.05.2014
Размер файла 42,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Газета «Село» була одним з найпомітнішим серед тогочасних видань. Головною її цінністю було донесення важливих для селянського населення відомостей зрозумілою йому мовою, що сприяло лояльності до газети з боку читачів. Засновником видання був М. Грушевський, а сама газета стала одним з найвизначніших доробків його публіцистичної діяльності.

Україномовні видання початку ХХ ст. відіграли значну роль в становленні української літературної мови та її популяризації серед населення.

На нашу думку, в роботі вдалося розкрити поставлене завдання і дослідити тему. Незважаючи на це, вона потребує подальшого більш глибокого дослідження, адже всю її різноманітність і важливість неможливо вичерпати лише одною курсовою роботою.

Список використаних джерел

1. Від редакції [про свою газету] // Світова зірниця. - 1912. - № 43-44

2. Ворніков В. Друковане слово, живе слово і картини // Світова зірниця. - 1912. - № 8

3. Грінченко Б. Тяжким шляхом: Про українську пресу. -- К., 1906

4. Грушевський М. На українські теми. Недооцінювання // Літературно-науковий вісник. - 1911. - Т. 55, кн. 7-8.

5. Грушевський М. Про мову //Рада. - 1907. - 11 січ.

6. Грушевський М. Чи не спроможемось? // Літературно-науковий вісник. - 1907. - Т. 40

7. Дорошенко Д. Мої спомини про давнє минуле (1901-1914 рр.). - Вінніпег: Тризуб, 1949.

8. Животко А. Історія української преси. - К.: Наша культура і наука, 1999.

9. Мацевич К. А. О разных концах // Хлебороб. - 1908. - № 3

10. Наші завдання // Світло. - 1910. - Кн. 1.

11. Починається нова газета// Рада. - 1906. - 15 верес

12. Пустовіт Т.П. Документальні факти про родину Шеметів та газету „Хлібороб” // Наукові записки. - К.: Інститут журналістики, 2002. - Т. 8. - С. 129-134.

13. Рада. - 1906. - № 36.

14. Рада. - 1911. - № 78

15. Село. - 1910. - № 24

16. Село. - 1911. - № 1

17. Центральний державний історичний архів України у Києві, ф. 295, оп. 1, спр. 51

18. Центральний державний історичний архів України у Києві, ф. 295, оп. 1, спр. 240, арк. 1

19. Центральний державний історичний архів України у Києві Ф. 276, оп. 1, спр. 459

20. Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). - К.: Темпора, 2003. - 416 с

21. Чикаленко Є. Щоденник. - К.: Темпора, 2004. - Т. 1.

22. Українське слово й мистецтво. Українські часописи // Рідний край. - 1907. - № 14

23. Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. - К.: Наук. думка, 1979. - Т. 12.

24. Известия АН СССР. Серия истории и философии. - 1946. - № 2

25. http://ru.osvita.ua/vnz/reports/journalism/24865/

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Структурно-хронологічна періодизація журналістського процесу за Животком. Формування історії журналістики як науки в Україні. Наукове вивчення історії української преси та видавничої справи на початку 90-х років. Принципи партійності та правдивості преси.

  статья [20,1 K], добавлен 12.10.2009

 • Передумови виникнення української журналістики, особливості її функціонування на початковому етапі розвитку. Становлення радикально-соціалістичної преси. Преса політичних партій і рухів доби української революції. Журналістська діяльність П. Куліша.

  реферат [303,1 K], добавлен 25.10.2013

 • Жанрові особливості огляду преси, специфіка роботи над жанром. Мережа Інтернет як засіб оперативного інформування про огляди преси зарубіжних країн. Періодичні видання, на сторінках яких найчастіше друкують огляд преси, структура матеріалів огляду.

  статья [12,6 K], добавлен 11.12.2011

 • Загальна характеристика понять "свобода людини" і "свобода слова". Моральні та юридичні аспекти у журналістиці. Історія розвитку свободи преси. Цензура як контроль за діяльністю журналістики. Юридичні гарантії свободи преси. Свобода преси в Україні.

  курсовая работа [35,6 K], добавлен 27.03.2009

 • Становлення та розвиток жіночої української преси. Риси формування образу жінки на сторінках преси для жінок. Основні характеристики оформлення видань. Аналіз тематичних аспектів публікацій. Аудиторія жіночої української преси та рівень її зацікавленості.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 18.05.2016

 • Історичний контекст розвитку православної преси Волині. Конфесійні видання, які виходили на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХІ століття та культурно-історичне тло їхнього функціонування. Публікації в пресі Православної Церкви та їх жанрова специфіка.

  автореферат [38,0 K], добавлен 16.04.2009

 • Визначення та функції політичної журналістики, історія її розвитку в Україні. Зародження незалежної української журналістики. "Кланізація" українських ЗМІ, втрата свободи. Утиски опозиційної преси, поява цензури. Вплив на ЗМІ зміни влади та курсу країни.

  доклад [68,0 K], добавлен 25.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.