Технологія формних процесів

Технологія виготовлення офсетних друкарських форм у поліграфії на основі термальних та фіолетових пластин. Вимоги до кваліфікації оператора. Типи пристроїв для виготовлення друкарських форм. Огляд перспективних технологій. Принцип дії офсетного друку.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 05.01.2014
Размер файла 156,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Технологія формних процесів

1. Огляд сучасного стану формних процесів

1.1 Технологія CTP

CTP (англ. Computer to Plate) - технологія виготовлення друкарських форм у поліграфії. Друковані елементи на формних пластинах утворюються за допомогою насвічення пластин лазерним променем і подальшої хімічної обробки [1].

За своєю суттю технологія CTP являє собою керований комп'ютером процес виготовлення друкованої форми методом прямого запису зображення на формний матеріал. Цей процес, який реалізується за допомогою однопроменевого або багатопроменевого сканування, більш точний, так як кожна пластина є першою оригінальною копією, виготовленої з одних і тих же цифрових даних. В результаті досягається велика різкість точок, більш точна приводка, більш точне відтворення всього діапазону тональності вихідного зображення, менший розтиск растрової крапки одночасно зі значним прискоренням підготовки та приладки на друкованій машині.

У CTP-технології очевидні переваги в порівнянні з традиційною технологією фотонабору і формного процесу, які можна сформулювати наступним чином:

- скорочується час технологічного циклу виготовлення друкованих форм (не потрібні операції обробки фотоматеріалу, копіювання фотоформ на формні пластини і в ряді випадків обробки експонованих формних пластин);

- виключаються з виробництва фотоскладальні автомати, проявочні машини, копіювальне обладнання, а це означає економію виробничих площ, витрат на придбання та експлуатацію техніки, електроенергії;

- скорочення чисельності обслуговуючого персоналу;

- підвищується якість зображення на друкованих формах завдяки зниженню рівня випадкових і систематичних перешкод, що виникають при експонуванні і обробці традиційних фотоматеріалів (вуаль, ореольность) і копіюванні монтажів на формні пластини;

- поліпшуються екологічні умови на поліграфічному підприємстві через відсутність хімічної обробки плівок; підвищується культура виробництва і вдосконалюється організація технологічного процесу [4].

Однак швидке освоєння технології Compuer-to-Plate в даний час для багатьох поліграфічних підприємств ускладнено цілою низкою проблем.

Проблеми з початковими інвестиціями

Якщо у виробництві використовуються друкарські машини великого формату (від А1 і вище), при впровадженні CTP необхідні значні початкові інвестиції. Пов'язано це з тим, що друкувати з складових друкованих форм неможливо. Для повноцінного використання друкарської машини необхідно експонувати форми повного формату. Придбання системи CTP такого формату обходиться недешево. Це означає тривалий термін окупності системи, а також труднощі з одноразовим виділенням значної суми капітальних витрат. У той же час, маючи ФНА навіть невеликого формату, можна вручну змонтувати будь - який спуск смуг, а потім на порівняно недорогій копіювальній установці виготовити форми повного формату.

Підвищені вимоги до кваліфікації оператора.

У технології CTP додрукарська підготовка повинна проводитися набагато ретельніше, ніж при традиційному підході. Друкована форма повинна містити в собі всі необхідні елементи зображення і саме в тому порядку, в якому вони повинні бути на папері. Необхідно виконати повний спуск смуг, встановити всі мітки обрізки і фальцювання, розмістити шкали контролю друкарського процесу і т.д. Ця робота вимагає підвищеної уважності і кваліфікації оператора [5].

1.2 Основні типи пристроїв СТР

В даний час по технології CTP виготовляють форми офсетного, високою, флексографічного і глибокого друку. Для запису зображення на формний матеріал при виготовленні офсетних і фотополімерних форм високого і флексографічного друку застосовуються пристрої двох принципово різних типів. До першого типу пристроїв, що одержали широке поширення, відносяться лазерні експонуються установки (формовивідні пристрої), в яких елементи зображення створюються на світлочутливих або термочутливих формних матеріалах під дією світлового або теплового лазерного випромінювання. У пристроях другого типу джерелом експонування випромінювання служить УФ-лампа. При цьому експонування здійснюється через спеціальний чіп DMD, що містить безліч керованих мікродзеркал, або світлопереключаєму лінійку LSA, елементи якої можуть пропускати світло під дією керуючих сигналів [2].

У сучасних системах CTP, орієнтованих на виготовлення офсетних і фотополімерних форм високого і флексографічного друку, застосовують лазерні формовивідні пристрої трьох основних принципів:

- барабанні, виконані за технологією «внутрішній барабан», коли форма розташована на внутрішній поверхні нерухомого циліндра;

- барабанні, виконані за технологією «зовнішній барабан», коли форма розташована на зовнішній поверхні циліндра, що обертається;

- планшетні, коли форма розташована в горизонтальній площині нерухомо або робить рух у напрямку, перпендикулярному напрямку запису зображення.

Зовнішні барабанні пристрої мають такі переваги, як невисока частота обертання барабана завдяки наявності численних лазерних діодів; довговічність лазерних діодів; невисока вартість запасних джерел випромінювання; можливість експонування великих форматів. До їх недоліків відносять необхідність значного числа лазерних діодів і, як наслідок, такого ж числа інформаційних каналів; невисоку глибину різкості; складність установки пристроїв для перфорування форм.

І в тому, і в іншому випадках експонування термочутливих формних пластин виконується в інфрачервоній області спектра. При цьому помітні переваги зовнішнього барабанного принципу, що дозволяє максимально наблизити джерело енергії до поверхні друкованої форми. У пристроїв із записом на внутрішню поверхню барабана відстань від пластини до розгортаючого елементу, як правило, відповідає радіусу барабана і стає тим більше, чим більше формат пластини. Для того щоб генерувати виключно маленьку і різку точку на такій відстані, потрібна дорога оптика. При запису друкованих форм швидкісні характеристики формовивідних пристроїв істотно залежать від чутливості формного матеріалу. Зовнішні барабани обертаються порівняно повільно. Наприклад, при записі термочутливих матеріалів частота обертання барабана складає 150 об. / Хв. Більш короткий час експонування друкованої форми досягається збільшенням числа лазерних діодів. При цьому ймовірність збоїв при роботі зростає зі збільшенням числа діодів. Таким чином, якщо розглядати тенденцію подальшого розвитку систем CTP, то можна помітити, що для друкованих форм форматом до 70х100 см існують однакові умови для обох принципів запису зображень. Для великих форматів друкарських форм певні переваги має техніка з зовнішнім барабаном. Планшетний спосіб широко застосовується в області форматів до 50х70 см для газетного виробництва. Причому в останньому випадку його переваги пояснюються саме невеликими форматами і достатністю відносно низьких роздільних здатностей.

В даний час для експонування друкарських форм застосовуються такі типи лазерних джерел світла:

1) аргон-іонний блакитний лазер з довжиною хвилі 488 нм;

2) гелій-неоновий червоний лазер з довжиною хвилі 633 нм;

3) малопотужний червоний лазерний діод з довжиною хвилі 670 нм;

4) інфрачервоний потужний лазерний діод з довжиною хвилі 830 нм, який набув поширення для експонування термочутливих пластин, що вимагають більш високих енергетичних витрат, і застосовується в пристроях із зовнішнім барабаном;

5) інфрачервоний потужний лазер ND YAG на ітрій-алюмінієвому гранаті з довжиною хвилі 1064 нм, використовуваний в багатьох системах CTP завдяки наступним перевагам:

невелика довжина хвилі дозволяє одержати пляму діаметром менше 10 мкм і значно підвищити роздільну здатність системи при запису;

мінімальні втрати при проходженні по оптоволокнам і легкість модулювання спрощують конструкцію лазерних установок;

значне число відомих матеріалів (особливо метали) мають більш високий коефіцієнт поглинання в області довжин хвиль 1,06 мкм, що полегшує розробку формних пластин і підвищує ефективність лазерного запису;

6) зелений лазер на ітрій-алюмінієвому гранаті з подвійною частотою ND YAG з довжиною хвилі 532 нм;

7) фіолетовий лазерний діод з довжиною хвилі 400-410 нм, який дозволяє використовувати звичайні світлочутливі пластини, застосовувані для контактного копіювання.

Залежно від типу джерела лазерного випромінювання різні фірми пропонують спеціальні формові пластини, які можна розділити на фото-полімерні, срібломісткі, з гібридними шарами, з термочутливих шарами [6].

1.3 Огляд перспективних технологій

Срібломістка технологія Silver halide diffusion transfer.

Опис пластин: пластини в пресі практично не відрізняються від звичайних. Найбільш легке впровадження серед всіх технологій CTP. На поверхню даних пластин нанесений шар фотографічної срібломістка емульсії. Це досить чутлива емульсія вимагає дбайливого ставлення до моменту прояву та гумування пластини (дане твердження вірне для абсолютної більшості CTP пластин).

Переваги: ??самі світлочутливі пластини - потрібна мінімальна енергія лазера. Лінійне формування растрових точок. Висока роздільна здатність. Мінімальні енерговитрати. Тираж до 350 тис. відтисків в залежності від стану друкарської машини, паперу та інших факторів. При дотриманні кліматичних умов, для даного виду пластин, найдовший термін зберігання. Мінімальна кількість відходів. Серед всіх пластин CTP - найвища стабільність і рівномірність властивостей. Недорогий фіолетовий лазерний діод 410 НМ здатний працювати без заміни близько 10 років. Невелика вартість володіння та сервісного обслуговування апаратів CTP з фіолетовим лазерним діодом.

Недоліки: неможливо збільшити тиражестійкість пластин шляхом випалу. Експонування та обробка при денному світлі можлива тільки в повністю автоматичних моделях CTP для решти комплектацій - ручний, напівавтомат, - необхідно жовте освітлення.

Бажано обладнати проявочний процесор спеціальною системою для утилізації відходів. Процесор вимагає більш частого догляду (промивання). Швидкий знос пластин при друку агресивними фарбами. Виробники пластин: Agfa, Mitsubishi.

Фотополімерна технологія.

Опис пластин: даний вид пластин покритий швидко реагуючим фото-чутливим полімеризаційним шаром.

Фотополімерна емульсія покрита тонким шаром колоїдного захисту «кисневим бар'єром», для захисту від впливу навколишнього середовища. Після експонування в фотополімерної емульсії виникають вільні радикали, які зв'язуються в стійкі сполуки в момент попереднього нагріву пластини в проявному процесорі.

Переваги: ??не вимагають спеціального зволоження; пластини стійкі до агресивних фарб і лаків після випалу; реактиви для проявного процесора легко утилізуються; невисока ціна (нижче або дорівнює вартості термальних пластин), велика кількість виробників.

Роздільна здатність пластин постійно збільшується; можна обпалювати, підвищуючи тиражестійкість пластин з 350 тис до мільйона;

Недоліки: нелінійне формування растрових точок; необхідність додаткових секцій попереднього нагріву і попереднього змивання в проявні процесорі; максимальна роздільна здатність не більше 2400 dpi, 200 lpi, 2-98%; експонування та обробка при денному світлі можлива тільки в повністю автоматичних моделях CTP для решти комплектацій - ручний, напівавтомат, необхідно жовте освітлення.

Виробники пластин: Agfa, Fuji, Lastra, Mitsubishi, Kodak.

Термальна технологія.

Термальні пластини експонуються лазерним променем ІЧ-діапазону 830-1064 Нм. Більшість позитивних термальних пластин засновані на принципі зміни фізико-хімічних властивостей пробільних (позитивні пластини) або друкованих (негативні пластини) елементів. Ці пластини можна обробляти в більшості існуючих проявних процесорів. Тиражостійкість даних пластин без випалу складає від 100 до 300 тис. відбитків, шляхом випалу тиражостійкість можна підвищити майже до мільйона.

Позитивні термальні пластини засновані на принципі експонування пробільних елементів. Термальний шар під впливом інфрачервоних променів змінює свої властивості і стає розчинним лужними розчинами (проявником). Неекспоновані друковані елементи менш схильні до дії проявника. Далі розчинені шари змиваються з експонованих ділянок. Позитивні термальні пластини з двошаровим покриттям верхній шар у таких пластин є термочутливим і виконує роль маски при подальшому прояві.

Негативні термальні пластини засновані на принципі експонування друкарських елементів, які під дією ІЧ-променів змінюють свої фізико-хімічні властивості, після чого експоновані друковані елементи закріплюються на пластині в секції попереднього нагріву проявного процесора, а пробільні елементи відповідно промиваються. Негативні термальні пластини класу ChemistryFree (без хімічної обробки). Не вимагають попереднього нагрівання. В процесі виготовлення форм відсутній вплив на якість пластини хімічної обробки після експонування. Безпосередньо після засвічування друкованих елементів в CTP апараті пластини піддаються фізичним процесам змивання шару з пробільних елементів і гумування. Окремий різновид такого роду пластин - для яких змивання пробільних елементів відбувається в друкованій машині за допомогою зволожуючого розчину (беспроцесорний). Kodak, Agfa.

Переваги: ??висока роздільна здатність більшості пластин в діапазоні 1-99% при 250 lpi. Лінійність растрових точок - добра для позитивних пластин. Жорстка безореольна точка. Не потребує спеціального зволоження в більшості випадків. Наявність пластин, які не потребують хімічної обробки, або взагалі беспроцесорні. Можливість підвищення тиражостійкість шляхом випалу. Термальна технологія одна з найперших технологій CTP (накопичений найбільш багатий практичний досвід).

Недоліки: більшість пластин стають стійкими до агресивних фарбам і лаків тільки після випалу. При роботі з негативними пластинами (крім ChemistryFree) необхідно жовте освітлення та додаткова секція попереднього нагрівання. Споживається досить багато енергії при роботі термальних апаратів. Термальні апарати CTP коштують дорожче будь-яких моделей CTP з фіолетовим лазером. Час напрацювання на відмову лазерної головки термальних CTP менше ніж у фіолетових, так само як і її вартість. Вартість володіння і сервісного обслуговування дорожче ніж у всіх інших CTP. На даний момент більш висока вартість пластин класу ChemistryFree і беспроцесорних (дорожче ніж звичайні термальні пластини). Складність обладнання і підтримання на даному обладнанні чітких технологічних параметрів.Виробники пластин: Agfa, Anocoil, Asahi, Fuji, IBF, Kodak Polychrome Graphics, Konica GI, Lastra, Mitsubishi, PDI, Presstek, Printing Developments, Spectratech, Toray [7].

2. Принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення друкарських форм для відтворення усіх частин видання (основної, вклейок, обкладинки)

2.1 Вибір способу друкування

Офсетний друк - технологія друку в поліграфії, яка передбачає перенос фарби з друкарської форми на друкований матеріал не прямо, а через проміжний офсетний циліндр. Офсетний друк є одним з найпоширеніших видів традиційного нецифрового друку.

Принцип дії

У традиційнійному офсетному друці фарба попадає на папір, проходячи як мінімум два вали - один з них називається формним валом, а інший - офсетним валом.

Мал. 1. Принцип дії офсетного друку

Форма є пластиною з металу, покритою світлочутливим шаром. На форму наноситься зображення. Після обробки засвічені ділянки форми починають притягати воду й відштовхувати фарбу. Незасвічені частини форми, навпаки, відштовхують воду й притягують фарбу. У такий спосіб фарба попадає винятково на незасвічені частини форми - друковані елементи, які формують зображення.

При кожному повороті за допомогою системи зволожуючих валів вал, де перебуває друкарська форма, обмивається водою, потім через систему фарбних валів на нього наноситься фарба. Зображення переноситься з друкарської форми на офсетний вал, а звідти - на папір.

Виготовлення друкарських форм

Раніше процес виготовленні друкарської форми складався із двох частин. Фотоформи попередньо виводилися на спеціальному фотовивідному обладнанні, а потім уже виготовлялися самі друкарські форми. Зараз це робиться значно простіше: спеціальна технологія Computer-to-Plate (CtP) дозволяє відразу виводити друкарські форми без застосування проміжного обладнання. За допомогою плейтсетера зображення прямо переноситься на друкарську форму.

Друк кольорових зображень

Офсетний друк здійснюється на офсетних машинах. За кожний робочий цикл машини відбувається зволоження друкованої форми, нанесення фарби на друкуючі елементи, подача паперу, власне друк й вивід готового відбитка на приймальний стіл.

Є кілька способів надрукувати кольорове зображення - друк в кілька прогонів та друк на багатофарбовій друкарській машині.

Обидва способи базуються на розкладанні будь-якого кольору на декілька компонентів, наприклад, CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, black). Для кожного аркуша кольорового зображення виготовляється набір друкарських форм, зображення на кожній з яких відповідає компоненту зображення у системі CMYK (тріада) [3].

Ці пластини або встановлюються по черзі в машину з одним набором валів, або одночасно в машину з декількома наборами валів. У першому випадку друк одного кольору називається «прогоном». Машини з декількома наборами валів називаються багатофарбними.

Багатофарбна офсетна машина має окрему друковану секцію для кожної фарби. Наприклад, якщо в публікації були використані чотири тріадних кольори (CMYK), при цьому друкарська машина має чотири кольорових секцій, де кожна фарба (блакитна, пурпурна, жовта та чорна) повинна бути заправлена в окрему секцію. При друку папір буде послідовно проходити через кожну секцію. Якщо ж машина має менше число секцій, наприклад, дві, то треба буде надрукувати спочатку два кольори, зупинити машину, замінити фарби й друкарські форми, потім повторити друк з іншими двома фарбами, а потім знову пропустити папір через ті ж самі секції для нанесення кольору, що залишився.

Для забезпечення точної передачі кольору при друку використовуються системи контролю, засновані на денситометрії, колориметрії, а також кольоропроба.

Переваги офсетного друку

З моменту винаходу офсетного друку пройшло більше 100 років, але цей спосіб друку залишається лідируючим у поліграфії. На це є вагомі причини.

· Найвища якість відтворення оригіналу. У порівнянні з усіма іншими видами друку офсетний друк відрізняється надзвичайною якістю і яскравістю. При друкуванні можуть бути використані не тільки основні кольори (CMYK), але й додаткова палітра (Pantone), а також лакування. Друкованою основою може бути не тільки папір і картон, але й пластик, вініл і т. п.;

· Більші тиражі в стислий термін. Для випуску великого тиражу продукції технологія офсету дає можливість віддрукувати замовлення швидше, ніж інші види друку. Повнокольорові брошури, буклети, стікери, запрошення, календарі, плакати, етикетки, а також просто великі тиражі - усе це відтворює офсетний друк;

· Більші тиражі за мінімальними цінами.

· Додрукарська обробка замовлення виконується один раз, деякі види друкарських процесів виконуються лічену кількість разів на багато тисяч листопрогонів. При перевищенні накладу друку певного рівня ціна на одну копію буде зменшуватися. Тому чим більше тираж, тем вигіднішим стає друк.

Проблеми офсетного друку

· В офсетному друці необхідна додрукарська підготовка (кольороподіл, виготовлення форм, балансування кольорів), що унеможливлює виконання термінових замовлень (наприклад, за годину);

· Додрукарська підготовка збільшує вартість, і друк маленьких тиражів стає нерентабельним;

· Персоніфікація даних і нумерація в офсетному друці неможлива.

При малих тиражах практично повсюди використовуються види друку, поєднувані терміном цифровий друк [10].

2.2 Вибір типу друкарської машини та складання схеми друкування

Друкарська машина є засобом, що забезпечує процес друкування. Для друкування основної частини видання запроектована друкарська машина Sakurai Oliver 52-58, для вклейок - KBA Rapida 74-5, а для обкладинки - Sakurai Oliver 272 E II. Ці машини підходять по формату та фабовості, забезпечують максимальну якість та економічність процесу друкування.

Після успіху в середині 90-их років минулого сторіччя своєї нової серії друкарських машин KBA Rapida 72, серед яких великим попитом на ринку офсетних друкарських машин користувалися двохколірна модель KBA Rapida 72 K і багатоколірні моделі KBA Rapida 72-4, KBA Rapida 72-5 та KBA Rapida 72-6 з додатковими секціями лакування в лінію, концерн KBA розробив нову серію друкованих машин KBA Rapida 74, відповідає найсучаснішим вимогам ринку.

Листова офсетна друкарська машина KBA Rapida 74 була вперше представлена ??на виставці DRUPA 2004 в Дюссельдорфі. Друкарська машина KBA Rapida 74 встановила світовий рекорд швидкості друку листових офсетних машин - 24000 відбитків на годину.

У розробці цієї машини концерном КВА були застосовані самі останні досягнення в поліграфії та технологіях машинобудування. Інноваційні технології задіяні практично у всіх стадіях виробництва друкарських машин:

- В удосконаленні конструкції станини;

- Підвищення надійності та ефективності роботи кінематики;

- Поліпшенні швидкості і якості передачі аркушів паперу, картону та пластику між секціями машини за рахунок використання друкованих та передавальних циліндрів подвійного діаметру особливої ??конструкції - трансфертерів;

- Впровадження електронних систем настройки та контролю роботи систем і вузлів машини.

Все це зробило машини KBA Rapida лідерами по надійності обладнання, зручності експлуатації і якості виконуваних робіт в мінімальні терміни [11].

Офсетні друкарські машини OLIVER фірми SAKURAI GRAPHIC SYSTEMS Corp відносяться до «важкого» класу. Вони забезпечують чудову якість друку на швидкостях до 12000 відтиснень в годину. Машини SAKURAI OLIVER мають лінійну секційну побудову і володіють граничною конструкційною жорсткістю за рахунок суцільнолитої станини. Каскадні самонаклади обладнані вакуумними транспортуючими стрічками, передача листа із захоплень друкарського циліндра в захоплення листопередавального циліндра проводиться після повного виходу листа із зони друкарського контакту, що значно покращує якість друку. Всі машини оснащені системою SPC - напівавтоматичної зміни друкарських форм. Інтерактивна система управління SIS має «Touch-monitor». Всі друкарські і листопередавальні системи в машинах серії EDII мають подвійний діаметр, що сприяє меншому вигинанню листа при друці на картоні. Моделі з абревіатурою «Р» оснащені системою перевороту листа, що дозволяє запечатувати лист з двох боків в один прогін. Багатосекційні моделі можуть оснащуватися високостапельним подовженим приймальним пристроєм з ГІК і УФ сушильними пристроями. Машини мають високу ступінь автоматизації і вже в стандартній комплектації машини оснащені цілою низкою пристроїв, що скорочують час наслаштування і обслуговування машини [12].

Таблиця 1. Технологічна характеристика вибраних друкарських машин

Машина для друкування

Марка, фірма, країна

Фарбовість

Формат аркуша, см

Формат форми, см

лице

зворіт

найменший

найбільший

1

2

3

4

5

6

7

Основної частини видання

Sakurai

Oliver 52-58 P,

Японія

1

1

50?70

60?84

60?84

Вклейок

KBA Rapida 74-5 (4+1), Німеччина

4

1

50?70

60?84

60?84

Обкладинки

Sakurai

Oliver 272 E II P, Японія

4

0

36?52

45?60

45?60

1) схема друкування для основної частини видання;

Л

З

1

2

3

4

5

5

2) схема друкування для вклейок;

Л

З

0,5х2

0,5х2

3) схема друкування для обкладинки;

Л

З

0,25х4

___

Реальний тираж друкування з урахуванням кількості дублювань форм називають прогінним. Прогінний тираж () визначають у тисячах відбитків за формулою:

,

де - тираж видання згідно з завданням, тис. відбитків;

- кількість повних ф.д.а. або їх частин, які дублюють у відповідності з аркушевістю машини. При відсутності дублювань .

Прогінний тираж для основної частини видання:

тис. відбитків для чотирьох ф.д.а

тис. відбитків для п'ятого ф.д.а

Прогінний тираж для вклейок:

Прогінний тираж для обкладинки:

2.3 Вибір доцільних технологій формних процесів, устаткування та матеріалів

У курсовій роботі запроектовано дві альтернативні цифрові технології формного виробництва основної частини видання, вклейок та обкладинки - це термальна і фіолетова (фотополімерна) технології.

Як для фіолетової, так і для термальної технології обрано CtP-пристрої та пластини, а також растрові процесори від компанії Fujifilm.

Для курсової роботи обрано саме продукцію компанії Fujifilm.

Офсет перетворився на основний спосіб друку. Перевага офсетного друку полягає в можливості роботи на дуже високих швидкостях і на великих форматах. Ця технологія ідеальна для виробництва великих обсягів кольорової продукції при відносно низькій собівартості. Поліграфія значно змінилася завдяки цьому способу, а зі зростаючими вимогами до якості продукції вимоги до офсетним пластинам продовжують зростати [13].

Крім того, вибір усієї серії від однієї компанії забезпечує максимальну якість та інтегрованість, запобігає невідповідності складових процесу.

Для фіолетової (фотополімерної) технології обраний CtP-пристрій Luxel Vx-9600 та пластини Brillia LP-NV. Для термальної технології - CtP-пристрій Screen PlateRite 4300 E та пластини Brillia LH-PJE.

CtP-пристрій Luxel Vx-9600 та CtP-пристрій Screen PlateRite 4300 E ідеально підходять для роботи з пластинами Brillia LP-NV та пластинами Brillia LH-PJE відповідно, адже роздільна здатність та лініатура растру відповідають роздільній здатності та лініатурі растру пластин. Ці пристрої можна сміло вважати альтернативними, адже у них однакова роздільна здатність, лініатура і практично однаковий формат.

Хоча пластини Brillia LP-NV є безхімічними, а пластини Brillia LH-PJE безобробними, вони і справді є альтернативними. Ці пластини мають схожі характеристики та однаково високу якість. Та, найважливішим є те, що як пластини Brillia LP-NV, так і пластини Brillia LH-PJE повністю відповідають потребам, які обумовлені курсовою роботою, адже їхня максимальна лініатура растру становить 200 lpi. Також слід зазначити, що роздільна здатність обох пластин однакова, що повністю забезпечує задану роздільну здатність.

Офсетні негативні пластини LP-NV призначені для комерційного друку. Вони вимагають не традиційного проявлення хімічними реактивами, а лише фінішної обробки слабким лужним розчином, який вже містить гумуючу речовину. Важливо відзначити, що в якості підкріплення використовується проста дистильована вода, яка компенсує випаровування в процесі експлуатації.

Позитивні високочутливі середньотиражні термальні CtP-пластини Brillia LH-PJE, що не потребують попереднього нагрівання або термообробки для роботи з УФ-фарбами. Ці якості забезпечують високу продуктивність виготовлення форми при збереженні відмінного кольоро і тоновідтворення [14].

Фіолетова (фотополімерна) технологія

Fujifilm Luxel Vx-9600 - система прямого експонування пластин для комерційного друку, забезпечує найвищу продуктивність при виготовленні друкарських форм. Система може працювати з безхімічними пластинами Brillia LP-NV. Процесор в лінію FCF-125V [15].

Таблиця 2. Технічні характеристики CtP-пристрою Luxel Vx-9600

Властивості

Характеристики

1

2

Максимальний формат пластин

1162?960 мм

Роздільна здатність

3657 dpi

Лініатура

200 lpi

Довжина хвилі

405 Нм

Джерело випромінювання

Фіолетовий, напівпровідниковий лазер

Продуктивність

До 43 пластин в годину

Останньою розробкою Fujifilm в області пластин є пластина Brillia LP-NV. Володіючи всіма перевагами своїх попередників, нові пластини не вимагають хімічного проявлення. Виняток цієї і споріднених стадій обробки не тільки кардинальним чином спростив обслуговування комплексу, але і підвищив стабільність процесу в цілому. Пластини LP-NV не вимагають підкріплення, їм потрібен один вид розчину, зменшення якого відновлюється звичайною дистильованою водою. Відповідно, пристрій для обробки таких пластин істотно простіший, менший за розміром і дешевший, ніж звичайний проявний процесор для фотополімерних пластин. В результаті вартість кв. м готової пластини стає значно нищою, ніж при традиційному процесі, що призводить до зниження собівартості готових форм і в результаті - друкованої продукції [16].

Таблиця 3. Технічні характеристики пластин Brillia LP-NV

Властивості

Характеристики

1

2

Призначення

Комерційний друк

Спектр чутливості

405 - 410 Нм

Роздільна здатність

2400 dpi

Лініатура

200 lpi

Тиражестійкість

200 тис. відбитків

Термальна технологія

Fujifilm Screen PlateRite 4300 E - термальна експонувальна система PlateRite 4300 E, призначена для забезпечення потреби середніх друкарень у виведенні пластин. Побудована за схемою з зовнішнім барабаном, має інтелектуальну систему балансування барабана. Експонувальна система складається з лінійки термальних діодів з можливістю поштучної заміни.

Таблиця 4. Технічні характеристики CtP-пристрою PlateRite HD 8300S-N

Властивості

Характеристики

1

2

Максимальний формат пластин

1165?960 мм

Роздільна здатність

2540 dpi

Лініатура

200 lpi

Довжина хвилі

830 Нм

Джерело випромінювання

ІЧ-лазер

Продуктивність

До 11 пластин в годину

Висока роздільна здатність дозволяє досягти точного відтворення градації кольорів, найтоншої опрацювання деталей зображення, що особливо важливо при передачі тонких відтінків в світях і тінях. Термальні високочутливі пластини серії BRILLIA LH-PJE з подвійним нанесенням копіювального шару - перші в своєму класі матеріалів, з представлених на європейському ринку, дозволяють повністю реалізувати потенційні технічні можливості термальних систем CtP - висока роздільна здатність запису з діаметром точки в 10 мкм, «жорсткість» якої підтримує стохастичне растрування. «Жорстка» точка мінімізує розтискування і спотворення зображення, забезпечуючи готової продукції насиченість і контрастність. Грануляція Multigrain, успішно застосовувалося при виготовленні і традиційних пластин, дає точне відтворення півтонів, стабільний баланс «фарба-вода», повне сприйняття зволожуючого розчину, швидке «відкриття» для друку, зносостійкість, високу тиражестійкість, стабільність властивостей від партії до партії [17].

Таблиця 5. Технічні характеристики пластин Brillia LH-PJE

Властивості

Характеристики

1

2

Призначення

Комерційний друк

Спектр чутливості

830 Нм

Роздільна здатність

2400 dpi

Лініатура

200 lpi

Тиражестійкість

200 тис. відбитків

Після вибору технології та формних матеріалів, необхідних для друкування усіх частин видання, розраховуємо коефіцієнт тиражостійкості форм ():

,

де - прогінний тираж, тис. відбитків;

- тиражостійкість форми, тис. відбитків;

- математична функція округлення розрахованого значення до більшого цілого числа.

Коефіцієнт тиражестійкості форм для фіолетової (фотополімерної) технології:

Коефіцієнт тиражестійкості форм для термальної технології:

3. Блок-схема технологічних процесів формного виробництва

3.1 Блок-схема технологічних процесів формного виробництва основної частини видання, вклейок та обкладинки за фіолетовою (фотополімерною) технологією на фотополімерних пластинах Fujifilm Brillia LP-NV

3.2 Блок-схема технологічних процесів формного виробництва
основної частини видання за термальною технологією на високочутливих пластинах
Brillia LH-PJE

Висновки

У даній курсовій роботі був запроектований найоптимальніший спосіб друку для основної частини, вклейок та обкладинки видання - офсетний друк, який дає нам необхідну якість та ціну. Представлено дві технології виготовлення друкарської форми: термальна та фіолетова.

друк офсетний друкарський технологія

Список літератури

1. Журнал «Поліграфіст і Видавець» Міхаель МІТТЕЛЬХАУС, Німеччина.

2. Стефанов С.І. Поліграфія для рекламістів і не тільки. - М.: Гелла-принт, 2009. - 352 с.: Іл. - (Рекламні технології).

3. Поліграфія Росії. Крок у третє тисячоліття. - М.: ІАЦ «Август борг», 2012.

4. ru. wikipedia.org

5. www.hgs.ru - сайт поліграфічного устаткування

6. www.polimag.ru - журнал поліграфія

7. www.maccentre.ru

8. www.publish.ru - портал про поліграфію і видавничі технології

9. pre-press.machouse.ua - офіційний сайт MacHOUSE додрукарсьго устаткування

10. www.macros.com.ua - офіційний сайт друкарні МАКРОС

11. www.pressmarket.info

12. pan-ton.com

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні типи, будова та принцип роботи лазерних формовивідних пристроїв (рекордерів) для безпосереднього виготовлення офсетних форм. Устаткування для підготовки та оброблення формних циліндрів глибокого друку. Призначення кольоропроби та її різновиди.

  контрольная работа [1007,1 K], добавлен 31.05.2015

 • Принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення додрукарських форм для відтворення усіх частин видання. Вибір способу друкування. Технологічна характеристика друкарських машин. Виробнича програма з виготовлення друкарських форм.

  курсовая работа [331,4 K], добавлен 31.05.2015

 • Схема форм високого, глибокого та плоского друку. Технологія високого офсетного друку. Принципова схема трафаретного та лазерного друку. Загальне поняття про флексографію. Особливості термографічного способу друку. Сучасний етап розвитку поліграфії.

  контрольная работа [93,2 K], добавлен 21.11.2010

 • Поняття, види і класифікація журналів. Шрифти, які використовуються для складання тексту та заголовків рубрик, особливості ілюстрацій. Способи друкування та види паперу. Розробка журнальної продукції на тему: "Хитрощі та секрети роботи в Photoshop CS".

  дипломная работа [239,7 K], добавлен 13.08.2010

 • Розгляд сучасного стану та перспектив розвитку технологій з опрацювання текстової інформації: системи обробки тексту, стан програмно-технічних засобів обробки текстів. Аналіз та вибір способу друку. Термальна технологія з додатковою обробкою пластин.

  курсовая работа [106,1 K], добавлен 13.06.2013

 • Виготовлення фотоформи, яка використовується у формному процесі для виготовлення друкарської форми. Формні матеріали. Офсетний спосіб друкування. Виробництво та підготовка до друку паперу і картону. Друкарські фарби, призначення та процес лакування.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.11.2010

 • Технологічний процес виготовлення видання. Комплектування блоків вкладкою. Зштовхування та розрізка обкладинок. Скріплення брошури дротом (внакидку). Обладнання для виготовлення видання. Вкладочно-швейний різальний агрегат. Техніка безпеки на обладнанні.

  контрольная работа [21,9 K], добавлен 25.12.2010

 • Поняття та відмінні особливості оперативної поліграфії як порівняно нового виду діяльності на поліграфічному ринку, її методи та прийоми. Папери для різних видів друку з покриттям. Цифрові дуплікатори: застосування, технологічні особливості, інтерфейс.

  контрольная работа [18,0 K], добавлен 31.05.2015

 • Процес додрукарської підготовки. Ведення і обробка текстової та образотворчої інформації. Верстка як основний процес допечатного виробництва. Помилки при верстці. Використання трепінгу для компенсації неприводки. Технології виготовлення друкованих форм.

  реферат [27,7 K], добавлен 18.12.2016

 • Полиграфическая промышленность, основные новинки. Технология изготовления печатных форм на основе пластин Agfa Meridian и Technova. Цифровые формные материалы. Печатные формы для офсетной печати. Строение щёточного и бесконтактного увлажняющего аппарата.

  дипломная работа [1,4 M], добавлен 02.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.