Навчальний посібник для вищої школи

Принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення додрукарських форм для відтворення усіх частин видання. Вибір способу друкування. Технологічна характеристика друкарських машин. Виробнича програма з виготовлення друкарських форм.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.05.2015
Размер файла 331,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

13

Размещено на http://www.allbest.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДРУКАРСТВА

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Технологія формних процесів»

Виконала:

ст. гр. ЗТ-43К

Ястремська Н. Р.

Перевірив:

Гринда І. Г.

Львів 2014

Зміст

Завдання для проектування

Реферат

1.Огляд сучасного стану формних процесів

2.Принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення додрукарських форм для відтворення усіх частин видання(основної та вклейок, вкладок, приклейок, накидок, форзацу, палітурки, обкладинки, суперобкладинки)

2.1 Вибір способу друкування

2.2 Вибір типу друкарської машини та складання схеми друкування

2.3 Вибір доцільних технологій формних процесів, устаткування та матеріалів

3. Блок - схеми технологічних процесів

4. Розрахунок завантаження формного виробництва

4.1 Виробнича програма з монтування фотоформ

4.2 Виробнича програма з виготовлення друкарських форм

4.3 Виробнича програма з одержання пробних відбитків

5. Вибір оптимального технологічного варіанту виготовлення форм

6. Технологічна та кваліметрична характеристика форм, запроектованих для друкування різних частин видання

7. Макети розміщення елементів інформації на формі для друкування усіх частин видання

8.Технічна характеристика устаткування, вибраного для реалізації оптимального варіанту

9. Маршрутно-технологічна карта процесів виготовлення форм для оптимального технологічного варіанту

10. Розрахунок необхідної кількості формних матеріалів

Загальні висновки

Список використаної літератури

Завдання для проектування

посібник додрукарський видання

Вид видання - навчальний посібник для вищої школи

Формат видання - 17 x 21,5 см

Формат фізичного друкарського аркуша та його частка - 70х90/16

4. Обсяг видання, фізичні друкарські аркуші - 12(ф. д. а.)

5. Тираж - 18 тис. примірників

6. Характеристика ілюстрацій, які друкують з текстом: тонові і/або штрихові:

6.1 Фарбовість - 2

6.3 Вміст ілюстрацій - 100%

6.4 Лініатура растру - 70 лін /см

7. Характеристика додаткових елементів (вклейок, накидок, вкладок, суперобкладинок, форзаців тощо)

7.1. Вид елементу(форзац,вкладка, накидка тощо) та його характер(тоновий чи штриховий) - форзац (штриховий)

7.2. Кількість елементів - 2 елемента

7.3. Лініатура растру та фарбовість ілюстрацій - фарбовість 2

8. Характеристика палітурки (обкладинки)

8.1. Тип - 5

8.2. Фарбовість - 4

8.3. Характер (текстова чи ілюстраційна) - штрихове

8.4. Спосіб оздоблення (Тиснення фольгою, блінтове, друкована тощо) - друковане

Реферат

Мета даного курсового проекту - закріпити та поглибити знання, отримані при вивченні курсу “Технологія Формних процесів”.

Друкарька форма -- це поверхня пластини, плити або формного циліндра, виготовлена з різних мтеріалів (світлочутливого шару або полімеру, еталу, пластмаси, паперу, плівки, фольги, дерева, літографського камня, сітки), яка служить для створення та збереження зображення у вигляді окремих ділянок, що сприймають друкарську фарбу (друкуючих елементів) і тих, що на сприймють її (пробільних елементів). Фарба з друкуючих елементів повинна легко переходити на задруковуваний мтеріал або на передаточну ланку, наприклад офсетне полотно, або на тампон, для подальшого перенесення зображення на задруковуваний матеріал.

Друкуючі елементи створюють зображення на формі. Вони вбирають фарбу та передають її на папір або проміжну ланку (офетне полотно, тампон), створюючи, таким чином, в процесі друкування фарбое зображення на відбитку.

Побільні елементи слугують фоном для створеного зображення на друкарській формі. Вони не сприймють фарбу.

Чим чіткіші границі між друкуючими та пробільними елементами тим вища яість друкарської форми та відбитка отриманого з неї. Кількість якісних відбитків, які можна отримати в поцесі друкування до руйнування их границь, визначають в полігрфії як тиражостійкість друкарських форм.

Проект містить: вступ, огляд сучасного стану формних процесів, технічну характеристику видання, принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення друкарських форм для друкування книжкової продукції, блок-схему технологічного процесу, розрахунки завантаження формного виробництва, технічну характеристику вибраного устаткування, макет розміщення необхідних елементів, маршрутно-технологічну карту виготовлення форми та висновки.

Курсовий проект містить 41 сторінки, дві таблиці, макет розміщення необхідних елементів на формі. Список використаної літератури складає 11 найменувань.

1. Огляд сучасного стану формних процесів

Сучасні досягнення світової науки у галузі видавничої справи та поліграфії важко переоцінити. Сьогодні Україна має можливість використовувати світовий досвід - закуповувати технології, устаткування, матеріали тощо… Але, щоб застосовувати світові досягнення необхідно мати відповідні знання. Національною проблемою для нашої країни залишається якість продукції.1

Якість треба вміти впроваджувати і вміти керувати нею. Оптимальне вирішення проблеми передбачає створення на підприємстві системи якості. Така система відображає основні напрями діяльності підприємства. Щоб покращити економічне становище підприємства, треба підвищувати рівень видань, завойовуватинові ринки збуту. Чітка політика в глузі якості повинна бути головнм критерієм в управлінні підприємством.

Демократизація в управлінні підприємствами у нашій галузі поки що мала негативний резонанс. Не функціонує, навіть, недосконала комплексна система управління якістю продукції, а більшість підприємств взагалі ліквідувала будь-які служби контролю. Система якості на підприємстві повинна охоплювати всі стадії виробничого циклу (від маркетингу до утилізації використаної продукції).17

За стандартами ІСО 9000, система якості повинна запобігати появі виробничих проблем.

Система має такі напрямки:

забезпечення якості;

управління якістю;

покращення якості.

Забезпечення якості базується на заходах щодо вивчення ринку, навчанні персоналу, інформаційному забезпеченні тощо.

Одна з ефективних форм управління якістю - статистичне регулювання технологічних процесів. Суттєва перевага статистичних методів - у їхній здатності передбачити розвиток процесу.1

Залежно від особливостей та складностей проблем застосовуються різні методи - від простих (діаграма Парето, гістограма, контрольна карта) до складних, якими користується обмежене число інженерів та техніків.

Для управління якістю поліграфічної продукції визначають показники, які характеризують вимоги до цієї продукції.1

Покращення якості спрямоване на перевищення показників якості, раніше встановлених стандартами. Щоб забезпечити конкурентоспроможність продукції, треба поліпшувати параметри продукції, знижувати витрати на її виготовлення. Задля здійснення цього постійно шукають резерви.17

При плануванні фоторепродукційного процесу враховуються умови та систематичні похибки друкарського та формного процесів.

Помилки при репродукуванні часто зумовлені неузгодженістю показників денситометрів на різних етапах виготовлення продукції. Отже, денситометри треба періодично перевіряти і, за необхідності, калібрувати.

Денситометричні вимірювання оптичної щільності «вологого» друкарського відбитку треба проводити з поляризаційним фільтром, оскільки оптична щільність «сухого» відбитку відрізняється від щільності «вологого» більш, ніж на 0,2 Б.17

Якість тиражних відбитків, як відомо, залежить від:

характеристик тріади фарб;

якості паперу (у т. ч. й тонованого);

максимально допустимої товщини фарбового шару при послідовному накладанні фарб;

міри зростання розмірів растрових точок підчас друку.

Основною похибкою під час друкування є деформація растрових точок, іноді навіть, з причин розтискування фарби на різних сортах паперу. При використанні крейдованого паперу воно навіть сягає 7…10, офсетного - 12…20, газетного - 20…30%.1

Середньостатистичне зростання тонової щільності (залежно від якості паперу, друкарського та формних процесів за лініатури растру 60 лін/см) становить приблизно 18%. Якщо на діапозитиві маємо 50%-ву растрову точку, то на відбитку вона буде 59%-ю. Тонова щільність через підсвічування при копіюванні (інерференція світла) зменшується на 3%. На 6-8% підвищується цей показник підчас розтискування фарби (на показник впливає і тип фарби, спосіб її подавання, тип офсетного полотна і зволожувального розчину). На 15% зростає показник через поглинання світла.17

На якісні показники фотоформ впливає чотири групи факторів:

властивості фотоматеріалів;

умови фоторепродукування;

умови обробки фотоформ.

Фоторепродукційний процес ускладнюється через невідповіність оригіналів певним вимогам. При репродукуванні кольорових діапозитивів (особливо за відсутності контрольної шкали) об'єктивне порівняння оригіналу з відбитком, практично, неможливе. Значну увагу треба приділяти об'єктивізації умов оцінювання оригіналів (замовники повинні ознайомитися зі зразками відтворення зображення наявними поліграфічними засобами). Враховується спотворення відбитку в залежності від типу фарб, паперу, лініатури растру тощо.1

Вирішувати цю проблему допомагають стандартизовані проглядові пристрої.

Сучасні комп'ютерні технології (наприклад програма PhotoShop) значно спрощують роботу над усуненням певних вад оригіналів і, в першу чергу, механічних пошкоджень (подряпин, плям). Суттєвим залишається репродукування растрових оригіналів (поліграфічних відбитків).2

При використанні традиційної технології якість градації та кольоровідтворення повністю залежить від оператора, його вміння оцінювати оригінал і обирати відповідні режими роботи техніки.3

Сьогодні аналіз оригіналів і програмування технологічного процесу вирішуються за допомогою ПЕОМ, відповідних програм, професійних сканерів.

Підчас налагодження сканера враховуються характеристики кольоро- та тоновідтворення, формат, масштаб та лініатура растру, а також якість паперу, спосіб друкування, послідовність накладання фарб. Проте факторів, які впливають на якість відбитку значно більше.

На оптичну щільність впливають:

тип друкарської фарби;

температура;

розводжувач;

тип офсетного полотна;

натиск;

тип машини;

зволоження;

сорт паперу;

тип формної пластини;

стандартизоване копіювання.

Технічна якість результатів репродукування визначається засобами метрології і кваліметрії. Кваліметрія оцінює психофізіологічні якісні показники репродукцій, порівнюючи їх з відповідними показниками оригіналів.12

У фоторепродукційному процесі враховують характер стискування тонової градації репродукції , оскільки оптична щільність друкарських фарб є меншою від Dор (особ-ливо, коли йдеться про кольорові діапозитиви).1

Бездоганність відтворення оригіналу залежить від репродукційного процесу. Іноді треба створювати спеціальний контрольний оригінал (кольоропробу).

Якість репродукування доцільно оцінювати за результатами кольоропроби. Найкращі результати отримують, використовуючи прободрукарські верстати. Необхідним є постійний денситометричний контроль.

На якість суттєво впливають лініатура і метод растрування. При стохастичному раструванні загострюється проблема якості матеріалів. При частотно-модульному раструванні за рахунок розтискування фарби оптична щільність відбитку зростає на 5-6% При відтворенні тексту за традиційного растрування достатнім є показник щільності у 3,5 Б, за стохастичногог - 4,4 Б.

Завдання формного процесу - максимально точно відтворити інформацію, закладену у фотоформі чи пам'яті комп'ютера.

Причини псування офсетних форм під час їх виготовлення:

розсіювання світла, перекопіювання, недостатній вакуум, забруднення;

недоліки монтажу (нерівномірність склейки, різниця у товщині

матеріалів та ін.);

неякісне проявлення;

різнотовщинність плівок фотонабору;

інші причини, які ще не встановлені.

Найчастіше причиною виготовлення неякісної офсетної друкарської форми є недостатня оптична щільність фотоформ, що производить до втрати растрових чи штрихових елементів.17

Якість друкарських форм за апріорної якості фотоформ залежить від:

умов акліматизації фотоформ;

стану поверхні формного матеріалу ((параметрів шорсткості, товщини);

структурно-механічних і фізико-хімічних властивостей гідрофільного шару офсетних формних пластин;

умов та терміну зберігання фоточутливих пластин. Порушення умов зберігання офсетних пластин приз-водить до погіршення їхніх властивостей (цей дефект певною мірою можна усунути коригуванням умов обробки), а також до зниження гідрофільних властивостей пробільних елементів друкарських друкарських форм;

відповідності спектральних характеристик джерел освітлення в зоні пропускання фотоформ, скла, плівок та в зоні поглинання фоточутливого шару;

вибору основної та додаткової експозиції (для фотополімерів - часу попереднього експонування). Сучасні формні пластини забезпечують надійний інтервал експозиції, проте перевищення часу експонування суттєво впливає на градацію зображення;

типу приладів для контролю опромінення фоточутливого шару (рекомендується використовувати дозатори актинічної променевої енергії типу УД-29 чи ДАУ-81, які враховують інтенсивність репродукованого опромінення і зміну її підчас копіювання);

забезпечення надійного контакту фотоформ з фоточутливою пластиною;

стандартних умов обробки копій при застосуванні потокових ліній чи процесорів, неактинічному освітленні в приміщенні, відповідній вибірковості дії проявника і його температури (за температури нижче 28 С можливе неповне проявлення копії, за надто високої температури - спотворення градації);

відсутності чи наявності вуалі на проміжних елементах;

умов зберігання підготовленої до друку форми (особливо у випадках повторних тиражів). Інтенсивне опромінення, яке спричиняє фотодеструкцію (фотоліз) полімерного шару на друкарських елементах фоторозкладних копіювальних шарів виключене;

часу дії очисних розчинів;

коректурних засобів (наприклад, коректурні олівці “мінус” більше руйнують оксидний шар, ніж паста);

належного гігієнічного стану обладнання, монтажних плівок, фотоформ і скла (ефективним є застосування антистатиків для плівок і спеціальних розчинів для очищення скла).

Сучасні офсетні форми мають забезпечувати:

високу якість і стабільність друку тиражу (надійність друкарського процесу);

можливість відтворення ілюстративної інформації (Sвід від 2(1) до 98 (99) % і штрихових елементів в межах 8-10 мкм);

екологічну прийнятність процесу.1

Висока якість друку забезпечується відповідними фізико-хімічними та структурно-механічними характеристиками поверхні формних матеріалів. Важливим показником є стійкі гідрофільні властивості проміжних елементів та їх стабільність підчас друкування. Формні пластини повинні мати добре зернену поверхню, стабільні гідрофільні властивості. Неменш важливим є високий ступінь відтворюваності результатів.Покращення поліграфічної продукції потребує врахування нюансів, таких, як положення ілюстрації на друкарській формі, мікрошорсткість поверхні копіювального шару формних пластин.17

Сучасні формні пластини обробляються за скороченою технологічною схемою (відсутні операції гідрофілізації, термообробки). Застосування процесорів та потокових ліній забезпечує стандартизовані умови обробки копій. До показників, які визначають якість, відноситься контрастність копії.

Від ступеня вибірковості дії проявника копій залежить точність відтворення інформації, закладеної у фотоформі.1

2.Принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення додрукарських форм для відтворення усіх частин видання

Для друкування продукції згідно завдання проектується офсетна рулонна друкарська машина ПОК2-75-121.

Стандартні приналежності

Машина для друкування

Максимальна швидкість, цикл/год

Фарбовість

Ширина паперового полотна, мм

Довжина відрубаного аркуша

ПОК2-75-121

18000

1+1(2+2)

840

54,6

* Пневматичне управління включенням натиску друкарського апарату;

* Пневматичне управління включенням натиску накатних валиків фарбового і зволожуючого апаратів;

* Компенсатори поперечного розширення полотна;

* Нижня опорна платформа для посилення поперечної жорсткості та зменшення вібраційних навантажень;

* Додаткові валики, для проводки декількох полотен;

* Захисні огородження, механізми і системи.

* Ручне управління регулюванням подачі фарби, типу важеля з калібрувальної шкалою;

* Вали й циліндри друкарської секції динамічно збалансовані і встановлені в потужних опорних підшипниках;

* Формні і офсетні циліндри виконані з нержавіючої сталі з додатковим покриттям;

* Кріплення офсетного полотна замкового типу.

2.1 Вибір способу друкування

Оскільки це навчальна література для вищої школи з невеликим вмістом ілюстрацій, орієнтуючись на сучасні технології, я обираю офсетний спосіб друку. Основна перевага офсетного друку перед іншими способами друку полягає у тому, що застосовування еластичної гумовотканинної пластини забезпечує отримання чітких зображень на різних видах паперу чи інших матеріалах при мінімальних затратах часу на підготовку друкарської машини до роботи. Плоский офсет забезпечує високу роздільну здатність - до200 ліній на сантиметр і видільну здатність до 25 мікрон. В процесі друкування папір не входить у прямий контакт з друкар-ською формою, пружньоеластичний декель компенсує нерівність та шорсткість матеріалу, що задруковується, і це дозволяє зменшити величину технологічно необхідного тиску.

2.2 Вибір типу друкарської машини та складання схеми друкування

У залежності від формату видання, його фарбовості, тиражу я обрала наступні друкарські машини:

Технологічна характеристика друкарських машин

Машина для друкування

Марка, фірма, країна

Фарбовість

Форма аркуша, см

Формат форми, см

Товщина форми, мм

лице

звор.

ширина

рулона

довжина

відрізки

Основної частини видання

Manugraph

NewsLine S30

1

1

75

112,4

84,4-108,4х72

0,3 - 0,02

К-ть рулонів - 2

Палітурка

Kluge VS2028

1

0

найм.

найб.

Формат зображення

-

60,9х76,2

21,5х27,9

52,1х72,7

Схема друкування для основної частини видання:

Схема друкуванняТпф, тис. прим.

1+218

3+418

5+618

7+818

9+1018

11+1218

13+1418

15+1618

17+1818

Размещено на http://www.allbest.ru

13

Размещено на http://www.allbest.ru

160

Розрахунок формату покривного матеріалу:

Із довідника [13] виписую результати для палітурки 5-го типу для свого формату - 170х215мм. Розраховую товщину книжкового блоку:

Вибираю папір - 80г/м2.

Товщина одного аркуша - 88 мкм;

Розраховую кількість сторінок:

К-ть ф.д.а. х долю = 20 х 16 = 320ст;

Розраховую кількість паперових аркушів: К-ть стор/2 = 160;

Розраховую товщину книжко-вого блоку: К-ть п.с. х товщ.а. = 160 х 88 = 14080 =14мм.

До кінцевого результату додаю з кожної сторони по 15 мм для загинів і 5 мм на товщину картону.

Ширина покривного матеріалу = 170 х 2 + 14 + 15 х 2 + 5 = 385 мм.

Висота покривного матеріалу = 215 + 15 х 2 + 5 = 281 мм.

Формат покривного матеріалу - 385х281мм.

Формат фізичного друкарського аркуша - 40х60/2

Схема друкування палітурки: 1палітурка + 1 палітурка.

Прогінний тираж форми визначають у тисячах примірників за формулою:

,

де Т - тираж видання згідно з завданням, тис. прим;

Дфа - кількість однакових ф. Д. а., або їх частин, які дублюють у відповідності з листажем машини. При відсутності дублювань Дфа=1.

;

;

.

2.3 Вибір доцільних технологій формних процесів, устаткування та матеріалів

Для свого видання я вирішила вибрати пластину із таких двох, як Kodak Polychrome Graphics EasyPrint німецького виробництва і Saverio Rief Prima італійського виробництва. По призначенню ці дві пластини є універсальними і можуть використовуватись для друку як на аркушевих, так і на рулонних машинах, тільки пластина фірми Kodak більше розрахована на друк середніх тиражів, а пластина Saverio Rief Prima - великих тиражів. Товщина пластин, яка становить 0,15 і 0,30 мм, підходить до вибраної мною машини у двох випадках.

Репродукційно - графічні показники, зокрема видільна здатнісь (товщина найтоншого штриха) на двох пластинах є однаковою і рівна 6-ти мкм. Градаційна передача у пластини EasyPrint є дещо кращою - 2,0 - 99,5 ніж у пластини Prima - 2,0 - 98,0. Але у даному випадку це не має суттєвого значення, оскільки друк буде здійснюватися одним кольором і будуль тільки штрихові елементи (текст). Шорстість поверхні у двох двох пластин є однаковою і становить 0,6 мкм. У двох пластин копіювальний шар позитивний.

Підготовка основи у пластини німецького виробництва проводиться механічним зернуванням і анодуванням, маса анодної плівки - 3,5 г/м2. У другої пластини (Prima) підготовка основи проводиться електромеханічним зернуванням та анодуванням, маса анодної плівки - 4,2 г/м2. У даному випадку ці показники не впливають на вибір пластини.

Основним показником вибору є тиражостійкість пластин.

Розрахунок коефіцієнта тиражостійкості для двох форм (Prima - без термообробки, EasyPrint - з термообробкою):

Схема друкуванняТпф, тис. прим.КтирPRIMA КтирEASYPRINT

1+21811

3+41811

5+61811

7+81811

9+101811

11+121811

13+141811

15+161811

17+181811

19+201811

3.Блок - схеми технологічних процесів

Блок - схема для виготовлення офсетних форм основного і альтернативного варіантів

4. Розрахунок завантаження формного виробництва

4.1 Виробнича програма з монтування фотоформ

Програма з монтування фотоформ у фізичних друкарських аркушах формату 70х100/16:

де Ф - фарбовість видання;

А - кількість ф.д.а. на формі;

Оо - обсяг видання згідно з завданням, ф.д.а;

Од - обсяг, який дублюється до заповнення формату друкарського циліндра з урахуванням листату машини.

Кількість фотоформ для основної частини:

Кількість фотоформ для покривного матеріалу:

5. Виробнича програма з виготовлення друкарських форм

Програма розраховується для всіх форм визначенням тиражних та пробних форм:

де Ппроб - програма з виготовлення пробних форм;

Птф - програма з виготовлення тиражних форм.

Я не виготовляю пробних форм, оскільки їх проектують лише при відтворенні кольорових ілюстрацій у виданнях (2 і 3 групи складності) та у випадку, коли ілюстрації виводять окремо від тексту. Ппроб=0

Програма з виготовлення тиражних форм розраховується як сума форм першого комплекту та повторних комплектів, які виготовляють, у випадку недостатньої тиражостійкості форм

де Поф - кількість тиражних форм для друкування обсягу видання, з урахуванням листату машини;

Пдф - додаткова кількість тиражних форм.

З двох пластин, які я вибираю, я не виготовляю для випадку пластини Kodak Polychrome Graphics EasyPrint я виготовляю додаткові форми, оскільки прогінний тираж перевищує іх тиражостійкість.

де Ф - фарбовість видання;

А - кількість ф.д.а. на формі;

Оф - обсяг видання згідно з завданням, ф.д.а;

Од - обсяг, який дублюється до заповнення формату друкарського циліндра з урахуванням листату машини.

,

де Опф - обсяг видання для якого здійснюється повторне виготовлення форм у зв'язку з тим, що останні не витримують тираж, ф.д.а;

Ктир - коефіцієнт тиражостійкості форми.

Загальна кількість форм:

Для другої пластини - Saverio Rief Prima, я не виготовляю додаткових форм, тому Пдф=0.

де Ф - фарбовість видання;

А - кількість ф.д.а. на формі;

Оф - обсяг видання згідно з завданням, ф.д.а;

Од - обсяг, який дублюється до заповнення формату друкарського циліндра з урахуванням листату машини.

Кількість форм для основної частини:

Виробнича програма з виготовлення тиражних форм для друкування палітурки обчислюється за формулою:

де Ф - фарбовість видання;

Ктир - коефіцієнт тиражостійкості форми.

Технологічна та кваліметрична характеристики друкарських форм, запроектованих для різних частин видання

Технологічна характеристика форм для друкування видання

Показник

Основна частина видання

Палітурка

Спосіб друку

Офсетний

Високий

Тип форми, метод виготовлення

Монометалева

Аналоговий метод виготовлення

Кліше

Аналоговий метод виготовлення

Марка формної пластини, фірма

Saverio Rief Prima

Kodak Polychrome Graphics EasyPrint

-

Основа форми

Алюміній

Алюмінієво-магнієвий сплав

Тип фоточутливого шару

Позитивний

Позитивний

Принцип утворення:

прогалинних ел.

друкувальних ел.

Надання різних фізико-хімічних властивостей друкувальним і прогалинним елементам

Травлення

Тиражостіцкість форми, тисяч відб.

250

50

-

Товщ. оксидної плівки (г/м2)

4,2

3,5

-

Мікрошорсткість прога-линних елем., Rа, мкм

0,6

0,6

-

Кільк. зерен на 1мм2

175

175

-

Кваліметрична характеристика подається згідно з показниками якості [12] у відповідності до вимог технологічних інструкцій та запроектованої технології.

Основні показники якості монтажу фотоформ

Показник якості

Номінальне значення показника

Допуск Pmax-Pmin

Спосіб контролю, ЗВТ

Найбільша (Dmax) і найменша (Dmin) оптичні щільності фотоформ, Б

Не < 2,5

0,1

-0,05

-

Мікрофотометр

Денситометр ДУФ; TR927; D 200

Відповідність розміру репродукції заданому, мм

600х900

±1,0

Вимірювальна лінійка, ГОСТ 427-75

Перекіс між рядками тексту та ілюстраціями, мм

0,2

0,3

Вимірювальна лінійка, ГОСТ 427-75

Несуміщення прилагоджу вальних хрестів-міток чи перфорації, мм

0,05

0,1

Лупа-мікроскоп МПБ-2, МРТУ 3-483-66

Зовнішній вигляд

Відсутність пошкоджень, пороху, повітряних пухирців, тонкий рівномірний шар клею

-

Візуально. Проглядів пристрій УПП, ТУ 29.01-62-84, ФКП-42

Основні показники якості форм плоского офсетного друку

Показник якості

Номінальне значення показника

Допуск Pmax-Pmin

Спосіб контролю, ЗВТ

Спотворення градації, ?Sвід,?

6,6

Не більше 9

Візуально.

РШ-Ф, ТУ 29.01-7-86

Повнота проявлення копії

Повністю проявлені поля з Dшк=0,45-0,6 Б

-

Шкала СПШ-К за ТУ 29.01-100-83. Лупа 10х, ГОСТ 7594-75

Спотворення штриха при ширині

Меншій 1мкм,?

Більшій 1мкм,?

8,0

2,5

-

Вимірювальний мікроскоп (ПМТ-3)

Зміна контрасту шрифта,?

35

40

Вимірювальний мікроскоп (ПМТ-3)

Найменший розмір растр. точок у світл. ділянках, ?Sвід,?

Не більше 2,5

2,7

Вимірювальний мікроскоп (ПМТ-3)

Різнотовщинність форм одного комплекту, мм

±0,02

-

Мікрометр, ГОСТ 6507-78

Адгезія копіювального шару, Б

1

2

Метод сітчастих надрізів, ГОСТ 15140-76

Роздільна здатність, R, мм-1

25

20

Міри, ГОСТ 2819-68, мікроскоп МБС

Видільна здатність, L, мкм

Менше 10

-

Тест-об?єкт, мікроскоп МБС

Олеофільність друкарських елем., и,градус

110

±5

Вибіркове змочування. Шприц за ГОСТ 22957-78

Гідрофільність прогал. елем., и,градус

а)після проявлення

б)після гідрофілізування

43-57

10

±5

±2

Вибіркове змочування. Шприц за ГОСТ 22957-78

Тиражостійкість, тис.відб.min

а)без термообробки

б)зтермообробкою

20

25

22

30

При друкувані

Шорсткість прогалин них елем., Rа, мкм

0,6

±0,2

Профіограф. Еталон

Основні показники якості форми, отриманої травленням

Показник якості

Номінальне значення показника

Допуск Pmax-Pmin

Спосіб контролю, ЗВТ

Спотворення геометрії друкувальних елементів, %

5

6

Вимірювалтний мікроскоп (ПТМ-3)

Глибина широких(>10мм) прога-ленних елементів, мкм

750

630

ПТМ-3, індикатор глибиномір

Глибина вузьких (~2 мм) прога-ленних елементів, мкм

250

220

ПТМ-3, індикатор глибиномір

Нерівномірність глибини в широких прогаленних елементів, %

±7,5

±10

Профільний кут при вершині друкувальних елементів, град

110

±10

Інструментальний мікроскоп, проек-тор, ПТМ-3

Форма профілю

Симетрична трапеція

Бочкоподібність

+30 мкм

Вимірювалтний мікроскоп(ПТМ-3),

візуально, еталон

Шорсткість поверхні бічних граней R, мкм

15

20

Профілометр, інтерферометр

Чистота травлення прогаленних елементів, горбиків/дм2

10

15

Візуально. МБС

Мінімальний розмір растрової точки Sвід , %

3,0

4,0

Мікроскоп ПТМ-3

Зміна контрасту шрифта, %

30

35

Вимірювалтний мікроскоп (ПТМ-3)

Зміна тональності зображення Sвід , %

6,6

9,0

Шкала РШ - Ф, ПТМ-3

7. Макети розміщення елементів інформації на формі для друкування усіх частин видання

Дані для розкреслювання плану монтажу

Показник

Основна частина

Палітурка

Формат паперового аркуша, см

70х90

58,2х39,5

Доля аркуша

16

2

Формат елемента видання до обрізування, см

17,5х22,5

29,1х39,5

Формат після обрізування, см

17х21,5

28,1х38,5

Формат полоси, кв

7х11

-

Розкладка у корінці та головці, кв

1х2

-

Ширина притискного клапана, см

1,5

1,5

Позначення та елементи на рисунку монтажу:

Напрям волокон у паперовому аркуші.

Межа притискних клапанів.

Центральна лінія у поздовжньому та поперечному напрямках.

Лінія поділу аркуша на елементи видання.

Хрести-мітки.

Автоматна мітка.

Мітка замовлення.

Аркушева мітка.

Мітка фальцювання.

Сигнатура (номер замовлення).

Шкали оперативного контролювання друкарського процесу.

Шкали візуального контролю формного процесу.

Обрізні мітки.

План монтажу фізичного друкарського аркуша книжкового видання

План монтажу фізичного друкарського аркуша палітурки

8. Технічна характеристика устаткування, вибраного для реалізації оптимального варіанту

Монтажний стіл: LT/LM ST 8 фірми Just Normlicht. Розмір освітленої поверхні 83х146 см. Загальний розмір поверхні стола 90х158 см. Регулювання висоти підйому від 75 до 90 см. Регулювання рівня освітленості від 300 до 3500 люкс. Оснащені спеціальними розсію вальними склами підвищеної міцності.

Копіювальна рама: Sack 10. Серія Sack має ряд унікальних технічних рішень: циліндрична конструкція вакуумного полотна, автоматичний затвор джерела світла та ін. Вони можуть використовуватися для всіх видів копіювальних робіт, в тому числі для виготовлення друкаврських форм із стохастичним раструванням.

Робочий розмірПотужність ламп, ВТГабарити, мм

1320х107060002100х1400х2700

Технічна характеристика:

Вертикальна конструкція;

Лампи з “швидким стартом”;

Потужний 2-х ступеневий, контрольований електронікою вакуум;

Жовта або флуоресцентна під світка робочої області;

Комп'ютер LCX-3 з 99 незалежними каналами управління;

Робота в автоматичному або ручному режимі.

Процесор для обробки пластини: SM 85 фірми Lastra. Процесори SM призначені для високоякісної обробки офсетних пластин великого формату. Ємності виготовлені із матеріалу, стійкого до кислого середовища, поверхневі ємності виготовлені із скловолокна, алюмінієва основа, фільтри із нержавіючої сталі, електронна система управління, всі з'єднання закриті від води. Механізм обробки повністю поміщений у закритий резервуар і оснащений примусовою циркуляцією растрів, щіткою для вимивання з постійною швидкістю обороту, змивання із розпилювачем струї води, установкою для гумування, Двійним покриттям сушки гарячим повітрям. Управління роботою здійснюється мікропроцесорним пристроєм з автоматичним блокуванням роботи системи при відсутності пластини у машині.

Габарити, см112х280х138

Швидкість, см/хв.0-25

Ємність, л33

Ширина max, см94

Довжина min, см46

Вага, кг 330

Для виготовлення штампів використовуємо: монтажний стіл - LT/LM ST 8 фірми Just Normlicht, такий самий, як для основної частини видання; центрифугу, для нанесення і висушування копіювального шару - ФЦВ-66; копіювальну раму - Sack 10 ( робочий розмір якої - 1320х1070мм, а потужність ламп 6000Вт).

Травильна машина - ФТЭ-50Н, стуменевого типу. Частота обертання - 1100-1300 об/хв, час травлення першої пластини - 11-13 хв. В машинах цього типу емульсія струменями під тиском набризкується на кліше, яке закріплене на пластинотримачі, що здійснює кругові рухи. Регулювання сили тиску емульсії на кліше виконується зміною швидкості обертання центробіжного насосу.

9. Маршрутно-технологічна карта процесів виготовлення форм для оптимального технологічного варіанту

Назва процесу, операції

Виконавець, розряд

Обладнання, марка, тип

Матеріал, марка, стандарт

Рецепт розчину, режим

Контрольо-

ваний показник

Метод контро-лювання, ЗВТ

1

2

3

4

5

6

7

Розкреслення монтажу

Монтажист 6-го розряду

Монтажний стіл LT/LM ST 8

Міліметррова основа, олівці, лінійка, оригінал-макет

Відповідність розкресленого монтажу до оригінал-макету

Візуально.

Лупа. Лінійа

Розклеювання монтажу

Монтажист 6-го розряду

Монтажний стіл LT/LM ST 8

Розкреслена міліметрова основа, прозора основа, фотоформи, контрольні шкали, хрести-мітки, липка стрічка

Правильність розміщення, скріпленння фотоформ з мон-тажною основою

Візуально.

Лінійка

Експонування

Копіювальник 6-го розряду

Копіювальна рама Sack 10

Пластина Saverio Rief Prima, змонтовані фотоформи

Час експозиції 70 с., потужн. ламп 5000 Вт

Освітленість, час експозиції, сила притиску

Таймер

Проявлення

Оператор процесора 4-го розряду

Процесор SM 90 фірми Lastra

Позитивний проявник LSP75, концентрат проявника LSP19

Температура проявника 20-24° С, час проявлення 20-30с. Пропорція:1про-явника/9 води

Шкала СПШ-К, ТУ 29.01-100-83, лупа 10х, мікроскоп ПМТ-3

Промивання

Оператор потокової лінії 4-го розряду

Процесор SM 90

Протічна вода

Температура 20-24° С, час промивання 40-50с.

Нанесення захисного покриття (колоїду)

Оператор потокової лінії 4-го розряду

Процесор SM 90

Проявлена пластина

Розчин колоїду LGO1030

Рівномірність покриття

Візуально

Сушіння

Оператор потокової лінії 4-го розряду

Секція: відж-имний су-шильний пристрій

Температура 50-60° С, час су-шіння - 40-50 с.

Візуально

Коригування

Робочий стіл з підсвіткою TL90

Коректорні олівці “-” Superbig LKP, “+” Diazopen

Мікроскоп, лупа

Промивання

Оператор потокової лінії 4-го розряду

Процесор SM 90

Протічна вода

Температура20С

Нанесення захисного покриття (колоїду)

Оператор потокової лінії 4-го розряду

Процесор SM 90

Промита пластина

Розчин колоїду LGO1030

Рівномірність покриття

Візуально

1

2

3

4

5

6

7

Контроль якості

Оператор потокової лінії 5-го розряду

Робочий стіл, лупа, мікро-скоп

Готова пластина

Станція конт-ролю CtP PRO (10280) фірми Just Normlicht

Візуально. При необхідності лупа, мікро-скоп

Маршрутно-технологічна карта виготовлення друкарських форм для покривного матеріалу

Назва проце-су, операції

Виконавець, розряд

Обладнання, марка, тип

Матеріал, марка, стандарт

Рецепт розчину, режим

Контрольо-

ваний показник

Метод контро-лювання, ЗВТ

1

2

3

4

5

6

7

Підготовка пластини до нанесення копіювального шару (шліфування щіткою, матування)

Оператор 6-го розряду

Ванна з матуючим розчином

Алюмінй - магнієва пластина

Склад розчину: азотна кислота-10мл, квасці алюмінієві-50г, вода-1000мл.

Темп.розчину - 18-20° С, три-валість 30-60с.

Рівномірність покриття

Візуально

Ненесення копіювально-го шару

Оператор 6-го розряду

Ценрифуга ФЦВ-66

Алюмінй - магнієва пластина

Склад: сополімер-60г, олігомер-40мл, ініці-атор-12г, фарбник -0,8г, етиловий спирт-930мл. Шар наносять 2 рази з інтервалом в 40с.

Шар повинен повністю покривати пластину, бути рівномірним по всій поверхні

Візуально

Сушка копію-вального шару

Оператор 6-го розряду

Ценрифуга ФЦВ-66

Алюмінй - магнієва пластина

Час 5-6хв при температурі 30-40° С

Шар повинен бути сухим, без подряпин і не давати відлипу

Візуально

1

2

3

4

5

6

7

Розкреслення монтажу

Монтажист 6-го розряду

Монтажний стіл LT/LM ST 8

Міліметррова основа, олівці, лінійка, оригінал-макет

Відповідність розкресленого монтажу до оригінал-макету

Візуально.

Лупа. Лінійа

Розклеювання монтажу

Монтажист 6-го розряду

Монтажний стіл LT/LM ST 8

Розкреслена міліметрова основа, прозора основа, фотоформи, контрольні шкали, липка стрічка

Правильність розміщення, скріпленння фотоформ з мон-тажною основою

Візуально.

Лінійка

Експонування

Копіювальник 6-го розряду

Копіювальна рама Sack 10

Алюмінй - магнієва пластина, змонтовані фотоформи

Час експозиції 50 с., потужн. ламп 6000 Вт

Освітленість, час експозиції, сила притиску

Таймер

Проявлення

Оператор 4-го розряду

Ванна з про-являючим розчином

Проявник: бікарбонат натрію - 20г, вода - 1000мл; проекспоно-вана пластина

Температура проявника 30-35° С, час проявлення 1-2хв.

На текстових ділянках не повинно бути злитих штрихів і розривів, на пробільних - залишків копіювального шару

Лупа 7х, 10х.

1

2

3

4

5

6

7

Промивання

Оператор 4-го розряду

Протічна вода

Температура 30-35° С, час промивання 40-50с.

Копіювальний шар не повинен відшаровуватись від металу і руйнуватись при легкій механіч-нійдії на нього

Ретуш копії

Оператор 4-го розряду

Робочий стіл з підсвіткою TL90

Голка, шабер, бакелітовий лак

Повинні бути виправлені розірвані і від-сутні штрихи; розділені з'єдна-ні штрихи

Лупа 7х, 10х.

Підготовка копії до трав-лення (обробка крейдою, про-мивання, гідрофілізації)

Оператор 4-го розряду

Ванна з розчином для гідрофілізації

Пластина, крейда, розчин гідрофілізації

Склад розчину: азотна кислота -50мл,

КМЦ -30г, вода -1000мл

Візуально

Травлення копії

Оператор 6-го розряду

Травильна машина ФТЭ-50Н

Травлячий розчин, пластина

Склад р-ну: азотна кислота-15%, вугле-воднева емульсія,

Оцінюють чистоту пробільних еле-

Візуально

1

2

3

4

5

6

7

ПАР, вода. Температура -27° С. Час травлення 11-13хв.

ментів, глибину травлення, профіль друкарських елементів

Промивання

Оператор 4-го розряду

Протічна вода

Температура 30-35° С, час промивання 40-50с.

Оцінка якості травлення

Візуально

Обробка кліше

Оператор 5-го розряду

Робочий стіл, штихелі, фрезерний верстат

Готова пластина

Видалення горбиків, запли-вів, завеликих пробільних елементів

Візуально, лупа 7х, 10х.

Контроль якості

Оператор 5-го розряду

Робочий стіл, лупа

Готова пластина

Кут нахилу бокових граней пробільних елементів біля вершин -15-40°, глибина трав-лення ел. шириною 2мм - 750мкм

Візуально, лупа 7х, 10х.

Розрахунок необхідної кількості формних матеріалів

N - кількість необхідних форм, шт.;

H - норма часу на одну форму, год.;

Z - ціна 1 пластини, вартісні одиниці.

Кількість необхідних форм для пластини Kodak Polychrome Graphics EasyPrint - 1000шт., а для пластини Saverio Rief Prima - 20 шт.

Норма часу для двох пластин - H = 0‚22 год.

Ціна пластини Kodak Polychrome Graphics EasyPrint Z1=33грн., ціна пластини Saverio Rief Prima Z2= 28грн.

Аналізуючи вищенаведені розрахунки було виявлено що використання пластин Saverio Rief Prima має явну перевагу в тому, що дає можливість здійснювати друк без затрат часу на термообробку, бо без цього процесу є нераціональним використання 80-ти пластин Kodak Polychrome Graphics EasyPrint. Ще однїєю перевагою є ціна пластин Prima, які є дешевшими. У звязку з цим оптимальним технологічним варіантом для даного видання є використання пластин італійського виробництва - Saverio Rief Prima.

Загальні висновки

У даній курсовій роботі моїм завданням було виготовлення друкарських форм для навчального посібника вищої школи форматом 70х90/16, тиражем 18 тис. примірників, основна частина якого друкується офсетним способом друку в одну фарбу, а палітурка оздоблюється друкуванням.

У огляді сучасного стану формних процесів я описала офсетний друк без зволоження, нові технології CtP, сучасні технології і методи виготовлення офсетних пластин, машини для оздоблення друкованої продукції.

У наступному розділі я вибрала для даного видання такі друкарські машини: Manugraph NewsLine S30, шириною рулона до 75 см, для основної частини і машину для тиснення Kluge VS2028 форматом 60,9х76,2 для палітурки. Тут я склала схеми друкування і порівняла дві пластини, з яких вибрала Saverio Rief Prima. Далі я провела технологічну та кваліметричну характеристику монтажу фотоформ, форм форм плоского офсетного друку і форм, виготовлених травленням (для палітурки).

У наступних двох розділах я розробила блок - схеми процесів формного виробництва і макети розміщення елементів на формі для друкування основної частини і палітурки.

Далі я провела розрахунок завантаження формного виробництва, виконала виробничу програму з монтування фотоформ і виготовлення друкарських форм. Розраховано, що для основної частини потрібно 20 монтажів і 20 форм, а для палітурки - одна. У наступних розділах я провела технічну характеристику вибраного устаткування, зокрема монтажного столу, копіювальної рами і процесора і розробляю детальну маршрутно - технологічну карту виготовлення друкарських форм.

Список використаної літератури

А.Грабовська, Т. Костенко “Офсетний друк ” // Друкарство 2001. -- 46-48ст.

“CtP технології від Heidelberg”// Палітра друку 4/2003. -- 38-39ст.

“Оспівані технології CtP” // Палітра друку 4/2003. -- 22-29ст.

“Creo - провідник прогресу” // Палітра друку 4/2003. -- 42ст.

“Барабанні фотовивідні автомати” // Друкарство 2001. -- 34-35ст.

О. Рудик “Офсетні монометалеві пластини фірми Polichrome Poap” // Друкарство 1998. -- 17-18ст.

“Пластини Agfa Meredian” // Палітра друку 3/2002. -- 50-51ст.

“Унікальні офсетні формні пластини фірми Fugifilm” // Друкарство 2001. -- 62-63ст.

Концентрати проявників від ВАТ «Ундіпп Ім. Т. Шевченка» // сайт - www.rpp.com.ua

Пашуля П.Л., Листвак Б.М., Попель О.М. Розчин для розмірного хімічного травлення міді та її сплавів // Патент України, №3687-ХII, Бюл. № 6-11.

Цинкографские процессы. Технологическии инструкции. - Москва: Книга, 1982. - 128с.

Пашуля П.Л. Основи метрології, стандартизації і сертифікації. Якість у поліграфії. - Київ: УЗМН, 1997. - 288 с.

Справочник технолога полиграфиста. Брошюровочно - переплетные процессы. Ч. 2. - Москва: Книга, 1989. - 256 с.

Пашуля П.Л. Технологія формних процесів. - Львів: Афіша, 2002. - 176 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Технологія виготовлення друкарських форм”. - Львів: УАД, 1997. - 28 с.

Сава В. Основи техніки творення книги. - Львів: Каменяр, 2000. - 136 с.

Ярема С.М. Офсетний друк К. 1. - Київ: Хагар, 2000. - 324 с.

Шеберстов В.И. Технология изготовления печатных форм. - Москва: Книга, 1990. - 224с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Технологія виготовлення офсетних друкарських форм у поліграфії на основі термальних та фіолетових пластин. Вимоги до кваліфікації оператора. Типи пристроїв для виготовлення друкарських форм. Огляд перспективних технологій. Принцип дії офсетного друку.

  курсовая работа [156,6 K], добавлен 05.01.2014

 • Поняття, види і класифікація журналів. Шрифти, які використовуються для складання тексту та заголовків рубрик, особливості ілюстрацій. Способи друкування та види паперу. Розробка журнальної продукції на тему: "Хитрощі та секрети роботи в Photoshop CS".

  дипломная работа [239,7 K], добавлен 13.08.2010

 • Технологічний процес виготовлення видання. Комплектування блоків вкладкою. Зштовхування та розрізка обкладинок. Скріплення брошури дротом (внакидку). Обладнання для виготовлення видання. Вкладочно-швейний різальний агрегат. Техніка безпеки на обладнанні.

  контрольная работа [21,9 K], добавлен 25.12.2010

 • Виготовлення фотоформи, яка використовується у формному процесі для виготовлення друкарської форми. Формні матеріали. Офсетний спосіб друкування. Виробництво та підготовка до друку паперу і картону. Друкарські фарби, призначення та процес лакування.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.11.2010

 • Художньо-технічне оформлення видання. Вибір способу друку та технологічного процесу. Додрукарські процеси та обладнання. Обробка текстово-ілюстративного матеріалу. Брошурувально-палітурні процеси та обладнання. Обрізка блоку, виготовлення палітурки.

  дипломная работа [147,4 K], добавлен 24.11.2012

 • Розробка технологічної схеми процесу обробки графічної інформації для підготовки до друку видання: запрошення та візитної картки. Обгрунтування вибору способу друку. Аналіз оригіналу і вироблення стратегії обробки графічної та текстової інформації.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 13.12.2012

 • Процес додрукарської підготовки. Ведення і обробка текстової та образотворчої інформації. Верстка як основний процес допечатного виробництва. Помилки при верстці. Використання трепінгу для компенсації неприводки. Технології виготовлення друкованих форм.

  реферат [27,7 K], добавлен 18.12.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.