Художньо-технічне оформлення та поліграфічне виконання видання дитячої поезії "Віршів повна рукавичка"

Художньо-технічне оформлення видання. Вибір способу друку та технологічного процесу. Додрукарські процеси та обладнання. Обробка текстово-ілюстративного матеріалу. Брошурувально-палітурні процеси та обладнання. Обрізка блоку, виготовлення палітурки.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 24.11.2012
Размер файла 147,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Технологічна частина

1. Художньо-технічне оформлення запропонованого видання

2. Вибір способу друку

2.1 Офсетний спосіб друку

2.2 Високий спосіб друку

2.3 Глибокий спосіб друку

3. Вибір технологічного процесу

4. Додрукарські процеси та обладнання

4.1 Обробка текстово-ілюстративного матеріалу

4.2 Верстка, коректура

4.3 Виготовлення оригінал-макету

4.4 Вибір програмного забезпечення

4.5 Кольороподіл, растрування

5. Друкарські процеси та обладнання

5.1 Вибір друкарської машини

5.2 Підготовка матеріалу до друку

6. Брошурувально-палітурні процеси та обладнання

6.1 Фальцювання

6.2 Підборка блоку

6.3 Скріплення, обрізка блоку, виготовлення палітурки

6.4 Ламінування плівкою

7. Витратні матеріали

7.1 Папір

7.2 Картон

7.2 Фарби

7.3 Друкарські пластини

РОЗДІЛ ІІ. Техніко-Економічна обгрунтування

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

РЕФЕРАТ

Темою дипломного проекту є художньо-технічне оформлення і поліграфічне виконання книги "Віршів повна рукавичка". Книга розрахована для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Пояснювальна записка складається з :

- 89 сторінок - 29 таблиць - 1 блок-схеми

В дипломному проекті розроблено художню частину та запроектовано технологічний процес видання книги "Віршів повна рукавичка" із застосуванням настільно-видавничої системи опрацювання інформації на базі комп'ютера Apple Mac Pro, технологія виготовлення друкарської форми «Computer-to-plate», обрано офсетний спосіб друку та друкарську машину Heidelberg Speedmaster CD 102 4+L, палітурно-брошуровальне обладнання: фальцювальна машина Stahl, аркушепідбірна машина Col-Tec, ниткошвейна машина Freccia SM 20, гільотина trim-tec 105i фірми Wohlenberg, кришкокоробна машина Rebort II, офсетний папір фірми Galerie One Gloss & Silk маси 90г/м2.

Проведено аналітичний огляд сучасних технологій виготовлення книжкових видань, обґрунтовано вибір прогресивної техніки та екологічно безпечних матеріалів для опорядження запроектованої книги.

На основі технологічних та економічних розрахунків встановлено реальну собівартість книжкового видання - 22 грн.

Ключові слова: ТИРАЖ, ГАРНІТУРА, ШМУЦТИТУЛ, ОЛЕОФІЛЬНИЙ (фарбосприймаючий), ГІДРОФІЛЬНИЙ (що не сприймає фарбу), ОФСЕТ, ФОТОНАБІР, РОТАЦІЙНА МАШИНА, ТИРАЖЕСТІЙКІСТЬ, COMPUTER-TO-PLATE.

ВСТУП

На сьогодні книжкова справа в Українї переживає, нажаль, не найкращі часи. Українське суспільство занепокоєне зниженням рівня грамотності та читацької компетентності підростаючого покоління. Занепад книговидавничої справи в Україні, довготривале неналежне виділення бібліотекам коштів державою на придбання книжкової продукції і досить високі ціни на неї стало причинами поглиблення кризи читання в країні. А недостатня кількість української книги веде до втрати мовного багатства українського народу. Адже книга є одним з дієвих засобів формування особистості людини, її національної та загальнолюдської свідомості та моралі.

За 6 останніх місяців 2010 р. за даними ДНУ “Книжкова палата України імені Івана Федорова” випущено 10588 назв видань, загальним тиражем 21489,0 тисяч примірників, що у порівнянні з відповідним періодом 2008 р. становить 112,7 відсотка за назвами та 102,2 відсотка за тиражами.

Приведу статистичну таблицю Книжкової палати України:

Таблиця 1. Оперативні дані випуску книжкової продукції у 2010 році

Види видань

2009

(станом на 27.12.)

2010

(станом на 27.12.)

Кількість видань, друк. од.

Тираж, тис. пр.

Кількість видань, друк. од.

У % віднош. до кільк. видань 2009

Тираж, тис. пр.

У % віднош. до загального тиражу 2009

Книги і брошури,
у тому числі:

21060

46334,4

18710

88,8

36944,3

79,7

Українськоюмовою

13859

26230,0

12162

87,8

19250,5

73,4

російською мовою

5403

17802,0

4793

88,7

15683,7

88,1

Автореферати дисертацій

6360

657,4

6600

103,8

676,5

102,9

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року опрацьовано книг і брошур менше на 2350 друк. од., тиражі зменшились на 9390,1 тис. пр.

Випуск видавничої продукції (загальні дані)

Таблиця 2. Випуск книг і брошур за цільовим призначенням

Розділи цільового призначення

Кількість видань, друк. од

Тираж, тис. пр.

Всього:

13 613

24 601,7

Наукові видання

2 755

1 200,6

Науково-популярні видання

988

2 322,4

Нормативно-практичні видання

443

934,9

Офіційні видання

530

333,2

Громадсько-політичні видання

39

276,7

Навчальні та методичні видання

4 398

7 599,6

Літературно-художні видання

2 27

4 194,2

Видання для дітей та юнацтва

885

733,5

Довідкові видання

505

1 458,6

Інформаційні видання

38

32,2

Бібліографічні видання

136

26,7

Література релігійного змісту

351

1 224,1

Видання для організації дозвілля

288

2 265,0

Отже статистка свідчить, що, навіть незважаючи на економічну кризу, вітчизняна видавнича галузь збережена і навіть розвивається.

Заходи, реалізовані урядом за останній час, свідчать про цілеспрямовану та послідовну реалізацію державної політики у видавничій сфері. Зокрема, питання функціонування видавничо-поліграфічного комплексу в умовах економічної кризи стало предметом обговорення на галузевій нараді, яку провів Комітет Держкомтелерадіо наприкінці минулого року. Результатом цього обговорення стало підписання у січні 2009 року провідними представниками галузі, в тому числі громадськими об'єднаннями та виробниками паперу Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю. ДАК «Укрвидавполіграфія» оголосив про готовність знизити ціни на виготовлення книжок, в тому числі підручники, до 30 відсотків в залежності від обсягу, способу друку та тиражу.

Одним із важелів стимулювання видавничої справи в України є випуск книг за програмою “Українська книга”, на фінансування якої у 2010 році Державним бюджетом України передбачено кошти в сумі 20,0 млн грн. Після внесення відповідних змін колегією (червень) Комітету до Програми увійшло 80 видавничих проектів 53 видавництв та видавничих організацій.

Реалізація програми «Українська книга» здійснюється за рахунок коштів поточного Державного бюджету України на умовах державного замовлення. У цьому зв'язку, подано на розгляд Уряду проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку випуску видавничої продукції на умовах державного замовлення».

Щоб книга знайшла свого читача, в Україні має діяти мережа роздрібної торгівлі книжковою продукцією. Держкомтелерадіо постійно проводить моніторинг виконання місцевими органами виконавчої влади розпорядження Кабінету Міністрів України «Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією» (від 25.06.08 № 902-р). Це урядове рішення зобов'язує місцеві органи виконавчої влади відкривати нові книгарні в селах, селищах, районних центрах, містах з урахуванням кількості місцевого населення.[32]

Отже, коли на поліграфічному ринку спостерігається жорстка конкуренція, питання про випуск якісної, стильної і гарно оформленої друкованої продукції, здатної вижити в цих умовах стоїть дуже гостро. Можливо, саме тому обрано книгу, яка є актуальною у будь-який час, яка зацікавить широке коло читачів, яку було б цікаво і читати, і оформлювати.

Розділ І. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1. ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ВИДАННЯ

1.1 Аналітичний огляд розвитку книговидання

Тема книги як художньої форми,

що розгортається у просторі -

бездонна

М.Бичков, ілюстратор, художник книги

Книжка - це основне джерело пізнання всього сущого. Безсумнівно, технічний прогрес породив нові джерела інформації - приміром, електронні, але тільки книжкою можна скористатися безпосередньо, без будь-яких додаткових технічних засобів і при цьому одержати естетичну насолоду, особливо якщо її майстерно видано.

Книга розвивалася одночасно з розвитком суспільства, втілюючи в собі його основні досягнення і відповідаючи вимогам тієї чи іншої історичної епохи. Книга як продукт, створений в сфері матеріального виробництва, має речову форму, яка вирізняється своєрідністю й індивідуальністю елементів, характерних для кожного історичного відрізку часу. Між тим вона впливає на найтоншу сферу людської особистості - на її духовний світ. Під впливом книги у кожного індивіда виникають різні ідеї, образи, думки, які в процесі буття формують сукупне знання, яке дає поштовх новому витку в розвитку громадської свідомості. Не дивлячись на дуалізм, закладений в природі книги, вона є єдиним цілісним організмом, який має своєрідну, характерну для кожної епохи естетику, втілену в художньо-графічних формах.

Раніше, століття тому, книжки друкувалися зовсім інакше, ніж сьогодні. Верстальники, типографи, редактори, художники вручну оформлювали текст книги. Причому оформлювали не лише ілюстраціями та кольорами, а й збагачували тексти правильними типографськими символами.

Сьогодні ситуація з типографією набагато гірша. У поліграфічній продукції можна знайти безліч помилок, неточностей, чужих знаків, котрі не притаманні нашій мові і не повинні використовуватися. Люди бачать ці помилки і сприймають їх як належне, а потім відтворюють, вважаючи помилкове правильним та даючи поштовх неграмотності. Для економії матеріалів та місця деякі символи «спростилися» (лапки перестали бути парними) або й узагалі зникли (наприклад, тире, мінус і дефіс стали одним знаком). Із новим поколінням верстальників та типографів, котрі почали готувати тексти на друкарській машинці, красива типографія фактично припинила існування. На розкладці сучасної клавіатури відсутні правильні звичайні парні лапки чи тире; у звичайному текстовому редакторі неможливо підготувати текст з висячою пунктуацією.

Область проектної діяльності художника-конструктора дуже обширна і складна. Тут здійснюється пошук головних, принципових особливостей проектованого видання.

Для кожного видання певного типа, певної функціональної групи перш за все необхідно знайти принципи його органічної організації. Необхідно пройти дорогу від рукопису автора і перших ідей, вистав-образів по майбутній книзі до її ескіза (реального матеріального проекту), що відповідає безлічі всіляких завдань: ідеологічних, художніх, комунікативних, комерційних, ергономічних і ін.

Макет - по можливості наближене відтворення об'єкту. У макеті видання опрацьовуються художня організація, економічна, аналізується доцільность вибраного рішення і матеріалів. Проводиться точний посторінковий розрахунок об'єму видання і перевіряється принципова система організації його елементів, перевіряється зовнішній вигляд книги і зручність конструкції.

Сучасному художньому конструюванню властивий особливий метод проектування, який отримав назву системного. В першу чергу тому, що проектований об'єкт розглядається, аналізується як система, і, по-друге, тому, що обов'язковий облік властивостей не лише самого проектованого об'єкту, але і споживача, і виробництва. (В даному випадку - аналіз книги, її читача і можливостей виробництва.)

Системне проектування широко застосовується в інженерному конструюванні, де має добре розроблену теорію і методичну основу. Методичний досвід системного проектування в книжковому мистецтві дає можливість художникові спиратися не лише на властивості особистого досвіду і інтуїції художника, але і на об'єктивні дані логічного аналізу. Нова професія - художник-конструктор - усе більш затверджує себе. Вона є закономірним розвитком професії художньо-технічного редактора.

Загальна, єдина мета художника-конструктура і художнього редактора на сучасному етапі - організувати книгу, щоб вона щонайкраще була пристосована для виконання певного діапазону суспільних функцій.

Художній редактор як організатор видавничого процесу, зберігши свої редакторські функції як головні, передає проектування і комплексне оформлення особливо складних видань художникові-конструктору, що працює на тих же творчих підставах, що і ілюстратор.

Сучасний художник-конструктор книги, на відміну від своїх попередників, спираючись на розвинену науково-методичну і естетичну базу, повинен уміти творчо враховувати безліч чинників, що впливають на формування майбутнього видання: політичних і просвітницьких, духовних і матеріальних, споживчих і виробничих. В той же час він повинен уміти будувати ансамбль книги, естетично осмисливши її просторово-образну форму.

Діяльність художника-конструктора стимулюють два головні чинники: перший - зробити видання доцільним, добитися, щоб воно повніше виконувало наказану йому функцію (навчати, здійснювати ідеологічне виховання, поширювати наукові відомості і ін.); другий - створити художню цілісність і цінність, які підсилюють за допомогою емоційної дії сприйняття вмісту авторської праці.

У науковому відношенні художнє конструювання книги вдосконалюється не лише за рахунок досягнень мистецтва, але і даними багатьох наук і наукових дисциплін - соціології, психології, економіки, педагогіки, деяких положень теорії інформації, кібернетики і теорії візуальних комунікацій. Використовуючи цей об'єктивний матеріал, художник-конструктор з більшою, чим раніше, визначеністю може вирішувати багато проектних завдань.

Художнє конструювання - комплексний творчий метод організації книги, який формує і розвиває всі її якості від утилітарних до естетичних. Художник-конструктор покликаний організувати книгу цілком як функціональний комплекс і композиційний ансамбль.[31]

Для ілюстратора і для конструктора книги усі елементи книги - предмет вільної гри. Його задача - «узгодити консервативні елементи з мінливими, рухомими елементами. Знайти усім елементам місце, масштаб, пропорції, організувати та напружити білий простір, вибудувати режисуру книги».[32]

1.2 Аналіз параметрів оригіналу

Перед початком роботи над дипломним проектом, уважно проаналізувавши попереднє видання заради виявлення недоліків і пошуку методу їх усунення, ознайомилась зі зразками оформлення літературно-художніх видань та теорією оформлення дитячої книжки.

Вийшло так, що оригіналом можна вважати книгу, вже видану видавництвом . Так як верстка була продиктована загальним дизайном серії «Сучасна дитяча поезія», у якій вийшла книга, то вважаю за доцільне зробити свій варіант верстки і оправи на основі того ж текстового і графічного матеріалу.

Книга «Віршів повна рукавичка» - книга верлібрів для малят.

Верлібри - чи писав вже хтось верлібри саме для дітей? Один із найскладніших українських поетів-герметиків Михайло Григорів написав книжку «Зелена квітка тиші», яку мені у видавництві також пропонували для оформлення. Журналістка Леся Коверзнєва написала з цього приводу, виразивши і мої думки:

«(…) І хоча вона побачила світ у серії «Сучасна дитяча поезія», думаю, не лише в мене виникло питання: чи можуть діти зрозуміти верлібри? Чи сподобаються вони їм? Адже дитяча поезія традиційно римована, а верлібр потребує підготовки, праці, пошуку, певного хотіння осягнути щось, на перший погляд, неосяжне. Попри багаторічну історію цього жанру, не кожна доросла людина готова сприйняти вільний вірш, визнати існування верлібрів як таких. «Немає рими - немає вірша» - скільки разів доводилося чути подібне від освічених, нібито мислячих людей. (…) Діти завжди відкриті до нового, але це знайомство з верлібром ще більше переконало мене в тому, як важливо якомога раніше почати поглиблювати їхній світогляд. І не зупиняючись лише на власних уподобаннях, знайомити навіть із тими зразками світової культури, які суспільство вважає дивакуватими. Адже від цього залежить наскільки різнобічними особистостями вони сформуються». [33]

В мене ж був досвід читання своїх власних «перлів» дуже раннього віку, записаних мамою, і я помітила, що, власне, верлібри і Григоріва, і Голобородька мють із висловами самої дитини дуже багато спільного, відмінність у тому, що висловлені вони іншою, дорослою, людиною, у вигляді вільного віршу, майже хокку чи танка іноді. Тому варто розтлумачити образи, які стоять за текстом, розгорнути його, згадавши свої дитячі уявні особливості. Ось що каже ілюстратор М. Бичков про книжкову ілюстрацію для дітей: «Дитина бачить великим планом. Для неї предмет існує сам собою і не є об'єктом для чогось: дитина дивиться на квітку і думає про неї. Вона бачить». [32] Це спонукає до певних особливих рішень зображення. Звичайно перед художником-ілюстратором постає нелегке і відповідальне завдання створити оформлення, яке дуже гармонічно супроводжувало б та доповнювало б текст.

· Книга призначена для дітей молодшого шкільного віку.

· Формат видання 70х90/16. Загалом формат досить зручний, книгу зручно тримати в руках. Гарнітура шрифту - Korinna. Колонцифра нестандартно - вважаю, що занадто нестандартно розміщена справа на одній сторінці розвороту для обох сторінок через похилу риску.

· Ілюстративний матеріал у вигляді вільних композицій на білому тлі трохи плаває при відсутності строгої організаціі тексту.

· Авантитул

· Титул ілюстрований.

· Форзац ілюстрований

· Обкладинка вирішена під стиль серії: містить велику ілюстрацію на білому тлі. Шрифт мальований і не досить читабельний - моя помилка.

· Для книжкового блоку використали папір офсетний. Книжковий блок зшито шовковими нитками. Наклад: 2 000 примірників.

Визначення поліграфічної якості попереднього примірника:

· Друкарські форми на аркушах розміщені рівномірно.

· Фарба не пробиватєься на зворотну сторону сторінки.

· Незадрукованих літер немає

· Ілюстрації повністю відповідають темі книги.

· Міток на згині сторінок не видно.

· Аркуші обрізані рівно.

· Папір однакової якості.

Проаналізувавши видавничий варіант книги, було виявлено ряд недоліків, які можливо покращити за рахунок обраних приорітетних параметрів: більш строгої верстки, організації простору книги. Тому важаю доцільним перевидання даної книги.

1.3 Технічна характеристика видання

Враховуючи аналіз попереднього видання та рішення по удосконаленню (створення нової) книги, було складено технічну характеристику параметрів. Дані записані в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Технічна характеристика видання.

Найменування

показника

Запропоноване видання

Формат

70х90/16

Кількість сторінок

Фізичні аркуші

Умовні друкарські аркуші

Обліково-видавничі арк.

80

5

5,8

7,65

Тираж, тис

2

Гарнітура і кегль шрифта для тексту

Титульні елементи

Характер оформлення

Кількість фарб

титул

текст та ілюстрація

4

Ілюстрації

Лініатура растру

Кількість фарб

Кількість полос

Ілюстративність видання

100

4

1

80%

Палітурна кришка

Тип

Покривний матеріал

7

папір, картон

Блок:

Форма корінця

Вид скріплення

Матеріал скріплення

прямий

шиття нитками

шовкові нитки

Метод друку:

Текст

Ілюстрація

Палітурна кришка

офсетний

офсетний

офсетний

Цупкість паперу

крейдований 90г/м2

Захисний матеріал на обкладинці

ламінування матовою плівкою

1.4 Розробка конструкції видання

1.Формат видання - 70х90/16, формат після обрізу становить - 170х215мм. Такий формат є трохи наближеним до квадратного, досить приємний та зручний. Художнику цілком є простір для створення вільних і незажатих ілюстрацій, різноманітних композицій.

2. Обкладинка видання відноситься до 7 типу. Друк в 4 фарби. На ній ілюстрація, на якій зображено велику Рукавичку, повну віршів, буквально до назви, яку несе малесенька бджола. Рукавичка зшита із різнокольорових клаптиків, як і вірші, що в ній зібрані, із різних пір року, інші скоріше загадки, одні бешкетливі, деякі споглядальні, подібні до японських хокку. Кольорове вирішення - барвисте з домінуванням білого як активного простору. Шрифтова композиція зв'язана з зображенням. Використані шрифти - DavidaC у заголовках та Agatha Modern як основний шрифт.

3. Форзац кольоровий, продовжує кольорову гамму обкладинки, але світліший насиченіший. Вирішений плоскісно, єдиний «повновагомий» простір у книзі, для контрасту як з обкладинкою, так і з подальшими розворотами, виповненими легко. На форзаці зображено клаптикову ковдру або частину рукавички, а персонажі з кожного клаптика немов би оживають прямо на очах, і починають жити і діяти. Форзац вводить у простір книги.

4. Авантитул ілюстрований як перехід від «повновагомого» форзацу до білого простору книги. Також він композиційно подібний до кінцевого розвороту з вихідними даними. Разом вони ніби обрамовують видання.

5. Титул розворотний, містить ілюстрацію із зображенням сонечка, промені його з ниток. Немов це нитки з рукавички. Шрифти використані ті ж, що й на обкладинці і корінці.

6. Ілюстрації книги створенні вручну кольоровими олівцями, потім мінімально оброблені за допомогою сучасних комп'ютерних програм. Кольорове вирішення ілюстрацій, як і всього видання, побудоване на грі кольору. Аким Левич, головний художній редактор журналу «Малятко» зауважив, що у цій книжці колір «звучить», чого я і бажала досягти: щоб колір розмовляв як самостійний метод виразності. Книгу надруковано на молочного кольору папері, що надає м'якості зображенню. А так як в ілюстраціях домінує білий колір, це дуже доречно. Композиції верстки різноманітні та вільні. Спускова сторінка містить анотацію і певний вступ. Єдиний багато текстовий розворот.

7. Шрифт: Agatha Modern, 16 пт, пряме світле накреслення.

8. Колонцифра позначає не сторінку а окремий вірш, що у даному випадку доречніше. Розміщується залежно від композиції як її елемент, що не заважає знаходити її без зусиль.

9. Вихідні дані..

Таблиця 1.1. Класифікаційна характеристика видання

Ознака

Вид

1. За матеріальною конструкцією

книжкове

2. За знаковою природою

текстово-образотворче

3. За періодичністю

неперіодичне

4. За змістом

дитяче, літературно-художне

5. За типом видання

покращене

6. За віковою категорією

для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

7. За терміном використання

ІІІ гр. середньотермінове (4 -10 років)

8. За товщиною блока

в палітурці

Отже, в розділі було проаналізовано технічну характеристику видання.

2. ВИБІР СПОСОБУ ДРУКУ

Терміном „друк” називають вид чи процес одержання друкованих відбитків. Звичайно, у широкому змісті слова під цим терміном розуміють друковану продукцію, і насамперед, періодичні видання (газети, журнали і т.д.).

Друкування -- це багаторазове одержання ідентичних відбитків тексту і зображень за допомогою переносу фарбового шару в більшості випадків з друкарської форми на матеріал, що задруковується, тобто папір, картон, жерсть, плівку і т.д.

Друкарська форма -- це носій графічної інформації (тексту і зображень), призначений для поліграфічного розмноження. Друкарська форма являє собою пластину (чи циліндр), на поверхні якої знаходяться друкуючі і не друкуючі елементи (пробільні).

Друкуючі елементи -- це ділянки форми, на які в процесі друкування наноситься фарба.

Пробільні елементи -- це пробіли відповідно, що не приймають на себе фарбу ділянки.

До недавнього часу основними технічними засобами поліграфічного виробництва для виготовлення різноманітної продукції були високий, офсетний плоский та глибокий друк. За прогнозами досліджень асоціації поліграфістів Великобританії у 2010 році частка офсетного друку серед інших буде складати 40 %. Це значно більше, ніж частка будь-якого іншого способу друку. Основні конкуренти офсетного друку -- глибокий друк (незамінний, поки що, при величезних тиражах), цифровий друк (використовується для виробництва повнокольорової продукції малими тиражами) і флексографія -- складають основну загрозу для розвитку офсету. Інші види, хоч і знайшли свою нішу на ринку виробництва поліграфічної продукції, суттєвої конкуренції не складають.

2.1 Офсетній друк

Офсетний друк - це спосіб непрямого плоского друку, при якому фарба з друкарської форми передається на папір через проміжний, офсетний циліндр.Свою назву, офсетний друк, отримав від англійського слова offset (передавати з чогось), яким називали проміжний гумовий циліндр, що в друкарській машині й передавав (переносив) зображення з форми на папір.

Вперше застосували цей метод в 1878 р. для друкування на бляшаних консервних банках. Оскільки друкувати безпосередньо з літографського каменю було неможливо, винахідники встановили між каменем і листом бляхи гумовий валик.

Він є основним видом друку при виробництві великої кількості поліграфічної продукції. Він дозволяє одержувати високоякісні відбитки з високими лініатурами растра при високих швидкостях друку. Офсет -- добре відпрацьована стандартна технологія, що є однією з важливих її переваг. Відсутність єдиної системи стандартів, що зв'язує додрукарський і друкарський процеси - „ахіллесова п'ята” багатьох інших технологій друку. Головний недолік офсетного друку -- високі витрати на налагодження і підтримування необхідних технологічних режимів через нестійкість балансу фарба-зволожувач.

За технологією плоского офсетного друку зображення передається з форми на задруковуваний матеріал за допомогою проміжного (офсетного) циліндра, обтягнутого гумовотканинним полотнищем. Результатом цього є значно менший порівняно з високим і глибоким способами, тиск у зоні друкарського контакту. При цьому розтискування растрової точки мінімальне, і його легко компенсувати на стадії виготовлення форми. Передача зображення за допомогою еластичного матеріалу поліпшує якість друку і уможливлює розширення спектра задруковуваних матеріалів. Наявність зволожувального апарата зумовлюється способом друку. Присутність апарата помітно впливає на якість і продуктивність друку. Невирішеною залишається й проблема забезпечення балансу „друкарська фарба-зволожувальний розчин”. Зважаючи на це, працювати на машині плоского офсетного друку досить складно.

2.2 Високий друк

Високий друк відрізняється достатньо високою якістю відбитків і високою швидкістю друку при відносній простоті технологічного процесу. Недоліком є істотні витрати часу і матеріалів при підготовці устаткування до друку через складність процесу приправки друкарських форм. Робоча поверхня друкарських елементів не лежить ідеально в одній площині, а товщина задруковуваного матеріалу зазвичай коливається. Щоб компенсувати ці різниці, при друці підвищують тиск. Однак це можливо тільки до певної міри, адже призводить до появи рельєфу на відбитку й навіть до розривання задруковуваного матеріалу. Високий тиск друку спричинює різке зростання розтискування -- збільшення друкованих елементів на відбитку. Це потрібно компенсувати при виготовленні фотоформи. Проте не всі зміни друкарського елемента можна компенсувати: високий друк має обмеження щодо лініатури растра, що відтворюється, і розмірів мінімальних друкарських елементів. Фарба роздавлюється, що призводить до нерівномірності її розподілу по площині друкарського елемента, вона накопичується на краях і на відбитку площа елемента збільшується, а це вже призводить до спотворення штрихів, растрових елементів і зображення загалом. Тому і використовують у високому друці таку операцію, як приправлення -- вирівнювання тиску друку.

Флексографічний друк. Використання еластичної рельєфної форми дозволяє значно знизити тиск в зоні друкарського контакту. Однак тонкі штрихи та дрібні штрихові елементи в друці тут є дуже нестійкі через еластичність матеріалу, яка призводить до значних спотворень на відбитку. Ось чому флексодрук наче одразу стає проблематичним для друкування зображень із застосування растрів і дуже дрібних штрихів. Використання летких розчинників для розведення і регулювання швидкості закріплення фарб не тільки викликає питання екологічного й економічного характеру, але створює ще й проблему контролю і стабілізації в'язкості фарби під час друку. Системи автоматичного регулювання фарби досить дорогі і не входять до стандартної комплектації машини.

2.3 Глибокий друк

Висока металоємність і великі габарити машин глибокого друку обумовлюють високу вартість цих агрегатів. Однак вони характеризуються високою продуктивністю, відносною простотою конструкції й експлуатації, а також якістю друку: такої високої насиченості фарбових відбитків і якості тонопередачі практично неможливо досягти іншими способами друку. Застосування глибокого друку вигідне тільки при великих накладах -- 70-250 тис. відб. -- насамперед через його велику капіталоємність, а також значні затрати ручної праці на кінцевій (контрольно-коректурній) стадії виготовлення формних циліндрів.

Отже, з огляду на все вище зазначене, можна із впевненістю сказати, що традиційний офсет є поза конкуренцією, тому саме цим способом друкуватиметься обране видання.

3. ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Для книжково-журнальних видань передбачаються такі технології як computer-to-film, computer-to-plate, computer-to-print, computer-to-press.

Computer-to-film - ця технологія незважаючи на її поширеність, не є оптимальною через:

- довгий цикл до друкарської підготовки видання;

- втрати якості через потреби ручного монтажу;

- чутливість пластин до денного світла;

- суттєві втрати якості під час експонування плівок ( утворення ореолів, залежність параметрів растрової цятки від параметрів експонування та проявлення);

- втрата якості через оптичні ефекти у світлочутливому шарі звичайних пластин (розсіювання);

- залежність параметрів растрової цятки на пластині під час експонування та оброблення;

- вплив фізичних параметрів растрової цятки на баланс «вода - фарба» під час друку;

- тривале прилагодження друкарської машини;

- бажану наявність фото вивідного пристрою формату, ідентичного друкарській машині; потребу постійно слідкувати за якістю та терміном збереження плівок, пластин, інших витратних матеріалів.

Сomputer-to-plate (з комп'ютера на форму) -- ще більше
автоматизовано, ніж «computer-to-film»». Цим способом сама
друкарська форма піддається експонуванню (без застосування плівок).

Сomputer-to-print - це є найшвидший спосіб завдяки застосуванню комп ютерною техніки, електронна інформація подається безпосередньо на друкарську форму, що вже є в друкарській машині - постійний носій зображення - формний циліндр (принцип електростатичних копіювальних пристроїв та лазерних принтерів) або дістають зображення безконтактним способом без застосування друкарських форм (струминний друк та ін.).

Сomputer-to-press -це безпосереднє виведення інформації з комп ютера на змінний носій (формний циліндр або пластину, встановлені в друкарську машину).

Технології computer-to-print та computer-to-press використовуються для рекламної продукції та оперативної поліграфії.

Так як дане видання друкуватиметься способом традиційного офсетного друку, технології computer-to-press та computer-to-print далі не розглядатимуться, а враховуючи виявлені недоліки технології computer-to-film, було обрано термальну технологію computer-to-plate.

Технологія computer-to-plate (комп'тер-друкарська форма, що скорочено позначається C-t-P) -- це спосіб виготовлення друкарських форм, при якому зображення на формі створюється тим чи іншим способом на підставі цифрових даних, одержаних безпосередньо з комп'ютера. При цьому повністю відсутні будь-які проміжні суттєві напівфабрикати: фотоформи, репродукційовані оригінали-макети, монтажі і т.д.

За своїм змістом технологія C-t-P -- це керований комп'ютером процес виготовлення друкарської форми способом прямого запису зображення на формний матеріал. Цей процес, який реалізується за допомогою одного або кількох лазерів, більш точний, оскільки кожна пластина є першою оригінальною копією, виготовленою на підставі одних і тих самих цифрових даних. У результаті забезпечуються більша чіткість точок, більш точне суміщення, більш точне відтворення всього діапазону тональності вихідного зображення, менше розтискування растрової точки одночасно зі значним прискоренням підготовчих та налагоджувальних робіт на друкарській машині.

Впровадження CtP-технології забезпечує реальні переваги порівняно з традиційною технологією фотоскладання і формного процесу, які можна сформулювати так:

· скорочується час технологічного циклу виготовлення друкарських форм (виключаються операції оброблення фотоматеріалу, копіювання фотоформ на формні пластини та оброблення заекспонованих формних пластин);

· залишаються непотрібними для виробництва ФСА, проявні машини, копіювальне обладнання, а це -- економія виробничих площ, витрат на придбання та експлуатацію техніки, електроенергії, скорочення чисельності обслуговуючого персоналу;

· підвищується якість зображення на друкарських формах завдяки зниженню рівня випадкових і систематичних завад, які витікають під час експонування та оброблення традиційних фотоматеріалів (вуаль, ореольність) і копіювання монтажів на формні пластини. Оскільки при виготовленні форм прямим експонуванням монтаж плівок відпадає, проблеми, пов'язані з неточністю монтажу або похибками в ньому, повністю виключаються;

· поліпшуються екологічні умови на поліграфічному підприємстві через відсутність хімічного оброблення плівок.

CtP поділяється на дві технології :

· „термальну” (пластини чутливі до випромінювання з довжиною хвилі від 830 нм);

· „фіолетову” (пластини чутливі до випромінювання з довжиною хвилі до 405 нм).

Основні відмінності між ними містяться у фізичних властивостях технологій експонування різних типів пластин і, відповідно, в конструкціях пристроїв експонування. Термальні пластини в процесі експонування закріплюються на зовнішній поверхні обертового барабана і вимагають більшої енергії, прикладеної до пластини, а це означає, що процес експонування проходить повільніше. Для того щоб забезпечити високу швидкість, застосовують багатопроменеві системи експонування. Це компенсує повільне обертання барабана. У пристроях „фіолетової” технології пластина кріпиться на внутрішній поверхні нерухомого барабана, її експонування проводиться рухомою експонуючою головкою. У зв'язку з такою конструктивною різницею „термальні” системи експонування дорожчі, ніж „фіолетові” за рахунок використання в них важких прецизійних обертових барабанів з системами автоматичного балансування та багатопроменевих систем експонування. Термальні пластини випускаються більшою кількістю виробників (близько 10) та широко доступні на ринку. Фіолетові пластини, в свою чергу, поділяються на срібломісткі та полімерні. Срібломісткі пластини випускає тільки один виробник, полімерні -- кілька (3-4), а це може викликати перебої у постачанні. Срібломісткі пластини залишатимуться дорожчими за рахунок вмісту срібла. По максимально можливій лініатурі растра термальні і фіолетові срібломісткі пластини приблизно рівні. Фіолетові полімерні пластини їм у цьому поступаються, а також не дозволяють виводити зображення із застосуванням стохастичного растрування.

Було вирішено обрати термальну технологію тому, що саме вона домінує на світовому ринку, а отже є великий вибір росходних матеріалів від багатьох виробників і їх вартість постійно знижується.

Було обрано CtP-пристрій - Trendsetter VLF Quantum AL - розроблений для напів-автоматичної роботи з можливістю дооснащення однокасетним пристроєм автоматичної завантаження і розвантаження пластин.

4. ДОДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Додрукарські процеси включають усі технологічні процеси підготовки видання до друку на комп'ютерно-видавничій системі - обробка текстової інформації, відтворення ілюстративного матеріалу, верстка видання, коректурні відбитки, кольороподіл і растрування, електронний спуск шпальт, кольоропробний бідбиток, збереження інформації на носії, виготовлення друкарських форм.

4.1 Обробка текстово-ілюстративного матеріалу

Вибір комп'ютерної техніки та програмного забезпечення

В основі комп'ютерно-видавничої системи лежать:

1. Комп'ютер, що дає змогу здійснити на ньому верстку видання, підготовку графічного оформлення, обробку ілюстрацій, кольороподіл і растрування, електронний спуск шпальт.

2. Графічний інтерфейс, що дає можливість відображати на екрані шрифти та графіки в реальному вигляді. Це дало поштовх до створення програм верстання видань у режимі «що бачиш на екрані, те й матимеш на фотоформі» - режимі WYSIWYG.

3. PostScript - універсальна мова опису окремих сторонок друкованого аркуша та його самого як цілого. Ця мова дала можливість використовувати єдину програмну базу для різних вивідних пристроїв.

Запропоновані параметри комп'ютера

Для створення видавничого оригінал-макету майбутнього видання книги найкраще використовувати графічні та робочі станції Apple Macintosh. Apple Power Macintosh G4 - робочі станції для професіоналів. Продуктивність двопроцесорної моделі Power Mac G4 в професійних програмах, таких як Adobe Photoshop, до 83 процентів вище, ніж PC з процесором Pentium IV 3,1GHz (показники основані на найбільш часто використовуваних операціях в Adobe Photoshop 7.0).

Таблиця 4.1- Технічні характеристики компютера Apple Power MacintoshG4

Процесор

MPC 7400 400/Dual 450/Dual 500 МГц. L2 кеш: 1 MB backside (1:2)

Пам'ять

ROM: 1 MB ROM + 3 MB завантажуємося в RAM. RAM: до 1.5 Гб - 4 слоту PC100 SDRAM DIMM (100МГц/10ns). Відео пам'ять: 16 Мб (Ati Rage 128 Pro 2D/3D AGP)

Комплектація

ZIP-drive 100Мб, FireWire: 2400 Мбіт/c. HDD 20/30/40 Гб Ultra ATA-66. Три PCI 64bit 66 МГц. AirPort - з додатковою картою. Два USB-порта (12Mbs). Аудіо вхід/вихід 16 bit стерео. Ethernet: 10/100/1000B-T. DVD-ROM/DVD-RAM

Операційна система

MacOS 9.0.4 - MacOS X 10.1.3

Таблиця 4.2- Технічні характеристики компютера Pentium IV

Процесор

3400 МГц, Cedar Mill, підтримка технологій x86-64, Hyper-Threading, SSE2, SSE3, NX Bit, техпроцес 65 нм, Кэш L2: 2048 Kб

Пам'ять

RAM: DDR2 1066 (PC2 8500) DIMM 240-контактный, 2x2048 Мб, 2.1 В, CL 5. Відео пам'ять: Radeon HD 4870 X2 ядро: 750 МГц, RAMDAC: 400 МГц, память: 2048 Мб, GDDR5, 3600 МГц, 512 бит

Комплектація

HDD: 500GB SATA/ 300 NCQ, DVDRW, scrollmouse, keyb, WXPPRus+VistaBus DVD

Операційна система

Windows XP Professional - Windows Vista® Business

Монітор: SyncMaster75NF(T)/707NF/700NF, MagicSyncMaster CN 177A(P) на ASUS V8420 v29.40a.

Сканер

- Для введення тексту в комп'ютер

В даному проекті передбачається технологія ОРС (оптичне розпізнавання символів), що забезпечує засоби для зчитування надрукованого на машинці або на принтері матеріалу шляхом його сканування, що позбавляє від необхідності повного набору тексту.

Існує досить багато систем ОСВ - СuneiForm, Intuititia тощо, але для українських користувачів найбільш відома Fine Reader компанії «АВВYY». Ця система має великі можливості з розпізнавання докуменів, що складаються різними (навіть декоративними) шрифтами. Остання версія Fine Reader - 6.0 Professional -- дозволяє розпізнавати тексти 176 мовами світу, 30 з яких мають словарну підтримку та, відповідно, систему перевірки орфографії. Під час розпізнавання тексту система не тільки аналізує кожен окремий символ, але і його контекст, тобто слова. Такий принцип розпізнавання дозволяє досягнути високої точності.

Сканований текст зберігається в форматі *.dok, для подальшої роботи з ним в текстовому редакторі MicrosoftWord.

- Для введення ілюстрацій в комп'ютер

Для введення зображення ілюстрації в комп ютер при виготовленні ілюстрованої книги використовуються різні пристрої: планшетні, циліндричні та слайд-сканери; цифрові фотокамери; накопичувачи інформації для зчитування з компакт дисків; різні інші джерела відеосигналів. Однак найбільшого поширення набули саме сканери, решта пристроїв мають обмежене застосування через свої технологічні особливості.

Задля того, щоб обрати сканер необхідно враховувати ряд технічних характеристик, кожна з яких є важливим елементом процеса отримання високоякісного зображення , а також різний характер та графічну складність оригіналів, що скануються. Для отримання професійної якості зображення малюнки повинні бути відскановані з мінімальною якістю в 600 dpi. Якість при виведенні також повинна бути прийнята до уваги. Якість не менша 600 dpi, а кращі результати отримують при 1200 dpi. Отже, для даного видання правильний вибір сканера відігріє важливу роль. Оскільки формат видання 170х215 мм після обрізу, і книга містить ілюстрації на весь розворот, то сканер треба вибирати А3 формату. Якщо продивитись порівняльні таблиці сканерів, що пропонуються, то увагу привертають два сканери:

1. барабанний сканер «SG-8060P» фірми «Dainippon Screen».

2. барабанний сканер Tango фірми Heidelberg Prepress.

Таблиця 4.4- Основні технічні характеристики першого сканера фірми «Dainippon Screen» «SG-8060P» для сканування ілюстрацій

Максимальний формат

Непрозорий оригінал, мм

Прозорий оригінал, мм

655х538

610х538

Оптичне розрішення, dpi

12000

Діапазон оптичних щільностей,

Dmax

4,1

Межі маштабування, %

від 10 до 3000

Глибина кольору, bit

48

Високу швидкість сканування забезпечують 13 сигнальних процесорів DSP, що їх змонтовано у тракті цифрової обробки інформації сканера.

Таблиця 4.5- Основні технічні характеристики другого сканера фірми Heidelberg Tango для сканування ілюстрацій

Максимальний формат

Прозорий оригінал, мм

480x450

Оптичне розрішення, dpi

2400

Діапазон оптичних щільностей,

Dmax

3,9

Межі маштабування, %

від 20 до 3000

Глибина кольору, bit

12

Отже, обираємо барабанний сканер «SG-8060P» фірми «Dainippon Screen», оскільки за своїми характеристиками він більше підходить для даного видання.

Але доступнішим виявився сканер EPSON PERFECTION V30, який хоча і лише А4 розміру, але сканує якісно і має функції, що поліпшують результат сканування кольорового графічного матеріалу. А функція об»єднання фото за допомогою програми Adobe Photoshop відома.

Таблиця 4.3- Технічні характеристики сканера EPSON PERFECTION V30

Тип сканера

Планшетний, кольоровий

Фотоэлектричне обладнання

Лінійний кольоровий датчик ПЗС

Ефективных пикселів

40,800 Ч 56,160 пикселів при розширенні 4800 dpi

Область сканування може зменьшуватися за великих розширень.

Розмір документа

Непрозорий: 216 Ч 297 мм A4 або US letter

Оптичне розрішення, dpi

4800 dpi (обычное сканирование)
9600 dpi с технологией Micro Step (детальное сканирование)

Розширення на виході

від 50 до 6400, 9600 і 12800 dpi (від 50 до 6400 кроком 1 dpi)

Глибина кольору, bit

16 бит/пиксел для кожного базового кольору (внутрішнє) 16 бит/пиксел для кожного базового цвета (зовнішнє)

4.2 Верстка, коректура

Після отримання тексту в електронному вигляді, редактор вносить деякі правки до тексту, поділяє його на частини та глави в програмі MicrosoftWord. Одержаний файл він віддає верстальнику.

Верстка - це виробничий процес монтажу всіх елементів сторінки видання (текст , ілюстрації, колонтитул, колонцифри) в смугу.

Виділяють декілька типів розташування ілюстрацій на смузі:

1) відкрита верстка - при якій ілюстрація розміщується зверху або знизу смуги або в одному з її кутів;

2) закрита верстка: текст прикриває ілюстрацію зверху і знизу;

3) смугова верстка: ілюстрація повністю займає смугу;

4) глуха верстка: ілюстрація з усіх сторін прикрита текстом;

5) верстка з виходом ілюстрацій за поля так, що поля немає зовсім;

6) верстка з ілюстраціями на полях;

7) комбінована верстка: поєднуються різні типи верстки.

Для роботи над оригінал-макетом використовується комбінований тип верстки, оскільки основний акцент у виданні ставлю саме на ілюстрації, які повинні гармонійно поєднуватись з текстовою частиною. Книга містить, окрім сторінок з текстом, форзац, авантитул, ілюстрований титул. Кожна старанно оформлена книга має в собі апарат видання. Це своєрідні тексти, що доповнюють видання, для допомоги читачеві у користуванні ним (довідково - допоміжний апарат видання) і краще зрозуміти його зміст. У виданні до довідково-допоміжного апарату відноситься зміст. З усього науково - довідкового апарату (вступна стаття, передмова автора, редактора чи видавництва, післямова, бібліографічні посилання, книжкові бібліографічні списки та покажчики) у новій книзі буде присутнім лише вступ, оскільки всі інші не є характерними для дитячої книги, розрахованої на читацьку аудиторію молодшого шкільного віку.

Коректурні відбитки

Після закінчення верстки видання книгу роздруковують на лазерному принтері для перевірки та редагування. Оскільки на даному етапі не перевіряється якість малюнків, то книгу друкують на чорно-білому принтері з низькою якістю друку. Сторінка видання менша за А3 формат, тому використовується принтер А3 формату.

Таблиця 4.6- Основні технічні характеристики лазерного принтера

Xerox Phaser (TM) 5400

Розрішення, dpi

1200

Формат аркушів,

min

max

A6

А3+

Щільність паперу, гр./м І

min

max

60

200

Кількість фарб

1, чорна

Швидкість друку,

сторінок/хвилина

40

Також повна мережева підтримка 10/100BaseTX; друк без полів, друк з паролем; мова опису сторінок PCL5e, PCL6e, Adobe PS2, Adobe PS3; можливість загрузки лотків без зупинки друку; та максимальне щомісячне навантаження до 200 000 сторінок роблять цей принтер ідеальним для нас.

4.3 Виготовлення оригінал-макету

Основою сучасного видавничого та додрукарського поліграфічного процесу є комп'ютерна видавнича система, яка є спеціалізованою комп'ютерною системою, призначеною для: вводу та обробки текстової, та графічної інформації: створення електронного макету (верстки) видання; отримання оригінал-макету, виготовлення друкарських форм, що використовуються у подальших процесах отримання готового видання. Залежно від виду та обсягу здійснюваних робіт комп'ютерна система може складатись із декілька окремих спеціалізованих робочих місць або їхніх груп, сполучених між собою інформаційними каналами (мережами або переносними носіями інформації).

Задачею відділу дизайну є створення оригінал-макету. Для цієї мети встановлено потужні комп'ютери відповідно з підладнаним периферійним обладнанням, до якого відносяться принтери, сканери, прилади для зчитування електронний копій з різних носіїв та інше.

У випадку створення оригінал-макету дизайнер перед початком роботи узгоджує з замовником всі вимоги до оригіналу і тільки після цього розпочинає роботу.

4.4 Вибір програмного забезпечення

Для підготовки оригінал-макету використовується наступне програмне забезпечення:

1) для опрацьовування текстових масивів - Microsoft Word 2003;

2) для обробки образотворчої інформації PhotoShop CS2 v 6.0;

Adobe PhotoShop - це професійний інструмент для оброблення та ретушування фотографічних зображень, створення оригінальних ілюстрацій, виконання операцій високоякісного кольороподілу.

3) Quark Xpress - це професійна програма для верстання газет, журналів, брошур і рекламних проспектів. Крім верстання з унікальною можливістю оброблення тексту можна здійснювати операцію високоякісного кольороподілу та виведення на принтер та фотоосвітлювальні автомати.

На розробленому оригінал-макеті повинні проставлятися: хрести для перевірки суміщення фарб; шкали оперативного контролю.Шкали контролю виводяться для кожної друкуючої фарби. Потрібно відзначити, що такі елементи можуть не проставлятися (у випадку, коли цього не дозволяють зробити поля). На формах також необхідно вказувати колір фарби.

Впродовж довгих років додрукарські процеси здійснювали за класичною (репрографічною) схемою: за допомогою фоторепродукційного устаткування (фотоапаратів, збільшувачів, копіювальних рам, фотонабірних автоматів тощо) готують та отримують фотоформи тексту і ілюстрацій, з них складається монтаж, який контактним способом копіюється на формну пластину.

Багатостадійність та складність, висока собівартість, матеріаломісткість та трудомісткість етапу виготовлення фотоформ спричинили пошук і появу нових альтернативних схем, які стали домінуючими.

Вибір вивідних пристроїв

Технологія С

Схема 4.1- Детальна технологічна блок-схема додрукарських процесів за технологією CtP

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Пояснення до блок-схеми:

Т1-введення інформації до ПК;

Т2-завантаження файлів;

Т3-сканування авторського оригіналу;

Т4-роздруковування коректурних відбитків;

Т5-редагування;

Т6-правка коректурних відбитків;

Т7-створення дизайну графічної інформації;

Т8-дизайнерська правка;

Т9-екранна кольоропроба;

Т10-кольорокорекція;

Т11-технічне редагування;

Т12-верстання оригінал-макетів;

Т13-цифрова кольоропроба;

Т14-коректура;

Т15-виправлення помилок;

Т16-растрування;

Т17-кольороподіл;

Т18-електронний спуск полос;

Т19-електронний монтаж полос;

Т20-вивід друкарських форм.

Х1-авторський оригінал-макет машинописний і рукописний;

Х2-авторський оригінал кодований;

Х3-авторський оригінал друкований чи мальований;

Х4-папір для принтерів, порошок-тонер;

Х5-малюнки, фотографії, креслення;

Х6-монометалеві офсетні пластини;

У1-друкарська форма.

Спуск шпальт

Схема спусків, необхідна для кожної книги, задається під спосіб, яким аркуші будуть сфальцьовані після друку. Окрім послідовності розміщення сторінок, задаються передній (клапанний) і бічний опірний край паперового аркуша, сигнатурні та підборні мітки, поля.

Для даного видання обрано друк з "оборотом чужа форма". В цьому випадку для друку зошита одна форма використовується для друку однієї сторони аркуша, а друга форма з іншої сторони аркуша. Кожний аркуш дає один екземпляр. Цей спосіб може використовуватися для друку книжок з будь-якою кількістю сторінок в зошиті, а, також в різних друкарських машинах (односторонні та перфектні).

Однією з головних рушійних сил розвитку комп'ютеризованих до друкарських систем є прагнення інтегрувати та спростити виробничий процес. Дедалі більше його етапів контролюються комп'ютерними автоматизованими системами.

Монтаж включає в себе фізичне об'єднання всіх зверстаних сторінок в порядку, що забезпечує отримання монтажних аркушів або мікрофільмів з правильним розміщенням, з яких в подальшому можуть бути виготовлені друкарські форми.[2]

Для електронного монтажу пропоную систему «Signastation 5» від фірми «Heidelberg», яка сприяє поглинанню процесу ручного монтажу плівок комп'ютерними до друкарськими системами. Цей крок різко підвищує продуктивність операцій монтажу і, відповідно, усього друкарського процесу.

Вперше «Signastation 5» було випущено у 1995 році.

Під час електронного монтажу різко зростає якість продукції, бо відсутні огріхи позиціювання сторінок, сліди «скотча» тощо. На перехід машини з монтування одного формату на інший витрачається не більше дванадцяти хвилин. Монтувати спуск шпальт можна ручним управлінням або автоматично. Функція ручного монтажу відтворює процес ніби на монтажному столі. Для монтажу моєї книги пропоную використовувати функціє автоматичного монтажу. При ній пропонується набір готових варіантів розташування сторінок на аркуші, легко змінюється їхнє макетування, додаються сторінки. Досить вірно задати параметри сторінок, розміри сторінки видання та формат аркуша монтажу, розставити позначки обрізки, суміщення, і монтаж нових полос виконуватиметься автоматично.

Пристрій для оптичного монтажу Opty-Copy являє собою фотокамеру з комп'ютерним керуванням, що дозволяє розташовувати негативи, зроблені поза камерою. Сторінки сортируються в порядку згідно зі схемою спуску, а потім представляються для перезйомки. Оригіналотримач камери зміщується після експонування кожної сторінки згідно з спуском . Камера експонує сторінки в потрібній позиції групами по 16. Дана система прискорює процес монтажу, але при повторному друкуванні книги видавець має сплатити за повторення даної операції, оскільки негативів не матиме.


Подобные документы

 • Захист видання від різних ушкоджень як основна функція оправи книги, її естетична та інформаційна роль. Перелік обов’язкових титульних елементів. Характеристика типів текстів, які присутні у виданні. Основні види верстки ілюстрацій. Загальне враження.

  контрольная работа [16,3 K], добавлен 10.04.2009

 • Формат макету видання збірки дитячих віршів про котиків, його поліграфічне виконання і шрифтове оформлення, загальні вихідні відомості. Вимоги до ілюстрації. Скріплення книжкового блока, його покриття. Вплив кольорів і картинок на сприйняття дитини.

  курсовая работа [9,9 M], добавлен 23.12.2013

 • Технологічний процес виготовлення видання. Комплектування блоків вкладкою. Зштовхування та розрізка обкладинок. Скріплення брошури дротом (внакидку). Обладнання для виготовлення видання. Вкладочно-швейний різальний агрегат. Техніка безпеки на обладнанні.

  контрольная работа [21,9 K], добавлен 25.12.2010

 • Сучасна проблема книгодрукування. Основні поняття поліграфії. Види друку, матеріали. Формати видань, основні деталі книги. Сучасні брошурувально-палітурні процеси. Комплектування, зшивання та обробка книжкового блока. Контроль якості готових книг.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 28.04.2013

 • Розробка технологічної схеми процесу обробки графічної інформації для підготовки до друку видання: запрошення та візитної картки. Обгрунтування вибору способу друку. Аналіз оригіналу і вироблення стратегії обробки графічної та текстової інформації.

  курсовая работа [3,5 M], добавлен 13.12.2012

 • Принципові рішення з питань вибору техніки та технології виготовлення додрукарських форм для відтворення усіх частин видання. Вибір способу друкування. Технологічна характеристика друкарських машин. Виробнича програма з виготовлення друкарських форм.

  курсовая работа [331,4 K], добавлен 31.05.2015

 • Типи роздільної здатності моніторів, принтерів і сканера. Формати виведення зображень на друк. Програмні засоби для виконання трепінгу документів. Розробка технологічного процесу обробки ілюстрацій. Технічний контроль випуску друкованої продукції.

  курсовая работа [769,5 K], добавлен 11.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.