Розробка макету художнього видання

Формат макету видання збірки дитячих віршів про котиків, його поліграфічне виконання і шрифтове оформлення, загальні вихідні відомості. Вимоги до ілюстрації. Скріплення книжкового блока, його покриття. Вплив кольорів і картинок на сприйняття дитини.

Рубрика Журналистика, издательское дело и СМИ
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.12.2013
Размер файла 9,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ КОМПЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА КОМП'ЮТЕРНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КУРСОВА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

з дисципліни "Видавнича справа і технічне редагування"

Тема: Розробка макету художнього видання

Виконала

студентка групи ВП-428 Табачинська Т.В.

Керівник:

асистент кафедри КММТ Денисенко С.М.

Київ 2013

РЕФЕРАТ

Видання - основний вид опублікованого, друкованого, поліграфічного документа. Це документ, призначений для поширення в ньому інформації, що пройшов редакційно-видавничу обробку, отриманий друкуванням або тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, має вихідні відомості. До виданням можуть бути зараховані всі документи, випущені за планами видавництв або позапланово, на основі договорів з авторами, будь-якими способами поліграфічної печатки.

Літературно-художнє видання - це видання, що містить твір (одне або декілька) художньої літератури. У творі художньої літератури засобом пізнання і відображення дійсності є художнє слово.

ЛХВ покликані забезпечувати ознайомлення суспільства зі змістом творів художньої літератури, сприяти формуванню естетичного смаку, моральних принципів, високих моральних якостей, сприяти відпочинку. Читацьке призначення цих видань дуже широко.

Форма опису твори (віршована, прозаїчна), жанр (велика - роман, драма, епос; середня - повість, поема, есе; мала - розповідь, вірш), об'єкт і предмет опису (духовно-моральна сфера, соціальні проблеми, область естетики і ін) визначають характер інформації, що міститься в ЛХІ, впливають на його тип і вид.

Видання художньої літератури поділяються на три підтипи: наукове, науково-масове і масове.

Наукове видання творів художньої літератури відрізняється найбільшою повнотою відображення творчої спадщини письменника, точністю тексту, ретельно розробленим довідковим апаратом. Цей тип видання призначений для дослідницької роботи. Такі видання представлені у вигляді повного зібрання творів чи академічного зібрання творів, які включають все написане письменником: закінчені і незакінчені твори, уривки, начерки, листи, щоденники, статті тощо.

Науково-масове видання менш повно за складом. Воно включає не всі твори письменника, його довідковий апарат більш популярний. Коментар являє собою зв'язний розповідь, а вступна стаття носить характер огляду творчості автора, літератури, епохи і т.п. Науково-масове видання розраховане на більш широке коло читачів. Воно представлено у вигляді зібрання творів, що включає тільки найбільш значні твори письменника.

Масове видання художньої літератури покликане задовольняти запити самих широких кіл читачів, знайомити їх з найбільш значними художніми творами письменників-класиків і сучасних письменників. Це окремі видання літературно-художніх творів, збірники, альманахи, антології, вибрані твори.

Наукові зібрання творів мають великий об'єм (багатотомні - до 60 томів), розраховані на тривале користування, мають щільний палітурка, зазвичай покритий тканиною, суворе, наукового типу зовнішнє оформлення. Ілюстрації, як правило, документального типу.

Науково-масові видання призначені широкому колу читачів, розраховані на інтенсивне використання.

Підводячи підсумок вищесказаного, можна зробити висновок, що видання - найважливіший вид документа, головне джерело інформації, універсальний засіб соціальної комунікації.

Ключові слова у роботі: МАКЕТ, ШРИФТ, ВИДАННЯ, ВЕРСТКА, QuarkXPress 9.

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

ВСТУП

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Формати

1.2 Шрифтове оформлення

1.3 Полі графічне виконання. Загальні технічні вимоги

1.4 Вимоги до ілюстрації

1.5 Друкування видання

1.6 Скріплення книжкового блока

1.7 Покриття книжкового блока

1.8 Вихідні відомості

1.9 Вплив кольорів і картинок на сприйняття дитини

2. Розробка макета

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додаток 1

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

*.qxp - формат створеного макету в програмі QuarkXPress

*.jpeg - формат зображень початкових матеріалів

Типографський пункт(пт) -- одиниця виміру кегля шрифту.

Видання -- окреме самостійне повідомлення чи їх множина, які ЗМІ:

а) відредагували, сконструювали й зафіксували методами друкування, тиснення на папері чи копіювання на електронні або цифрові носії інформації;

б) доповнили передбаченими юридичними нормами вихідними відомостями; в) призначили для розповсюдження або вже опублікували /оприлюднили.

Макет -- взірець книжки, журналу тощо, виготовлення якого є етапом підготовки видання і має на меті остаточну перевірку правильності написання і розташування текстового та ілюстративного матеріалу.

ВСТУП

Темою курсової роботи є розробка макету літературно-художнього видання. Було обрано розділ дитячої художньої літератури, оскільки саме в останньому є можливість працювати з яскравим, цікавим та веселим матеріалом.

Уже в XV столітті дорослі знали про те, що діти люблять розглядати картинки, тому стали видавати Біблії і букварі з ілюстраціями, адже заради того, щоб зрозуміти те, що намальовано на картинці, дитина готова була прочитати будь-який, нехай навіть самий нудний, текст. А до початку XX століття майже у всіх країнах ілюстрована книга для дітей стає об'єктом для художніх пошуків великих майстрів графіки та живопису.

Метою мистецтва книги - було художня єдність оформлення дитячої книги, а ілюстрації до цих пір вважаються яскравими знахідками в цій області. Пізніше художники наново передивилися структуру книг для дітей, і вирішили зробити все, щоб якомога глибше проникнути у світ дитинства, і створювати абсолютно інші книги, які не тільки б ідеально увійшли в цей світ, а й стали його частиною. У цей період відомі живописці і графіки ставали авторами, і самі писали тексти для своїх картинок, а потім випускали яскраві книги, кожна з яких представляла собою зразок єдності тексту та зображення.

Художник-ілюстратор є співавтором книги, тим більше дитячої, адже в ній малюнки часто мають більше значення, ніж текст. Для такої книги бути погано ілюстрованою означає бути нецікавою і нечитаною, тому будь-яка ілюстрація визначається якістю її виконання. Сучасні поліграфічні бази відповідають найвищим вимогам до якості видаваних для дітей книг - полиці магазинів забиті найяскравішими виданнями. Однак варто докласти масу зусиль і часу, щоб відшукати хоча б кілька книг, що відповідають найголовнішим вимогам в ілюстративному оформленні видання - наявності художності, не кажучи вже про гарний смак та індивідуальність художнього стилю.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

За інформаційними знаками, згідно зі стандартом ДСТУ 3017-95, дитячі видання можна поділити на: текстові, нотні, картографічні, образотворчі.

За матеріальною конструкцією виділяють книжкове, аркушеве, комплектне видання, книжку-іграшку.

Детальніше зупинимось на книжці-іграшці, оскільки це видання особливих конструктивних форм, яке призначене для розумового та естетичного розвитку дітей. Розрізняють такі книжки-іграшки: книжка-ширмочка, книжка-вертушка, книжка з ігровим задумом, книжка-панорама, книжка-витівка, книжка-фігура.

Види видань за обсягом поділяють на: книги, брошури, листівки. За ознакою складу основного тексту розрізняють моновидання і збірник. За періодичністю виходу видання поділяють на неперіодичні та серійні. За матеріальним носієм інформації, що не за значено в стандарті ДСТУ 3017-95, але що засвідчує практика, можна виокремити видання паперові й електронні.

1.1 Формати

ГСТУ 29.6-2002. Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги не регламентує обмеження щодо форматів і говорить про те, що формат видання встановлюється видавцем залежно від виду та обсягу видання. Формат книжкового видання повинен відповідати вимогам ДСТУ 4489:2005.

Хоча регламентувати певні обмеження таки варто. Принаймні, що стосується найменшої вікової групи -- 1. Це аргументуємо в першу чергу тим, що маленьким читачам важко сприймати великі розміри видання.

1.2 Шрифтове оформлення

Під час створення дитячого видання має бути ретельно продуманий вибір таких параметрів, як кегль, гарнітура, насиченість, написання шрифтів, інтерліньяж.

Шрифтове оформлення та поліграфічне виконання дитячих видань регламентує стандарт ГСТУ 29.6-2002. Видання для дітей.

1.3 Полі графічне виконання. Загальні технічні вимоги

Кегель шрифту для першої групи, в залежності від довжини рядка, групи шрифту, місткості шрифту, накреслення вічка, коливається від 14 до 20 і більше пунктів. Текст на латинській графічній основі повинен бути відтворений шрифтовим кеглем не менше ніж 16 п. Якщо у вихідних відомостях зазначено «для читання дорослими дітям», кегель має бути не менше 12 п.

Основний текст на кольоровому фоні або на кольорових ілюстраціях повинен бути відтворений шрифтом рубленої гарнітури світлого широкого прямого накреслення кеглем не менше 20 п. Не допускається використовувати для відтворення основного тексту кольорові фарби (окрім заголовків та виокремленого тексту) або виворітний шрифт. До того ж основний текст по винен мати однакове поліграфічне виконання в усьому обсязі видання.

Стосовно певної частини тексту, то у виданні вона може бути виокремлена шрифтом іншого накреслення вічка, рисованим шрифтом, фарбами інших кольорів. Забороняється застосування у виданнях всіх вікових груп шрифтів вузького накреслення, крім заголовків.

Виокремлення може бути відтворене шрифтом напівжирного накреслення вічка кеглем, не меншим від кегля шрифту основного тексту, або курсивного накреслення вічка кеглем, більшим на 2 п. від кегля шрифту основного тексту.

Кегель шрифту виокремлення фарбою іншого кольору повинен бути на 2 п. більшим від кегля шрифту основного тексту. Для відтворення основного тексту та виокремлень слід застосовувати шрифти не більше двох гарнітур або не більше двох накреслень вічка.

Текст видання повинен мати в межах рядка рівномірні проміжки між словами. Одна повна сторінка тексту видання не повинна містити більше 4 переносів.

Варто зазначити, що в стандарті немає чіткої регламентації щодо використання заголовкового або капітельного шрифту, а також напівжирного шрифту в основному тексті. А доволі час то надмірне їх використання значно погіршує процес читання тієї чи іншої книги.

1.4 Вимоги до ілюстрації

Щодо ілюстративності, то їх використання в стандарті ГСТУ 29.6-2002 регламентується трьома положеннями: ілюстративність видання рекомендується не менше 75 %; ілюстрації повинні займати не менше 50 % сторінки видання; не рекомендується розміщувати ілюстрації на нижній половині сторінки під текстом.

1.5 Друкування видання

Для друкування видання повинен використовуватися, залежно від способу друку, офсетний чи друкарський папір, призначений для друкування книжково-журнальних видань, який забезпечує непросвічуваність тексту та ілюстрацій зі зворотного боку аркуша видання.

Для друкування тиражу видання повинен використовуватися папір одної марки (ґатунку) з одної партії, одного кольору. За домовленості з видавцем допускається використання паперу одної марки (ґатунку) різних партій.

Надруковані літери повинні бути чіткими. Не допускається друкування з деформованим шрифтом.

Для всіх видів видань установлено обов'язковий розмір двох корінцевих полів на суміжних сторінках не менше 26 мм, при цьому розмір корінцевого, верхнього, зовнішнього, нижнього полів повинен бути не менше 10 мм. Дозволяється на полях, крім корінцевого, розміщувати умовні позначки завдань, наочні зображення, текст обсягом не більше 50 знаків на відстані не менше 5 мм від полоси.

Поля на сторінці видання повинні бути:

* Корінцеве -- не менше 10 мм;

* Верхнє -- не менше 12 мм;

* Зовнішнє -- не менше 11 мм;

* Нижнє -- не менше 15 мм.

1.6 Скріплення книжкового блока

Видання залежно від товщини блока може бути скріплене:

* шиттям дротом наопашки (товщиною блока до 5 мм);

* шиттям дротом з відступом (видання в обкладинці товщиною блока до 10 мм).

Скріплення блока незшивним клейовим способом та шиттям нитками на марлі чи без марлі з подальшим приклеюванням марлі до корінця блока для І групи не дозволяється (допускається лише для ІІІ--ІV груп).

У виданні, зшитому нитками, допускається приклеювання до корінця блока нетканого матеріалу, мікрокрепованого, мішкового або аналогічного паперу, а також обкантування блока мікрокрепованим або кабельним папером.

Блок видання товщиною 12 мм і більше у палітурці повинен мати каптал із обох боків корінця. Допускається відсутність капталу, якщо корінець блока обкантований або блок скріплений незшивним клейовим способом.

1.7 Покриття книжкового блока

Конструкція обкладинки чи палітурки видання повинна відповідати вимогам ГСТУ 29.4.

Вид оздоблення обкладинки (палітурки) -- друкування, тиснення, лакування, припресування плівки -- визначається видавцем. Перекіс зображення на обкладинці (палітурці) не повинен бути більше 1,5 мм.

Задрукований корінець можуть мати видання товщиною блока більше 7 мм в обкладинці та палітурці типу 6 (суцільна палітурка), видання товщиною блока більше 9 мм у палітурці типу 5 (складена палітурка) або типу 7 (суцільна крита палітурка).

Дозволено замість палітурного картону використовувати картон інших видів, але з показниками якості, не нижчими від показників палітурного картону.

1.8 Вихідні відомості

У виданнях дитячої літератури відомості про читацьку аудиторію із зазначенням вікової категорії читачів дозволено переносити з титульної сторінки на зворот титульного аркуша чи розміщувати у надвипускних даних.

У малоформатних виданнях і виданнях малого обсягу для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та, у разі потреби, в інших виданнях для дітей усі вихідні відомості, призначені для розміщення на титульній сторінці та на звороті титульного аркуша, крім імені автора і назви, дозволено наводити на третій чи четвертій сторінці обкладинки.

Отже, проаналізувавши стандартизаційні вимоги до сучасної дитячої художньої книжки, ми з'ясували низку «проблемних» місць. Так, насамперед важливо наголосити на нечіткості поділу вікової категорії читачів. Він дещо «обрубаний», не відображає сповна вікових особливостей дитини. Зокрема, стандарт ГСТУ 29.6-2002 подає таку класифікацію видань залежно від вікової категорії читачів:

* І група -- видання для дітей віком до 5 років включно;

* ІІ група -- видання для дітей віком від 6 до 10 років включно;

* ІІІ група -- видання для дітей віком від 11 до 14 років включно;

* ІV група -- видання для дітей віком від 15 до 18 років включно.

Але ж не можна вважати, що дитина до 3-х років і, приміром, у 5 років мислить цілком однаково. Дехто на це закидає, що не розглядає дітей до 3-х років як цільову аудиторію. І цілком даремно, бо, до прикладу, користувача ми американських бібліотек можуть стати діти у віці 18 місяців, а малюків 3--4-х років тут розглядають як цілком серйозну категорію читачів.

Далі, не раглементується спосіб оформлення книжок-іграшок, тоді як за сучасних умов вона набуває все більшої популярності. У стандарті не визначено особливості поліграфічного відтворення та технічні вимоги до цього виду видань.

Не враховано вибір форматів: занадто малі не можуть якісно, чітко відтворити зміст та ілюстраційне оформлення; завеликі -- вражають дитину, заважають адекватному сприйманню матеріалу дошкільнятком.

Чітко не визначено вимоги до видів гарнітури шрифтів, що якнайкраще б відповідали можливостям дитячого читання. Не завжди виправданим є виконання основного тексту заголовковим чи капітельним шрифтом.

Не згадується про те, якими мають бути форми сторінок -- гострі чи заокруглені -- при виборі оформлення видання, щоб максимально убезпечити дитину. У цьому контексті не доопрацьованим є й питання скріплення книжкового блока. Бо, приміром залізні скоби, що застосовуються у скріпленні наопашки, можуть поранити дитину, призвести до травм.

Що ж, на сьогодні діє вже інший стандарт. І в наступних розвідках маємо на меті з'ясувати, чи враховано в нині чинному СОУ дещо змінені вікові особливості дитячої аудиторії, а також видавничі реалії.

1.9 Вплив кольорів і картинок на сприйняття дитини

На ранній стадії розвитку дитини, в той момент, коли їй просто можна дати в руки будь-яку картинку, її сприйняття навколишнього світу і запити до образотворчого мистецтва мало чим відрізняються від запитів первісної людини. Ясність, простота і виразність графічного твору - ось три вимоги, які пред'являє малюк до зображення. За зовнішньою примітивністю малюнка ховається зміст і розуміння навколишнього світу. Дитяче сприйняття вимагає, щоб предмет був зображений ретельно, з врахуванням всіх деталей, але в той же час без нагромаджень. Дитині необхідно розрізняти всі частини предмета: людина не повинна бути зображена у профіль чи в якомусь ще незвичному та важкопізнаваному ракурсі, лапи у тварин повинні не накривати одна іншу, а бути повністю промальовані і т.д. Малюку не причини мучитися здогадками, розглядаючи незрозумілу картинку. Малюк повинен з першого погляду дізнаватися зображені предмети. Крім того, на думку багатьох дитячих художників, ілюстрації «для найменших» не повинні містити світлотінь і перспективу.

І, звичайно ж, у кольоровому малюнку дитині розібратися легше: колір допомагає дізнатися предмет і знайти його на білому полі аркуша.

Але в кольорі так само, як і в самому зображенні, необхідно дотримуватися певних вимог - предмет повинен бути зображений на малюнку у своєму природному «розфарбуванні». Це, до речі, відноситься до ілюстрацій для всіх вікових категорій.

Що стосується перерахованих вище вимог, то в більшості книжок для малюків вони дотримані. Правда, останні кілька років на книжковому ринку все більше і більше з'являються видання, в художньому оформленні яких використовуються неприродні ультрамодні кольори: фосфорний-зелений, помаранчевий, жовтий і т.д. Зрозуміло, палітра дитячого малюнка може бути різноманітною і строкатою, але все, же в розумних межах: раз уже ці фарби штучно увійшли в наш побут, то і використовувати їх бажано для розфарбовування штучних предметів. Яскраво-синій або яскраво-помаранчевій може бути сучасний одяг на людині, якісь легко пізнавані предмети, звично володіють кольорами такого роду, але зеленого зайця чи неприродно світлої помаранчевої моркви дитина, що тільки починає пізнавати навколишній світ, бачити не повинна. До того ж, лікарі-офтальмологи вважають, що подібні кольори несприятливо впливають на сітківку людського ока. У цьому сенсі, безсумнівно, розумніше не гнатися за модою, а захистити свого малюка від можливих неприємних наслідків.

Важливо звернути увагу і на композицію малюнка. Вона повинна бути проста і випливати безпосередньо із сюжету книги. Потрібно щоб дитина з першого погляду «розуміла» картинку, співвідносячи її з тільки що прочитаним текстом.

Розробка макета

В процесі розробки проекту була створена дитяча книжка «Времяу читать». Дане видання призначене для дітей дошкільного віку, а саме для читання дорослих дітям. Книжка є збірником віршів та пісень про котиків. Дизайн збірки створений щоб привернути увагу до тексту і кольори видання підібрані так щоб не викликати роздратування, або негативних емоцій.

Для роботи було обрано програму QuarkXPress 9 -- професійна і широковживана програма верстки фірми Quark для комп'ютерів з операційною системою Windows і Macintosh.

Розпочинаємо з відкриття програми та завдання параметрів майбутньої книжки. Було обрано формат B6 (JIS). Книжку даного формату буде досить просто взяти будь-куди з собою, оскільки вона порівняно невелика.

рис.1 Налаштування параметрів книжки

Наступним кроком є завдання кількості сторінок. Для додавання сторінок у документ призначена команда Page/Іnsert (Сторінка/Вставити). У результаті її активації відкривається діалогове вікно Іnsert Pages (Вставка сторінок). Наше видання складатиметься з 28 сторінок.

На палітурній кришці нашого видання буде розміщено ілюстрацію з котом, назву книги та серію, а саме «Мылышкина книжка». На звороті також розміщено ілюстрацію, штрих код з міжнародним стандартним книжковим номером ISBN.

рис.2 Вставка зображення на палітурній кришці

Для того щоб помістити в QuarkXPress зображення, слід створити графічний фрейм, виділити його інструментом Зміст і виконати команду Файл / вставити картинку.

Далі переходимо до роботи з контртитулом. Тут будуть розміщені деякі вихідні відомості, ілюстріції.

Для створення фігурного тексту ми застосовували інструмент, за допомогою якого намалювали криву Біз'є, потім прикріпили текст до лінії, двічі клацнувши по ній. Змінили гарнітуру, кегль та інші параметри тексу і застосували до нього тінь.

рис.3 Фігурний текст на контртитулі

Наступним кроком було створення стилів, які у подальшому застосовувались для різних елементів тексту видання. Для назви віршика використовувався шрифш червоного кольору, гарнітури Segoe Script, 12пт, для ім'я та прізвища автора - Arial, 12пт, жирний, і нарешті для самого вірша - Arial,12 пт, напівжирний.

рис.4 Використання різних шрифтів у книжці

Коли ж кожна сторінка книжки була заповнена віршиками та ілюстраціями ми перейшли до створення змісту.

Роботу зі створення змісту потрібно починати ще на ранньому етапі підготовки документа - при створенні стилів тексту.

У першу чергу варто чітко визначити структуру змісту: задати число рівнів у ньому. QuarkXPress підтримує створення до восьми рівнів у змісті. Як правило, цього цілком достатньо для будь-якого видання, що навіть має дуже складну структуру.

Після того як текст завантажений у QuarkXPress і розподілений по блоках, необхідно фрагментам тексту, що включається в зміст, привласнити спеціальні стилі (більш докладно ця процедура описана в наступному параграфі).

Отже, тексту в документі привласнені стилі. Прийшов час сформувати зміст. Для цього призначена команда Edіt/Lіsts (Виправлення/Зміст). У результаті її активізації відкривається діалогове вікно Lіsts for ім'я документа (Зміст для ім'я документа).

Процес створення нового змісту починається після натискання кнопки New (Нове), внаслідок якого завантажується діалогове вікно Edіt Lіst (Редагування змісту).

Зміст прийнято розміщати на початку чи в кінці документа. Вставка сформованого змісту в документ здійснюється в такий спосіб. Необхідно створити текстовий блок, активізувати інструмент Content і клацнути на кнопці Buіld (Побудувати) у палітрі Lіsts (Змісти). Дана палітра завантажується за допомогою команди Vіew/ShowLіsts (Вид/Показати змісти).

рис.5 Палітра мтвореного змісту

Нарешті, завершальним кроком є збереження нашої книжки у форматі .pdf. Для даної операції обираємо File-Exsport-Loyout as a PDF.

ВИСНОВКИ

Створена збірка має цікавий виклад інформації, зрозумілий дітям, також вона збагачена різними ілюстраціями для більш яскравого сприйняття прочитаного. Це видання розвиває в дитині: духовність, інтерес до читання і любов до прекрасного. Дане видання призначене для дітей дошкільного віку. Дизайн збірки створений щоб привернути увагу до тексту і кольори видання підібрані так щоб не викликати роздратування, або негативних емоцій.

Для виконання курсової роботи використано програму для верстання QuarkXPress 9, за допомогою цієї програми було дуже зручно і легко верстати дане видання.

Результатом виконання курсової роботи є макет видання збірки дитячих віршів про котиків, ця робота була дуже пізнавальною та цікавою.

макет видання книжковий поліграфічний

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ГСТУ 29.6-2002. Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні вимоги. --Чинний від 2002-08-01. -- К. : Держстандарт України, 2002. -- 16 с.

2. ДСанПіН 5.5.6-084-02. Державні стандартні правила і норми. Гігієнічні вимоги до друкованої про дукції для дітей. -- Чинний від 2007-07-01. -- К. : Держстандарт України, 2007. -- 19 с.

3. Харроуер Т. Настільна книга газетного дизайнера / Т. Харрауер. - Вид-во КП-Воронеж, 1999. - С. 6.

4. Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки : навч. посіб. -- Львів : Аз-Арт, 2002. -- 158 с.

5. Вернигора Н. М. Література для дітей у ХХ столітті: жанрово-тематичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики. -- К., 2004. -- Т. 14. -- С. 87--94.

6. Антонова С. Книга для детей: вопросы типологии и издания / C. Антонова. -- М. : Мир книги,1995. -- 96 с.

Додаток 1

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.9

Рис.10

Рис.11

Рис.12

Рис.13

Рис.14

Рис.15

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Художньо-технічне оформлення видання. Вибір способу друку та технологічного процесу. Додрукарські процеси та обладнання. Обробка текстово-ілюстративного матеріалу. Брошурувально-палітурні процеси та обладнання. Обрізка блоку, виготовлення палітурки.

  дипломная работа [147,4 K], добавлен 24.11.2012

 • Захист видання від різних ушкоджень як основна функція оправи книги, її естетична та інформаційна роль. Перелік обов’язкових титульних елементів. Характеристика типів текстів, які присутні у виданні. Основні види верстки ілюстрацій. Загальне враження.

  контрольная работа [16,3 K], добавлен 10.04.2009

 • Технологічний процес виготовлення видання. Комплектування блоків вкладкою. Зштовхування та розрізка обкладинок. Скріплення брошури дротом (внакидку). Обладнання для виготовлення видання. Вкладочно-швейний різальний агрегат. Техніка безпеки на обладнанні.

  контрольная работа [21,9 K], добавлен 25.12.2010

 • Прецедентні феномени як один із виявів інтертекстуальності. Ідіостиль електронного ЗМІ, його порівняння зі стилем друкованого видання. Прецедентні ситуації, висловлювання й імена, особливості їх використання в текстах інтернет-видання "Online-Експрес".

  дипломная работа [102,3 K], добавлен 24.05.2015

 • Заголовки періодичного видання як цілісна графічна і змістова система, яка впливає на розуміння статті, створює попереднє уявлення про його зміст. Вивчення функціонування та оформлення заголовків на шпальтах німецьких друкованих періодичних видань.

  статья [18,6 K], добавлен 28.04.2014

 • Природа і типологічні ознаки наукових текстів, їх специфіка та структура. Робота редактора над мовою і стилем викладу тексту наукового історичного видання. Загальна характеристика видання "Кіровоградщина і кіровоградці в роки Другої світової війни".

  курсовая работа [52,3 K], добавлен 03.10.2014

 • Сутність та розвиток періодичних видань, їх загальна специфіка. Видова та типологічна класифікація сучасної періодики, вимоги до них на теренах України. Вплив новітніх технологій на розвиток періодичних видань та шляхи їх подальшого удосконалення.

  курсовая работа [191,9 K], добавлен 02.02.2014

 • Періодичне видання - оперативний вид документа. Газета і журнал як вид періодичного видання, їх характеристика. Історія розвитку та матеріальна конструкція журналу. Шрифти та їх застосування. Класифікація журналів, заголовний комплекс і фотоілюстрація.

  курсовая работа [87,2 K], добавлен 06.05.2015

 • Тлумачення понять "літературно-художнє видання", "видання для дітей", "дитяча література", "службова частина". Аналіз службової частини видання О. Копиленка та Ю. Старостенка згідно з нормами та стандартами, відповідність обраного видання стандарту.

  курсовая работа [44,9 K], добавлен 21.04.2012

 • Коректура як етап редакційно-видавничої підготовки, в якому виправляють помилки у відбитках з комп’ютерного складання, історія розвитку даного процесу в видавничій справі, значення. Аналіз шкоди помилок в дитячих виданнях, необхідність їх виправлення.

  реферат [9,4 K], добавлен 27.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.