Електронні тлумачні словники англійської мови

Задачі та історія тлумачного словника. Переваги електронних словників. Характеристика найпопулярніших тлумачних словників англійської мови та механізм роботи з ними. Якість тлумачень лексики: загальновживаної, сленгової, спеціалізованої та неологізмів.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.10.2009
Размер файла 1,9 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст

Вступ

1. Загальні відомості

1.1. Задачі тлумачного словника

1.2. Історія тлумачних словників

1.3. Переваги електронних словників

2. Характеристика тлумачних словників та механізм роботи з ними

2.1. Longman Dictionary of Contemprorary English

2.2. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners

2.3. Oxford Advanced Learner's Dictionary

2.4. Cambridge Advanced Learner's Dictionary

2.5. Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary

3. Дослідження словників на вичерпність тлумачень вузької лексики та порівняння результатів

3.1 Сленгова лексика

3.2 Неологізми

3.3 Вузькоспеціалізована лексика

4. Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Тлумачні словники - обов'язковий атрибут для тих, хто серйозно займається вивченням мови, а також для спеціалістів, чия сфера діяльності пов'язана з іноземними мовами.

У даній курсовій роботі наведені характеристики найпопулярніших тлумачних словників англійської мови, досліджено їх сильні та слабкі сторони. Порівняно детальність та зручність словникових статей, наявність додаткових можливостей. Проаналізовано та оцінено якість тлумачень лексики: загальновживаної, сленгової, вузькоспеціалізованої та неологізмів. Також наведено загальні відомості про місце тлумачних словників в лексикографії, історію їх створення, основні задачі. Доведено переваги електронних словників над їх паперовими версіями.

1. Загальні відомості

1.1 Задачі тлумачного словника

Словник - це книга, в якій в алфавітному чи тематичному порядку подано слова певної мови. Існуючі нині словники дуже різноманітні, і поділ їх на типи відбувається по різним критеріям: в залежності від мети словника, його об'єму, об'єкту описування і т.д. Вони бувають загальними та спеціалізованими, лінгвістичними та нелінгвістичними. Прикладом загальних лінгвістичних словників можуть слугувати тлумачні, перекладні, діалектні, етимологічні, сленгу, неологізмів тощо.

Тлумачним словником називають такий словник, основною метою якого є тлумачення значень слів і фразеологізмів будь-якими засобами тієї самої мови. Тлумачення дається за допомогою логічного визначення значення слова або шляхом підбору синонімів. У деяких тлумачних словниках значення слів в разі потреби ілюструються малюнками та схемами. Більшість слів супроводжуються прикладами - типовими словосполученнями, в яких вони фігурують. Іноді вказуються інші додаткові відомості, наприклад граматичні характеристики, особливості вимови, наголос тощо.

Зазвичай тлумачні словники є словниками сучасної літературної мови. Хоча деякі з них несуть строго нормативний характер і відсікають усе, що хоча б трошки відхиляється в бік просторіччя. Проте переважна більшість словників розглядають це питання більш широко і включають в себе елементи розмовної і сленгової лексики, при цьому вказуючи вимоги літературно-мовних норм.

Отже, головна задача тлумачного словника - розтлумачити значення слів і їх застосування у мові, відмежувати правильне від неправильного, показати зв'язок слів зі стилями мови, дати відомості про особливості граматичних форм слова.

1.2 Історія тлумачних словників

Кому ж вперше до голови прийшла думка записати тлумачення слів? Перший «дикционаріус» (лат. - коллекція слів) був складений англійським вчителем Джоном Гарландом приблизно у 1225 році і містив у собі відбірку латинських слів. Всі його наступники складалися з метою допомогти людям, що вивчали латину. І лише триста років потому, у 1552 році вийшов у світ перший словник англійських слів, що містив 26 000 одиниць та пояснення двома мовами - англійською і латинською. Склав його Річард Халлоует. Словник користувався шаленою популярністю і був вельми коштовним, тому було створено велику кількість більш простих аналогів. Перша книга під назвою «Англійський Тлумачний Словник» з'явилась у 1623 році під керівництвом Генрі Кокерема. Цікаво, що у ті часи вчені не намагались пояснити загальновживану лексику, а тлумачили лише важкі незрозумілі слова.

Розквіт епохи великих словників припав на 18-19 сторіччя. Вони писалися для читаючої публіки і ставали незаперечними законодавцями мовних норм. У 1828 році Ной Вебстер вперше провів величезну роботу, склавши «Американський словник англійської мови»і включивши до нього 12 000 слів і понад 40 000 коментарів. Він трохи спростив орфографію важких слів, завдяки чому нині написання багатьох американських та британських слів відрізняється.

Особливе місце в англійській лексикографії, та й взагалі, в історії цієї мови займає Великий Оксфордський Словник. Перше його видання було дванадцятитомне і складалося майже півстоліття (1884-1928), увібравши в себе весь величезний спадок англійської словесності.

Яким же чином всім звичні друковані на папері словники набули електронного вигляду? Для початку давайте згадаємо, як відбувався розвиток комп'ютерів, без яких неможливо уявити сьогодення. У 1822 британський вчений Чарльз Беббідж розпочав розробки «механічної машини для розрахунку математичних таблиць». Вже у 80-их роках минулого століття комп'ютери почали масово росповсюджуватися серед пересічних користувачів усього світу.

І от, з розвитком комп'ютерних технологій у лексикографії - науці, що займається розробкою та укладанням словників, з'являється нова галузь - електронна лексикографія. Навесні 1989 року студентові Девіду Яну під час підготовки до екзамену з французської мови приходить в голову думка створити електронний словник. Протягом року він та його друг, програміст Олександр Москальов, розробляють програмне забезпечення для своєї ідеї. Зимою 1990 року в світ виходять перші копії електронного словника, набуваючи виняткової популярності. Щоб користуватися таким словником, достатньо було завантажити його на комп'ютер як звичайне програмне забезпечення. Так почалась історія незамінного нині помічника для лінгвістів, перекладачів та інших спеціалістів.

1.3 Переваги електронних словників

Отже, що таке електронний словник? Просто зручна сучасна форма «паперового» словника, чи новий етап в розвитку лексикографії? Часто вважають, що словник на комп'ютері - це просто електронний образ словника друкованого, обладнаний зручним інтерфейсом та машинними засобами пошуку. Однак така точка зору значно недооцінює усі можливості комп'ютерних технологій. Нова форма словника дозволяє усунути неминучі недоліки «паперової» лексикографії і тим самим підвести її на більш якісний та досконалий рівень.

Головна особливість електронного словника - можливість обійти найбільшу проблему словника друкованого: чим більше інформації він пропонує, тим важче ним користуватися. За цією причиною «паперові» словники діляться на дві категорії. Перша - популярні кишенькові словники, відносно зручні, але достатньо примітивні, нерідко потрібні слова просто відсутні. Друга - об'ємні професійні видання, непридатні для швидкого отримання інформації через свою немалу вагу та великий формат.

Електронні словники поєднують великий об'єм та зручність користування. Це, насамперед, досягається завдяки машинному механізму пошуку. Щоб знайти потрібне слово, достатньо просто надрукувати його у командному рядку, натиснути «Ввод» - і у окремому віконці з'явиться тлумачення. Деякі словники дозволяють тлумачити слова, не виходячи з текстового редактору чи іншої програми.

Корисність електронного словника - його основна задача, тобто він має задовольнити потреби широкої різномаїтої аудиторії, користувачів з будь-яким мовним досвідом. Це забезпечується шляхом структуризації словникової статті, що виділяє основні типи інформації про слово. Також будь-який елемент може бути гіпер-посиланням на іншу статтю. Ця система забезпечує можливість швидкого доступу до потрібної інформації без виснажливих пошуків, одним натисканням миші.

Інший аспект, за яким електронний словник є кращим - це адекватна передача сучасної лексики, яка постійно змінюється та народжує нові слова. «Паперові» на це не здатні лише тому, що вони дуже довго готуються і потім майже не оновлюються. Фактично більшість з них сьогодні просто застаріли.

Також електронні словники набагато зручніші для тих, хто працює над текстом і кому треба чітко вловити, як слова поєднуються між собою, які сполучники при цьому використовуються, чи є доречні сталі вирази. Якщо з «паперовим словником» виконати цю задачу дуже важко, то на комп'ютері користувач може відкрити одразу декілька статей, порівняти їх, дослідити найдрібніші нюанси слова.

Отже, електронні словники володіють рядом очевидних та незаперечних переваг у порівнянні зі словниками традиційними.

2. Характеристика тлумачних словників та механізм роботи з ними

Усі словники, за виключенням Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary, проаналізовано на основі їх он лайн версій.

2.1 Longman Dictionary of Contemprorary English

Одним з найкращих тлумачних словників англійської мови вважається Longman Dictionary of Contemprorary English (надалі LDOCE). Компанія Longman існує з 1714 року і є одним із провідних світових видавців освітніх друкованих та електронних ресурсів.

Основні характеристики словника LDOCE:

· Включає понад 207 000 слів та виразів;

· Дикторами-носіями British та American English озвучені усі слова, включаючи антропоніми та топоніми;

· При наявності мікрофона можна порівняти свою вимову з еталоном;

· Чудово продумана структура словникової статті - з обов'язковими прикладами, фразами та реченнями з класичної літератури;

· Наведено понад 155 000 поширених словесних комбінацій, що дають зрозуміти, як і коли слово вживається;

· 1 000 000 додаткових речень, які показують тлумачене слово в контексті;

· Понад 88 000 речень озвучено;

· Часто додається ілюстративний матеріал - більш ніж 1500 слів зображено на кольорових фото;

· При наведені дефініцій використовується лише 2000 розповсюджених слів, що робить визначення зрозумілим та доступним;

· До 5500 слів додаються таблиці, в яких наведено усі форми слова;

· 3000 слів найчастіше вживаних у повсякденній мові виділяються;

· Writing Assistant - ефективна інтерактивна допомога при написанні ессе та інших робіт, дозволяє позбавитися помилок при письмі;

· Usage note - функція, яка підкаже, в комбінаціях з якими прикметниками найкраще вживати те чи інше слово;

· Pop-up dictionary - функція, яка дозволяє тлумачити слова в режимі будь-якої програми лише при наведенні курсору миші;

· Містить готові уроки та ідеї для вчителів, що допоможуть їм зробити процес навчання англійської цікавим та легким.

Структурно LDOCE складається з трьох частин, покликаних максимально спростити процес вивчення мови: Dictionary, Activator та комплекс вправ. Модуль Activator використовується для активного розширення запасу лексичних структур та фраз та дозволяє максимально швидко вивчити мову. Комплекс готових вправ допомагає успішно підготуватися до екзаменів типу CAE, TOEFL та IELTS, охоплює різноманітні лексичні та граматичні категорії знань та містить зручну систему підказок, які заповнять прогалини. Ці дві частини доступні лише на ліцензійних компакт-дисках. Основний же ресурс - Dictionary - доступний широкому загалу на інтернет-сайті www.ldoceonline.com, проте його функції неповні порівняно з можливостями, які запропоновані на CD - наводиться лише частина озвучених слів та речень. На противагу цьому в онлайн версії є зручна функція - при подвійному натисканні на будь-яке слово відкривається нове віконце з його поясненням.

Механізм роботи з LDOCE

Дослідимо механізм роботи зі словником на прикладі слова «drink» (укр.- пити, напій). Для початку необхідно ввести слово у рядку вводу і натиснути кнопку «пошук».

Малюнок 1. Рядок вводу LDOCE.

Перед нами виникає перелік можливих варіантів слова - тобто різних частин мови та усталених виразів.

Малюнок 2. Результати пошуку у LDOCE.

Натискаючи на потрібний варіант, бачимо тлумачення слова.

Малюнок 3. Інтерфейс словникової статті LDOCE.

Отже, LDOCE пропонує розгорнуту та детальну дефініцію, що вказує форми слова, різні його значення та фразеологізми, кожне з яких супроводжується декількома озвученими реченнями. Міститься транскрипція, фотоілюстрація; стаття наведена у різних кольорах, що розмежовують інформацію за змістом.

Повернувшись до переліку інших комбінацій зі словом «drink» та тестуючи кожне, переконуємося, що усі з них озвучені, зрозуміло пояснені та проілюстровані прикладами та реченнями з класичної літератури.

2.2 Macmillan English Dictionary for Advanced Learners

Macmillan є міжнародним видавництвом, що спеціалізується на енциклопедіях, словниках та навчальних посібниках. Macmillan English Dictionary ( MED) вперше було надруковано у 2002 році. З тих пір словник зазнав значних змін, зокрема було випущено його електронну версію, про яку далі і піде мова.

Основні характеристики MED:

· Містить більш ніж 100 000 словникових статей, а також 30 000 ідіом та сталих виразів;

· Понад 500 ілюстрацій;

· 7500 слів, що найчастіше вживаються у розмовній лексиці, виділено червоним кольором;

· Кожне слово озвучується;

· Для вправ типу аудіювання пропонуються різноманітні аудіо тексти на повсякденні теми;

· Наводиться корисна інформація про синоніми, антоніми, найпоширеніші помилки тощо;

· Language awareness - розділ, що присвячено найбільш актуальним проблемам сучасного English;

· Біля кожного слова розташована червона кнопка «Т», що є гіперпосиланням на Тезаурус - перелік синонімів та фразеологізмів.

Механізм роботи з MED

У рядку пошуку вводимо слово, з запропонованого переліку результатів пошуку обираємо необхідне та можемо ознайомитись з тлумаченням слова.

Малюнок 4. Інтерфейс словникової статті MED.

Словникова стаття детальна та містить вичерпну інформацію щодо значень цього слова. При натисканні кнопки «Show less» подається стислий варіант тлумачення. Форми слова та в деяких випадках можна побачити, натиснувши «Word forms». Також використання посилань на Тезаурус дає змогу легко розширювати свій словниковий запас.

2.3 Oxford Advanced Learner's Dictionary

Видавництво Oxford University Press є відділенням одного з найпрестижніших світових освітніх центрів - університету Оксфорд. Oxford Advanced Learner's Dictionary (надалі OALD) користується великою популярністю серед тих, хто вчить і хто викладає англійську мову.

Характеристика словника OALD:

· 183 500 слів та виразів;

· 80 000 слів озвучено з британською та американською вимовою;

· Наведено більш ніж 200 000 прикладів, що ілюструють використання слова;

· 5000 спеціальних термінів з області природничих наук, інформаційних технологій, математики, літератури та бізнесу;

· 2600 енциклопедійних статтей;

· 700 слів, що були запозичені з Австралії, Канади, Нової Зеландії, Східної Африки, Індії та ЮАР;

· 7000 синонімів та антонімів;

· Вказана етимологія 20 000 слів;

· 32 сторінки кольорових ілюстрацій по таким темам як екстремальний спорт, музикальні інструменти, одяг тощо;

· 96 сторінок, що містять Граматичний довідник.

· Oxford 3000 - наведено три тисячі найбільш вживаних слів;

· Перевірити свої знання можна за допомогою міні-ігор на кшталт анаграм та кросвордів.

Програма OALD складається з чотирьох підрозділів: Dictionary, Wordfinder, Cultural Guide та Genie. Wordfinder допомагає вивчати незнайомі слова, розподіляючи їх по групам відповідно до значення. Cultural Guide містить детальні статті, що відображають культурно-історичні цінності британської нації. Genie - функція, яка при наведенні курсора миші на будь-яке слово, викликає його тлумачення. Ці три розділи доступні лише на ліцензійних компакт-дисках, проте з Dictionary можна ознайомитись в режимі онлайн на сайті www.oup.com.

Механізм роботи з OALD

У рядку вводу пишемо слово, натискаємо команду пошуку і одразу бачимо тлумачення слова.

Малюнок 5. Інтерфейс словникової статті OALD

Наведена дефініція, на мій погляд, є не дуже вдалою, так як:

- Слово не озвучене, хоча воно є одним із найуживаніших;

- Мають місце незрозумілі скорочення, яких можна було б уникнути в електронному словнику;

- Слово розкрито не повністю, деякі аспекти значень та фразеологізми не наведені, порівняно мало інформації;

- Стаття виглядає нерозбірливо, набагато доцільніше було б розпочинати кожне речення з нового рядку;

- В даному випадку слово розтлумачується за допомогою його однокореневих похідних, тобто для починаючих вивчати мову це пояснення може видатися незрозумілим.

2.4 Cambridge Advanced Learner's Dictionary

Видавництво Cambridge University Press працює з 1970-х років і протягом тридцяти років стало одним із світових лідерів у галузі англомовних навчальних матеріалів. Основні характеристики словника Cambridge Advanced Learner's Dictionary (CALD):

· Понад 170 000 словникових статей;

· Велика кількість неологізмів;

· Більш ніж 90 000 речень-зразків демонструють слова у контексті;

· Вимову кожного слова можна прослухати, а також порівняти свою вимову з еталоном;

· Common Learner Error - розділ, який містить понад 200 поширених помилок, допоможе навчитися їх уникати;

· Extra help - розділ, який містить карти, фото та ілюстрації;

· Інтерактивні вправи допоможуть у підготовці до таких екзаменів як IELTS, FCE, CAE, CPE та BEC;

· Тезаурус розширить словниковий запас.

CALD має вдосконалену систему пошуку, який здійснюється навіть за граматичною категорією та за змістом. Дуже вдало виконано розділ «рубрикатор», в якому слова розподілені відповідно до тематики. Цікаво виглядає словникова стаття, в якій все, що не стосується основного значення та прикладів, сховано за додатковими кнопками. Питанням спеллінгу присвячені розділи Word building и Verb endings. Розділ Collocations освячує проблему поєднання лексичних одиниць. Недоліком можна вважати те, що всі ілюстрації були вилучені зі словникових статей і поміщені у окремий ресурс Extra help.

Механізм роботи з CALD

Дослідимо роботу зі словником за його онлайн версією dictionary.cambridge.org. Варто зазначити, що на даному ресурсі озвучення слів не подається, що є значним мінусом.

Вводимо слово у рядку пошуку, далі на екран виводиться перелік можливих значень з цим словом, обираємо потрібний варіант і бачимо тлумачення.

Малюнок 6. Інтерфейс словникової статті CALD.

Дефініція досить примітивна, прикладів мало, наведено лише похідні слова та його форми. Фразеологізми, сталі вирази, прислів'я в даній статті відсутні. Транскрипції можна побачити, натиснувши на кнопку «Show phonetics». Щоб більш глибоко охопити зміст слова, треба ознайомитись з іншими варіантами, поданими в переліку.

2.5 Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary

Видавництво Collins Publishers існує вже понад 175 років. Вчені, що працювали над укладанням словників, вперше застосували технологію, за якою тлумачення слів підшукуються з так званого «корпусу», тобто підбірки британських та американських книжок, телепрограм, розмовних ситуацій тощо. Корпус Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary (CCED) складається з 524 мільйонів слів.

Основні характеристики CCED:

· Включає приблизно 110 000 словникових статей, що охоплюють як британський English так і американський;

· До тлумачення додаються синоніми та антоніми, граматичні конструкції та частотність вжитку;

· Більш ніж 75 000 автентичних прикладів англійської мови;

· Понад 5500 прикладів з різноманітними граматичними структурами;

· Включає основні правила словотвору в англійській мові;

· Тлумачення подаються простою мовою;

· Містить транскрипції слів.

Механізм роботи з CCED

У рядку пошуку вводимо слово, натискаємо «Go» і програма виводить його тлумачення. Також ми бачимо слова, які є наступними у словнику за алфавітним порядком, в даному випадку похідні від «drink».

Малюнок 7. Інтерфейс словникової статті CCED.

Тлумачення досить зрозуміле. Порівняно з іншими словниками, CCED програє, так як містить доволі мало прикладів. Фразеологізми та сталі вирази подаються окремими статтями. Великим недоліком є відсутність озвучення. Також у більшості випадків наводиться транскрипція лише британської вимови.

Отже, при праці з загальновживаною лексикою усі досліджувані словники пропонують достатньо вичерпні тлумачення. Проте деякі з них мають вагомі переваги або ж примітивні недоліки.

3. Дослідження словників на вичерпність тлумачень вузької лексики та порівняння результатів

Однією з важливих переваг електронних словників є можливість постійного оновлення словарної бази, адже мова не стоїть на місці, постійно утворюються нові поняття. Зрозуміло, що при роботі над текстом чи в процесі вивчення мови трапляється сленгова лексика, неологізми та терміни, за тлумаченням яких потрібно звертатися до словника.

Нижче наведені результати аналізу досліджуваних словників на предмет вичерпності тлумачень вузької лексики. Вони подані у вигляді таблиць, в яких вказується назва словника (1), запропоноване тлумачення (2) та коментарі до нього (3). Результати, а саме їх оцінка та порівняння, вказано під відповідними таблицями.

3.1. Сленгова лексика

Досліджено на прикладі слова «bling bling», що вживається в західній хіп-хоп культурі та означає кричущі, вдягнені напоказ ювелірні вироби.

(1)

Назва словника

(2)

Запропоноване тлумачення

(3)

Коментарі

1

Longman Dictionary of Contemprorary

English

expensive objects such as jewellery that are worn in a way that is very easy to notice

Зазначується як необчислюваний іменник, неофіційний; пропонується вимова.

2

Macmillan English Dictionary for Advanced

Learners

1. fashionable jewellery or similar expensive shiny objects;

2. behavior deliberately aimed at showing how rich you are, for example spending money in an obvious way or wearing expensive clothes or jewellery

Пронується тлумачення як для іменника, так і для прикметника. Вимова. Посилання на тезаурус.

3

Oxford Advanced Learner's Dictionary

expensive shiny jewellery and bright fashionable clothes in order to attract attention to yourself

Зазначується як прикметник, докладається транскрипція.

4

Cambridge Advanced Learner's Dictionary

describes jewellery which attracts attention because it is big and expensive, or describes a person who wears this jewellery

Зазначується як прикметник. Вказується, що слово належить переважно до американського сленгу.

5

Collins Cobuild Advanced Learner's

English Dictionary

-

-

Таблиця 1. Тлумачення сленгової лексики

Усі словники, за виключенням CCED, достатньо добре виконали свою основну задачу. Найбільш вичерпну та змістовну дефініцію наводить MED, додаючи також функцію вимови та навіть тезаурус. CCED не має статті до цього слова, хоча воно досить розповсюджене на даний час.

3.2 Неологізми

Досліджено на прикладі словосполучення «affinity card», що означає спеціальний вид кредитної картки, при кожному використанні якої певний процент грошей автоматично переказується на благочинність.

(1) Назва словника

(2)

Запропоноване тлумачення

(3)

Коментарі

1

LDOCE

a type of credit card, where an amount of money is given by the credit card company to a charity every time the card is used

Пропонується вимова.

2

MED

a credit card from a credit card company that gives some money to a particular charity every time you pay for something with the card

Пропонується вимова, форми слова та тезаурус.

3

OALD

a credit card printed with the name of an organization, for example a charity, which receives a small amount of money each time the card is used

Вказується частина мови.

4

CALD

a credit card that earns a small amount of money for a charity each time something is bought with it

Вказується частина мови.

5

CCED

-

-

Таблиця 2. Тлумачення неологізмів

Тлумачення відсутнє лише в CCED. Найбільш зрозумілим мені видалась дефініція MED, також даний словник пропонує додаткові корисні можливості. В інших словниках визначення досить заплутані, на мій погляд.

3.3 Вузькоспеціалізована лексика

Досліджено на прикладі слова «deoxyribose» (укр. дезоксирибоза), що є одним з центральних понять теорії про ДНК. Це слово не має тлумачення в жодному із словників. Нижче наведені результати тлумачення іншого терміну з тієї ж області знань - «nucleic acid»(укр. - нуклеїнова кислота).

(1) Назва словника

(2)

Запропоноване тлумачення

(3)

Коментарі

1

LDOCE

one of the two acids, DNA and RNA, that exist in the cells of all living things

Пропонується вимова.

2

MED

an acid such as dna or rna that is found in the cells of all living things

Зазначається сфера знань, до яких належить термін.

Пропонується вимова, форми слова та тезаурус.

3

OALD

either of two acids, DNA and RNA, that are present in all living cells

Зазначається сфера знань, до якої належить термін. Пропонується транскрипція.

4

CALD

a type of acid that exists in all living cells:
DNA and RNA are both nucleic acids.

Вказується, що термін спеціальний.

5

CCED

-

-

Таблиця 3. Тлумачення термінів.

Знову результати подібні до попередніх. CCED не дає визначення, найкраще термін висвітлюється у статті MED, інші тлумачення теж задовільні. В будь-якому разі при необхідності отримати повну інформацію щодо вузькоспеціалізованого слова, я рекомендую звертатись до енциклопедій чи спеціалізованих видань.

Отже, дослідивши питання про якість, зрозумілість та зручність тлумачень вузької лексики у обраних словниках, я зробила наступні підсумки:

- Collins Cobuild English Dictionary не придатний для тлумачення вузької лексики, так як в усіх дослідах не дав жодного результату;

- Найбільше можливостей для вивчення подібних слів пропонує Macmillan English Dictionary, надаючи можливість прослухати слово, побачити його словоформи та отримати більш детальну інформацію за допомогою тезаурусу;

- Інші словники у більшості випадків пропонують цілком задовільні дефініції.

4. Висновки

Проаналізувавши різнобічно п'ять найкращих на сьогодні електронних тлумачних словників англійської мови, я можу рекомендувати Longman Dictionary of Contemprorary English як найпридатніший словник для вивчення мови, так як він має найбільший запас слів та словосполучень (207 тисяч), кожне з яких озвучено в двох варіантах; також озвучено понад 88 тисяч речень. Словникові статті мають зручну структуру, тлумачення детальні та вичерпні. Словник пропонує ще багато корисних можливостей та функцій для успішного вивчення мови. На 2-му місці за усіма критеріями стоїть Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, третє місце ділять Oxford Advanced Learner's Dictionary та Cambridge Advanced Learner's Dictionary. Обидва словники викликають враження, наче спеціалісти доклали недостатньо зусиль до розробки цих електронних видань, і така позиція є досить програшною у нинішні часи стрімкої комп'ютеризації. Collins Cobuild Advanced Learner's English Dictionary практично не задовольнив жодну з поставлених вимог і тому отримує незадовільну оцінку. Також маю зазначити, що дані словники майже не прийнятні у роботі з вузькоспеціалізованими термінами, але ідуть в ногу з часом і містять тлумачення неологізмів та сленгових виразів.

Список використаних джерел

1. http://webwise.ru/30.html

2. http://www.ldoceonline.com/

3. http://www.macmillandictionary.com/

4. http://www.oup.com/oald-bin/web_getald7index1a.pl

5. http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=CALD


Подобные документы

 • Місце англійської мови у загальній мовній системі світу. Зв’язок англійської мови з французькою. Заміщення латинської мови англійськими еквівалентами. Становлення англійської мови як національної. Функціонування англійської мови в різних країнах світу.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 30.11.2015

 • Давня та сучасна українська лексикографія. Поняття словника. Орфографічний словник української мови. Тлумачний словник української мови. Словник синонімів української мови. Винекнення лексикографії з практичних потреб пояснення незрозумілих слів.

  реферат [33,0 K], добавлен 25.01.2009

 • Найбільш продуктивні способи утворення нових слів в англійській мові, основні сфери вживання неологізмів. Огляд словотворчої системи англійської мови. Способи утворення неологізмів на основі дослідження "Словника нових слів англійської мови" Дж. Ейто.

  дипломная работа [82,9 K], добавлен 07.02.2011

 • Проблема періодизації історії англійської мови. Рання історія Британських островів. Завоювання Британії германцями, скандинавське завоювання. Нормандське завоювання, становлення англійської національної мови. Поширення англійської мови за межі Англії.

  реферат [53,5 K], добавлен 16.04.2019

 • Місце іншомовних запозичень в словниковому складі англійської мови. Асиміляція запозичень та фонетична адаптація. Вплив запозичень на обсяг словника англійської мови. Орфографічний вплив французької мови. Характеристика основних джерел запозичень.

  дипломная работа [474,0 K], добавлен 12.06.2011

 • Дослідження процесу становлення мовознавства для більш точного розуміння лінгвістичної ситуації у світі. Деривація як провідна традиція мовотворення англійської мови. Способи англійського словотвору. Приклади скорочень та абревіацій англійської мови.

  курсовая работа [71,5 K], добавлен 13.04.2015

 • Дослідження основних етапів еволюції англійської мови. Вплив кельтської мови на базовий граматичний розвиток англійської, запозичені слова. Діалекти англосаксонських королівств. Виникнення писемності, становлення літератури і лондонського стандарту.

  реферат [1,6 M], добавлен 04.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.