Лінгвістичні особливості англійської СМС-мови

Риси SMS-спілкування як жанра. Функції СМС у різних за функціональним призначенням телефонних повідомленнях із різними комунікативними завданнями. Лінгвістичні засоби та стилі СМС-мови. Перелік скорочень з англійської мови, які використовує молодь.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 19.02.2015
Размер файла 29,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

СЕКЦІЯ: англійська мова

«Лінгвістичні особливості англійської СМС-мови»

Автор: Соболевський Микита

8-А клас школа №117

Одеса 2014р.

План

Вступ

І. СМС як невід'ємний атрибут сучасної культури спілкування

ІІ. Лінгвістичні засоби та стилі СМС-мови

ІІІ. Загальноприйняті скорочення та словник

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Із бурхливим технічним розвитком у сучасному суспільстві набувають поширення мобільні телефони, які однією з функцій мають передавання коротких текстових повідомлень - так званих СМС (транслітерація англійської абревіатури SMS - Short Message System).

Сьогодні електронна комунікація, різновидом якої є СМС, стає чи не основною. За спостереженням соціологів, у соціальних стосунках між людьми над безпосереднім спілкуванням «face to face» домінує взаємодія, опосередкована технікою (за допомогою мобільних телефонів, Інтернет-пейджерів, інструментів відеозв'язку, електронної пошти тощо).

Стилістика телефонних повідомлень - СМС - має багато спільних рис зі стилістикою комунікації у мережі Інтернет. Обидва різновиди електронної комунікації найчастіше реалізують письмову форму розмовно-побутового стилю. Однак смс відрізняються більшою стислістю, оскільки мають технічні обмеження в кількості знаків одного повідомлення й відповідної його вартості.

У цілому визначають такі основні риси цього жанру: стислість, відносна концентрація нестандартних орфографічних маркерів, за формою це «маленька розмова», моментальність, приватний характер змісту, сильна залежність від засобу передачі інформації, адже в мобільному телефоні обмежений набір клавіш, кожна з яких функціонально має по кілька літер. Усе це впливає на мовний образ СМС.

Стислість, наприклад, в англійській мові досягається різноманітними скороченнями слів (пропуск літер усередині слова, у кінці), абревіацією, літеро-цифровими омофонами, помилковим написанням, винахідливим письмом. Учені б'ють на сполох, адже СМС-мова із характерним для неї недотриманням орфографічних і граматичних правил негативно впливає на рівень грамотності.

На мою думку, в Україні бракує досліджень СМС-мови, що зумовило моє звернення до такого об'єкту дослідження. Предметом мого наукового інтересу стала англійська СМС-мова, її вплив на молодіжну культуру, динаміка існування і розвитку сучасного СМС-сленгу.

Джерельною базою цього дослідження послугували так звані «відкриті» смс, викладені на різних сайтах і форумах, що були зібранні мною протягом 2013-2014 навчальних років за допомогою друзів і інтернет-користувачів.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що це дослідження є спробою здійснити лексико-семантичний, словотвірний, структурний аналіз молодіжної СМС-мови, простежити специфіку формування українського молодіжного сленгу, а також з'ясувати функції, які виконує молодіжний сленг у мовленні його носіїв. Комплексне дослідження спрямоване на вивчення динаміки змін у лексичному складі сучасної української мови.

І. СМС як невід'ємний атрибут сучасної культури спілкування

В кінці ХХ - на початку ХХІ століть новою необхідністю повсякдення став мобільний телефон. За допомогою мобільного телефона віртуальна реальність, яка є витвором Інтернета, проникає у наше сьогодення. Блискавична передача інформації (звукова комунікація, SMS-повідомлення, візуальний ряд MMS і т.і.), фактично вже подолали проблему просторово-часової протяжності. Важливою ознакою мобільного зв'язку є перспектива колективної комунікації в режимі конференції та в “чатах”.

В той час, коли, ті, хто активно експлуатують новий спосіб комунікації, педагоги, філологи, журналісти б'ють на сполох, в передчутті настання нової епохи SMS-мислення. Хоча молодь відстоює SMS-мовлення і сприймає його шалену популярність як незворотний процес. Безперечно, не слід нехтувати впливом нової форми комунікації на свідомість молодого покоління. Оскільки, вже навіть з'явились терміни, що позначають нову ґенерацію людей: “Generation TXT”, homo mobilis та ін.

Основні риси SMS-спілкування як жанра - стислість, приватний характер змісту, велика залежність від засобу передачі інформації - мобільного телефона, який дозволяє надіслати невеликий об'єм інформації із певним обмеженням набору на клавіатурі.

Феномен SMS-спілкування, з точки зору лінгвістики та психології, є позитивним. Комунікант, який продукує коротке текстове повідомлення, окрім простої передачі змісту, вирішує кілька важливих задач:

1) компресія текста. Об'єм SMS є лімітований, звісно ж, потрібно “втиснути” максимум інформації за мінімум використаних знаків. Свідомо, чи підсвідомо у SMS-автора активізуються відповідні процеси спрощення тексту. Конденсація змісту може відбуватись за допомогою мовних засобів різних рівнів;

2) транслітерація;

3) мовна гра;

4) емоційність.

У сучасних дослідників з'явилась унікальна можливість зрозуміти, як неформальні правила використання мобільного телефона, формують крок за кроком соціальне явище SMS-мови на початковій стадії його становлення.

Текстова комунікація може бути асинхронною (sms-комунікація) або синхронною - мобільний чат. SMS-комунікація може реалізовуватись як безпосередньо по лінії: відправник - отримувач, так і опосередковано, через електронні мас-медіа: відправник - телестанція - екран телевізора - отримувач.

Розрізняють смс одиничні й неодиничні. СМС одиничні мають інформаційно-практичне або інформаційно-узгоджувальне призначення, їхнє основне комунікативне завдання - стисла передача інформації (або її запит), наприклад: Не можу передзв. - я мобільний бомжик (м. Луганськ, 2012 р., ідеться про відсутність грошей на мобільному рахунку); Витуліться в масандрі, а там я вас зустріну (м. Ялта, 2012, витулитися - вийти з битком набитого транспорту).

Найбільш уживаним в інформаційно-узгоджувальних одиничних смс є сленгізм-англізм ок, запозичений з американського розмовного мовлення: Ок ) Ловіть )) А я вже спати (с. Давидівка Полтавської обл., 2012 р.), що означає згоду з чимось і в смс-діалозі є відповіддю.

Розгляньмо функції СМС у різних за функціональним призначенням повідомленях із, відповідно, різними комунікативними завданнями.

1. Характерною особливістю жанру смс є повідомлення для підтримки дружніх стосунків. «Привіт, як справи?», «Чекаю. Приїжджай!», «Ти так довго не дзвониш…» і т.д. Основне їхнє комунікативне завдання - привернення уваги співрозмовника. Такі смс широко представлені на різних сайтах, форумах. Ці смс, як правило, позначені емоційністю й експресивністю, жартівливою тональністю: "Привіт! Що робиш? Не скучаєш? Ти про мене памятаєш?"

3. Комунікативне завдання привітально-побажальних смс - створення веселого настрою, настанова на жарт, що досягається: а) протиставленням компонентів тексту, мовною грою: "Дорогі друзі, колеги і всі ті, хто надсилав мені «найкращі» привітання у 2009 році, повідомляю - нічогісінько не збулось! Тому в 2010 році прошу надсилати грішми, алкоголем або харчами. Щиро вдячний за розуміння. З Новим Роком!"

4. Жартівливо-розважальні смс найчастіше на сайтах називаються «приколами», їхня комунікативна мета - розважити і співрозмовника, і себе."Ти в курсі - після вечірки гірше всього колобку - у нього все болить!"; або таке повідомлення: "Як приємно, коли після корпоративу прокидаєшся - та бачиш, все зруйновано-погромлено, але хата то не твоя!".

5. Близькими за комунікативним завданням до попереднього типу є СМС-розіграші: "Вигравай незабутню подорож позашляховиком УАЗ-31514, лікувальний масаж від голови і до п'ят."

Як показав зібраний мною матеріал, смс різних типів відображують мовну креативність СМС-комунікантів, що виявляється, зокрема, у мовній грі, одним із основних засобів якої в смс є сленгізми. У багатьох прикладах СМС представлений ігровий компонент, який характеризується як специфічний вид спілкування, спрямований на отримання задоволення від самого процесу спілкування й позбавлений прямої практичної доцільності (прямо не призводить до розв'язання нагальних проблем). Найбільш яскраво це виявляють жартівливо-розважальні СМС. Загалом СМС засвідчують певний факт зростання частки емоційного спілкування в загальному обсязі комунікації.

ІІ. Лінгвістичні засоби та стилі СМС-мови

Основною метою створення і використання мови SMS є передача повідомлення, використовуючи найменшу кількість можливих символів. Щоб знизити витрати, користувачі повинні знайти спосіб бути лаконічними. Крім того, набирання повідомлення на телефоні, як правило, повільніше, ніж на клавіатурі. В результаті, пунктуація, граматика, і капіталізація в основному ігноруються. У багатьох країнах, люди тепер мають доступ до необмежених текстових варіантів, хоча вони широко варіюються від країни до країни, і від оператор до оператора. Тим не менш, екрани в більшості ще маленькі, що мотивує користувачі на короткі повідомлення і проблема вводу зберігається: мова SMS все ще широко використовується для стислості.

Існує класифікація лінгвістичних і стилістичних властивостей мови SMS, яка була запропонована Crispin Thurlow, Lуpez Rъa and David Crystal. До основних рис СМС-мови належать:

Ініціалізації (скорочення і абревіатури, що складаються з ініціалів).

Є багато прикладів слів або фраз, які позначаються тими ж самими абревіатурами (наприклад, LOL може означати сміятися вголос, багато любові, або стареньку пані, а cryn може означати олівець чи плакати.

Скорочення і укорочення, і ігнорування частин мови.

Зі слів, які не мають загальноприйнятих абревіатур, користувачі найчастіше видаляють голосні літери, тому читач зобов'язаний тлумачити рядок приголосних шляхом повторного додавання голосних (наприклад dictionary стає dctnry, а keyboard стає kybrd). Ігнорування слів, особливо службових (наприклад: "a" і "the"), також використовується в якості частини зусиль з подолання часових і просторових обмежень .

Виникнення інтелектуального вводу та смартфонів за участю QWERTY клавіатури може сприяти зменшеню використання скорочень в мові SMS, хоча це ще не було помічено.

Значення контексту в інтерпретації неоднозначних скорочень

Одержувачі СМС мабуть повинні інтерпретувати скорочені слова залежно від контексту, в якому вони використовуються. Наприклад, якщо хтось використовує TTYL, LOL він, ймовірно, має на увазі "talk to you later, lots of love" на відміну від "talk to you later, laugh out loud". В іншому випадку, якщо хтось використовує OMG, LOL він, можливо, має на увазі "oh my god, laugh out loud", на відміну від "oh my god, lots of love".

Мова SMS не завжди підкорюється або слідує стандартній граматиці, і, крім того слова, які використовуються, зазвичай неможливо знайти в звичайних словниках.

Піктограми і логограми (ребус, абревіатура).

Деякі знаки мови SMS можна уподібнити ребусу, коли використовуються фотографії та окремі букви або цифри, щоб представити цілі слова (наприклад, "I <3 U, що використовує піктограму серця для любові, і літера U замінює адресата).

Діалект має кілька ієрогліфів (коди зрозумілі для посвячених), а також ряд смайлів.

Паралінгвістичні елементи

Паралінгвістичні елементи в мові SMS спрямовані на забезпечення додаткової смислової і синтаксичної інформації і контексту, з якого одержувач може вивести ближчий до тексту і точний зміст повідомлення. Такі засоби забезпечують передачу текстового еквіваленту вербальних складових елементів, таких як вираз обличчя і тон голосу. Справді, незважаючи на те, що мова SMS існує в форматі письмового тексту, вона нагадує звичайну розмову тим, що не має складної структури і що її значення сильно залежить від контексту.

Капіталізація

У разі використання капіталізації у мові SMS, є три варіанти SMS повідомлення :

Без капіталізація

Капіталізація тільки першого слова

Повна капіталізація у окремих випадках, що відповідає всім правилам граматики

У більшості SMS повідомлень капіталізація відсутня. Використання капіталізації у першому слові повідомлення може бути ненавмисним і може, ймовірно, бути пов'язане з установкою за умовчанням на пристрої.

Повна капіталізація може використовуватися як текстовий еквівалент підвищених тонів, щоб підкреслити підвищені емоції.

Смайли

Так само, як мова тіла і вираз обличчя можуть сприяти на те, як сприяється мова, смайлики здатні змінювати зміст текстового повідомлення, з тією лише різницею, що реальний тон спілкування не так легко розрізнити лише по смайликах. Використання усміхненого обличчя може бути сприйнято як сарказм, а щастя, тобто, читач повинен звертати увагу на все повідомлення.

Використання пунктуації та капіталізації для формування смайлів не відповідає традиційним функціям загальноприйнятих ознак і символів. Більше того, їх використання ретельно відрізняються у різних людей і культур. Наприклад, додаткова пунктуація може просто використовуватися для зв'язку паралінгвістичних аспектів комунікації без будь-якої необхідності створення емоції: напр. "Привіт !!!!"

Розділові знаки, або їх відсутність

В той час, як гласні і знаки пунктуації у мові SMS, як правило, відсутні, використання апострофу відбувається незвично часто. Згідно моїх спорежень, поява апострофів в мові SMS становить приблизно 35 відсотків. Це несподівано, вважаючи те, що ввод апострофу в текстовому повідомленні складається з декількох етапів. Цікаво відзначити, що використання апострофу використувається не тільки в тих випадках коли слова неоднозначні, і їх зміст може бути неправильно зрозумілий без апострофу.

Є не так багато випадків, в англійській мові, де виключення апострофу викликає нерозуміння повідомлення. Наприклад, "we're" без апострофа можна неправильно зрозуміти як "were". Тим не менш, помідомлення, в основному, розуміються правильно, так як читачі можуть покладатися на інші сигнали, такі як частина речі і контекст. Для багатьох інших слів, таких як "Im" і "Shes", немає ніякої двозначності. Так як, користувачі використовують апостроф для того, щоб їх повідомлення зрозуміли точніше за змітом, це явище може бути частково пов'язано з бажанням зробіти повідомлення більш зрозумілими за коротший проміжок часу.

Варіації написання

Користувачі, також, можуть використовувати написання, які відображають їх специфічний особистий намір замість використання стандартного правопису. Наприклад, використання "ха-ха" для позначення "стандартний" сміх і "muahaha" для кодування, можливо, більш хрипкого або злого сміху.

III. Загальноприйняті скорочення та словник

Мова SMS досі не прийнята в якості звичайної і стабільної форми, діалекту і мови. В результаті цього (остільки, оскільки це також є наслідком), помітних лексикографічних посібників і публікацій, (наприклад словників), що займаються конкретно мовою SMS ще не існує, мабуть, за винятком словнику SMS, забезпеченого провайдером Vodacom, який пропонує ций словник своїм клієнтам в якості доповнення до покупки телефону . Тим не менш, в результаті сленг текстових повідомлень вплинув на мову багатьох підлітків. Безграмотна форма СМС стала їх "нормальною мовою", оскільки вони її постійно використовують.

Перелік найпопулярніших скорочень з англійської мови, які використовує наша молодь:

Бажаю повеселитися - HF (have fun)

Бажаю приємно провести час - HAGO (have a good one)

Батьки слідкують - PRW (parents are watching)

Без коментарів - NC (no comment)

Без проблем - NP (no problems)

Безкоштовне ПО - FW (freeware)

Бережи себе - TCOY (take care of yourself)

Будь ласка - PLS, PLZ (please)

Будь ласка, перезвоніть - PCL (please call me)

Будь ласка, розкажіть ще - PTMM (please tell me more)

Будь хто - NE, NE1, NETHNG (any, anyone, anything)

Було б прекрасно, якби. - WIBNI (wouldn't it be nice if…)

Було б чудово, якби - IWBNI (it would be nice if)

В будь якому випадку - IAC (in any case)

В реалі -IRL, ITRL (in real life)

Вечірка - PRT (party)

Вже зовсім скоро - RSN (real soon now)

Вибач - SMT (sorry)

Вихідні - WKND (weekend)

Відмінно - XLNT (excellent)

Відмінно, супер - N1 (nice one)

Вмираю від сміху - LMAO (laughing my ass off)

Всім щасти - GLA (good luck all)

Вставте пропущене - FITB (fill in the blanks)

Гарна гра - GG (good game)

Гарна спроба - GT (good try)

Гарно зіграли - WP (well played)

Гарного дня - HAND (have a nice day)

Голосний сміх - LOL (laughing out loud)

Давно не бачилися - LTNS (long time no see)

Давно нічого не писав - LTNT (long time no type)

Дай відпочити - GMAB (give me a break)

Дайте мені знати - LMK (let me know)

Де ти пропадаєш? - WERV U BIN (where have you been?)

Дівчина, хлопець - GF, BF (girlfriend, boyfriend)

До вашого відома - FYI (for your information)

Добраніч - GN, HAGN (good night, have a good night)

Думаю про тебе - TOY (thinking of you)

Дякую - THNQ, TX , 10X , TNX , THNX , TUVM , TYVM (thank you )

Жаль що тебе тут нема - WUWH (wish you were here)

Жартую - JK (just kidding)

З днем народження - HBTU (happy birthday to you)

З найкращими побажаннями - WBR, WBW (with best regards / with best wishes)

З поверненням - WB (welcome back)

З тобою все гаразд? - RUOK (are you OK?)

Задля приколу - J4F (just for fun)

Заздалегідь дякую за допомогу - TFHAOT (thank for help ahead of time)

Займайся своїми справами - MYOB (mind your own business)

Займись справами - GAL (get a life)

Залишайся на зв'язку - SIT (stay in touch)

Занадто багато інформації - TMI (too much information)

Заради перемоги - FTW (for the win)

Зважаючи на - WRT (with respect to)

Згодом - L8R (later)

Знаєш, що я маю на увазі? - KWIM (know what I mean?)

Іншими словами - IOW (in other words)

Їм - EM (them)

Качаюся по полу від сміху - ROFL (rolling on the floor laughing)

Кохання - LUV (love)

Люди - PPL (people)

Мисли глобально, дій по обставинам - TGAL (think globally, act locally)

Мобільний - MOB (mobile)

Мої вітання - GRATZ, GZ (congratulations)

На мою скромну думку - IMHO (in my humble opinion)

Не пропадай - KIT (keep in touch)

Ненавидіти - H8 (hate)

Нещасний - UL (unlucky)

Ніхто - NO1 (no one)

О Боже - OMG, OMFG (oh my god)

О, розумію - OIC (oh, I see)

Один на один - F2F (face to face)

Першого й обслуговують першим - FCFS (first come - first served)

Першокласний - N1 (number one)

Питання, що часто задаються - FAQ (frequently asked questions)

Пізно - L8 (late)

Повідомлення - MSG (message)

Погана ідея - NAGI (not a good idea)

Поговоримо згодом - TTUL (talk to you later)

Поцілунок - X (kiss)

Про всяк випадок - JIC (just in case)

Пробачте, що втручаюсь - PMJI (pardon my jumping in)

Просто, щоб ти знав - JTLUK (just to let you know)

Серйозно? - ORLY (oh really?)

Сідниці болять - PITA (pain in the ass)

Скоро побачимся - H2CUS (hope to see you soon)

Сподіваюся це допоможе - HTH (hope this helps)

Так і треба, молодець - WTG (way to go)

Так, я розумію - YIU (yes I understand)

Твій назавжди - U4E (yours forever)

Ти - U (you)

Ти також - U2 (you too)

Ти ще пошкодуєш - YBS (you'll be sorry)

Точка зору - POV (point of view)

Успіхів - GL (good luck)

Хвилинку - JAM (just a minute)

Хіхікання - GGG (giggle)

Хочеш поговорити? - WAN2TLK (want to talk?)

Цілую і обнімаю - XOXOXO (hugs and kisses)

Чекати - W8 (wait)

Чмокі, цілую і обнімаю - HAK (hugs and kisses)

Чудово - GR8 (great)

Що - WOT (what)

Що бачиш, то і отримуєш - WYSIWYG (what you see is what you get)

Що поробляєш? - WAYD (what are you doing?)

Що трапилося? - WU (what's up?)

Щоб тебе чорти побрали - UBD (you be damned)

Я побував - GTG (I got to go)

Я також - ME2 (me too)

Я тебе кохаю - ILU, ILUVU , ILY (I love you)

Я тільки хочу сказати - IJWTS (I just want to say)

Якраз вчасно - JIT (just in time)

Якщо я правильно пам'ятаю - IIRC (if I remember correctly)

Ясно - IC (I see)

Деякі веб-сайти намагаються забезпечити своїх користувачів так званими словниками СМС-мови. Такі сайти пропонують перелік за алфавітом слів, які використовуються в текстових повідомленнях. Найбільш часто зустрічаються наступні засоби спростити "нормальну мову" :

Літери можуть замінювати слова

be стає b

see або sea стає c

okay стає k або kk

are стає r

you стає u

why стає y

friend стає frd

oh стає o

and стає n

Цифри можуть замінювати слова

won або one стає 1

to або too стає 2

for стає 4

ate стає 8

Букви та цифри можуть замінювати склади або фонеми

to або too стає 2 :

tomorrow стає 2mro або 2moro або 2mrw

today стає 2day

for або fore стає 4 :

before стає b4

forget стає 4get

ate стає 8 :

great стає gr8

late стає l8

mate стає m8

wait стає w8

skater стає sk8r

and стає & :

banned або band стає b&

thank you стає 10q, thnq, ty

Вищеперелічені комбінації можуть скорочувати одне або декілька слів

your and you're become ur

wonderful стає 1drfl

someone стає sum1

no one стає no1

any one become any1 or ne1

see you стає cu or cya

for you стає 4u

easy стає ez

enjoy стає njoy

adieu стає +u

телефонний повідомлення комунікативний лінгвістичний

Висновки

Зміст моєї роботи полягає у тому, що це дослідження є спробою здійснити лексико-семантичний, словотвірний, структурний аналіз молодіжної смс-мови, простежено специфіку формування української смс-мови, а також з'ясувати функції, які вона виконує.

Практична цінність роботи обумовлена тим, що матеріали та результати дослідження можуть бути використані у подальшому вивченні лінгвістичних особливостей англійської СМС мови та її впливу на розвиток загальнонаціональної мови.

Саме молодіжний сленг смс-мовлення відбиває ті реалії та особливості світобачення молоді, які відрізняються від інших носіїв національної мови. Факторами, що впливають на виокремлення молодіжної культури мовлення серед підсистем, є: соціальне оточення і коло спілкування молоді, відмінність поля інтересів молоді від старшого покоління, відмінність в поглядах на життя тощо, соціальне коло діяльності (навчання, спільні інтереси). Таким чином, утворюється певна мовно-культурна спільнота, яка характеризується своїми особливостями.

Молодіжний смс сленг Ї це повноцінний елемент мовного простору. Він займає свою нішу у кадастрі національної мови. Але не всі його члени збагачують її словник. Завдання мовознавців полягає у тому, щоб виокремити усе, що увиразнюватиме наше мовлення, збагачуватиме, а не засмічуватиме наш словник. Молодіжна смс-мова має творитися розумно, а не калькуватися за чиїмись зразками.

Чимало запозичень в смс-мовленні утворено шляхом калькування англійських слів та морфем. Той факт, що англійські слова не просто входять до молодіжного сленгу, а й отримують у ньому морфологічне оформлення, виявляють тенденцію до українізації, говорить про здатність української мови поглинати та перероблювати під потреби мови іншомовний матеріал.

Шляхи подальшого дослідження проблеми є доволі перспективними, хоча й не завжди досяжними. У сучасній україністиці гостро відчувається брак словників ненормативної, зокрема смс лексики, виданих на паперовому носії. Тому подальша розробка питання досліджень у галузі сучасного смс-спілкування є актуальною.

Список використаних джерел

1. О.С. Таран «Функціональні особливості сленгізмів у текстових повідомленнях (смс)»

2. Кіпень Сергій Васильович, Львівська державна фінансова академія, Кафедра іноземних мов, ст. викладач «Основні характерні ознаки SMS-cпілкування та мови Zlangо».

3. Щур І.І. «Український комп'ютерний сленг: формування і функціонування». - Вид-во Київського національного університету ім.Т. Шевченка. - К., 2000.

4. Щур І. «Особливості українського комп`ютерного жаргону» // Рідна школа. -- 2001, № 3. -- С. 10.

5. Христенко О.С. «Фактори впливу на становлення та розвиток молодіжної лексики» /О.С. Христенко// Східнослов'янська філологія: зб. наук. праць.- Горлівка: Вид-во ГДПУ, 2006.- вип.11. Мовознавство. - С.123 -128.

6. Селіванова О. «Актуальні напрями сучасної лінгвістики» (аналітичний огляд). - К.: Фітосоціоцентр, 1999.

7. Медвідь О.М. Комп'ютерний сленг // Вісник СумДУ. - 2005. - №6 (78). - С. 50-56.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.