реферат  Словники, їх роль у житті освідченоі людини

Поняття словника, його види та призначення. Давня та сучасна українська лексикографія. Місце і значення словників у житті сучасників. Антропонімічні, двомовні і багатомовні перекладні словники, діалектні, граматичні та лінгвокраїнознавчі словники.

Нажав на кнопку "Скачать архив", вы скачаете нужный вам файл совершенно бесплатно.
Перед скачиванием данного файла вспомните о тех хороших рефератах, контрольных, курсовых, дипломных работах, статьях и других документах, которые лежат невостребованными в вашем компьютере. Это ваш труд, он должен участвовать в развитии общества и приносить пользу людям. Найдите эти работы и отправьте в базу знаний.
Мы и все студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будем вам очень благодарны.

Чтобы скачать архив с документом, в поле, расположенное ниже, впишите пятизначное число и нажмите кнопку "Скачать архив"

    ##     ####    ######      ##       ##   
   ###    ##  ##   ##         ###      ###   
    ##        ##   ##          ##       ##   
    ##      ###    #####       ##       ##   
    ##        ##       ##      ##       ##   
    ##        ##       ##      ##       ##   
    ##    ##  ##   ##  ##      ##       ##   
    ##     ####     ####       ##       ##   
                                             
                                             

Введите число, изображенное выше:

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 05.01.2013
Размер файла 28,2 K

Подобные документы

 • Давня та сучасна українська лексикографія. Поняття словника. Орфографічний словник української мови. Тлумачний словник української мови. Словник синонімів української мови. Винекнення лексикографії з практичних потреб пояснення незрозумілих слів.

  реферат [33,0 K], добавлен 25.01.2009

 • Термін та його ознаки. Термінологія, як організована на логічному й мовному рівні система спеціальних назв. Наявність дефініції. Кодифікація термінів. Словники - перекладні, енциклопедично-довідкові, тлумачно-перекладні. Стандартизація термінології.

  презентация [438,4 K], добавлен 23.10.2016

 • Задачі та історія тлумачного словника. Переваги електронних словників. Характеристика найпопулярніших тлумачних словників англійської мови та механізм роботи з ними. Якість тлумачень лексики: загальновживаної, сленгової, спеціалізованої та неологізмів.

  курсовая работа [1,9 M], добавлен 07.10.2009

 • Асимілятивні, дисимілятивні процеси, подовження, спрощення у групах приголосних, відбиття цих явищ на письмі. Види асиміляції звуків. Подовжені м'які приголосні. Словник Лаврентія Зизанія (1596), "Лексикон" Памви Беринди (1627) та сучасні словники.

  методичка [56,7 K], добавлен 21.11.2010

 • Лексикографія як розділ мовознавства, пов’язаний зі створенням словників та опрацюванням їх теоретичних засад. Староукраїнська лексикографія. Українська лексикографія з кінця XVIII ст. по ХХ ст. Етапи розвитку концепції і принципів укладання словників.

  статья [25,8 K], добавлен 14.02.2010

 • Поняття теоретичної і практичної лексикографії та напрямки її розвитку. Принципи класифікації словників, що вміщують інформацію про речі, явища, поняття та слова. Різниця між енциклопедичними та лінгвістичними (одномовними й багатомовними) словниками.

  реферат [27,9 K], добавлен 28.03.2014

 • Проблема суржика в українській мові та загалом в житті кожного українця. Слова Цсуржики", які є найчатіше вживаними, а також обставини, за яких вони були сформовані. Висвітлення проблеми вживання суржика в житті людини та загальні методи її подолання.

  статья [16,7 K], добавлен 15.03.2016

 • Поняття архаїзми, напрямки дослідження архаїзмів в лексикографі. Тематичнi групи архаїзмiв, значення слiв архаїзмiв у тлумачному словнику української мови А. Iвченка. Співвідношення архаїчного значення слів, особливості створення сучасних словників.

  реферат [33,1 K], добавлен 16.08.2010

 • Лексичне значення слова. Явище омонімії у сучасній українській мові. Слова індоєвропейського походження. Перифрази та евфемізми як різновиди синонімів. Синтаксичні функції фразеологічних одиниць. Предмет та завдання лексикографії. Типи словників.

  курс лекций [90,5 K], добавлен 03.09.2013

 • Лінгвістичні особливості словникової статті політичного характеру як типу тексту. Тлумачні та енциклопедичні словники в англомовній лексикографічній традиції. Аналіз перекладів американських словникових статей політичного характеру українською мовою.

  дипломная работа [142,2 K], добавлен 22.06.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.