Суржик в житті українців

Проблема суржика в українській мові та загалом в житті кожного українця. Слова Цсуржики", які є найчатіше вживаними, а також обставини, за яких вони були сформовані. Висвітлення проблеми вживання суржика в житті людини та загальні методи її подолання.

Рубрика Иностранные языки и языкознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 15.03.2016
Размер файла 16,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Суржик в житті українців

суржик український мова

РибакТетяна, Степаненко Юлія ПП-311

Анотація. У статті розглянута проблема суржика в українській мові та загалом в житті кожного українця. Вказані слова "суржики", які є найчатіше вживаними, а також обставини за яких вони були сформовані.

Ключові слова:суржик, покруч, комплекс провінційності, квінте-сенція душевного устрою.

Аннотация. В статье рассмотренная проблема суржика в украинском языке и в целом в жизни каждого украинца . указанные слова "суржики", которые являются чаще всего употребляемыми, а также обстоятельства, за которых они были сформированы.

Ключевые слова:суржик, покруч, комплекс провинциальности, квинтэссенция душевного уклада.

Постановка проблеми. У наш час у суспільствііснує проблема щодо використання суржиків у повсякденному житті.

Особливо тривожить те, що частина носіїв української мови часто вживає російські слова з підкресленою бравадою, хизуючись при цьому своїми «глибокими» знаннями російської мови. Інша категорія україномовців - це люди, що не володіють українською літературною мовою і вживають російські слова, вважаючи при цьому, що це її літературні форми. Є ще й така категорія українців, що добре володіє літературною мовою, але часто лінується, не хоче напружити пам'ять і віднайти правильний український відповідник до російського слова. І як наслідок-українсько-російський покруч.Актуальність статті зумовлюється тим, що проблема вживання суржиків у повсякденному житті людини посідає значне місце. Ця проблема може стати загрозливою для літературної мови, а сааме української. Саме тому назріває необхідність викорінювати суржик із вжитку українців.

Аналіз наукових джерел. Підґрунтям нашої наукової розвідки є прац О.Сербянської, Л.Масенко,Т.Загрядницької, Ю.Палеви,Л.Біланюк, Т.Кознарського та інші. У їхніх працях висвітлено основні поняття про суржик, про історію його виникнення та про способи боротьби з ним.

Метою цієї статті є висвітлення проблеми вживання суржика в житті людини та вказати методи її подолання.

Виклад основного матеріалу. Українська мовав продовж багатьох століть булла поставлена в такі умови, що можна тільки дивуватися, як вона вижила і збереглася взагалі. Табу великим тягарем лежало на ній майже до кінця XX ст. Зрозуміло, що кількасотрічне приниження української мови і водночас насаджування іншої, тобто російської, не могло не позначитися на усному (в першу чергу) та писемному мовленні її носіїв. Українська мова навіть там, де вона активно функціонувала, зазнала такого негативного впливу російської, що перетворилася на суржик, «язичіє»,на мішанину українських та російських слів, кальок, а частіше всього -мовних покрутів, які утворилися на базі цих двох великих мов.

В наслідок цього вищі верстви українського суспільства були майже виключно російсько- (на Галичині польсько-) мовними, а українська мова булла обмежена лише селянським побутом. Вийшовши поза своє обійстя, селянин мусив прилаштовуватися до “панської” мови (типова диглосія) та через свою неписьменність неминуче мішав елементи обох мов, рідної і “панської". Значення суржика на сьогоднішній день це елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без додержання норм літературної мови, нечиста мова.

В XXI столітті проблема суржика нікуди не зникла, ми і зараз можемо спостерігати його в більшості регіонах України. За даними досліджень Київського міжнародного інституту соціології, у2003 р. поширеність «суржикомовності» серед дорослого населення різних регіонів України становила від 2,5% (Західнийрегіон) до 21,7% (Східно-Центральний регіон), а загалом по Україні -- близько 12 [2] Але вартов раховувати, що через очевидні проблеми з проведенням чіткої межі між «суржикомовністю», вживанням окремих елементів суржику і «чистою» україномовністю чи російськомовністю такі оцінки можутьбути лише приблизними.

Поряд з цим, в останні роки з'явились і перші спроби теоретичних досліджень змішаної субмови в статтях Л. Біланюк, Т. Кознарського, В. Радчука, О. Рудої, В. Труба, М. Феллера, М. Флаєра, О. Шарварка та ін.Слід зазначити, що всі вони носять попередній характер, оскільки, як кожне лінгвістичне явище, суржик має бути описаний на підставі солідної бази даних записів зразків відповідного типу мовлення у його регіональних різновидах, а така база поки що відсутня.

Дослідження суржику вимагає передусім розв'язання проблеми кваліфікаціїцього типу мовлення, визначення його місця в системі усно-розмовних форм побутування української мови.

На думку Лариси Масенко, зросійщена мовна атмосфера великих міст поглибила комплекс провінційності, присутній у підсвідомості вихідця з села або невеликого містечка. Отож, українські селяни були змушені пристосовувати рідну говірку до так званої "городської мови". Крім того, дослідниця вказує, що суржикова"неповномовність - це найвищий ступінь духовного плебейства, відсутність вертикального, організуючого начала. Суржик - це мова духовно бідних, квінтесенція душевного устрою "одновимірної"людини, метафізична модель "жлобськоїдуші".

На мою думку, це перебільшене звинувачення, адже поява суржика - це не вина нашого покоління і навіть не попередніх поколінь, це наслідок жорсткої мовної політики.

Насправді двомовність та суржик - це тільки пара ланок у логічному ланцюзі, де і причини глибокі, і наслідки далекосяжніші. Корінь зла можна вбачати у кризі економіки, а плоди - у невизначеності й роздвоєності душ, у хирлявості національної волі. Хоча не варто забувати і про зворотний вектор впливу. Наш добробут і девідякостімови- знаряддя, яким щодня творимо себе й дозвілля. Слово формує свідомість, але й людина плекає слово. Але коли повсюди насаджується й панує колоніальний гібрид, не вистачає сил, щоб повернути народ до рідних джерел, до мови літературної, могутньої і споконвічної.

Цікаво, що у мовній мішанці вчені, як правило, згадують лишеросійські елементи. А де ж англійські, що вал за валом напливають сьогодні на українську мову?

Певнаріч, мова може збагачуватися і шляхом іноземних запозичень. Етимологічний словник будь-якої мови має запозичені слова. Але від заміни і витіснення рідних слів чужими мова і думки не збагачуються, а збіднюються, і це аж ніяк не сприя єпорозумінню між людьми.

Тому суржик - це явище, з яким треба боротися. Але цемає бути не лише загальнодержавна політика, викорінення мовної мішанини має стати справою кожного з нас.

Будемо сподіватися, що наші спостереження над шляхами і засобами проникнення в нашу мову русизмів, над формами неблаготворного впливу російського мовлення на українське стануть у пригоді усім, хто не байдужий до своєї рідноїмови, хто дбає про красу і силу рідного українського слова.

Список використаної літератури

Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К., 1991. - С. 12

Скрипник М. Перебудовними шляхами//«БільшовикУкраїни». - №12, 13, 14, 1931.

Словник українськоїмови. В 11 томах. - т.8. - К, 1977. - С. 301.

Труб В. Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуаціїдвомовності // «Мовознавство». - 2000, №1. - С. 52

Українськамова (Енциклопедія). - К., 2000. - С. 616.

Явище «суржику» як форма просторіччя в ситуаціїдвомовності // «Мовознавство» - 2000, №1; Руда Олена.

Чиможе суржик стати мовою? // «Українськамова та література». - 2001, ч.40; ШарварокОлександр.

Як ми говоримо, або, поступово втрачаючимову, українці задовольняються мовною проблемою. (Етюдсоціологічнихприпущень). // «Науковийсвіт». - № 8, серпень 1999; КузнєцоваТетяна. Суржик і мовлення // «Урок української». - 2001, № 6.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття словника, його види та призначення. Давня та сучасна українська лексикографія. Місце і значення словників у житті сучасників. Антропонімічні, двомовні і багатомовні перекладні словники, діалектні, граматичні та лінгвокраїнознавчі словники.

  реферат [28,2 K], добавлен 05.01.2013

 • Особливості вживання та правопису в українській мові запозичень російського, латинського, німецького й англійського походження. Переклад конструкцій ділового стилю, відмінювання числівників. Складання запрошення на прийом з нагоди відкриття виставки.

  контрольная работа [22,5 K], добавлен 17.03.2014

 • Систематизування комбінованої варіанти слова, що існують в українській мові. Опис структурних типів комбінованих варіантів з урахуванням специфіки рівнів, на яких виявляється їх варіантність. Аналіз стилістичних можливостей варіантів змішаного типу.

  реферат [15,9 K], добавлен 01.12.2010

 • Перша фіксація полонізму в українській мові і його слова-відповідника в польській мові. Можливості полонізму та його частотність в українській мові ХVІ – першої половини ХVII ст., значимість слова-відповідника і ступінь розповсюдження в польській мові.

  автореферат [62,4 K], добавлен 10.04.2009

 • Явище рахівних слів у китайській мові та сучасний етап їх вивчення. Принципи вживання та проблема класифікації рахівних слів. Іменникові та дієслівні рахівні слова. Значення універсального рахівного слова. Найчастотніші рахівні слова та їх використання.

  курсовая работа [65,4 K], добавлен 03.04.2012

 • Поняття і роль ділової мови та ораторського мистецтва в житті сучасних людей. Ознайомлення з правильністю підготовки до виступу: етапи підготовки промови, оформлення текстового матеріалу, дихання під час мовлення. Формування образу ділового оратора.

  реферат [47,2 K], добавлен 12.10.2012

 • Суржик як специфічна форма побутування мови в Україні, його історичне значення та характерні прояви. Класифікація його діалектного вживання за регіонами. Прогноз майбутнього українсько-російського суржику. Стилі літературної мови та норми її порушення.

  курсовая работа [31,8 K], добавлен 22.03.2013

 • Чинники запозичень в сучасній українській мові. Процес адаптації та функціонування англійських запозичень в українській мові. Проблеми перекладу англізмів з англійської українською та російською мовами на матеріалі роману Стівена Кінга "Зона покриття".

  курсовая работа [86,1 K], добавлен 14.05.2014

 • Вживання іншомовних запозичуваних слів в українській мові та витоки їх появи. Короткий термінологічний словничок. Укладання перекладних багатомовних словників. Проблеми української термінології, основні напрями дослідження та розвитку термінознавства.

  лекция [28,4 K], добавлен 17.05.2009

 • Поняття топонімів, їх сутність і особливості, місце в сучасній українській мові. Класифікація топонімів, їх різновиди та відмінні риси, основні проблеми запозичення та передачу фонетичної подібності. Компоненти значення, переклад топонімів-американізмів.

  курсовая работа [87,9 K], добавлен 04.05.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.