Державне конституційне право зарубіжних країн

Предмет, метод, джерела конституційного права зарубіжних країн. Конституційно-правовий статус людини і громадянина. Гарантії прав і свобод громадян. Форми державного правління. Територіальний аспект органів публічної влади.

Рубрика Государство и право
Вид лекция
Язык украинский
Дата добавления 14.03.2005
Размер файла 62,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Принципи Конституціоналізму:

1. Єдиним джерелом влади є народ.

2. Гарантії прав і свобод людини.

3. Принцип розподілу влади - «система стримувань і противаг».

4. принцип федералізму ( у штатів велика компетенція).

5. Жорстка Конституція.

Джерела Конституційного права:

- Конституція 1789р.

- Конституційні звичаї: - кишенькове вето президента ( за 15 днів), якщо 2 половини приймає закон,2/3, то президент не може накласти вето.

- Судові прецеденти ( Рішення Верховного Федерального Суду).

Особливості регулювання прав і свобод людини і громадянина:

1. Єдина Конституція, де не поділений поділ на права людини і громадянина.

2. Не згадується адресат.

3. Застосування терміну «народ США», під «народом» в США розуміється всі фізичні особи.

II.

1. Закріплюється 3 основних рпава.

- право на особисту недоторканість.

- Право на суд присяжних.

- Право рівності.

Всі інші права були закріплені в «Біль про права».

2. Конституційні гарантії.

3. Конституційні права записані в позитивному вигляді, іноді негативному.

III.

1. Спочатку виборчими правами користувалися лише вільні, білі чоловіки.

1870 р - 15 поправка надала права чорним.

1920 - виборчі права надані жінкам.

1964р. - 24 поправка відмінила виборчий податок.

1971 - понижено віковий ценз для активного виборчого права з 18 років.

IV. Відсутність норми про рівність прав чоловіка і жінки ( з народження всі є рівними - природне право).

«Акти про еміграцію» - підстави про набуття громадянства.

Застосовується право ґрунту і право крові.

Натуралізація:

1. Статус «постійного жителя» ( Green Card) - 5 років прожити на законних підставах в США, поведінка зразкова. Потім отримати GC, прожити ще 5 років ( ті самі умови), лише потім клопотати. Умови: знання мови, історії США, релігійною, основи американського права, складання присяги на вірність США. Але натуралізована особа не може балотуватися на президента США.

Строк проживання в США може бути скороченим до 3 років, якщо уклав шлюб, але якщо є GC.

2. Якщо є заслуги можна подарувати громадянство.

Усиновлення.

Підстави припинення громадянства.

1. позбавлення.

2. Добровільний вихід з громадянства.

Не можна позбавити за політичні мотиви.

Позбавлення за умови:

1. Подання де правдивих документів ( перші 5 років).

2. Перехід на сторону ворога, коли США знаходиться у стані війни ( на всіх).

Політичні партії:

Юридично існує багатопартійна система, але фактично дві: Демократична і Республіканська, представники цих партій ставали президентами.

Президент формує уряд.

Програми майже однакові, Демократи більш центриські, Республіканці - правоцентриські, ліберально - демократичні.

Ці партії організаційно не оформлені.

Інші партії набирають мах. 1 % місць в конгресі.

Правовий статус законодавчого органу.

США є президентською республікою, діє дуже цікава «система стримувань та противаг»:

1. Люди обирають Парламент прямими виборами. Парламент неможливо розпустити.

2. Депутати дуже захищені, мають високу платню.

3. Парламент може почати процедуру імпічменту Президенту.

4. У Парламента є дуже обмежений вплив на уряд - затвердження бюджету, розглядає законопроекти подані урядом чи президентом.

5. Уряд не несе відповідальність перед парламентом.

6. Президент має право кишенькового відкладного вето.

7. Судді призначають по життєво, великі пільги, усунути можна впорядку імпічменту.

Територіальний устрій:

США - це федеративна держава складається з 50 штатів, кожний штат має Конституцію, Парламент, уряд, очолюється губернатором.

Є ще федеративний округ Колумбія, тут є Вашингтон ( 3 виборця).

Штати діляться на графства - тауни - селища міського типу.

У США є залежні території:

1. Уперто - Ріко ( статус вільно приєднаної держави);

2. Віргінські острови;

3. Схід Самуа;

Наявність резервації - тут діють пільгові умови, податки не платять, мають пенсію.

Федеративний устрій і республіканська форма - не можуть бути переглянуті.

Основи Конституційного права ФРН

1. Особливості Конституції Німеччини:

- офіційна назва «Основний закон»

- четверта Конституція прийнята 23 травня 1949 року - Парламентська Рада.

- В її розробці допомоги представники окупаційних сил.

- Закріплює федеративний устрій ( республіканський і федеративний устрій не підлягає зміні).

- Увійшли принципи міжнародного права, багато норм антифашистських.

- Багато принципів конституціоналізму запозичених з інших Конституцій.

- За способом зміни конституції - жорстка.

- Окрім конституції 1948 року - джерелом конституційного права є конституція суб'єктів федерації (16).

2. Особливості Конституційно - правового статусу людини і громадянина:

- дуже чітко поділяє права і свободи на основні і конституційні, судом захищаються лише основні права і деякі Конституційні і всі інші ( 93 стаття)ю захищаються не судом, а іншими органами;

- позитивістська теорія прав і свобод людини і громадянина правами вважаються лише ті, що прямо вказані в Конституції.

- Можливість поширення прав і свобод на вітчизняні юридичні особи.

- Вживає термін «німці» - охоплює всіх громадян ФРН.

3. Громадянство ФРН:

Діє закон «про імперську і державну належність 1913 року» з відповідними змінами.

Набуття:

1. Об'єднання принципів грунту і крові.

2. Натуралізація:

- за правом ( звернення до компетентних органів).

- за рішенням влади ( 10 років жити, житло, примірна поведінка, володіння мовою)

- в ценз від 16 до 23 років, ходити у німецьку школу 6 років, повинен проживати перед зверненням 6 років, не судима, законні засоби проживання.

4. Репатріація - відновлення батьківщини.

Втрата громадянства:

1. Без згоди неможливо.

2. Лише натуралізація ( на протязі 5 років).

4) Права і свободи громадянина.

Конституція дуже широко закріплюються особисті права.

Два принципи:

- освіта ( вчителі є дуже поважними).

- Здоров'я.

3 різновиди прав і свобод:

- загальні обмеження ( межі користування певними правами).

- позбавлення свободи слова…

- спеціальне обмеження.

Гарантії:

1. право на судовий захист.

2. Відповідність держави за діяльність своїх службовців.

Обов'язки:

1. Обов'язок батьків піклуватися про неповнолітніх дітей і навпаки.

2. військовий обов'язок.

3. Користування власністю на загальні блага.

5) партії і партійна система.

Визначення Партії, закріплені в Конституції.

Юридично існує багатопартійна система:

1. Християнсько - демократичний союз ( виник після 2 світової війни).

2. Християнсько - соціалістичний союз ( діє в Баварії).

3. Соціал - демократична партія.

4. Партія зелених.

5. Свободна - демократична партія.

6. Партія демократичного союзу.

6) Юридична модель.

Парламентська республіка.

Уряд несе відповідальність перед бундестагом, але президент може розпустити бундестаг.

Демократичний режим - міністеріалізм.

Парламент.

Закон не містить такого терміну, але є Бундестаг і Бундесрат - верхня і нижня палати.

Бар'єр 5 % - пропорційна система і мажоритарна ( на 4 роки).

Бундесрат - призначається урядами всіх земель на 4 роки.

Заборони на підряд строків немає.

Очолюють палати спікери, є комісії: тимчасові і надзвичайні. Є регламент, депутати Бундестагу мають вільний мандат ( не можуть займатися іншим видом діяльності).

Депутат Бундесрату має імперативний мандат.

Імдемнітет - за свої вислови може нести відповідальність лише перед своєю партією.

Імунітет - за порушення правил - відповідальність за кримінальні порушення лише з згоди парламенту.

Право законодавчої ініціативи - Федеративний уряд, 5 % депутат кожної з палат.

Закони ФУ вносяться в Бундесрат, потім в Бундестаг.

Всі закони, які вносяться Бундесратом лише нижню палату.

Якщо Бундестаг вносить, має бути дозвіл Бундесрату.

Уряд може по окремим питанням за делегованим правом Бундестагу приймати закони.

Бундестаг може висловити Вотум недовіри Уряду - іде у відставку.

Президент може поставити питання про Вотум недовіри.

7) Президент.

Президент вибирається Федеративними зборами.

Не молодше 40 років - німець за народженням, проживає постійно на території Німеччини, 15 років - 50% + 1 голос - два тури в 3 відносна більшість. Обирається на 5 років.

Укази Президента не потребують контрасигнації.

8) Федеративний уряд.

Склад:

1. Федеративний канцлер - обирається Бундестагом більшістю голосів.

2. Всі федеративні міністри призначаються президентом за поданням Ф. К.

3. Посада урядовця не сумісна з іншими видами діяльності.

9) Судова влада.

Здійснюється Федеративним конституційним судом, Федеративними судами, Судами - земель, Федеративно конституційним Судом - орган юстиції, вирішує питання, які виникають між земліми - складається з 16 федеративних суддів ( 8 Бундестаг, 8 Бундесрат - на 12 років, без права повторного призначення, граничний вік 68 років).

Вимоги - 40 років, вища юридична освіта, досвід роботи. Рішення мають постанов чий характер.

5 гілок юстиції:

1. Загальна юстиція - Федеративна Судова Палата ( цивільна справа віділені від кримінальних).

2. Адміністративна юстиція - Федеративний Адміністративний Суд.

3. Фінансова юстиція - Федеративна Фансово - Судова і ніші суди виконують функцію рахункової палати.

4. Трудова і соціальна гілка - є Федеративний Третейський Суд і Суд по Соціальним справам.

5. У землях є Дільничі суди, Суди земель в якості Апеляційного інституту і Найвищі суди земель.

10) Німецька федерація:

Складна держава - кооперативна федерація, землі дуже тісно пов'язані між собою через економічні і правові важелі.

1990 р. - стало 16 земель, мають ознаки держави, Ландшафти - парламенти, уряди, Конституція, компетенція, не мають суверенітету, вихід не дозволяється.

В сфері законодавчої діяльності:

1) Виключно компетенція - лише Бундестаг приймає закони по певним питанням.

2) Конкуруюча компетенція - якщо в прийняті федеративні закони не врегулювані певні питання, земля може прийняти свій.

3) Рамочна компетенція - Бундестаг приймає принципи певного закону, а Лантаги приймають закони в межах цих принципів.

В сфері виконавчої діяльності:

1). Виключна компетенція Федеративного Уряду, а у Уряду земель - залишкова компетенція.

11) Органи влади на місцях:

Округи - уїзди - общини - більшість земель Берлін, Бремен і Гамбург одночасно є землями і поділяється на райони.

В округах діє місцеве врядування. Є Урядовий президент призначається з зверху.

В Уїздах є представницький орган - рада на 5 років, є ландшафти - підпорядковані Уряду - Президентом.

В землях встановлення змішане управління.

Основи Конституційного права Італійської республіки.

1. 1 січня 1948 року - набула чинності Конституції Італії.

1948 р - Аргентинський статус - 1 Конституція.

Особливість:

1. Демократизм:

- народ Італії має право законодавчої ініціативи ( 50 000);

- народ має право ініціативи зміни чи відміну закону (0.5 млн.);

- будь - який громадянин маже звернутися до конституційного суду.

- Соціалізація конституції: право на працю, право кожного хто працює на гідну оплату.

2. Втілила всі міжнародні принципи.

3. Італія оголосила анти фашизм державною ідеологією.

4. Громадянські права ( громадянські відносини, Соціальна Економіка)

За способом зміни:

Конституція є дуже жорсткою:

- прийняти закон 50%+1;

- через 3 місяці ратифікувати;

- якщо на протязі цих місяців 1/5 депутатів чи 500 000 референдум;

- не підлягає перегляду республіка.

2) Особливості конституційно - правового статусу людини і громадянина.

1912р. - закон «про громадянство».

Підстави:

1. При народжені ( домінує принцип крові).

2. Натуралізація:

- ценз проживання не менше 10 років.

- Знання італійської мови;

- Законі підстави проживання;

- Готовність відмовитись від свого громадянства.

Особливості:

- статева дискримінація: якщо чоловік укладає шлюб з італійкою то ценз 10 років знімається;

- до 90 - х не було розлучення;

- якщо іноземного громадянина приймають на державну службу, він стає громадянином Італії.

Втрата:

- не можливо позбавити за політичні переконання;

- вступ на службу до іноземної держави.

- вихід з громадянства.

3) Види конституційного права.

Особисті:

- свобода слова, совісті

- = 150 прав і свобод, з них 132 в Конституції.

Гарантії:

- не можливість позбавлення права і дієздатності за політичні мотиви.

- відповідна гідна судова.

Обов'язки:

1. платити податки.

2. працювати і отримати середню освіту.

3. Обов'язок захищати вітчизну.

4. Загальновійськовий обов'язок.

5. приймати участь у виборах і референдумах.

Політичні парва:

- активне виборче право з 18 років не є абсолютним - кругом крім сенату ( 25 років), Сенаторів - 40 років, президентом - 50 років.

- Позбавляються активного і пасивного виборчого права до 5 років банкрути.

Особливість:

- дуже часто проводяться референдуми:

- місцеві ( про зміни кордонів території ).

- Конституційні.

- Скасовуючи ( не може бути з питань бюджету, податків, помилування, міжнародних договорів).

4) Партійна система

Багатопартійна.

Християнсько - демократична партія - консервативна, правоцентриська.

Комуністична партія.

В 90-х перестали існувати.

«Полюс свободи» - блок увійшли ХДП - правоцентриська, «Оливкове дерево» - увійшли КП, рух зелених, ліве крило ХДП - лівеценстриські.

Північна ліга - сепаратистка партія.

Конституція детально регулює функціонування партії:

- принципи

- забороняється фашистське існування.

- Держава фінансує фракції в парламенті.

- Встановлюється гранична межа зносів.

- Заборона іноземних зносів і анонімних.

Конституційні права:

- рівність всіх релігій і церкви.

5) Форма державного правління Італії.

Італія - класична парламентарна республіка.

Народ обирає парламент, парламент - Президента.

Парламент в Італії є двопалатним.

Нижня палата - весь народ.

Сенат - представник автономних територій, обидві палати рівні.

Нижня - палата депутатів 630 на 5 років.

Верхня - сенат 315р.

4% - бар'єр.

З 1993 років - 25% - за пропорційною системою і 75% - мажоритарною системою.

Сенат - крім обраних депутатів за бажанням можуть входити колишні президенти по життєво. Крім того президент може назначити 5 чоловіків - які прославили Італію.

В парламентарів мандат несумісності. Чиновники повинні за 150 днів піти у відставку перед виборами.

Депутати мають:

- імунітет

- індемнітет

Палати засідають окремо, крім 1-го випадку вибори президента конституції чітко визначає повноваження обох палат.

Законодавча ініціатива:

- депутат;

- уряд;

- організація місцевого самоврядування;

- група виборців ( 50 000);

- національна рада економіки і праці ( входять представники всіх профспілок) дає висновки при прийняті бюджету).

Комісіям можуть делегуватися право законодавче.

Уряд може приймати декрети, які мають силу закону.

Парламент призначає 1/3. в суду і вищу магістратур раду.

6) Президент Італії:

Досяг 50 років, користується правами, обирається на 7 років на першому засіданні парламенту, при завершенні терміну, за 1 місяць починаються вибори нового президента парламентом.

Вибори проходять в 3 -х турах, в першому і другому турі за нього повинні проголосувати 2/3 ( кваліфікована більшість)

В 3-му - відносна, другий № - віце президент - не має повноважень.

Повноваження президента:

- призначає вибори в обидві палати.

- Направляє в Парламент послання.

- Є відкладне вето.

- Розпуск палати депутатів

- Головнокомандуючий ЗС

- Виступає на між. Арені

- Всі укази ( крім 2-х) потребують контрасигнації

- Не може відправити уряд у відставку.

Конституційний статус уряду Італії

Уряд - Рада міністрів.

Прем'єр міністрів - голова, має 2 -х заступників.

Президент може розпустити Парламент, якщо той не затвердить уряд.

Уряд має право приймати акти делегованого законодавства.

Є обмежений імунітет для уряду - можна притягти до відповідальності лише за згоди 2-х палат.

Органи:

1. Національна рада економіки і праці - формується з представників профспілок. Має право законодавчої ініціативи, здійснює попередній контроль за дотриманням законів.

2. державна рада - вищий орган в системі адміністративних судів.

3. Рахункова палата:

- контролює за фінансовою стороною діяльності уряду.

Конституційний суд Італії - орган конституційного контролю.

Заснований 1947р, утворення 1956р - включає 15 судів на 9 раз без права на повторне зайняття. Призначається по 5 - Президент, Обидві палати Парламенту, Рада юстиції.

Вони обирають Голову КСІ на 3 роки.

Судді мають вільний мандат, не можуть займатись іншою діяльністю.

Повноваження:

1. Відповідність НПА Конституції.

2. КС+16 суддів розглядає питання про притягнення президента до відповідальності.

3. До КСІ може звернутися будь-яка людина, якщо порушені їх права.

Судова система Італії:

Судді і прокурори утворюють магістратуру.

Прокуратура:

- нагляд.

Судова система:

1. Загальних судів:

- мирових суддів ( консіліатори) - малозначні цивільні справи, обирається народом, не треба юридичної освіти, по 1 чоловіку на комуну.

- Претори ( =1000) розглядають деякі цивільні і кримінальні справи в якості1-ї інстанції і як апеляцію.

- Трибунами - апеляційні скарги на рішення претора розглядає більшість справ в 1=150, за участю присяжних.

- Апеляційні суди - смертна кара ( є мораторій).

- Касаційний суд - вищий орган в цій системі, 2 палати цивільна і кримінальна.

2. Адміністративні суди:

1. Загальних адміністративних судів - діють в районах, оскарження дій секретаріату.

2. Суди спеціальної юрисдикції - очолює рахункова палата - спори щодо виконання бюджету.

Вища рада Магістратури - Президента, голови Касаційного суду, 9 членів обираються Парламентом.

Політико - територіальний устрій Італії:

Унітарна з широкою автономією її області.

Області - провінції - комуни = 8000

Області:

1. З Загальним статусом - 15.

2. З спеціальним статусом - Сицилія, Сардинія, в ін. 3-х - нац. Меншини ( всього 5).

Компетенція областей:

1. встановлення кордонів поміж комунами.

2. Будівництво, освіта.

Органи:

1. Ради - від 4 до 6 років - громадянами на заяви.

2. Джути - виконавчі органи рад.

3. Голова - Джунта вибирає.

В деяких областях обирає народ.

Держава управляє в областях:

- урядовий комісар - здійснює урядовий контроль.

Провінція=100- діють ради, джути.

Державний контроль - префекти ( боротьба з правопорушеннями).

Комуни = 8000, Ради Джути, Мер - взаємодіє з центральною владою.

Основи конституційного права Швейцарії

Прийнята в 1999р. - вступила в силу в 2000р.

1. Загальна характеристика Конституції.

Конституція Швейцарської конфедерації, ще 5 Конституцій:

1978р - I - ша Конституція дарована Наполеоном, унітарна держава.

1802р. - II - га Конституція відновила союз відносини між кантонами.

1848р. - II - тя Конституція встановила федералізм, неможливість виходу контонів.

1874р. - IV - та Конституція, більше централізму.

1978р. - перший проект V Конституція.

1999р. - прийняття V Конституції на всенародному референдумі.

Конституція має:

- преамбулу;

- 6 розділів поділяються на глави:

I-й - Загальні положення ( 6 ст.) - склад Конфедерації.

II- й - Регламент прав і свобод людини і громадянина/:

III -й - Регламент і взаємодія кантонів і комун.

IV - й - Політичні права, вибори.

V - й - Статус вищих органів влади.

VI - й - Зміна Конституції.

Особливості Конституції:

- союзна федерація Швейцарська конфедерація.

- Підтвердила свій 200-й нейтралітет:

1. не надавати свою територію іншим військам.

2. не брати участь в військових об'єднаннях.

- не заперечує війну в 1му випадку збройна агресія.

- Найбільш спеціалізована:

Гідна пенсія;

Забезпечення від безробіття;

Статті про охорону навколишнього середовища;

Заборона клоновання людини і тварини4

Відокремлення церкви від держави.

- дуже детально регулює питання фінансових проблем:

встановлює, які податки, як їх знімати;

за ухилення від сплати податків - кримінальна відповідальність.

- за способом зміни жорстка:

ініціатива, від Федеральних Зборів, однієї з палат, не менше 50 % депутатів, від кожної палати, 100000 підписів виборців.

Парламент приймає;

Референдум;

Парламент приймає закон, що підтверджує.

- діють конституції Кантонів ( в деяких 1857, 1878р.)

2) Особливості конституційно - правового статусу людини і громадянина.

II-й розділ - основні права і громадянство і соціальні цілі.

I - глава - Основні права ( особисті права, політичні в 4 розділі).

II - глава - Соціальні цілі.

III - глава - Присвячена громадянству.

Немає терміну громадянин.

134 - різновидів прав і свобод людини і громадянина закріплює Швейцарська Конституція.

Політичні права:

- свобода асоційних зборів;

- право петиції;

- право на участь у виборах.

- Не має права у наслідок душевної хвороби чи …

- 30 000 виборців законодавча ініціатива.

3) Громадянство

- детально регулюється Конституція.

Первинним є громадянство, щодо набуття громадянства:

1) по закону ( автоматичне набуття громадянства при наявності юр. фактів, які наступили:

- за народженням 9 принцип крові).

- внаслідок вступу у шлюб, тільки іноземка ( воля і бажання, згода вийти з свого).

2) за адміністративним рішенням ( натуралізація):

-12 років - віковий ценз, знищенню не підлягає.

Припинення громадянства:

- заборона примусового позбавлення за будь - яких умов;

- добровільний вихід з громадянства;

- особи. Які досягли 22 роки, але проживають за межами Швейцарії.

Гарантії прав і свобод людини і громадянина:

Загальні гарантії:

- заборона свавілля з боку органів і посадових осіб;

- обов'язок всіх посад, осіб дотримуватись всіх між. Договорів про права і свободи і громадянина.

Спеціальні гарантії:

- право на негайне оскарження будь - яке рішень.

- Право на інф., щодо звинувачення.

Обмеження прав і свобод людини і громадянина:

- можна користуватись правами і свободами, якщо ти не порушуєш права і свободи інших людей;

- щодо утворення політичних партій;

- в будь - якому випадку обмеження основного права не повинно торкатися його суті;

- обмеження прав і свобод повинно бути розумним.

Політичні права:

1. народ має право законодавчої ініціативи

- кантон - 50 000 голосів виборців.

- зміни в конституцію - 100 000 підписів.

2. Багатопартійна система:

- вільна демократична партія ( поч. 19 ст. - утв), поселення федеративних відносин в державі;

- Християнсько - демократична народна партія ( поч. 20 ст.)

- Швейцарська народна партія - сер. Прошарку населення.

- СДШП - кін. 19 ст., як Марксистська. Зараз відмовилась.

7) Органи державної влади

Федеративні збори:

Законодавча влада: дві палати.

Національна рада = 200 депутатів, загальні прямі вибори, пропорційна система 3% і більше, активне виборче права не належив до священнослужителів, на 4 роки.

Рада кантонів = 46 депутатів по 2 Кантона. Правила обрання встановлюються самими кантонами і їх строк 23 виборчі округи.

Працюють у сесійному порядку:

Дві сесії, перерви маленькі. Палати працюють роздільно

Разом рішення про помилування і в інших випадках КШ.

Кожна палата має голову і заступників, є комісії, партійні функції.

Депутати:

1. Вільний мандат;

2. Обмежений імунітет ( на строк обрання, притягується до правової відповідальності за згодою палати):

Індемнітет майже абсолютний.

3. Забов'язанання опублікувати свої зв'язки з группами інтересів.

Компетенція парламенту - відносно - визначена.

Компетенція кантонів значно більші, але вони є суверенними.

Федеральна рада - уряд, вищий виконавчий і розпорядчий орган.

Склад - 7 чоловік, обирається при кожному обрані парламенту, від кантону лише 1.

Всі 7 обирають горлову і заступника.

Федеральна адміністрація - центральні орагни виконавчої влади.

Компетенція:

1. планування та здійснення держ. плану.

2. Готування бюджету.

Ордонанс - акти Федеральної ради.

Форма держави:

Суперпарламентарна республіка - федеративного правління.

Парламентаризм - державний режим.

Судова система:

Найвища суд. Інстанція Федеральний суд:

Конституційний, цивільний, кримінальний , адміністративний та всіх ін. видів юриспруденції.

Громадяни можуть звернутись до ФС, якщо доведуть, що їхне право порушено.

ФС - 30 суддів обираються Федеративними зборами на 6 років, треба щоб були знання, знання держ. мови.

Мировий суддя - обирається населенням, без юридичної освіти, найменша ланка в кантонах.

Окружний суд - суд 1 інстанції - кримінальні справи лише з присяжними.

Верховний суд Кантона - найвищий в кані.

Діють спеціальні суди.

Прокуратура відділена від суда і здійснює наглядову функцію.

6) Швейцарський федералізм:

В 13 столітті 3 кантони об'єднались, пізніше були приєднанні інші землі. Спочатку була конфедерація, поступово трансформувалась в 19 ст. і утв. Федерація.

Швейцарія склад. З 23 кантонів ( історична назва).

3 кантони - розділені на 2 полукантони.

Кантони не мають права на самовизначення. Їх кількість не можна.

14 Кант - говорить німецькою.

4 Кантони - французькою.

1 кантон - італійською.

Інші 4 Кантони - багатомовні.

3 Державні мови:

- Німецька;

- Італійська;

- Французька.

Національна мова:

- греко - романська.

Всі питання в конституції вирішується на радах к. - вибирає уряд, приймає закони.

В кожному Кантоні є свої Конституції.

Кантони поділяються на общини чи комуни ( управління фінансами, школи, безпека, Конституція гарантує автономію комуни, всі питання вирішують загальні збори виборців - ради - вибирають уряд)

Є орган контролю - Префекти.

Основи Конституційного права КНР

1)Державний лад

Конституційне право - державне право.

Галузь права особливості:

1. Характерна значна роль правового звичаю.

2. Класовий і ідеологічний підхід при регламентації певних питань.

3. Є акти, які невідомі демократичним державам.

ВКНР - не існує принципу поділу влади. Формально існує парламент, президент - голова КНР - всі мають приймати рішення в межах плану КПКНР.

- не мають принципу обмеження влади держави на користь особи.

Діюча Конституція прийнята в 1982р.

Все китайські збори народних представників - парламент.

Преамбула містить положення:

1. Загострення класової боротьби при поліпшені соц.

2. головна мета держ. боротьби проти вн. І зовн. Ворогів.

3. КНР - це соціалістична держава демократичної диктатури

4. Закріплене панівне становище.

5. ідеологічна платформа - марксизм - ленінізм.

6. Формально закріплено принцип правової держави.

Конституція КНР не поділяє на права людини і громадянина. Правове становище іноземця не регламентується, заперечується природне походження прав і свобод людини і громадянина.

В 1999р - вперше внесені зміни в Конституцію і встановлюється крім державної і кримінальної власності встановлюється ще 2: індивідуальна і чесна приватна власність тружеників, не є головним, можуть бути вилучені на користь держави.

Кожному по праці - зрівнялівка.

Конституція закріплює плановий розвиток економіки. Є п'ятирічки, розроблюються КПК, затверджується ВКП.

Є протиріччя:

- завдання держави є соціалістичне нринкове будівництво;

- права не підкріплені гарантіями.

Режим:

Партократичний, але зміни в 1999р - закріплені більш дем. Права, розширено коло прав і свобод людини і громадянина. Встановлюється обов'язок в сфері особистого життя, 430 складів злочинів - за які смертна кара.

Зміни до конституції дуже жорсткі 1/5 депутатів ( 3000) рішення кваліфікованою більшістю 2/3

Громадянство КНР:

1. тільки право крові 9 за народженням ( Змішаний шлюб немає.

2. Натуралізація:

- мають право які народились на тер. КНР.

- Якщо вони є близькими родичами громадян КНР.

3. Підстави втрати:

4. - постійне проживання на тер. Ін. держави 5 років за виключенням тих хто навчається з а дорученням.

- за політичні мотиви ( заборонено 1999р).

- добровільний вихід ( за заявою )ю

- через усиновлення батьки втрачають громадянство.

- Набуття громадянства інш. Держави.

- Одне громадянство.

Літ. Шаповал

Ягоди ця

Страшун

Баглай.


Подобные документы

 • Поняття, сутність та предмет галузі конституційного права. Деякі термінологічні уточнення щодо термінів "конституційне право зарубіжних країн" та "державне право зарубіжних країн". Методи правового регулювання державного права та їх характерні риси.

  курсовая работа [67,7 K], добавлен 23.01.2014

 • Предмет і методи конституційного права у зарубіжних країнах. Зміст, форми і структура головного закону держави. Система конституційних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Конституційні інститути демократії, парламенту, уряду, судової влади.

  книга [2,0 M], добавлен 07.12.2010

 • Поняття і суть конституцій. Підстави виникнення, змін, припинення конституційно-правових відносин. Конституційна право і дієздатність громадян у зарубіжних країнах. Релігійні джерела права в мусульманських країнах. Поняття і характерні риси громадянства.

  шпаргалка [268,2 K], добавлен 21.03.2015

 • Визначення змісту термінів та співвідношення понять "конституційне право" і "державне право". Предмет та метод конституційного права як галузі права. Види джерел конституційного права, їх юридична сила. Суб’єкти та об’єкти конституційно-правових відносин.

  контрольная работа [26,1 K], добавлен 05.10.2009

 • Поняття та сутність конституційно-правових принципів судової влади зарубіжних країн. Конституційно-правова організація судових органів країн Америки: США, Канади, Бразилії, Куби. Порівняльна характеристика спільних та відмінних рис судової влади.

  контрольная работа [40,2 K], добавлен 21.12.2014

 • Поняття, предмет і метод конституційного права України. Особливості конституційного права, як галузі національного права України. Розвиток інституту прав і свобод людини та громадянина. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні.

  реферат [32,4 K], добавлен 29.10.2010

 • Розподіл державної влади і суверенітету між складовими частинами країни. Визначення поняття форми і видів устрою зарубіжних країн: унітарної і автономної держави та державних об'єднаннь. Характерні риси та суб'єкти конфедерацій та квазіконфедерацій.

  реферат [29,5 K], добавлен 17.10.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.