Основи національної безпеки

Поняття, об'єкти, суб'єкти і принципи національної безпеки. Національні інтереси та загрози національній безпеці України, принципи формування державної політики в даній сфері, повноваження основних суб’єктів системи забезпечення. Рада оборони України.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 10.11.2013
Размер файла 71,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

3. Закон України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року

4. Закон України «Про Раду національної безпеки і оборони України» від 5 березня 1998 року №183/98-ВР

5. Закон України «Про службу безпеки України» Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 13 січня 2000 року №1381-XIV

6. «Про Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України». Постанова ВРУ від 18 липня 1995 р. №532-95-n. // (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N10, ст. 85)

7. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року «Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку». Указ Президента України від 20 серпня 2001 року №640/2001

8. Бурчак Ф.Г. Президент України. К.: Інюре. 1997.

9. Коментар до Конституції України. Інститут законодавства Верховної Ради України. Друге видання, виправлене й доповнене. - К. - 1998.

10. Конституційне право України /За ред. доктора юридичних наук, професора Погорілка В.Ф. - К.: Наукова думка. - 2003

11. Кравець Є.Я. Національна безпека України: права людини в умовах надзвичайного стану // Прав.держава. - Вип.9. - К., 1998.

12. Лакіза-Сачук Н. Національна безпека України: соціально-демографічні загрози //Sapienti, Жовтень 1998, с. 2

13. Марчук Є.К. Про основні результати роботи Ради Національної Безпеки і Оборони України у 2000 році. // «Стратегічна панорама», №34, 2001

14. Мелащенко В.Ф., Молдован В.В. Основи конституційного права України - Вентурі, 1996.

15. Національна безпека і оборона №1 (13), 2001, С. 50-80

16. Національна безпека України, 1994-1996 рр.: Наук. доп. НІСД. - К., 1997.

17. Національна безпека України: сучасний стан, проблеми та напрямки їх вирішення: Наук. доп. НІСД. - К., 1996.

18. Нова Конституція України: огляд, коментар і текст Основного закону. - К., 1997.

19. Основи конституційного права України. /За редакцією академіка АПрН України, професора Копєйчикова В.В. - К.: Юрінком, 1997.

20. Правознавство. Навчальний посібник // За ред. В.В. Копейчинкова, Київ: Юрінком Інтер 2000

21. Пріоритети економічної політики - Вибір-2000: Матер. «Круглого столу»: Безпека економічних трансформацій, 15 жовт. 1999 р. - К.: НІСД, 1999.

22. Реферативний огляд чинного законодавства України. Законодавство про вибори // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 1998.

23. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. - К.: НІСД, 1997.

24. Підручник. Ситник. Г.П. - Режим доступу: http://nationalsecurity.org.ua/2012/08

25. Романов Олексій для «Юридичного журналу». - Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php? id=1672

26. Бібліотека українських підручників (pidruchniki.website) © 2010-2013 - Політологія - Гетьманчук М.П. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/12991010/politologiya/sistema_zabezpechennya_natsionalnoyi_bezpeki_ukrayini

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розвиток Ради національної безпеки і оборони України як координаційного органа з питань національної безпеки і оборони при Президентові. Її значення для функціонування держави та влади. Структура РНБО як компонент конституційно-правового статусу.

  реферат [15,5 K], добавлен 18.09.2013

 • Об'єкти та принципи політики національної безпеки. Гарантії її забезпечення. Пріоритети національних інтересів України. Мінімізація психологічних конфліктів між Сходом та Заходом країни. Гармонізація міждержавних відносин із Російською Федерацією.

  реферат [13,7 K], добавлен 25.02.2014

 • Сучасна національна безпека України. Завдання та функції Ради національної безпеки і оборони України. Організаційна структура організації, засідання як основна організаційна форма її діяльності. Повноваження Голови та членів Ради національної бе

  контрольная работа [17,0 K], добавлен 16.06.2011

 • Структура, завдання, принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки. Гарантії ефективного керування СНБ. Конституційні засади організації та діяльності Кабінету Міністрів України в сфері управління національною безпекою.

  курсовая работа [57,6 K], добавлен 18.07.2014

 • Статус Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Конституційно-правовий статус РНБО, її завдання, основні функції та компетенція. Персональний склад РНБО. Основна організаційна форма діяльності. Повноваження заступників Секретаря РНБО.

  контрольная работа [24,6 K], добавлен 06.09.2016

 • Напрямки та значення реформування сектору безпеки й оборони як цілісної системи, нормативно-правове обґрунтування даного процесу в Україні. Концепція розвитку сфери національної оборони України, об'єкти контролю в даній сфері та методи його реалізації.

  статья [20,7 K], добавлен 17.08.2017

 • Формування та сьогодення інституту президентства. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність Президента України. Повноваження Президента у сфері виконавчої влади. Рада національної безпеки і оборони України. Інститут представників Президента.

  курсовая работа [48,5 K], добавлен 01.08.2010

 • Завдання і структура єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. Повноваження Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій, діяльність Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів у цій сфері.

  реферат [14,3 K], добавлен 24.01.2009

 • Поняття та види загроз національним інтересам та національній безпеці в інформаційній сфері. Характеристика загроз інформаційній безпеці системи державного управління. Мета функціонування, завдання системи та методи забезпечення інформаційної безпеки.

  курсовая работа [34,3 K], добавлен 23.10.2014

 • Правовий зміст національної безпеки. Державний суверенітет і значення національної безпеки для його забезпечення. Статут ООН як основа сучасного права міжнародної безпеки. Проблеми національної безпеки і забезпечення суверенітету незалежної України.

  курсовая работа [58,6 K], добавлен 18.11.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.