Особливості реалізації міжгалузевих засад у кримінальному провадженні

Визначення категорії "засади кримінального провадження", їх значення. Класифікації кримінально-правових принципів. Характеристика міжгалузевих засад. Особливості їх реалізації на досудовому розслідуванні і судових стадіях кримінального провадження.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.04.2014
Размер файла 32,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

20. Молдован А.В. Кримінальний процес України. Навч. посібник / А.В. Молдован, С.В. Мельник. - К.: Центр учбової літератури. - 2013. - 368 с.

21. Мохонько О.О. Реалізація принципу змагальності сторін при застосування заходів процесуального примусу на стадії досудового розслідування: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 12.00.09 / Мохонько Олена Олександрівна; Київськ. нац. ун-т внутр. справ - К., 2009. - 16с.

22. Навроцька В. Поняття принципу ( засади ) кримінального процесу // Вісник львівського університету. Серія юридична. - 2009. - Вип. 44 с. 188-194

23. Островська М. Істинне обличчя принципу змагальності за новим КПк України // Юридичний Вісник України: Загальнонац. правова газ. - 2012. - 2 - 8 черв. ( № 22 ) с. 4 - 5

24. Якимчук Б. Мова якою здійснюється кримінальне провадження // Віче: Теорет. і громадсько-політ. журнал. - 2013. - № 2 С. 30-31.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • З'ясування особливостей характеристики окремих засад кримінального провадження, встановлення критеріїв їх класифікації. Верховенство права, диспозитивність, рівність перед законом і судом. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність.

  курсовая работа [45,0 K], добавлен 30.03.2014

 • Особливість ролі принципу законності у системі нормативно закріплених у Кримінальному процесуальному кодексі України засад злочинного провадження. Характеристика взаємозв’язку державного керівництва з іншими кримінально-процесуальними принципами.

  статья [23,2 K], добавлен 19.09.2017

 • Визначення теоретичних засад дослідження суті касаційного провадження. Особливості видів цивільного судочинства. Аналіз основних елементів касаційного провадження. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Порушення касаційного провадження.

  курсовая работа [38,3 K], добавлен 05.10.2012

 • Класифікація засад кримінального провадження. Правовідносини, що виникають при реалізації такого спеціального принципу як забезпечення права на захист. Міжнародно-правове закріплення принципу забезпечення права на захист в кримінальному судочинстві.

  курсовая работа [50,5 K], добавлен 25.11.2014

 • Конституційні принципи судочинства. Зміст та форма кримінального провадження. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність. Повага до людської гідності. Гласність і відкритість судового провадження. Порядок оскарження процесуальних рішень.

  статья [21,6 K], добавлен 17.08.2017

 • Проблеми теоретичного тлумачення кримінального провадження в кримінальному процесі зарубіжних країн та України. Процес гармонізації вітчизняного та європейського законодавства. Охорона прав, свобод та законних інтересів людини, її родичів і членів сім’ї.

  курсовая работа [43,3 K], добавлен 13.07.2014

 • Розробка теоретичних засад кримінально-правової охорони порядку одержання доказів у кримінальному провадженні та вироблення пропозицій щодо вдосконалення правозастосовної практики. Аналіз об’єктивних ознак злочинів проти порядку одержання доказів.

  диссертация [1,9 M], добавлен 23.03.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.