Верховенство права

Підходи до розуміння поняття "верховенство права". Інтерпретація поняття Конституційним Судом України. Застосування принципу верховенства права в національному адміністративному судочинстві. Проблеми реалізації принципу у сфері діяльності судової влади.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.02.2012
Размер файла 109,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

35. Портнов А. Зміст верховенства права та його реалізація в Конституційному Суді // Стратегічні пріоритети. - 2008. - №2(7). - С.2.

36. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» // «Постанови Пленуму Верховного Суду України». - Т. I, 1963-2000 рр.

37. План дій «Україна - Європейський Союз» Європейська політика сусідства: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2005р. // Система інформаційно-правового забезпечення «Ліга: Закон: Еліт», версія 7.8.1.

38. Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: У двох книгах / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка / Книга друга: Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / Відп. ред. В.Б. Авер'янов. - К., 2008. - С. 12.

39. Припис Статуту Ради Європи : від 05.05.1949 р. // Офіційний вісник України. - 2004. - № 26. - Ст. 1733.

40. Про проблеми становлення постмодерного конституціоналізму // Правовий тиждень. - 2008. - №27. - 1 липня. - С.14.

41. Пухтецька Алла. Європейські погляди на принцип верховенства права // Правовий тиждень. - 2008. - №19(92). - С. 6.

42. Рабінович П.М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українсько-конституційного судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006. - № 3(53). - С. 16.

43. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права: Навч. посібник. - К., 2001. - С. 65.

44. Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень). - Х., 1997. - С. 78.

45. Рабінович П.М. Рішення Європейського Суду з прав людини: до характеристики концептуально-методологічних засад їх обґрунтування // Практика Європейського Суду з прав людини. Рішення. Коментарі. - 1999. - №1. - С. 248.

46. Рабінович П.М., Федик С.Є. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського Суду з прав людини: Монографія. - Л.: Астрон, 2004. - С. 135 - 136.

47. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання). - Справа № 1-33/2004 : від 02.11.2004 р., № 15-рп/2004 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 45. - Ст. 2975.

48. Рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2005 від 24 березня 2005 року у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень п. 1.17 ст. 1, ст. 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (справа про податкову заставу).

49. Рішення Конституційного Суду України № 5-рп/2005 від 22 вересня 2005 р. у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст. 92, п. 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками).

50. Рішення Конституційного Суду України № 7-зп/1997 від 23.12.1997 р. у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про Рахункову палату Верховної Ради України» (справа про Рахункову палату).

51. Рішення Суду, зокрема, від 24 червня 1999 р. № 6-рп/99 (справа про фінансування судів), від 20 березня 2002 р. № 5-рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій і гарантій), від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу), від 1 грудня 2004 р. № 20-рп/2004 (справа про зупинення дії або обмеження пільг, компенсацій і гарантій), від 18 червня 2007 р. № 4-рп/2007 (справа про гарантії незалежності суддів) тощо.

52. Рішення Конституційного Суду України від 17 березня 2004 р. № 7-рп/2004 (справа про соціальний захист військовослужбовців та працівників правоохоронних органів), від 9 липня 2007 року № 6-рп/2007 (справа про соціальні гарантії громадян) та від 22 травня 2008 р. № 10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту закону про Державний бюджет України) тощо.

53. Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/1999 від 06.07.1999 р. у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства фінансів України щодо офіційного тлумачення положень ч. 6 ст. 22 Закону України «Про міліцію» та ч. 7 ст. 22 Закону України «Про пожежну безпеку» (справа щодо права на пільги).

54. Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/2005 від 11.10.2005 р. у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців 3, 4 п. 13 розділу XV «Прикінцеві положення» Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та офіційного тлумачення положення ч. 3 ст. 11 Закону України «Про статус суддів» (справа про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання).

55. Рішення Конституційного Суду України № 8-рп/2000 від 10.05.2000 р. у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про статус народного депутата України» в редакції Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про статус народного депутата України» від 25 вересня 1997 р. (справа про статус народного депутата України).

56. Рішення Конституційного Суду України № 18-рп від 1 грудня 2004 р. у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень ч. 1 ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес).

57. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) : від 30.01.2003 р., № 3-рп/2003 // Офіційний вісник України. - 2003. - № 6. - Ст. 245.

58. Семишоцький Л. Рішення якого чекав світ // Закон і бізнес. - 2004. - №50 (674). - 11 грудня. - С.1 - 4.

59. Соловьев Э.Ю. И. Кант: взаимодополнительность морали и права. - М., 1976. - С. 171.

60. Статут Ради Європи від 5 травня 1949 року // Офіційний вісник України. - 2004. - №26. - Ст.1733.

61. Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / пер. з англ. А. Іщенка. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія, 2007. - С.125.

62. Теорія держави і права: Навч. посібник / Колодій А.М. та ін. - К., 1995. - С.112, 115.

63. Тесленко М.В. Конституційна скарга як один із засобів правозахисту людини і громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2003. - № 9. - С. 5-13.

64. Ухвала Галицького районного суду м. Львова від 30.03.2010 р. у справі № 2а 382/10р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/9146247

65. Футей Б. Далекосяжний прецедент: Справа «Ющенко проти ЦВК» // Юридичний вісник України. - 2004. - №50(494). - 11 - 17 грудня. - С.9.

66. Шаповал В. Принцип верховенства закону // Право України. - 1996. - №8. - С.3 - 5.

67. Шаповал В., Заяць І.Я. Конституційне право України: Підруч. - К.: ІнЮре, 2007. - С.57.

68. Шевчук І. Верховенство права чи незаконна практика ВСУ // Правовий тиждень. - 2008. - №21. - 20 травня. - С. 12.

69. Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції. - К.: Український центр правничих студій, 2001. - 302 с.

70. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. - К.: Реферат, 2007. - С. 521-525.

71. Шевчук С.В. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. - К.: Реферат, 2006. - С. 53.

72. Шевчук С.В. Формальна та органічна характеристика принципу верховенства права: до нових методів тлумачення конституції // Українська право. - 1998. - №2. - С. 56 - 68.

73. Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. - К.: Реферат, 2006. - С.3 - 6.

74. Шемшученко Ю.С. Теоретичні принципи розвитку законодавства України // Право України. - 1996. - №8. - С. 3 - 6.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Встановлення і розвиток принципу верховенства права. Верховенство права: поняття, основні ознаки. Правопорядок як результат втілення в життя верховенства права. Утвердження та реалізація принципу верховенства права на Україні на сучасному етапі.

  курсовая работа [51,0 K], добавлен 22.05.2012

 • Природне та позитивне право. Теорія правової законності. Загальна характеристика принципу верховенства закону. Закріплення в Конституції України принципу верховенства права. Дослідження вимог законності у сфері правотворчості і реалізації права.

  курсовая работа [47,9 K], добавлен 31.08.2014

 • Поняття основних історичних типів права. Загальнолюдські принципи права: теоретичні аспекти. Класифікація правових принципів, їх роль у нормотворчій та правозастосовчій діяльності держави. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні.

  курсовая работа [37,6 K], добавлен 10.05.2012

 • Походження права як одна із проблем теоретичної юриспруденції, його сутність. Природа розподілу влади згідно теорії конституційного права. Структура законодавчої, виконавчої та судової систем України. Проблеми реформування органів державної влади.

  курсовая работа [56,7 K], добавлен 02.11.2010

 • Необхідність забезпечення принципу верховенства права на шляху реформування судової системи країни під час її входження в європейський і світовий простір. Повноваження Верховного Суду України. Проблеми, які впливають на процес утвердження судової влади.

  статья [14,8 K], добавлен 24.11.2017

 • Процедура реалізації права: поняття реалізації права, основні проблеми реалізації права та шляхи їх вирішення, класифікація форм реалізації права, зміст та особливості реалізації права. Правозастосування, як особлива форма реалізації права. Акти правозаст

  курсовая работа [44,8 K], добавлен 04.03.2004

 • Поняття принципів цивільного процесуального права. Сутність і зміст принципу змагальності в різних стадіях цивільного судочинства. Здійснення правосуддя виключно судами. Зв’язок принципу змагальності з іншими принципами цивільного процесуального права.

  курсовая работа [65,9 K], добавлен 14.09.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.