Діяльність відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції

Правові засади діяльності Відділу державної виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції: структура, правове становище посадових осіб, фінансування. Порядок здійснення виконавчого провадження; заходи примусового виконання рішень; діловодство.

Рубрика Государство и право
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 14.04.2013
Размер файла 46,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

10. “Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення”;

11. Інструкція з охорони праці для працівників, працюючих на електронно-обчислювальних машинах ;

12. Інструкція з охорони праці для працюючих на копіювальних апаратах ;

13. Інструкція з пожежної безпеки ;

14. Відповідні підзаконні акти, що регламентують охорону праці - рішення Державного комітету України по нагляду за охороною праці та безпосередньо накази та інструкції Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, до складу якого входить зазначена служба.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” від 21.11.2002 №229 Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України визначено основні положення щодо реалізації конституційного права працівників державних виконавчих служб на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, встановлено єдиний порядок організації охорони праці в органах державної виконавчої служби. [7]

Концепція управління охороною праці передбачає впровадження державної політики управління охороною праці в Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції МФУ та його підрозділах, облік, аналіз та оцінку показників стану умов і безпеки праці, здійснення планування та фінансування робіт щодо охорони праці та додержання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці як працівниками так і керівниками Департаменту та його структурних підрозділів.

Питання пожежної безпеки також знаходиться на постійному контролі. Так, у Державній виконавчій службі у місті Ірпінь розроблені і затвердженні Правила пожежної безпеки, з якими ознайомлені всі працівники служби, Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції МФУ розроблені, відповідно до положень Закону України “Про пожежну безпеку”, інструкції про заходи пожежної безпеки у виробничих відділеннях та приміщеннях його структурних підрозділів, які є обов'язковими для виконання. [11]

На належному рівні виконуються накази начальника Державної виконавчої служби у місті Ірпінь щодо правил поводження працівників зі знаряддями праці та електроприладами, відповідно до правил роботи з електроустаткуванням та інструкцій для користувачів персональних комп'ютерів, які розроблені відповідно до наказу Держнаглядохоронпраці від 10 лютого 1999 року №21.

Питання організації внутрішнього трудового розпорядку у Державній виконавчій службі у місті Ірпінь вирішуються згідно Кодексу законів про працю. При прийнятті на роботу до служби з працівниками проводиться вступний інструктаж.

4.2 Структура управління охороною праці, її завдання та функції в Державній виконавчій службі України у м. Ірпінь

Так, для реалізації заходів з охорони праці в Державній виконавчій службі повинна існувати система управління охороною праці, яка б здійснювала контроль за станом умов, які необхідні службовцям для реалізації своїх обов'язків та виконання покладених на них завдань. Як вже зазначалося, Державна виконавча служба у місті Ірпінь є структурним підрозділом Департаменту державної виконавчої Служби Міністерства юстиції МФУ та підпорядкована Державній виконавчій службі Київської області. Тому, головним координатором дій щодо охорони праці виступає Адміністративно-господарський Департамент Міністерства юстиції України, який поряд з основними завданнями та функціональними обов'язками, займається вирішенням завдань та виконанням функцій служби з охорони праці.

Зазначений підрозділ проводить оперативно - методологічне керівництво з охорони праці, здійснює розробку положень, інструкцій, програм поліпшення стану охорони праці, інших нормативно-правових актів про охорону праці, які є обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами Міністерства юстиції; займається професійною підготовкою та підвищенням кваліфікації працівників з питань охорони праці, проводить лекції, пропаганди безпечних методів та умов праці.

Враховуючи, що чисельність Державної виконавчої служби у місті Ірпінь становить 20 осіб, відповідальність за стан охорони праці покладено на начальника служби, який безпосередньо виконують рішення, накази та розпорядження, видані Адміністративно-господарським Департаментом Міністерства юстиції, забезпечує рівень безпеки праці на робочих місцях своїх працівників, інструкції з охорони праці, та слідкують за дотримання працівниками інструкцій та правил пожежної безпеки на робочих місцях [2]. Так, Адміністративно-господарським Департаментом Міністерства юстиції розроблено план проведення виробничого навчання працівників Державної виконавчої служби у місті Ірпінь, відповідно до якого начальником служби та його замісником передбачено проведення виробничого навчання з працівниками з питань охорони праці.

4.3 Організація планування та фінансування робіт щодо охорони праці

Однією з провідних функцій управління охорони праці є планування організаційно-технічних заходів. Воно буває перспективним (на тривалий відрізок часу), поточним (на рік) і оперативним (квартал, місяць, декаду). Перед плануванням обов'язково визначається фактичний стан охорони праці і його прогнозування на майбутнє.

В Державній виконавчій службі план заходів по покращенню умов праці відсутній. Необхідно його розробити на основі:

- заходів, що забезпечують досягнення встановлених нормативів безпеки праці, гігієни праці і приміщень;

- заходів для усунення недоліків і виконання приписів органів державного нагляду;

- заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці, запропонованих органами державного нагляду;

- заходів з охорони праці, намічених після перевірок стану охорони праці і робочих місць, а також за критичними зауваженнями і пропозиціями працівників;

- перспективних і поточних планів створення безпечних і нешкідливих умов праці.

Державна виконавча служби у місті Ірпінь є відомчою державною бюджетною установою, тому планування і фінансування заходів з охорони праці здійснюється на основі Зведеного кошторису доходів та видатків Державної виконавчої служби Київської області відповідно до обсягу асигнувань, визначених Міністерством юстиції України, в якому безпосередньо обґрунтовується сума коштів необхідних на проведення робіт з охорони праці та сума коштів, що підлягає перерахуванню до фонду охорони праці відповідно до Інструкції “Про порядок перерахування, обліку та витрачання коштів державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів охорони праці підприємств”.

Кошти зазначеного фонду згідно з кошторисом, затвердженим Державним комітетом по нагляду за охороною праці спрямовуються на комплексне розв'язання завдань, поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища з охорони праці в структурних підрозділах Міністерства.

Фінансова база соціального захисту працівників Державної виконавчої служби у місті Ірпінь Мінфіну створюється на основі відрахувань до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків у розмірі 0,2% від фонду заробітної плати, які здійснює бухгалтерія Державної виконавчої служби Київської області, нарахувань і перерахувань страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, нарахувань внесків та витрат, пов'язаних з загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності.

Зі всіма працівниками Державної виконавчої служби у місті Ірпінь, при прийомі на роботу, укладено колективний договір.

Обсяг витрат, відповідно до ст.19 Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону праці” від 21.11.2002 №229, становить 0,2% від фонду оплати праці, оскільки Державна виконавча служба у місті Ірпінь є державною установою та утримується за рахунок бюджетних коштів.

ВИСНОВКИ

Перебуваючи на практиці в Державній виконавчій службі у м. Ірпінь мною було опрацьовано законодавчі та нормативно-правові акти, якими керується в своїй діяльності Державна виконавча служба. Таким чином, в процесі практики я з'ясував всі питання, передбачені програмою, поглибив і закріпив теоретичні знання, одержані нами при вивченні спеціальних дисциплін; набув практичних навичок з організації та здійснення виконавчого провадження, вдосконалив знання і навички по спеціальності.

Виконавчою службою здійснюється реальне виконання рішень судів та інших органів, в тому числі і органів податкової служби, в частині майнових стягнень. Даний факт свідчить про тісну співпрацю та зацікавленість органів державної податкової служби та державної виконавчої служби в подальшому розвитку взаємовідносин, з метою забезпечення виконання покладених на них обов'язків.

Також відділ Державної виконавчої служби взаємодіє з органами прокуратури так як прокурор повинен забезпечувати нагляд за додержанням законодавства, а також з органами міліції для ефективнішого виконання завдань покладених на нього (забезпечення безпеки життя та здоров'я працівників).

З виникненням Державної виконавчої служби було усунено ситуацію, коли суди ухвалювали рішення і самі організовували їх виконання, на мою думку в цьому є позитивний момент, так як державні виконавці можуть більше уваги приділяти населенню, надавати інформацію з приводу питань, які виникають в них з приводу захисту їхніх законних прав та інтересів, надавати кваліфіковану правову допомогу та забезпечувати в повному обсязі на скільки це можливо виконання рішень.

Під час практики я засвоїв основи організації та діяльності Державної виконавчої служби, її завдання, правовий статус працівників органів ДВС та їх соціальний захист, умови і порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку.

Виконавче провадження - це сукупність дій органів і посадових осіб спрямованих на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в межах повноважень, визначених Законом України “Про виконавче провадження”, іншими нормативно-правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” підлягають примусовому виконанню.

На сьогоднішній день в Державні виконавчій службі існує досить багато проблем, які потребують негайного вирішення. Адже не потрібно доводити наскільки важливою є та робота, яку виконує ця служба - виконання рішень судів та інших органів. Від того, наскільки плідно та оперативно будуть виконані рішення судів, залежить рівень авторитету як судових органів, так і держави в цілому. Даний факт свідчить про необхідність покращення законодавчої бази, якою керується Державна виконавча служба.

За час проходження практики я мав змогу ознайомитися з процесуальними документами, а також приймав участь у проведенні цілого ряду виконавчих дій, що дало змогу набути певних практичних навичок і закріпити ті теоретичні знання, які були набуті в ході навчання в університеті.

Державна виконавча служба займається дуже важливою роботою, яка спрямована на забезпечення соціальних потреб, а те працівникам значно розширили їхні права є досить вагомим фактором для кращого виконання покладених на них завдань. Діяльність виконавчих органів повністю узгоджує положення Конституції України, в якій передбачено, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визначаються в Україні найвищою цінністю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. - Суми, 1996. - 40 с

Кодекс законів про працю від 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971. - №50, Ст. 375 (із змінами і доповненнями).

Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року №606-XIV // Офіційний вісник України. -1999. - №19. - Ст. 813

Про внесення змін до Закону України «Про державну таємницю» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, №27-28.

Про державну виконавчу службу: Закон України від 24 березня 1998 року №202/98-ВР // Офіційний вісник України. - 1998. - №15. - Ст. 566

Про державну службу: Закон України від 24 березня 1998 №202/98-ВР // Офіційний вісник України. - 1998. - №15. - Ст. 566.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. - Ст. 668.

Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня №2181 // Відомості Верховної Ради. - 2001. - №10. - Ст. 44.

Закон України «Про внесення змін до Закону України про охорону праці» Урядовий кур'єр №236 від 18.12.02 р.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності» із змінами №2180-ІІІ від 21.12.00 р., №2272- ІІ від 22.02.01 р., №660-ІV від 03.04.03 р.

Закон України «Про пожежну безпеку» // Відомості Верховної ради. - №5. - 1994 (із змінами та доповненнями 98-99 р.р.)

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». - №4004 - ХП від 24.02.94 р. (із змінами і доповненнями 96-99 рр.).

Положення про відділ виконавчої служби Ірпінського міського управління юстиції: затверджене наказом Міністерством юстиції України від 23.06.96р.

Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 №43/5 // Офіційний вісник України. - 2003. - №21. - Ст. 981.

Положення про порядок постачання, зберігання, обліку й витрачання бланків документів виконавчого провадження та бланків для копій документів виконавчого провадження: затверджено наказом Міністерства юстиції України від 26 вересня 2001 №53/5 // Офіційний вісник України. -2001.-№40.-Ст. 1814.

Інструкція про проведення виконавчих дій: затверджена наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 №865/4158 // Офіційний вісник України. - 1999. - №51. - Ст. 2563.

Інструкція “Вступний інструктаж з питань охорони праці для працівників УПФУ в м.Ірпені” від 17.01.04 №01-04.

Інструкція з охорони праці для працюючих на копіювальних апаратах від 01.05.02 р. №04-02.

Інструкція з охорони праці для працівників, працюючих на електронно-обчислювальних машинах від 06.02.04 р. №02-04.

Інструкція з пожежної безпеки від 11.12.07 р. №12-07. Про виготовлення бланків документів виконавчого провадження та бланків для копій документів виконавчого провадження: наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2001 №36/5 // Офіційний вісник України. -2001.-№27.-Ст. 1231.

Щодо окремих питань виконавчого провадження: лист Міністерства юстиції України від 30.08.2005 №25-32/1461 // Вісник законодавства України. - 2005. - 09. - №36.

Державна виконавча служба України. Виконання рішень суддів: Офіційне видання. - Ужгород: ІВ А, 1999. - 152 с

Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2002 №1087 // Офіційний вісник України. - 2002. - №31. Ст. 1479, стор. 216

Про внесення зміни до Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1294 // Оф1цшний В1сник України. - 1998. -№33. Стор.54

Про затвердження Порядку та умов обов'язкового державного страхування державних виконавців; Постанова Кабінету Міністр1в України від 17.08.1998 №1292 // Офіційний вісник України. - 1998. - №33. Стор.46

Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів; Постанова Національного банку від 29.12.2001 №563 // Офіційний вісник України. - 2002. - №5. Ст. 199. Стор.72

Про затвердження Порядку передачі матеріалів виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до іншого або виконавчої групи, від одного державного виконавця до іншого; Наказ Мін'юсту України від 17.05.2004 №38/5 // Офіційний вісник України - 2004. - №20, ст. 1389, стор.76

Про затвердження інструкції про порядок складання статистичної звітності щодо роботи державної виконавчої служби (форма 4); Наказ, Інструкція (20177-00) Мін'юсту України від 06.03.2000 №10/5 // Офіційний вісник України. - 2000. - №12. ст. 498. стор.582

Про внесення змін та доповнень до інструкції про проведення виконавчих дій; Наказ (20186-02) Мін'юсту України від 20.02.2002 №9/5 // Офіційний вісник України. - 2002. - №9. ст. 435. сгор.316

Про затвердження Положення про районний, міський (міст обласного значення), районний у містах відділ державної виконавчої служби; Наказ, Положення (20484-99) Мін'юсту України від 16.07.1999 №43/5 // Офіційний вісник України - 1999. - №30. сгор.235

Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та податкової міліції при примусовому виконанні рішень судів про стягнення коштів на користь держави за позовами органів державної податкової служби; Наказ, Порядок (г0555-02) Мін'юсту України від 03.07.2002 №60/5, ДПА України від 03.07.2002 №304 // Офіційний вісник України. - 2002. - №28, ст. 1340. сгор.117

Про затвердження інструкції про порядок формування, ведення обліку "надходжень та видатків, звітності про використання коштів спеціального фонду виконавчого провадження; Наказ, Інструкція (20701-99) Мін'юсту України від 11.10.1999 №65/5 // Офіційний вісник України. - 1999. - №41. стор.210

Про затвердження Порядку здійснення державною виконавчою службою України виконання рішень судів га інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов'язана з державною таємницею; Наказ, Порядок (20278-00) Мін'юсту України від 23.03.2000 №10/5а // Офіційний вісник України. - 2000. - №20. ст. 844. стор.137

Про внесення доповнень до інструкції про проведення виконавчих дій; Наказ (z0011-01 Мін'юсту України від 09.01.2001 №2/5 // Офіційний вісник України. - 2001. - №3. ст. 87. стор.395

Про затвердження Порядку утворення та функціонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби; Наказ, Порядок (20624-04) Мін'юсту України від 17.05.2004 №37/5 // Офіційний вісник Укра1ни. - 2004. -№20. ст. 1388. стор.71

Сивко В.И. Правові та організаційні основи охорони праці в Україні: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 140 с. 15.Станік С. Реформування органів юстиції - нагальна проблема сьогодення //Право України. - 1999. - №8

Типове положення про службу охорони праці (Наказ Держкомітету з нагляду за охороною праці) №255 від 15.11.2004 р.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Державна виконавча служба як спеціальний орган здійснення виконавчого провадження. Правові та організаційні засади побудови і діяльності державної виконавчої служби в Україні. Повноваження державної виконавчої служби у процесі вчинення виконавчих дій.

  дипломная работа [240,9 K], добавлен 13.11.2015

 • Органи Державної виконавчої служби України: правовий статус, функції, повноваження. Правове становище державного виконавця. Повноваження, обов’язки, права державного виконавця. Порядок призначення працівників органів державної виконавчої служби.

  курсовая работа [58,6 K], добавлен 18.01.2011

 • Процесуальні особливості і методика звернення стягнення на майно юридичних осіб, порядок організації і проведення публічних торгів. Суб'єкти виконавчого провадження, підстави для примусового виконання та організація Державної виконавчої служби.

  контрольная работа [21,9 K], добавлен 01.05.2009

 • Загальні умови виконання судових рішень. Наказ господарського суду. Учасники виконавчого провадження. Відстрочка або розстрочка виконання, зміна способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови. Оскарження дій органів Державної виконавчої служби.

  курсовая работа [48,8 K], добавлен 25.05.2010

 • Концептуальні засади реалізації стратегії запобігання злочинам у сфері службової діяльності, що вчиняються працівниками Державної кримінально-виконавчої служби України. Створення ефективної системи захисту права на свободу і особисту недоторканність.

  статья [23,9 K], добавлен 11.09.2017

 • Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій. Особливості діяльності Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації. Організація роботи юридичного відділу. Основні завдання та обов’язки відділу роботи із зверненнями громадян.

  отчет по практике [37,6 K], добавлен 27.10.2013

 • Організація та державні завдання органів юстиції, суть процесу управління. Функції Міністерства юстиції України. Суб’єкти нормотворення та органи юстиції під час здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів: розподіл завдань і функцій.

  реферат [28,9 K], добавлен 17.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.