Шлюбний договір

Історія шлюбного договору, його значення. Аналіз договірної форми регулювання відносин подружжя з приводу правового режиму їх спільного майна, його розподілу та майнового утримання. Порядок укладення, виконання, зміни та припинення шлюбного договору.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 01.06.2014
Размер файла 73,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

8. Біляцький С. Шлюбний контракт як символ людських взаємин / С. Біляцький // Наука і суспільство. - 2011. - № 9-10.

9. Біляцький С. Атрибут західного сімейного життя / С. Біляцький // Політика і час. - 2010. - № 4.

10. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. - М., 2007. - 387 с.

11. Брачные контакты и контракты. // Правозащитник. - 2008. - №4. - 41 с.

12. Гриняк А. Шлюбний договір як підстава виникнення спільної власності подружжя / А. Гриняк // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - №2.

13. Дякович М.М. Сімейні права України [Електроний ресурс]. - Режим доступу: http://info- library.com/content/389.

14. Жилинкова И.В. Брачный контракт (договор). - Харьков: «Ксилон», 2001. - 117 с.

15. Жилинкова И.В. Брачный контракт. - Харьков, 2005. - 172 с.

16. Кокіна В. Шлюбний контракт доважок до кохання? // Урядовий кур'єр. - 2008. - №215. - с. 10.

17. Комберянов С. Кардинальні зміни в трактуванні змісту шлюбного договору / С. Комберянов // Економіка. Фінанси. Право. - 2009. - №11.

18. Максимович Л. Брачный договор. // Закон. - 2007. - №11. - с. 35-41.

19. Матвеев Г.К. История семейно-брачного законодательства Украинской ССР. - Киев, Изд-во КГУ, 2000. - 64с.

20. Маломуж О. Шлюбний договір / О. Маломуж // Право України. - 2005. -№ 1.

21. Научно-практический комментарий Семейного кодекса Украины / Под ред. Ю.С. Червоного. - К., 2012. - 512 с.

22. Полякова Ю. Як укладаються шлюбні контракти в інших країнах / Ю.Полякова, О. Волкова // Галицькі контракти. - 2009. - №39.

23. Райчук А. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері шлюбу / А. Райчук // Право України. - 2010. - №9.

24. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України. Науково-практичний коментар. - К., 2003. - 179 с.

25. Ульяненко О. Порядок і умови укладання шлюбного договору (контракту) / О. Ульяненко // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 4.

26. Ульяненко О.О. Значення інституту шлюбного договору. Його зв'язок з іншими видами договорів у світлі нового сімейного законодавства // Вісник прокуратури. - 2003. - №3.

27. Шелестова О. Гармонійність міжособових стосунків як результат усвідомлення християнських чеснот / О. Шелестова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2012. - №3.

28. Явор О.А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України // Автореф. дис. канд. юрид. Наук: 12.00.03. - Х., 2006.

29. Ясинецька О. Шлюбний контракт / О. Ясинецька // Україна молода. - 2011. - №115.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Історія правового регулювання шлюбного договору за законами України. Поняття та значення шлюбного договору, його головний зміст та призначення, ступінь розповсюдженості в сучасному суспільстві. Умови виконання, зміни та припинення шлюбного договору.

  курсовая работа [38,7 K], добавлен 23.02.2011

 • Аналіз історичного розвитку сімейних відносин і режимів майна подружжя. Значення інституту шлюбного договору для законодавства України, структура та особливості його функціонування. Порядок укладання та підстави його зміни, умови припинення і недійсності.

  курсовая работа [49,1 K], добавлен 03.02.2011

 • Характеристика шлюбного договору за сімейним законодавством України, суспільні відносини, що складаються в сфері його укладення. Право на укладення шлюбного договору, його зміст та правовий режим. Зміна, розірвання та визнання шлюбного договору недійсним.

  курсовая работа [38,9 K], добавлен 16.05.2014

 • Загальна характеристика шлюбного договору по суті, його значення та правова природа. Шлюбний договір за сімейним законодавством сучасної України: поняття та суб'єкти. Форма та зміст даного договору, порядок та умови його укладання, зміни та припинення.

  курсовая работа [46,8 K], добавлен 17.03.2011

 • Загальна характеристика Сімейного кодексу України. Умови та порядок вступу до шлюбу в Україні. Права та обов'язки подружжя. Порядок укладання, виконання та припинення укладення шлюбного договору. Влаштування дітей, позбавлення батьківського піклування.

  контрольная работа [25,5 K], добавлен 07.09.2009

 • Історичне походження і розвиток договору ренти. Поняття договору ренти та його юридична характеристика. Види та сторони договору ренти. Аспекти укладення договору, його зміст, виконання та припинення. Відповідальність за невиконання договору ренти.

  дипломная работа [133,4 K], добавлен 20.08.2011

 • Цивільно-правова характеристика спадкового договору як інституту договірного права, визначення його юридичної природи, змісту та правового статусу сторін спадкового договору, підстав його припинення та особливостей правового регулювання відносин.

  автореферат [28,8 K], добавлен 11.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.