Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту

Аналіз складу злочину за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Відповідальність за порушення працівником транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспортного засобу за законодавством.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 19.10.2014
Размер файла 47,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Список використаної літератури

1. Конституція України // ВВР. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України - 2001 р. - № 25. - ст. 131

3. Про транспорт : Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1994 р. - № 51. - ст. 446

4. Про залізничний транспорт : Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1996 р. - № 40. - ст. 183

5. Андрушко П.П. Злочини у сфері службової діяльності: Кримінально-правова характеристика: навчальний посібник / П.П Андрушко, А.А. Стрижевська. - К .: Юрисконсульт, 2006. - 342 с.

6. Бабанін С.В. Відповідальність за порушення працівником транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспортного засобу за кримінальним законодавством окремих зарубіжних країн / С.В. Бабанін // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ 2011. - № 2 с. 186-193

7. Баулін Ю.В. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. - 4-е вид., переробл. і допов. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

8. Бажанов М.І Кримінальне право України: підручник / М. І Бажанов - К.: Юрінком Інтер. - 2005 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/KPravo/index.htm

9. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/

10. Кримінальне право України: Загальна частина: підруч. за ред. Матишевського П . С., Андрушка П .П., Шапченка С. Д. - К .: 1997. - 512 с.

11. Лемеха Р.І. Особливості конкретизації тяжких наслідків щодо окремих складів злочинів / Р.І. Лемеха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ № 2. -2012. - с. 223-232

12. Макаренко А.С. Загальні засади призначення покарання та суддівський розсуд / А.С. Макаренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразина №9. - 2011. - с. 338-342

13. Науково-практичний коментар до Кримінального Кодексу України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pravoznavec.com.ua/books/162/12334/28/

14. Рябчинська О.П. Значення складу злочину для кримінально-правової кваліфікації / О.П. Рябчинська // Вісник Академії адвокатури України №14. - 2009. - с. 264-266

15. Собакарь А.О. Питання вдосконалення державної системи забезпечення безпеки функціонування транспорту в Україні / А.О. Собакарь // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності - № 3. - 2009. - с. 62-68

16. Палій М.В. Видові об'єкти як підстава класифікації злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту / М.В. Палій, Н.О. Тімошенко, Є.С. Назимко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності - № 1. - 2010. - с. 162-166

17. Цвік М.В. Загальна теорія держави і права: підручник / М.В. Цвік - Харків: Право, 2002. - 432 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.