Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Ознаки наркотичних та психотропних речовин, прекурсорів, маку і коноплі. Аналіз законодавства України про протидію незаконному обігу наркотиків. Кримінальна відповідальність за порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 22.07.2011
Размер файла 38,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Кримінальна справа»

на тему „Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”

Зміст

Вступ

I. Поняття та ознаки

II. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (стаття 320 ККУ)

III. Задачі

Висновки

Література

Вступ

Наркоманія є однією з найгостріших проблем сьогодення. Викликають занепокоєння масштаби і темпи її поширення. Домінуючою тенденцією розвитку наркотичних проблем в Україні є постійне зростання зареєстрованої кількості хворих на наркотичну залежність. За даними Департаменту інформаційних технологій МВС України, перебувало на обліку споживачів наркотиків у 2003 році - 119965, у 2004 році - 124805 осіб. Тенденція зростання рівня наркотизації населення зберігалося і в 2005 році та інших роках. Із загальної кількості осіб, які перебувають на обліку, понад 90% - молоді люди віком до тридцяти років. Наркоманія стала джерелом зла для сучасного людства. Вона перешкоджає прогресу суспільства, охоплює всі верстви населення, руйнує фізичне і моральне здоров'я молоді, є кримінальним чинником, який сприяє вчиненню злочинів.

Організація Об'єднаних Націй проголосила 1991-2000 роки Десятиліттям боротьби зі зловживанням наркотиків, та закликала світове співтовариство до рішучої конструктивної боротьби з цим різновидом соціальної патології. Україна підтримує ініціативу міжнародної спільноти щодо боротьби з незаконним розповсюдженням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. [4, с.3].

Суспільно небезпечні наслідки поширення наркоманії і токсикоманії викликали потребу із вжиттям соціальних, економічних, медичних та інших заходів.

Україна на організаційному рівні вживає чимало заходів щодо розробки концептуальних підходів до запобігання наркотикам, визначені комплексні методи боротьби з ними. Зокрема, це знайшло вияв у підтримці міжнародних ініціатив, ратифікації відомих конвенцій ООН 1961, 1971, 1988 років, розробці Концепції реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2002-2010 роки, у якій наголошується на подальшому зростанні проблем, пов'язаних з незаконним обігом (культивування наркотиковмісних рослин, розробка, виробництво, відпуск, виготовлення, зберігання, розподіл, торгівля, використання, переміщення на території Украйни та за її межами) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що створює безпосередню загрозу генофонду нації, забезпеченню, правопорядку, національній безпеці країни.

Саме це, як зазначається в постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 IV 2004 р. №4 «Про судову практику в справах про злочин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» «поширення наркоманії та зростання злочинності, пов'язане з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, набувають все більших масштабів і стають серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя та благополуччя людей». [3, с.6].

Наркоманія - це не тільки соціальне, а й економічне явище. Оскільки незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів - це тіньовий бізнес, який дає можливість одержувати надприбутки, залучати до нього нових учасників, розширювати соціальну сферу наркоманів. Тому необхідна консолідація зусиль науковців і практиків в їх концентрації на пошуку ефективних засобі боротьби з наркозлочинами, передусім з організованим наркобізнесом, який є одним з найнебезпечніших видів злочинного промислу.

Наркобізнес є проявом організованої злочинності, а отже, наділений усіма рисами, характерними для організованої злочинності в цілому. Найбільш небезпечною формою організованого наркобізнесу є транснаціональний, який сягає далеко за межі кордонів, має розгалужену мережу злочинних підрозділів у різних країнах, що використовують міжнародні зв'язки для постійного здійснення незаконних операцій, пов'язаних з виготовленням та переміщенням наркотичних засобів та доходів від наркобізнесу. Останній набуває глобального характеру і є однією з головних загроз безпеці світової спільноти.

Отже, зміст наркобізнесу визначають наркозлочини, які мають на меті одержання прибутку від незаконного обігу наркотиків, наприклад такі як незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодінням ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем тощо. [3, с.5-6].

Законодавство про протидію незаконного обігу наркотиків і про відповідальність за наркозлочини або антинаркотичне законодавство України є однією з найбільш досконалих галузей вітчизняного законодавства. Його основу складають три базові закони, які регулюють основні питання обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидії незаконним діям в цій сфері, а саме:

Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 8 липня 1999 р.

Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15 лютого 1995 р. №60/95 ВР.

Закон України «Про внесення змін до доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними»» від 15 лютого 1995 р. №64/95-ВР. [5, с.14].

наркотичний кримінальна відповідальність законодавство

I. Поняття та ознаки

Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів регулюється Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 8 липня 1999 р. Ці питання регламентуються Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р., наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 1997 р. №356, наказом Мінпраці України від 19 червня 1997 р. №104, яким затверджена Інструкція про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізація прекурсорів.

В Законі чітко окреслені об'єкти антинаркотичного контролю в Україні.

До них віднесені:

1) наркотичні засоби;

2) психотропні речовини;

3) прекурсори;

4) аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин;

5) снотворний мак і конопля.

1) Наркотичні засоби - це включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров'я населення в разі зловживання ними.

а) Наркотичні засоби рослинного походження - похідні різних сортів рослин, а саме:

- Гашиш - відділена смола, очищена чи неочищена, яку одержують з рослин роду Cannabis. Найчастіше зустрічається у вигляді спеціально приготовленої суміші відділеної смоли, пилку рослин та подрібнених верхівок рослин каннабіс з рослинними наповнювачами (це може бути паста, плитка, кулька, таблетки тощо).

- Екстракти каннабісу - засоби, одержані з каннабісу або його смоли шляхом екстрагування будь-якими розчинами.

- Кока лист - лист кокаїнового куща, за винятком листя, з якого видалено весь екгонін, кокаїн та інші наркотично активні алкалоїди.

- Кокаїновий кущ - рослина будь-якого виду роду Eryrhoxylon.

- Макова соломка - всі частини цілі чи подрібнені (за винятком дозрілого насіння), рослини виду мак снотворний, зібрані яким завгодно способом, що містять наркотично активні алкалоїди опію.

- Марихуана - цілі або різного ступеня подрібнення верхівки рослин каннабіс з квітками, залишками стебла чи плода (за винятком центрального стебла, насіння та листя, якщо вони не супроводжуються верхівками) або окремі їх частини (квітки, пилок), з яких не була видалена смола і які містять тетрагідроканнабіноли.

- Опій - сік снотворного маку, що згорнувся.

- Опій ацетильований - засіб, що отримують шляхом ацетилювання опію або екстракційного опію, який містить у своєму складі крім алкалоїдів опію моноацетилморфін, диацетилморфін, ацетилкодеїн чи їх суміш.

- Опій екстракційний (екстракт макової соломки, концентрат макової соломки) - засіб, що отримують із макової соломи шляхом виділення (екстракції) наркотично активних алкалоїдів за допомогою води або органічних розчинників; може зустрічатися в рідкому, смолоподібному або твердому стані.

- Морфій - виготовлений з опію препарат, який являє собою безколірні кристали, що погано розчиняються у воді.

- Героїн - дуже сильний наркотик, що виготовляється з морфію; у 10 разів сильніший за морфій і у 20 - за опій.

- Кокаїн - дуже дрібні кристали білого кольору, отримані з листя однієї з південноамериканських рослин (кокаїновий кущ). [4, с.70].

б) Синтетичні наркотики - це наркотики, синтезовані в хімічних лабораторіях (часто в кустарних) з різних хімічних речовин (наприклад, перетин, метанол, фентаніл, фенамін, мелоквалон та інші).

2) Психотропні речовини - це включені до Переліку речовин природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та чинити депресивний чи стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, емоцій, мислення чи поведінки і становлять небезпеку для здоров'я населення в разі зловживання ним.

До психотропних речовин відносять мескалін, амфетамін, барбітал, діазепан, феназепам, ЛСД тощо.

3) Прекурсори наркотичних засобів та психотропних речовин - це речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку.

Так до прекурсорів відносять ацетон, етиловий ефір, соляну кислоту, сірчану кислоту, толуол.

Враховуючи, що певні прекурсори мають широке застосування для виробничих потреб по виготовленню продукції, необхідної для господарських та побутових цілей,законодавець встановив певний правовий режим щодо їх виробництва, виготовлення та подальшого провадження з ними.

Порушення правового режиму провадження з прекурсорами шляхом незаконного їх виробництва, виготовлення, придбання збереження, перевезення чи пересилання становить об'єктивну сторону злочину.

4) Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин - це заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку,хімічна структура і властивості яких подібні хімічній структурі та властивостям наркотичних засобів і психотропних речовин,психоактивну дію яких ці речовини відтворюють. Звичайно виготовлення наркотиків-аналогів має місце при створенні нового фармацевтичного препарату, в процесі якого визначається і вивчається низка речовин, які мають подібні властивості, але дещо відрізняються своєю молекулярною структурою.

5) Мак снотворний чи опійний - це різні сорти маку, які містять алкалоїди опіуму.

- Коноплі (каннабіс) - поширені назви (звичайні, культурні), іноді - індійські. [3, с.16].

II. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (стаття 320 ККУ)

Виділення правових заходів в якості важливої ланки загально соціального попередження порушень правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів є закономірним, тому що право - це первинний і найефективніший регулятор прогресивного соціального розвитку всієї сукупності соціальних відносин.

Тому першим кроком повинно стати вдосконалення чинного законодавства, усунення прогалин у правовому регулюванні приведення вітчизняних законів у відповідність з нормами міжнародно-правових актів.

Наступним кроком у вдосконаленні процесу загально соціального попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту у правовій сфері має стати суттєве корегування внутрішнього законодавства. Так, останнім часом поширеними стали випадки, коли наркомани для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин використовують медичні препарати, які містять відповідні компоненти та вільно без рецепту реалізовуються аптеках. Це зумовлено недосконалістю регулювання рецепторної видачі ліків, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. Так наркоман кустарним способом за допомогою хімічної та термічної обробки лікарського засобу «Ефект», який реалізується без рецепту та призначений для лікування застуди, виготовляв з нього препарат ефедрин, який є особливо небезпечним наркотичним засобом. При цьому встановлено, що дешевше самостійно виготовити наркотичний засіб або психотропну речовину з певних лікарських засобів ніж придбати дорожчий наркотик, наприклад опій у наркозбутників.

Однак, лише після десятирічного продажу ефедрину вдалося домогтися його реалізації за рецептами. Але на заміну ефедрину прийшли медичні препарати «Ефект», «Колдак» тощо. Наркологи впевнені, що їх теж потрібно відпускати виключно за рецептами. Правоохоронці відмічають, що споживачами наркотичних засобів та психотропних речовин, отриманих з цих медичних препаратів зараз в основному є підлітки та молодь.

Вказане свідчить про недосконалість законодавства щодо регулювання рецептурної видачі ліків, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини. На даний час не існує якихось ефективних методів контролю за тим, хто та які ліки придбає є як їх використовує. Тому медико-реабілітаційні обмежувальні заходи полягають у наданні медичної, психологічної допомоги певним особам з метою недопущення в них мотивації, спрямованої на подолання фізичного болю, психологічних навантажень, розладів психіки, зняття стресів за допомогою вживання наркотичних засобів. Така допомога повинна надаватися, наприклад, дільничними лікарями, чиїм обов'язком є періодичні огляди мешканців тієї чи іншої адміністративно-територіальної ділянки та направлення у разі необхідності до відповідних спеціалістів (наркологів, психологів) осіб, які потребують професійної медичної допомоги. Подібна допомога за медичними показниками має бути своєчасною якісною безоплатною та гарантувати досягнення позитивного результату в лікуванні.

В деяких статтях КК України містить заохочувальну норму звільнення від кримінальної відповідальності при певних обставинах особи, яка добровільно звернулася до лікувального закладу і розпочала лікування від наркоманії. Зазначеним законодавчим положенням не розкривається поняття «медичний заклад», що теоретично дає можливість включати до нього як державні, так і недержавні установи, що отримали у встановленому законодавством порядку дозвіл на лікування осіб, хворих на наркоманію (лікарні, диспансери, поліклініки, медичні центри, кабінети …). Відсутність прямої вказівки в законодавстві про те, що лікування від наркоманії повинно проводитися державними закладами, вважається суттєвим недоліком, так як фактично неможливо забезпечити належний контроль з боку держави за якістю і відповідністю певним стандартам тих послуг, що надають клієнтам недержавні лікувальні установи наркологічного профілю. Тому трапляються випадки, коли довідку про те, що особа пройшла курс лікування від наркоманії видав лікар-терапевт міської лікарні, який навіть за наявності відповідної освіти не має право це робити. Даний факт став причиною проведення службового розслідування, хоча голови апеляційних судів орієнтують суддів міст та районів на те, що лікування може вважатися пройденим лише у тому випадку, якщо воно здійснено державним наркологічним закладом.

Також на законодавчому рівні не вирішив питання про співвідношення ст.. 106-2 КУпАП «Незаконний посів чи вирощування снотворного маку чи конопель» та ч.1 ст. 310 ККУ, яка має таку саму назву за виключенням слова «незаконні». Це абсолютно ідентичні за змістом диспозиції норми передбачають водночас адміністративну та кримінальну відповідальність за незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель, що створює певні проблеми у правозастосовній діяльності. Наприклад, вказавши в її диспозиції, що адміністративна відповідальність настає в разі незаконного посіву або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості до 10 рослин, можна уникнути притягнення осіб до кримінальної відповідальності за малозначне діяння.

Останнім часом в Україні потрапляє багато наркотиків зарубіжного походження. У зв'язку з цим у правовому полі увагу потрібно зосередити на подальшому поширенні практики використання міжнародних важелів боротьби з їх виробленням та розповсюдженням.

Даний злочин відноситься до розділу ХІІІ ККУ - злочин у сфері обігу наркотичних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення. Відповідальність за цей злочин передбачена ст. 320 ККУ.

Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

1. Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил виробництва, виготовлення, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин, - караються штрафом до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадання, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем, - караються штрафом до сімдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Об'єктом злочину є суспільні відносини, які забезпечують установлений порядок законного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Обов'язковою ознакою злочинів, що розглядаються є наявність предметів, які становлять підвищену небезпечність для здоров'я людей. Вони виступають як предмети, або я засоби здійснення цих злочинів.

Предметами таких злочинів є:

1) наркотичні засоби;

2) психотропні речовини;

3) прекурсори;

4) аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин;

5) снодійний мак і коноплі.

Поняття та ознаки перших чотирьох видів злочину даються в Законі України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» в редакції від 8 липня 1999 р. при цьому всі ці предмети (крім аналогів) передбачені Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, який складений відповідно до законодавства і міжнародних зобов'язань України і затверджений постановою Кабінету Міністрів України (із змінами) від 12 грудня 2002 р.

Об'єктивна сторона злочину ст. 320 ККУ полягає в 1) порушенні встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, або в 2) порушенні правил виробництва, зберігання, обліку відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів або речовин.

Посів полягає у внесенні насіння або висадженні розсади в грунт з метою вирощування вищевказаних рослин без відповідних на те дозволу, на будь-яких земельних ділянках, у тому числі безхазяйних землях.

Під вирощуванням слід розуміти догляд за посівами і сходами з метою доведення рослин до стадії дозрівання, коли вони придатні для виготовлення наркотичних засобів.

Під незаконним виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин слід розуміти дії, пов'язані з незаконним одержанням нарковмісної сировини з рослин, які їх містять, у тому числі - відокремлення макової соломки, опію від рослин опієвмисного маку або ж листя, суцвіть, пилку, смоли - від конопель.

Незаконне виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком виробництва) - це протиправні дії, включаючи рафінування і екстракцію, у результаті яких вони виходять, а також перетворюються на інші готові до використання їх форми або на лікарські препарати, що їх містять.

Під зберіганням слід розуміти будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним незаконним знаходженням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у володінні винного.

Незаконне перевезення полягає в умисному переміщенні зазначених предметів будь-яким видом транспорту (наземним, повітряним, водним, незалежно від способу транспортування і місця зберігання незаконно переміщуваних засобів або речовин) з одного місця в інше в межах України з порушенням порядку і правил, установлених чинним законодавством. Перенесення наркотиків слід розглядати як різновид зберігання зазначених засобів і речовин.

Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів полягає в незаконному переміщенні їх у просторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним або іншим способом (наприклад, шляхом використання тварин) з одного місця в інше в межах України. При цьому злочин вважається закінченим з моменту оформлення і відправлення посилки, багажу, листа, бандеролі із цими засобами або речовинами незалежно від того, одержав їх адресат чи ні. Якщо злочин не був доведений до кінця через незалежні від волі винного причини, дії останнього слід кваліфікувати як замах на вчинення цього злочину.

Вирішуючи питання про відповідальність за ст. 320, за порушення встановлених правил, потрібно з'ясувати, які саме правила були порушені.

Ці питання регламентуються Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р. № 6; наказом Міністерства охорони здоров'я України від 18 грудня 1997 рю № 356; наказом Мінпрому України від 19 червня 1997 р. № 104, яким затверджена Інструкція про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізації прекурсорів.

Відповідно до встановленого порядку культивування снотворного маку (опійного та олійного) чи конопель може здійснюватися тільки на підставах і в обсягах, передбачених державним замовленням. Ці питання вирішуються Мінагропромом, іншими органами, уповноваженими Кабінетом міністрів України. Дозвіл на заняття такою діяльністю дається на підставі ліцензії чи дозволу, що видаються уповноваженими органами виконавчої влади.

Загальні правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин встановлено також Законом України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 8 липня 1999 р. [2, с. 400].

Більш детально ці питання регламентовано Положенням про порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 1996 р., та іншими нормативними актами Кабінету Міністрів, Мінагропрому, Мінпромполітики, Держкоммедбіопрома, МОЗ України. Порушення цих правил тягне відповідальність за ст. 320 ККУ.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується як умислом, так і необережністю. Порушення таких правил може проявитися як у дії, так і у бездіяльності.

Відповідно до встановленого порядку культивування снотворного маку чи конопель може здійснюватися на підставах і в передбачених державним замовленням. Ці питання вирішуються Мінагропромом, іншими органами, уповноваженими Кабінетом Міністрів України. Дозвіл на заняття такою діяльністю дається на підставі ліцензії чи дозволу, що видаються уповноваженими органами виконавчої влади.

Щодо порядку обігу в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів також встановлені чіткі правила та обмеження.

Цей злочин може бути вчинений як умисно, так і через необережність.

Від складу злочинів, передбаченими статтями 307 і 310 склад злочину, відповідальність за який настає за ст. 320, відрізняються тим, що у даному разі виготовлення, зберігання, розподіл, реалізація наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, посів або вирощування маку снотворного чи конопель здійснюється на законних підставах, але з порушенням правил обігу цих засобів, речовин або нарковмісних речовин.

Відповідальність за злочин передбачений ч. 1 ст. 320 ККУ настає лише в тому разі, коли порушення зазначених правил було істотним, тобто створило реально небезпеку для здоров'я людей або виходу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів з-під контролю.

Суб'єкт злочину - спеціальний. Ним є особа уповноважена додержуватися встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також виробництва, виготовлення, зберігання, обліку відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Відповідальність за ст. 320 несуть як посадові так і інші особи, які у зв'язку з виконанням своїх службових або професійних обов'язків повинні додержувати зазначених правил (зокрема, працівники аптек, а також баз і складів, де зберігаються лікарські препарати, лікувальних закладів, науково-дослідних установ, лабораторій, підприємств, які вирощують наркотиковмісні рослини або виготовляють наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги чи прекурсори).

Злочин вважається закінченим з моменту порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів.

Обтяжуючи обставини цього злочину передбачені ч. 2 ст. 320 ККУ, а саме вчинення дій, передбачених ч. 1 цієї статті; 1) повторно, або 2) якщо дії спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, у великих розмірах, або 3) якщо такі дії призвели до викрадання, привласнення, вимагання, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно ст. 32 ККУ повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті особливої частини Кримінального кодексу.

Викрадення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів має на увазі умисне незаконне їх вилучення з організацій,установ або підприємств або в окремих громадян з метою особистого вживання або іншого протиправного використання.

Під привласненням наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів слід розуміти вчинення дій, пов'язаних з їх незаконним одержанням або неповерненням власникові, особою, якій вони були довірені по службі (для зберігання, перевезення, пересилання) або якою вони були вилучені в іншої особи, що володіють ними незаконно.

Вимагання зазначених предметів полягає в пред'явленні їхньому власникові завідомо незаконної вимоги передачі під погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження чужого майна, а також під погрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого чи його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотної шкоди правам або законним інтересам потерпілого або його близьких.

Заволодіння зазначеними предметами шляхом шахрайства - це протиправне заволодіння цими предметами або придбання прав на них шляхом обману або зловживання довірою.

Зловживання службовим становищем - це будь-яке умисне використання службовою особою своїх прав і можливостей, пов'язаних з посадою, всупереч інтересам служби.

Вирішуючи питання про відповідальність за ст. 320 КК України за порушення встановлених правил посіву або вирощування маку снотворного чи конопель, а також за порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів (речовин), суди повинні з'ясовувати, які конкретно правила були порушені.

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів здійснюють у межах наданих їм повноважень відповідні органи МВС України, СБУ, Генеральної прокуратури України, Державного митного комітету України, Державної прикордонної служби України, а заходи протидії зловживання ними - Міністерство охорони здоров'я України та інші відповідні органи і установи. Тому стан боротьби з цим явищем залежить від підвищення ефективності роботи вказаних органів, спільна праця яких має бути спрямована на виявлення та знешкодження осіб, які вчиняють злочини у сфері обігу наркотичних засобів.

III. Задачі

Гр. Поклад був провідним конструктором КБ, яке розробляє нові зразки космічних об'єктів, зокрема і ті, що мають секретний характер, віднесений до державної таємниці.

Одного разу, вирушаючи на дачу, він взяв із собою малогабаритний прилад, дані про який були віднесені до державної таємниці. В дорозі його машину занесло, вона перекинулась й Поклад знепритомнів. Коли він отямився, з машини було викрадено кілька речей, у тому числі і зазначений прилад.

Дайте правову оцінку ситуації, що склалася.

1. Загальні ознаки злочину вказують на суспільно-небезпечні або протиправні дії конструктора гр. Поклада.

2. Даний приклад злочину відноситься до розділу XIV ККУ - злочин у сфері охорони державної таємниці недоторканості держаних кордонів, забезпечення призиву та мобілізації.

3. Під цей злочин підпадає стаття №329, втрати документів, що містять державну таємницю.

Стаття 329 ККУ.

1. Втрата документів або інших матеріальних носіїв секретної інформації, що містить державну таємницю,а також предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановленого законом порядку поводження із зазначеними документами та іншими матеріальними носіями секретної інформації або предметами, - карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки - карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Суб'єктом злочину є гр. Поклад, якому довірений даний таємний прилад, що містить державну таємницю.

Об'єктом злочину є встановлений, відповідно до чинного законодавства, порядок забезпечення охорони державної таємниці у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку. В даному прикладі об'єктом злочину є порядок забезпечення охорони розроблення нових зразків космічних об'єктів, зокрема ті, що мають секретний характер і віднесені до державної таємниці.

Предметом даного злочину є малогабаритний прилад, дані про який були віднесені до державної таємниці і який гр. Поклад, будучи провідним конструктором КБ одного разу взяв із собою на дачу, але в дорозі його машину занесло, вона перекинулась і гр. Поклад знепритомнів. Коли він отямився, з машини було викрадено кілька речей, у тому числі зазначений прилад.

Об'єктивна сторона цього злочину складається із сукупності трьох обов'язкових ознак:

1) діяння, пов'язані з порушенням встановлених правил поводження за документами та іншими носіями секретної інформації, у даному разі поводження з малогабаритним приладом, дані про який були віднесені до державної таємниці. Ці правила встановлюються відповідними міністерствами і відомостями із встановленими правилами користування ними, зберігання, тиражування, перевезення, пересилання, знищення тощо;

2) втрата документа або предмета, у даному разі малогабаритного приладу;

3) наявність причинного зв'язку між порушенням правил і втратою предмета, у даному разі втрата таємного приладу.

Порушення встановленого порядку гр. Покладом поводження з таємним малогабаритним приладом, а саме незаконний вивіз цього приладу на дачу привело до порушення конкретних правил, спеціально встановлених для охорони цього приладу, внаслідок чого цей прилад було викрадено, коли Поклад знепритомнів.

Обов'язковою умовою втрати є вихід предмета (у даному разі малогабаритного приладу) з володіння особи, якій було його довірено, поза її волею.

Під втратою документів, матеріальних носіїв і предметів, що містять державну таємницю, розуміється протиправний вихід їх з володіння особи, які вони були довірені по службі або по роботі. Тривалість часу, на який було втрачено малогабаритний прилад - не має значення. Закінчений цей злочин є з моменту втрати гр. Покладом приладу, при якому створена реальна можливість ознайомлення з малогабаритним приладом, дані про який були віднесені до державної таємниці, сторонніх осіб, незалежно від того, чи заподіяла втрата шкоди інтересам України.

Суб'єктивна сторона характеризується змішаною (подвійною) формою вини - як у формі умислу, так і необережності. Щодо наслідків вини гр. Поклада є тільки необережною (злочинна самовпевненість гр. Поклада або злочинна його недбалість).

Кваліфікованою ознакою даного діяння гр. Поклада згідно ч. 2 ст. 329 є настання тяжких наслідків, а саме:

Тяжкими наслідками при розголошенні державної таємниці відповідно до ч. 2 ст. 329 визнаються:

або перехід відомостей у руки іноземних розвідок;

або зрив внаслідок розголошення важливих державних заходів;

або замороження перспективних наукових досліджень;

або передислокація режимного об'єкта тощо.

Так як у гр. Поклада втрата малогабаритного приладу, дані про який були віднесені до державної таємниці, стала результатом порушення встановленого законом порядку провадження із новими зразками космічних об'єктів, зокрема з тими, що мають секретний характер і діяння могли спричинити тяжкі наслідки у сфері оборони, гр. Поклада мають засудити і покарати позбавленням волі на строк до п'яти років (ст. 329 ККУ).

Гр. Малишева, яка мала двох малолітніх дітей, працюючи завідувачем магазину на селі, усунулася від роботи. За неї часто працював її чоловік, який приймав і продавав товари, здавав виручку і готував звіти, відпускав товар у роздрібні торговельні точки тощо. Сама Малишева за звітністю не стежила, облік товарно-матеріальних цінностей вела погано, в результаті у неї виявлена нестача товару на суму 11 тис. грн. Малишева засуджена за ч.2 ст. 364 ККУ.

Чи правильне рішення суду?

Відповідь:

1. Загальні ознаки злочину вказують на протиправні дії гр. Малишевої.

2. Даний приклад злочину відноситься до розділу XVII, злочини у сфері службової діяльності.

3. Під цей злочин підпадає стаття 364 ККУ, зловживання владою або службовим становищем. Так, рішення суду правильне.

Стаття 364.

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службового особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам юридичних осіб, - карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу - караються позбавленням волі на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Примітка.

1. Службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків , або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

2. Службовими особами також визначаються іноземні або особи без громадянства, які зазначені в пункті 1 цієї примітки.

3. Істотною шкодою у статтях 364, 365, 367 ККУ, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

4. Тяжкими наслідками у статтях 364-367 ККУ, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх службові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ці положення України поширюються на всіх без винятку службових осіб незалежно від того, чи є вони представниками законодавчої, виконуючої або судової гілок влади, виконують свої службові обов'язки у державному чи громадському апараті місцевого самоврядування або на окремих підприємствах, в установах і організаціях.

Об'єктом злочину ст. 364 ККУ є нормальне функціонування державного і громадського апарату, організацій, підприємств, установ незалежно від форми власності, у даному прикладі - це нормальне функціонування магазину.

Гр. Малишева, працюючи завідувачем магазину на селі, є службовою особою. У даному прикладі суб'єктом службового злочину є службова особа.

Згідно з приміткою 1 до ст. 364 ККУ службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядних чи адміністративно-господарських обов'язків.

Організаційно-розпорядчими є функції щодо здійснення керівництва галуззю промисловості, колективами тощо (такі функції здійснюють зокрема керівники міністерств), адміністративно-господарськими є функції щодо управління або розпорядження державним чи комунальним майном, що припускає встановлення порядку його збереження тощо (такі функції виконують начальники планово-господарських,постачальницьких, фінансових відділів та служб, завідуючі складами, магазинами, майстернями тощо). Коло і характер повноважень службової особи визначаються та встановлюються нормативними актами, а саме: законами, постановами, положеннями, статутами, наказами, інструкціями тощо. Основні службові обов'язки гр. Малишевої, як завідувачем магазину на селі були: прийом і продаж товарів, здача виручки, готування звітів, відпусками товарів у роздрібні торгівельні точки, а також необхідність вести облік товарно-матеріальних цінностей, стежити за звітністю. Але гр. Малишева, яка мала двох малолітніх дітей, усунулася від роботи і свої прямі службові зобов'язання переклала на свого чоловіка, який приймав і продавав товар, здавав виручку і готував звіти,відпускав товар у роздрібні торговельні точки тощо, в результаті чого в магазині була виявлена нестача товару на суму 11 тис. грн.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом. Службова особа усвідомлює, що вчиняючи зазначені вище дії, вона використовує своє службове становище, всупереч інтересам служби і бажає цього.

У даному випадку відбулося службове зловживання, яке вчинене шляхом використання для цього суб'єктом (гр. Малишевої) наданої їй влади і службовим становищем. За ст. 364 ККУ злочином визначається не будь-яке діяння службової особи, а лише таке діяння, яке обумовлене її службовим становищем і пов'язане зі здійсненням службових повноважень. При цьому слід враховувати, що такий зв'язок не лише там, де службова особа порушує свої безпосередні (прямі) службові обов'язки за місцем роботи, а й у випадках коли вона використовує своє службове становище щодо працівників, які безпосередньо їй не підпорядковані.

Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони службового злочину є мотив. Розрізняють:

а) корисливі мотиви;

б) інші особисті інтереси;

в) інтереси третіх осіб.

При кваліфікації злочину ст. 364 ККУ достатньо встановити наявність хоча б одного із зазначених мотивів. У даному випадку - це корисливий мотив.

Корисливі мотиви полягають у прагненні особи шляхом службового зловживання одержати незаконну матеріальну вигоду або позбутися матеріальних витрат. У даному прикладі гр. Малишева усунулася від роботи, за неї часто працював її чоловік, вона фактично на роботі не була, не виконувала свої службові обов'язки, але юридично числилася на робочому місці, за що одержувала зарплатню, тобто одержувала незаконну матеріальну вигоду.

Службове зловживання належить до злочинів із матеріальним складом і за ч. 1 ст. 364 визначається закінченим із моменту заподіяння істотної шкоди правам і свободам або державним чи громадським інтересам.

За частиною 2 ст. 191 КК України злочин вчинюється лише шляхом активної поведінки, тоді як за ст. 364 ККУ - і шляхом бездіяльності.

Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони службових зловживань із матеріальним складом є причинний зв'язок між порушенням особою службових обов'язків та наслідків, що через це настали. У даному випадку є причинний зв'язок, тобто, якщо гр. Малишева не усунулася б від роботи, виконувала свої службові обов'язки, ретельно і акуратно стежила за звітністю, сумлінно вела облік товарно-матеріальних цінностей нестачі товару на суму 11 тис. грн. не було.

Гр. Малишеву засудили за ч. 2 ст. 364 тому, що це зловживання владою або службовим становищем було з корисливих мотивів мало тяжкі наслідки тобто була заподіяна матеріальна шкода 11 тис. грн., яка більш ніж у двісті п'ятдесят разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на час вчинення злочину.

Отже, рішення суду правильне, саме по ч. 2 ст. 346 ККУ, засудили гр. Малишеву тому що, будучі завідувачем магазину на селі, вона скоїла злочин у сфері службової діяльності, який має тяжкі наслідки.

Висновки

В Україні проблема незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, та їх аналогів є надзвичайно актуальною.

Поширенню наркоманії в Україні сприяє низка факторів, зокрема її географічне положення. На заході Україна межує з Румунією, Молдовою, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, на сході та півночі - з Білоруссю, Російською Федерацією. Отже зручне географічне розташування, досить високий рівень корумпованості державного апарату, недоліки і прогалини у правовому регулюванні, хронічне недофінансування правоохоронних органів та інші чинники перетворюють Україну на привабливий об'єкт для представників наркобізнесу.

Інтерес з боку наркоділків викликаний також наявність значної сировинної бази в Україні.

Таким чином, інтеграція України у світову економіку, розширення міжнародних зв'язків, прозорість кордонів, наявність можливостей для нелегального переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, а також їх нелегального збуту через організації наркоманії, підвищення попиту, недостатня інформативність населення про суспільну небезпеку наркоманії, малоефективна робота по виявленню наркоманів, їх зв'язків каналів надходження наркотичних засобів - все це призводить до зростання наркотизації населення, руйнування фізичного і морального здоров'я нації її генофонду, інтелектуального та економічного потенціалу суспільства.

У зв'язку з цим виникає нагальна потреба в боротьбі з наркобізнесом і наркозалежністю, в застосуванні адекватних заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, у тому числі контрабанди.

Контрольно-дозвільними заходами попередження незаконного виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів без мети збуту встановлюється система заборон і дозволів, а разом із ним здійснюється контроль за цією системою. Зазначені заходи можуть мати організаційний, технологічний, технічний та інший характер. До них, зокрема, належить:

1) відповідна організація професійної та психологічної підготовки правоохоронців, які ведуть боротьбу зі:злочинністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів;

2) удосконалення системи обліку та звітності стосовно даних правопорушень та осіб, які їх вчинили;

3) постійний моніторинг не лише щодо розповсюдження і зловживання наркотичними засобами, а й стосовно виявлення ефективності дії системи профілактики.

Чинним законодавством встановлено перелік професій та види діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний наркологічний огляд, а також його проведення.

Культурно-виховні та інформаційно-пропагандистські заходи попередження незаконного виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів без мети збуту повинні бути спрямовані перш за все на молодь. Вони полягають у розвитку безоплатних молодіжних установ (гуртки, секції), що створять реальну альтернативу вуличним компаніям, нічним клубам.

Зазначені засоби передбачають доведення до відома широкого кола осіб всієї небезпеки вживання наркотиків. Спеціально-кримінологічне попередження впливу на наркотичну злочинність - це сукупність заходів боротьби зі злочинністю, змістом яких є різноманітна робота державних органів, громадських організацій, соціальних груп і громадян, спрямована на усунення причин та умов, що породжують вчинення злочинів на різних стадіях злочинної поведінки. Отже йдеться про багатоаспектну діяльність численних суб'єктів попереджувального впливу по виявленню, упередженню, обмеженню усуненню негативних явищ і процесів, які породжують та зумовлюють злочинну детермінацію та недопущення вчинення злочинів на різних стадіях злочинної діяльності. Іншими словами спеціально-криміногенне попередження злочинності покликано сприяти вирішенню завдань усунення, нейтралізації, мінімізації криміногенних чинників, оздоровленню соціального мікросередовища, корекція поведінки осіб, яка здатна викликати загрозу вчинення злочину. Це його констатуюча ознака, головна особливість. Поширеною в кримінології вважається точка зору, що основними складниками спеціально-кримінологічного попередження злочинних проявів є профілактика, запобігання та припинення тих чи інших злочинів.

Протиправна сутність вказаних діянь полягає у тому, що вони вчиняються поза державного замовлення, пов'язані із задоволенням немедичних потреб у наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах. Перечисленні діяння вважаються незаконними у разі їх вчинення суб'єктами, які не мають на це право або діються на законних підставах, але допускають порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. [6, с. 127].

Література

1. Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар. Видання шосте, перероблене та доповнене. /Відп.ред. Є.Л. Стрельцов. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2009 р.

2. Кримінальне право України. Особлива частина за ред. професорів В.В. Сташиса, В.Я. Тація - Х., «Право» 2010 р.

3. Баулів Ю.В., Дорош Л.В. Організований наркобізнес. - Х., «Право» 2005 р.

4. Музика А.А. Відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, - К.: Логос; 1998 р.

5. Закалюк А.П. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання. - К. «Юрінком Інтер» 2006 р.

6. Юридична енциклопедія, Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, т. 4, 2002 р.

7. Постанова пленуму Верховного суду України № 4 від 26 квітня 2002 р. «Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.