Правове регулювання судноплавства

Загальні засади водного транспорту та їх регулювання. Суб`єкти та їх повноваження в управлінні водним транспортом. Ідентифікація та реєстрація суден. Державний нагляд за безпекою судноплавства. Сучасне нововведення в законодавство водного транспорту.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 31.10.2012
Размер файла 46,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Беручи до уваги всі закони, угоди та правила, характеризуючи їх з правової точки, можна зробити висновки:

- співпраця на міжнародному рівні зростає, крокуючи в «ногу» з сучасними

- технологіями, враховуючи минулий досвід;

- обов'язково діють як права, так і обов'язки для суб'єктів, які регулюють водний транспорт.

Тож, в майбутньому процвітання діяльності водного транспорту на міжнародному рівні вже забезпечене сьогоденням.

Висновки

Характеризуючи правовий напрямок законодавство України водного транспорту, можна виділити такі аспекти:

- створення сприятливого правового клімату для судноплавства;

- організація безпеки організаційних робіт з аварійний подій на морському та річковому транспорті, як на внутрішньому, так і на зовнішньому водних шляхах;

- співпраця з Європейською Економічною Комісією ООН та Європейського парламенту;

- забезпечення безпеки судноплавства та запобігання забруднення довкілля із-за суден, які заходять у морські торгівельні порти України або виходять із них;

- ведення реєстрації та ідентифікації;

- модернізація підходів до портів;

- збільшення об'ємів робіт морського та річкового водного транспорту та ін..

Висока ефективність в області морського транспорту дає можливість співпрацювати з В`єтнамом, Білорусією, Росією та іншими країнами, на основі рівноправності та взаємної вигоди.

Ведеться співпраця, підтверджуючи прагнення розвивати морське торговельне судноплавство між країнами, на принципах поваги до національного суверенітету і утримання від дій, які могли б зашкодити нормальному розвитку судноплавства.

Державний нагляд за безпекою судноплавства на внутрішніх судноплавних річкових шляхах і у річкових портах здійснюється органом державного нагляду за безпекою судноплавства, що підпорядковується центральному органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв'язку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Нормативна база щодо безпеки судноплавства буде приведена до порядку, який встановлено вимогами Міжнародної морської організації.

Положення визначає порядок організації робіт з попередження аварійних подій на морському і річковому транспорті, склад, структуру та завдання системи управління безпекою судноплавства, а також встановлює форми контролю за виконанням заходів щодо безпеки судноплавства.

Проект наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті»

Створена на внутрішніх водних шляхах річкову інформаційну службу (далі РІС), виконуватиме важливу роль у розвитку судноплавства та забезпеченню його безпеки, дасть змогу покращети взаємодії з іншими видами перевезень шляхом інформаційного забезпечення суден навігаційно-гідрографічною і гідрологічною інформацією в зоні дії РІС, участі в аварійно-рятувальних, буксирних, днопоглиблювальних та інших роботах, що провадяться в зоні дії РІС, збирання, обробки, реєстрації та зберігання інформації про судна та вантажі, взаємодії з країнами Євросоюзу з метою забезпечення передачі необхідної інформації з суден користувачам РІС та в зворотному напрямку.

Питання міжнародних транспортних перевезень - одні з найскладніших у міжнародному комерційному праві.

Перевезення товарів - справа, пов'язана з ризиком. Перевізники завжди прагнули максимально обмежити свою відповідальність. Тому, законодавство України про водний транспорт націлене зменшити ризик втрати або псування перевезених товарів.

Безумовно, дивлячись на законодавство про водний транспорт, потрібно вносити багато змін, які враховуватимуть сучасні правові потреби суспільства, але на даний час робиться все можливе для «життя» водного транспорту України.

На мою думку, основною проблемою водного транспорту є значний моральний і фізичний знос транспортних засобів і портового устаткування. Середній термін експлуатації торгових суден України перевищує 15 років, і з огляду на їхній технічний стан переважна більшість західних портів забороняє таким торговим судам вхід на внутрішній рейд. Застаріла інфраструктура українських портів знижує їх продуктивність.

Використані джерела

1. Конституція України від 28.06.1996 р. //Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-Ст.141.

2. Водний кодекс України від 06.06.1995 р. //Відомості Верховної Ради України.-1995.-№24.-Ст.190.

3. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 р.

//Відомості Верховної Ради України.-1995.-№47-52.-Ст.349.

4. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. //Відомості Верховної Ради України.-2001.-№2-4.-Ст.27.

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. //Відомості Верховної Ради.-2003.-№40-44.-Ст.356.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. //Відомості Верховної Ради Української РСР.-2004.-№51.-Ст.1123.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України.-2003.-.№18-22.-Ст.144.

8. Закон України "Про транспорт" від 10.11.1994 р. //Відомості Верховної Ради України.- 1994. -№51.-Ст.447.

9. Указ Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 09.12.2010 р. //Офіційний Вісник України.-2010.-№1085/2010.

10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті" від 08.06.1998 р. //Oфіційний вісник України.-1998.-№23.-Ст.14.

11. Внешнеторговые сделки. Сост. И.С.Гринько.- Сумы, 1994.-464 с.

12. Основы логистики. Гаджинский А. М. - Москва, 1996р.-124 с.

13. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. Дегтярева О.И., Полякова Т.Н., Саркисов С.В. - Москва, 1999. - 424 с.

14. Логистика . Под ред. Б.А.Аникина - Москва:Инфра-М, 1999р.- 327 с.

15. Гражданское и торговое право капиталистических стран. Под ред. В. П. Мозолина и М. И. Кулагина.-Москва: Высш. школа, 1980.-382 с.

16. Коммерческая логистика. Неруш Ю. М. - Москва: Банки и биржи, юнити, 1997р.- 207 с.

17. Транспорт в международных экономических отношениях. Новиков Д. С. - Москва: Дело, 1999. - 250 с.

18. Контейнерные перевозки в капиталистических странах. Саркисов С. В.. - Москва, 1991.- 105 с.

19. Организация и управление доставкой товаров во внешнеэкономических связях (основы логистики): Учеб. пособие. Саркисов С.В. - Москва, 2008. - 254 с.

20. Транспорт и его использование в условиях рынка. Саркисов С.В. - Москва, 2004. - 165 с.

21. Світова економіка: Підручник /А. С. Філіпенко, О. І. Рогач, О. І. Шнирков та ін. -2-ге вид.Київ: Либідь, 2001. - 582 с.

22. Розміщення продуктивних сил України: Підручник . За ред. проф. Є.П.

Качана. - Київ: Юридична книга, 2004. - 547 с.

23. Международное частное морское право. Иванов Г.Г., Маковский А.Л.- Ленинград: Судостроение, 1984.-280 с.

24. Транспорт України. Енциклопедія українознавства. Загальна частина. - Київ: Наука, 1995. - 224 с.

25. Україна і світове господарство .За ред. С. В. Головко. Київ: Либідь, 2002. - 540 с.

26. Транспортне право України: Підручник для студентів. Шелухін М.Л., Антонюк О.І. та ін.; за ред. Шелухіна М.Л.-Київ:Дім ”Ін Юре”, 2008. - 896 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.