Особливості правового регулювання вимог до юристів в США

Загальна характеристика професії юриста в США. Основні види юридичної діяльності. Право обвинуваченого на очну ставку зі свідками та на допомогу адвоката для свого захисту. Судова система в США та вимоги до суддів. Матеріальна гарантія незалежності судді.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 19.10.2011
Размер файла 15,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти та науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Особливості правового регулювання вимог до юристів в США

Розділ I. Загальна характеристика професії юриста в США

Основні види юридичної діяльності

Правник в США - це престижна та соціально впливова професія. В країні з майже 275 мільйонним населенням та 56 юрисдикціями, за різними даними нараховується до 1 мільйону юристів; десятки тисяч майбутніх правників навчаються не менш як в 200 американських правничих школах, з яких близько 50 тисяч щороку допускаються до юридичної практики. Протягом більш як 200-річної історії США, 25 правників стали американськими президентами. Доходи, отримані від надання юридичних послуг в структурі національного доходу, на певному етапі, істотно перевищили доходи провідних галузей промисловості країни.

Правник - це, як правило, особа, допущена до спеціальної організації юрисдикції (штату), що англійською мовою називається bar та, в широкому розумінні, позначає представників юридичної професії колективно, а українською мовою може перекладатися як “судова адвокатура” або “адвокатура”. Тому надалі терміни bar та адвокатура в тексті вживатимуться поперемінно як синоніми.

Допуск до адвокатури означає визнання кваліфікації особи як правника з подальшою можливістю стати адвокатом, суддею, прокурором, юрисконсультом, урядовим правником чи представником іншого роду юридичної професії. Іншими словами, допуск до bary - це отримання ліцензії на заняття юридичною практикою у широкому розумінні цього слова або “практикою права” - в оригінальному формулюванні (так буквально перекладається термін practice of law). Терміни “правник” (lawyer), “адвокат” (attorney), “радник” (counsel) використовуються в США як синоніми та позначають особу, допущену до практики права. Непраникам заборонено займатися практикою права. Правник в США, отримуючи допуск до адвокатури, займається юридичною практикою в різних організаційних формах, надаючи юридичні послуги як поза судами, так і виступаючи представником в судах, однак, тільки в юрисдикції, де його допущено до практики (в тому числі, й у федеральних судах, розташованих на території юрисдикції). Деякі суди високого рангу (як наприклад, Верховний Суд США), мають окремі правила допуску правників.

Розділ II. Вимоги до юристів у США

В США традиційно склалося так, що юристи завжди несе підвищену відповідальність, яка передбачена різними законами та кодексами. Правник несе відповідальність за свої дії незалежно від свого статусу в суспільстві.

Вище вже йшлося про допуск до юридичної діяльності в США. Розглядаючи це питання детальніше, варто зазначити, що для отримання допуску до юридичної практики в США особа має стати членом адвокатури, що діє в кожній юрисдикції. Після приєднання до адвокатури відповідної юрисдикції особа отримає право займатися відповідною юридичною практикою.

У США терміном адвокатура(bar) позначають не лише адвокатські об'єднання, а й інші юридичні професійні організації(прокурорські, судові і т. ін.) Усі види юридичної діяльності регламентуються чинними американськими законами. Наприклад, основне положення щодо професії адвоката закладено в шостій поправці у Конституцію від 1791 року «При будь-якому кримінальному переслідуванні обвинувачений має право на швидкий і публічний суд неупереджених присяжних того штату і округу, раніше встановленого законом, де було скоєно злочин; обвинувачений має право бути обізнаним про сутність і підставах обвинувачення, він має право на очну ставку зі свідками, що показують проти нього, право на примусовий виклик свідків зі свого боку і на допомогу адвоката для свого захисту.» Відповідно до цієї поправки обвинувачений отримує право на захист адвоката.

В зв'язку з тим, що в США функціонує англосаксонська(прецедентна) правова система, то й вимоги до юристів склалися внаслідок судових прецедентів.

Наприклад, можна розглянути норми, щодо адвокатів. Судові прецеденти США виробили цілі томи правил адвокатської етики. Кожен адвокат-захисник зобов'язаний бути повністю лояльним по відношенню до свого клієнта. Існує кілька аспектів цього обов'язку. По-перше, будь-яка інформація, що стосується даної справи, після повідомлення адвокату клієнтом, є конфіденційною. Адвокат не може в односторонньому порядку розкрити конфіденційну інформацію, а держава не може примусити його розголосити цю інформацію.

Адвокат повинен використовувати всі тактичні прийоми захисту, узгоджуються з нормами професійної етики, щоб забезпечити своєму клієнту дійсно справедливий суд. Якщо у адвоката конфлікт інтересів, особиста упередженість або упередженість, які перешкоджають активному і повному представлення інтересів клієнта, адвокат не може представляти цього клієнта. Але насамперед адвокат повинен бути незалежний. Не повинно бути й тіні сумніву в тому, що позиція адвоката залежить від державного обвинувачення чи суду. Саме ті адвокати, які брали на себе представництво інтересів осіб, обвинувачених у вчиненні найбільш огидних злочинів, або дотримувалися непопулярних у суспільстві поглядів, увійшли в історію американської юридичної професії.

Судова система в США та вимоги до суддів закріплені в другій статті Конституції, відповідно до якої суддя обіймає свою посаду доки його поведінка є бездоганною. Також важливим є те, що у всіх країнах англосаксонського права незалежність суддів забезпечується сукупністю ряду принципів і положень: неупередженістю суддів, терміном їх перебування на посаді та умовами відставки. Важливою матеріальною гарантією незалежності суддів є високий рівень отриманої ним службової винагороди. Ще одним конституційним принципом, який характеризує правовий статус судді, є принцип несумісності. Це заборона суддям обіймати одночасно інші державні та громадські посади.

Висновки

юрист адвокат суддя професія

Отже, в США діють загальні світові принципи, які стосуються юридичної діяльності, але існують свої особливості , які пов'язані з англосаксонською системою, що заснована на судових прецедентах , а отже вимоги до юристів склалися внаслідок окремих судових рішень, хоча деякі норми закріплені й законодавством. Це означає, що юридична система в США є унікальною. Також варто підкреслити, що США зробило вагомий внесок у розвиток юридичної системи та вимог до юристів у багатьох інших країнах світу.

Список використаних джерел

1. http://lawyer.vashigrezi.com/AdRFZUSA.html

2. Стаття В'ячеслава Бігуна “ Правники в США: статус та організації ”. Журнал «Юстиніан»

3. Конституція США.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття правового статусу і конституційних прав і свобод суддів. Зміст професійної і пізнавальної діяльності судді. Суб'єктивна сторона організаційної діяльності та самоорганізація праці суддею. Етапи ухвалення рішення, багатогранність діяльності судді.

  курсовая работа [27,5 K], добавлен 15.02.2011

 • Дослідження історії становлення та розвитку юридичної діяльності професії юриста в англо-американській правовій сім’ї. Історичні періоди зародження та розвитку загального права і юридичної професії на території Англії та Сполучених Штатів Америки.

  реферат [31,0 K], добавлен 25.04.2011

 • Суддя як носій судової влади, гарантії їх незалежності, закріплення статусу у Конституції та законах України. Порядок обрання суддів і припинення їх повноважень, атестація та дисциплінарна відповідальність, суть правового та соціального захисту.

  реферат [53,1 K], добавлен 17.05.2010

 • Вивчення порядку зайняття посади судді в суді загальної юрисдикції. Порядок звільнення судді від посади, дисциплінарна відповідальність та заохочення, основні юридичні та етичні вимоги до поведінки суддів. Підвищення кваліфікації працівників апарату суду.

  курсовая работа [56,0 K], добавлен 22.02.2011

 • Загальна характеристика професії юриста та ряд ознак, що відрізняє її від інших професій: елітність, конфліктність, інтелектуальна привабливість, особлива відповідальність, процесуальна незалежність. Масовість юридичної професії в зарубіжних країнах.

  реферат [23,5 K], добавлен 21.01.2011

 • Дослідження особливостей організаційної моделі судоустрою України. Вивчення поняття судової влади та правового статусу судді. Аналіз змісту повноважень суддів. Судова етика та її реалізація в практиці. Загальні принципи поведінки в судовому засіданні.

  реферат [31,7 K], добавлен 11.12.2013

 • "Відбитки" радянської судової системи на судовій системі Росії. Сучасна судова реформа в Росії: зміна статусу і процесуальних повноважень суддів, суд присяжних, судова система й федералізм, мирові судді. Реформування судової системи в Білорусі.

  курсовая работа [64,2 K], добавлен 11.02.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.