Місцеве самоврядування

Поняття місцевого самоврядування, основні засади організації та здійснення, історія становлення і розвитку в Україні. Характеристика ознак місцевого самоврядування та структура органів. Необхідність утвердження місцевого самоврядування у містах.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 16.12.2012
Размер файла 48,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Список джерел

1. Конституція України від 28 червня 1996 р./ Відомості Верховної Ради України (ВВР). -2005. - №2. - Ст. 44.

2. Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: Закон України від 29 листопада 2001 р.: за станом на 16.10.2012 // Відомості Верховної Ради. - 2002. - №10. - Ст. 78

3. Про органи самоорганізації населення: Закон України від 11 липня 2001 р.: за станом на 20.11.2012 // Відомості Верховної Ради. - 2001. - №48. - Ст. 254

4. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р.: за станом на 20.11.2012 // Відомості Верховної Ради. - 2005. - №28. - Ст. 210

5. Про основні засади організації і функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України: Конституційний Договір між Верховною Радою України і Президентом України від 1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. rada. kiev. ua.

6. Баймуратов М.А. Конституционно-проектная регламентация местного самоуправления и территориальных коллективов / М.А. Баймуратов // Юридический вестник. -1996. - №1.-С. 97-100.

7. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посіб. / П.Д. Біленчук, В.В. Кравченко, М.В. Підмогильний. - К.: Атіка, 2000. - 304 с.

8. Борденюк В. Сільський, селищний, міський голова, у механізмі самоврядування: конституційно-правові аспекти / В. Борденюк // Право України. - №2. -2011. - С. 208-215.

9. Бутко І. Деякі проблеми становлення і розвитку територіального самоврядування в Україні / І. Бутко // Місцеве та регіональне самоврядування України. -1992. - №3. - С. 38 - 41.

10. Коваленко А. Місцеве самоврядування: природа, ознаки, межі. / А. Коваленко // Право України. - 1997. - №2. - С. 3 - 7.

11. Корнієнко М. Пошук варіантів місцевого самоврядування ще продовжується /М. Корнієнко // Місцеве та регіональне самоврядування України. - 1994. - №4.-С. 15 -19.

12. Краснов М.А. Введение в муниципальное право / М.А. Краснов - М.: Вече. - 1993. -320 с.

13. Лаврик В. Законодавча база існування рад в містах з районним поділом / В. Лаврик // Право України. - 2000. - №3. - С. 34-37.

14. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Панейко. - К.: Знання. - 2005.-254 с.

15. Фадеев В.Й. Муниципальное право России / В.Й. Фадеев. - М: Юр. лит. - 1994. -242 с.

16. Флоров О. Роль державних органів у забезпеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи розвитку / О. Флоров // Право України. - №6. - 2011. - С. 226-231.

17. Теліпко В.Е. Конституційно та конституційно-процесуальне право України / В.Е. Теліпко. - К: Центр учбової літератури - 2009. - 568 с.

самоврядування місцевий орган місто

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Місцеве самоврядування - право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ в інтересах місцевого населення. Служба в органах місцевого самоврядування в Україні.

  реферат [36,3 K], добавлен 02.05.2008

 • Історія розвитку місцевого самоврядування в Україні, етапи реформування місцевої влади. Правова основа діяльності місцевих Рад народних депутатів. Поняття державних органів місцевого самоврядування. Конкуренція між посадовими особами в регіонах.

  реферат [45,2 K], добавлен 11.12.2009

 • Теоретичні основи місцевого самоврядування. Історія функціонування територіальних громад на теренах України. Поняття та система місцевого самоврядування. Повноваження, функції і гарантії. Представницькі органи і реформування місцевого самоврядування.

  дипломная работа [124,5 K], добавлен 30.03.2009

 • Поняття та конституційні принципи місцевого самоврядування, їх закріплення в чинному законодавстві. Місцеве самоврядування в Україні як частина організації управлінської діяльності в державі. Система й організаційно-правові форми місцевого самоврядування.

  реферат [53,7 K], добавлен 29.10.2010

 • Поняття та основнi концепції органів місцевого самоврядування. Принципи місцевого самоврядування в Україні, а також система, функції. Прохождення служби в органах місцевого самоврядування. Посади в органах місцевого самоврядування. Статті Закону України.

  курсовая работа [42,2 K], добавлен 08.11.2008

 • Особливості конституційної конструкції та моделі місцевого самоврядування в Україні. Проблеми реалізації права територіальної громади на місцеве самоврядування на законодавчому рівні. Неконституційні чинники впливу на розвиток місцевого самоврядування.

  курсовая работа [41,1 K], добавлен 25.09.2014

 • Історія розвитку місцевого самоврядування в Європі, закладення теоретичних основ вчення про нього та прийняття міжнародних документів. Становлення місцевого самоврядування в Україні з урахуванням досвіду демократичних держав, його конституційні засади.

  статья [34,5 K], добавлен 20.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.