Прилади пожежної сигналізації

Принципи побудови і основи роботи теплових пожежних сповіщувачів. Функціонування пожежних сповіщувачів, які реагують на ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання від полум'я, що виникає при пожежі. Охорона праці при монтажі обладнання і систем.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 28.10.2011
Размер файла 750,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Пожежна сигналізація - це комплекс технічних засобів для виявлення загоряння і сповіщення про місце його виникнення. Вона включає пожежні сповіщувачі (датчики), приймальні пристрої, лінії зв'язку і джерела живлення.

Сигналізація загазованості - це комплекс технічних засобів для виявлення довибухнебезпечних концентрацій газу метану (СН4) та окислу вуглецю (СО2).

Відповідно до ДСТУ 2273-93 ССБП. Пожежна безпека. Терміни та визначення під "установкою пожежної сигналізації" розуміється сукупність технічних засобів, установлених на об'єкті, що захищається, для виявлення пожежі, оброблення, подавання в заданому вигляді повідомлення про пожежу на цьому об'єкті, спеціальної інформації та (чи) подавання команд на включення автоматичних установок пожежогасіння та технічних обладнань.

В останні 10 15 років інтенсивні дослідження в напрямку вдосконалення характеристик теплових пожежних сповіщувачів велися в ряді таких країн, як Японія, США, Германія та ін. Ця проблема розглядалася в роботах Ф.М. Шаровара, І.Ф. Бубиря, В.П. Бабурова, S. Welch, P. Rubini та ін. Суттєві результати були отримані в Україні, зокрема Абрамовим Ю.О. та представниками наукової школи, котру він очолює,Дерев'янко О.А., Перестою Ю.Ю., Карлашем С.П., Куріним Є.В. Аналіз результатів цих досліджень дозволяє зробити висновок про те, що перевагу при виборі чутливого елемента теплового пожежного сповіщувача слід віддати терморезистивному чутливому елементу. Однак, маючи на увазі, що однією з основних характеристик пожежного сповіщувача є характеристика, яка відображає ступінь його інерційності до теплових (температурних) впливів, необхідно звернути увагу на відсутність цілеспрямованих комплексних досліджень, які забезпечують підвищення їх швидкодії. - вперше з використанням створених математичних моделей, що належать до класу передаточних функцій, обґрунтовано вибір форми та параметрів терморезистивних чутливих елементів ТПС, а також вирішена задача синтезу структурної надлишковості, що забезпечує підвищення швидкодії ТПС, а також розширення їх функціональних властивостей.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.ТЕПЛОВІ ПОЖЕЖНІ СПОВІЩУВАЧІ

На зміну технічно застарілим тепловим пожежним сповіщувачам (ТПС) типу АТИМ, ДТЛ, ТРВ-2, ДПС-038, МДПИ-028 та іншим прийшли більш досконалі засоби раннього викриття пожежі.

Розглянемо принципи побудови і основи роботи теплових пожежних сповіщувачів і сповіщувачів полум'я.

1.1 Загальні відомості про теплові пожежні сповіщувачі

Відомо, що під час пожежі над її осередком утворюється тепло, що розповсюджується за допомогою повітряних потоків, теплопровідності середовища та випромінювання.

Всі теплові сповіщувачі спрацьовують при перевищенні певного максимального значення температури, або певного значення швидкості зростання температури середовища, що контролюється.

Теплові пожежні сповіщувачі реагують на теплову енергію, що звільняється під час пожежі. Вимірювання температури повітря здійснюється, я к правило , за допомогою напівпровідникових термочутливих елементів. У випадку, якщо температура підіймається вище за встановлене діючим стандартом значення - поріг спрацьовування), сповіщувач видає сигнал пожежі.

Крім максимальних ТПС, які спрацьовують при перевищенні порогового значення температури навколишнього середовища,існують сповіщувачі, які додатково реагують на підвищення певного значення швидкості підвищення температури. Вони називаються диференціальними тепловими пожежними сповіщувачами.

Вимірювальна частина Схема обробки сигналу Комутаційна частина

Рис.3.1-Принцип функціонування максимального теплового пожежного сповіщувача.

Вимірювальна частина Схема обробки сигналу Комутаційна частина

Принцип функціонування диференціального теплового пожежного сповіщувача.

Диференціальні ТПС відрізняються більшою чутливістю.

При використанні в умовах зі швидким коливанням температури навколишнього середовища максимальні ТПС мають велику стійкість до помилкових спрацьовувань.

Застосування ТПС:теплові пожежні сповіщувачі встановлють в тих випадках, коли умови навколишнього середовища і наявність помилкових ознак виключають застосування димових пожежних сповіщувачів і сповіщувачів полум'я. За вимогами нормативних документів не встановлюють в приміщеннях з високими стелями.

1.2 Принципи побудови диференціальних пожежних сповіщувачів

Диференціальні теплові пожежні сповіщувачі набули значного поширення завдяки функціональній здатності реагувати на швидкість зміни температури. Це надто важливо у тих випадках, коли за нормальних умов температура у приміщенні може змінюватися в широкому діапазоні, що може мати місце в наступних випадках:

ь Приміщення не опалюється та експлуатуються в кліматичних умовах зі значними сезонними коливаннями температур;

ь Виробництва, в яких є технологічні процеси, які передбачають зміну температури в широких межах;

ь Виробничі площі, я в яких передбачається можливість швидкого перепрофілювання існуючого виробництва.

Основним способом реалізації диференціальних сповіщувачів є використання двох чутливих елементів , що мають різні постійні часу. При цьому інші параметри чутливих елементів повинні бути ідентичними. Реалізація таких чутливих елементів досягається шляхом часткової термоізоляції одного з двох або половини зо всіх чутливих елементів сповіщувача.

Диференціальні теплові пожежні сповіщувачі (ТПСД) за способом утворення сигналу бувають двох типів:

§ Які реалізовують різницю сигналів двох термочутливих елементів з різною інерційністю;

§ Які реалізують похідну сигналу одного термочутливого елемента.

1.3 Приклади технічної реалізації теплових диференціальних пожежних сповіщувачів

Враховуючи велике різноманіття пожежних сповіщувачів ,зокрема теплових, розглянемо принципи дії, які є базовими для інших сповізувачів.

СповіщувачДПС-038 заснований на використанні ефекту Зеєбека: в електричному ланцюгу, що складається з послідовно сполучених електричних провідників, виникає термо - ЕДС, якщо в місцях контактів різна температура.

Основним елементом диференціального пожежного сповіщувача ДПС-038 є батарея з 25 термопар ,включених по одній полярності, і 25 термопар, включених в протилежній полярності, які забезпечені тонкими теплоприймачами. За умови, що характеристики термопар приблизно однакові, знаходяться при одній температурі, обидві батареї виробляють рівні термо-ЕДС і напруга на виході сповіщувача, дорівнює нулю. Аналогічні умови виникають при повільному зростанні температури в приміщенні ,що захищається. При швидкому збільшенні температури в місці установки сповіщувача термопари з теплоприймачами прогріваються швидше та на їх виході виникає більша термо-ЕДС, з якої і складається вихідна напруга сповіщувача.

У сповіщувача відсутні пристрій ,Ю що виконує функції релейного елемента. Для цього використовується високочутливе поляризоване реле з під гоночними катушками опорів, які знаходяться в проміжному виконавчому органі ПИО-017. До одного ПИО-017 можуть підключатися до 10 сповіщувачів ДПС-038.

Сповіщувач ИП-101-2 тепловий максимально-диференціальний сповіщувач ИП-101-2 складається з блока спровіщувача і розетки. Чутливим елементом є два терморезистори.

Один з терморезисторів термоізольований від навколишнього середовища,знаходячись в середині пластмасового корпусу, а другий відкритий і забезпечений теплоприймачем. Терморезистори включені в плечі електричного моста.

При повільній зміні температури обидва терморезистори змінюють трохи свій опір, баланс електричного моста не порушується і величина струму у вимірювальній діагоналі електричного моста не викликає спрацьовування електричної схеми.

При швидкій зміні температури відкритий терморезистор швидко змінює свій опір, а закритий-повільно; при цьому,поки не зрівняється температура терморезисторів, в ланцюгу електричного моста протікає струм, величина якого є достатнього ля спрацювання електричної схеми , тобто сповіщувач спрацьовує як диференціальний.

Нагрів терморезисторів до порогової температури спричиняє спрацювання електронної схеми за рахунок сумарної зміни опору.

Така схема виявлення пожежі (з використанням залежності електричного опору елементів від температури) реалізовується у таких пожежних сповіщувачах , як WDM152, UTD521, ИТ -1.

Сповіщувач ИП-105

Сповіщувач максимального типу з принципом дії , що полягає у використанні залежності магнітної індукції від температури [Шаровар Ф.И.,1985,С.74-76]. Крім у ИП-105, такий принцип роботи використовується в сповіщувачах СПТ-70, СПТМ-70, СПТМ-62, МСПТМ-62-2 , ИП-105-2/1 (ИТМ).

2.ПОЖЕЖНІ СПОВІЩУВАЧІ ПОЛУМ'Я

Відомо,що нагріті тіла випромінюють світлові хвилі не тільки у діапазоні, який ми бачимо, але ще й в ультрафіолетовому та інфрачервоному діапазоні. Довжина хвилі випромінювання, що виникає при пожежі, включає в себе весь спектр від короткохвильового ультрафіолетового до довгохвильового інфрачервоного, включаючи видимий діапазон.

Найбільш поширені типи пожежних сповіщувачів полум'я технічно реалізовані таким чином, що вони реагують на ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання від полум'я, що виникає при пожежі. ПС полум'я спрацьовують при виявленні вихідного від пожежі випромінювання. Сповіщувачі полум'я, що застосовуються на об'єктах України, чутливі до інфрачервоного (ІЧ) або ультрафіолетового (УФ) випромінювання, яке виникає при пожежі. Сповіщувачі, які спрацьовують при виникненні випромінювання у видимому спектрі (0,38-0,8 мкм), застосовуються дуже рідко.

Пожежний сповіщувач полум'я - автоматичний пожежний сповіщувач , який реагує на електромагнітне випромінювання полум'я (СИ-1, ДПИД, ИП-329-2 «Аметист», ИП-П, ИОП409-1 «Фотон-1», HF-24E та інш.).

Фізичні принципи, які використовуються у сповіщувачах полум'я дозволяють значно швидше, ніж за допомогою сповіщувачів інших типів, виявляти пожежі, які відразу при виникненні утворюють відкрите полум'я, наприклад, при горінні рідин або газів. Відстань до пожежі не впливає істотно на час виявлення пожежі у приміщенні.

Однак сповіщувачі полум'я не підходять для виявлення тліючих пожеж. Це обумовлено тим, що при сильному димоутворенні світлове випромінювання осередку пожежі дуже сильно розсіюється та вбирається частками диму.

Сповіщувачі полум'я застосовуються для охорони стаціонарних об'єктів, наприклад, дозуючих і розливних машин, об'єктів типу ангарів для літаків, бурових веж та ін.., або в комбінації з іншими типами сповіщувачів.

Пожежні сповіщувачі, які реагують на інфрачервоне випромінювання полум'я, працюють в діапазоні хвиль 4,15-4,55 мкм. Ультрафіолетові сповіщувачі використовують діапазон між 0,185 і 0,245 мікрон. Цей діапазон спектральної чутливості пожежних сповіщувачів полум'я розташований за межами звичайного сонячного світла. Тому тільки ультрафіолетові сповіщувачі нечутливі до денного світла. З метою підвищення перешкодозахищеності, додатково інфрачервоні сповіщувачі аналізують частоту мерехтіння вогню.

У якості чутливого елемента у сповіщувачах полум'я використовуються лічильники фотонів, газорозрядні індикатори, напівпровідникові фоторезистори, чутливі до випромінювання полум'я у згаданих вище спектральних діапазонах:

o Лічильник фотонів СИ-4Ф зі світло захищеністю до 10000 лк;

o Фоторезистор ФСД-Г2;

o Перетворювач випромінювання ФМ-611, який представляє собою комбінацію кремнієвого фотодіода на основі PbSe і інфрачервоного світло діода, що дозволяє працювати у діапазоні спектральної чутливості у межах від 2 до 4 мкм;

o Індикатор фотонів ИФ-1;

o Фото транзистор ФТГ-4 з довгохвильовою межею л=1,8 мкм.

Основними перевагами сповіщувачів полум'я швидкодія, незалежність часу перепадів температури, висоти сталі та перекриття, об'єму та конфігурації приміщення. Але разом з цим для них існує проблема забезпечення потрібної перешкодозахищеності від прямого та відбитого випромінювання різних джерел освітлення, випромінювання нагрітих частин обладнання, грозових розрядів, технологічного та ремонтного устаткування.

2.1 Інфрачервоні сповіщувачі полум'я

Принцип функціонування: ІЧ-сповіщувач полум'я реагує на інфрачервону частину світлового спектра, яка найбільш характерна для відкритого полум'я. Це випромінювання після фільтрації за допомогою оптоелектричного перетворювача перетворюється на електричні сигнали.

У зв'язку з тим,що в даному діапазоні частот є також інші джерела випромінювання (сонце, обігрівальні прилади), сповіщувач виконує аналіз частоти мерехтіння вогню,як другої критерії наявності пожежі. Активний частотний фільтр виконує фільтрацію характерної частоти мерехтіння. А лічильник визначає частоту імпульсів за одиницю часу. При збігу двох умов(типової довжини хвилі і частоти мерехтіння) сповіщувач видає сигнал пожежі. Наявність модуляції випромінювання полум'я є його важливою характеристикою, яка викликана фізико-хімічними особливостями процесів горіння. Максимальна частота мерехтіння полум'я знаходиться в залежності від площі поверхні матеріалу або речовини, що горить. Із зростанням цієї площі частота пульсацій, як правило, збільшується. Практично частота мерехтіння полум'я знаходиться в діапазоні 25-115 ГЦ. Амплітуда пульсацій залежить від умов горіння і виду речовини, що горить. Глибина модуляції складає біля 30-40%. Галузь застосування: ІЧ-сповіщувачі можуть виявляти відкрите полум'я пожежі, як з димоутворюванням, так і без нього. Вони встановлюються в тих місцях, де зберігаються або переробляються матеріали, що легко запалюються. Помилкові ознаки: у зоні виявлення ІЧ-сповіщувача забороняється розташовувати пристрої розжарювання.

2.2 Ультрафіолетові сповіщувачі полум'я

УФ-сповіщувачі полум'я реагують на ультрафіолетову частину електромагнітного випромінювання полум'я. Однак, саме ця частина спектра світла, яка попадає на землю, відфільтровується земною атмосферою. Завдяки цьому сповіщувачі не реагують на звичайне денне світло.

Звичайним прикладом чутливого елемента є фотоелектрична газорозрядна трубка з холодним катодом (на зразок лічильника Гейгера-Мюллера), що реагує на УФ-випромінювання в межах вузької зони спектра(1,85-2,35 мкм). Уф-сповіщувач здатний самостійно здійснювати контроль за високою напругою на датчику. Кількість розрядних імпульсів відповідає силі УФ-випромінювання. УФ-сповіщувачі реагують на горіння рідин (наприклад, спирту), газу( наприклад, водню) і металів, які горять без димоутворення. Вони встановлюються в місця зберігання або переробки речовин,які легко займаються. Помилкові ознаки:робота газо- і електрозварювання; ртутні або газорозрядні лампи; фотоспалах; рентгенівське і гамма-випромінювання можуть навіть на великій відстані спричинити помилкове спрацювання сповіщувача. Перешкоди: густий дим, пил або водяна ара на території, що контролюється сповіщувачем можуть перешкоджати проходженню УФ-випромівнювання. Забруднення поверхні сповіщувача (сажа,бруд, жир та ін.) перешкоджає попаданню УФ-випромінювання на сповіщувач, зменшує його чутливість.

Сигналізація загазованості

Сигналізація до вибухонебезпечних концентрацій газу встановлюється у житлових приватних буханках в котрих знаходяться діючі газові котли. Також сигналізатори встановлюються у підвалах житлових навчальних та офісних споруд, на даху яких, або біля яких,розташовані автономні газові котельні або топічні. Так як газ має властивість проникати через усі підземні комунікацій газові сигналізатори встановлюють у підвальних приміщеннях а також на перших поверхах будинків над виходамикомунікацій за вказівками місцевої газової служби. Обслуговується сигналізація загазованості один раз на місяць перевірочною суміщу 1.3% до вибухонебезпечної концентрації газу метану СН4.

Охорона праці

1.Загальні положення

Сфера дії інструкції - виконання робіт по монтажу і електромонтажу обладнання і систем пожежної і пожежно-охоронної сигналізації;

До виконання монтажних і електромонтажних робіт допускаються особи з 18 років, маючи посвідчення з професії, які пройшли перевірку знань по безпеці праці і з «Правил безпеки при експлуатації електроустановок споживачів України» на ІІ групу допуску, а також медогляд і додаткове медичне обстеження по допуску до роботи на висоті (більше 5 м. від поверхні землі та ін…);

В ожеледицю, снігопад, дощ або шквал (вітер, силою більше 6 балів)

Роботи на висоті поза приміщеннями ЗАБОРОНЕНО.

Перед проведенням робіт підвищеної небезпеки електромонтеру видають наряд-допуск на виконання цих робіт.

На ділянці (об'єкті), де ведуться монтажні і електромонтажні роботи, не допускаються виконання інших робіт , а також знаходження сторонніх осіб.

При виконанні електромонтажних робіт в умовах діючого підприємства 3-х фазні системи, а також інші діючі інженерні системи в зоні робіт повинні бути, як правило, підключені і заземлені, а знаряддя і трубопроводи - звільнені від вибухонебезпечних, горючих і шкідливих речовин.

монтаж систем сигналізації зобов`язаний:

виконувати вимоги Закону «Про охорони праці», цієї інструкції, Правил електронебезпеки і пожежної безпеки;

працювати тільки в спецодязі, спецвзутті і в захисному шлемі (касці). В закритих приміщеннях, або просторі додатково обов`язкове використання респіратора і примусової вентиляції;

при виявленні порушень вимог безпеки праці негайно повідомити керівника робіт (майстра, начальнику дільниці).

своєчасно прибрати і наводити порядок на своєму робочому місці;

не розпивати спиртні напої і не знаходитись у стані алкогольного та наркотичного сп`яніння на робочому місці і на території підприємства.

Металічні дробини висотою більше 5 метрів повинні бути огороджені металічними дугами .

При виконанні робіт можлива дія безпечних і шкідливих факторів:

- ураження електричним струмом ;

- тепловий опік відкритих частин тіла електропаяльником, припоєм або

- флюсом ;

- падіння з висоти (при роботі на висоті) ;

- запорошення очей (при роботі без окулярів під установку дюбелів).

Переносні світильники повинні бути захищені скляними ковпаками, сітками і мати напругу 12В.

Паяльні роботи проводити згідно вимог «Правил пожежної безпеки України».

Електромонтеру ЗАБОРОНЕНО:

Самому підключати до системи електрообладнання, за виключенням аварійної ситуації і загрози ураження людини електричним струмом;

Виконувати ремонт діючого обладнання та агрегатів.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Перед початком роботи одягнути і привести в порядок спецодяг таким чином, щоб штани і куртка були «на випуск», спецвзуття повинні бути щільно зашнуровані.

Впевнитися у справності засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), інструменту, дробини тощо.

Запобіжники ланцюгових монтажних систем і апаратів необхідно зняти на весь період монтажу .

Приставні дробини повинні бути надійно закріплені.

Місце виконання роботи повинно бути добре освітлено.

Електромонтажні роботи виконувати після ознайомлення зі схемами монтажу, або з проектно-технічною документацією.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Електромонтажні роботи виконувати тільки після одержання дозволу на виконання робіт за виключенням робіт підвищеної небезпеки, які виконуються згідно наряду-допуску.

Проводити електромонтажні роботи ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

в загазованих приміщеннях і при наявності в повітрі на робочому місці горючого пилу (аерозолів).

поблизу вибухонебезпечних, горючих і вогненебезпечних матеріалів (ПММ, нафтопродуктів, розчинників, фарби та ін…)

на відкритій площадці під дощем снігом, при сильному вітрі (більше 5 балів).

з не закріплених дробин тощо.

Електромонтер повинен вміло використовувати вогнегасник

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ гасити нафтопродукти водою, що приводить до вибуху і посилення горіння, гасити гасити водопроводу пінним вогнегасником

Використовувати необхідно тільки вогнегасники типу ОП і ОВ.

Використовуй в роботі справний слюсарний інструмент.

Не брати речі нагріті після пайки електропаяльником незахищеними руками. Використовуй в роботі пінцет, плоскогубці.

Слідкуй за справністю ізоляції кабелів і з'єднувальних монтажних проводів.

Затягування проводів через коробки, ящики, труби, блоки, в яких вкладені проводи , які під напругою, а також прокладки кабелів в трубах не допускається.

Перевірка опору ізоляцій проводів і кабелів за допомогою мето метра повинна проводитись працівниками з кваліфікаційною групою по техніці безпеки не нижче ІІІ.

Електромонтажний персонал перед допуском до роботи в діючих електроустановках повинен бути проінструктований з питань електробезпеки на робочому місці відповідальною особою (керівником роботи).

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

виконувати свердління отворів в місцях можливого знаходження електропроводки.

допускати зіткнення електричних проводів діючих систем з розводкою проводів системи сигналізації

З'єднання і окольцовка жил проводів і кабелів виконувати за допомогою пре совки, пайки, або гвинтових зажимів. Місце з'єднання повинні мати мінімальний опір для попередження перегріву.

При роботі з флюсами наявні токсичні пари і під час виконання пайки працювати в захисному респіраторі (типу ШБ - 1 «Лепесток» або УД - 2К).

При виконанні робіт з паяння проводів працювати в захисних трикотажних печатках з бавовняних ниток.

Зачистку ізоляції проводів виконуй спеціальними кліщами - «кусачками» або монтажним ножем.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

Після закінчення роботи:

Відключити від джерела електроструму електропаяльник.

Привести в порядок робоче місце, інструмент тощо.

Попередити керівника робіт (майстра) про закінчення робіт і виявлених недоліках.

Вимити рука або вмитися і переодягнутися

5. Вимоги безпеки при аварійних ситуаціях

При аварійній ситуації на об`єкті, де виконуються роботи - негайно залишити об`єкт і доповісти про це керівнику робіт.

При виявленні загорання терміново довести до відома пожежну охорону за тел «101», адміністрацію об`єкту ,на якому виконуються роботи, свого керівника робіт та приступити до гасіння вогню за допомогою вогнегасників.

Терміново відключити джерело електричного струму, якщо людина потрапила під дію електричного струму небезпечної напруги і почати надавати першу допомогу. Після цього викликати карету швидкої допомоги за тел. «103».

При травмуванні поруч працюючого надати йому долі карську допомогу, поставити до відому про це керівника робіт і викликати карету швидкої медичної допомоги за тел. «103».

Електромонтажник зобов'язаний мати елементарні знання по наданню долі карської медичної допомоги потерпілому, вміти визнати місце і характер ураження.

Графічна частина

пожежна сигнализація сповіщувач полум'я безпека

СП 103-2А2 Ех

Оповісник пожежний тепловиймаксимальний

· напруга 12/24В

· температура вмикання +54...+70°C

· індикаціястану

· багатократної дії

· є стандартом EN 54

СП 103-2А2

Оповісник пожежнийтепловиймаксимальний

· напруга 12 В

· 4-х дротова схема підключення

· контакти реле НР

· температура вмикання +60...+70°C

· світлодіодна індикація

· багатократної дії

· є стандартом EN 54

Схеми підключення пожежної сигналізації

Варта 2-03А та 2-03П

§ Сигналізатор газу “Варта 2-03А “та “Варта 2-03П”.

· Напруга 12/220в

· Світлозвукова індикація

· Виявляє до вибухонебезпечні концентрації метану та окислу

· вуглецю

Лелеката Лелека 2

§ Сигналізатор газу “Лелека“та “Лелека 2”.

· Напруга 12/220в

· Світлозвукова індикація

· Виявляє до вибухонебезпечні концентрації метану та окислу

· вуглецю

Пульт прийому контролю сигналізаторів газу ЩСМ-31

Висновок

пожежна сигнализація сповіщувач полум'я

Під час написання контрольної роботи я навчився працювати з довідковою літературою, поглибив знання технології ремонту електричного обладнання. Дізнався про різні види сигналізації, для чого вони слугують і де застосовуються, також дізнався які бувають види пожежних сигналізаторів та принцип їх дії. Найголовніше я дізнався правил безпеки праці при монтажу і використовуванні електрообладнання.

Список використаної літератури

1. Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника: Учебник для вузов/ под ред. В.А. Лабунцова. М.: Энергоатомиздат, 1988, 320 стр.

2. Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок. Москва. "Высшая школа", 1990, 144 стр.

3. ЛенкДж.Д. Справочник по проектированию электронных схем. Под ред. В.П. Сигорского. К.: Техніка, 1979, 208 стр.

4. Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: Пер. с англ. М.: Мир, 1998, 704 стр.

Размещено на Allbest


Подобные документы

 • Розподіл особового складу пожежних частин. Прогноз параметрів оперативної обстановки та моделювання оперативної діяльності. Розрахунок кількості пожежних автомобілів. Середній час обслуговування одного виклику. Організаційна структура пожежної служби.

  курсовая работа [287,6 K], добавлен 21.01.2012

 • Визначення статистичних ймовірностей безвідмовної роботи і відмови сповіщувачів для даного значення. Розрахунок середньої наробки до відмови розглянутих сповіщувачів. Ймовірність безвідмовної роботи системи пожежогасіння, що складається з двох підсистем.

  контрольная работа [199,6 K], добавлен 07.07.2013

 • Визначення протяжності фронту вогню та площі часових пожеж в населеному пункті. Обчислення кількості пожежних відділень дня ліквідації пожежі. Визначення швидкості розповсюдження пожежі: в районах міської забудови, при лісових пожежах поверхневих.

  контрольная работа [27,1 K], добавлен 06.03.2013

 • Міжнародні організації в сфері охорони праці: МОП, МАГАТЕ, ВООЗ, СНД. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Шляхи попередження виробничного травматизму. Механічна система вентиляції виробничних приміщень.

  курсовая работа [108,9 K], добавлен 10.03.2016

 • Управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій. Основи фізіології, гігієни праці, виробничої санітарії. Охорона праці при експлуатації систем під тиском.

  методичка [164,4 K], добавлен 11.11.2013

 • Прилади радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю: різновиди, принцип дії. Історія розвитку, класифікація та сучасний ринок автокранів. Види, будова і достоїнства міні-екскаваторів. Технічні характеристики та типи пожежних машин.

  реферат [897,5 K], добавлен 07.10.2010

 • Вплив ультрафіолетового (УФ) випромінювання на організм людини та його основні наслідки. Джерела УФ-випромінювання, засоби захисту від його впливу. Глобальний сонячний УФ індекс. Авітаміноз як найбільш виражений прояв "ультрафіолетової недостатності".

  реферат [21,3 K], добавлен 12.05.2013

 • Розвиток охорони праці, зв’язок з іншими дисциплінами. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори, їх класифікація. Правові та організаційні питання охорони праці. Вимоги безпеки при експлуатації технологічного обладнання виробництв харчової промисловості.

  курс лекций [83,2 K], добавлен 25.11.2010

 • Дослідження сутності охорони праці – науки, яка вивчається з метою формування у фахівців необхідного в їх професійній діяльності рівня знань і умінь з основ фізіології, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки і пожежної безпеки.

  реферат [26,9 K], добавлен 15.09.2010

 • Організація роботи по охороні праці в господарстві (підприємстві). Аналіз економічних збитків від травматизму та захворювання працівників. Основні показники економічної ефективності заходів по поліпшенню умов та охорони праці, методи їх розрахунку.

  методичка [83,9 K], добавлен 03.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.