Психологія характеру у романі Достоєвського "Злочин і кара"

Поняття психології характеру образів. Художня своєрідність як спосіб розкриття психологізму. Психологія характеру Раскольникова та жінок в романі. Мовна характеристика героїв роману "Злочин і кара". Пейзаж як засіб зображення стану та характеру героїв.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.03.2014
Размер файла 56,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Міністерство освіти і науки України

Кіровоградський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

Кафедра зарубіжної літератури і компаративістики

Курсова робота

на тему: «Психологія характеру у романі Достоєвського «Злочин і Кара»».

Виконала:

студентка 52 групи

факультету філології

та журналістики

заочного відділу

Кучура Юлія

м. Кіровоград 2014

План

Вступ

Розділ І. Психологія характеру образів у літературі

1.1 Поняття психологія характеру

1.2 Художня своєрідність - спосіб розкриття психологізму

1.3 Пейзаж як засіб зображення стану та характеру героїв

Розділ ІІ. Психологія характеру у романі «Злочин і кара»

2.1 Психологія характеру Раскольникова

2.2 Психологія характеру жінок в романі

2.3 Мовна характеристика героїв роману

Висновок

Література

Вступ

Роман Ф. М. Достоєвського "Злочин і кара" є соціально-психологічним. У ньому автор ставить важливі соціальні питання, що хвилювали людей того часу.

Своєрідність цього роману Достоєвського полягає в тому, що в ньому автор показав психологію сучасної людини, що намагається знайти вирішення насущних соціальних проблем. Достоєвський разом з тим не дає готових відповідей на поставлені питання, але змушує читача замислитися над ними.

Герої Достоєвського потрапляють у складні, екстремальні життєві ситуації, в яких оголюється їхня внутрішня сутність, відкриваються глибини психології, приховані конфлікти, суперечності в душі, неоднозначність і парадоксальність внутрішнього світу.

Мета курсової роботи полягає у розкритті психології характеру героїв роману Ф. М. Достоєвського «Злочин і кара». У розкритті цієї теми, будемо спиратися на художню своєрідність роману, світ героїв, психологічний образ Петербурга, «духовний шлях» героїв роману, психологічну характеристику героїв. Проаналізуємо психічний стан Раскольникова з моменту зародження теорії, до її краху.

На нашу думку психологія характеру головних героїв роману полягає в досить повному, детальному й глибокому зображенні почуттів, думок і переживань головних героїв з допомогою специфічних засобів художньої літератури, які автор майстерно використав у своєму романі.

Розділ І. Психологія характеру образів у літературі

«Характер» трактується в психології далеко не однозначно. Вище вже обговорювалися труднощі розрізнення характеру і темпераменту. Ще більше спірних питань виникає при спробі розвести поняття «характер» і «Особистість». У психологічній літературі можна знайти всілякі варіанти співвіднесення цих двох понять: характер і особистість практично ототожнюються, тобто ці терміни вживаються як синоніми; характер включається в особистість і розглядається як її підструктура; навпаки, особистість розуміється як специфічна частина характеру; особистість і характер розглядаються як «Пересічні» освіти. Уникнути змішування понять характеру й особистості можна, якщо дотримуватися більш вузького їх тлумачення. Уявлення про особу у вузькому сенсі було вже розібрано на початку попередньої лекції. Більш спеціальне розуміння характеру також існує, і я збираюся вас з ним познайомити.

1.1 Поняття психологія характеру.

Характер у вузькому розумінні слова визначається як сукупність стійких властивостей індивіда, в яких виражаються способи його поведінки та способи емоційного реагування.

При такому визначенні характеру eго властивості, так само як і властивості темпераменту, можуть бути віднесені до формально-динамічним особливостям поведінки. Однак у першому випадку ці властивості, якщо можна так висловитися, гранично формальні, під друга ж вони несуть ознаки трохи більшої змістовності, оформлення. Так, для рухової сфери прикметниками, що описують темперамент, будуть «Швидкий», «рухомий», «різкий», «млявий», а якостями характеру - «Зібраний», «організований», «акуратний», «розхлябаних». Для характеристики емоційної сфери у разі темпераменту застосовують такі слова, як, «живий», «Імпульсивна», «запальний», «чутливий», а в разі характеру - «Добродушний», «замкнутий», «недовірливий». Втім, як уже говорилося, межа, яка розділяє темперамент і характер, досить умовна. Набагато важливіше глибше зрозуміти різницю між характером і особистістю (у вузькому сенсі). Згадаймо для прикладу особистості видатних людей. Виникає питання: чи відомі історії великі люди з поганим характером? Та скільки завгодно. Існує думка, що важким характером відрізнявся Ф. М. Достоєвський, дуже «крутий» характер був у І.П. Павлова. Однак це не завадило обом стати видатними особистостями. Отже, характер і особистість далеко не одне й те саме. Цікаво у зв'язку з цим один вислів П. Б. Ганнушкіна. Констатуючи той факт, що висока обдарованість часто поєднується з пcіхопатіей, він пише, що для оцінки творчих особистостей недоліки їхнього характеру не мають значення. «Історію, - пише він, - цікавить тільки витвір і головним чином ті його елементи, які мають не особистий, індивідуальний, а загальний, довговічний характер ». [3] раскольников роман характер герой

Отже, «творіння» людини є переважно вираз його особистості. Нащадки використовують результати діяльності особистості, а не характеру. А от з характером людини стикаються не нащадки, а безпосередньо оточуючі його люди: рідні і близькі, друзі, колеги. Вони несуть на собі тягар його характеру. Для них, у відміну від нащадків, характер людини може стати, і часто стає, більш значущим, ніж його особу. Якщо спробувати зовсім коротко висловити суть відмінностей між характером і особистістю, то можна сказати, що риси характеру відображають те, як діє людина, а риси особистості - те, заради чого він діє. При Водночас очевидно, що способи поведінки і спрямованість особистості щодо незалежні: застосовуючи одні й ті ж способи, можна добиватися різних цілей і, навпаки, спрямовуватися до однієї і тієї ж мети різними способами.

Тепер звернемося до описами характеру. Так, Юнг виділив два основних типи характеру: екстравертірованний і інтровертірованний; Кречмер також описав всього два типи: циклоїдна і шизоїдні. Згодом же число типів збільшилася. У Ганнушкіна ми знаходимо вже близько семи типів (або «груп») характерів; у Леонгарда і Личко -- десять-одинадцять. Практично всі автори типологій підкреслювали, що характер може бути більш і менш виражений. Характер можна вважати патологічним, тобто розцінювати як психопатії, якщо він відносно стабільний в часі, тобто мало змінюється протягом життя. Це перша ознака, на думку А. Е. Личко, добре ілюструється приказкою: «Яким у колисці, такий і в могилку». Друга ознака - тотальність проявів характеру: при психопатіях одні й ті ж риси характеру виявляються скрізь: і вдома, і на роботі, і на відпочинку, і серед знайомих, і серед чужих, коротше кажучи, в будь-яких обставин. Якщо ж людина, припустимо, вдома одна, а «на людях» - інший, то він не психопат. Нарешті, третя і, мабуть, найбільш важлива ознака психопатій - це соціальна дезадаптація. Остання полягає в тому, що у людини постійно виникають життєві труднощі, причому ці труднощі зазнає або він сам, або оточуючі його люди, або і той і інші разом. Ось такий простий життєвий і в той же час цілком науковий критерій. [3]

Розглянемо два типи психопатій, описаних Ганнушкіна.

Перший тип належить до астенічної групі. Ця група включає два різновиди (приватні типи): неврастеніків і Психастеніки. Їх загальні властивості - підвищена чутливість і швидка истощаемость. Вони збудливі і виснаження в нервово в психічному сенсі. У разі неврастенії сюди додаються ще деякі соматичні розлади: людина скаржиться на періодично виникають неприємні відчуття, болю, поколювання, погану роботу кишечника, поганий сон, посилене серцебиття і т. п. Всі ці неполадки в роботі організму мають психогенну природу, помітна органічна основа їх, як правило, відсутня. Вони виникають через надто підвищеної уваги до неврастеніка відправлень свого організму. Тривожно вчувствиваясь в них, він ще більше їх турбує. Слабкість і истощаемость астеніки призводить до того, що їх діяльність, як правило, виявляється малоефективною. Вони погано досягають успіху в справі, не займають високих посад. Через часті невдач у них розвивається низька самооцінка і хворобливе самолюбство. Їх домагання звичайно вище, ніж їхні можливості. Вони пихаті, самолюбні і в той же час не можуть досягти всього того, до чого прагнуть. В результаті у них утворюються і посилюються такі риси характеру, як боязкість, невпевненість, недовірливість. У Психастеніки немає соматичних розладів, зате додається іншу якість - боязкість, нерішучість, сумніви у всьому. Вони сумніваються щодо цього, майбутнього і минулого. Часто їх долають помилкові побоювання за своє життя і за життя близьких. Їм дуже важко розпочати якусь справу: вони приймають рішення, потім відступають, знову збираються з силами і т. д. Їм важко приймати рішення тому, що вони сумніваються в успіху будь-якого задуманого справи.

З іншого боку, якщо вже Психастеніки щось вирішив, то повинен здійснити це відразу; іншими словами, він виявляє крайню нетерплячість. Постійні сумніви, нерішучість і нетерплячість, ось таке парадоксальне поєднання властивостей. Проте воно має свою логіку: Психастеніки квапить події тому, що побоюється, як би що-небудь не перешкодило здійснити задумане; іншими словами, нетерплячість відбувається з тієї ж невпевненості. Таким чином, астеніки в основному самі страждають від свого характеру. Але у них є деякі особливості, які змушують страждати оточуючих близьких. Справа в тому, що дрібні образи, приниження і уколи самолюбства, яких багато в житті астеніки, накопичуються і вимагають виходу. І тоді вони прориваються у вигляді гнівних спалахів, нападів роздратування. Але це трапляється, як правило, не серед чужих людей - там астенік воліє стримуватися, а вдома, у колі близьких. У результаті боязкий астенік може стати справжнім тираном сім'ї. Втім, емоційні вибухи швидко сходять нанівець і кінчаються сльозами і каяттям. [3]

Другий тип належить до епілептоїдної групи. Характерні ознаки осіб цього типу, за Ганнушкіним, - крайня дратівливість, яка доходить до нападів люті і гніву; періодичні розлади настрою з домішкою туги, страху, гніву і, нарешті, певні моральні дефекти. Епілептоіди - люди, які вкрай егоїстичні, напружено діяльні, наполегливі й дуже афективних. Це пристрасні любителі гострих відчуттів. Вони схильні до утворення надцінний ідей. Одночасно в них може спостерігатися скрупульозна дріб'язковість, педантизм, скопідомство. Їм властиві також лицемірство і святенництво. У всіх проявах епілептоідов містяться елементи дратівливості, озлобленості, гніву. Цей постійний акомпанемент їхнього життя робить їх надзвичайно важкими для оточуючих і близьких. Вони агресивні, мелкообідчіви, прискіпливі, готові всі критикувати і виправляти, вкрай злопам'ятні і мстиві. Вони також схильні до насильницьких дій, в результаті чого виявляються іноді на лаві підсудних. Фізіологічну основу епілептоідного характеру, за припущенням Ганнушкіна, складають сила примітивних потягів, з одного боку, і в'язкість нервових процесів - з іншого. [3]

Акцентуації - це крайні варіанти нормальних характерів. У той же час відхилення акцентуацій від середньої норми також породжують для їх носіїв (хоча і не в настільки сильному ступені, як при психопатіях) деякі проблеми і труднощі. Ось чому як сам термін, так і перші дослідження акцентуйованих характерів з'явилися в роботах психіатрів. Однак не меншою, а може бути більшою мірою проблема акцентуйованих характерів відноситься до загальної психології. Досить сказати, що більше половини підлітків, що навчаються у звичайних середніх школах, мають акцентуйовані характери. У чому ж відмінність акцентуацій характеру від психопатій? Це важливе питання, в якому слід розібратися, так як він пов'язаний з відмінністю патології і норми. У разі акцентуацій характеру може не бути жодної з перерахованих вище ознак психопатій, по крайней мірою ніколи не присутні всі три ознаки відразу. Відсутність першого ознаки виражається в тому, що акцентуйовані характер не проходить «червоною ниткою "через все життя. Зазвичай він загострюється в підлітковому віці, а з повзросленіем згладжується. Друга ознака - тотальність - також не обов'язковий: риси акцентуйованих характерів виявляються не в будь-якій обстановці, а тільки в особливих умовах. Нарешті, соціальна дезадаптація при акцентуація або не наступає зовсім, або буває нетривалої. При цьому приводом для тимчасових розладів з собою і з оточенням є не будь-які важкі умови (як при психопатіях), а умови, що створюють навантаження на місце найменшого опору характеру.

З курсу теорії літератури мені відомо багато художніх прийомів, що їх використовують письменники для розв'язання різних художніх завдань. Але буває гак, що ці прийоми важко виокремити з тканини твору -- настільки природним та життєвим видається читачам результат їх використання.

Роман Ф. Достоєвського «Злочин і кара» вирізняється надзвичайною глибиною образів, зображених у ньому. Автор майстерно змальовує приховані психологічні процеси у душах персонажів, зображує найпотаємніші, найтемніші куточки людської душі. [8]

Для глибокого аналізу психології персонажів письменник використовує як звичайні та поширені, так і суто авторські літературні прийоми.

Дуже важливим у романі є прийом двійництва. Раскольников переживає надзвичайно складне психологічне переродження. Раскольникова оточують ніби двійники. Так, Соня, Порфирій, Лужин, Свидригайлов мають риси, схожі із рисами вдачі Родіона. У точках перетину їхніх характерів розкривається і характер головного персонажа.

На мою думку, людина не може бути тільки доброю або тільки злою. Так само і літературний образ не може бути одноплановим, тоді він стає схемою, маскою Ф. Достоєвський змальовує живих людей, всередині яких точиться запекла боротьба між протилежними пориваннями, між добром та злом. Важливе значення має та пропорція, у якій персонажі наділені добрим та злим началами, які зумовлюють їхні вчинки, думки, дії.

Часто, читаючи твори художньої літератури, ми навіть не усвідомлюємо, наскільки багато говорять нам деталі та якісь непомітні, на перший погляд, неважливі епізоди. Роман «Злочин і кара», безумовно, є реалістичним твором, проте він надзвичайно насичений символами, важливими для розуміння психології героїв. Символічного навантаження набуває майже все: образ міста, предмети побуту, деякі сцени (сон Раскольникова, читання Євангелія тощо). Раскольников після свого злочину каже: «Я не людину вбив, я принцип вбив!». Отже, стара стає для Родіона символом, принципом, перестає бути людиною. Певні персонажі можуть бути образами-символами, але у реальному житті це не допустимо. Сприйнятої Родіоном старої як символа, як принципу призводить до розпаду його як особис тості, до глибинного внутрішнього роздвоєння. Те, що люди втрачають для Раскольникова обличчя, індивідуальність, цінність свого існування на землі, є чи не головною причиною його внутрішнього конфлікту. Страшний психологічний експеримент над собою, що стає вищою мірою роздвоєння його особистості, спри чиняють зовнішні чинники, суспільне зло, що оточує Раскольникова. Тут перед читачем постає «нова стара» проблема: наскільки суспільство зумовлює поведінку людини? Чи можна виправдати свої злочини станом суспільства, його хибним впливом? Відповіді на ці питання намагалися знайти багато письменників у різні часи. Кожна епоха, кожний період розвитку людства породжував нову концепцію. [4]

Мене надзвичайно вразив роман «Злочин і кара», насамперед через масштабність порушених у ньому проблем і надзвичайно правдиве психологічне зображення персонажів. Проблеми, порушені у романі, гострі та неоднозначні, спонукають читача самому розмірковувати над ними.

1.2 Художнє своєрідність - спосіб розкриття психологізму роману

Для підтримки загального ритму роману Достоєвський пише таким же переривчастим, нескладним мовою, в якому присутня величезна кількість припущень, застережень, допустово пропозицій. Одне слово - "раптом" зустрічається на сторінках роману близько 560 разів. Для опису внутрішнього світу Родіона Раскольникова Достоєвський використовує весь арсенал доступних йому художніх засобів. Щоб описати його підсвідомість і почуття, Достоєвський використовує сни. У перший раз Раскольнікову сниться, як мужик - Миколка засік на смерть свого коня, а "він" - семирічний хлопчик - це побачив, і йому стало до сліз шкода "бідну конячку". Тут проявляється добра сторона натури Раскольникова. Це сниться йому до вбивства, очевидно, підсвідомість опирається тому, на що він іде.

Другий сон Раскольников побачив після вбивства. Йому сниться, що він прийшов на квартиру до убитої старенької, а вона сховалася за салопі, у кутку своєї кімнати, і тихенько сміялася. Тоді він витягує "з петлі сокиру" (наскрізного кишені на внутрішній стороні пальто, за який топорищем чіплявся сокиру) і б'є її "по тімені", але зі старою нічого не відбувається, тоді він починає "бити стару по голові", але від цього вона тільки сильніше сміється. Тут ми усвідомлюємо, що образ баби буде переслідувати Раскольникова до тих пір, поки він не знайде духовну гармонію. Схожий ефект надає на читача маленька деталь під час вбивства. Стару процентницю Раскольников бив обухом по голові, а Лізавету - її сестру, лагідну і тиху жінку, - вістрям. Протягом всієї сцени вбивства лезо сокири було звернено до Раскольнікова і загрозливо дивилось йому в обличчя, як би запрошуючи стати на місце жертви. "Не сокира у владі Раскольникова, а Раскольников став знаряддям сокири". Убивством Лисавета сокиру жорстоко відплатив Раскольнікова. У цьому творі є дуже багато таких самих деталей, які ми, свідомо, не помічаємо, а сприймаємо їх тільки підсвідомістю. Наприклад, числа "сім" і "одинадцять", як би переслідують Раскольникова. [13]

Достоєвський був майстром портрета, проте в стрімкому ритмі більшості його творів портрети та описи залишаються непоміченими, але образ, створений ними, разюче чітко вимальовується в нашій свідомості. Наприклад, опис старухіпроцентщіци, вся виразність якого досягається за рахунок зменшувальних слів: "Це була крихітна, суха старенька, років шістдесяти, з гострили і злими очицями, з маленьким гострий носом. Білявий, мало посивілі волосся її було жирно змащені маслом:

Старушонка щохвилини кашляла і кректала ".

«Символ лише тоді справжній символ, коли він невичерпний безмежний у своєму значенні. Він багатоликий, многосмислен і завжди темний в своїй глибині» [6].

Особливість символу полягає саме в тому, що в жодній із ситуацій, в яких він використовується, він не може бути витлумачений однозначно. Навіть в одного і того ж автора в одному творі символ може мати необмежену кількість значень. Саме тому й цікаво простежити те, як змінюються ці значення у відповідності з розвитком сюжету і зі зміною стану героя. Прикладом твори, від заголовка до епілогу, побудованого на символах, може служити "Злочин і кара" Ф. М. Достоєвського. Вже перше слово "злочин" - символ. Кожен герой "переступає межу", рису, проведену ним самим або іншими. Словосполучення "переступити" або "провести межу" пронизує весь роман, "переходячи з уст в уста". "У всьому є межа, за яку перейти небезпечно, але, раз переступивши, повернутись назад неможливо".

Всі герої і навіть просто перехожі об'єднані вже тим, що всі вони "божевільні", тобто "зійшли" з шляху, позбавлені розуму. "У Петербурзі багато народу, ходячи, говорять самі з собою. Це місто напівбожевільних ... Рідко де знайдеться стільки похмурих, різких і дивних впливів на душу людини, як в Петербурзі". Саме Петербург фантастичне місто А. С. Пушкіна, М. В. Гоголя - з його вічною "духотою і нестерпним смородом" перетворюється на Палестину, чекаючу приходу Месії. Але це ще і внутрішній світ Родіона Раскольникова. Ім'я та прізвище головного героя не випадкові. [13]

Достоєвський підкреслює те, що герою "не вистачає повітрю". "Родіон" означає "рідний", але він і Раскольников - розкол, роздвоєння. (Роздвоюється і місто: реальні вулиці і міраж, фантастика, "Новий Єрусалим" та "Ноїв ковчег" - будинок старої.) Слово "Раскольников" вживається і як загальне, адже Миколка теж "з розкольників". Пригадується герой сну Раскольникова і ось вже всю розповідь виявляється оплутаним тремтливою мережею символів. Колір у Ф. М. Достоєвського символічний. Найяскравіший тут колір - жовтий. Для М. А. Булгакова це тривога, надрив; для А. А. Блоку страх; для А. А. Ахматової це ворожий, згубний колір; у Ф. М. Достоєвського він жовчо і злісний. "А жовчі-то, жовчі у них у всіх скільки!" Цей "отрута" виявляється розлитим скрізь, він в самій атмосфері, а "повітрю немає", тільки задуха, "потворна", "страшна". А в цій задусі Раскольников б'ється "в лихоманці", у нього "озноб" і "холод у спині" (найстрашніше покарання пекла - покарання холодом - "страшний холод охопив його"). Вибратися з кіл пекла можна тільки по сходах, тому Раскольников (крім блукання по вулицях) частіше за все знаходиться на порозі чи рухається по сходах. Сходи в міфології символізує сходження духу чи його сходження в глибини зла. Для А. А. Ахматової "сходження" - щастя, а "сходження" - біда. Герої "кидаються" по цих сходах життя, то вниз, у безодню, то вгору, в невідомість, до віри чи ідеї. Петро Петрович "увійшов з почуттям благодійника, який готується потиснути плоди і вислухати дуже солодкі компліменти. І вже, звичайно тепер, сходячи зі сходів, він вважав себе в найвищого рівня скривдженим і невизнаним", а його "кругла шляпа" - один з кіл пекла. Але є в романі і герой, "вибрався з-під землі", але, вибравшись, Свидригайлов (як і всі герої) потрапляє на вулицю. Ні у одного з героїв немає справжнього дому, а кімнати, в яких вони живуть і які вони знімають; кімната Катерини Іванівни і зовсім прохідна, а всім їм "нікуди піти". Всі скандали, які відбуваються, відбуваються на вулиці, де люди ходять "натовпами" (біблійний мотив). Євангельські мотиви теж знаходять нове звучання в цьому диявольському місті. "Тридцять срібняків" перетворюються на "тридцять копійок", які Соня дає Мармеладову на випивку; під каменем замість могили Лазаря виявляються заховані вкрадені після вбивства речі; Раскольников (як Лазар) воскресає на четвертий день ("чотири дні ледь їж і п'єш"). Символіка цифр (чотири - хрест, страждання; три - Трійця, абсолютна досконалість), заснована на християнстві, міфології та фольклорі, переходить у символіку співзвучних слів, де "сім" означає "смерть", "вузькість" породжує "жах", а " тіснота "переходите" тугу ". Що живуть в такому світі, безсумнівно, грішники. Вони звикли брехати, але "брехня" для них "справу миле, бо до правди веде". Через брехню вони хочуть пізнати істину, віру, але спроби їх часто приречені. Диявольський сміх "нарозхрист" (а сміється диявол, але не Христос) сковує їх, і вони "скрівляют рот в усмішку", що робить ще більш дивним існування чистоти в гріху, чистоти, збереження якої оспівує Ф. М. Достоєвський. І страждання, перенесені героями, лише підкреслюють цю чистоту. Але Катерина - "чиста" - вмирає, адже треба бути мудрою (Софія) і прощати і вірувати (у Родіона вірують Дуня і Софія). Вустами Дуні, Родіона і Соні Ф. М. Достоєвський вигукує (як Василь Фівейський): "Вірую!" Цей символ воістину безмежний, адже "у що віриш, то і є". Весь роман стає як би символом віри, символом ідеї, символом людини і перш за все відродження його душі. [7]

Незважаючи на те що "кришталевий палац" - трактир, а не мрія Віри Павлівни; а Христос не праведник, а вбивця; на голові у нього замість тернового вінця капелюх, за порожнистої руб'я - сокира, але в серці його ідея і свята віра в неї . А це дасть право на воскресіння, адже «істинно великі люди ... повинні відчувати на світі велику смуток».

1.3 Пейзаж, як засіб зображення психологічного стану героїв

Щоб більш точно зобразити психологічний стан людини, Достоєвський нерідко вдається до опису погоди. Вона іноді розшифровує, іноді тільки лише натякає на стан душі героя. І дуже важливо, що вона служить створенню певного настрою у читача настрої. Наприклад, опис Петербурга, перед самогубством Свидригайлова. «Молочний, густий туман лежав над містом. Свидригайлов пішов по слизькій, брудної дерев'яної бруківки, у напрямку до Малої Неві. Йому ввижалося високо піднялася на ніч вода Малої Неви, Петровський острів, мокрі доріжки. Мокра трава, мокрі дерева та кущі і, нарешті, той самий кущ ... З досадою став він розглядати вдома, щоб подумати про що-небудь іншому. Ні перехожого, ні візника не зустрічав вісь по проспекту. Понуро і брудно дивилися яскраво-жовті дерев'яні будиночки з закритими віконницями. Холод і вогкість проймають все його тіло, його стало морозить. Зрідка він наштовхувався на крамничні і овочеві вивіски і кожну ретельно прочитував. Ось уже й скінчилася дерев'яна мостова. Він вже порівнявся з великим кам'яним будинком. Брудна, іздрогшая песик, з підгорнутим хвостом. Перебігла дорогу. Якийсь мертвотно п'яний в шинелі обличчям вниз лежав поперек тротуару подивився на нього і пішов далі ... » [11]

Мимоволі спадає на думку: хіба в такій обстановці може відбуватися щось світле, хороше, радісне Воно й не відбувається. Опис похмурої, неприємної погоди створює певну психологічну атмосферу, атмосферу граничного психологічного напруження, часто страждання, душевної муки. Душевний стан героя зіставляється з описом погоди. В описі дуже часто вживається слово «брудний», мабуть, як душа Свидригайлова, яка брудна, хибна. На душі у нього «холод і сирість» І читачеві стає зрозуміла сама причина самогубства.

Розділ ІІ. Психологія характеру у романі «Злочин і Кара»

«Злочин і кара» є одним з кращих творів світової літератури, цінність яких зростає з появою кожного наступного покоління. Подібно "Божественної комедії", "Гамлет", "Макбета" роман Достоєвського став однією з найбільш популярних на землі книг.

Дотримуючись традиціями "романів виховання", в яких основою дії є відповідальність за скоєний злочин ( "Цар Едіп" Софокла, "Макбет" Шекспіра), Достоєвський вносить у розроблення проблеми нововведення: він майже не знайомить читача з біографією героя, з процесом його інтелектуального розвитку до злочину. Читач з перших сторінок знайомиться з героєм, давно обміркувати свій задум.

2.1 Психологія характеру Раскольникова

Родіон Раскольников - cтудент, який кинув навчання тільки через те, що він не в змозі за неї платити. Живе він у комірчині, схожою більше на шафу, ніж на квартиру. І навіть за це убоге житло йому нічим заплатити. Задавлений бідністю Раскольников незабаром став до неї поступово звикати.

Портрет героя виявляє глибокі протиріччя між його чудовими зовнішніми даними і плачевних матеріальним становищем. Красивий молодий чоловік (з прекрасними очима, темно-русявий, з тонкими рисами обличчя) одягнений у лахміття. Соромлячись бідності, герой не любить зустрічатися з колишніми товаришами. Достоєвський показує, як відторгнення від зовнішнього світу призводить до самозаглиблення.

З'являється тяга до внутрішніх монологів. Письменника цікавлять найменші відтінки настрою героя, його мрії, фантазії, плани та ідеї. Тяжкі, злочинні думки приносять Раскольникову фізичні страждання. Ом сам мучиться від туги і похмурого збудження. [10]

Таким чином, письменник оголює також протиріччя між прекрасною зовнішністю і душевною внутрішньою озлобленістю героя.

Герой твору - молода людина 60-их років 19 століття,бідний студент Родіон Раскольников. Він мріє про знищення соціального зла, про благо людей,про чесне та благородне життя. Раскольников володів дорогоцінними якостями - співчуттям до чужих страждань та оголеним почуттям совісті. Водночас його захопила ідея стати «володарем долі», надлюдиною, якій усе дозволено. Його уяву хвилювали сильні особистості: Наполеон, Магомет. Внутрішній світ Родіона розколотий, звідси і символічне прізвище - Раскольников. Він відчуває велику любов до людей і заради них готовий порушити моральні устої,переступити через кров. Проблема бунту в романі пов'язана зі злочином, і це зумовило суперечливість характеру Родіона.

Дія роману триває не більше двох тижнів. Події відбуваються у Петербурзі, на вулицях і площах міста, в квартирах бідняків, поліцейських дільницях, трактирах.

Родіон Раскольников знімає кімнату-комірчину, за яку він заборгував. Борги,голод,безвихідь примушують його звернутися до старої лихварки,якій він віддає під заставу сімейну реліквію-годинник покійного батька. Лихварка своєю жадібністю та бездушністю викликає у нього недобре почуття. Не тільки особиста злиденність та думки про несправедливе суспільство, де існують бідні та багаті,є причиною його мук і страждань. Його настрій погіршується після зустрічі у пивній з чиновником у відставці, «п'яненьким» Мармеладовим,який розповів йому історію своєї сім'ї : дружини Катерини Іванівни, доньки Соні, вимушеної заради сестер та брата стати повією. Сповідь Мармеладова, сімейна сцена у його квартирі, зустріч із зганьбленою дівчинкою на бульварі, франтом та городовим викликають у Раскольникова біль за «зневажених та скривджених» і усвідомлення безвиході. Душевний стан Родіона посилюється листом матері,яка пише про приниження жіночої гідності його сестри в маєтку поміщиків Свидригайлових, де вона служила гувернанткою. Щоб виправити нужденне сімейне становище, Дуня погоджується вийти заміж за ділка Лужина. Цю жертву Родіон не може прийняти. З важкими думками він іде містом. В його збудженій уяві блукає «ідея»,реалізація якої мучить його. Йому сниться дивний сон : дитинство, він з батьком гуляє за містом і стає свідком знущання п'яного натовпу з ні в чому не винної коняки,і він - хлопчик семи років - кидається на її захист. Сон символічний - Раскольников готовий до бунту, до того, щоб встати на захист «знедолених і скривджених». [11]

Випадково в трактирі він стає свідком розмови між студентом та офіцером . Слова студента стосувалися старої Альони Іванівни : «Вбий її і візьми її гроші з тим,щоб з їх допомогою присвятити потім себе служінню всьому людству і загальній справі :як ти гадаєш,чи не виправдається один невеличкий злочин тисячами добрих вчинків?» Ці погляди відповідали «теорії» Раскольникова про надлюдину, якій усе дозволено, навіть «кров по совісті». Він здійснює свій задум - вбиває нікчемну лихварку-кровопивцю і намагається виправдати цей злочин своєю «теорією» - «стати Наполеоном» і вершити долі людей. Але випадкове вбивство невинної Лизавети, сестри лихварки, не узгоджується з його «теорією». До героя приходить покарання: внутрішня боротьба, муки совісті, марення, страх та тверде переконання у своєму праві «переступити через кров» в ім'я блага людства.

Сюжет роману - це рух свідомості героя від злочину до покарання, від бунту до упокоєння. Як зазначається в епілозі,це може скласти «нову історію, історію поступового оновлення людини».

Композиція твору побудована на діалогах героя з його антиподами - Разумихиним, Порфирієм Петровичем, Сонею та «двійниками» - Лужиним, Лебезятниковим, Свидригайловим. «Діалоги персонажів зумовили поліфонію роману (багатоголосся, звучання окремих голосів, які зливаються в одне гармонійне ціле). Поліфонія - головна особливість поетики романної творчості Ф.М.Достоєвського, на що вперше звернув увагу видатний вчений Михайло Бахтін.

З композиційною структурою роману пов'язані символічні сни, образ міста, природні явища. Так, спека супроводжує кошмар злочину героя, гроза - самогубство Свидригайлова та рішення Раскольникова піти в поліцейську дільницю з повинною. Одна з функцій символічних явищ - висвітити хибність ідеї «свавілля». [5]

Які ж мотиви злочину Раскольникова? Це не тільки його злиденність, це біль за страждання всього людства,прагнення змінити світ. Але героя хвилюють і філософські питання - його так звана «наполеонівська» ідея. Чи можна змінити світопорядок будь-якими засобами, чи під силу йому переступити закони моралі в ім'я майбутньої суспільної гармонії? Жоден з цих мотивів не може виправдати злочин, добро та зло не можуть стояти по один бік. Про це свідчать його «діалоги» з іншими героями роману. Раскольников приймає рішення дозволити собі «кров по совісті» і не витримує його наслідків.

Філософське обґрунтування «теорії» Раскольникова розкривається у його зустрічі із слідчим Порфирієм Петровичем. Месіанська ідея Раскольникова, ще до скоєння вбивства,була викладена ним у статті «Про злочин…»,надрукованій у пресі. У ній йшлося про поділ людства на дві частини: людей «звичайних» - більшість, та «незвичайних» - меншість, яким усе дозволене, вони володарі світу. Слідчий аналізує зміст статті та розвінчує її «наполеонівську» ідею. Ця стаття і вивела Порфирія Петровича на слід вбивці. Їхні зустрічі, які відбуваються на квартирі Родіона,у поліцейській дільниці, пробуджують його совість ,особливо тоді, коли майстровий хлопець Миколка взяв на себе вбивство старої лихварки. На цих імпровізованих допитах герой відчуває страх за себе та за свою ідею. Його непокоїть питання: володар він, який керує світом, чи самозванець, «тремтяче створіння». Діалог Раскольникова із слідчим - це двобій злочинної свідомості та правосуддя. Порфирій Петрович розкриває вбивцю та закликає його усвідомити злочинність свавілля і прийти з повинною. Родіон не здається. Стурбованість тим, щоб вірність «ідеї», приводить його до думки,що він був би щасливий,якби зарізав лише через голод. Ідея влади продовжує хвилювати Раскольникова,він не може чути про свій злочин,бо взагалі не вважає злочином вбивство «нікому не потрібної» лихварки,але при цьому забуває,що вбив безвинну Лизавету. [6]

Випробовує себе Раскольников і в діалозі з Сонею Мармеладовою. Свій прихід до Соні він пояснює тим,що вона,як і він,переступила поріг моралі в ім'я блага ближніх,і тому їм іти «одним шляхом». Він називає Соню «великою грішницею» не за безчестя та гріх повії,а за те,що вона даремно принесла себе в жертву, загубила своє життя. Він малює похмуру картину майбутнього сім'ї Мармеладова: помре від сухотів Катерина Іванівна, звезуть у лікарню Соню, опиняться на вулиці діти-сироти, піде Сониним шляхом молодша сестра Поленька. Самовідданий вчинок Соні він підносить до символу «великого страждання». Жест, коли він нахилився до Соні та поцілував її ногу,від якого здригнулася від жаху та подиву її чиста душа,пояснюється так: «Я не тобі вклонився, я всьому стражданню людському вклонився …» Раскольников судить Соню з позиції своєї «теорії»,а не загальної моралі.

Символічним є спільне читання Сонею та Родіоном Євангелія - легенди про воскресіння Лазаря, в якій розповідається про прозріння невіруючих, їх обернення у віру Христа. Сповнена символіки і картина, яка завершує читання біблійної легенди: «Недогарок уже давно згасав у кривому свічнику, тьмяно освітлюючи в цій убогій кімнаті убивцю і блудницю,які так дивно зійшлися за читанням вічної книги». Соня сподівалася,що Родіон під впливом читання Євангелія прийде до віри в Бога, а Раскольников думав про ідею зміни світо-порядку шляхом «крові по совісті». [4]

Прийшовши вдруге до Соні, він зізнається у вбивстві старої лихварки та Лизавети. Але пояснює,що скоїв це не заради грошей,які сховав під камінь, він мав на меті інше: він хотів випробувати себе, переступити, дізнатися: «воша я, як усі, чи людина», «тремтяче я створіння чи право маю…» Соня жахається, вона перейнялась його мукою і кличе його прийти до Бога,до людей, прийняти кару. Стикаються два погляди на світ та дійсність: бунт Раскольникова, його ідея вседозволеності людини, «прагнення стати Наполеоном», володарем світу та християнська віра Соні, смирення, заклик до каяття. Страждають і Соня, і Родіон. Страждання Соні-християнські, вона керується любов'ю до ближнього. Страждання Родіона - ценапружена боротьба із самим собою: він то залишається прибічником наполеонівської, месіанської ідеї, навіть не може промовити слова «злочин», то засуджує себе. Раскольников переступив через чужі життя, але не в змозі переступити через свою совість. Немає остаточної перемоги смирення, хоча ідеали письменника втілені в образі Соні. Про суперечливість авторської позиції свідчать й історія Катерини Іванівни, яка не змогла змиритись зі своєю долею, її життя та смерть. [12]

Неспроможність ідеї Раскольникова про те, що можна переступити через свою совість та спокутувати злочин добрими справами засвідчують філософсько-етичні засади його «двійників» - Лужина, Лебезятникова, Свидригайлова. Вони називаються «двійниками», тому що в їх свідомості та діях закладені негативні, розпусні, антигуманні сторони теорії головного героя. Лужин - буржуазний ділок. Його життєві та соціальні засади - егоїзм, економічний розрахунок,нажива. У власному збагаченні він бачить розквіт суспільства, при цьому відкидає жертовність в ім'я загальних благ. По суті, Лужин, як і Раскольников, вважає, що поодинокі благодіяння не можуть змінити світ. Наприклад, в історії із Сонею він дотримується думки, що вона рано чи пізно вкраде. Родіон на підтвердження своєї правоти вбивства старої кровопивці запевняє себе у її шкідливості для людей та неминучості смерті. Лужин сокиру не підняв, але у своїх роздумах припускає такий варіант.

Інший «двійник» - Лебезятников - виступає, як і Раскольников, проти існуючого порядку, проте нігілізм цього «прогресиста» беззмістовний, карикатурний.

Самообман Раскольникова стає очевидним під час зустрічі із наступним «двійником» - Свидригайловим, в якому поєднуються цинізм Лужина і нігілізм Лебезятникова. На совісті Свидригайлова тяжкі злочини - він став причиною смерті дівчинки-дитини, над якою учинив наругу, за ним стоїть смерть дружини і, очевидно, багато іншого. Проте він здатен і на благородні вчинки: після смерті Мармеладова забезпечує майбутнє його сім'ї, не приховує спадщини, яку залишила його покійна дружина Дуні, сестрі Раскольникова. Свидригайлов діє відповідно до свого принципу, згідно з яким злочин спокутується добрими справами. Скоївши злочин, він «переступав» через совість без моральних мук. Він для Раскольникова був загадкою, сильною особистістю. [5]

Раскольников керується співчуттям до людей, коли здійснює самовіддані вчинки: під час пожежі, ризикуючи життям, рятує дітей, допомагає батькові померлого друга, віддає останні гроші сім'ї Мармеладова. «Наполеоном» Раскольников не став, оскільки, на відміну від свого «двійника», мав моральне відчуття, не міг переступити через свою совість. Розчарувавшись у собі, герой роману не відмовляється від ідеї «наполеонізму». Потрясінням для нього виявилося самогубство Свидригайлова, який все ж таки не зміг витримати тягаря своїх злочинів. Самогубство цього «двійника» Раскольникова - символічний знак того, що добро та зло не можуть існувати по один бік. Отже, самообман Раскольникова автор розвінчує не тільки за допомогою лінії Соні Мармеладової, а й дзеркальним відображенням «двійників» в його теорії сильної особистості, якій «усе дозволено». Для розуміння природи людської душі в романі важлива сцена в корчмі, коли Раскольников розмовляє з Мармеладовим. Колишній титулярний радник розповідає Раскольнікову як людині вразливому і освіченій про свою долю, про те, як одружився на вдові з трьома дітьми, зробив благородний вчинок, а на ділі не зміг утримувати сім'ю, своєї єдиної дочки дати освіту.[5]

Ф.М. Достоєвський прагне показати характер Раскольникова багатогранно: у його внутрішньому світі постійно йде боротьба хорошого і поганого. Доброта і жорстокість уживаються в ньому зовсім поруч. Достоєвському важливо було показати подвійність природи людини, передати в художній творчості правду життя. Коли Мармеладов, абсолютно чужа для Раскольникова людина, гине під копитами коней, Родіон Романович віддає його вдові останні гроші. Цей факт свідчить про його душевну доброту, готовность допомогти іншій людині в біді. Коли герою приходить лист від матері про те. що його сестра збирається вийти заміж за заможного чоловіка через гроші, Раскольников переживає. Родіон любить своїх рідних і мучиться через те, що не може їм матеріально допомогти. Ф.М. Достоєвський підкреслює чутливість героя, його складний емоційний світ. Так, наприклад, отримавши листа від матері, він блідне, руки в нього тремтять. Потім герой підносить його до губ і цілує, а потім тільки роздруковує. [8]

Проте причиною злочину Раскольникова є не тільки тяжке становище, але і теорія, переосмислюючи погляди відомого філософа Ніцше, за якою всі люди діляться на два розряди: «тварі тремтячі» і «ті, хто право має». Перші - духовно слабкі люди, вони не здатні на прийняття серйозних рішень взагалі. У них немає глобальних цілей. До таких людей Раскольников зараховує стареньку процентницю. Другі - духовно сильні люди, здатні змінити хід історії. З цієї теорії виходить, що Раскольников мав право на вбивство старенької, думаючи, що від цього всім буде краще. Звертаючись до теорії про надлюдину Ніцше, Раскольников розуміє її в езоповому аспекті: сильна людина має право принести в жертву слабкого в ім'я високих цілей. У Ніцше ж сильна людина - це насамперед творець, здатний піднестися над повсякденністю, розширити межі духу. Якщо у такої людини є особливий талант, сильна воля і неординарний інтелект, це не дає йому право починати війни на землі, здійснювати жорстокість, проливати чиюсь кров. Навпаки, всі ці якості особистості накладають на неї особливу відповідальність за долю тих, хто слабший, зобов'язують до підтримки.

2.2 Психологія характеру жінок у романі

Цікавий у романі образ самої жертви - старої лихварки. Достоєвський при першому візиті героя в її будинок дає нам розгорнутий портрет: «Це була крихітна суха стара, років шістдесяти, з гострими і злими очами, з маленьким гострим носом і простоволоса. Біляві, мало посивілі волосся її було жирно змащене маслом. На її тонкої і довгій шиї, схожою на курячу ногу, було наверчено якесь фланелев ганчір'я, а на плечах, незважаючи на спеку, бовталася вся пошарпана і пожовкла хутряна кацавейка». Інтер'єр не вражає розкішшю і багатством: старі меблі, копійчані картинки. Всі ці деталі підкреслюють, що стара лихварка не надто сильно і нажилася на своїй справі.

Сильною особистістю, глибокою жертовною натурою в романі виявляється не Раскольников, а Соня Мармеладова, яка продає своє тіло заради того, щоб допомогти сім'ї прогодувати дітей. Не випадково саме вона змогла зрозуміти і полюбити Раскольникова, людину оступившуся, але добру душею. Для розуміння натури героїні надзвичайно важливий її портрет: «Голосок у неї такий лагідний ... білокуренька, личко завжди бліденьке, худеньке ». Ангельські зовнішні риси поєднуються з небайдужим серцем. Не випадково Мармеладов докладно розповідає Раскольнікову про те, як Соня, не маючи вже сил дивитися на голодних хворих дітей, вперше зважилася піти по жовтому квитку і як після цього весь вечір коштує у неї в ногах на колінах Катерина Іванівна. Символічна сума, за яку Сонечка вперше продає своє тіло, - тридцять карбованців. З розповіді Мармеладова Раскольникову стає ясним, що таке щастя. Як тільки герой знову отримує роботу, він точно в царство Боже переселяється. І дружина, і дочка починають про нього піклуватися: подають перед службою кави з вершками, збирають обмундирування. У перший раз після того, як Мармеладов приходить з роботи, в будинку влаштовують маленьке свято. [4]

Образ Соні Мармеладової - центральний жіночий образ роману. Вона постає у творі боязкою і заляканою жінкою, а не дівицею вульгарної поведінки. Описуючи скромне вбрання Соні, її пристойні манери, Ф.М. Достоєвський знову і знову хоче підкреслити, що дівчину штовхнули на панель крайні обставини. У Раскольникова Соня викликає почуття жалю. Боязкість і збентеження проявляються в кожній її фразі. У портреті героїні Ф.М. Достоєвський підкреслює ясні блакитні очі: «Її навіть не можна було назвати і гарненькою, але зате блакитні очі її були такі ясні, і коли пожвавлювалися вони, вираз обличчя ставало таке добре і простодушне, що мимоволі привертала до неї». [4]

Ще одна характерна деталь портрета Сонечки - її дитячість. Вона здається ще дівчинкою, майже дитиною. Ф.М. Достоєвський не раз протягом тексту твору підкреслює це, що концептуально важливо для його світорозуміння. Дитина для письменника - невинна істота, майже ангел, тому страждання дитини так боляче ранять його душу.

Викриваючи і караючи Раскольникова, Ф.М. Достоєвський в той же час виправдовує Соню, гріхопадіння якої парадоксальним чином підносить її, ставлячи на п'єдестал мучениці. Примітно, що, описуючи у всій непривабливій жорстокісті злочин Раскольникова, Достоєвський щадить Соню, не розкриваючи перед читачем чорний бік її життя. У критиці не раз відзначалася така риса прози Достоєвського, як театральність. Наприклад, зіштовхуючи Соню і Раскольникова за читанням Нового Завіту, він немов зрівнює «вбивцю» і «блудницю» в ступені гріхопадіння, в той час як подібні речі взагалі не можна порівнювати. Сцена, в якій Раскольников приходить до Соні, є однією з ключових у романі. Повторюваним символом в ній стає свічка - символ життя. Соня зустрічає Раскольникова з цією свічкою. Хвилина їх зустрічі насичена суперечливими емоціями: у Соні на обличчі навіть виступають сльози, їй одночасно стає і нудно, і соромно, і солодко. Героїня розповідає Раскольнікову про своє ставлення до людей. Родіон жаліє її, а Соня шкодує всіх: і господарів, у яких знімає кімнату, і батька, і Катерину Іванівну. Мачуху Соня порівнює з дитиною, яка справедливості шукає. У цій сцені Ф.М. Достоєвський підкреслює, як може боляче ранити одне лише слово. Соня сто разів пошкодувала потім, що fie може повернути назад сказані слова. Беззлобно і великодушне ставлення дівчини до людей підносить її образ, який завдяки барвистим емоційним описами, стає все більш об'ємним і зрозумілим читачеві: «Соня промовила це точно в розпачі, хвилюючись і страждаючи і ламаючи руки. Бліді щоки її знову спалахнули, в очах висловилася борошно. Видно було, що в ній страшенно багато торкнулися, що їй страшенно хотілося щось висловити, сказати, заступитися. Яке-то наситяться співчуття, якщо можна так висловитися, відбився раптом у всіх рисах обличчя її ». [6]

Одним з центральних жіночих образів у романі є Дунечка - сестра головного героя. Її характеристику дає мати у своєму листі: «Це дівчина тверда, розсудлива, терпляча і великодушна, хоча і з палким серцем». З презирством відкидає вона залицяння Свидригайлова, в будинку якого працювала гувернанткою. Як і Соня, Дуня в романі порівнюється з ангелом: «Дуня, крім того що дівчина розумна, - в той же час і істота благородна, як ангел». До героїні сватається надвірний радник Петро Петрович Лужин. Він представлений людиною благонадійним і забезпеченим, хоча трохи зарозумілим. Однак насторожує його позиція по відношенню до шлюбу. Лужина вважає, що чоловік нічим не повинен бути зобов'язаний своїй дружині, а дружина повинна вважати чоловіка своїм благодійником. Лужин і Свидригайлов, як і Раскольников, приміряють на себе в романі роль «надлюдини». Саме тому в критиці їх часто називають своєрідними двійниками Раскольникова. Подібно Раскольникову, який в ім'я особистих амбіцій і сумнівних цілей вбиває жалюгідну безпорадну старушонку, вони намагаються потоптати чуже право на життя і щастя, щоб відчути себе людиною, право мають. [5]

Погоджуючись на шлюб з Лужином, Дуняша думає про те, що її чоловік підтримає знаходження в тяжкому становищі брата. Той же відповідає ухильно на це. Він звик, що виконуються лише його розрахунки і розпорядження. З тонкою іронією пише Ф.М. Достоєвський про переживання Петра Петровича, коли тог розуміє, що через жадібність упустив Дунечку. Лужина відноситься до дівчини як до улюбленої іграшці, яку у нього раптом несподівано відібрали. Він шкодує, що не видав свого часу їй на придане тисячі півтори. Тоді б вона відчувала себе зобов'язаною і вийшла б за нього заміж в подяку за щедрість. Подібний хід міркувань ще глибше викриває всю огидну сутність характеру героя. Лужина вважає, що любов, повагу і вдячність можна просто купити за гроші.

Якщо Лужина вважає, що по праву сильного світу цього може купити жінку як товар, то Лебезятніков згоден визнати рівність чоловіка і жінки, але цим же рівністю він виправдовує свою огидну бійку з Катериною Іванівною. Побивши жінку, він вигороджує себе тим, що захищався. У розмові спливає історія однієї дами - Теребьевой, яка пішла від чоловіка, кинула двох дітей і стала жити в цивільному шлюбі, та й ще збирається організувати комуну. У міркуваннях про комуну немає нічого іншого, крім можливості так званого вільного входу в кімнати в майбутньому суспільстві. Розвиваючи Софію Семенівну, даючи їй книжки, проповідуючи свою філософію, Лебезятніков хоче насправді розбестити її. Адже Соня соромиться свого становища. В інших обставинах вона із задоволенням вступила б в законний шлюб з коханою людиною. Ф.М. Достоєвському важливо підкреслити, що Соня заради дітей пішла торгувати собою. Вона жертва жорстокого суспільства. Лебезятніков ж намагається нав'язати їй свою філософію, домогтися її розташування і тим самим погубити її душу. У розмові з Лужина Лебезятніков скидає такі поняття, як «благородство», «великодушність». «Я розумію тільки одне слово: корисне!» - Заявляє він. [9]

Для розуміння образу Лужина важлива сцена, в якій Петро Петрович дає Соні гроші для Катерини Іванівни. Якщо Раскольников мовчки поклав для вдови гроші і пішов, то Лужина влаштовує цілий спектакль: він запрошує до себе Соню і просить бути присутнім при цьому Лебезятникова. Андрію Семеновичу він пояснює, що не хоче ставити себе у двозначне становище, залишаючись з Сонею наодинці. Насправді ж йому потрібен глядач, який схвалить його благодійність. Перш ніж дати гроші, він мучить Соню довгим розмовою про свої плани допомоги Катерині Іванівні. Десятикарбованцеві кредитний квиток він простягає, ретельно розгорнувши. Ф.М. Достоєвський спеціально підкреслює, яку суму дав багатий Лужина, а яку - Раскольников (двадцять з гаком рублів). При цьому важливо, що Раскольников віддав останні гроші.

Лужина сильно турбує, як нещасна вдова витратить гроші. Він дорікає її в тому, що вона купує дорогі продукти на поминки, а завтра у неї не буде грошей навіть дітям на хліб. Ф.М. Достоєвський підкреслює, що бажання влаштувати Мармеладову гідні поминки мотивувалося в душі Катерини Іванівни тим, щоб показати запрошеним, що вона вміє прийняти: «Може бути, тут всього більше мала вплив та особлива гордість бідних, внаслідок якої при деяких громадських обрядах, обов'язкових у нашому побуті для всіх і кожного, багато бідняки витрачаються з останніх сил і витрачають останні заощаджені копійки, щоб тільки бути «не гірше інших» і щоб «не засудили» їх як-небудь ті інші ». Та й, як з'ясувалося, Лужина явно перебільшив кількість страв і вин, приготовлених Катериною Іванівною. Просто у нього кастове мислення. І він навіть не може допустити, що бідняки теж мають свою людську гідність, що принижених і забитих людей іноді відвідує почуття гордості. Це почуття гордості часом відіграє злу роль у долі Катерини Іванівни: вона швидко розташовується до людей і швидко розчаровується. На поминках Катерина Іванівна поводиться нерівно: то впадає у важливість, то раптом починає сміятися над господинею квартири Амалією Іванівною, то говорить дурниці і безтактності. [4]


Подобные документы

 • "Черево Парижу" - третій роман циклу "Ругон–Маккари", історія створення. Гравюри Пітера Брейгеля Старшого як живописна першооснова роману. Портрет як засіб соціальної характеристики героїв. Художнє зображення пластичного світу "товстих" і "худих".

  курсовая работа [33,2 K], добавлен 05.06.2009

 • Особливості творчості Нечуя-Левицького, майстерність відтворення картин селянського побуту. Характеристика героїв повісті, вкладання у їх характери тих рис народного характеру, якi вважав притаманними українцям. Зображення українського побуту і звичаїв.

  презентация [7,6 M], добавлен 20.12.2012

 • Коротка біографія російського письменника Ф.М. Достоєвського і аналіз його роботи над романом "Злочин і покарання". Опис сюжетної лінії твору. Характер Раскольнікова як головного героя роману. Відображення основних рис епохи і критика суспільства.

  презентация [9,2 M], добавлен 17.12.2012

 • Особливості реалізму Драйзера. Соціальні моделі жінок в романі "Сестра Керрі". Жіночі образи, що ввібрали в себе загальні якості американського національного характеру з його прагненням успіху та заможності. Соціально-психологічний аналіз Керрі.

  курсовая работа [21,8 K], добавлен 11.03.2011

 • Художня манера Чарльза Діккенса, перебільшення внутрішніх і зовнішніх рис героїв. Використання гіперболи в романі "Домбі і син". Майстерність розмовної характеристики персонажа. Закон контрасту і художньої аналогії. Своєрідність реалізму письменника.

  реферат [17,3 K], добавлен 24.04.2010

 • Розвиток дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття. Специфіка художнього творення дитячих образів у творах сучасних українських письменників. Становлення та розвиток характеру молодої відьми Тетяни. Богдан як образ сучасного лицаря в романі.

  дипломная работа [137,8 K], добавлен 13.06.2014

 • Художній образ, як відображення дійсності. Жанрові особливості роману. Побудова образної системи у творі письменника. Мовне втілення системи образів за допомогою лексичних засобів та численних прийомів. Аналіз та розкриття значення персонажів роману.

  курсовая работа [41,4 K], добавлен 13.05.2014

 • Доля Цао Сюециня. Роман "Сон у червоному теремі". Історія вивчення роману і пошуки можливих прототипів головних героїв. Образна система роману. Образ Баоюя, жіночі образи і їх значення в романі. Імена основних персонажів роману. Символіка імен та речей.

  курсовая работа [40,4 K], добавлен 05.02.2012

 • Поняття "транскультура" та його втілення у світовій та сіно-американській літературі. Транскультурація як тенденція глобалізації світу. Художня своєрідність роману Лі Ян Фо "When I was a boy in China" в контексті азіатсько-американської літератури.

  курсовая работа [62,5 K], добавлен 10.10.2014

 • Категорія художнього часу у світлі літературознавчих поглядів. Простір у структурі роману Дж. Оруелла "1984". Функція хронотопу у розвитку сюжету. Поняття просторового континууму. Своєрідність часових моделей і специфіка їх концептуалізації у романі.

  курсовая работа [165,6 K], добавлен 08.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.