Українська лексика у повістях Миколи Гоголя. Збірка "Вечори на хуторі поблизу Диканьки"

З’ясування ролі українізмів у повістях М.В. Гоголя, їх стилістичне, морфологічне, лексико-семантичне, фразеологічне і смислове навантаження; підходи до класифікації. Типи української лексики у творах Гоголя, їх спорідненість з полонізмами, фольклоризм.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 07.04.2013
Размер файла 76,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Українські слова вводяться лише час від часу, як нагадування про мовну характеристику розповідача, як посилююче місцевого колориту. Три роки після виходу «Вечорів» Гоголь писав М. Максимовичу щодо його переводів українських пісень на російську мову, підкреслюючи значення включення окремих українських слів в російську мову: «я сам...вряд ли бы уберегся от того, чтобы не влепить звонкое словцо в русскую речь, в простодушной уверенности, что его и другие также поймут. Помни, что твой перевод для русских, и потому все малороссийские обороты речи и конструкцию прочь!». В «Вечорах» Гоголь демократизує літературну мову, розширює її рамки, широко користуючись можливостями збагачення російської літературної мови українізмами.

Головне завдання, яке було поставлене Гоголем в «Вечорах», -- зближення літературної мови народним, на противагу тому розмежуванню мови літератури і мови загальнонародної, яке було так характерно для початкової пори російського романтизму. Гоголь сміливо зруйнував неприродну замкнутість літературної мови, знищив перегородки між нею і мовою народною. В «Вечорах» це ще підкреслено зверненням до української мови, яка в очах російського читача мала більш простонародний характер. Вживання українського говору найчастіше служить для комічної характеристики персонажів, придає побутової особливості. Не тільки український побутовий говір, але і інші форми мови служать Гоголю для характеристики персонажів, для створення мовного комізму.

Також, після опрацювання праць вчених і власних досліджень, можна зробити висновок, що українізми у творах Гоголя можна класифікувати на групи з точки зору різних підходів, а саме: морфологічного, стилістичного, лексико-семантичного.

Я вважаю,що Гоголя можна вважати повноцінним українським письменником. Адже народився на Україні, писав про Україну…та й душа його лежала до України, судячи з його листів до Максимовича, Жуковського, матері.

А взагалі, тема Гоголя і особливостей його творчості завжди залишатиметься невичерпною, з вкрапленнями таємничості, загадковості і містичності.

Список використаної літератури

1. Попович М.В. Микола Гоголь: Роман-есе. - К.- Молодь, 1989.

2. Т. Морозова. «Н.В. Гоголь и его повести», М. 1954 р.

3. Ю. Барабаш. Сковорода. Гоголь. Шевченко. Київ - 2005 р.

4. Н.В. Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород». Москва «Художественная література», 1982 р.

5. Є. Маланюк. «Гоголь - Ґоґоль». «Сорочинський ярмарок на Невському проспекті», упор. В. Агеєва,Факт, К., 2003 р.

6. Скуратовский В. Гоголь и Украина / Ренессанс.,2002.

7. Іжакевич Г.П. Питання рос.-укр. мовних зв'язків К., 1954 р.

8. А.Т. Лавриненко. «Про деякі українізми у творчості Гоголя та їх польські відповідники (порівняльно-історичний аспект)».

9. Зведений словник застарілих та маловживаних слів. - http://litopys/ kiev.ua.

10. Этимологический словарь русского языка, ред. Шанский Н.М., - Т.1. - М., 1963 - 1982 р.

11. Етимологічний словник української мови: у 7-ми т., ред.. Мельничук О.С. - Т. І-V. - К., 1982 - 2006.

12. Н.Л. Степанов. Н.В. Гоголь. Творческий путь, 2-е изд., М. 1959.

13. «Из воспоминаний матери Гоголя», «Современник», 1913, № 4, стр. 250.

14. А. И. Герцен, Собр. соч. в 30-ти томах, АН СССР, М. 1956, т. VII.

15. Карпенко А.І. О народности Н.В. Гоголя: художественный историзм писателя и его народные истоки [Текст] / А.П. Карпенко. - К.: Изд-во Киев. ун-та, 1973.

16. Гончар О. Про Миколу Гоголя: з щоденникових записів / О. Гончар // Культура і життя. - 2008.

17. Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Дитинство Гоголя, формування релігійності, роки в Ніжинській гімназії, містифікації. Таємниця смерті письменника. Фантастика в "Вечорах на хуторі біля Диканьки". Аспекти формування комічної творчості Гоголя. Демонологічні сюжети в комічному світлі.

  курсовая работа [49,0 K], добавлен 06.02.2013

 • Фантастика як жанр художньої літератури і літературний прийом. Фантастика у творчості Оскара Уайльда. Єдність фантастичного та реального як основа творчості Миколи Гоголя. Порівняльний аналіз фантастичних прийомів у творах Оскара Уайльда та Миколи Гоголя.

  курсовая работа [44,6 K], добавлен 20.05.2011

 • Творчество русского писателя Н.В. Гоголя. Знакомство Гоголя с Пушкиным и его друзьями. Мир мечты, сказки, поэзии в повестях из цикла "Вечера на хуторе близ Диканьки". Особенности жанра поэмы "Мертвые души". Своеобразие художественной манеры Гоголя.

  реферат [24,9 K], добавлен 18.06.2010

 • Традиційні підходи дослідників та критиків XX століття до вивчення творчості Гоголя. Основні напрями в сучасному гоголеведенні. Сучасні підходи і методи у вивченні життя і творчості російського письменника. Особливість релігійного світобачення Гоголя.

  реферат [35,1 K], добавлен 01.05.2009

 • Влияние фольклора на творчество Н.В. Гоголя. Источники фольклорных элементов в сборнике "Вечера на хуторе близ Диканьки" и повести "Вий". Изображение народной жизни в произведениях Гоголя. Формировавшие нравственных и художественных воззрений писателя.

  курсовая работа [87,0 K], добавлен 23.06.2011

 • Примеры карнавальной образности в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" Н.В. Гоголя. Анализ портрета героя в одной из "Петербургских повестей" Н.В. Гоголя ("Шинель"). Анализ интерьера одной из помещичьих усадеб, изображенных писателем в поэме "Мертвые души".

  контрольная работа [24,1 K], добавлен 17.12.2010

 • Спектр подходов исследователей XX века к творчеству Гоголя. Современные тенденции понимания Гоголя. Всплеск интереса к его творчеству Гоголя. Социально-идеологическое восприятие творчества. Рукописи Гоголя. Сказочные, фольклорные мотивы.

  реферат [35,7 K], добавлен 13.12.2006

 • Ознакомление с историко-теоретическим аспектом термина "украинизм" и его лингвокультурной ценностью. Изучение функционирования украинизмов в творчестве Н.В. Гоголя. Характеристика лексико-тематических групп украинизмов. Анализ их главных особенностей.

  дипломная работа [86,8 K], добавлен 17.07.2017

 • Творческий путь Николая Васильевича Гоголя, этапы его творчества. Место Петербургских повестей в творчестве Гоголя 30-х годов XIX ст. Художественный мир Гоголя, реализация фантастических мотивов в его Петербургских повестях на примере повести "Нос".

  реферат [35,9 K], добавлен 17.03.2013

 • Эволюция творчества Н.В. Гоголя как движение от романтизма к реализму. Художественные особенности "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Истоки романтического в Гоголевском произведении. Воспроизведение народных нравов, бытовых обычаев и поверий в книге.

  курсовая работа [36,7 K], добавлен 30.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.