Якуб Арбес як засновник чеської фантастики

Жанрові різновиди наукової фантастики. Традиції фантастики в європейських літературах. Вивчення художніх особливостей жанру романета. Розвиток фантастики у чеській літературі. Життєва і творча доля митця. Образний світ і художня своєрідність Арбеса.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 14.07.2014
Размер файла 50,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Чимось проміжним, перехідним від романето до соціально-психологічного роману став твір "Кандидати на існування" (1878). Зберігши принципи побудови інтригуючого, захоплюючого сюжету, характерні для романето, автор створив у "Кандидатах на існування" багатопланове і ширше оповідання, в якому соціальна дійсність стає основним змістом і предметом реалістичного зображення. Про це свідчить вже сама назва твору, герої якого лише безправні "кандидати на існування", позбавлені у чеському буржуазному суспільстві другої половини ХІХ століття громадянських прав, а також і людського права на щастя. Серед цих людей як сам оповідач, у якому легко вгадати автора з його сумним життєвим досвідом професійного журналіста, викинутого з журналу його власником, так і інші представники чеської демократичної інтелігенції. Сюжет твору, побудований цікаво і динамічно, дозволяє письменнику ненав'язливо, недидактично, але з великою силою переконливості показати крах і неминучість соціально-утопічних мрій, неможливість здійснення найсправедливіших і, здавалося б, реальних реформ на одному підприємстві, власник якого швидко позбавляється свої прекрасних мрій і починає ревно викачувати прибуток. Цікаво описані характери двох колишніх друзів, які стали ідейними, особистими, класовими ворогами: створені за допомогою контрасту, вони романтично однобічні, але психологічно переконливі.

Проблематика "Кандидатів на існування" розвивається і у романі із симптоматичною назвою "Сучасні упирі" (1878). Герої роману, батько і син, які зовсім втратили родинні почуття, керуються лише почуттями жорстокої конкуренції, зловтішні і байдужі до долі розореного суперника. У 80-ті роки Якуб Арбес велику серію романів, на кшталт "Людської комедії" Бальзака, в яких він хотів всебічно освітити соціальне і культурне життя Чехії ХІХ століття. Захоплений теоріями експериментального роману Золя, з прагненням зображувати життя з документальною точністю і науковим підґрунтям, Якуб Арбес виношував задум перш за все створити епопею життя і боротьби чеського пролетаріату 20-40-х років ХІХ століття, коли зароджувалася і міцніла його класова свідомість, загартовувалася у його перших сутичках з капіталом. На жаль, задум залишився незакінченим. У журналі "Квіти" вийшла частина першого задуманого роману "Епікурейці" (1880), яка в книжному виданні отримала назву "Штрайпудліхи" (1883) (так у чеській народній мові називались робітники-друкарі).

Подальші романи Я. Арбеса схожого типу ("Месія", 1883; "Ангел миру", 1889) відрізняються широким охопленням соціальних явищ, гострим критицизмом.

Вперше тримаючи в руках твори Якуба Арбеса, читач не може не оцінити його своєрідність і непересічне обдарування оповідача, його переконливий гуманізм, не може не розділити світлої віри в могутню силу людського розуму, в торжество миру і справедливості. [13,11-17]

Висновки

Вагомий внесок Якуба Арбеса полягає у запровадженні фантастичного жанру в чеській літературі - романето. Романето - це таємнича розповідь з загадкою. Інтрига не залишає твору до самого кінця, розв'язка є логічною і раціональною. Якщо поезія і романи письменника не здобули широкої популярності, то романето - це найкраща частина його творчості, що дала поштовх до розвитку фантастики у чеській літературі. Я. Арбес підіймає у своїх романето загальнолюдські проблеми, тому ці твори здатні зацікавити і схвилювати читачів і у наші дні.

Проаналізувавши твори Якуба Арбеса («Святий Ксаверій», «Мозок Ньютона», «Божевільний Іов», «Адвокат бідних»), виділяємо такі спільні риси:

а) за тематикою:

- тема трагічної долі людини, поставленої суспільством у тяжкі умови існування, які унеможливлюють належне застосування його здібностей, творчих можливостей («Святий Ксаверій», «Божевільний Іов», «Адвокат бідних»);

тема абсурдності війни («Мозок Ньютона»);

тема неоднозначності ставлення до досягнень прогресу («Мозок Ньютона»);

б) за проблематикою:

проблема загубленого таланту людини, що не знайшла свого гідного місця у суспільстві («Святий Ксаверій», «Божевільний Іов», «Адвокат бідних»);

проблема трагедійності кривавих війн («Мозок Ньютона»);

філософські проблеми буття.

Також було виокремлено наступні особливості творів:

усі романето об'єднує особлива композиція, що характерна для класичного детектива, - сюжетним стрижнем є таємниця небезпечного злочину або якась інша загадкова подія;

наприкінці твору методом логічного аналізу загадкові події знаходять своє раціональне пояснення;

наявність епіграфу, який готує читача до розуміння головної думки твору і пов'язаний з провідною темою книги;

детальні описи природи передають психологічний стан героїв;

образи героїв, як правило, романтично забарвлені, однобічні та однопланові у своїй одержимості будь-якою пристрастю;

розповідь ведеться від першої особи;

події в романето розгортаються у рідному місті письменника - Празі;

наскрізним мотивом романет є світла віра в могутню силу розуму, в торжество миру і справедливості;

велику роль у романето грає фатум.

У Якуба Арбеса багато послідовників, які у чеській сучасній фантастичній літературі продовжують традиції поєднання фантастичного і реалістичного у своїх творах, що є характерною особливістю романет Я. Арбеса. Це такі відомі письменники-фантасти, як Я. Вайсс, Й. Несвадба, О. Нефф, В. Парал.

Список використаної літератури

Генри Лайон Олди. Фантастическое допущение - Мир фантастики. Москва, - 1998.

Дубин Б.В. Рецензия: Цветан Тодоров "Введение в фантастическую литературу" // Дубин Б.В. Обращенный взгляд / Слово - письмо - литература: Очерки по социологии современной культуры. Москва, - 2001.

Жак Ле Гофф. Средневековый мир воображаемого. Москва, - 2001.

Зубакин Ю. Применение фантастических допущений в курсе «Развитие творческого воображения».

Зарицький О. Чарівний світ художньої фантастики. Київ, 2000.

6. Ковтун Е.Н. Вымысел и фантастика в литературе ХХ столетия. М., Высшая школа, 2008.

7. Кузнецова Р.Р. История чешской литературы. - М., 1987.

8. Лотман Ю. О принципах художественной фантастики. Москва, - 1970.

9. Осипов А. Библиография фантастики: Опыт историко-аналитической и методико-теоретической характеристики. М., 1990

10. Очерки истории чешской литературы XIX-XX веков. Москва, - 1963.

11. Палій О. Чеська проза 60-х років ХХ століття: Навчальний посібник. - Київ: Освіта України, 2008.

12. Роже Кайуа. В глубь фантастического / Пер. с фр. Наталии Кисловой. -- Санкт-Петербург, - 2006.

13. Якуб Арбес. Избранное. Санкт-Петербург, - 1979.

14. Харитонов Е. Фантастика вчера и сегодня. Москва, 1998.

15. Arne Novk, J.V. Novбk. Pшehlednй dмjiny literatury иeskй. Brno, - 1995.

16. Prщvodce po dмjinбch иeskй literatury. Praha, - 1976.

17. Jakub Arbes. Romaneta. Praha, - 2006.

18. Jakub Arbes. Divotvorci tonщ. Vydбnн prvnн. Praha, - 1959.

19. Jakub Arbes. Svatэ Xaverius. Newtonщv mozek. Praha, - 1973.

20. Jakub Arbes. Z vнru ћivota. Praha, - 1981.

21. Jakub Arbes. Povнdky. Praha, Mladб fronta, - 1977.

22. Neff O. Nco je jinak: Komentбшe k иeskй literбrnн fantastice. Praha, 1981.

23. Otakar Chaloupka. Pшiruиnн slovnнk иeskй literatury od poиatku do souиasnosti. Brno, - 2005.

24. Panorama иeskй literatury / Literбrnн dмjiny od poиatkщ do souиastnosti / Red. Lubomнr Machala, Eduard Petrщ. - Praha, 1994.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вивчення міфопоетичної сфери в українському літературознавстві останнього десятиліття. Поява жанру фентезі в сучасному літературному процесі. Жанрові різновиди раціональної фантастики. Письменники-фантасти довоєнного та післявоєнного періоду, їх твори.

  реферат [30,3 K], добавлен 11.01.2017

 • Ознайомлення із життям та творчістю видатного французького письменника Жюля Верна - основоположника наукової фантастики; створення автором багатотомної серії "Надзвичайні подорожі". Літературний аналіз пригодницького роману "П'ятнадцятирічний капітан".

  реферат [32,0 K], добавлен 13.05.2013

 • Сущность фантастики как жанра художественной литературы. Приемы, способы создания фантастического в тексте. Элементы фантастики на примерах произведений Э.Т.А. Гофмана, Г. Уэллса, Мэри Шелли "Франкенштейн", М.А. Булгакова "Дьяволиада" и "Собачье сердце".

  дипломная работа [105,0 K], добавлен 09.11.2012

 • Сущность и история фантастики как жанра художественной литературы, ее типы, жанры и формы. Приемы литературной местификации П. Мериме. Элементы фантастики в "таинственных повестях" И.С. Тургенева. Сравнительный анализ фантастичных миров писателей.

  курсовая работа [51,2 K], добавлен 02.04.2010

 • Определение понятия дискурса. Особенности дихотомии "дискурс-текст". Экстралингвистические и лингвистические характеристики научного дискурса (НД). Научная фантастика как жанр художественной литературы. Особенности перевода НД в жанре научной фантастики.

  дипломная работа [84,3 K], добавлен 29.07.2017

 • Синтез фантастики и реализма в "Шагреневой коже" Оноре де Бальзака. Элементы фантастики в "Портрете Дориана Грея" Оскара Уайльда. Параллели в образах героев. "Демон-искуситель" и "ангел-хранитель", Рафаэль де Валантен и Дориан Грей, Теодора и Сибилла.

  курсовая работа [57,1 K], добавлен 01.09.2011

 • Розвиток культурного та літературного процесу після Другої світової війни: розвиток інтелектуальної тенденції, наукової фантастики. Письменники, що розвивали самобутність національних літератур: Умберто Еко, Пауло Коельо, Мілан Кундера та Харукі Муракамі.

  презентация [1,7 M], добавлен 12.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.