Своєрідність гумору Марка Твена

Дослідження основних рис творчості Марка Твена, визначення своєрідності гумору в творах видатного письменника. Аналіз гумористичних оповідань. Дійсність через сприйняття простодушної людини. Гумор Марка Твена як взірець для письменників сучасності.

Рубрика Литература
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 15.12.2015
Размер файла 21,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"НАРОДНА УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ"

РЕФЕРАТ

з курсу "Історія зарубіжної літератури"

на тему: "Своєрідність гумору Марка Твена"

Виконала: студ. гр. РП-31

Ткаченко Ю.М.

Перевірив: к. філол. н., доц.

Помазан І.О.

Харків 2015

План

 • Вступ
 • 1. Загальна характеристика творчості Марка Твена
 • 2. Особливості гумору в творчості Марка Твена
 • Висновки
 • Список використаної літератури

Вступ

Світова література багата на відомих, талановитих, яскравих письменників, поетів, діячів. Кожен з них увійшов на довгі роки не лише в світову літературу, історію, а й в пам'ять та душі своїх читачів та прихильників.

В літературній спадщині кожної країни існують свої письменники - легенди. Найяскравішим представником американської літератури другої половини ХІХ століття є Марк Твен.

Марку Твену, безперечно, належить роль першовідкривача образу дитини в національній літературі Америки. З огляду на це можна зазначити про неабияку актуальність теми даного реферату, яка пов'язана з невгасаючим інтересом до цієї особистості та його творів.

Метою даного реферату є дослідження основних рис творчості Марка Твена, визначення своєрідності гумору в його творчості. Завдання та об'єкти дослідження прямо випливають з мети даного реферату.

Творчість письменника в різні часи досліджували: О. Є Осовський., О. О Несмілова., М.М. Бахтін, А.І. Старцев та інші.

1. Загальна характеристика творчості Марка Твена

Марк Твен (справжнє ім'я Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) - видатний американський письменник, сатирик, лектор. Як стверджував сам письменник, псевдонім ним було взято в честь річкової навігації (він був помічником лоцмана на річці Міссісіпі, а в той час так називали мінімальну глибину, необхідну для проходження річкових суден).

Книга Юрія Ракова "Слідами літературних героїв" оповідає, що Марка Твена вважають засновником національної американської літератури. По-перше, його повісті про Тома Сойєра та Гекльберрі Фінна написані на суто американському матеріалі: типове американське провінційне містечко, типові американські характери та проблеми. По-друге, привертає увагу мова творів - Марк Твен широко вживає у повісті мовлення певного прошарку американців.

Крім того, важливим досягненням Марка Твена є його вміння розкрити читачеві своєрідність американського гумору, яким пронизані сторінки повісті "Пригоди Тома Сойєра" [5,c.31].

Ясен Засурьський у праці "Марк Твен і його роль у розвитку американської реалістичної літератури" запевняє, що Марку Твену, безперечно, належить роль першовідкривача образу дитини в національній літературі Америки. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн стали символами невтримної дитячої спраги пригод, неприйняття моралі, нав'язуваної суспільством дорослих. Можна стверджувати, що творчість Марка Твена глибоко досліджена з точки зору її ідейно-художніх та літературних особливостей, проте недостатньо наукових праць, автори яких проводили глибокий аналіз лінгвостилістичних засобів творів Марка Твена, зокрема, "The Аdventures of Tom Sawyer", та розглядали семантичні поля у авторському дискурсі Марка Твена та їх вплив на відображення дитячої мовної картини світу [2, с.87].

марк твен гумор оповідання

У книзі "Основи теорії дискурсу" Михайла Макарова чітко вказано, що авторський дискурс є особливим сполученням ідей, концепцій творця, відображення його світогляду, образного бачення світу та мислення, взаємодія відтвореної реальності з істинною індивідуальністю автора, хоча розбіжність між наміром, задумом митця та результатом творчості є звичайним явищем в історії літератури [3,c.127]. Критичне дослідження цілеспрямованої роботи письменника над мовою твору, вивчення лексики відіграють не менш важливу роль, ніж висловлювання про творчість в листах, щоденниках та літературно-критичних статтях. Зміст твору втілюється в складному комплексі його елементів, в їхній системі. Значення твору не може розглядатися ізольовано від тієї дійсності, в якій він виник. На таких моментах в творчості Марка Твена наголошують тільки М.Л. Макаров, а ще й І.С. Шевченко [7,c.33].

Творчість Марка Твена є досить різноманітною. Його літературна спадщина становить більше 25 томів різноманітних жанрів: починаючи від нарисів, закінчуючи історичними романами.

2. Особливості гумору в творчості Марка Твена

У термінологічній енциклопедії Селиванової йдеться про те,що гумор в літературі - це різновид комічного, відображення смішного в життєвих ситуаціях і людських характерах; узагальнена назва творів, мета яких - розсмішити, викликати гарний настрій.

Досить часто поняття гумору в світовій літературі асоціюється з ім? ям Марка Твена. Підтвердження цьому можна знайти в ранніх його оповіданнях. В цих оповіданнях автор зміг передати не лише риси західного фольклору, а й атмосферу радісного західного життя. Вплив західного фольклору став визначальним чинником розвитку творчості М. Твена. Прикладом цього є його твір "Викрадення білого слона" (1882). Твір характеризується сплеском яскравого, насиченого, чудового та неочікуваного гумору, який виривається з творчих глибин свідомості автора.

Гумористичні оповідання Марка Твена начебто переносять читача в особливий світ, де життя буяє. Письменник наче визволяє приховану енергію життя, розкриваючи це через речі та людей. Твену, безперечно, подобається таке "кипіння" життя, безперервний сміх. Будь-що штучне або надумане викликають у письменника протест. Йому ненависні канони, штампи, догми [6,c.94].

Людмила Мішина у своїй праці "Принцип зображення дитини в повістях марка Твена" стверджувала, що у М. Твена існувало чітке уявлення про характер його творчої місії, як гумориста. Він чітко вірив, що "чисті гумористи не виживають", і якщо гуморист хоче, "щоб його твори жили вічно, то повинен вчити і проповідувати".

В оповідання М. Твена жаба "водить плечем, наче француз", карманий годинник віддає, як дідова зброя і змушують свого власника покласти на груди вату. Твори М. Твена характеризуються спостережливістю, гостротою поетичного бачення, проявляється увага до деталей з метою їх точного висвітлення. Наприклад, автор встигає помітити, що сердитий дід, який вривається в редакцію сільськогосподарської газети,і перед тим як пустити в справу палицю, ставить шляпу на підлогу та витягує з карману червону шовкову хустинку. Він бачить і дерев ?яний ящик з піском, і чугунну пічку з дверцятами, і костюм редактора, що датується "приблизно 1848 роком", і його "шевелюру", в яку енергійний діяч преси "в пошуках потрібного слова часто запускав руки в волосся". Реалістична переконливість цих спостережень, пластична випуклість твенівських замальовок не мають більше аналогів в американській літературі [4,c.49].

Марина Єлізарова запевняє нас, що однією з характерних рис Твена є повільна манера викладення розповіді. Так, в "Приборканні велосипеда" незначна подія в житті героя, яка не варта уваги, розростається до масштабів своєрідної "Іліади", в якій розкриваються всі перипетії, етапи, переходи.

Письменник особливо любить показувати дійсність через сприйняття простодушної людини, "простака", який бачить речі в їх справжньому вигляді, та в наївній манері розповідає про життєві враження. Цей прийом для Марка Твена має універсальне значення.

"Простак" є центральним героєм більшості розповідей автора. Твен створив таку маску, довірливої, не спокушеної людини, яка на кожному кроці потрапляє в безглузді ситуації. В своїй свідомості "простак" бачить все по - іншому, ніж інші люди. Саме тому М. Твен любить викладення від першої особи. (Наприклад, твір "Коли я служив секретарем", 1868 р.)

Уже в ранніх оповіданнях Твена "простак" був небезпечною фігурою "для американського способу життя". Його погляди проникали в приховані глибини суспільного життя США, стаючи, то невдалим претендентом на пост губернатора ("Як мене обирали в губернатори",1870 р.), то бідним працьовитим китайцем, який був пригнобленим в "країні свободи" ("Приятель Голдсміта знову в чужій країні", 1870), то несміливим співробітником американської преси ("Журналістика в Тенесі", 1869) [1,c.68].

Отже, такими характерними рисами можна охарактеризувати гумор в творчості талановитого письменника Марка Твена.

Висновки

Марк Твен досить швидко отримав славу першого гумориста Америки, яка з часом міцніла та розширювалась. Сам автор був переконаний, "щоб його твори жили вічно, то повинен вчити і проповідувати".

Мішина Л.А., Шевченко І.С., Раков Ю.Р., Єлізарова М.А. та інші вважають, що Марк Твен є засновником національної американської літератури. Його творчість - це неабиякий внесок в світову літературу. Засурьський Я.Н. запевняє, що Марку Твену належить роль першовідкривача образу дитини в національній літературі Америки.

Том Сойєр і Гекльберрі Фінн стали символами невтримної дитячої спраги пригод, неприйняття моралі, нав'язуваної суспільством дорослих. А гумор Марка Твена став взірцем для письменників сучасності.

Список використаної літератури

1. Елизарова М.А. История зарубежной литературы конца XIX - начала XX веков. - М: Просвещение, 1970. - 650 с.

2. Засурский Я.Н. Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. - М: Наука, 1987. - 238 с.

3. Макаров М.Л. Основы теории дискурса / М.Л. Макаров. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. - 280 с.

4. Мишина Л.А. Принцип изображения ребёнка в повестях Марка Твена. - Днепропетровск: Зоря, 1978. - 110 с.

5. Раков Ю.Р. По следам литературных героев. - М: Худ. литература, 1974. - 145 с.

6. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О.О. Селіванова. - Полтава: Довкілля-К, 2010. - 844 с.

7. Шевченко И.С. Дискурс как мыслекоммуникативное образование / И.С. Шевченко, Е.И. Морозова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. - 2003. - № 586. - 33 - 38 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Биография и становление жизненной и творческой позиции американского писателя Марка Твена. Неповторимый юмор в его произведениях: "Том Сойера", "Приключения Гекльберри Финна". Фантастика в романе М. Твена "Янки из Коннектикута при дворе короля Артура".

  реферат [25,7 K], добавлен 17.01.2008

 • Понятия гиперболы и сферы ее употребления. Классификация гипербол по способу их образования. Жанровая значимость стилистического приема гиперболы в рассказах американского классика. Жизненный путь Марка Твена. Основные характеристики творчества писателя.

  курсовая работа [56,7 K], добавлен 12.11.2014

 • Особенности формирования и развития образа Тома Сойера в дилогии Марка Твена. Прототипы главных героев произведения. Исследование влияния биографического факта на структуру произведений "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна".

  курсовая работа [65,6 K], добавлен 11.05.2013

 • Відомості про життєвий та творчий шлях Марка Кропивницького. Основні здобутки української драматургії другої половини ХІХ–початку ХХ ст. Дослідження творчої еволюції Кропивницького-драматурга. Аналіз домінантних тем, мотивів, проблем творчості митця.

  курсовая работа [57,5 K], добавлен 08.10.2014

 • Гумор як постійно діюча форма вияву комічного. Сатира як "одверто соціальний жанр" у літературі. Жанрова своєрідність творів Остапа Вишні. Засоби творення комічного у творах "Зенітка" та "Чухраїнці". Гумор та сатира у "Мисливських усмішках" Остапа Вишні.

  курсовая работа [54,9 K], добавлен 24.05.2010

 • Життя і творчість Остапа Вишні. Сатира та гумор у творчості українських письменників 20-30-х р. ХХ століття. Гострі проблеми сучасності крізь призму сміху Остапа Вишні. Цикл "Мисливські усмішки" як вищий прояв професіоналізму та таланту письменника.

  курсовая работа [73,7 K], добавлен 23.11.2010

 • Изучение детского произведения Марка Твена "Приключения Тома Сойера". Жизнь и приключения его литературных героев: Тома Сойера, Гекльберри Финна, Джо Гарпера, Бекки Тетчер и других. Описание маленького американского городка Ганнибал в известном романе.

  презентация [538,7 K], добавлен 12.01.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.