Публіцистика Івана Франка

Функції, властивості та завдання публіцистики. Розвиток української публіцистики. Публіцистична спадщина Івана Франка, значення публіцистики в його житті. Ідейно-політичні засади публіцистичної творчості. Використання метафор у публіцистичних текстах.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.01.2014
Размер файла 134,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Список використаної літератури

1. Баган О. Іван Франко і теперішнє становище нації. - Дрогобич, 1991; Жулинський М. "Признаюся, я ніколи не належав до вірних тої релігії. " // Час-Time. - 1996. - Ч.46-50; Лось Й. Іван Франко: місія публіциста // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25-27 вересня 1996 р.). - Львів, 1998 та ін.

2. Василенко М. Нам треба Франкової сили і волі // Франко І.Я. Мозаїка із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50-ти томах / Упорядники З.Т. Франко, М.Г. Василенко. - Львів: Каменяр, 2001. - С.427 - 429.

3. Возняк М. Матеріали до життєпису Франка (з додатком двох недрукованих його автобіографій). - Київ, 1927. - 65 с.

4. Гнатюк М. Іван Франко в літературно-естетичних концепціях його часу. - Львів, 1999.

5. Грицак Я.". Дух, що тіло рве до бою. ": Спроба політичного портрета Івана Франка. - Львів, 1990.

6. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко і його спільнота. - Київ: Критика, 2006. - 333 с.

7. Грицак Я.". Дух, що тіло рве до бою.". - Львів, 1990. - С.162.

8. Дей О.І. Революційно-демократична преса в Україні. - Київ, 1959.

9. Денисюк І. Франкознавство: здобутки, втрати, перспективи // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин. - С.16.

10. Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У двох томах, 3 книгах. - Т.1. - Львів, 2005.

11. Дмитрук В. Нарис з історії української журналістики ХІХ ст. - Львів, 1968.

12. Євшан М. Критика, літературознавство, естетика. - Київ, 1998.

13. Єфремов С.О. Історія українського письменства. - Київ, 1995.

14. Забужко О.С. Названа праця. - С.53.

15. Забужко О.С. Філософія української ідеї та європейський контекст. Франківський період. - К., 1992.

16. Здоровега В. У майстерні публіциста. - Львів, 1969; Прохоров С. Искусство публицистики. - М., 1990 та інші праці.

17. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. - Львів, 2004. - С.224.

18. Злупко С.: Джерела, стан вивчення, проблеми // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин. С.221-225.

19. Іван Франко: статті і матеріали // "Українське літературознавство", №11. - Львів 1970.

20. Іван Франко у спогадах сучасників. - Львів, 1956.

21. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: горизонти поетики. - Львів, 2004

22. Кононенко П.П. Українська література. Проблеми розвитку. - Київ, 1994.

23. Див., наприклад, Курганський І.П. Майстерність Франка - публіциста. - Львів, 1974; Нечиталюк М.Ф. Публіцистика Івана Франка (1875-1886): Семінарій. - Львів, 1972; Його ж. Оружием публіцистики: Вопросы истории, проблематики, идеологической функции, мастерства публицистики Ивана Франко. - Львов, 1981; Відповідні розділи інших монографій, численні статті у збірниках, науковій періодиці.

24. Лавріненко Ю. Дещо до еволюції світогляду і політичної думки Івана Франка. Нотатки і спостереження // Збірник "Української літературної газети". - Мюнхен, 1957; Винар Л. Історичні праці Івана Франка // Там само.

25. Маковей О. Ювілей 25-літньої літературної діяльності Івана Франка. - Львів, 1898. - 35 с.

26. Мочулинський М. З останніх десятиліть життя Франка (1896-1916). Спогади і причинки. - Київ, 1928. - 284 с

27. Маланюк Євген. Книга спостережень. - К., 1995. - С.67.

28. Маляренко Л.Л. Іван Франко - редактор. - Львів, 1970.

29. Нечиталюк М. Зачинатель теорії публіцистики. Деякі питання теорії публіцистики в інтерпретації Івана Франка // Збірник праць кафедри української преси. - Вип.3. - Львів, 2000. - С.211-219.

30. Пахльовська О. Творчість Івана Франка як модель культурно-національної стратегії // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин. - С.24.

31. Різун В., Трачук Т. Нариси з історії та теорії українського літературознавства: Монографія. - К., 2005.

32. Спогади про Івана Франка. - Київ, 1981.

33. Тихолаз Б. Eros versus Tanatos (філософський код "Зів'ялого листя"). - Львів, 2005.

34. Томалюк Н. Теорія і методика журналістської творчості: Підручник. - Львів, 2007.

35. Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. - Т.37.

36. Франко І. Лист до О.М. Рошкевич. Львів, 6 квітня 1879 р. // Зібрання творів: У 50 т. - Київ: Наукова думка, 1986. - Т.48. Листи (1874-1885).

37. Франко-Клочко А. Рукописи І. Франка в Канаді. - Вінніпег, 1957.

Франко І. Зібрання творів: У 50 т. - К., 1976-1986.

38. Франко І. Зібрання творів: у 50т. - К., 1976-1986.

39. Франко І. Літературно-критичні статті. - Київ, 1950.

40. Шлемкевич М. Новочасна потуга (ідеї до філософії публіцистики) // Верхи життя і творчості. - Нью-Йорк; Торонто. - Т.5. - С.111-112.

41. Якимович Б. Книга, просвіта, нація: видавнича діяльність Івана Франка у 70 - 80-х рр. ХІХ ст. - Львів, 1996.

42. Яцків М. Іван Франко. В 40-ву річницю письменницької праці. - Нью-Йорк, 1913.

43. Франко І.Я. Дещо про себе самого // Іван Франко. Літературно-критичні статті. - К.: Держ. вид-во худ. літ-ри, 1950. - С.215-220.

44. Франко І.Я. Зібрання творів: у 50-ти т. / Іван Франко. - К.: Наук. думка, 1980-1986.

- Т.26. - К.: Наук. думка, 1980. - С.74-93.

- Т.27. - К.: Наук. думка, 1980. - С.355-365.

- Т.45. - К.: Наук. думка, 1986. - С.24-41, 44-56, 76-165, 204-221, 272-285, 300-464.

- Т.46, кн.1 - К.: Наук. думка, 1986. - С.66-78.

- Т.46, кн.2. - К.: Наук. думка, 1986. - С.258-280, 302-316.

- Т.48. - К.: Наук. думка, 1986. - С.109-119.

45. Франко І.Я. Українські партії в Г аличині // Іван Франко. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори. - К.: Держ. вид-во політ. літ. УРСР, 1956. - С.286-307.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вивчення біографії Олеся Гончара - визначного українського письменника, політичного та громадського діяча, духовного лідера української нації. Аналіз його письменницької публіцистики і рецензій. Нарис - як жанрова форма публіцистики Олеся Гончара.

  реферат [32,2 K], добавлен 28.11.2010

 • Короткий нарис життя та творчості відомого українського письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Роль Франка в формуванні національної культурної свідомості народу. Філософські та естетичні погляди письменника.

  курсовая работа [95,8 K], добавлен 18.10.2009

 • Вплив видатного українського письменника Івана Франка на розвиток літературно-мовного процесу. Теоретичні та методологічні засади дослідження метафори й метонімії. Метафора та метонімія як засоби змалювання Івана Вишенського в однойменній поемі І. Франка.

  курсовая работа [65,0 K], добавлен 24.07.2011

 • Ранні роки Івана Франка. Шкільна та самостійна освіта. Перші літературні твори. Арешт письменника за звинуваченням у належності до таємного соціалістичного товариства. Періоди творчості Франка. Останнє десятиліття життя. Творча спадщина: поезія та проза.

  презентация [2,6 M], добавлен 18.04.2013

 • Дослідження творчості Івана Дзюби, видатного українського публіциста та громадського діяча, аналіз сфери його публіцистичної діяльності. Праця "Інтернаціоналізм чи русифікація?" як ідейна опора для борців за духовну і політичну незалежність України.

  курсовая работа [46,5 K], добавлен 30.10.2010

 • Життєві віхи життя Івана Франка. Документи до історії докторату Івана Франка. Життєпис письменника. Біографія Івана Франко. Пробудження національної гідності та поступ до омріяної незалежності. Відповідальність перед майбутніми поколіннями.

  реферат [358,9 K], добавлен 21.10.2006

 • Український народ в особі Івана Франка має найвищий творчий злет своєї інтелектуальної культури. Філософський світогляд І. Франка. Позитивізм у соціальній філософії І. Франка. Проблема суспільного прогресу в працях І. Франка.

  курсовая работа [40,3 K], добавлен 17.09.2007

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.