Індивідуально-авторська картина світу

Поняття "мовна картина світу". Способи мовної реалізації концептуального простору в "Тригрошовому романі" Б. Брехта. Концептосфера художнього тексту. Семантична структура бінарних опозицій. Брехтівське художнє моделювання дійсності. Основний пафос роману.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2014
Размер файла 423,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Часто в тексті роману можна зустріти роздуми містера Пічема, де він мотивує свою діяльність тим, що має доньку: Wenn ich das Kind nicht hдtte, wьrde ich keine Minute lдnger dieses Hundeleben fьhren. Та «люблячий татусь» в інтересах своєї комерції торгує донькою, штовхаючи її в ліжко до бридкого розпусника: Ich komme ins Zuchthaus, meine Tochter bringt mich ins Zuchthaus!... Meine Tochter trank Milch literweise, Vollmilch! Sie sah nur Fьrsorge und Freundlichkeit. Sie lernte Klavierspielen! Jetzt, ein einziges Mal, verlange ich etwas von ihr, sie soll einen tьchtigen Geschдftsmann heiraten, einen Mann mit Prinzipien, der sie auf Hдnden tragen wird! Er wird mich ins Zuchthaus bringen, weil ich ihretwegen ein Geschдft gemacht habe, von dem ich nichts verstehe, einzig um ihr eine Mitgift zu verschaffen! [112]

Саркастично Брехт змальовує сцену, де містер Пічем підраховує скільки він міг би втратити, не було б у нього доньки: Auf dem Klosett hatte er auf einem kleinen Zettel nachgerechnet, was er ohne Polly verlieren wьrde. [98]

Зять пана Пічема - Мекхіт, раніше званий пан Бекет, у кримінальному світі знаний по прізвиську Ніж - власник розгалуженої сітки так званих д-лавок, де товари продаються по цінах закупівлі. Товари такі дешеві, тому що вони крадені, Мек - виявляється монополістом у сфері кримінального бізнесу, під його керівництвом стоять всі лондонські бандити, грабіжники. В кінці роману від досягає своєї цілі, адже розуміє, що всі сходинки комерції, що ведуть до збагачення, брудні та заплямовані кров'ю, що банкір вартий грабіжника, але банкір стоїть вище, тому бути їм вигідніше: Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Grьndung einer Bank? Was, mein lieber Grooch, ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes?[228]

Ніж - вуличний грабіжник у минулому відчуває дискомфорт у колі людей «вищого світу»: Dabei ekelt mich, den einstigen StraЯenrдuber, dieses Gefeilschte wirklich an! Da sitze ich dann und schlage mich um Prozente herum. Warum nehme ich nicht einfach mein Messer und renne es ihnen in den Leib, wenn sie mir nicht das ablassen wollen, was ich haben will. [358] На ньому не одне вбивство, його руки в крові, він жорстокий бандит, який вміло приховує своє істинне нутро під виглядом поважного пана: Herr Becket war ein untersetzter, stдmmiger Vierziger mit einem Kopf wie ein Rettich. Er trug geknцpfte Gamaschen auf den Schuhen und einen sonderbar dicken Stock, den er kaum aus den groЯen Hдnden lieЯ.[27] Автор протиставляє зовнішність героя до його внутрішнього світу. Брехт глузливо додає до образу Мека ціпок, який вказує на приналежність до інтелігентних кругів, та саркастично змальовує зовнішність Мекхіта у якого голова у формі редиски.

Викриття його справжнього цинічого «я» відбулось під час роздумів Мека про майбутнього сина, де відграла роль не батьківської любові, а можливість передати справу довіреній особі: Ich werde ihn an der kleinen Hand nehmen und ihm erzдhlen, wie man einen Konzern leitet… Wenn man dir deinen Brei vom Teller stehlen will, dann schlage zu mit deinem Lцffel, und zwar so oft wie, bis er es begreift… [165] та під час суду: Herr Macheath, einer unserer bekanntesten Geschдftsleute, insgeheim gar kein Geschдftsmann, sondern ein Verbrecher ist, ein Mцrder! [260]

Дружина Мека - Поллі - ідеал чистоти та невинності для всіх. Її порівнюють з персиком Pfirsich, тому що вона була приваблива та мала красиву шкіру. Парадоксальним являється той факт, що вона сама ніколи не бачила власного тіла. Кокс, порівнював її із чистим джерелом, який може зцілити: Er spьre einen ihn selbst ьberraschenden Durst nach Reihneit. Polly sei nun einmal dieses Idol fьr ihn. Sie erscheine ihm wie ein klarer Brunnen. [115] Та Поллі не є насправді такою невинною, її звабив молодий розпусник. А коли вона дізнається, що вагітна -- шукає шляхів як позбутися дитини.

Тут, ми знайомимось із лікарем-гінекологом, моралістом та законником, який тримає підпільний абортарій і зустрічає своїх клієнток промовами, в яких непомітно чергуючись зустрічаються натяки на священні принципи релігії, моралі, строгість поліцейських правил і на 15 фунтів, які клієнтка має не зaбути принести з собою, коли з'явиться на операцію: Gnдdige Frau, ich darf sie wohl darauf aufmerksam machen, daЯ das sie vorhaben, nicht mit dem Gesetz in Einklang steht. Er handhabte seine Stimme so, daЯ der erwдhnte Einklang eine Art Sphдrenmusik wurde. Aber Frau Peachem unterbrach ihn trocken mit: Ja ich weiЯ, es kostet fьnfzehn Pfund. [286] Поллі перетворюється із невинної дівчини на справжнього ділка комерційної хватки, яка вміло керую справами чоловіка, допоки той у в'язниці.

Одним із центральних персонажей є солдат Фьюкумбі, навколо якого розгортаються події в романі, який починається і закінчується сценами з його участю. Незважаючи на те, що він жебрак, без покрівлі над головою, він вихований в повазі до дисципліни. Він допомогає Поллі шукати лікаря, та разом з тим роздумує про те, що життя священне: Hat nicht die Kirche zur heilig erklдrt? Es ist nur gut, daЯ das Abtreiben Geld kostet! Da gдbe es kein Aufhalten mehr…[74] Виникає парадокс: солдат, який вбиває на війні, турбується, про ще не народжене маля. Cаме через стан солдата розкривається огидність суспільства, в якому герої війни знаходяться у безвихідному положенні і мусять жебракувати: Er kam aber doch immer mehr herunter und versank in dem endlosen Zug der Elenden, die der Hunger Tag und Nacht durch die Strassen der Hauptstadt der Welt spьlt, а справжня дерев'яна нога розцінюється як щастя: Er hatte Glьck gehabt. Er besaЯ, was nicht jeder hier von sich sagen konnte, ein echtes Holzbein und das genьgte, ihm ein Engagement zu verschaffen. [17]

Не дивно, що автор вибирає саме цього солдата для звершення суду над торговцями та комерсантами. Тим самим пророче заявляючи про те, що такий суспільний лад із здичавілими нормами моралі не має права для існування. В кінці роману автор знову дивує читача несподіваним розвитком подій: солдата вішають під оплески купців, комерсантів, жебраків, показуючи, що таке суспільство не пробачить супротиву.

ВИСНОВОК

світ мовний картина брехт

Як літературознавче явище текст вивчався вже за часів античності, але його активне дослідження як лінгвістичного і навіть семіотичного феномена розпочалося лише у 1970-ті роки. Дослідження Р.О. Будагова та О.І. Москальскої в Радянському Союзі, П. Гартманна в Німеччині, Холлідея в Англії та ін. започаткували нову філологічну науку - лінгвістику тексту і спровокували справжню лавину текстоцентрових досліджень.

Теорія тексту склалася як наукова дисципліна у другій половині ХХ ст. на перетині низки наук - інформатики, психології, лінгвістики, риторики, прагматики, семіотики, герменевтики, соціології. Незважаючи на велику кількість міждисциплінарних перетинів, на сьогодні теорія тексту має свій власний онтологічний статус. Теорія тексту охоплює будь-які знакові послідовності, однак її основним об'єктом є текст вербальний, тому при характеристиці та описі тексту важливі лінгвістичні дані.

На сьогодні текст як об'єкт вивчення приваблює спеціалістів різних галузей знань та, в першу чергу, лінгвістів, які зосереджують свою увагу на функціонально-комунікативних якостях мови. Поняття «текст» ще не отримало єдиного та чіткого визначення, тому ще надто важко звести це поняття до категорій мовного плану через його багатоаспектність. Текст визначається як інформаційний простір, як мовний твір, як знакова послідовність і таке інше. У філології під текстом розуміється послідовність вербальних знаків. Якщо розглядати текст у системі узагальнених функціональних категорій, він класифікується як найвища комунікативна одиниця. Згідно думки М.М. Бахтіна, текст як знаковий комплекс відноситься до висловлювання та має ті ж самі ознаки. Ю.М. Лотман розвинув теорію М.М. Бахтіна та виділив у тексті риси інтелектуальної особи, тобто наділив текст рисами людини та знайшов можливість ототожнити два явища - людину і текст. Ю.М. Лотман визначав текст як «складний пристрій, який зберігає різноманітні коди, здатний трансформувати отримані повідомлення та породжувати нові, як трансформаційний генератор, що володіє рисами інтелектуальної особи».

За визначенням лінгвістичного структура тексту - це внутрішня організація тексту, характер взаємин між його частинами . При вживанні слова структура осмислення об'єкта йде в напрямку від цілісності об'єкта до його частин. Виявити структуру тексту - значить виділити його частини і визначити способи, за допомогою яких вони вступають у взаємини. Слово структура говорить про властивість складного об'єкта розчленовувати єдине ціле на взаємопов'язані частини.

Результатом аналізу текстів з цієї точки зору стало виявлення різних форм контекстно-варіативного членування тексту І.Р. Гальперіним, актуалізація фонового-релятивного, сюжетного-референтного та авторського планів тексту В.М. Мещеряковим, моделювання текстових графів A.M. Сохор і т. д.

Такі якості тексту як інформаційна та структурна єдність та функціонально завершене мовленнєве ціле дають можливість визначити досить чіткі закономірності текстотворення. Цілісність і зв'язність - основні конструктивні ознаки тексту - відображають змістовну і структурну сутність тексту. Розрізняють такі типи зв'язаності тексту:

1. Функціональна - полягає у функціональній взаємодії значень слів і словосполучень тексту;

2. Структурна - забезпечується наявністю тема - рематичних зв'язків у тексті;

3. Семантична - забезпечується єдністю теми і мікротеми.

Текст реалізує структуровано представлену діяльність, а структура діяльності передбачає наявність суб'єкта, об'єкта, власне процесу, мети, засобів і результату. Ці компоненти структури діяльності відображаються в різних показниках тексту: змістовно-структурних, функціональних, комунікативних.

Текст має свою мікро- і макро семантику, мікро- і макроструктуру . Семантика тексту обумовлена комунікативним завданням передачі інформації; структура тексту визначається особливостями внутрішньої організації одиниць тексту і закономірностями взаємозв'язку цих одиниць в рамках тексту як цілісного повідомлення.

Вивчення змістовної структури такого складного й багатопланового явища як текст неможливо без урахування його семантичного та інформативного аспектів. Надзвичайно важливим поняттям для осмислення структури тексту є інформативність, що розуміється як кількість «непередбачуваного», що міститься в повідомленні , або міра того нового , що дане повідомлення містить для одержувача. Саме завдяки інформації, закладеної в тексті, стає можливою реалізація певної комунікативної задачі.

Семантична структура тексту трактується в сучасній лінгвістичній літературі неоднозначно. Структуру змісту тексту можна визначити як сукупність денотатів, пов'язаних предметними відносинами в цілісний семантичний комплекс, який є моделлю ситуації, що задається мовними засобами даного тексту. Таким чином, очевидно, що в тексті семантична структура корелює з інформативною; не випадково в останні роки характер і види співвідношення між інформативною і семантичною структурою тексту є предметом розгляду в роботах багатьох лінгвістів.

Існуючі методи відображення семантичної структури тексту відрізняються різноманітністю підходів і ґрунтуються на розгляді особливостей функціонування в тексті мовного знака і розумінні тексту як упорядкованого семантичного простору, з якого виділяють інформаційний інваріант значення. В якості одиниці семантичної структури дослідники приймають семантичну ознаку або номінацію. Ряд дослідників відзначають, що в семантичній структурі тексту виділяється певна система номінацій, що обумовлена спочатку заданою темою. Номінації утворюють номінаційні ланцюжки, сукупність яких представляє текстову ізотопію або семантичну сітку. Таким чином, семантична структура може бути розглянута як план вираження змістовного аспекту тексту на лексичному рівні. Зі сказаного вище випливає, що в основі вивчення семантичного аспекту тексту повинен лежати аналіз лексичних одиниць, що входять до складу тексту, аналіз характеру їх взаємодії при створенні загального змісту тексту. На думку І.В. Арнодьд повторювані у тексті значення є найбільш суттєвими для розкриття семантики цілого тексту, так як лейтмотивні слова в тексті розподіляються за тематичними полями, які в свою чергу взаємодіючи між собою, утворюють семантичну структуру тексту.

Смислову єдність тексту й здатність його функціонувати в якості цілісного комунікативного утворення визначають імпліцитні зв'язки, що мають семантичний характер. Текстовий зміст ? це інтеграція конкретних значень, яка не зводиться до суми складових його окремих елементів. Специфіка самого процесу формування семантики комунікативної одиниці, представляє собою не арифметичне складання значень її компонентів, а їх складна взаємодія. Семантична структура тексту співвідноситься з позамовною ситуацією і тим самим є відображенням дійсності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Алексєєва Н.О. Епітет у контексті індивідуальної мовотворчості// Вивчаємо українську мову і літературу. - 2007. - №12. - 83с.

2. Антонич Б.-І. Поезія. - К.: Радянський письменник, 2009. - 433с.

3. Антонів О. Особливості субстантиватів у системі богословської лексики// Християнство й українська мова: Матеріали наукової конференції. - К.: КНУ, 2010. - С.111-119.

4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. - М.: Дело, 1962. - 423с.

5. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура мови. - Львів: Світ, 2010. - 354с.

6. Бабій І.М. Семантика, структура та стилістичні функції назв кольорів у сучасній українській мові (на матеріалі малої прози В. Стефаника, М. Коцюбинського, М. Хвильового): Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.02 / НАН України, Ін-т укр. мови. - К., 2007. - 21 с.

7. Бабій І.М. Семантико-граматична природа прикметників зі значенням кольору у прозовій мові//Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Сер. Мовознавство. - Тернопіль, 2004.- Вип.2(12).- С.6-12.

8. Бабій І.М. Емоційно-експресивна роль колірних епітетів у прозовій мові// Українська мова і література: історія, сучасний стан, перспективи розвитку. - Тернопіль: Збруч, 2009. - С.246-250.

9. Бабій І.М Мовні засоби і способи вираження кольору у сучасній українській мові// Наукові записки ТДПУ, серія Мовознавство. - 2003. - вип. 2 (10). - с.82-85.

10. Бандура О.М. Теорія літератури. - К.:Радянська школа, 2009. - 283с.

11. Безпечний І. Теорія літератури. - Торонто, Канада: Молода Україна, 2011. - 304с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.