Магічний реалізм у творах Г. Маркеса на прикладі роману "100 років самотності"

Становлення латиноамериканської літератури і поява магічного реалізму як напрямку в літературі. Риси магічного реалізму, специфіка творів, в яких він використовується. "Сто років самотності" - яскравий приклад композиційної специфіки творчості Г. Маркеса.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 30.11.2015
Размер файла 53,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

на тему:

«Магічний реалізм у творах Г. Маркеса на прикладі роману «100 років самотності»

Зміст

Вступ

Розділ I. Магічний реалізм та його віддзеркалення в латиноамериканській літературі

1.1 Становлення латиноамериканської літератури і передумови появи магічного реалізму як специфічного напрямку в літературі

1.2 Характерні риси магічного реалізму та специфіка творів, в яких він використовується

1.3 Життєвий та творчий шлях Габріеля Гарсіа Маркеса

Розділ ІІ. Магічний реалізм в романі Габріеля Гарсіа Маркеса «Сто років самотності»

2.1 Риси «магічного реалізму» в романі Габріеля Гарсіа Маркеса «Сто років самотності»

2.2 «Сто років самотності» - яскравий приклад композиційної специфіки творчості Г. Маркеса

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Латиноамериканська література - література народів Латинської Америки, для яких характерні спільність історичного шляху (колонізація після вторгнення європейців і звільнення більшості з них після скидання колоніалізму в 19 ст.) і загальні риси соціального життя. Для більшості латиноамериканських країн характерна також спільність мови - іспанського, і звідси - вплив іспанської культурної спадщини. Частково має місце, окрім цього, португальський вплив, як в Бразилії, і французьке, як на Гаїті, що позначилося також на мові. Складність культурних процесів, що відбуваються в Латинській Америці, полягає в трудності самоідентифікації як окремих народів, так і всього регіону в цілому.

З огляду на вищесказане, ми обрали тему нашої курсової роботи, яка звучить: «Магічний реалізм у творах Г. Маркеса на прикладі роману «100 років самотності».

У даній роботі ми у загальних рисах розглянемо літературу латиноамериканського культурного регіону, зокрема творчість Габріеля Гарсіа Маркеса як одного із найвизначніших її представників, і більш конкретно роман «Сто років самотності».

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що все більше сучасних письменників звертаються у написанні своїх робіт до літературного напрямку, який називається «магічний реалізм». Дана літературна течія яскраво відображає прагнення людей виділити свій індивідуальний стиль письма та нестандартним шляхом виразити своє світобачення.

Метою нашої курсової роботи є дослідити магічний реалізм, його становлення в латиноамериканській літературі та віддзеркалення у романі Гарсіа Маркеса «Сто років самотності».

Для досягнення поставленої мети нами були визначені наступні завдання роботи:

- Дати загальну характеристику літератури Латинської Америки;

- Розглянути специфічні ричи магічного реалізму в літературі;

- Дослідити творчість Габріеля Гарсіа Маркеса;

- Проаналізувати роман «Сто років самотності» та визначити риси магічного реалізму, які притаманні даному твору.

Об'єктом курсової роботи виступає літературний напрямок «магічний реалізм».

Предметом дослідження є функціонування засобів магічного реалізму в романі Г. Маркеса «Сто років самотності».

Практична цінність дослідження полягає в тому, що результати роботи можуть знайти застосування у розв'язанні актуальних літературознавчих проблем.

Робота складається із вступу, двох розділів, висновків і списку використаної літератури.

Розділ I. Магічний реалізм та його віддзеркалення в латиноамериканській літературі

1.1 Становлення латиноамериканської літератури і передумови появи магічного реалізму як специфічного напрямку в літературі

Літературу Латинської Америки ми можемо розділити на кілька основних періодів: література доколумбового періоду; Література епохи конкісти (1492-1600); Розквіт колоніальної літератури (1600-1808); Література ХІХ ст.; Модернізм (остання чверть ХІХ ст. - 1910рр.); Література ХХ ст.

Розглянемо їх більш докладно.

Література доколумбова періоду. Культура народів доколумбової Америки із-за різного рівня їх розвитку була вельми неоднорідна. Якщо народи, що населяли Карібську область і Амазонію, не мали писемності і збереглися тільки їх усні перекази, то високорозвинуті цивілізації інків, майя і ацтеків залишили пам'ятники писемності, вельми різноманітні по жанрах. Це і міфологічний і історичний епос, поетичні твори на тему військової доблесті, філософська і любовна лірика, драматургічні твори і прозаїчні оповідання.

Серед епічних творів, створених ацтеками, виділяється епос, що частково зберігся, про культурного героя Кетцалькоатле, який створив людей і дав їм маїс. У одному з фрагментів Кетцалькоатль спускається в царство мертвих, щоб добути кости мертвяків, з яких винні вирости нові покоління. Крім того, збереглися численні поетичні твори ацтеків: гімнічна поезія і що відрізняється різноманіттям сюжетів лірична поезія, для якої характерні добре розроблена символіка образів (ягуар - ніч, орел - сонце, пір'я кетцаля (голублячи) - багатство і краса). Більшість цих творів анонімні.

Література епохи конкісти (1492-1600). Почало літературі конкісти, тобто комплексу текстів, присвячених завоюванню нового континенту, поклав мореплавець Христофор Колумб (між 1436 і 1451-1505 або 1506), чий лист від 14 лютого 1493, адресований королівському секретареві, містить звіт про його першу подорож (у тих, що численних збереглися, на відміну від оригіналу, копіях листа деталі не завжди співпадають). Мандрівник оповідає про відкриті ним землі, пише про те, як виглядають індійці і які їх звичаї. При цьому новий континент показаний у вигляді «земного Раю», а його мешканці сильно ідеалізуються. Також не зберігся і документ, що умовно позначається в літературі як Щоденник, про зміст якого можна судити на підставі Історії адмірала Христофора Колумба (1571), книги Ернана Колону, сина мандрівника, а також Історії Індій хроніста Бартоломе де Лас Касаса.

У творі лінгвіста, етнографа, історика і богослова Бернардіно де Саагуна (1550-1590) Загальна історія віщої Нової Іспанії (опубл. у 1829-1831) ясно і точно викладені відомості про міфологію, астрологію, релігійні свята і звичаї індійців, розказано про державний пристрій, приділена увага місцевою твариною, рослинам і мінералам, а також історії конкісти [2; c. 123-125].

Іспанський історик і домініканський чернець Бартоломе де Лас Касас (1474-1566) також на власному досвіді був добре знайомий з історією освоєння нових земель - як капелан загону конквістадора Дієго Веласькеса де Куельяра він брав участь в підкоренні Куби. У вигляді винагороди за участь в цій експедиції отримав екомьенду, величезний земельний наділ разом з його мешканцями. Незабаром він почав проповідувати серед індійців, що жили там. Апологетична історія Індій, яку він почав в 1527 (опубл. у 1909), Найкоротше повідомлення про руйнування Індій (1552) і головна його праця Історія Індій (опубл. у 1875-1876) - це твори, де розповідається про історію конкісти, причому автор незмінно стоїть на стороні індійців, що поневолили і принижених. Гострота і безаппеляционность думок такі, що, згідно розпорядженню автора, Історії Індій не повинна була публікуватися до його смерті.

Особливий інтерес представляють п'ять «донесень», посланих конкістадором Фернаном Кортесом (1485-1547) імператорові Карлу V. У цих своєрідних звітах (перший лист втрачений, три опубл. у 1520-х, останнє в 1842) розповідається про побачений під час завоювання Центральної Мексики, про захоплення територій поряд із столицею держави ацтеків Теночтітлан і поході до Гондурасу. У цих документах помітний вплив рицарського роману (діяння конквістадорів і їх етична зовнішність представлені як діяння лицарів з їх рицарським кодексом), при цьому автор розглядає скорених індійців як дітей, яким потрібне заступництво і захист, що, на його думку, може забезпечити тільки сильну державу, очолювану ідеальним правителем). Донесення, що відрізняються високими літературними достоїнствами і виразними деталями, неодноразово були використані латиноамериканськими авторами як джерело художніх тим і образів.

У чомусь схоже з цими «донесеннями» і Лист королеві дону Мануелу (1500), адресоване монархові Португалії, автор якого Перу Ваз ді Камінья супроводжував під час експедиції адмірала Педру Алваріша Кабрала, що відкрив Бразилію.

Перуанський хроніст Філіпе Гуаман Пома де Айяла (1526 або 1554-1615), залишив єдиний твір - Перша нова хроніка і добре правління, над якою він трудився протягом сорока років. Робота, виявлена тільки в 1908, представляє іспанський текст, але з вкрапленнями на мові кечуа, причому половину рукопису займають малюнки з підписами (унікальні зразки піктографії). Цей автор, за походженням індієць, що прийняв католицтво і що знаходився якийсь час на іспанській службі, розглядає конкісту як справедливе діяння: зусиллями конкістадорів індійці повертаються на праведний шлях, втрачений ними за часів інкського правління (слід зазначити, що автор належав до царственого роду Яровільков, який інків відтіснили на другий план), і та, що християнізує сприяє такому поверненню. Геноцид проти індійців хроніст вважає несправедливим. Строката по складу хроніка, що увібрала і переказ, і автобіографічні мотиви, і спогади, і сатиричні пасажі, містить ідеї соціального перевлаштування [2, c. 230].

Інший перуанський хроніст Інка Гарсиласо де ла Вега (бл. 1539-бл. 1616), метис (його мати була інкськой принцесою, отець - високородним іспанським дворянином), европейськи освічена людина, що проте відмінно знав історію і культуру індійців, прославилася як автор твору Справжні коментарі, які оповідають про походження Інків, правителів Перу, про їх вірування, закони і правління в час війни і час миру, про їх життя і перемоги, про все, чим була ця імперія і республіка до приходу іспанців (1609), друга частина якого вийшла в світ під назвою Загальна історія Перу (опубл. у 1617). Автор, що використав як архівні документи, так і усні розповіді жерців, вважаючи, що індійці і іспанці рівні перед Богом і засуджуючи жахи конкісти, при цьому стверджує, що сама конкіста, що несе корінному населенню християнство, є для них благом, хоча культура і звичаї інків також звеличилися автором. Це твір, як вважають деякі дослідники, вплинув на Т.Кампанеллу, М.Монтеня і французьких просвітителів. Серед інших робіт того ж автора переклад Діалогів про любов Леона Ебрео (опубл. у 1590) і Флоріда (1605), історичний твір, присвячений експедиції конкістадора Ернандо де Сотий.

До праць хроністів частково примикають твори, створені в жанрі епічної поеми. Така поема Араукана (перша частина опубл. у 1569, друга в 1578, третя в 1589) іспанця Алонсо де Ерсильі-і-суньіги (1533-1594), який брав участь в придушенні повстання індійців і, базуючись на своїх безпосередніх враженнях, створив твір, присвячений війні іспанців і індійцев-араукан. Персонажі-іспанці в Араукане мають прототипів і названі справжніми іменами, важливо і те, що автор почав створювати поему в розпал подій, перша частина була почата на клаптиках паперу і навіть на шматках деревної кори. Індійці у автора, який їх ідеалізує, чимось нагадують стародавніх греків і римлян, крім того (це відрізняє Араукану від творів на тему конкісти), індійці показані як гордий народ, носій високої культури. Поема здобула величезну популярність і викликала до життя ряд аналогічних творів.

В цілому хроніки 16 ст. можна умовно розділити на два типи: це хроніки, які намагаються з можливою повнотою відтворити картину Нового Світла, при цьому вводячи її в контекст усесвітньої історії («Загальні історії»), і оповідання від першої особи, які створюються прямими учасниками тих або інших подій. Перші можна співвіднести з «новим» романом, що отримав розвиток в латиноамериканській літературі 20 ст., а другі - з так званою «літературою свідоцтв», тобто документальною літературою, реакцією, що є частково, на «новий» роман.

Особливу роль зіграли для сучасної латиноамериканської літератури твори хроністів 16-17 ст. Републіковані або опубліковані вперше в 20 ст., праці цих авторів (окрім названих вище, варто згадати роботи Ернандо де Альварадо Тесосомока, Фернандо де Альби Іштлільшочитля, Бернардіно де Саагуна, Педро де Сьеси де Леона, Хосефа де Акости і ін.) надали величезну дію і на самосвідомість, і на творчість практично всіх латиноамериканських літераторів, незалежно від жанру, в якому вони працюють. Так, Алехо Карпентьер відзначав, що переглянув свої творчі установки саме після того, як відкрив для себе ці хроніки. Мігель Анхель Астуріас у мові при отриманні Нобелівської премії назвав хроністів першими латиноамериканськими письменниками, а Справжню історію завоювання Нової Іспанії Берналя Діаса дель Кастільо - першим латиноамериканським романом.

Розквіт колоніальної літератури (1600-1808). У міру зміцнення колоніального ладу розвивалася і латиноамериканська культура. Перший в Латинській Америці друкарський верстат з'явився в Мехіко (Нова Іспанія) близько 1539, а в 1584 - в Лімі (Перу). Таким чином, обидві столиці найкрупніших віце-королівств іспанської колоніальної імперії, що змагалися не тільки в пишноті і багатстві, але і в обізнаності, дістали можливість власного книгодрукування. Це особливо важливо і з тієї причини, що обидва міста в 1551 отримали університетські привілеї. Для порівняння, в Бразилії не тільки не було університету, але само книгодрукування до кінця колоніального періоду було заборонене).

З'явилися немало людей, які віддавали своє дозвілля письменництву. Розвивався театр, і хоча протягом всього 16 ст. театральне дійство служило одним із засобів в місіонерській діяльності, існували також п'єси, що розповідають на мовах корінного населенні про часи, передуючих конкисте. Авторами цих творів були креоли, і у віддалених куточках такого роду театральні твори проіснували до середини 19 ст. Проте, найбільшого поширення набув репертуар, пов'язаний з іспанськими або португальськими театральними традиціями. Уродженець Мексики Хуан Руїс де Аларкон-і-Мендоса (1581-1639) - один з найбільших іспанських драматургів «золотого століття» іспанської літератури [3, c. 67].

Бразільський поет Грігоріу ді Матус Герра (1633-1696), так само, як Хуан дель Валье-і-кавьедес, випробував вплив Франсисько Кеведи. Вірші Герра були широко відомі публіці, але найбільшою популярністю користувалася не любовна або релігійна лірика, а сатира. Його повні сарказму епіграми були направлені не тільки проти представників правлячих класів, але також і проти індійців і мулатів. Незадоволеність властей, викликана цими сатирами, була така велика, що поет був в 1688 засланий до Анголи, звідки повернувся незадовго до смерті. Але його популярність серед народних мас була така, що «Рупор диявола», як ще називали поета, став одним з героїв Бразільської культури.

Особливо слід зазначити дві епічні поеми, які створювалися безвідносно до креольського бароко. Поема Уругвай (1769) Жозе Базіліу та Гамір - це свого роду звіт про сумісну португало-испанской експедицію, мета якої - резервація індійців в долині річки Уругвай, що знаходиться під контролем єзуїтів. І якщо оригінальна версія цього твору відверто проієзуїтська, то версія, що побачила світло, абсолютна їй протилежна, в чому позначилося бажання поета заслужити прихильність влада імущих. Це твір, який не можна назвати в повному розумінні історичним, проте, є одним з найважливіших творів Бразільської літератури колоніального періоду. Особливо цікаві виконані жвавості сцени з життя індійців. Твір вважається першим твором, де яскраво виявилися риси індіхенізма, течії в креольському мистецтві Латинської Америки, для якого характерний інтерес до життя і духовного світу індійців.

Романи в Латинській Америці були заборонені, тому такого роду література з'явилася багато пізніше, але їх місце займали твори історичного і біографічного характеру. Одним з кращих творів в цьому роді є сатира перуанця Антоніо Каррьо де ла Бандери (1716-1778) Поводир для незрячих мандрівників (1776). Автор, поштовий службовець, із-за небезпеки переслідувань що писав під псевдонімом, вибрав для своєї книги форму розповіді про подорож з Буенос-айреса до Ліми.

Література 19 століття.

Романтизм. Політична незалежність від Іспанії і Португалії не ознаменувала кінця деспотизму. Економічна нестабільність, соціальна нерівність, пригноблення індійців і негрів - все це було повсякденністю для переважної більшості держав Латинської Америки. Сама ситуація сприяла появі сатиричних творів. Мексиканець Хосе Хоакин Фернандес де Лісарді (1776-1827) створює пікареськний роман Життя і діяння Перікильо Сарньенто, описані їм самим для науки своїм дітям (тт. 1-3 - 1813, тт. 1-5 - 1830-1831), який вважається першим латиноамериканським романом.

Війна за незалежність, що продовжувалася в Латинській Америці з 1810 по 1825, не тільки впливала на патріотичні відчуття латіноамеріканцев, вона багато в чому стала причиною сплеску латиноамериканської поезії. Еквадор Хосе Хоакин де Ольмедо (1780-1847), що писав в юності анакреонтичну і буколічну лірику, створив ліро-епічну поему Перемога при Хуніне. Пісня Болівару (опубл. у 1825), яка принесла йому широку популярність.

Венесуелець Андрес Бельо (1781-1865), вчений і суспільний діяч, автор багатьох праць по історії, філософії, філологи і юриспруденції, прославився як поет, що відстоює классицистськие традиції. Серед найбільш помітних його творів - поема Звернення до поезії (1823) і ода Сільському господарству в тропічній зоні (1826) - фрагмент так і не написаної епічної поеми Америка. Його опонент, що відстоював в спорі про літературу позиції романтизму, аргентинський письменник і громадський діяч Домінго Фаустіно Сармьенто (1811-1888) - надзвичайно показовий зразок латиноамериканського літератора. Борець з диктатурою Хуана Мануеля Росаса, він заснував ряд газет. Найбільш відомий його твір - Цивілізація і варварство. Життєпис Хуана Факундо Кироги. Фізична зовнішність, звичаї і вдачі Аргентинської республіки (опубл. у 1845), де, оповідаючи про життя сподвижника Росаса, він досліджує аргентинське суспільство. Згодом, займаючи пост президента Аргентини, письменник проводив в життя положення, які він відстоював в своїх книгах.

Серед творів романтичного жанру варто згадати романи Марія (1867) колумбійця Хорхе Ісаакса (1837-1895), Сесілія Вальдес, або Горб Ангела (1-е видавництво - 1839) кубинця Сиріло Вільяверде (1812-1894), Куманда, або Драма серед диких індійців (1879) Еквадору Хуана Леона Мери (1832-1894), створені в руслі індіхенізма.

Реалізм і натуралізм. Природною реакцією на потяг романтизму до всього незвичайного і яскравого став інтерес частини авторів до повсякденного життя, її особливостей і традицій. Костумбрізм, один з напрямів в латиноамериканській літературі, назва якого сходить до іспанському «El costumbre», що переводиться як «вдача» або «звичай», випробував сильний вплив іспанського костумбрізма. Для цього напряму характерні зарисовки і нравоопісательниє нариси, причому події часто показані в сатиричному або гумористичному ракурсі. Костумбрізм згодом трансформувався в реалістичний регионалістський роман.

Поєднанням реалізму з натуралізмом відмічений роман бразильця Мануела Антоніу ді Алмейди (1831-1861) Спогади сержанта поліції (1845). Ті ж тенденції простежуються в прозі бразильця Алуїзіу Гонсалвіса Азеведи (1857-1913), серед найбільш відомих творів якого романи Мулат (1881) і Пансіон (1884). Реалізмом відмічені романи бразильця Жоакина Марії Машаду ді Ассиса (1839-1908), чия творчість вплинула на латиноамериканську літературу в цілому.

Модернізм (остання чверть 19 ст. - 1910-і). Латиноамериканський модернізм, для якого характерний тісний зв'язок його з романтизмом, випробував вплив таких крупних явищ європейської культури, як «парнаська школа», символізм, імпресіонізм і так далі При цьому, так само як і для європейського модернізму, для нього показово, що модернізм Латинської Америки представлений в переважній більшості поетичними творами.

Як інший значний представник латиноамериканського модернізму слід згадати мексиканця Мануеля Гутьерреса Нахеру (1859-1895). За життя цього автора світло побачила збірка Крихкі розповіді (1883), що представляв його як прозаїка, тоді як поетичні твори були зібрані лише в посмертних книгах Поезія Мануеля Гутьерреса Нахери (1896) і Вірші (1897).

Центральною фігурою латиноамериканського модернізму став нікарагуанський поет Рубен Даріо (1867-1916). Його збірка Блакить (1887, дополн. - 1890), що об'єднав вірші і прозаїчні мініатюри, став однією з найважливіших віх в розвитку цього літературного руху, а в збірці Язичницькі псалми і інші вірші (1896, дополн. - 1901) став кульмінацією латиноамериканського модернізму.

Видні фігури модерністського руху - мексиканець Амадо Нерво (1870-1919), автор численних книг, серед яких, - поетичні збірки Поеми (1901), Результат і квіти дорогі (1902), Голоси (1904), Сади моєї душі (1905) і збірки розповідей Мандруючі душі (1906), Вони (1912); перуанець Хосе Сантос Чокано (1875-1934), який активно брав участь в політичному житті Латинської Америки, зокрема, воював в рядах армії Франсисько Вільі в період Мексиканської революції. Після скидання президента Гватемали Мануеля Естради Кабрери, у якого він був радником, був засуджений до смерті, проте залишився в живих. Повернувшись в 1922 на батьківщину, Хосе Сантос Чокано був відмічений титулом «Національний поет Перу». Модерністські тенденції відбилися у віршах, об'єднаних в збірки Душа Амерік (1906) і Fiat lux (1908).

Необхідно згадати також болівійця Рікардо Хаймес Фрейре (1868-1933), автора збірок Варварська Касталія (1897) і Сни - це життя (1917), колумбійця Гильермо Валенсиа (1873-1943), автора збірок Вірши (1898) і Обряди (1914), уругвайця Хуліо Еррера-і-рейссига (1875-1910), автора циклів віршів Покинуті парки, Великдень часу, Водяний годинник (1900-1910), а також уругвайця Хосе Енріке Родо (1871-1917), одного з найбільших латиноамериканських мислителів, що розглядав ідею культурного синтезу в есе Аріель (1900) і що висунув ідею, що саме Латинська Америка повинна здійснити такий синтез.

Позитивне значення латиноамериканського модернізму позначилося не тільки в тому, що це літературна течія зібрала в свої ряди немало талановитих авторів, але і в тому, що воно відновило поетичну мову і поетичну техніку [10, c. 241-243].

Модернізм активно впливав і на тих майстрів, які згодом змогли звільнитися від його впливу. Так, аргентинський поет і прозаїк Леопольдо Лугонес (1874-1938) починав як модерніст, що відбилося в поетичних збірках Золоті гори (1897) і Сутінки в саду (1906). Енріке Гонсалес Мартінес (1871-1952), відштовхуючись від положень модернізму, в збірці Таємні стежки (1911) порвав з цією традицією, ратуючи за нову поетичну систему.

20 століття. Латиноамериканська література 20 ст. не тільки незвичайно багата, принципово змінилося її положення серед інших національних літератур. Зміни відбилося вже в тому, що чилійська поетеса Габріела Містраль 1889-1957), перша з латиноамериканських літераторів, була відмічена в 1945 Нобелівською премією.

Величезну роль в цьому якісному стрибку зіграли авангардні пошуки, через які пройшли більшість відомих латиноамериканських літераторів. Чилійський поет Вісенте Уїдобро (1893-1948) висунув концепцію «креасьонізма», згідно якої художник повинен творити власну естетичну реальність. Серед його поетичних книг збірки на іспанській мові Екваторіал (1918) і Громадянин забуття (1941), і збірки французькою мовою Квадратний горизонт (1917), Раптом (1925).

Чилійський поет Пабло Неруда (1904-1973), що отримав Нобелівську премію в 1971, починав писати в авангардистській поетиці, вибравши як поетичну форму, найбільш адекватну його думку, «вільний вірш», з часом він переходить до поезії, де відбилася пряма політична ангажована. Серед його книг збірки Смеркове (1923), Місцепроживання - земля (1933, дополн. - 1935), Оди простим речам (1954), Нові оди простим речам (1955), Птахи Чилі (1966), Небесні камені (1970). Остання його прижиттєва книга Спонуку до никсоноубійству і хвали чилійської революції (1973) відобразила відчуття, які випробував поет після падіння уряду президента Сальвадору Альенде.

Ще одна найбільша фігура в літературі Латинської Америки - мексиканський поет і есеїст Октавіо Пас (1914-1998), лауреат Нобелівської премії за 1990, автор численних книг, зокрема збірок Дикий місяць (1933), Корінь людини (1937), Сонячний камінь (1957), Саламандра (1962).

З ультраізма, авангардистської літературної течії, починав аргентинський поет і прозаїк Хорхе Луіс Борхес (1899-1986), один з найбільш шанобливих і цитованих в 20 столітті авторів. Славу йому принесли збірки розповідей Загальна історія ганьби (1935), Сад стежинок (1941), що розходяться, Вигадки (1944), Алеф (1949), Делатель (1960).

Негрізм, літературна течія, мета якої полягала в розробці афроамеріканського спадщини, а також в тому, щоб ввести в літературу негритянське світосприймання, вніс значний внесок до латиноамериканської літератури. Серед літераторів, що відносяться до цієї течії, - пуерторіканець Луіс Палес Матос (1898-1959) і кубинець Ніколас Гильен (1902-1989).

П'єси аргентинця Роберто Арльта (1900-1942) і мексиканця Родольфо Усиглі (1905-1979) створювалися під очевидним впливом європейської драматичної традиції.

У числі тих, хто розробляв регіональний роман, уругваєць Орасио Кирога (1878-1937), колумбієць Хосе Еустасио Рівера (1889-1928), аргентинець Рікардо Гуїральдес (1886-1927), венесуелець Ромуло Гальегос (1864-1969), мексиканець Маріано Асуела (1873-1952). У розвиток індіхенізма внесли свій внесок Еквадор Хорхе Ікаса (1906-1978), перуанці Сиро Алегрія (1909-1967) і Хосе Марія Аргедас (1911-1969), Гватемала Мігель Анхель Астуріас (1899-1974), лауреат Нобелівської премії за 1967.

Нобелівською премією відмічені в 1982 колумбієць Габріель Гарсия Маркес (н. 1928) і в 2004 перуанець Маріо Варгас Льоса (н. 1936).

Серед літераторів Колумбії ми можемо назвати небагато тих, що відомі у світі. Хіба що - Хорхе Ісаакс, Хосе Асунсьон Сільва, Гільєрмо Валенсіа, Хосе Аустасіо Рівера і, звичайно, Габріель Гарсіа Маркес.

1.2 Характерні риси магічного реалізму та специфіка творів, в яких він використовується

маркес самотність магічний реалізм

Термін "магічний реалізм" відомий уже більше половини сторіччя. Його введено німецьким мистецтвознавцем Францом Ро у 1925 р. у монографії "Постекспресіонізм". Сутність магічного реалізму, на його думку, полягала в тому, що на відміну від "нейтрального реалізму", він у своїй основі є "абстрактним".

Інші дослідники вважають, що магічний реалізм є "першим кроком на шляху до переходу від модерністської програми опису реальності до програми постмодерністської" [1, c. 235]. До такої думки прийшов кубінський письменник Алехо Карпентієр, повязуючи магічний реалізм із сюрреалізмом [2], а Джон Барт, уважаючи роман Ґабріеля Маркеса "Сто років самотності" високим прикладом постмодернізму, визначав його (магічного реалізму) складові, як "синтез прямоти і удавання, реалізму і магії і міфу" [3, c. 104].

Більшість, якщо не всі літературознавці повязують появу магічного реалізму з латиноамериканською традицією, але основна тональність є незмінною: магічний реалізм є дискурсом постмодернізму.

У фікції магічного реалізму деталь звільнена від традиційно наслідувальної ролі, як це було раніше. Деталі - переважно маркери, які повідомляють не будь-яку специфічну інформацію, а просто те, що ця історія реальна; але магічні деталі можуть служити маркерами, які ведуть у протилежному напрямі, сигналізуючи, що вона булла вигадана.

Первинний сумнів читача в більшості випадків - це сумнів між розумінням події як галюцинації характеру або як дива. Інша можливість - інтерпретувати специфічну частину магій в іншій реалістичній фікції як явнее використання алегорії. Але після магії, представленої тут як такої, вона належатиме способу магічного реалізму.

Магічний реалізм можна також розглядати як умовну назву модерністської течії в літературі Латинської Америки.

Магічний реалізм має своє коріння в загальній сцені світового модернізму і реалізму, в той же час, протистоячи йому самому, його власним потребам, проблематизуючи його і пародіюючи його, виступає як дискурс постмодернізму. І ця основна тональність знаходиться не тільки у працях магічного реалізму латиноамериканських авторів. Дійсно "латиноамериканський" уплив магічного реалізму загальнопринятий, але не може бути принятий повністю. Тому що "західні" літературознавці не приймають до уваги досвід інших національних літератур. Наприклад, Тео Дан зазначає, що перед тим як магічний реалізм був використаний у латиноамериканській літературі, він уже застосовувався щодо специфічних тенденцій або рухів у німецько-австрійській і фламандській літературах у 20-х роках двадцятого століття [7; c. 33].

Елементи магічного реалізму:

- Фантастичні елементи можуть бути внутрішньо не суперечливими, але ніколи не пояснюються.

- Герої приймають, та не заперечують логіку магічних елементів.

- Численні деталі сенсорного сприйняття.

- Часто використовуються символи та образи.

- Емоції та сексуальність людини як соціальної сутності описуються дуже докладно.

- Викривлюється течія часу, так що він стає циклічним або вбачається відсутнім. Ще один прийом - колапс часу, коли сучасне повторює чи нагадує минуле.

- Причина та наслідок міняються місцями - наприклад, персонаж може страждати "до" трагічних подій.

- Широко використовуються фольклор і міфологія.

- Події передаються з альтернативних точок зору - голос розповідача перемикається з третьої на першу особу, часто трапляються переходи між точками зору різних персонажів та внутрішнім монологом стосовно загальних відносин та спогадів.

- Минуле контрастує із сучасним, астральне - з фізичним, персонажі - один з одним.

- Ясний фінал твору дозволяє читачу визначитися, що ж насправді відповідає дійсному перебігу подій - фантастичне чи повсякденне.

Назвемо деяких авторів, що писали в стилі магічного реалізму. Серед них, зокрема, можна відзначити наступних: Жоржі Амаду, Луїс де Берньє, Хорхе Луїс Борхес, Михайло Булгаков, Жанет Вінтерсон, Ґабріель Ґарсія Маркес, Гюнтер Ґрасс, Айзек Башевіс Сінгер, Франц Кафка, Італо Кальвіно, Анжела Картер, Хуліо Кортасар, Мілан Кундера, Мілорад Павич, Харукі Муракамі, Бен Окрі, Салман Рушді, Карлос Фуентес.

Як бачимо, магічний реалізм можна розглядати з різних точок зору, але не слід надавати данному напрямку літератури певного національного забарвлення, адже представники різних держав та континентів, а не лише письменники Латинської Америки дотримувалися данного напрямку.

1.3 Життєвий та творчий шлях Габріеля Гарсіа Маркеса

Як ми вже зазначали у вступі, Латиноамериканська література - література народів Латинської Америки, для яких характерні спільність історичного шляху (колонізація після вторгнення європейців і звільнення більшості з них після скидання колоніалізму в 19 ст.) і загальні риси соціального життя. Європейсько-християнська традиція, принесена завойовниками, в Латинській Америці вступила в контакт з автохтонною культурою. При цьому позначився величезний розрив між книжковою літературою, принесеною з Іспанії, і народною творчістю. У цих умовах як епос для латиноамериканської літератури виступали хроніки відкриття Нового Світла і конкісти, а також креольські хроніки 17 ст.

Гарсіа Маркес - це один з найвідоміших письменників сучасності, найяскравіший представник літератури «магічного реалізму».

Гарсіа Маркес (Garcia Marquez), Габріель народився 6 березня 1928 р.

Колумбійський прозаїк і журналіст Хосе Габріель Гарсія Маркес, старший з шістнадцяти дітей, народився у Колумбії в містечку Аракатака - бананового порту на березі Карибського моря. Коли Гарсіа Маркес був ще дитиною, його батько, низькооплачуваний телеграфіст, переїхав з дружиною в інше місто, залишивши Габріеля на виховання батькам дружини. Особливо близький Гарсіа Маркес був зі своєю бабусею, що розповіла йому чимало легенд і міфів, які лягли в основу багатьох творів майбутнього письменника. Дід Гарсіа Маркеса, полковник у відставці, розповідав онукові «нескінченні історії про громадянську війну, своєї молодості». «Він брав мене в цирк і в кіно і був свого роду пуповиною, що зв'язує мене з історією і реальністю», - згадує письменник [3, c. 231].

Після смерті діда (1936) Гарсіа Маркес недовгий час навчався в Баранкілья, поки не набув достатньо знань, щоб відвідувати школу в м. Зіпакіра недалеко від Боготи, де він отримав ступінь bachillerato, що приблизно відповідає диплому випускника коледжу в Сполучених Штатах. У Колумбійський університет на юридичний факультет Маркес вступив у 1947 р. - в тому ж році в боготской газеті «Спостерігачі» («Espectador») була опублікована його перша повість «Третя відмова» («La tercera resignacion»). Протягом наступних шести років у цій же газеті побачили світ близько дюжини оповідань Габріеля. Переїхавши в 1948 р. в Картахену, письменник продовжив своє юридичну освіту і два роки по тому став репортером у «Геральд» («Heraldo»), де вів постійну рубрику «Жираф». У 1954 р. Гарсіа Маркес знову повертається в Богота і стає репортером «Спостерігачі».

Як серйозний прозаїк Гарсіа Маркес вперше проявляє себе в 1955 р., написавши повість «Палає листя» («La hojarasca»). В цей же час він друкує в «Спостерігачі» 14 статей з морського життя, де розкриває факти перевезення контрабанди колумбійськими військовими кораблями. Ці статті викликали такий скандал, що газета була закрита, а Гарсіа Маркес, посланий у Європу кореспондентом «Спостерігачі», залишився без засобів до існування. У 1958 р. він побереться з Мерседес Барча; у них два сина - Родріго та Гонсалес.

Пропрацювавши в Європі позаштатним журналістом два роки, Гарсіа Маркес влаштувався в Пренс Латина - кубинське урядове агентство новин, а в 1961 р. переїхав у Мехіко, де заробляв на життя сценаріями і журнальними статтями і у вільний час писав книжки. За повістю «Полковнику ніхто не пише» («El coronel no tiene quien le escriba», 1961) через рік вийшла збірка оповідань «Похорони Мама-Гранде» («Los funerales de la Mama Grande»).

Однак комерційний успіх Гарсіа Маркесу приніс у 1967 р. роман «Сто років самотності» («Cien anos de soledad»). Перше видання роману, про який Пабло Неруда із захопленням писав, що це, «можливо, найбільше одкровення на іспанській мові з часів "Дон Кіхота"», розійшлося за тиждень і викликало, за словами провідного перуанських письменника Варгаса Льоси, «літературний землетрус». У цьому романі вигадані село Макондо (списана з містечка Аракатака, де Гарсіа Маркес провів своє дитинство) символізує собою Латинську Америку, а її засновник Буендіа зі своїми нащадками - історію світу. «Сто років самотності» - це справжні літературні джунглі, - писав американський критик Вільям Макферсон. - Це фантастичне поєднання магії, метафори та міфу».

У центрі наступного роману письменника «Осінь патріарха» («El otono del patriarca», 1975) - гіперболізірованний образ вигаданого американського диктатора, який розглядається з різних кутів зору. Роман «Хроніка оголошеної смерті» («Cronica de una muerte anunciada») з'явився в 1981 р.; новаторський за формою, він розповідає про вбивство, по-різному сприйняте різними і ненадійними очевидцями. Через рік після виходу в світ «Хроніки...» Гарсіа Маркес отримав Нобелівську премію з літератури «за романи й оповідання, в яких фантазія і реальність, поєднуючись, відображають життя і конфлікти цілого континенту». «Протягом вже багатьох років латиноамериканська література демонструє таку міць, яку рідко зустрінеш в інших літературних регіонах», - зазначив під час нагородження представник Шведської академії Ларс Йюлленстен. - У творах Гарсіа Маркеса народна культура... іспанське бароко... вплив європейського сюрреалізму й інших модерністських течій представляють витончену і життєстверджуючу суміш».

Йюлленстен зазначив також, що «Гарсіа Маркес не приховує своїх політичних симпатій, він стоїть на боці слабких і знедолених, проти гноблення і експлуатації».

Зупинившись у своїй Нобелівської лекції на умовах життя в Центральній і Південній Америці, Гарсіа Маркес торкнувся теми експлуатації корінного південноамериканського населення. «Осмілюся думати, - зауважив він, - що південноамериканська дійсність, а не тільки її літературне вираження, заслужила увагу Шведської академії». На закінчення він погодився з тим, що письменник несе відповідальність за «створення утопії, де ніхто не зможе вирішувати за інших, як їм вмирати, де любов буде справжньої, а щастя - можливим і там люди, приречених на сто років самотності, знайдуть в кінець кінцем право на життя».

Продовжуючи жити в Мехіко, Гарсіа Маркес частину часу проводить і в Картахенє, на батьківщині. Кажуть, що він особистий друг Фіделя Кастро - і це незважаючи на те, що політика Куби, де письменник часто буває, далеко не в усьому йому подобається.

Дитячі враження, пов'язані з життям на березі Карибського моря, залишили незгладимий слід в літературній творчості Гарсіа Маркеса «Здається, що найсильніше вплинула на уяву Гарсіа Маркес його бабуся, - писав англійський романіст Салман Рушді в «Лондонському Книжковому огляді» («London Review of Books»). - І все ж таки можна знайти початок його літературних попередників. Він сам визнає вплив Фолкнер, і дійсно, казковий світ Макондо - це багато в чому графство Йокнапатофа, перенесені в Колумбійські джунглі». Інші критики писали про вплив на Гарсіа Маркеса таких різних письменників, як Джон Дос Пассос, Вірджинія Вулф, Альбер Камю та Ернест Хемінгуей.

Втім, деякі критики висловлюють сумніви, чи можна Маркеса називати великим письменником, а його головну книгу «Сто років самотності» - безсмертним шедевром. Американський критик Джозеф Епстайн в «Комментері» («Commentary») звеличуючи композиційну майстерність романіста, однак знаходить, що «його невтримна віртуозність в'їдається». «Поза політики, - зазначив Епстайн, - оповідання та романи Гарсіа Маркеса не мають морального стрижня, вони не існують в моральної всесвіті».

Рецензуючи роман «Хроніка оголошеної смерті», Білл Бафорд писав, що автор «Хроніки...» - це «безумовно, один з найбільш блискучих і самих «магічних» політичних романістов сучасності». «Його книги осяяні іскрометною іронією і вірою в те, що людські цінності нетлінні, - зазначав Джордж Р. Макмаррі в монографії «Габріель Гарсія Маркес» (1977). - У своїй творчості Гарсіа Маркес проник в суть не тільки Латиноамериканців, але й будь-якої іншої людини».

Серед головних чинників та життєвих обставин, що визначили майбутній світогляд та коло творчих інтересів, сам письменник пізніше назве благодійний вплив материних батьків, у родині яких він виховувався (його бабуся Транкіліна знала безліч неймовірних історій і була неперевершеним оповідачем; дідусь Ніколас, полковнику відставці, ветеран громадянської війни 1899-1903 рр. - був мужньою і доброзичливою людиною), а також фантастичну атмосферу місцевості, де він жив, історія та побут якої були овіяні численними міфами та легендами.

Перші літературні спроби Гарсіа Маркеса належать періоду його навчання в інтернаті, де він пробує писати вірші. Вдруге юнак звертається до літератури з середини 40-х років, поєднуючи свої творчі пошуки з журналістикою. Втім, надто серйозно до своїх тодішніх занять літературою Гарсіа Маркес ще не ставився, жартома зазначаючи, що свої перші оповідання написав з метою розвіяти скепсис критика і романіста Саламеа Борди щодо спроможності молодого колумбійського покоління висунути зі своїх рядів власних письменників.

Перші художні публікації Гарсіа Маркеса дійсно не були вдалими. Це насамперед стосується його повісті «Опалелистя» (1951), в якій він змалював вигадане містечко Макондо, що нагадує реальне містечко його дитинства Аракатаку. Цей твір був знаменний ще й тим, що започаткував одну з провідних тем усієї подальшої творчості письменника, а саме - тему самотності, відчуженості людини у світі. Подальша його письменницька кар'єра зазнавала як успіхів, так і тимчасових відступів. Одне з його оповідань 1955 р. «Якось після суботи» отримало національну премію Колумбії.

Письменницька слава приходить до Гарсіа Маркеса в 1967 р., коли з'являється його роман «Сто років самотності», що мав приголомшливий успіх і ставився критикою за глибиною ідейного задуму і рівнем художньої досконалості в один ряд із сервантесівським «Дон Кіхотом». У навіяному біографічними образами дитинства письменника, а також історичним контекстом життя країни романі змальовані шість поколінь роду Буендіа - від його заснування і до повного виродження.

Причиною цього виродження стає замкнутість, ізольованість від часу та проблем, якими живуть інші люди, а в більш глибокій смисловій перспективі роману вимирання роду Буендіа символічно знаменує деградацію, духовний занепад людства, яке все більше індивідуалізується і усамітнюється, втрачаючи ту духовну єдність, ту солідарність, яка виступає основною запорукою виживання і розвитку.

Саме у зв'язку з романом Гарсіа Маркеса «Сто років самотності» чи не вперше з'являється й термін «магічний реалізм».

Розділ ІІ. Магічний реалізм в романі Габріеля Гарсіа Маркеса «Сто років самотності»

2.1 Риси «магічного реалізму» в романі Габріеля Гарсіа Маркеса «Сто років самотності»

Напружене життя XX ст. з атмосферою сірості, одноманітності, напруження наштовхнуло митців на пошуки нових джерел, як б могли дати людині розуміння її сутності. Для цього письменники зверталися до жанрових традицій минулого. Нетлінні цінності, як пройшли крізь плин часу, були знайдені у міфах, легендах, казках. Твори Габріеля Гарсіа Маркеса належать саме до типу «міфологічної літератури, який стає частиною так званого латиноамериканського магічного реалізму». І найяскравішим прикладом цього є роман «Сто років самотності».

У ньому розповідається про історію маленького містечка Макондо і родину Буендіа, що його заснувала. Автор у символічній формі відтворює історію Колумбії з другої половини XIX ст. до 30-х років XX ст.

Твір побудовано на автобіографічному матеріалі. Поштовхом до його написання стали спогади дитинства. Маркес пригадує випадок, коли його тітці принесли дивне за формою яйце, і вона наказала кинути його у вогонь, бо яйце належить василіску - невідомій нікому істоті. Головним у цьому епізоді є не факт біографії, а само мислення людей, де у звичайному розкривається джерело дивовижного.

Дійсно, головною рисою поетики Маркеса стає незбагненний сплав фантастичного та реального, коли неймовірні речі відбуваються дуже буденно. Наприклад, вознесіння Ремедіос Прекрасної, або міні-піднесення на 20 сантиметрів падре Никанора. І в кожному випадку письменник знаходить спосіб переконати читача в реальності того, що відбувається.

Прекрасна Ремедіос піднімається в небо на чудових білих простирадлах, а падре перед кожним вознесінням випиває чашку гарячого шоколаду, що допомагає йому перемогти земне тяжіння. Створюється відчуття, що знаходишся на межі реальності й магічної омани.

Маркес використовує в своєму творі елементи та образи різних міфів. Наприклад, міфів біблійних. Подібно до Авраама, засновник Макондо Хосе Буендіа відправляється на пошуки нової землі для своїх нащадків. Злива, яка не припинялась майже п'ять років, нагадує читачеві біблійний потоп. Роман насичений і рисами античних міфів: невидима доля керує усіма вчинками героїв роману, їх наближення до трагічного фіналу визначено наперед. І, нарешті, цей твір несе й елементи літературного міфу: роман переповнений різними паралелями за відомими творами жанру сімейної хроніки, з образами роману «Гаргантюа та Пантагрюеля» Рабле, «Дон Кіхота» Сервантеса.

Ще однією з важливих рис поетики Маркеса стає переплетіння трагічного та комічного, серйозного та смішного. Неможливо відділити у творі веселощі від почуття глибокого трагізму ситуації. Прикладом можуть стати описи епідемії безсоння, зображення подій громадянської війни. Пародійно змальовуються дійсно трагічні речі: смерть, насилля влади, вбивства.

Твір Маркеса насичений елементами абсурду. За своє життя полковник Ауреліано Буендіа підняв тридцять два повстання і всі програв, мав сімнадцять синів, які загинули в одну-єдину ніч, герой залишився живим після чотирнадцяти замахів на його життя. І від усього цього йому залишається лише вулиця в Макондо, названа його ім'ям.

У творчості письменника стикаються міф і реальність, життя і смерть, гумор і трагізм. І в цій боротьбі народжуються нові шляхи перетворення світу.

У 1982 році Габріель Гарсіа Маркес став лауреатом Нобелівської премії з літератури «за романи та оповідання, в яких фантазія і реальність, поєднуючись, відображають життя і конфлікти цілого континенту».

Роман «Сто років самотності» написаний у дусі магічного реалізму. У ньому автор використовує міфологічні образи, елементи фольклору, народного відображення світу та здобутки світової культури.

У структурі роману можна виявити мотиви, які стають провідними на всіх його рівнях і складають основу твору.

Мотив самотності є в житті кожного представника роду Буендіа. Вони відрізнялись від інших людей самотнім виглядом, з яким з'являлись на світ. Це почуття відображається у крейдяному колі, яке малюють навколо полковника Ауреліано ад'ютанти, у відносинах між Хосе та Пілар Тернер, які «були не просто матір'ю та сином а товаришами по самотності». І якщо хтось з мешканців не гине, то фіналом життя його стає абсолютна самотність. Наприкінці життя Хосе залишається один, Ребека самітня у своєму зруйнованому будинку, сліпота Урсули, усамітнення в лабораторії полковника Ауреліано, мовчазна відокремленість від інших Меме - ці герої наче приречені на відчуженість та самотність. Постійно повторюваний жовтий колір у романі є теж символом забуття, суму, божевілля.

З мотивом самотності тісно пов'язаний мотив смерті. Усі Буендіа помирають поступово один за одним, але їх смерть не стає для них порятунком від тяжкого життя, жаданим спокоєм, їх загибель має відтінок якоїсь безглуздості: смерть Ремедіос, розстріл Аркадіо, загибель Ауреліано Хосе, таємничий кінець Хосе Аркадіо. Це відбувається тому, що заснування містечка Маконд починається із вбивства. І фінал зі смертю малої дитини не виглядає вже чимось непередбаченим. Можна згадати і торбинку з кістками батьків Ребеки, яка з'являлась завжди в несподіваних місцях, поки її не замурували в стіну.

Поступове знищення всієї історії Буендіа є характерним прикладом мотиву занепаду. Автор постійно зміщує шари часу, то повертаючись у минуле, то забігаючи в майбутнє. У читача виникає відчуття існування невідомих сил, які ніби штовхають родину на руйнівну діяльність і наближають до трагічного фіналу. Наперед відомо, чим закінчаться хімічні досліди Хосе Аркадіо: його «великі» відкриття викликають лише гірку посмішку. І нас вже не дивує, чому його зусилля марні, чому знецінюються гроші й не плодяться корови. Передбаченою виявляється вся історія цих людей, які помилково вважають, що самі керують своїм життям. Занепадає й саме місто Макондо, яке руйнують то «бананова лихоманка», то злива.

Особливим у романі є мотив кохання. Автор вважає, що всі біди Буендіа походять з нездатності їх любити. Для них це почуття має спотворені форми: або як грубий вияв плоті, або як страх чи боягузтво, або як спопеляюча пристрасть. Навіть символ кохання в романі - Ремедіос Прекрасна - виявляється нездатною любити, їй невідомо таке почуття, а її краса приносить оточуючим лише смерть.

У романі автор використовує мотиви з Біблії та Євангелія, античної трагедії, з творів Ф. Рабле та М. Сервантеса. Наприклад, герої твору біля двох років блукають у пошуках нового життя і знаходять його на березі річки, що схоже з вигнанням і блуканнями Адама і Єви. Знищення Макондо за гріхи нагадує своєрідний апокаліпсис - кінець світу, прив'язаний до каштана старий Хосе Аркадіо - прикутого до скелі Прометея. У дусі Ф. Рабле розкрита ненажерливість Ауреліано Другого.

Головною ідеєю роману стає розкриття мотивів твору для ствердження об'єднання людей як протиставлення самотності, занепаду та смерті. А їх відсутня солідарність тільки пояснює невміння любити. Роман «Сто років самотності» - це твір-попередження нащадкам, заклик до нових пошуків і боротьби за нове життя.

2.2 «Сто років самотності» - яскравий приклад композиційної специфіки творчості Г. Маркеса

У романі “Сто років самотності” ми стикаємося перш за все з чудовим багатством. Математична, стримана і функціональна проза перетворилася на стиль вулканічної сили, в могутню іскристу річку, здатну повідомити рух, витонченість, життя найсміливішим створенням уяви. Макондо, таким чином, розширює свої географічні, історичні і фантастичні межі до такого ступеня, яку важко було передбачати, читаючи колишні книги Гарсіа Маркеса; одночасно духовно і символічно досягаються глибина, складність, різноманітність відтінків і значень, які перетворюють Макондо на один з найобширніших і міцніших літературних світів серед створених творцями нашого часу.

Уява тут розірвала всі пута і скаче закусивши вудила в гарячковому і запаморочливому галопі, не бажаючи знати ніяких заборон, збиваючи один об одного всі умовності натуралістичного реалізму, психологічного або романтичного романа, поки не прокреслить у просторі та часі вогненним словесним пунктиром життя Макондо від його народження до смерті, не минувши жоден з пластів або рівнів реальності, в яку вона вписана: індивідуальний і колективний, легендарний і історичний, соціальний і психологічний, побутовий і ліричний.

Життя в Макондо - це не тільки магія, сновидіння, фантазії і еротичний розгул: гул глухої ворожнечі між влада імущими і знедоленими постійно переростає в гуркоти гніву, боротьба між ними деколи (як в заснованому на реальному факті епізоді вбивства страйкуючих робочих на залізничній станції) раптово обертається кривавою оргією. І ще в цих ущелинах і по цих рівнинах серед гір шниряють, без кінця знищуючи один одного, всякі загони, йде жорстока війна, яка відносить людей і калічить долю цієї країни, як це відбувалося (і продовжує відбуватися) в Колумбії.

У хроніці Макондо предстає, заломлюючись, немов промінь світла в спектрі, жорстока містифікація героїзму, саботаж перемог лібералів, здобутих солдатами ніби Ауреліано Буендіа і Герінельдо Маркеса, продажними політиканами, які в далекій столиці торгують цими перемогами, перетворюючи їх на поразки. Час від часу в Макондо навідуються сміхотворні картонні чоловічки для відкриття пам'ятників і вручення медалей: це представники влади, кожен з яких - маленьке живе втілення брехні, частинка великого суспільного обману. Гарсіа Маркес описує їх в карикатурному вигляді, з нещадним деколи сарказмом.

Але в романі “Сто років самотності” ми зустрічаємо не тільки приголомшливу транспозицію побуту, соціальних умов і міфології Америки: у нім є також те, що набагато важче перенести в художнє оповідання, - блискуче зразкове, закінчене зображення моральної ненеприкаяної американця, точний портрет відчуження, яке роз'їдає індивідуальне, сімейне і колективне життя наших країн. Біблейське плем'я Буендіа, цей рід, де за Ауреліано невідворотно слідують Ауреліано, а за Аркадіо - Аркадіо, в грі дзеркалами, що розбурхує і утомливій, - так схожою, з іншого боку, на гру в нескінченні генеалогічні лабіринти, якими повні історії про Амадісах і Пальмерінах, - відтворює себе і розповзається в безмежному просторі і часі. На їх фамільному гербі, на їх геральдичних знаках зловісна відмітина - самота.


Подобные документы

 • Література латиноамериканського культурного регіону, модерністські течії. Життєвий та творчий шлях видатного прозаїка і журналіста Хосе Габріеля Гарсія Маркеса; композиційна специфіка його творів. Риси магічного реалізму у романі "Сто років самотності".

  курсовая работа [35,1 K], добавлен 18.02.2013

 • Літературу Латинської Америки поділяють на кілька періодів, один з яких є література доколумбового періоду. Найвизначнішим представником колумбійської літератури є Габріель Гарсіа Маркеса, головним досягненням якого є роман "Сто років самотності".

  реферат [38,2 K], добавлен 28.12.2008

 • Труднощі дитинства Ч. Діккенса та їхній вплив на творчість письменника. Загальна характеристика періодів та мотивів творчості. Огляд загальних особливостей англійського реалізму в літературі XIX століття. Моралізм та повчальність як методи реалізму.

  реферат [26,4 K], добавлен 04.01.2009

 • Колумбійський письменник-прозаїк, журналіст, видавець і політичний діяч, лауреат Нобелівської премії з літератури 1982 року. Представник літературного напрямку "магічного реалізму". Праця у газеті "Ель Еспектадор". Романи Габріель Гарсіа Маркес.

  презентация [1,6 M], добавлен 23.10.2013

 • Міф і фольклорний матеріал, переломлений крізь призму літературного досвіду у творчості О. Кобилянської. Переосмислення міфу про Ніобу в творі Габріеля Гарсіа Маркеса "Сто років самотності". Трагічна тональність повісті Ольги Кобилянської "Ніоба".

  реферат [26,5 K], добавлен 20.09.2010

 • Розвиток класичного реалізму у XIX столітті. Правдиве зображення існуючих буд. Представники критичного реалізму. Витоки виникнення соціального зла. Типізація в творчості реалістів. Нові принципи зображення персонажів. Поширення оповідної літератури.

  реферат [18,8 K], добавлен 11.12.2010

 • Чарльз Діккенс як найвизначніший представник англійського реалізму XIX століття. Аналіз його творчого спадку. Загальна характеристика періоду реалізму. Морально-філософські аспекти проблематики та автобіографічні мотиви роману "Пригоди Олівера Твіста".

  курсовая работа [50,4 K], добавлен 03.11.2012

 • Продовження і розвиток кращих традицій дожовтневої класичної літератури і мистецтва як важлива умова новаторських починань радянських митців. Ленінський принцип партійності літератури, її зміст та специфіка. Основні ознаки соціалістичного реалізму.

  реферат [18,1 K], добавлен 22.02.2011

 • Дослідження особливостей розвитку української літератури в другій половині ХІХ століття. Вивчення творчості письменників-патріотів: Лесі Українки, Марка Вовчка, Івана Нечуй-Левицького, Панаса Мирного, Івана Франка. Основні риси реалізму в літературі.

  презентация [396,5 K], добавлен 30.09.2015

 • Реалістичний метод в літературі Англії XIX ст.. Початок та періоди англійського реалізму. Ставлення реалістів Англії до романтизму. Періоди творчості Чарлза Діккенса – представника англійського реалізму. Критика раціоналістичного підходу до життя.

  реферат [25,5 K], добавлен 17.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.