Жіночі образи в романі Стендаля "Червоне і чорне"

Ознайомлення з біографією Стендаля. Опрацювання твору "Червоне і чорне". Дослідження поведінки персонажів у певних обставинах. Визначення ролі жінок в житті головного героя. Порівняльна характеристика жіночих образів. Аналіз місця жінок у творі.

Рубрика Литература
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.11.2014
Размер файла 600,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Список використаних джерел

Нормативно-правові акти та законопроекти

1. Лист Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України №1/9-325 від 29.04.11 року "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік"

2. Наказ Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України від 11.09.2009 №854

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

3. Волощук Є. Зарубіжна література: Хрестоматія-посібник для 10 класу загальноосвіт. навч. закл. / Є. Волощук. - К.: Видавничий Дім "Світ знань", 2004. - 678 с.

4. Гузь О. Від міфу до постмодернізму / О. Гузь. - Тернопіль: Мандрівець, 2007. - 439 с.

5. Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури XIX - початку XX століття: навч. посібник [для студ, вищ. навч. закл.] / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка - [2-ге вид.] - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 478 с.

6. Дітькова С.Ю. "Жив, кохав, страждав...": До вивчення творчості Стендаля/ С.Ю. Дітькова // Зарубіжна література в школах України. - К., 2009. - №7/8. - С. 12-15

7. Зарубіжна література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко - керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.A. Тригуб, О.О. Покатілова. - К.: Грамота, 2011. - 52 с.

8. Зарубіжна література. 10 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний, філологічний та спортивний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко - керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, I.A. Тригуб, О.О. Покатілова. - К.; Грамота, 2011. - 56 с.

9. Зарубіжна література: Хрестоматія для 10 кл. загально-освіт. навч. закл. / Упоряд. В.Я. Звиняцьковський, Т.Ґ. Свербі-лова. - К.: Освіта, 2005. - 590 с.

10. Засурский Я.Н. История зарубежной литературы XIX века / Я.Н. Засурский. - М.: 1982. - 498 с.

11. Затонський Д.В. Европейский реализм XIX века. Линии и лики. / Д.В. Затонський. - К.: Наукова думка, 1984. - 317 с.

12. Звиняцьковський В.Я. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. / В.Я. Звиняцьковський. - К.: Освіта, 2010. - 491 с.

13. Ковбасенко Ю.І. Із літератури реалізму. Стендаль: розділи з підручника / Ю. Ковбасенко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний / Ю.І. Ковбасенко. - К.: Педагогічна преса. - 2010. - №7/8. - 60 с.

14. Ковбасенко Ю.І. Світова Література. Підручник для 10 класу . загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний (профільний) рівень. / Ю.І. Ковбасенко. - К.: Грамота, 2010. - 589 с.

15. Ковбасенко Ю.І. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. / Ю.І. Ковбасенко. - К.: Грамота, 2010. - 549 с.

16. Луценко О.В. Вивчення біографічних відомостей про Стендаля (Анрі Марі Бейля) (1783-1842) / О.В. Луценко // Зарубіжна література в школі: Науково-методичний журнал. - Харків, 2008. - №18. - С. 23-25

17. Наливайко Д.С. Зарубіжна література: Підручник для 10-го класу загально-освіт. навч. закл. / Д.С. Наливайко. - К.: Видавничий дім "Світ знань", 2004. - 617 с.

18. Наливайко Д.С. Світова література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний (профільний) рівень. / Д. Наливайко. - К.: Генеза, 2010. - 478 с.

19. Пронкевич О.В. Зарубіжна література: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. / О.В. Пронкевич. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Пед. Пресса, 2003. - 578 с.

20. Реизов Б.Г. Французский роман XIX века / Б.Г. Реизов. - М.: 1977. - 378с.

21. Степанишин Б. Методика вивчення монографічної теми з літератури в середній школі / Б. Степанишин // Укр. мова та літ. в школі. - 2003 . - №3 - с. 44-48

22. Степанишин Б. Методика вивчення монографічної теми з літератури в середнійшколі / Б. Степанишин // Українська література в школі. - 2002. - №5. - С. 23-29.

23. Удовиченко Л.М. Осягнути глибину новаторства "майстра літератури ідей" (Підсумковий урок-дослідження за романом Стендаля "Червоне і чорне") / Л.М. Удовиченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України: Науково-методичний. - К.: Педагогічна преса. - 2005. - №7. - С. 49-52

24. Черневич М.Н. История французской литературы / М.Н. Черневич. - М.: 1965.

25. Чечетіна Л.А. Система уроків з вивчення роману Ф. Стендаля "Червоне і чорне"/ Л.А. Чечетіна // Зарубіжна література в школах України. - К.: Антросвіт. - 2010. - №9. - С. 58-63

Додаток

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Нарис життя великого французького письменника Федеріка Стендаля, шлях його особистісного та творчого становлення, причини невизнання. Історія створення роману "Червоне та чорне", його основна ідея та відтворення реальних подій післяреволюційної Франції.

  реферат [13,5 K], добавлен 01.07.2009

 • Біографічні відомості про французьского письменника Гі де Мопассана, дитячі роки і творча діяльність. Літературне виховання, світоглядні та літературні позиції письменника. Основа твору "Любий друг", роль жінки як такої в житті головного героя роману.

  реферат [22,8 K], добавлен 14.11.2011

 • Поняття новели у літературознавстві. Особливості новели, основні риси жанру. Світогляд Стендаля, прояв романтизму та реалізму у його творах. Основні теми, образи, прийоми в "Італійських хроніках". Особливості творчого методу в романі "Пармський монастир".

  курсовая работа [71,5 K], добавлен 07.07.2015

 • Життєвий та творчий шлях Стендаля – одного із засновників літератури критичного реалізму. Риси письменницького стилю Стендаля, психологізм його персонажів, психологічний погляд на ситуації і моделі поведінки, героїзм і культ сильних пристрастей.

  презентация [708,1 K], добавлен 04.10.2011

 • Детские годы Фредерика Стендаля (настоящее имя – Анри Мари Бейль). Служба в военном министерстве. Участие в итальянском походе и в движении карбонариев. Политические и эстетические взгляды Стендаля. Любовь и тема Италии в творчестве Ф. Стендаля.

  реферат [25,1 K], добавлен 13.01.2013

 • Особливості реалізму Драйзера. Соціальні моделі жінок в романі "Сестра Керрі". Жіночі образи, що ввібрали в себе загальні якості американського національного характеру з його прагненням успіху та заможності. Соціально-психологічний аналіз Керрі.

  курсовая работа [21,8 K], добавлен 11.03.2011

 • Місце Шарлотти Бронте в розвитку англійської літератури ХІХ століття. Еволюція жіночих романтичних образів у творчості Шарлотти Бронте. Погляди Шарлотти Бронте на жіночу емансипацію та їх висвітлення в романі "Джейн Ейр". Жіночі образи роману "Містечко".

  курсовая работа [64,5 K], добавлен 15.02.2013

 • Художній образ, як відображення дійсності. Жанрові особливості роману. Побудова образної системи у творі письменника. Мовне втілення системи образів за допомогою лексичних засобів та численних прийомів. Аналіз та розкриття значення персонажів роману.

  курсовая работа [41,4 K], добавлен 13.05.2014

 • Характерні ознаки Ренесансу як явища культури і літератури. Життєвий шлях В. Шекспіра та концептуальні засади його творчості на тлі гуманістичного світогляду. Аналіз жіночих образів у сонетах Шекспіра на прикладі геніального творчого доробку поета.

  курсовая работа [37,9 K], добавлен 18.04.2011

 • Роман-біографія В. Петрова в критиці та дослідженнях. Синтез біографічних та інтелектуальних компонентів роману. Функції цитат у творі В. Петрова "Романи Куліша". Композиційна організація тексту. Особливості творення образу П. Куліша. Жіночі образи.

  дипломная работа [192,6 K], добавлен 10.06.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.